Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Організація позакласного читання в початкових класах

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Міністерство освіти і науки України Балаклійський коледж ХНУ імені Г.С.Сковороди ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ Курсова робота з дисципліни „Методика викладання української мови в початкових класах” студентки 31 групи спеціальності „Початкове навчання” Андрєєвої Марини Володимирівни Науковий керівник – Андреєва Ольга Іванівна Балаклія 2006 ЗМІСТ Вступ Розділ 1 Позакласне читання як різновид класного читання 1.1 Особливості позакласного читання в початкових класах 1.2 Мета і завдання позакласного читання в початкових класах 1.3 Лінії зв’язку позакласного читання з класним Розділ 2 Організація позакласного читання в молодших класах 2.1 Форми керівництва позакласним читанням в молодших класах 2.2 Загальні вимоги до проведення та організації уроків позакласного читання в початкових 2.3 Оцінювання позакласного читання в початкових класах Практична частина Висновки Список використаних джерел Додаток ВСТУП На сьогоднішній день особливо актуальною стає проблема розвитку читацької самостійності молодших школярів та потреби реорганізації позакласного читання в молодших класах, оскільки саме сформованість навичок самостійної роботи з книжкою є передумова інтелектуального та духовного світу. Як відомо, духовне відображення українського народу неможливо уявити без живодайного впливу художньої літератури на формування національної самостійності, бо саме література є одним із активних чинників суспільного виховання совісті, моралі, загальнолюдських цінностей інтелектуальності. Видатний педагог Василь Олександрович Сухомлинський писав: „Основной из истин моей педагогической веры является безграничная вера в воспитательную силу книги. Школа – это прежде всего книга Книга – это могучее оружие, без нее я бы был немым или косноязычным; я не мог бы сказать юному и сердцу и сотой доли того, что ему надо сказать и что я говорю. Умная вдохновенная книга нередко решает судьбу человека.” Книга виховує дитину, надає наснаги, допомагає жити, всебічно розвиває, примушує хвилюватися за своїх героїв, понурюватися у світ казок, фантазій, пригод, вона дає можливість стати її головним героєм та відчути на собі все вище сказане. Тому читання книжок в системі виховання сучасної української школи займає особливе місце. Понад 30 років видатні педагоги, вчені України країн колишнього радянського союзу працюють над проблемами поліпшення уроків позакласного читання – розробляють методичні рекомендації до підготовки і проведення уроків позакласного читання та їх проведення, розробляють тематику занять бо позакласне читання – це засіб керівництва самостійним читанням. Воно прислуговує чудовим засобом виховання, розвиває бажання учнів вчитись, багато знати та вміти, прищеплювати любов до своєї рідної країни, до Батьківщини, виховує патріотизм та гуманізм, формує соціальне та громадське самопізнання молодших школярів. Також в останні роки окремі аспекти проблеми формування школярі-читачів зайняли своє вирішення в наукових працях вітчизняних вчених-педагогів В.Скріпченка, О.Савченка, В.Острогорського, В.Н

еділька, Т.Бугайко та інших. Проте, треба зауважити, що виникають проблеми оновлення змісту й удосконалення структури уроків позакласного читання та їх проведення, а деякі вчителі (з власних спостережень на практиці) зовсім не проводять уроки позакласного читання, а замість них проводять уроки математики, української мови тощо. Також треба зауважити, що втрату зв’язків з книжкою в ранньому віці неможливо компенсувати в майбутньому. Маленький читач лише вступає в майбутнє життя, у нього не має життєвого досвіду, і книга для нього є невичерпаним джерелом відомостей, у ній він знаходить відповіді на свої незліченні „чому?”. Книжки прочитані в дитинстві, часто запам’ятовуються на все життя, впливають на подальший розвиток, на світосприймання, виробляють певні норми поведінки. Тому полягає актуальність розглядання теми моєї курсової роботи. Об’єкт: процес навчання в позакласного читання в початкових класах. Предмет: методика роботи з позакласного читання в початкових класах. Мета: проаналізувати процес організації позакласного читання та виявлення читацьких інтересів учнів на основі експерименту. Гіпотеза: застосовування різноманітних методів і форм навчання на уроках позакласного читання, використання ТЗН, дасть змогу підвищити читацьку самостійність учнів і активність дітей на уроках. Задачі дослідження: вивчити психолого-педагогічну літературу; вивчити методико-педагогічну літературу по темі „Позакласне читання в початкових класах”; провести практичне дослідження; Методи дослідження: вивчення науково-педагогічної літератури, джерел, спостереження за діяльністю вчителя та учнів, педагогічний експеримент. РОЗДІЛ 1 ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ ЯК РІЗНОВИД КЛАСНОГО ЧИТАННЯ. 1.1 Особливості позакласного читання в молодших класах. Школа озброює дитину навичками читання, тобто формує читця. Але цього недостатньо: вона повинна виховувати активного читця, який би був в змозі самостійно прочитати книгу та розібратися в ній , мав би потребу систематичного читання, вмів би вибирати потрібну книжку за визначеною темою, читав би не тільки книжки, але й газети, журнали, користувався би довідковою літературою(енциклопедіями, словниками, довідниками, додатковою літературою тощо). Всі ці навички формуються на уроках позакласного читання. ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ – це поняття багатоскладове; це невід’ємна складова курсу читання в початковій школі. До позакласного читання входить: - ознайомлення учнів із творами, рекомендованими програмою початкових класів; - розширене читання творів письменника, який вивчається за програмою, з метою поглибленого засвоєння його творчості й епохи , в яку він жив й творив й творив майстер художнього твору. Цими двома видами позакласного читання керує вчитель, проводить їх відповідно до програми з літератури. - стихійне самостійне читання. Воно менш за все кероване, а в такому читанні найяскравіше виявляються смаки читача, спрямованість зацікавлень особистості, внутрішній світ учнів. ОСОБЛИВОСТІ ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ: - це один із важливих шляхів літературного розвитку; - це один із шляхів морально-естетичного виховання учнів; - це система, що формує всебічно розвинену особистість; - позакласне читання передбачає багату скарбницю для саморозвитку; - уроки позакласного читання спрямовують учнів на самостійну роботу з творами; - позакласне читання виробляє потребу в читанні; - позакласне читання передбачає свободу вибору книжок; - уроки позакласного читання можуть мати р.і

зноманітні форми навчання (виставки книг, читацькі конференції, літературні диспути, уроки бесіди тощо). Уроки позакласного читання збагачують знання з літератури, поглиблює вміння і зміцнює навички молодших школярів. 1.2 Мета та завдання позакласного читання в молодших класах. Провідною ідеєю позакласного читання в молодших класах було, є і буде поглиблення інтересів до читання і художньої літератури (не тільки до української художньої літератури, а й до зарубіжної), зокрема, усвідомлення значення читацької діяльності як засобу успішності навчання і розвитку особистості, свого „я”. Основною метою позакласного читання в молодших класах являється формування в учнів стійкої потреби самостійного й осмисленого читання, формування потреби систематичного читання книг, спираючись на знання й навички. Досягти цієї мети можна лише на основі вироблення в школярів позитивного ставлення до читання за власною ініціативою. У першому та другому класах молодших школярі спочатку треба навчити вірно та добре читати, методично вірно працювати з книжкою і доступним колом читання. Необхідно прищеплювати любов до самої книжки, до різних жанрів літератури (казки, байки, фольклор тощо), до рідної та зарубіжної літератури. Якщо за ці навчальні роки учнів навчити всьому цьому, то в них сформуються навички самостійної роботи з книжкою і можна вже сміливо переходити до наступних етапів навчання. У третьому та четвертому класах вже постають завдання перед вчителем такі як: продовжувати формувати навички та потребу самостійно і свідомо вибирати і осмислено читати доступні дитячі книжки; розширювати читацькі уміння учнів, формувати тип правильної читацької діяльності. Відповідно до цих етапів вчителем мають бути розв’язанні завдання, які визначенні Державним стандартом України з курсу читання молодших класів, тобто програмою 1- 4 класів. Завдання позакласного читання в початкових класах: - ознайомити учнів з широким та доступним колом дитячого читання; - формувати спеціальні уміння самостійно та продуктивно працювати з дитячою книжкою, орієнтуватися у світі книжок і вибирати їх для задоволення власних пізнавальних потреб; - формувати в учні вміння самостійно працювати з різними джерелами друкованої продукції для знаходження потрібної інформації; - накопичення у школярів досвіду спілкування з дорослими та однолітками на основі прочитаного; - ознайомити дітей з різними формами проведення цікавого і змістовного дозвілля з книжкою; - виховувати кваліфікованого читача, здатного вбирати в себе інтелектуальний, морально-етичний, естетичний досвіди людства у творах дитячої літератури; - навчити користуватися довідковою літературою та бібліотечно-бібліографічними позначками; - вчити читати і вміло представляти великі за обсягом твори; - розширення та поглиблення знань молодших школярів з навколишнього середовища. Формування елементів наукового світогляду; - моральне, естетичне та трудове виховання молодших школярів; розвиток мовлення (головним чином, усного) та мислення; - формування уявлень про літературні елементи. Кожна з цих задач має свої конкретні шляхи реалізації, але розв’язуються в взаємозв’язку з рештою у процесі всієї роботи на уроках класного та позакласного читання.

По тяжких боях за волю свого народу, в яких брав участь як старшина УГА, небіжчик опинився на Чехо-Словаччині, де попри фахові студії, що їх покінчив у такий короткий час, як лише дозволяли університетські приписи, віддався праці в студентських, громадських і політичних організаціях. „Зокрема замітна його роля в діяльності „Центрального Союзу Українського Студентства” (ЦЕСУС), де початкове він вів реферат міжнародніх зв'язків; як представник українського студентства, брав участь у різних міжнародніх студентських з'їздах, на яких вміло та гідно заступав не лише інтереси українського студентства, а й цілого українського народу, з притаманною йому завзятістю, відвагою і відвертістю, висуваючи українську справу та обвинувачуючи наших національних ворогів. Також активно проявлявся він в „Українській Академічній Громаді” в Празі, в „Студентському Віснику” як його співробітник тощо. За сумлінну працю студентство наділило його найвищим довір'ям, обравши його головою „ЦЕСУС”-у. „Багато часу й праці присвятив небіжчик об'єднанню української еміґрації в Чехо-Словаччині, яка, пересварена, ніяк не могла вміститися під одним дахом; та переконавшися в неможливості досягнути бажаного об'єднання, Разом з іншими закладає „Українську Громаду в ЧСР”, а далі працює над створенням „Союзу українських організацій” „Але найбільші його заслуги в справі розвитку націоналістичного руху. І так, у „Групі Української Національної Молоді”, якої був головою, він працював над поширенням ідей українського націоналізму, бувши одночасно співредактором „Національної Думки” та дбаючи про організаційне закріплення і поширення націоналістичного руху

1. “Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі

2. Види позакласної та позашкільної роботи з образотворчого мистецтва у початкових класах

3. Позакласна робота з математики у молодших класах

4. Позакласна робота на уроках читання

5. Формування уваги на уроках читання у початкових класах

6. 1. Початк граматичнох традицiх 2. Теоретичне пiдгрунтя кодифiкаторнох галицьких мовознавцiв 3. Специфiка наукового пiзнання лiтературнох мови
7. Розрахунок вихідного двотактного трансформаторного підсилювача потужності в режимі роботи класу А або В
8. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

9. Метадычныя рэкамендацыi i распрацоука урокау па тэме «Развiцце мовы у 5 класе»

10. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

11. Воєнна проза В.Астаф’єва в контексті “армійської” та табірної літератури

12. Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

13. Урок-семінар у 8 класі з геометрії на тему "Перетин прямої і кола" /Укр./

14. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

15. Загальна характеристика класу Птахи

16. Видавництво художньої літератури в Радянському Союзі в 20-90-х роках

Кресло детское "Бюрократ" (цвет: розовый/белый, арт. CH-W797/PK/TW-13A).
Регулировка высоты (газлифт). Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Эргономичная спинка (сетка). Ограничение по весу: 120 кг.
5264 руб
Раздел: Стульчики
Средство от садовых муравьев "Муравьин", 300 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Препарат разрешен для
337 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Магнитные истории "Кто где живет?".
Игра магнитные истории "Кто где живет?" поможет малышу познать окружающий мир, развить внимательность и память, развить мелкую
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

17. Лінгвістичні напрямки наприкінці XIX — на початку XX ст.

18. Світове мовознавство на початку ХХ ст.

19. Англія та Франція наприкінці XIX — на початку XX ст.

20. Боротьба Русі з агресією Заходу на початку XIII століття

21. Гістарычныя крынiцы. Класіфікацыя і сістэматизацыя гістаричних крыніц.

22. Дакументы справаводства перыяду Расійская Імперыі і савецкага часу: агульная характарыстыка і класіфікацыя
23. Діяльність ОУН до початку другої світової війни
24. Еміграція українців у кінці ХІХ–початку ХХ століття

25. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

26. Китай у середині XVII – на початку ХХ століття

27. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики

28. Національно-культурне відродження на західноукраїнських землях в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

29. Православна Церква в Польщі на початку 1920 х рр. крізь призму судового процесу над Павлом Латишенком (архімандритом Смарагдом)

30. Проголошення незалежності України та розгортання державотворчих процесів на початку 1990-х років

31. Російська держава в період кризи кінця ХVІ - початку ХVІІ ст.

32. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

Конструктор 3 в 1 "Лесные сказки", 35 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Шторка антимоскитная универсальная, с магнитными замками ТД7-008.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Умные кубики. Орнаменты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Орнаменты" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

33. Становище Югославії на початку XX ст.

34. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)

35. Україна на початку XX ст.

36. Україна на початку ХХ ст.

37. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

38. Давньоєгипетська література і наука
39. Культура України в кінці XVI–на початку XVII століття
40. Українська культура кінця XVIII ст.–початку ХХ ст.

41. Історичний процес як розвиток культур. Основні підходи до вивчення культур в XIX - початку XX століття

42. "Історія русів" - яскравий твір барокової літератури

43. Вивчення давньої літератури в школі на прикладі твору "Слово о полку Ігореві"

44. Гамлет як герой світової літератури

45. Дитяча література Італії XVII-XIX ст.

46. Дитяча література Німеччини періоду Середньовіччя, епохи Відродження, кінця XVIII – першої половини XIX ст

47. Значення творчості Івана Котляревського для української літератури

48. Неоромантизм української літератури

Вкладыши "Полянка".
Увлекательный набор "Полянка" состоит из игрового поля и 8 деталей, из которых нужно сложить фигурки. Задача малыша -
460 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Давайте вместе поиграем. Игры с логическими блоками Дьенеша.
Это яркое красочное пособие поможет организовать занятия с набором блоков для детей старшего дошкольного возраста. Комплект поможет
326 руб
Раздел: Прочие
Каталка "Пальма" с ручкой.
593 руб
Раздел: На палочке

49. Образ Г.С. Сковороди в українській літературі

50. Проблема перекладу в зарубіжній літературі

51. Роль предмета в художній літературі

52. Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття

53. Складність і драматизм умов розвитку літератури 1900-1930 рр.

54. Творчість Володимира Сосюри у контексті літератури Донбасу
55. Українська література 19 століття
56. Філософія кохання у творчості письменників кінця XIX - початку XX століття

57. Література Австралії

58. Література сентименталізму. Творчість Стерна

59. Леонід Глібов та його вклад в українську літературу

60. Елементи комбінаторики. Початки теорії ймовірностей

61. Методика навчання біології учнів 8-9 класів з використанням комп’ютерних технологій

62. Традиційна народна медицина гуцулів Рахівщини XIX – початку XX ст.

63. Диригування та читання хорових партитур

64. Розвиток навичок читання нот з листа

Планшет для акварели и пастели "Соленый ветер. Венеции", 20 листов, А3.
Планшет для пастели и акварели состоит из 2 цветов рисовальной бумаги (10 листов серого цвета и 10 листов оливкового цвета), что позволяет
345 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Цветные карандаши, 12 цветов, в пластиковом пенале.
Первый гибкий пенал для карандашей. Изящное решение: с растягивающимся тубусом. Пенал легко превращается в стаканчик для карандашей.
378 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пенал "Махаоны" (розовый).
Этот аксессуар поможет содержать в порядке нужные мелочи и будет поднимать настроение! Размер: 21x8x8 см.
394 руб
Раздел: Без наполнения

65. Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

66. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

67. Вдосконалення контрольно-оцінної діяльності в початковій школі

68. Вивчення елементів стереометрії у курсі геометрії 9 класу

69. Вивчення математики в початковій школі

70. Вивчення морфемної будови слова у початковій школі
71. Вивчення повісті М.В. Гоголя "Тарас Бульба" на уроках зарубіжної літератури
72. Вивчення тексту в початковій школі

73. Види вправ з розвитку мовлення молодших школярів на уроках читання

74. Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів

75. Використання диференційованого підходу на уроках у початкових класах

76. Використання елементів цікавого мовознавства в процесі вивчення іменника в початкових класах

77. Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі

78. Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів

79. Гурткова робота у початкових класах у системі трудового навчання і виховання

80. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

Карандаши цветные "Triangle", 12 цветов.
В наборе: 12 цветов. Ударопрочный грифель. Пластиковый корпус треугольной формы. Заточенный наконечник. Диаметр корпуса: 10 мм. Длина: 140
357 руб
Раздел: 7-12 цветов
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: белый.
370 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Зонт на коляску Lorelli, цвет: зелёный.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок

81. Концепція підготовки вчителя іноземної мови в початкових класах

82. Метады і прыёмы вывучэння фразеалагічных адзінак у малодшых класах

83. Методика вивчення прикметника в початковій школі

84. Методика ознайомлення учнів 1–4 класів з мистецтвом художньої кераміки

85. Методика формування позитивного ставлення до поетичних творів у початкових класах

86. Моральне виховання учнів на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі
87. Музичні ігри у початкових класах
88. Нестандартні уроки в початкових класах

89. Організація позакласної роботи в загальноосвітній школі

90. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

91. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах

92. Особливості вивчення творів різних жанрів в початковій школі

93. Особливості дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах

94. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

95. Педагогічний малюнок на класній дошці в роботі вчителя початкових класів

96. Підготовка вчителя молодших класів до організації та проведення уроку

Караоке микрофон "Любимые песенки".
В каждом микрофоне – 12 популярных песенок известных композиторов: "Улыбка", "Пусть бегут неуклюже", "Танец
342 руб
Раздел: Микрофоны
Антистрессовая подушка-турист "КотоПес".
Подушка-антистресс "Котики Обормотики" предназначена для детей от 3 лет. Цветная подушка привлечет внимание ребенка и может
534 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Зеркало, 27x9x30 см, арт. 22368.
Зеркало станет идеальным подарком представительнице прекрасного пола. Размер: 27x9x30 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1983 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

97. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

98. Робота з підручником на уроках читання

99. Розвивальний потенціал дидактичної гри у сучасній початковій школі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.