Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Організація роботи підприємства

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

1. Організація роботи оптового торговельного підприємства ТОВ ВКФ &quo ;Блиск&quo ; 1.1 Матеріально-технічна база підприємства ТОВ ВКФ &quo ;Блиск&quo ; оснащений всім необхідним для безперервної роботи обладнанням. Так як склад належить до малих тут недоцільно впроваджувати засоби автоматизації, а тому для покращення умов праці проведено механізацію виробничого обладнання. На підприємстві використовується таке виробниче обладнання: ваговимірювальне обладнання –– ваги напівавтоматичні стаціонарні. Використовуються при прийманні товарів для перевірки фактичної наявності сумішей і її порівняння з вказаною у супровідних документах. вантажно-розвантажувальне обладнання, а саме засоби малої механізації –– вантажні візки та домкрати. Застосовуються для збільшення продуктивності праці вантажників під час здійснення вантажно-розвантажувальних операцій. На даний час все обладнання на фірмі &quo ;Блиск&quo ; знаходиться у належному стані та в достатній кількості для здійснення безперебійного функціонування підприємства, відповідаючи всім вимогам охорони праці і безпеки. Такий стан є результатом чіткого контролю за технічним станом обладнання, його своєчасного ремонту і заміни при моральному та фізичному зносі. Окрім виробничого персоналу на підприємстві також працюють управлінці і їх діяльність теж потребує використання певного обладнання. Тому на ТОВ ВКФ &quo ;Блиск&quo ; використовується таке офісне обладнання: стаціонарні телефони забезпечують зв’язок між директором, бухгалтером та завідуючим складом для пришвидшення видачі розпоряджень і їх виконання; комп’ютерно-обчислювальна техніка –– комп’ютери з відповідними бухгалтерськими та економічними програмами встановлені в кабінеті директора і головного бухгалтера; копіювальна техніка розміщена в кабінеті завідуючого складом і включає принтер та ксерокс. З вищепереліченого зрозуміло, що підприємство в повному обсязі забезпечене як виробничим так і офісним обладнанням. 1.2 Правила охорони праці, протипожежної безпеки, санітарні вимоги щодо утримання приміщень фірми &quo ;Блиск&quo ; На ТОВ ВКФ &quo ;Блиск&quo ; виконуються всі правила щодо охорони праці, санітарії та протипожежної безпеки. При появі нового працівника на підприємстві він проходить інструктаж з питань охорони праці та протипожежної безпеки. Інструктаж проводиться завідуючим складом. При виявленні недостатності знань з питань охорони праці чи протипожежної безпеки працівники допускаються до роботи лише після проходження навчання з відповідних дисциплін. В ході інструктажу обговорюються такі питання: доведення до відома працівника, що приймається на роботу графіків проходження медичних оглядів, навчань та інструктажів з питань охорони праці і протипожежної безпеки; правила роботи з обладнанням та окремими видами продукції; поняття гігієни праці та виробничої санітарії, ознайомлення з відповідними нормативними актами з вищенаведених питань; ознайомлення з наявними засобами протипожежної безпеки, які є на підприємстві та правилами щодо їх застосування в відповідних ситуаціях; доведення до відома працівника порядку необхідних дій у випадку виявлення на території складу задимлення чи загорання; відповідальність за порушення вищеперелічених правил.

Результатом проведення інструктажу є письмове підтвердження працівника про ознайомлення з цими правилами, яке вноситься до журналу з інструктажів. На фірмі завжди у справному стані знаходяться засоби протипожежного захисту і зв’язку. Забезпечення пожежної безпеки покладено на директора підприємства. 1.3 Функціональні обов’язки матеріально відповідальних осіб Матеріальну відповідальність на ТОВ ВКФ &quo ;Блиск&quo ; несуть завідуючий складом та головний бухгалтер. Завідуючий складом на підприємстві виконує такі функції: визначає вимоги до товарів, а також відповідність їх якості стандартам, технічним умовам, укладеним договорам та іншим нормативним документам; здійснює контроль за виконанням договірних зобов'язань, надходженням і реалізацією товарів; бере участь у підготовці даних для складання претензій на постачання неякісних товарів і відповідей на претензії замовників; контролює наявність товарів на складі; здійснює зв'язок з постачальниками і споживачами й оформляє документи на відвантаження та одержання товарів відповідно до затверджених планів; бере участь у розробці і впровадженні правил з матеріально-технічного забезпечення, збуту, контролю якості товарів, організації їх транспортування і збереження; контролює своєчасність відвантаження зворотної тари; бере участь у проведенні інвентаризацій, вивчає причини утворення зайвих наднормативних матеріальних ресурсів і &quo ;неліквідів&quo ;, вживає заходи по їх реалізації; здійснює контроль за дотриманням правил збереження товарів на складі, підготовкою товарів до продажу; оформляє необхідні документи, пов'язані з постачанням і реалізацією продукції, складає звітність по установлених формах. Завідуючий складом має право подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими інструкцією обов'язками, вимагати від директора підприємства, свого безпосереднього керівника сприяння у виконанні обов'язків, передбачених посадовою інструкцією. Завідуючий складом несе матеріальну відповідальність: за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених посадовою інструкцією, — у межах, визначених чинним трудовим законодавством України; за правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, — у межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України; за нанесені матеріальні збитки — у межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України. Саме тому враховуючи вищенаведене до завідуючого складом висувається ряд кваліфікаційних вимог, а саме він повинен знати: діючі цінники і прейскуранти, нормативи запасів товарів; постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи вищих органів, що стосуються матеріально-технічного забезпечення і збуту товарів; номенклатуру й асортимент товарів, що реалізує підприємство; основи економіки, організації праці і керування на підприємствах торгівлі; правила внутрішнього трудового розпорядку; стандарти і технічні умови на товари, основні їхні властивості та якісні характеристики; правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту; порядок укладення господарських договорів; методи обліку товарів, розрахунку потреби в них.

Головний бухгалтер на ТОВ ВКФ &quo ;Блиск&quo ; виконує такі функції: забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання в установлені строки фінансової звітності –– наказ про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики підприємства (див.дод. 6); здійснює контроль за ефективним використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; здійснює контроль за порядком оформлення первинних бухгалтерських документів, розрахунків та платіжних зобов’язань; веде оперативний облік надходження і реалізації товарів; бере участь у проведенні інвентаризацій, вивчає причини утворення зайвих наднормативних матеріальних ресурсів і &quo ;неліквідів&quo ;, вживає заходи по їх реалізації; та інші функції зазначені в Посадовій інструкції головного бухгалтера див.дод.7. Головний бухгалтер на підприємстві несе матеріальну відповідальність за оборотні активи, що знаходяться на рахунках підприємства і за виконання своїх посадових обов’язків в межах визначених посадовою інструкцією та чинним законодавством України. 1.4 Рекламна діяльність фірми &quo ;Блиск&quo ; Підприємство &quo ;Блиск&quo ; для завоювання нових клієнтів та популяризації своєї марки серед населення систематично проводить різноманітні рекламні заходи. Рекламу для фірми виконує рекламне агентство ПП Рітц. ТОВ ВКФ &quo ;Блиск&quo ; широко застосовує такі види рекламування: реклама в пресі; радіо реклама; зовнішня реклама; випуск новорічних рекламно-подарункових видань; проведення виставок-продажів. Оголошення про фірму та її діяльність близько півроку тому можна було зустріти в таких місцевих газетах як &quo ;Інтерес&quo ; та &quo ;Ехо&quo ;. Рекламні оголошення на радіо звучали в ефірі місцевої радіостанції &quo ;Житомирська хвиля&quo ;. Зовнішня реклама є ефективним засобом рекламування, адже вона розрахована на сприйняття широкими верствами населення. Фірма використовує такі елементи зовнішньої реклами як вивіска та вказівники. Вказівники розміщені в центрі міста неподалік від місцезнаходження самої фірми, що значно спрощує її пошук новими клієнтами. Так як неподалік від ТОВ ВКФ &quo ;Блиск&quo ; розміщена ще одна фірма ПП &quo ;Осіріс&quo ; вивіска відіграє важливу роль у виборі який зробить потенційний клієнт. Новорічні рекламно-подарункові видання є ефективним видом друкованої реклами тому, що вони мають високу проникаючу здатність. Фірма &quo ;Блиск&quo ; найчастіше замовляє кишенькові табель-календарі ілюстровані зразками товарного асортименту та фірмові настільні календарі і записники з фірмовою символікою –– логотипом. У другій половині 2005 року фірма брала участь в спеціалізованій виставці-продажу будівельних матеріалів та супутніх товарів на якій були представлені фірми з районів Житомирської області. Таким чином про ТОВ ВКФ &quo ;Блиск&quo ; дізналися і за межами нашого міста. Отже підводячи підсумок організації роботи оптового підприємства ТОВ ВКФ &quo ;Блиск&quo ; слід зазначити, що підприємство в повному обсязі забезпечене офісним та виробничим обладнанням. Оновлення виробничого та офісного обладнання проводиться в разі настання його морального чи фізичного зносу в інших випадках проводиться ремонт і систематичний огляд.

В цьому раз кожна первинна профсплкова органзаця ма визначитися щодо свох конкретних зобов'язань за колективним договором та вдповдальност за х невиконання. Первинна профсплкова органзаця, що вдмовилася вд участ в об'днаному представницькому орган, позбавляться права представляти нтереси працвникв при пдписанн колективного договору. Стаття 13 Змст колективного договору Змст колективного договору визначаться сторонами в межах х компетенц. У колективному договор встановлюються взамн зобов'язання сторн щодо регулювання виробничих, трудових, соцально-економчних вдносин, зокрема: змни в органзац виробництва  прац; забезпечення продуктивно зайнятост; нормування  оплати прац, встановлення форм, системи, розмрв заробтно плати та нших видв трудових виплат (доплат, надбавок, премй та н.); встановлення гарантй, компенсацй, пльг; участ трудового колективу у формуванн, розподл  використанн прибутку пдпримства, установи, органзац (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалост робочого часу  вдпочинку; умов  охорони прац; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, органзац оздоровлення  вдпочинку працвникв; гарантй дяльност профсплково чи нших представницьких органзацй трудящих; умов регулювання фондв оплати прац та встановлення мжквалфкацйних (мжпосадових) спввдношень в оплат прац

1. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

2. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

3. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

4. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

5. Організація і методика аудиту доходів підприємства

6. Організація облікової політики підприємства
7. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"
8. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

9. Організаційна структура управління персоналу підприємства

10. Організація управління персоналом підприємства

11. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

12. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

13. Організаційна і виробнича структура підприємства

14. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

15. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

16. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

Пробковая доска с деревянной рамкой SP, 60х40 см.
Пробковые доски, тип SP применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
722 руб
Раздел: Прочее
Форма для выпечки хлеба, круглая, средняя.
Хлебная форма круглая изготовлена из литого алюминия. Форма предназначена для выпечки хлеба в печах и духовых шкафах, также можно
367 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Игра настольная развивающая "Весёлая ферма".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия домашних животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Внимание, память, логика

17. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

18. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

19. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

20. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

21. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

22. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"
23. Організація облікового процесу на підприємстві
24. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

25. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

26. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

27. Організація управлінського обліку на підприємстві

28. Ревізійні комісії підприємств і організацій

29. Організація роботи Верховної Ради України

30. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

31. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

32. Організація роботи користувача з АБД

Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи "Старлайт", 30 литров, 46x34x18 см.
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни
1102 руб
Раздел: Без наполнения
Мягкий пол универсальный, зеленый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Рулетка для пропуска "Chrome Quadro", с карабином, 80 см.
Квадратная рулетка для бейджей из хромированного металла. С укреплённым металлическим зажимом на обратной стороне. Комбинируется со всеми
508 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

33. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

34. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

35. Організація обліку на торгівельному підприємстві

36. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

37. Організаційна структура управління підприємством

38. Організація виробництва на металургійному підприємстві
39. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством
40. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

41. Формування організаційних структур управління підприємством

42. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

43. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

44. Організація позакласної роботи з математики

45. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

46. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

47. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

48. Форма організації самостійної роботи учнів 5 класу на уроці німецької мови

Горка детская малая, арт. 11050.
Горка детская малая состоит из лесенки и желоба для скатывания. Горка очень устойчивая, изготовлена из яркого, прочного, нетоксичного
2067 руб
Раздел: Горки
Жироудалитель UNiCUM "Гризли. Мята", 500 мл.
Новая формула удаления жира без запаха химии. В основу формулы легли лучшие разработки российских и израильскихученых. Главными
328 руб
Раздел: Для плит, духовок
Детский музыкальный горшок "Disney. Winnie&Friend" (белый).
Горшок имеет анатомическую форму и произведен из качественного и безопасного пластика, отличается эргономичностью. Горшок оформлен
498 руб
Раздел: Горшки обычные

49. Організація стратегічного планування на підприємствах

50. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

51. Організаційні аспекти соціальної роботи

52. Організація роботи автостанції

53. Організація роботи флоту компаній, що оперують балкерним тоннажем

54. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві
55. Організація грошових розрахунків на підприємстві
56. Основи організації та роботи фондової біржі в Україні

57. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

58. Наукова організація праці. Завдання з удосконалення з організації праці на підприємстві

59. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств

60. Організація роботи команди засновників фірми у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (на прикладі ТОВ "БРАВОГЛАСС")

61. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

62. Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ "Дніпрополімермаш")

63. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

64. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

Магнитная игра "Тангос. Парадокс".
Игры «Тангос» – это компактные головоломки, которые имеют многовековую историю и предназначены для изучения детьми геометрических фигур и
471 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор стикеров "Среда Обитания".
Удивительный набор стикеров познакомит вашего малыша с различными животными, а также со средой их обитания: фермой, африканским оазисом,
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Магнитная азбука. Жукова Н.С.
В новом издании знаменитой «Магнитной азбуки» букв стало еще больше. И еще увеличилось количество строк на магнитном мольберте-доске. А
649 руб
Раздел: Буквы на магнитах

65. Інформаційні системи і технології підприємства

66. Бізнес-план підприємства

67. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

68. Організація праці менеджера

69. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

70. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства
71. Розробка підприємства LOMAPAK
72. Фінанси підприємства

73. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

74. Організаційна система управління природокористуванням України

75. Інноваційна діяльність підприємства

76. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

77. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

78. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

79. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

80. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

Треугольные цветные карандаши, 24 цвета ( с точилкой ).
Мягкие цветные карандаши треугольной формы, 24 цвета в комплекте с точилкой.
423 руб
Раздел: 13-24 цвета
Сумка-мини для раскрашивания "Клатч", арт. 01948.
Набор для раскрашивания содержит текстильный пенал-клатч, застегивающийся на молнию, а также пять цветных водостойких маркеров. На обеих
359 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Конструктор LEGO "Juniors. Ветеринарная клиника Мии".
Помогай Оливии и Мие лечить заболевших животных в ветеринарной клинике LEGO® Juniors! Вместе с Мией открой клинику и приготовься к
808 руб
Раздел: Больницы

81. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

82. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

83. Управління утворенням прибутку підприємства

84. Організація евакуаційних заходів

85. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

86. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства
87. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні
88. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

89. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

90. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

91. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

92. Організація касових операцій у банківських установах

93. Організація та планування кредитування

94. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

95. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

96. Автомазація виробничих процесів підприємства

Набор для уборки Vileda "Ультрамат Изи Вринг" (швабра с телескопической ручкой + ведро с педальным.
Набор "Ультрамат Изи Вринг" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для всех
6499 руб
Раздел: Швабры и наборы
Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018", с наклейками.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
2749 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор мисок с крышками "Loraine", 6 предметов.
В наборе 3 миски с крышками. Материал: стекло. Крышка: полипропилен. Размер: 16 см, 18 см, 20,7 см. Объем: 370 мл, 650 мл, 1,0 л. Цвет:
923 руб
Раздел: Наборы

97. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

98. Організація охорони праці на виробництві

99. Організація робочого місця бухгалтера

100. Рівні організації організму людини


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.