Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Верховна Рада України в системі органів влади

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Законодавча влада в Україні. Верховна Рада України в системі державних органів. У системі розподілу влади обов'язковою складовою є законодавчий орган, який з додержанням спеціальної процедури приймає найважливіші юридичні акти, що мають вищу юридичну силу, — закони (звідси й назва — законодавча влада). Загальна традиційна назнва таких органів — парламент. Головним завданням парламенту будь-якої країни є створення і вдосконалення законів. Законодавча влада затверджує бюджет (тобто прибутки і видатки держави), контролює його виконання, має право контролю за діяльністю уряду. Характерними рисами діяльності парламентів є те, що вони формуються шляхом виборів, працюють на постійній основі на протязі певного визначеного законом часу. Свої рішення парламенти приймають колегіально, шляхом голосування. Законодавча влада – це гілка державної влади, функцією якої є законотворча діяльність. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є Верховна Рада України. Лише вона може виступати від імені народу. 2. Порядок формування Верховної Ради України. Конституційний склад Верховної Ради України — чотириста п'ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки. Народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній основі. Вони не можуть бути на державній службі або мати інший представницький мандат. Їм гарантовано депутатську недоторканність. Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю березня четвертого року повноважень Верховної Ради України. Верховна Рада України працює сесійно. Верховна Рада є повноважною за умови обрання не менш як двох третин від її конституційного складу. Вона збирається на першу сесію не пізніше, ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів. Перше засідання Верховної Ради України відкриває найстарший депутат. Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року. Позачергові сесії Верховної Ради, із зазначенням порядку денного, скликаються Головою Верховної Ради України на вимогу не менш як третини народних депутатів України. Верховна Рада обирає зі свого складу Голову Верховної Ради України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України та може відкликати Їх. Голова Верховної Ради України: веде засідання Верховної Ради України; організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Верховної Ради України; підписує акти, прийняті Верховною Радою України; представляє Верховну Раду України в зносинах з іншими органами державної влади України та органами влади інших держав; організовує роботу апарату Верховної Ради України. 3. Народний депутат України Народним депутатом України може бути громадянин України, який на день виборів досяг 21 року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років. Не може бути обраним до Верховної ради України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

Повноваження депутатів України визначаються Конституцією та законами України. 4. Організація роботи Верховної Ради України Організацію роботи парламенту визначає спеціальний Закон — регламент Верховної Ради України. Верховна Рада працює сесійно. Це означає, що двічі на рік депутати збираються в Києві і беруть участь у розробці законів, розв'язанні актуальних питань. Сесія триває кілька місяців, а в разі запровадженій військового чи надзвичайного стану в Україні автоматично збирається через два дні і виконує свої функції безперервно протягом усього часу цього стану. Під час сесій відбуваються пленарні засідання — тобто засідання за участю всіх депутатів. Проходять також засідання комітетів Верховної Ради. На засіданнях комітетів провадять попереднє обговорення проектів законів, а на пленарних засіданнях депутати остаточно обговорюють і приймають закони, призначають або обирають відповідних посадових осіб. Верховна Рада вирішує найважливіші питання життя країни від імені народу, тому згідно з Конституцією засідання Верховної Ради відбуваються відкрито. На них можуть бути присутні не тільки депутати, а й журналісти, представники громадськості. В окремих випадках (якщо вирішують питання, пов'язані з державною таємницею, національною безпекою тощо) за рішенням Верховної Ради може бути проведене закрите засідання. Рішення Верховної Ради приймають на засіданнях сесії голосуванням депутатів. Кожний депутат має голосувати особисто. Ця норма Конституції повинна завадити голосуванню за інших депутатів, свідками чого не раз були жителі України останніми роками. Верховна Рада України затверджує перелік комітетів Верховної Ради України, обирає голів цих комітетів. Комітети Верховної Ради України здійснюють законопроектну роботу, готують і попередньо розглядають питання, віднесені до повноважень Верховної Ради України. Верховна Рада України у межах своїх повноважень може створювати тимчасові спеціальні комісії для підготовки і попереднього розгляду питань. Верховна Рада України для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, створює тимчасові слідчі комісії, якщо за це проголосувала не менш як одна третина від конституційного складу Верховної Ради України. Висновки і пропозиції тимчасових слідчих комісій не є вирішальними для слідства і суду. Повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання. Президент України може достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися. Повноваження Верховної Ради України, що обрана на позачергових виборах, проведених після дострокового припинення Президентом України повноважень Верховної Ради України попереднього скликання, не можуть бути припинені протягом одного року з дня її обрання. Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково припинені в останні шість місяців строку повноважень Президента України. Верховна Рада України приймає закони, постанови та інші акти більшістю від її конституційного складу, крім впадків, передбачених Конституцією.

Прийняття Законів є вищою формою прояву державної Влади. Передбачено особливий порядок прийняття законів Украіни. 5. Повноваження Верховної Ради України. Верховна Рада має право внести зміни до Конституції України, визначити Всеукраїнський референдум про зміну території України. Найважливішим завданням Верховної Ради є прийняття законів нашої країни. Саме законами визначаються норми життя України — права, свободи і обов'язки людини, питання громадянства, національні і мовні питання, загальні засади зовнішньо-політичної діяльності, місцевого самоврядування, судоустрою, кримінального, цивільного і адміністративного законодавства. Закони України визначають порядок охорони кордону, теріторіальний устрій України, організацію і порядок діяльності Верховної Ради, статус народних депутатів. Тільки Верховна Рада може впроваджувати податки, визначати порядок направлення українських військових підрозділів до інших країн чи, навпаки, перебування іноземних військ на території України Згідно із законами України встановлюють військові і спеціальні звання (дипломатів, прокурорів, державних службовців тощо), державні нагороди, оголошують амністію, запроваджують державні символи. Крім законодавчих, Верховна Рада виконує й інші важливі функції, зокрема визначає основні засади внутрішньої і зовнішньої політики України, призначає вибори Президента, затверджує чисельність і структуру Збройних Сил, дає згоду на обов'язковість для України міжнародних угод (ратифікація) чи анулює їх (цю дію називають денонсацією). Особливу увагу в Конституції приділено прийняттю державного бюджету України. Бюджет — це документ, в якому визначено всі прибутки і видатки держави на рік. Від нього залежать стан господарства і рівень життя кожного громадянина країни. Державний бюджет України Верховна Рада затверджує щорічно. Готує бюджет Кабінет міністрів, він звітує перед Верховною Радою про його виконання.Для контролю за виконанням бюджету створено спеціальний орган — Рахункову палату. Важливим завданням, покладеним на парламент України, є участь у формуванні судової влади — призначення третини суддів Конституційного Суду, обрання інших суддів безстроково. Також до повноважень Верховної Ради належить: 1) призначення на посади та звільнення з посад Голови і та інших членів Рахункової палати; 2) призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; заслуховування його щорічних доповідей про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні; 3) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку України за поданням Президента України; 4) призначення та звільнення половини складу Ради Національного банку України; 5) призначення половини складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; 6) Призначення на посаду та припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії за поданням Президента України; 7) схвалення рішення про надання військової до моги іншим державам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України; 8) надання згоди на призначення на посади та звільнення з посад Президентом України Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України; 9) надання згоди на призначення Президентом України на посаду Генерального прокурора України; висловлення недовіри Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади; 10) дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим за наявності висновку Конституційного Суду України про порушення нею Конституції України або законів України; призначення позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 11) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів іё районів; 12) призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування; 13) затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента України указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної еколологічної ситуації; 14) надання у встановлений законом строк згоди на обов'язковість міжнародних договорів України та денонсація міжнародних договорів України.

Це теж дуже цкава тема, але вона дещо вдходить вд основно - причин блокування фракцю БЮТ трибуни Верховно Ради Украни. 9. Додатков подразники Серед справжнх, а не вдаваних причин, як вивели Юлю Тимошенко з рвноваги та змусили  кинути фракцю власного мен на блокування роботи парламенту, стала нформаця про те, що, псля виступу Президента з Щорчним Посланням, Голова Верховно Ради запропону трьом, призначеним Президентом суддям Конституцйного Суду Украни, скласти присягу. Згдно з процедурою, таку присягу судд Конституцйного Суду приймають на засданн Верховно Ради Украни у присутност Президента, Голови Верховно Ради, Прем'р-мнстра  Голови Верховного Суду Украни. Якраз ус вони мали бути присутн пд час виголошення Послання. За нформацю солдного джерела, Ю. Тимошенко запдозрила Президента у намр змнити баланс нтересв усередин найвищо конституцйно нстанц на користь президентсько глки влади. Тут слд пояснити читачу таке. Саме навесн 2008 року Конституцйний Суд став свордною ареною протистояння мж урядом  Президентом - ряд постанов Кабнету Мнстрв Президент скерував до ц нстанц для визначення хньо вдповдальност Конституц

1. Організація роботи Верховної Ради України

2. Место и роль Верховной Рады Украины в системе органов государства

3. Центральна Рада і пролетаріат України

4. Організаційна система управління природокористуванням України

5. Органи внутрішніх справ України

6. Конституційні засади виконавчої влади України
7. Організація обліку власного капіталу підприємства України
8. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

9. Визволення України з-під влади Золотої Орди і боротьба за створення незалежної Української держави (XIV-XV ст.)

10. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

11. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

12. Президент України і виконавча влада

13. Центристські партії в політичній системі сучасної України

14. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

15. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

16. Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади

Бумага для пишущих машин, А3, 2500 листов.
Бумага предназначена для использования в минитипографиях, печати на ризогрофах и т.д. Формат А3. Цвет – серый Плотность бумаги – 48
888 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Заварочный чайник "Mayer & Boch", стекло 900 мл + сито.
Заварочный чайник MAYER BOCH изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Коврик для выпечки силиконовый, 38х28 см.
Материал: силикон. Размер: 38х28 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
377 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

17. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

18. Організація товарообмінних операцій на прикладі ДП ДАК "Хліб України" Крижопільський елеватор

19. Атомна енергетика України і РПС

20. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

21. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

22. Політичні права і свободи громадян України
23. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)
24. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

25. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

26. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

27. Історія України

28. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

29. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

30. Період гетьманщини України

31. Історія держави та права України

32. Культура України в 30-х рока

Ножницы для школьного возраста.
Поддерживают моторные способности детей. Идеальны для маленькой детской руки, пригодны для правшей, а также и для левшей. Ножницы для
317 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Мягкая магнитная мозаика "Забавные животные", 4+, 5 цветов.
Мягкие бархатистые детальки пяти ярких цветов и разнообразных форм и размеров с обратной стороны снабжены плоским магнитным слоем. В
379 руб
Раздел: Магнитная
Пакеты фасовочные в евроупаковке, 25х40 см (1000 штук), 10 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
481 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

33. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

34. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

35. Податкова політика України

36. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

37. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

38. Основні напрямки зовнішньої політики України
39. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України
40. Поняття, форма та функції Конституції України

41. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

42. Суверенітет України

43. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

44. Бюджет України: актуальні проблеми

45. Державній бюджет України

46. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

47. Управління фінансами України

48. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

Набор утолщенных фломастеров для декорирования (5 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей с металлическим эффектом. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от
522 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Noris Club. Johanna Basford", 36 цветов.
Количество цветов: 36. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: шестигранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
837 руб
Раздел: Более 24 цветов
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730016).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
403 руб
Раздел: Занавески

49. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

50. Інтеграція України у світове господарство

51. Використання трудових ресурсів Західної України

52. Міжнародний ринок туристичних послуг України

53. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

54. Особливості перехідної економіки України
55. Роль і значення АПК для господарства України
56. Авіаційний транспорт України

57. Чорна металургія України

58. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

59. Грошові розрахунки в господарському обороті України

60. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

61. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

62. Закон україни про міліцію

63. Судова система України

64. шпори з цивільного права України

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. World Cup Russia", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
416 руб
Раздел: Кружки, посуда
Вешалки-плечики "Стандарт", комплект 10 штук, синие.
Вешалка-плечики металлическая, покрыта слоем ПВХ. Предназначена для бережного хранения одежды. Металличекая, покрытая слоем ПВХ. Размер:
333 руб
Раздел: Вешалки-плечики
Сахарница с ложкой "Mayer & Boch", 450 мл.
Оригинальная сахарница MAYER&BOCH выполнена из высококачественного стекла и нержавеющей стали. Данная модель отличается современным
655 руб
Раздел: Сахарницы

65. Заповідники України

66. Культура та побут населення України

67. Легка промисловість України i транспорт

68. Сільське господарство i харчова промисловість України

69. Електроенергетика України

70. Регіональний розвиток харчової промисловості України
71. Зародження партійно-радянської преси України
72. Проблеми золотоносності надр України

73. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

74. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

75. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

76. Ґрунти України

77. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

78. Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів сухого степу України

79. Етикет України та Росії

80. Методики оцінки фінансового стану банків України

Столик универсальный "Раскладушка".
"Раскладушка" - это многофункциональный складной столик, который с лёгкостью устанавливается и разбирается. Его можно
1083 руб
Раздел: Столы, тумбы
Простыня на резинке "Лимон", 90x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
571 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Подвесные качели "Кассон".
Подвесные детские качели изготовлены из прочного жгута и пластиковых разноцветных деталей. Размер: 48х48х24 см. Материал:
394 руб
Раздел: Качели

81. Національний банк України

82. Національний Банк України

83. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

84. Ринок цінних паперів України

85. Страховий ринок України

86. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни
87. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України
88. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

89. Функції Національного банку України

90. Банківська система України

91. Банківська система України та проблеми її реформування

92. Державний ощадний банк України

93. Негативні фактори, що впливають на населення України

94. Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України

95. Чинники процесу антропогенезу на території України

96. Геоботанічне районування України

Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 20 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны! В комплекте: 20
514 руб
Раздел: 13-24 цвета
Сито-кружка для муки BE-014/1 "Webber", 800 мл.
Объем: 800 мл. Размеры: Ø10х9,5 см. Материал: высококачественная нержавеющая сталь. Идеально подойдет для просеивания без комочков
318 руб
Раздел: Дуршлаги, сита
Кувшин "Садовая ягода", 1200 мл.
Кувшин. Объем: 1200 мл. Материал: керамика.
512 руб
Раздел: Кувшины, графины

97. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

98. Основний обробіток ґрунту під льон олійний після пшениці озимої в південній частині правобережного лісостепу України

99. Особливості вирощування саджанців актинідії чудової (ківі) із зелених стеблових живців в умовах правобережного лісостепу України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.