Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

КУРСОВА РОБОТА з курсу „Методи біоіндикації навколишнього середовища” на тему: „Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення” Одеса - 2010 ЗМІСТ ВСТУП 1. СТУПІНЬ ВИВЧЕННЯ ОЗНАЧЕНОЇ ПРОБЛЕМИ 1.1 Едафічні фактори клімату та середовища 1.2 Екоклімат та мікроклімат 1.3 Біоіндикатори клімату та едафону 1.4 Шляхи надходження радіонуклідів в організм і кормові культури 1.4.1 Основні періоди формуванні радіаційної ситуації після радіоактивного забруднення середовища 1.4.2 Особливості нагромадження радіонуклідів в вегетативної та кореневої системах кормових культур 1.4.3 Шляхи надходження радіонуклідів в організм 1.4.4 Організація технологічних процесів в умовах забруднення території продуктами радіоактивного розпаду 2. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції 2.1 Шляхи зменшення надходження радіонуклідів 2.2 Етапи організації виробництва доброякісної продукції 2.3 Особливості використання кормів при різної щільності забруднення території 2.4 Захисна роль деяких елементів 2.5 Особливості використання ентеросорбентів 2.6 Утилізація сировинних ресурсів 2.6.1 Особливості переробки відходів 2.6.2 Обробка вторинної сировини 2.6.3 Біоконверсія відходів рослинництва 3. МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ ЕКОСИСТЕМ ПРИ РІЗНИХ ФОНАХ РАДІАЦІЙНОЇ СИТУАЦІЇ 3.1 Проведення розподілу, трансформації окремих радіоактивних забруднень в екосистемі 3.2 Визначення біологічно-харчового ланцюга міграції радіонуклідів в організмі 3.3 Побудова і аналіз постачання і трансформації радіонуклідів у продукцію ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУП В сучасний час більшість захворювань (до 80%) людини мають природне походження внаслідок змін навколишнього середовища. Відставання адаптаційних можливостей людського організму від стрімко змінюючихся умов середовища виявляється в збільшенні захворювань, смертності, зменшенні тривалості життя та ін. На думку експертів ВОЗ, глобальна проблема людства у третьому тисячолітті – проблема збереження життя та здоров'я людини в умовах погіршення середовища мешкання. Рішення цього фундаментального завдання сучасності покладено на екологію – науку, яка базується на комплексі природно-технічних, медичних наук і вивчає вплив змін умов навколишнього середовища на живий організм. Виділяють три основних групи природних факторів: 1) атмосферні або метеорологічні; 2) космічні або радіаційні; 3) телургічні або земні. На отримання доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення важливе значення має погода – це фізичний стан атмосфери, який виникає під впливом сонячної радіації та циркуляційних процесів в атмосфері, а також підстилаючій поверхні. Погоду розглядають як цілісне утворення природи, яке характеризується комплексом взаємопов'язаних і взаємообумовлених метеорологічних явищ, а також деяких технологічних процесів. До хімічних факторів атмосфери належать гази та різні суміші; до фізичних метеорологічних факторів відносяться температура повітря, атмосферний тиск, вологість повітря, хмарність, опади, вітер.

Космічні фактори включають космічні лучи, радіаційне поле, імпульсивне електромагнітне поле атмосфери. Електромагнітні імпульси є однією з ознак розвитку процесів в атмосфері, можуть викликати різного роду метеопатічні реакції до баченої зміни погоди. До групі телургічних факторів відносяться особливості підстилаючий поверхні Землі: геоглогічний характер грунту, покриваюча його рослинність, водоймища, рельєф (долини, гори). Ці особливості земної поверхні оказують вплив на хід метеорологічних та радіаційних факторів, змінюючи чи послабляючи їх вплив. Крім того, ландшафти є джерелом позитивних емоцій. Для біоіндикації природного середовища основний інтерес представляють ніжні шари атмосфери -тропосфера, де найбільш інтенсивно здійснюється теплообмін між атмосферою і земною поверхнею, утворення хмар та опадів. Цей шар атмосфери має висоту 10-12 км у середніх широтах. Всі перелічені фактори зовнішнього середовища оказують вплив на організм людини. Однак ці фактори впливають не ізольовано, а комплексно. В залежності від характеру поєднання цих факторів вплив їх на організм буде різним, тому потрібна комплексна оцінка зовнішнього середовища. Метою курсової роботи є вивчення особливостей формування технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах різного радіоактивного забруднення на території України. Завданням курсової роботи є проведення формування та аналіз головних періодів радіаційного забруднення середовища, дернинного резервуару радіонуклідів на луках та пасовищах, а також особливості радіоактивного забруднення кормів, самих тварин та їх продукції; запропонувати дієві методи ведення сільського господарства на радіоактивно уражених територіях. Розрахувати можливу кількість стронцію та цезію в урожаї у різних с/г культур. 1. СТУПІНЬ ВИВЧЕННЯ ОЗНАЧЕНОЇ ПРОБЛЕМИ 1.1 Едафічні фактори клімату та середовища Кожен організм вимагає для свого існування визначені констеляції кліматичних, едафічних і біотичних факторів середовища. Володіючи деякою пластичністю, організми можуть переносити коливання факторів, що відбуваються в певних межах. Ця здатність у різних видів різна, має більший або менший діапазон. Цим визначається значною мірою розподіл тварин і рослин їх угруповання в так звані біоценози. Як щільність населення, так і склад і характер біоценозів, що населяють ті або інші частини земної поверхні, далеко не однакові. Відмінності видового складу часто визначаються причинами історичними, відмінності ж у щільності населення та екологічному характер біоценозів виникає завдяки відмінностям у комбінаціях факторів. Комбінації ці незліченні, бо навіть кількісні відмінності одного і того ж чинника викликають вже якісно різні явища. Серед усіх факторів середовища домінуючу роль відіграють кліматичні чинники вже тому, що вони надають глибоке вплив на всі інші чинники. Під кліматичними факторами розуміються: температурні умови, вологість і опади, світло, вітер, тиск. Всі ці фактори діють не ізольовано; клімат діє як єдине ціле. Ми будемо говорити надалі про клімат, який характеризується середніми з довгострокових спостережень.

Звичайно, такий клімат в деякому розумінні умовний, є певною мірою узагальненням і відволіканням. На організм діє перш за все конкретний стан атмосфери, тобто погода. Але все ж таки середній клімат, клімат метеорологічної будки певною мірою відображає характер стану погоди, який в даному місці поверхні землі піддається організм. Він певною мірою і реальний. І так як по такому клімату ми маємо великі дані, то про нього і буде йти мова попереду. Про так званий мікроклімат буде сказано окремо. 1.2 Екоклімат та мікроклімат Кліматичні фактори грають у житті особин величезну роль. На жаль даних, які дають метеорологи, далеко не достатньо для вирішення багатьох еколого - біологічних питань. Приведення отриманих даних до рівня моря, що практикується метеорологами для екологів значною мірою неприйнятні, тому що останньому потрібно знання реального клімату. Для живого організму часто важливіше так званий екоклімат, тобто клімат невеликих жилих ним районів, ніж середній клімат великих районів. Поняття екоклімата в екології відіграє велику роль. Клімат обмежених місцеперебувань виду, тобто той реальний клімат, в якому живе кожен організм повинен користуватися особливою увагою еколога . Іноді й знання екоклімата не пояснює нам факторів розподілу виду. У багатьох випадках кліматичне вивчення має поповнюватися не тільки вивченням екоклімата, але і мікроклімату - тієї дійсної середовища, в якому живе організм. Важко сказати, де кінчається екоклімат і починається екоклімат. Як правило, можна вважати, що екокліматом слід називати клімат так званих біотопів. Клімати ярусів лісу можуть бути віднесені і до мікроклімату. Для еколога звичайні кліматичні дані далеко не достатні, що отримати дані про реальний для кожного виду кліматі важче, і що повинна розвиватися біокліматологія, яка враховувала б усі моменти, важливі в житті живого організму, навчала би про дійсному кліматі місце проживання, в якому живе даний вид. Відсіваються роль екоклімата і навіть мікроклімату ясна сама собою. 1.3 Біоіндикатори клімату та едафону Зміна та зміна спільнот йдуть не безладно в будь-якому напрямку, а направляються кліматом даної області, приводячи до такого стану, до такого 'спільноті' (біоценозу), яке знаходиться в найбільшому відповідно з кліматом, а тому насіт назва кліматичного завершального 'співтовариства' (clima ic climax). Різні місцеві умови біотопів (місцепроживань - habi a , mi or e virome s): екоклімат, едафічні умови, фізікогеографія - не завжди дозволяють розвинутися завершального 'спільноті'. Тому на ряду з останнім, домінуючим у даній області (або в даній вертикальної зоні), будуть мати місце інші, які є стадіями його розвитку. У міру зміни фізичних умов біотопів, їх едафона, 'співтовариства' будуть все більш наближатися до завершального кліматичному в кожен даний відрізок часу рослинність і пов'язана з нею тварину населення являються показниками (індикаторами) клімату та едафона. 1.4 Шляхи надходження радіонуклідів в організм і кормові культури 1.4.1 Основні періоди формуванні радіаційної ситуації після радіоактивного забруднення середовища Наслідки Чорнобильської катастрофи зумовлюють необхідність детальнішого вивчення виробництва продукції в умовах радіоактивного забруднення.

Процес формування сучасних нацй можна зрозумти лише в контекст значно тривалшого процесу етнчно еволюц, виникнення, занепаду  вдродження етносв чи етнчних груп. При цьому вн наголошу, що етнчнсть (етнчну дентичнсть) можна вважати скорше сукупнстю рзномантних взамодй, анж ядром суспльно органзац. Етнчна дентичнсть, чи самосвдомсть, може змнюватися в багатьох свох компонентах, проте найстабльншими залишаються мфи й символи,  саме вони спричиняються згодом до формування нацонально дентичност  нацй. Разом з тим, очевидно, не можна розглядати етнчну еволюцю як процес, зольований вд нших суспльних чинникв. Феномен етнчност, наголошу Армстронг, тсно повязаний з змнами в нших формах органзац людських спльнот, зокрема релгйних  класових. «Там, пише вн, де в реальност меж етнчно дентичност й релг збгаються, [етнчн] групи мають так характеристики: особлив мовн риси, повязан з сакральною дентичнстю; високий рвень ендогам; наявнсть символзованих «кордонв» групи, як проявляються в архтектур, способ поведнки та одяз»[103]

1. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва

2. Безпека праці технологічних процесів РЕА

3. Методи автоматичного контролю та оптимізації технологічних комплексів мокрої магнітної сепарації залізних руд

4. Процес організації виробництва та виробництва

5. Організація технологічного процесу ремонту в цеху правки

6. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві
7. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах
8. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

9. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

10. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

11. Організація облікового процесу на підприємстві

12. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

13. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

14. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

15. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

16. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Лоток вертикальный, 3 отделения, черный.
Ширину секций данного лотка можно регулировать. Секции маркируются сменной линованной табличкой. Количество секций: 3. Ширина: 230 мм. Цвет: черный.
301 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

17. Світова організація торгівлі. Форми передачі технології

18. Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці

19. Організація виробництва на металургійному підприємстві

20. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

21. Вдосконалення організації допоміжного виробництва

22. Організація виробництва
23. Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи
24. Організація навчання обдарованих студентів у вищих технічних навчальних закладах Німеччини

25. Організація процесу творчого розвитку дитини

26. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання

27. Вибір оптимальних технологічних параметрів виробництва шамотних вогнетривів і їх взаємозв’язок з основними властивостями виробів

28. Організація виробництва на АТ "Будівельник"

29. Організація технології аварійно-відновлювальних робіт на залізницях

30. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

31. Економічна ефективність організації виробництва пальто

32. Організація виробництва продукції на підприємстві

Ящик почтовый с замком, тёмно-зелёный.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
505 руб
Раздел: Прочее
Мебель для кукол "Спальня Конфетти".
Спальня "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из пуфика, кровати и трюмо. Мебель собирается по схеме. При сборке не забудьте
565 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: синий).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

33. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

34. Принципи системності, їх реалізація при організації виробничого процесу

35. Характеристика проекту реконструкції з метою організації виробництва автомобільного листа

36. Організація приймання товару в аптеці

37. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

38. Організація праці
39. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
40. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

41. Організаційна система управління природокористуванням України

42. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

43. Роль власності у соціально-економічних процесах

44. Організація обліку грошових коштів

45. Організація евакуаційних заходів

46. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

47. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

48. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

Набор пробок для бутылок "Аристократ".
Набор пробок для бутылок - незаменимый аксессуар для хранения уже открытого вина, коньяка или шампанского. Он герметично закупорит любую
348 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Деревянная развивающая игрушка "Торт".
Деревянный торт - игрушка не только интересная, но и полезная. Торт разрезан на 6 кусков. Каждый кусок - это пирамидка, состоящая из 5
807 руб
Раздел: Продукты
Средство моющее для стирки белья биоразлагаемое "Synergetic", 5 л.
Высококонцентрированное профессиональное средство для стирки любых видов тканей. 100% смываемость, не остается на одежде. Эффективно для
1111 руб
Раздел: Гели, концентраты

49. Організація банківської справи

50. Організація біржової торгівлі

51. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

52. Організація діяльності "ПриватБанку"

53. Організація кредитної роботи в комерційному банку

54. Організація та планування кредитування
55. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення
56. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

57. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

58. Рівні організації організму людини

59. Впровадження технології експандування при виробництві кормів

60. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

61. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

62. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

63. Внутрішній аудит організації

64. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы
Ручка гелевая "BLGP-G1-5", синяя, 0,3 мм, 3 штуки.
Гелевая ручка Pilot имеет пластиковый корпус с резиновой манжеткой, которая снижает напряжение руки. Стержень с чернилами синего цвета в
345 руб
Раздел: Синие
Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (белая).
Каталка "Mercedes-Benz SLS AMG С197" - это легкая пластиковая каталка для детей от года. Она может использоваться как дома, так
2590 руб
Раздел: Каталки

65. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

66. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

67. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

68. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

69. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

70. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
71. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"
72. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

73. Організація документування господарських операцій

74. Організація і методика аудиту грошових коштів

75. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

76. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

77. Організація обліку

78. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

79. Організація обліку власного капіталу підприємства України

80. Організація обліку запасів на підприємствах

Джип-каталка "4х4", голубой.
Каталка со звуковым сигналом. Автомобиль оснащен крюком с веревкой, за который его может везти сам водитель или родители. Если веревка не
1731 руб
Раздел: Каталки
Грызунок на прищепке "Машинка".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
380 руб
Раздел: Силиконовые
Головоломка "Лабиринтус", 138 шагов.
Лабиринтус – это шар-лабиринт, в котором расположен хитроумный 3D лабиринт, который включает в себя множество переходов, барьеров и
704 руб
Раздел: Головоломки

81. Організація обліку на підприємстві

82. Організація обліку орендних операцій

83. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

84. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

85. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

86. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"
87. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)
88. Організація управлінського обліку

89. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

90. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

91. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

92. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

93. Становлення професійних бухгалтерських організацій

94. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

95. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

96. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

Игровой набор "My Little Pony. Мерцание". Пинки Пай.
Игровой набор "Мерцание" из серии "Май Литл Пони" от популярного бренда Hasbro представляет собой всеми любимую
2018 руб
Раздел: Игрушки
Фоторамка на 7 фотографий С31-017 "Alparaisa", бронзовый, 43x42,5 см.
Размеры рамки: 43х42,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 9х9 см (3 штуки). Фоторамка-коллаж для 7-ми
586 руб
Раздел: Мультирамки
Полка на ванну.
Материал: полипропилен. Размер: 300x70x680 мм. Максимальная нагрузка: 80 кг. В ассортименте без возможности выбора.
469 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

97. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

98. Організації (органи) господарського керівництва

99. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.