Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

География, Экономическая география География, Экономическая география

Розвиток соціальної географії в СРСР

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна Геолого-географічний факультет Кафедра соціально-економічної географії та регіонознавства Основи соціальної географії Реферат Розвиток соціальної географії в СРСР Харків – 2008 р. План. Вступ .3 Вчені, що працювали в області соціально-економічної географії протягом існування СРСР .5 3.Висновки. Головні тенденції розвитку соціальної географії в СРСР.12 Список літератури .13 1. Вступ. Радянська економічна географія в перших роках свого існування грала значну роль в розробці нової системи адміністративно-територільного устрою країн, її економічного районування, складанні перших регіональних економічних програм. В якості обов’язкової дисципліни учбового мінімума економічна географія викладалась студентам всіх вузів. Однак з часом все більше і більше ідеологізувалася, творчий потенціал її зменшувався, і економічна географія знову, як і в роки Російської імперії, перетворилася на описову дисципліну, яка повинна була показувати успіхи соціалістичного будівництва у просторовому аспекті. Тим не менш зусиллями вчених радянська соціалістична географія все ж в окремих галузях добилася певних успіхів. Виконані у 20-ті роки методологічні розробки по економічному районуванню з часом збагатилися новим досвідом і теоретичними положеннями. В радянській економічній географії з’явилася нова самостійна гілка &mi us; економічне районування, невід’ємна частина управління розвитком і розміщенням виробничих сил країни. Великий вклад в науку внесли Н.Н. Баранський (1881-1963), Н.Н. Колосовський (1892-1954), мова про яких піде нижче. На жаль, в радянські роки в науці йшла непримиренна боротьба, що не терпить іншої думки, внаслідок чого - галузево-статистичний напрям практично загинув, ас ним і роль економічної географії, в системі економічних наук. Виявившись відірваною від економічних наук, економічна географія до певної міри відійшла і від планових розробок, втративши своє попереднє народногосподарське значення. Разом з цим відбулося значне зближення економічної географії і фізичної. Економічна географія міцно зайняла своє місце в системі географічних наук, а основним предметом її дослідження став географічний розподіл праці. Починаючи з 60-х рр. радянської економічної географії торкнулися процеси, яке відбувалися і в зарубіжній географії (перш за все, в географії людини) - &quo ;гуманізація&quo ;, математизація, екологізація. Виділилися і оформилися в самостійні розділи економічної географії &mi us; географія населення і географія міст. Отримали розвиток такі дослідницькі набавляння, як географія науки, рекреаційна географія, географія раціонального природокористування, оціночна географія природних ресурсів, географія сфери обслуговування. Процес соціологізування і екологізації економічної географії був обумовлений необхідністю вирішити нові проблеми, з якими зіткнулося суспільство, &mi us; загострення екологічної ситуації, необхідність раціональнішого використання природних ресурсів, поява нових соціальних процесів в місті і сільській місцевості.

У теперішній час формуються нові напрями досліджень - географія образу і якості життя, соціальна географія міста і села, географія культури тощо. Процес соціологізування економіко-географічної науки набув такі значні розміри, що це спричинило за собою структурні і наочні зміни в самій науці. Відповідно до цього вона почала називатися з кінця 80-х рр. &quo ;Економічна і соціальна географія&quo ;. Активну участь в процесах соціологізування економічної географії брали і приймають В.В. Покшишевський, Г.М. Лаппо С.А. Ковалев, Б.С. Хорев і др. В окремі наукові відгалуження оформилися географія промисловості (А.Т. Хрущев), географія сельського господарства і агропромислового комплексу (А.Н. Ракітников, Н.Д. Пістун, А.І. Ісаєв), економіко-екологічна географія (С.Б. Лавров), географія водного господарства (О.Л. Вендров, А.П. Голиков, С.С. Льовковській) Як і в зарубіжній географії, в радянській соціально-економічній географії наприкінці 60-х - початку 70-х рр. відбулася математизація її досліджуванного апарату («кількісна революція»), яка підвищила конструктивність і творчі можливості науки. В цьому рефераті приведені лише деякі вчені, які були зайняті в економічній і соціальній географії СРСР протягом різних періодів існування цієї держави. Кожен з цих вчених вніс дуже великий вклад у розвиток соціально-економічної географії і науки взагалі. 2. Вчені, що працювали в області соціально-економічної географії протягом існування СРСР. Степан Рудницький (1877-1937) - фундатор модерної української географії загалом і СГ зокрема. Академік ВУАН, дійсний член НТШ і багатьох Європейських наукових товариств, доцент Львівського і професор Українського Вільного Університету (Відень, Прага), один з організаторів Українського Вільного Університету (1921). Організатор і керівник Українського інституту географії і картографії (1927) у Харкові. Народився у Перемишлі, розстріляний у большевицькому ГУЛАГу 3 листопада 1937 р. (урочище Сандормох поблизу Медвеж'єгорська у Карелії).Учений створив теоретичні основи української географічної науки. Виклав їх у праці &quo ;Нинішня географія&quo ; (1905). Вважав &quo ;землю &mi us; об'єктом дослідження усієї географії земну поверхню і трактував нашу науку як просторову, що вивчає реальні об'єкти і процеси і визначає закони їхньої просторової взаємодії. Скласифікував ні наукові дисципліни: передусі загальні (номотетичні) й описові (регіональні, дескриптивні) їхні групи. В загальній географії, крім математичної (геодезія, картографія), фізичної, біологічної, виділив аптропогеографію. В її складі — географія населення, культури, економічна та політична. Великий його внесок у методику географічних досліджень, у якій він виділяв чотири етапи: морфологічний (дослідження просторового складу і структури явищ на земній поверхні), гістолологічний (змістовний - з'ясування сутнісних особливостей елементів цього складу), генетичний (дослідження походження явиш і процесів) та динамічний (вивчення функціонування об'єктів і явищ в часі). У СГ С. Рудницький дотримувався антропо-географічного напряму. З його антропогеографічних праць слід назвати такі: &quo ;Коротка географія України.

Антропогеографія&quo ; (1914), &quo ;Україна. Край і народ&quo ; (1916), &quo ;Основи землезнання України. Антропогеографія&quo ; (1926). В цих та інших працях він визначив максимальну (1056 тис. км2) і мінімальну (905 тис. км2) українську національну територію. С. Рудницький заклав наукові основи української політичної та військової географії загалом (праці у 1914—1923 рр.), зокрема у його фундаментальній монографії &quo ;Українська справа з погляду політичної географії&quo ; (1923), і особливо політичної географії України. У державотворенні головним вважав національний принцип (а не класовий чи большевицько-інтернаціональний). Розумів Україну як країну, що має об'єднати всі українські етнічні землі &quo ;від Сяну до Дону і по Кавказ&quo ; у єдину Соборну Самостійну Державу. Велику увагу звернув на причорноморське географічне положення нашої України, її вихід до країн Близького і Середнього Сходу, а також межування з Росією і Польщею. Н.Н. Баранський (I881-I963). Він і його учні розробили теорію економічного районування, багато зробили для розвитку соціально-економічної картографії, популяризації географічного мислення і освіти Н.Н. Колосовский (I892-I954). Н.Н. Колосовський створив вчення про енергозберігаючі цикли і територіально-промислових комплексах. Баранський і Колосовський і їх послідовники створили основоположні принципи соціально-економічної географії: 1. Єдність економічної і фізичної географії 2. Історизм 3. Просторовий аспект дослідження з використанням картографічного метода. 4. Конструктивність вирішуємих питань. 5. Комплексний підхід до досліджуваних об’єктів і процесів. Володимир Кубійович (1900-1985) - найбільш яскравий представник української антропогсографії у міжвоєнний період. Почесний член НТШ, керівник його Географічної комісії (а після війни - один з відроджувачів НТШ в еміграції, довголітній Голова його Європейського відділу). Народився у м. Новий Санч (Польща), закінчив Краківський університет, де до війни працював доцентом. Наприкінці війни емігрував до Баварії (професор Українського Вільного Університету, перенесеного з Праги до Мюнхена), а у 1951 р. - до Франції (м. Сарсель поблизу Парижа). В 1952-1985 рр. - головний редактор 21 -томного видання &quo ;Енциклопедія Українознавства&quo ; (в тому числі сім томів англійською мовою; останні три було видано вже після смерті В. Кубійовича проф. Данилом Струком). В. Кубійович - прямий спадкоємець наукової спадщини С. Рудницького і продовжувач його українознавчих ідей. Його творчістю закінчується перед Другою світовою війною короткотерміновий період становлення української географії. Найвідоміші праці (співавтор і редактор): &quo ;Атлас України й сумежних країв&quo ; (1937) та &quo ;Географія українських й сумежних земель&quo ; (1938, 1943). Це колективні праці багатьох західноукраїнських географів, природодослідників та інших учених, де роль В. Кубійовича була домінуючою. Як і у дослідженнях С. Рудницького, Україна тут показана в її етнічних межах, тоді коли вона перебувала під займанщиною чотирьох держав (Росія, Польща, Чехо-Славаччина, Румунія).

Сьогодн, ще так недавно могучий  впливовий, ¶¶ ¶нтернацонал явля з себе жа]люгдне видовище руни й катастрофи. Оздоровлен свжим деалстичним поривом  жагою тво]рення нового життя, народи виповли вйну марксизмов. Боротьба йде не так з цлою соцально-господарською кон]цепцю соцалзму, як насамперед з його обездуховленим, механстичним  матералстичним свтоглядом, з його су]перечною з законами життя нтернацоналстичною та кос]мополтичною природою. Слд признати, що соцалзм, як по]лтична течя, вдограв у свй час  позитивну ролю в дл бо]ротьби робтництва з капталстичним визиском, за здобуття свох прав на культурний, правовий  матеральний розвиток. Певн корисн елементи соцалстично концепц пристосовуються та пристосовуватимуться до життя й новими реформаторськими рухами. Натомсць справжнм сторичним злом мар]ксизму  його свтоглядов заложення. Вйна з ними це вйна живих будуючих дей з отруйною мертвеччиною далектично схоластики, що примтивзу й вульгаризу духове ство людини та суспльства

1. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства

2. Розвиток соціальної політики по відношенню жінок Ірану

3. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

4. Історія соціально-економічної географії світу

5. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

6. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.
7. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр
8. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

9. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

10. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

11. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

12. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

13. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

14. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

15. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

16. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

Компрессор автомобильный DC-20.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
1581 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Горка детская (большая).
Предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Игрушка выполнена из качественного материала. Цвета яркие и
5278 руб
Раздел: Горки
Набор детской складной мебели "Маленькая принцесса".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1795 руб
Раздел: Наборы детской мебели

17. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

18. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

19. Соціальні групи

20. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

21. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

22. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі
23. Роль власності у соціально-економічних процесах
24. Соціальні проблеми у ЗМІ

25. Соціальна екологія

26. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

27. Мораль і соціальне управління

28. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

29. Сутність і значення соціального страхування

30. Державна політика соціального страхування

31. Соціальна інфраструктура України

32. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

Набор для уборки Vileda "Ультрамат Изи Вринг" (швабра с телескопической ручкой + ведро с педальным.
Набор "Ультрамат Изи Вринг" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для всех
6499 руб
Раздел: Швабры и наборы
Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018", с наклейками.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
2749 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор мисок с крышками "Loraine", 6 предметов.
В наборе 3 миски с крышками. Материал: стекло. Крышка: полипропилен. Размер: 16 см, 18 см, 20,7 см. Объем: 370 мл, 650 мл, 1,0 л. Цвет:
923 руб
Раздел: Наборы

33. Державна соціальна допомога

34. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

35. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

36. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

37. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

38. Соціальна держава
39. Соціальна обумовленість державної служби
40. Соціальна цінність права

41. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

42. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

43. Суть та принципи соціальної держави

44. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

45. Мова як символ соціальної солідарності

46. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

47. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

48. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

Набор чернографитных карандашей для правшей STABILO EASYgraph, 2 штуки.
Первые трехгранные чернографитные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. Твердость - HB. Карандаши позволяют
347 руб
Раздел: Чернографитные
Фломастеры. CARIOCA, 36 цветов.
Количество цветов: 36. Толщина корпуса: стандартная. Длина корпуса с колпачком: 146 мм. Форма корпуса: круглая. Тип наконечника:
379 руб
Раздел: Более 24 цветов
Шкатулка Jardin D'Ete "Розовая глазурь", 11x10x8 см.
Шкатулка Jardin D’ete превосходно подойдет для хранения украшений. Она исполнена из стекла и металла. Шкатулка сочетает в себе
1077 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

49. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

50. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

51. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

52. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

53. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

54. Соціально-духовні основи культури класицизму
55. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання
56. Соціально-філософські погляди І.Франка

57. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

58. Соціально-етичний маркетинг

59. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

60. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь

61. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

62. Глобалізація і процеси соціального розвитку

63. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

64. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

Копилка декоративная "Дружок", 12,5x10x12 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 12,5x10x12 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня
Магнитная игра "Тангос. Парадокс".
Игры «Тангос» – это компактные головоломки, которые имеют многовековую историю и предназначены для изучения детьми геометрических фигур и
471 руб
Раздел: Игры на магнитах

65. Економіка праці та соціально-трудових відносин

66. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

67. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста

68. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

69. Соціально-трудові відносини як система

70. Типологія соціально-трудової мобільності населення
71. Управління, як соціальний феномен
72. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

73. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

74. Особливості діяльності соціального педагога в дошкільному навчальному закладі

75. Подолання порушень мовлення у дітей в умовах соціально-реабілітаційного закладу

76. Робота соціального педагога в загальноосвітній школі

77. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

78. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

79. Тривожність як соціально-педагогічне явище

80. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

Глобус Земли политический, диаметр 420 мм.
Политический глобус Земли. Диаметр: 420 мм. Масштаб: 1:30000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Цвет дуги может
1981 руб
Раздел: Глобусы
Магическая кружка-мешалка, черная.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Кружка фарфоровая "Olympia", 300 мл.
Кружка фарфоровая "Olympia", украшенная золотой обводкой, станет достойным дополнением к вашей коллекции посуды для чаепития. Объём: 300 мл.
304 руб
Раздел: Кружки

81. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

82. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі

83. Соціальна структура суспільства

84. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

85. Політика та соціальний конфлікт

86. Аналіз соціальної ситуації в рамках предмета соціальної психології
87. Вклад Хьюго Мюнстерберга в розвиток індустріальної психології
88. Лабораторне експериментування в соціальній психології

89. Основи формування соціальних стереотипів

90. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу

91. Поняття соціальної установки

92. Предмет соціальної психології

93. Соціальна парадигма та її застосування в освіті

94. Соціальна психологія кінця XX початку XXI сторіччя

95. Соціальне середовище та соціалізація особистості

96. Соціальний психолог як учасник соціальних змін

Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, черная.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: черный. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пазл "Пожарные", 45 элементов.
Многообразие форм вырубки и различные размеры отдельных элементов способствуют развитию мелкой моторики у малышей. Сделанные из
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Механическая настольная точилка.
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Регулируется под размер карандаша. Подходит для карандашей диаметром до 12 мм. Крепление к столу
753 руб
Раздел: Точилки

97. Соціальні стереотипи і їх роль у сприйманні людиною людини

98. Соціальні уявлення

99. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.