Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

SWOТ-аналіз підприємства

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Вступ Сьогодні виживання й розвиток організації в довгостроковій перспективі залежить від уміння своєчасно передбачити зміни на ринку й відповідно адаптувати свою діяльність, змінюючи асортимент продукції та послуг, форми обслуговування, збутову мережу, організаційну структуру, інші елементи внутрішнього потенціалу. Значення стратегічно орієнтованої поведінки, що дає змогу організації виживати в довгостроковій перспективі, різко зросло для суб'єктів господарювання нашої країни в період кризи. Всі організації за умов конкурентного середовища, що формується, мають не тільки концентрувати увагу на внутрішньому стані справ, але й розробляти довгострокову стратегію, яка дала б змогу їм встигати за змінами, що відбуваються. В минулому більшість організацій могла успішно функціонувати, звертаючи основну увагу на короткострокову перспективу, на внутрішні проблеми, пов'язані з підвищенням ефективності різних напрямів поточної діяльності. Нині, хоча й не знімається завдання раціонального використання потенціалу організації в поточній діяльності, винятково важливим стає здійснення такого управління, яке б забезпечило адаптацію організації до середовища, що швидко змінюється, що відповідно і підсилює актуальність даної теми. Метою індивідуальної роботи є проведення SWOТ-аналізу діяльності ВАТ „Рембуд”, а також визначення відповідної стратегії підприємства. Відповідно до поставленої мети визначено основні завдання дослідження, спрямовані на її досягнення: з'ясувати економічну природу SWOТ-аналізу в сучасних умовах та проаналізувати класичні та сучасні теоретичні засади стратегічного аналізу на підприємстві; провести стратегічний аналіз діяльності ВАТ „Рембуд”; провести аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища ВАТ „Рембуд”і на основі цього розробити SWOТ-матрицю; визначити сильні та слабкі сторони діяльності ВАТ „Рембуд”; з’ясувати можливості та загрози для подальшого розвитку підприємства; віднайти резерви вдосконалення діяльності на ВАТ „Рембуд”; розробити стратегічні напрямки підвищення ефективності діяльності на ВАТ „Рембуд” та обґрунтувати доцільність обраної стратегії розвитку на підприємстві. Об'єктом дослідження є механізм та особливості проведення SWO -аналізу на підприємстві. Предметом дослідження є економічні методи та підходи до проведення SWO -аналізу на підприємстві. 1.Визначення сильних і слабких сторін ВАТ «Рембуд» На першому етапі визначимо сильні і слабкі сторони. Перелік можливих сильних і слабких сторін бюджетної установи на прикладі ВАТ «Рембуд» наведено в таблиці 1. Таблиця 1 Аналіз сильних і слабких сторін бюджетної установи Показники Минулий рік (2008) Звітний рік (2009) Відхилення ;- % ПРИБУТКОВІСТЬ Обсяг прибутку 663 272 -391 41 Рентабельність продукції 0,2191 0,158 -0,0611 72 Рентабельність капіталу 0,089 0,0366 -0,0524 41 Рентабельність власного капіталу 0,164 0,0635 -0,1005 39 Дивіденди на акцію - - РЕПУТАЦІЯ Прихильність споживачів Велика прихильність споживачів Велика прихильність споживачів - - Довіра ділових партнерів Велика довіра ділових партнерів Велика довіра ділових партнерів - - ПРОДУКТИВНІСТЬ Продуктивність праці 83,61 133,56 49,94 159,72 Фондовіддача 2,27 3,19 0,92 140,5 Матеріаловіддача 13,64 15,29 1,65 112,1 АСОРТИМЕНТ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ, ПОСЛУГ Предметом діяльності Товариства є не заборонені законодавством України види господарської діяльності, а саме: БУДІВЕЛЬНІ ТА БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ: — виконання будівельних, будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт на об’єктах промислового та цивільного будівництва (нові роботи), в т.ч

. монтаж несучих конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності; — інші роботи з завершення будівництва; — штукатурні, малярні та оздоблювальні роботи; — здійснення водопровідних і каналізаційних робіт; — виконання електромонтажних робіт; — монтаж та технічне обслуговування систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, систем пожежної та охоронної сигналізації; засобів протипожежного захисту та системи опалення; — надання послуг будівельною технікою, механізмами та обладнанням; — здійснення проектних, проектно-кошторисних робіт та послуг; — побутовий, промисловий, художній дизайн приміщень, інтер’єрів; ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ: — виробництво цементного розчину та бетонних сумішей, готових для використання; — виробництво виробів з бетону, залізобетону, пінобетону, гіпсу для використання в будівництві; збірних бетонних та залізобетонних виробів; — виробництво металевих конструкцій для будівництва; — виробництво столярних і теслярських виробів; оброблення деревини та виробництво виробів з деревини; — виробництво пластмасового та пластикового обладнання для будівництва; ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ: — внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільних транспортом; — транспортне оброблення вантажів, складування та збереження; — технічне та сервісне обслуговування, ремонт легкових автомобілів, їх рихтування та фарбування; — торгівельна діяльність, пов’язана з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ; ТОРГІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ: — оптова, роздрібна, консигнаційна та комісійна торгівля товарами народного споживання, продукцією виробничого та науково-технічного призначення; — неспеціалізована оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; — організація та експлуатація кафе, ресторанів, об’єктів громадського харчування; — створення магазинів, торгових мереж для продажу товарів власного та інших виробників; — реалізація лікеро-горілчаних виробів, вина, пива та тютюнових виробів; ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ: — надання житлово-комунальних послуг; — розробка, виробництво, реалізація промислової, агропромислової продукції, товарів народного споживання, техніки і обладнання, інших товарів та продукції; — вирощування, переробка, закупівля та реалізація сільськогосподарської продукції та лікарських рослин; — надання інформаційних, агентських, посередницьких, маркетингових, лізингових, інжинірингових, консалтингових, транспортно-експедиторських, дилерських, медичних, рекламних, фізкультурно-оздоровчих, курортно-санаторних, побутових та інших послуг; — здійснення інвестиційної діяльності; — зовнішньоекономічна діяльність. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ Коефіцієнт фінансової незалежності 0,54 0,58 0,04 106,22 Частка позикового капіталу 0,46 0,42 -0,03 92,61 Співвідношення Власного і Позикового капіталів 1,19 1,36 0,17 114,69 Оборотність власного капіталу 1,29 1,78 0,49 137,8 ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ Вартість необоротних активів 5337 5328 -9,00 99,83 Ступінь зношеності обладнання 0,45 0,48 0,03 104,6 ДОСЛІДЖЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИНОК Інноваційна діяльність не здійснюється.

ОРГАНІЗАЦІЯ УСТАНОВИ Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) “Рембуд” (надалі — Товариство) засноване відповідно до Рішення Організації орендарів Рівненської комунальної виробничої ремонтно-будівельної фірми “РЕМБУД” (протокол №9 від 19 серпня 1996 р.) та Наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області від 29 січня 1996 р. №70 шляхом перетворення Орендного підприємства Рівненської виробничої ремонтно-будівельної фірми “РЕМБУД” у Відкрите акціонерне товариство “РЕМБУД” з метою здійснення самостійної, ініціативної, систематичної, на власний ризик господарської комерційної діяльності з метою задоволення суспільних потреб у роботах (послугах) для досягнення економічних результатів та задоволення соціальних потреб учасників та персоналу (трудового колективу) Товариства, одержання і максимізації прибутку шляхом рентабельного ведення господарської комерційної діяльності, запровадження сучасних технологій, форм організації виробництва, залучення інвестицій (в тому числі іноземних) для насичення споживчого ринку, забезпечення потреб замовників по виконанню робіт та послуг, передбачених цією статей. Юридична адреса підприємства: 33000, Україна, Рівненська обл., м.Рівне, вул.Соборна, 404 “а”. Засновниками товариства є Організація орендарів Рівненської державної комунальної виробничої ремонтно-будівельної фірми “РЕМБУД” та Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській області. На даний момент 476-ми акціонерами Товариства є фізичні особи та дві юридичні особи: Фонд державного майна України – 0,1 % ВАТ „Управління Будівництва Хмельницької АЕС” – 60,9 % Органами управління Товариством є: вищий орган управління – загальні збори акціонерів; наглядова рада; колегіальний виконавчий орган – правління; контролюючий орган – ревізор. Структура органів управління ВАТ ”Рембуд” можна представити схематично (Рисунок 1.1.).Рис. 1.1. Структура органів управління ВАТ «Рембуд»Виробничо-організаційну структуру ВАТ «Рембуд» наведено в додатку 1. ТРУДОВІ РЕСУРСИ Коефіціент обороту по прийому 0,1 0,06 -0,04 60 Коефіціент обороту по звільненню 0,02 0,02 - 100 Коефіціент плинності кадрів 0,02 0,02 - 100 СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 1. Працевлаштування безробітних здійснюється через відділ кадрів, де безпосередньо відбувається подальше їх направлення на роботу. 2. Підтримка благочинних фондів не здійснюється. На основі наведеного в таблиці 1 аналізу сформуємо оцінку групи факторів за балами і представимо її у таблиці 2. Таблиця 2 Оцінка сильних і слабких сторін ВАТ «Рембуд» № п/п Фактор Оцінка (від 1 до 10) 1 Прибутковість 6 2 Репутація (імідж) 10 3 Продукція 9 4 Продуктивність 10 5 Фінансові ресурси 6 6 Виробничі потужності 7 7 Дослідження і впровадження новинок 1 8 Організація фірми 8 9 Трудові ресурси 9 10 Соціальна відповідальність 3 Визначені сильні і слабкі сторони ВАТ «Рембуд» за групами показників наводяться в таблиці 3. Таблиця 3 Сильні і слабкі сторони ВАТ «Рембуд» Сфера діяльності Сильна сторона Слабка сторона Прибутковість Діяльність підприємства є прибутковою Виробництво продукції є рентабельним Рентабельність капіталу і власного капіталу Зниження загального обсягу прибутку Зниження рентабельності продукції Зниження рентабельності капіталу Зниження рентабельності власного капіталу Репутація (імідж) Висока оцінка іміджу Гарне враження споживачів про продукцію підприємства Довіра ділових партнерів Довгострокові відносини із важливими клієнтами Багаторічний досвід роботи на ринку - Продукція Великий асортимент продукції, послуг, робіт Нестача коштів для вивчення та вдосконалення ринку Застарілий асортимент продукції Висока енергомісткість продукції Продуктивність Добре обізнаний у спеціфіці діяльності фірми персонал Зростання продуктивності праці кваліфікований інженерно-технічний персонал низькі витрати на заробітну плату прихід молодих та енергійних співробітників фінансових служб Невисока мотивація персоналу Фінансові ресурси Коефіцієнт фінансової незалежності перевищує нормативне значення 0,5, що оцінюється позитивно.

У випадках, зазначених у частин другй ц статт, забороняться тимчасове переведення на ншу роботу вагтних жнок, жнок, як мають дитину-нвалда або дитину вком до шести рокв, а також осб вком до всмнадцяти рокв без х згоди. Стаття 34 Тимчасове переведення на ншу роботу в раз простою Простй це зупинення роботи, викликане вдсутнстю органзацйних або технчних умов, необхдних для виконання роботи, невдворотною силою або ншими обставинами. У раз простою працвники можуть бути переведен за х згодою з урахуванням спецальност  квалфкац на ншу роботу на тому ж пдпримств, в установ, органзац на весь час простою або на нше пдпримство, в установу, органзацю, але в тй самй мсцевост на строк до одного мсяця. Змна пдпорядкованост пдпримства, установи, органзац не припиня д трудового договору. У раз змни власника пдпримства, а також у раз його реорганзац (злиття, приднання, подлу, видлення, перетворення) дя трудового договору працвника продовжуться

1. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

2. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

3. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

4. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

5. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

6. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну
7. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"
8. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

9. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

10. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

11. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

12. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

13. Аналіз використання чистого прибутку підприємства

14. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

15. Аналіз руху грошових коштів промислового підприємства

16. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

Сушилка для белья на ванну "Ника СБ4".
Размеры (в сложенном виде): 717х92х615 мм. Размеры (в разложенном виде): 17х1116 мм. Длина сушильного полотна: 10 м. Сушилка для белья
563 руб
Раздел: Сушилки напольные
Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
318 руб
Раздел: Наборы
Игра "Лопни шар" (арт. DE 0155).
У Вас есть "семейная» игра", в которую по вечерам с удовольствием играют и дети, и взрослые? Если нет, то настольная игра
550 руб
Раздел: Игры на ловкость

17. Аналіз фінансового стану підприємства

18. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

19. Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

20. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

21. Значення та аналіз грошових потоків підприємства

22. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства
23. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану
24. Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ "ТПО "Аріста" в 2006 році"

25. Аналіз виконання плану з собівартості продукції підприємства

26. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

27. Аналіз діяльності підприємства

28. Аналіз доходів і витрат автотранспортного підприємства

29. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ВАТ "Жовтоводський хлібозавод"

30. Аналіз ліквідності підприємства

31. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

32. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

Ручки гелевые "Lipari", 30 цветов.
Набор ручек гелевых. В наборе: 30 цветов (0,5 мм - 4 штуки, 0,8 мм - 6 штук, неон - 6 штук, флуоресцентные - 6 штук, металлик 1 мм - 8
311 руб
Раздел: Цветные
Подарочный набор "Покер", арт. 42449.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
1292 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Клей универсальный UHU "Twist&Glue", 90 мл, арт. 38850.
Склеивает металл, бумагу, дерево, текстиль, стекло, керамику, пробку, большинство пластиков и кожу. Не подходит для ремонта кожаной
350 руб
Раздел: Универсальный

33. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

34. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

35. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

36. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

37. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

38. Інформаційні системи і технології підприємства
39. Планування діяльності підприємства
40. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

41. Корпоративні підприємства

42. Планування діяльності підприємства

43. Фінанси підприємства

44. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

45. Інноваційна діяльність підприємства

46. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

47. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

48. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

Ранец школьный "Nature Quest Collection", 35x31x19 см, цвет синий.
Ранец школьный, индивидуализация съемными аппликациями серии «Российская техника», 5 съемных аппликации на липучке. На ранце -
2816 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для ножей овальная AK-211ST "Alpenkok", 16x6,5x22 см.
Размеры: 16x6,5x22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: цветное полипропиленовое волокно. Цвет: зеленый. Предназначена для
723 руб
Раздел: Подставки для ножей
Комплект детского постельного белья в кроватку "Амели" (цвет: вишневый/белый).
Комплекты детского постельного белья AmaroBaby выполнены из натурального и гипоаллергенного материала, мягкого и приятного на ощупь.
2825 руб
Раздел: Комплекты в кроватку

49. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

50. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

51. Управління утворенням прибутку підприємства

52. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

53. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

54. Автомазація виробничих процесів підприємства
55. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи
56. Витрати підприємства

57. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

58. Економічна оцінка активу балансу підприємства

59. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

60. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

61. Організація і методика аудиту доходів підприємства

62. Організація облікової політики підприємства

63. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

64. Фінансова звітність підприємства

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет каркаса: графит).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Сортер-матрешка "Волшебный куб".
Деревянный сортер-матрешка представляет собой развивающий комплекс для детишек возрастом от 3 лет. Игра состоит из 5 кубов различной
568 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Пазл-ваза "Поющие птицы в летнем саду", 160 элементов.
Ваза-пазл – это трехмерный пазл в виде вазы. Оригинальный дизайн; идеальная сцепка деталей; специальная колба для воды;
587 руб
Раздел: Прочие

65. Аудит доходів підприємства

66. Аудит установчих документів підприємства

67. Правовий статус приватного підприємства

68. Реєстрація приватного підприємства

69. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

70. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства
71. Проект удосконалення нерентабельного підприємства
72. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

73. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

74. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

75. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

76. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

77. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"

78. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

79. Організація роботи підприємства

80. Особливості ціноутворення на продукцію промислового підприємства

Фиксатор головы ребенка для автокресла "Совы".
Клювонос надежно поддерживает голову ребенка во время сна в автокресле и не сползает со лба ребенка на лицо и шею, так как система
730 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Карандаши цветные "Artberry", 24 цвета.
Шестигранные цветные карандаши с толщиной грифеля 3 мм, толщина самого карандаша 7 мм. Увеличенное количество цветовых пигментов для еще
321 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект пеленок для девочки Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки

81. Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів

82. Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства

83. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

84. Управління ціновою політикою підприємства

85. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

86. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України
87. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки
88. Лікарські розчини, одержувані в умовах фармацевтичного підприємства

89. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

90. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

91. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

92. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

93. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

94. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

95. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

96. Мотивація робітників промислового підприємства

Блюдо для блинов с крышкой "Весенняя свежесть", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда
Ящик для хранения универсальный, прозрачный, 25 л.
Универсальный ящик сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок в офисных и складских помещениях. Позволяет удобно и компактно
757 руб
Раздел: Более 10 литров
Столик пеленальный "Фея" (цвет: сиреневый).
Пеленальный столик Фея - отличный вариант для пеленания младенца, который не займет много места в помещении и позволит сохранить больше
2048 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски

97. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

98. Операційна система підприємства

99. Організаційна структура підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.