Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Компьютеры и периферийные устройства Компьютеры и периферийные устройства

Проектування багатофункціонального регістра-автомата

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Вступ Основним завданням даної курсової роботи є проектування багатофункціонального регістра-автомата з пам'яттю, у якого вхідними є змінні й безліч мікрооперацій , а вихідними - і , як основного вузла операційного автомата (ОА). Це завдання досягається шляхом розробки комбінаційних схем обчислювачів і комутаторів за відомою структурою регістра на сучасній елементній базі мультиплексорів, дешифраторів, ПЗП, програмувальні логічні матриці, арифметико-логічні пристрої й т.п. Завданням курсового проекту передбачений синтез БФР як на елементах малої й середньої так і високого ступеню інтеграції. Навички, отримані в результаті виконання даного курсового проекту, можуть бути корисні й у дипломному проектуванні, а також при виконанні науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. 1. Вибір варіанта завдання У даній курсовій роботі необхідно спроектувати багатофункціональний регістр (БФР), що виконує заданий набір мікрооперацій, що і буде основним вузлом синтезованого операційного автомата. Список мікрооперацій: Для варіанта №10 заданий наступний список мікрооперацій 4, 5, 10, 14( 1=2, 2=4), 24, 30, 34, 40( 1=3), 46 Операція виконувана схемою контролю: x1:R &l ;= m; x2:R = 1.1 1, де m - двійкове представлення суми варіанту по списку й числа 23.№ варіанта - 10, отже m=10 23=33=001000012 Зміст мікрооперацій: y1: R:=A1 m y2 R:=A1 R y3: R:=A1R y4: R:= (A2(1:2)&R(1:2).~R(3:4).A2(5:8)) y5: R:=R(5:8).000 y6: R:=~R1.R(2).~R(3).R(4) .~R(5).R(6) .~R(7) .R(8) y7: R:=ЯКЩО(R1) A1(1) ТЕ (R-1) ІНАКШЕ (R 1) y8: B=(R(1:3).~R(4:8)) A3 y9: B=ЯКЩО A3(1) A3(2) A3(3) A3(4) ТЕ ~R ІНАКШЕ R Синтез буде виконаються на елементах серії К555 малого, середнього й великого ступеня інтеграції. В якості тригерів для синтезу застосовуємо JK-тригери. 2. Опис функціонування БФР В загальному випадку регістр R виконує множину МО . У кожному машинному такті регістр може виконувати тільки одну МО. Множину можна умовно розділити на 3 підмножини, що не перетинаються: . До першої підмножини відносяться такі МО, в результаті виконання яких проходить змінення змісту регістра. Ці МО описуються оператором присвоювання ,де - деяка функція від значень слів, що поступають по вхідним шинам -. До них, наприклад, відносять МО наступного виду: - занесення у регістр констант, зокрема, коду 00 .0 (R:=00 0) ; - прийом коду з шини А (R:=A). До підмножини відносять такі МО, в результаті виконання яких не відбувається зміна змісту регістра, але відбувається передача в деяку сукупність вихідних шин кодів, що залежать, в загальному випадку, від змісту регістра , та від кодів на вхідних шинах. Вони описуються оператором присвоювання виду: , де -множина вихідних шин; - деяка функція від змісту регістра та вхідних шин . До них відносять, наприклад, наступні: - передача у вихідну шину змісту регістра (); - передача у шину кон’юнкції від змісту регістра та вихідної шини . Прикладом є передача старого коду з регістра у вихідну шину з одночасним занесенням нового коду в регістр з вхідної шини . Структурну схему пристрою, що розробляється, представлено на рисунку 3.1. Рисунок 3.1 – Структурна схема пристрою, що розробляється.

Пристрій складатимется з чотирьох блоків, кожний з я ких виконіватиме свою задачу, а саме: - КС1 – комбінаційна схема 1, що виконуватиме МО, які змінюють стан регістра, вхідними данними для неї є слова: А1, котре приходить з зовнішньої шини, та А2, котре є вхідною змінною, а також попереднє значення регістра; - КС2 – комбінаційна схема 2, що виконуватиме МО, що націлені на формування вихідної шини В, вхідними данними є вхадне слово А3 та значення регістра; - КС3 – комбінаційна схема 3, що генерує контрольні сигнали, вхідними данними є значення регістра; - Рег– регістр – вузол, що призначений для зберігання інформації та зміну свого стану в залежності від КС1; - ШФ – шинний формувач, призначений для передачі данних з шини В у загальну шину та прийому слова А1 з загальної шини. 3. Синтез комбінаційних схем БФР 3.1 Розбивка безлічі МО на підмножини, cегментация Безліч виконуваних регістром мікрооперацій Y={y1,y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8, y9} умовно можна розбити на дві підмножини: Y1={y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7} і Y2={y8, y9}. Перша множина містить у собі такі МО, у результаті виконання яких відбуваються зміна вмісту регістра. Ці МО описуються оператором присвоювання R:=f(A1, A2,.Ak, R), де f - деяка функція від значень слів, що надходять по вхідних шинах - A1, A2,.Ak, а також від вмісту регістра R, що існував в ньому до моменту виконання даної МО. До підмножини Y2 віднесемо такі МО, у результаті виконання яких не відбувається зміна вмісту регістру, але здійснюється передача в деяку сукупність вихідних шин кодів, які залежать, у загальному випадку, і від умісту регістра R, і від кодів на вхідних шинах. Сегментація для КС1: Сегментація для КС1: у1: 1 8 у2: 1 8 y3: 1 8 y4: 1 2 3 4 5 8 y5: 1 5 6 8 y6: 1 8 y7: 1 8 Сегментація для КС2 у8: 1 3 4 8 у9: 1 8 3.2 Формування функцій збудження 3.2.1 Формування функцій збудження для КС1 (для JK-тригера) Функції збудження для кожної МО У серії використаємо синхронний JK - тригер, що має наступну таблицю переходів: Таблиця 4.1 - таблиця переходів JK - тригеру Q( ) Q( 1) J( ) K( ) 0 0 0 X 0 1 1 X 1 0 X 1 1 1 X 0 Синтез виконувався по наступному принципу: 1) Одержуємо те значення в яке необхідно встановити регістр (наприклад A1&R або суму 2A2 R на суматорі ) 2) Мультиплексором робимо вибірку потрібного значення залежно від використовуваної мікрооперації. 3) Значення розряду регістра отримане на виході мультиплексора необхідно подати на відповідний розряд тригера. До речі необхідно відзначити й те, що якщо не діє жодна з мікрооперацій, регістр повинен зберігати своє значення. - для мікрооперації y1: , дані функції збудження будуть реалізовані на суматорі. На вхід першого операнду подається А1(1:8) на вхід другого операнда число m в двійковому вигляді. Таблиця 4.2 – Таблиця переключення тригерів БФР для МО у1 Sm1 R R J K 0 0 0 0 X 0 1 0 X 1 1 0 1 1 X 1 1 1 X 0 - для мікрооперації у2: функції збудження реалізовані аналогічно мікрооперації у1, але на вхід першого доданка подається A1, а на другий вхід подаємо R. Таблиця 4.3 – Таблиця переключення тригерів БФР для МО у2 Sm2 R R J K 0 0 0 0 X 0 1 0 X 1 1 0 1 1 X 1 1 1 X 0 - для мікрооперації y3: функції збудження реалізовані аналогічно мікрооперації в1, але на вхід першого доданка подається .

Таблиця 4.4 – Таблиця переключення тригерів БФР для МО у3 R R J K 0 0 0 0 X 0 1 1 X 0 1 0 1 1 X 1 1 1 X 0 - для мікрооперації у4: Таблиця 4.5 – Таблиця переключення тригерів 1-2 БФР для МО у4 R R J K 0 0 0 0 X 0 1 0 X 1 1 0 0 0 X 1 1 1 X 0 Таблиця 4.6 – Таблиця переключення тригерів 3-4 БФР для МО у4 R R J K 0 1 1 X 1 0 X 1 Таблиця 4.7 – Таблиця переключення тригерів 5-8 БФР для МО у4 R R J K 0 0 0 0 X 0 1 1 1 X 1 0 0 X 1 1 1 1 X 0 - для мікрооперації у5: Таблиця 4.8 – Таблиця переключення тригерів 1-5 БФР для МО у5 R(i 1) R(i) R(i 1) J K 0 0 0 0 X 0 1 1 1 X 1 0 0 X 1 1 1 1 X 0 Таблиця 4.9 – Таблиця переключення тригерів 6-8 БФР для МО у5 R R J K 0 1 1 X 1 0 X 1 - для мікрооперації у6: Таблиця 4.10 – Таблиця переключення тригерів 1,3,5,7 БФР для МО у6 R R J K 0 1 1 X 1 0 X 1 Таблиця 4.11 – Таблиця переключення тригерів 2,4,6,8 БФР для МО у6 R R J K 0 0 0 X 1 0 X 0 - для мікрооперації у7: Для цієї мікрооперації дуже зручно використати суматор Sm3. На перший вхід операнду суматора Sm3 {а1.а8}, підключаємо вихід регістра R(1.8), на другий вхід операнда суматора Sm3 {b1.b7}, крім b8, подаємо вихід комбінаційної схеми, що реалізує функцію . Якщо схема виробляє «0», то вид другого операнда такий: 00000001 що еквівалентно 110. Якщо схема виробляє «1» то другий операнд прийме вид: 11111110 = 11111111 що еквівалентно «-1» у зворотному коді. Функції збудження тригерів: 3.2.2 Реалізація функцій для КС2 - Для КС2: Мікрооперації у8 і у9 не змінюють вміст регістру, а формують шину В. - для мікрооперації у8 - для мікрооперації у9 4. Опис принципової схеми на елементах малого й середнього ступеня інтеграції Синтез принципової схеми виконується за допомогою елементів малого ступеня інтеграції, таких як: найпростіші логічні елементи - І-НІ, АБО, а також за допомогою елементів середнього ступеня інтеграції, до них можна віднести мультиплексори (МП), двійкові суматори. Регістр - це електронний вузол, що складається з восьми тригерів, а з іншого боку - це апарат, для виконання деякого набору мікрооперацій (МО), під впливом синхроімпульсу тригер переходить із одного стану в інший, у такий спосіб відбувається виконання операції присвоювання: Fr(А1, А2,., Ak.R) при y =1 R:=R, якщо y1=y2=.=yq =0, де Fr- деяка функція від вхідних змінних А1,., Аk і попереднього значення регістра . Крім того синхроімпульс вказує, у який момент часу виконати цю операцію. Синхроімпульс, а також сигнал RESE (сигнал скидання ) надходять на всі тригери одночасно й подаються із вхідних рознімань. Керуючі сигнали МО (y1, ., y9) надходять із входів і за допомогою схеми декодування перетворяться з унітарного коду у двійковий. Керуючий сигнал показує що конкретно повинен виконати регістр і відповідно його тригер тобто всі Fr повинні бути обчислені до моменту появи керуючого сигналу. Розглянемо структуру розряду БФР. Тут повинні бути передбачені обчислювачі й вузол, що дозволяє вибирати із всіх результатів той який відповідає даному керуючому сигналу. Вхідні змінні А1(1:8) надходять із виходів шинного формувача в шину А. Для обчислення Fr використаємо логічні елементи І-НІ ,АБО, двійкові суматори, схеми порівняння .

Тако халепи в рк виборв нхто з високих посадовцв не сподвався нхто не планував вкладати бюджетн кошти в якесь там музичне шоу тод, коли вс грош, чисто за законами вонного часу, мали бути задян з диною метою за всяку цну забезпечити перемогу «провладного кандидата», непопулярного прем'р-мнстра з кримнальним минулим. Трохи оговтавшись, влада спробувала використати цей «подарунок» у свой виборчй кампан: прем'р-мнстр Янукович був оголошений «головою комтету ґвробачення-2005»  навть вдвдав один з Русланиних концертв, де, вийшовши на сцену, ризикнув заспвати з нею дуетом Популярност йому це, однак, не додало натомсть рзко уйняло  бдолашнй Руслан (тльки з'явившися згодом на барикадах у помаранчевому шарф й вдпрацювавши сво, разом з бльшстю укранських рок  поп-зрок, на сцен Майдану Незалежности, вона змогла остаточно повернути соб серця прихильникв). Цлу оснь по кран вирували демонстрац, млця розганяла х сльозогнним газом, активств «Пори!» жбурляли до в'язниць, в унверситетах  вйськових частинах роздавали сувор накази, як вкидати бюлетен «за Януковича», по селах погрожували: «Хто не проголосу за Януковича, тому спалять хату!», невдом в шкряних куртках обстрлювали автомобл з помаранчевими стрчками,  цлий цей час на 1 -му Нацональному телеканал мляво й майже непомтно тривав нацональний конкурс ґвробачення-2005 з наперед запланованим результатом: фаворитка (безумовно талановита спвачка!) заздалегдь виступила з закликом «голосувати за Януковича» Варто додати, що за т мсяц рейтинг 1-го Нацонального (який невпинно лив густий потк лею на адресу В

1. Проектування АТП регіональних вантажних перевезень

2. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

3. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах

4. Регіональна економіка сільського господарства України

5. Регіональний ринок праці

6. Завдання дисципліни РПС та регіональна економіка
7. Концепції країнознавчого синтезу в регіональній географії
8. Культурна проблематика на регіональних ЗМІ

9. Синтез комбінаційної схеми та проектування керуючого автомата Мура

10. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

11. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

12. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

13. Економічні чинники регіональної політики в Україні

14. Державне управління сферою туризму та охороною культурної спадщини (регіональний аспект)

15. Механізми удосконалення регіонального управління інвестиційною діяльністю

16. Аналіз проблем управління регіональними системами природокористування в Росії

Электронная метеостанция "Синоптик Colored".
Электронная метеостанция «Синоптик Colored» позволяет измерить температуру и уровень влажности воздуха в комнате, имеет встроенный
450 руб
Раздел: Метеостанции
Пеленка Папитто (5 штук, ситец, 120x90 см).
Состав: ситец (хлопок 100%). Размер: 120x90 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
304 руб
Раздел: Пелёнки
Форма разъемная "Webber" BE-4286N, черная.
Материал: сталь. Покрытие: антипригарное. Высота: 6,8 см. Диаметр: 24 см.
314 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

17. Напрями забезпечення еколого-збалансованого природокористування на регіональному рівні

18. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

19. Разработка вычислительного устройства, состоящего из двух взаимозаменяемых частей: операционного автомата и управляющего автомата

20. Разработка управляющей части автомата для сложения двух чисел с плавающей запятой в дополнительном коде с помощью модели Мура

21. ПТЦА - Прикладная теория цифровых автоматов

22. Автоматы с магазинной памятью
23. Синтез цифрового конечного автомата Мили
24. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

25. Автомат для дозарядки АБ

26. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

27. Національна політика СРСР в роки перебудови

28. Українська національна революція 1649-1657рр

29. Автомат в руках ребенка: историческая правда и мифология войны

30. Синтез цифрового конечного автомата Мили - вариант 2

31. Клеточные автоматы и компьютерная экология

32. Микросхема ПЗУ в управляющем автомате с МПУ выбрана неверно

Заварочный чайник эмалированный Mayer & Boch "Подсолнух", 1,5 л, с ситечком.
Заварочный эмалированный чайник. Материал корпуса: углеродистая сталь. Толщина стенок - 0,8 мм. Внешнее и внутреннее покрытие -
715 руб
Раздел: Чайники заварочные
Набор из скатерти и салфеток "Botanica", 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Botanica" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани
Звуковой планшет "Транспорт".
Звуковой планшет - прекрасный подарок ребёнку! Он удобен и прост в использовании, подходит как для самостоятельного изучения, так и с
313 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

33. Синтезирование управляющего автомата

34. Шпоры по теории автоматов

35. Синтез цифрового конечного автомата Мили

36. Синтезирование управляющего автомата.

37. Синтез управляющего автомата модели LEGO транспортной тележки и моделирование ее движения

38. Сумматор с параллельным переносом и автомат Мили
39. Вимірювання національного обсягу виробництва і доходу
40. Національне багатство, прибуток

41. Проектування контрольних операцій на прикладі розв”язання задачі визначення фактичної вартості в2 (укр)

42. 5.45-мм автомат Калашникова и ручной пулемёт Калашникова

43. Генеза української національної мови

44. Відобpаження пpагнення наpоду до національної самостійності, до волі в поемі І.Я.Фpанка "Мойсей"

45. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

46. Проверка непротиворечивости исходных описаний конечных автоматов

47. Синтез микропрограммного управляющего автомата

48. Синтаксический разбор строк и конечные автоматы

Лента безопасности Lubby, мягкая, универсальная "особо широкая", 2 метра.
Мягкая универсальная лента: 2 метра, идеальна для краёв кроватки, столов и для острых углов удобно регулировать нужную длину, надежное
440 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: голубой).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Аэрозоль от насекомых супер универсальный "Чистый Дом" (двойное распыление), 600 мл.
Эффективное и экономичное средство мгновенного действия для уничтожения всех видов летающих и ползающих насекомых: мухи, комары, мошки,
396 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых

49. Конечные автоматы

50. Устройство для автоматической навивки пружин на токарно-револьверном автомате

51. Абстрактный синтез конечного автомата

52. Національна депозитарна система в Україні

53. Національний банк України

54. Національний Банк України
55. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу
56. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

57. Постембріональний розвиток тварин

58. Структурно-функціональні особливості легень у людини на етапах онтогенезу

59. Раціональне використання земель та забезпечення населення екологічно-чистими продуктами харчування

60. Методика використання опорних сигналів під час вивчення "Земельного проектування"

61. Облікові регістри

62. Автомат Калашникова

63. Устройство и принцип действия автомата Калашникова

64. Характеристика Причорноморського регіону України

Каталка "Мишка".
Высота от пола до сиденья: 23 см. Размер: 29х47х43 см. Каталка выдерживает массу ребенка до 25 кг. Цвет каталки может отличаться от
759 руб
Раздел: Каталки
Глобус Земли "Двойная карта", рельефный, с подсветкой, 420 мм.
Рельефный глобус с физической и политической картой мира станет незаменимым атрибутом обучения не только школьника, но и студента. На
2642 руб
Раздел: Глобусы
Точилка механическая, металлический корпус.
Механическая точилка имеет прозрачный контейнер. Удобная и безопасная точилка оснащена механизмом, позволяющим крепить ее к столу. Нож из
1097 руб
Раздел: Точилки

65. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

66. Напрямок впливу важливих органів самоврядування на розвиток закладів культури в регіонах

67. Національне та міжнародне право

68. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

69. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

70. Національні системи змі та захист національно державної ідентичності
71. Функціонально-структурні особливості синтаксичних одиниць у мові української преси
72. Автоматизоване проектування комп’ютерних систем

73. База даних по приватним підприємствам регіону

74. Лисп-реализация конечных автоматов

75. Моделирование процессора (операционного и управляющего автоматов) для выполнения набора машинных команд

76. Прикладна теорія цифрових автоматів

77. Проектирование цифрового автомата

78. Проектування автоматизованої інформаційної системи для менеджера фірми

79. Проектування БД "Договора НДР" у середовищі MS Access

80. Проектування дволанкової розподіленої інформаційної системи для роботи з базами даних із використанням SQL Interbase

Игровой набор Lalaloopsy "Карусель" для создания украшений из бусинок.
Отличный набор, сочетающий игровые элементы и творчество, позволит Вашей юной мастерице создавать уникальные авторские аксессуары из
1299 руб
Раздел: Современные, герои мультфильмов
Подставка под ванночку "Карапуз" универсальная (с сушилкой).
Подставка для ванночки предназначена для того, чтобы сделать купание Вашего малыша максимально удобным. Она надежна и проста в
1223 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Кружка "Кастет", белая, золотая ручка.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки

81. Проектування друкованих плат пристроїв комп’ютерних систем

82. Проектування інформаційних систем

83. Проектування користувальницького інтерфейсу в C++ Builder

84. Проектування офісу бюро послуг

85. Проектування офісу мобільного зв’язку

86. Проектування триланкової розподіленої інформаційної системи для роботи з БД із використанням технології DataSnap (MIDAS)
87. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML
88. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

89. Синтез автоматів з пам’яттю

90. Синтез мікропрограмних автоматів

91. Технологічні аспекти теорії проектування інформаційних систем

92. Автоматизація графічних та розрахункових задач проектування

93. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.

94. Культурно-національний рух на українських землях у ХVІ-ХVІІ ст.

95. Національне відродження Чехії

96. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

Пивная кружка "Пиво утром, как известно, не так вредно, как полезно", 500 мл, 14 см.
Состав: керамика, ПМ. Мыть тёплой водой с применением нейтральных моющих средств.
720 руб
Раздел: Кружки
Средство для купания Bubchen, 400 мл.
Мягкое средство для купания младенцев c лекарственными травами стабилизирует кислотно-щелочной баланс кожи и поддерживает ее естественную
413 руб
Раздел: Экстракты, сборы
Папка для труда "Спортивное авто", 325х245 мм.
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань.
322 руб
Раздел: Папки для труда

97. Національно-визвольна боротьба у середині XVII століття

98. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині ХVII ст.

99. Національно-духовне відродження України у першій половині XIX ст.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.