Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Відповідальність бухгалтера

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Традиційно відповідальність працівника підприємства за допущені ним порушення розглядається в таких ракурсах: – дисциплінарна; – матеріальна; – адміністративна; – кримінальна. Бухгалтер – не виняток. До нього також застосовні ці види відповідальності. А ось за що та в яких випадках – це ми і з'ясуємо. Дисциплінарна відповідальність Цей вид відповідальності передбачено Кодексом законів про працю України від 10.12.71 р. Стаття 147 цього документа встановлює заходи відповідальності за порушення трудової дисципліни фактично тільки у вигляді догани чи звільнення. Водночас частина друга цієї статті розширює міру відповідальності та встановлює, що для окремих категорій працівників інші дисциплінарні стягнення може бути передбачено: – законодавством; – статутами; – положеннями про дисципліну. Однак ця норма суперечить Конституції України. У ній зазначено, що дії, котрі є дисциплінарними правопорушеннями, і відповідальність за них установлюються виключно законами України (п. 22 ст. 92). Статут і положення про дисципліну ніяк не є законодавством. Звідси випливає, що реально бухгалтеру, який порушив трудову дисципліну, так само як і будь-якому іншому працівнику, можна тільки оголосити догану або звільнити його. Звільнення з підстав розглядається як дисциплінарне стягнення. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання чи неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов'язків тягне за собою застосування заходів дисциплінарного або громадського впливу, а також застосування інших заходів, передбачених чинним законодавством. Фахівці вважає, що порушення трудової дисципліни слід відрізняти від порушення трудових обов'язків. У будь-якому випадку п. 3 ст. 40 КЗпП надає власнику право розірвати трудовий договір із працівником, якщо той систематично не виконує без поважних причин обов'язки, покладені на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку. Як бачимо, згідно з цією нормою трудовий договір може бути розірвано, якщо невиконання трудових обов'язків було: – систематичним; – без поважних причин; – такі трудові обов'язки встановлено у трудовому договорі чи правилах внутрішнього трудового розпорядку. Щодо визначення терміна «систематичність» у цьому випадку, мабуть, слід виходити не із загальноприйнятих трьох і більше порушень протягом року, а з п. 23 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.92 р. № 9. Так, у ньому зазначається, що на підставах, передбачених п. 3 ст. 40 КЗпП, працівника може бути звільнено лише за проступок, учинений після застосування до нього дисциплінарного або громадського стягнення за невиконання без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку. Наприклад, бухгалтер порушив трудову дисципліну, за що йому було винесено догану. Якщо протягом року з моменту накладення такого дисциплінарного стягнення бухгалтер не порушуватиме трудову дисципліну, вважається, що він не притягався до дисциплінарної відповідальності. Річ у тому, що згідно зі ст.

151 КЗпП, якщо протягом року з дня застосування дисциплінарного стягнення до працівника не буде застосовано нове дисциплінарне стягнення, він вважається таким, що не має дисциплінарного стягнення. Якщо ж рік не закінчився, а цей бухгалтер знову завинив, керівник має право звільнити його на підставі п. 3 ст. 40 КЗпП. А що розуміється під терміном «грубе порушення», роз'яснено в п. 27 постанови № 9: вирішуючи питання, чи є порушення трудових обов'язків грубим, суд має виходити з характеру проступку,обставин, за яких його вчинено, яку завдано ним шкоду. Отже, наявність шкоди зовсім не обов'язкова, досить можливості її завдання. У той же час наявність вини для застосування дисциплінарного стягнення є обов'язковою. Принцип вини закріплено і в Типових правилах (зверніть увагу, що у згаданому вище п. 24 йдеться про невиконання або неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов'язків). Однак у трудовому законодавстві не розкривається зміст вини, не визначається її форма. Тому, на наш погляд, слід звернутися до загальноприйнятого розуміння. Зміст вини зумовлений сукупністю свідомості (інтелектуальний момент), волі (вольовий момент) та їх співвідношенням. Форма вини – це завжди умисел (прямий чи непрямий) або необережність (самовпевненість і недбалість). Якщо в діях працівника не вбачається вина, притягати його до дисциплінарної відповідальності неможливо. Наприклад, бухгалтер не здав своєчасно звіт унаслідок хвороби. Вважаємо, що в цьому випадку його вини немає (про відповідальність керівника тут не йдеться). Важливо, що дисциплінарне стягнення застосовується не пізніше одного місяця з дня виявлення проступку, виключаючи час відсутності працівника внаслідок тимчасової непрацездатності та відпустки. При цьому дисциплінарне стягнення не може бути застосоване пізніше 6 місяців від дня вчинення проступку. Матеріальна відповідальність Бухгалтер не є матеріально відповідальною особою (якщо, звичайно, він не виконує функцій, наприклад, касира). Його посада не передбачає виконання робіт, безпосередньо пов'язаних зі зберіганням, обробленням, продажем, перевезенням чи застосуванням у процесі виробництва переданих йому цінностей. Таким чином, до бухгалтера можна застосувати відповідальність лише в межах середньомісячного заробітку. Так, згідно зі ст. 132 КЗпП за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов'язків, працівники, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку. Нагадаємо, що розмір середньомісячного заробітку визначається відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 08.02.95 р. № 100. При цьому п. 2 ст. 133 КЗпП розкриває, що обмежену матеріальну відповідальність несуть керівники структурних підрозділів на підприємствах, в установах, організаціях (а головний бухгалтер таким є) та їх заступники, якщо шкоду заподіяно: – необґрунтованими грошовими виплатами; – неправильною постановкою обліку та зберігання матеріальних або грошових цінностей; – невжиттям необхідних заходів щодо запобігання простоям, випуску неякісної продукції, розкраданню, знищенню та псуванню матеріальних або грошових цінностей.

У той же час у деяких випадках бухгалтера може бути притягнуто до повної матеріальної відповідальності. Перелік таких випадків передбачено у ст. 134 КЗпП. Стосовно бухгалтера можна виділити такі випадки повної матеріальної відповідальності: 1) майно та інші цінності було одержано ним під звіт за разовою довіреністю або за іншими разовими документами; 2) шкоди завдано його діями, які мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку; 3) шкоди завдано ним, коли він перебував у нетверезому стані; 4) шкоди завдано нестачею, умисним знищенням або умисним зіпсуттям матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції), у тому числі при їх виготовленні, а також інструментів, вимірювальних приладів, спеціального одягу та інших предметів, виданих підприємством, установою, організацією йому в користування; 5) шкоди завдано не при виконанні трудових обов'язків. Адміністративна відповідальність Згідно зі ст. 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) адміністративним правопорушенням визнається протиправна, винна дія або бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права та свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність. Адміністративна відповідальність регламентується КУпАП. Однак її може бути встановлено й іншими законами. Так, бухгалтеру важливо знати положення Закону України «Про державну податкову службу в Україні» від 04.12.90 р. № 509-XII, ст. 11 якого встановлено низку адміністративних штрафів. Не таємниця, що практично кожна перевірка закінчується виявленням того чи іншого порушення, а іноді й кількох. Тому не дивно, що бухгалтерів цікавить порядок застосування адмінштрафів, якщо було вчинено декілька правопорушень. З одного боку, згідно з частиною першою ст. 36 КУпАП при вчиненні однією особою двох чи більше правопорушень, адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо. З іншого – згідно з частиною другою цієї ж статті, якщо особа вчинила декілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються тим самим органом, стягнення накладається у межах санкції, встановленої за серйозніше правопорушення із вчинених. Розглянемо це на прикладі. Бухгалтер учинив два правопорушення, виявлені різними перевірками: він несвоєчасно подав платіжне доручення на перерахування податку і порушив установлений порядок ведення бухгалтерського обліку. В одному випадку до адміністративної відповідальності притягують органи податкової служби, у другому – КРУ. Очевидно, що бухгалтер нестиме відповідальність за кожне правопорушення окремо, оскільки органи, які застосовують адміністративне стягнення, – різні. Якщо ж бухгалтер несвоєчасно подав платіжне доручення і порушив установлений порядок ведення податкового обліку (обидва правопорушення розглядаються податковими органами), буде застосовано один адмінштраф. Розглянемо основні адміністративні санкції, що прямо чи непрямо стосуються бухгалтера. Порушення: – відсутність податкового обліку або ведення його з порушенням установленого порядку; – ненадання або несвоєчасне надання аудиторських висновків, передбачених законом, а також платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Державна податкова служба Розмір штрафу: Від 5 до 10 нмгд (85 – 170 грн.)

Не деревяна, а залзобетонна завса опустилася»[678]. Д. Мережковський вщував ще 1907 року прихд бльшовизму  помилився лише на клька рокв. Так само М. Бердяв 1907 року писав, що бльшовицька партя за свою деологю стоть найближче за нш парт до деолог, свтогляду московського народу. Тому в майбутнй революц бльшовицька партя переможе вс нш парт, бо  пдтрима весь московський народ[679]. Подбний погляд подляють нш автори: «Наш московськ лицемри кажуть, що московський народ невинний, не вдповда за бльшовизм, бо, мовляв, комунзм це вропейська бактеря, що  занесли до Московщини чужинц  нею заразили добрий, богобоязливий московський народ. Хай т лицемри доведуть, що молоко не скиса, коли до нього потрапить бактеря. Коли та сама кислотна бактеря потрапить у воду, то вода не скиса. Чи ж не писав у минулому столтт французький сторик Ж. Мшле, що «основою життя московського народу  комунзм, що виявляться в общин». ¶ чи не вдповдав йому О. Герцен: «Вас, вропейцв, стримують ваш приватно-власницьк забобони, а ми, москвини, тих забобонв не мамо»[680]. «Так! Ми, москвини, несемо всю вдповдальнсть за бльшовизм

1. Відповідальність за порушення податкового законодавства

2. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання

3. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

4. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

5. Адміністративна відповідальність

6. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері податкового законодавства
7. Адміністративно-правова відповідальність в Україні
8. Кримінальна відповідальність

9. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

10. Кримінальна відповідальність за погрозу вбивством

11. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)

12. Кримінальна відповідальність. Різновиди злочинів

13. Матеріальна відповідальність в трудовому праві

14. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

15. Фінансово-правова відповідальність за порушення податкового законодавства

16. Цивільно-правова відповідальність за порушення лісового законодавства

Говорящий планшетик "Новогодний праздник".
В этом планшетике Умка поёт, говорит и рассказывает сказки! 16 новогодних песенок («Песенка Умки», «Белые снежинки», «Снеговик», «Дед
344 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Набор диких животных.
В наборе: 12 фигурок диких животных. Средний размер: 10 см. Возраст: 3 лет. Фигурки в наборе представлены в ассортименте, без возможности выбора.
461 руб
Раздел: Дикие животные
Настольная игра "Волшебник Изумрудного города".
Семейная игра для 2-6 игроков. Участники помогают Элли и ее друзьям добраться до Изумрудного города, для этого они выполняют разные
1490 руб
Раздел: Классические игры

17. Юридична відповідальність

18. Юридична відповідальність у підприємництві

19. Відповідальність за завдану шкоду за цивільним законодавством

20. Відповідальність за податкове правопорушення

21. Відповідальність за порушення законодавства про надра

22. Відповідальність у житловому праві
23. Етика і відповідальність в менеджменті
24. Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення

25. Юридична відповідальність за правопорушення в галузі екологічної безпеки

26. Чинники, що впливають на дальність і якість радіохвиль

27. Фінансовий аналіз роботи товариства з обмеженою відповідальністю "Променергозахист"

28. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"

29. Основные самолеты дальней, военно-транспортной и фронтовой авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации

30. Дальний Восток как ПТК

31. Владимир Клавдиевич Арсеньев — выдающийся исследователь Дальнего Востока

32. Введение в теплоэнергетику Дальнего Востока

Магнитный театр "Три поросенка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Три поросенка» и вашим ребенком в роли главного
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Набор для обучения "Учись считать", 128 штук.
Материал: дерево. В наборе: счётные палочки - 20 штук. Круги - 30 штук. Квадраты - 30 штук. Треугольники равносторонние - 10
320 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Беговел "Funny Wheels Rider Classic" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в обучении,
2500 руб
Раздел: Беговелы

33. Первооткрыватели Дальнего Востока

34. Buchhaltunq (бухгалтерия)

35. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

36. АРМ для бухгалтерии ВУЗа

37. 1С-бухгалтерия /с рисунками/

38. Пенсионная система России: современное состояние, правовые проблемы, дальнейшее развитие
39. Особенности развития физических качеств у школьников, проживающих на Дальнем Востоке
40. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

41. Бухгалтерия малого предприятия

42. Делопроизводство в бухгалтерии

43. Ф. В. Езерский – русский бухгалтер-новатор

44. Страхування відповідальності позичальників за неповерненя кредиту

45. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

46. Анализ экономических и социальных результатов аграрной реформы на Дальнем Востоке

47. От кризиса к стабилизации. Дальнейшая судьба реформ в России

48. Дальний Восток в годы Великой Отечественной войны

Глобус физический рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V. Шар выполнен из толстого
1270 руб
Раздел: Глобусы
Мобиль музыкальный "Рыбки" (звук, 2 режима).
Музыкальная подвеска размещается над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и уникальный тренажер для
1100 руб
Раздел: Мобили
Магнитно-маркерная доска, 53x41 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
578 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

49. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

50. Развитие Дальнего Востока во второй половине 19 века

51. Из истории борьбы с опиекурением на русском Дальнем Востоке в 1910-1915 гг.

52. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

53. Автоматизированное рабочее место (АРМ) бухгалтера

54. Русское религиозное искусство конца XIX- начала ХХ века и православные храмы в Русском Зарубежье на Дальнем Востоке
55. Творчість Рембрандта
56. Некоторые вопросы дальнейшего изучения лирики Ф.И. Тютчева

57. Очерки становления и развития астрономии на Дальнем Востоке. Китайская астрономия: Откуда есть пошла...

58. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

59. Рынок труда финансистов и бухгалтеров и роль кадрового агентства

60. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

61. Поняття та сутність менеджменту

62. Бухгалтер без баланса

63. Порошковая металлургия и дальнейшая перспектива ее развития

64. Советская школа и педагогика в период восстановления народного хозяйства и дальнейшего развития социалистического общества

Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами (салатово-оранжевая).
Оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала еще более
2650 руб
Раздел: Каталки
Набор детской посуды "Фея".
Набор посуды детский "Фея". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
387 руб
Раздел: Наборы для кормления
Сушилка для посуды P&C "Лилия", двухъярусная.
Наша уникальная двухъярусная сушилка позволит сушить или хранить большое количество посуды, при этом сэкономит полезную площадь на столе
511 руб
Раздел: Настольные

65. Главный бухгалтер организации: права и обязанности

66. Діяльність римських магімтратів

67. Різновиди знижок. Рентабельність зниження цін

68. Компетентностный подход как дальнейшее углубление кризиса в образовании

69. Необережність як форма вини

70. Политические и правовые учения в России в период дальнейшего укрепления дворянской монархии (вторая половина XVIII в.)
71. Совість Риму - соціо-культурна роль стоїцизму
72. Філософська культура особи та її суспільна значущість

73. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

74. Роль леса в экосистемах Дальнего Востока

75. Бизнес без бухгалтерии

76. Организация пассажирских перевозок в дальнем и местном сообщениях

77. Інтегральна ефективність діяльності

78. Бідність в України

79. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

80. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

Набор разделочных досок на подставке (4 штуки ).
Материал: пластик. Количество: 4 штуки. Каждая доска для определенных продуктов.
2090 руб
Раздел: Пластиковые
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 4500 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
786 руб
Раздел: Стиральные порошки
Сумка-транспортный чехол усиленная для колясок "Книжка".
Сумка чехол выполнена из прочной и легко чистящейся ткани оснащена двумя ручками для переноски. Размеры: 93x50x36 см.
907 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

81. Рентабельність підприємства

82. Сутність витрат та методи їх зниження

83. Экономика Дальнего Востока

84. Анализ экономических и социальных результатов аграрной реформы на Дальнем Востоке

85. Ліквідність банку

86. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна
87. Бухгалтерия: ответы на вопросы
88. Бухгалтерия предприятия

89. Должностные обязанности главного бухгалтера

90. Мини бухгалтерии

91. Права и обязанности главного бухгалтера

92. Ответственность главного бухгалтера

93. Лесная промышленность Российского Дальнего Востока

94. Дальний Восток

95. Підсудність і її види

96. Легка промисловість України i транспорт

Мозаика для малышей Игродром "Кнопик", 10 трафаретов.
Настольная игра "Кнопик" из серии "Игродром" предлагает ребенку с интересом и пользой провести время. Комплект
701 руб
Раздел: Пластмассовая
Копилка-раскраска "Сова".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Настольная игра "Активити. Вперед".
Интересная и увлекательная настольная игра "Вперед" из серии "Активити" сможет легко и быстро поднять настроение
345 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

97. Сільське господарство i харчова промисловість України

98. Активність і творчість учнів на уроках історії

99. Античність у поетичних творах Яра Славутича


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.