Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Шляхи формування потреби у молодших школярів до регулярних занять фізичними вправами

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

ДИПЛОМНА РОБОТА: «Шляхи формування потреби у молодших школярів до регулярних занять фізичними вправами» Зміст Вступ Розділ I. Теоретичні основи формування в учнів початкових класів потреби в регулярних заняттях фізичною культурою 1.1 Загальна характеристика структури і змісту потреб молодших школярів в регулярних заняттях фізичною культурою 1.2 Мотиваційно-ціннісне відношення до фізичної культури Розділ ІІ. Організація, методика та контингент дослідження 2.1 Задачі дослідження 2.2 Методологічні основа дослідження 2.3 Організація дослідження Розділ ІІІ. Експериментальна перевірка ефективності педагогічних умов навчання і виховання учнів початкових класів на уроках фізичної культури 3.1 Зміст експериментальної роботи 3.2 Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи Висновки Список літератури Додатки Вступ Актуальність дослідження. Роль спорту і фізичної культури на сучасному етапі розвитку суспільства зростає, набуває якісно нового значення. Це пояснюється підвищенням їх соціальної значущості і перетворенням в самостійну ланку економічного і політичного життя нашої країни, коли фізична культура стає об'єднуючою силою і елементом національної ідеї. Особлива увага сьогодні надається розвитку фізкультурно-оздоровчій і спортивно-масовій роботі з різними категоріями населення, а особливо з дітьми і молоддю. Захворюваність, інвалідність, смертність населення в Україні останніми роками досягла украй високого рівня. Щоб зміцнити здоров'я дітей і підлітків, поліпшити їх фізичний розвиток, підготувати до трудової діяльності, необхідно впроваджувати фізичну культуру в режим дня учнів, виховувати здорову звичку і потребу до самостійних занять фізичною культурою. В даний час процес фізичного виховання в школі зводиться до фізичного розвитку, формування рухових умінь і навичок учнів, тобто акцент ставиться на біологічному, руховому аспекті. На відміну від достатньо примітивного розуміння фізичної культури як власне рухової діяльності, спрямованої на вдосконалення фізичних кондицій людини. Аналізуючи освітні програми з фізичної культури можна відзначити тенденцію до розширення і конкретизації задач, направлених на придбання необхідного мінімуму знань в області фізичної культури і спорту, зміцненню здоров'я школярів, формуванню понять про організм і його здоров'я. Проте засвоєння теоретичних основ фізичної культури пропонується проводити в процесі уроків, а самостійна робота зводиться лише до виконання комплексів фізичних вправ. Відсутні методичні вказівки виконання самостійної роботи по закріпленню і придбанню знань в області фізичної культури, а також способах контролю за засвоєнням цих знань. Через наявне обмеження в часі, на уроці складно розв'язати проблеми якісної теоретичної підготовки, розвиваючих та інтелектуальних можливостей кожного учня. Вирішення задач інтелектуального виховання на уроках фізичної культури важливе, оскільки без усвідомленого бажання, прагнення самих учнів удосконалювати свої фізичні можливості не можна достатньо успішно здійснювати їх фізичне виховання. Отже, виникла суперечність між необхідністю вдосконалення процесу формування у молодших школярів потреби в регулярних заняттях фізичною культурою і недостатньою розробленістю теоретичних і методичних основ вирішення даної проблеми, прагнення знайти шляхи вирішення цієї суперечності і визначило проблемунашого дослідження, як шляхи при яких забезпечується ефективність процесу формування у молодших школярів потреби в регулярних заняттях фізичною культурою.

Метою дослідження є теоретичне обґрунтовування і експериментальна перевірка ефективності педагогічних умов формування в учнів початкових класів усвідомленої потреби в регулярних заняттях фізичною культурою. Об'єкт дослідження. Фізичне виховання учнів початкових класів. Предмет дослідження. Педагогічні умови формування потреби учнів початкових класів в заняттях фізичною культурою. Гіпотеза дослідження. Ефективність формування потреби учнів початкових класів в заняттях фізичною культурою можна істотно підвищити, якщо: 1) розробити теоретичну модель формування в учнів початкових класів потреби в заняттях фізичною культурою, що буде включати комплекс педагогічних умов, які сприятимуть усвідомленню і розумінню значущості занять фізичними вправами, оволодінню уміннями і навичками організації самостійних занять цими вправами і забезпечувати переживання відчуття задоволеності від процесу і результатів занять фізичною культурою; 2) розробити критерії і показники ефективності реалізації цієї моделі у фізичному вихованні учнів початкових класів; 3) експериментально обґрунтувати ефективність вживання даної моделі у фізичному вихованні учнів початкових класів. Розділ I. Теоретичні основи формування в учнів початкових класів потреби в регулярних заняттях фізичною культурою 1.1 Загальна характеристика структури і змісту потреб і ціннісного відношення молодших школярів до регулярних занять фізичною культурою Структура і класифікація потреб. Зміст потреб припускає наступну структуру: суб'єкт (суспільство, клас, соціальна група, особистість); потребнісні відносини і об'єкт (предмети, послуги, види діяльності). Потребнісні відносини реалізуються в соціальній діяльності, в основі якої лежить вибір того або іншого об'єкту, необхідного для задоволення потреб . Розглядаючи структуру потреб, необхідно підкреслити важливу методологічну сторону проблеми в умовах розвиненого соціалізму: переваги соціально-культурних потреб над біологічними , конкретна структура потреби особистості визначає її своєрідність, оригінальність і неповторність. Люди відрізняються один від одного за своїми природними задатками, фізичними і духовними можливостями. Ці генетично обумовлені особливості людей утворюють, лише передумови потреб, конкретний зміст і спрямованість яких формується під впливом соціально-культурного середовища. В цьому значенні потреби завжди формуються суспільством. Структуру потреби в самому загальному і наочному вигляді можна представити у вигляді будівлі, кожний наступний поверх якої утворюють потреби складнішого порядку, що відповідають більш високому рівню розвитку людської особистості. Фундамент або нижні поверхи цієї будівлі складають первинні (вітальні) потреби, що є елементарними необхідними умовами існування людського організму. Самі верхні поверхи складають соціальні і соціально-етичні потреби, серед яких чільне місце займають потреби в творчості, самореалізації . В даний час налічується декілька десятків різних класифікацій потреб. «відповідно до основних видів суспільних відносин (матеріальними і ідеологічними) ми можемо виділити дві групи потреб особи: матеріальні і духовні, також третю групу матеріально-духовних потреб, яка не може бути однозначно віднесена ні до першої, ні до другої групи.

Правда, віднесення потреб до тієї або іншої групи певною мірою умовне, оскільки матеріальні потреби мають духовний зміст, а духовні нерозривно пов'язані з матеріальними» . До матеріальних потреб особистості відносяться потреби: а) в їжі; б) в одязі; в) в житлі; г) статева потреба; д) у фізичній діяльності, у тому числі фізичній культурі і спорті; е) в здоров'ї і його охороні, медичному обслуговуванні; ж) у взаємодії з природою. До духовних потреб відносяться: а) потреба в науковому світогляді; б) теоретико-пізнавальна; в) етична; г) естетична і художня; д) в духовному спілкуванні; е) в пошуку і реалізації значення життя. До наступної групи потреб ми відносимо потребу в праці і суспільно-політичній діяльності . На наш погляд, в процесі формування особистості необхідно враховувати кожну з виділених груп потреб, яка має свої особливості. Це полягає у відмінності матеріальних потреб від духовних тим, що матеріальні потреби носять в цілому характер утиліти. Реалізовуючи свої матеріальні потреби в їжі, одязі, взуття, – людина привласнює предмети, що задовольняють ці потреби, одержує безпосередню практичну користь від володіння ними. Потрібно також відзначити, що зростання духовних потреб в певних умовах може не відповідати досягнутому рівню задоволення матеріальних. В літературі є самі різні підходи до класифікації потреб, самою узагальненою характеристикою є розподіл їх на матеріальні, соціальні і духовні . Формування потреби людей у фізичному вдосконаленні освітніми засобами У формуванні потреби у фізичному вдосконаленні (схема 1) важливу роль відіграють такі чинники, як підвищення престижності і суспільної значущості занять фізичною культурою і спортом; забезпеченість матеріально-технічною базою і кадрами; оптимальне поєднання процесів залучення людей в практичні заняття і розширення, поглиблення їх знань про цінності засобів фізичної культури і спорту; збагачення змісту самих занять цікавими, емоційними формами і методами їх проведення; наближення занять до місць проживання і роботи; вдосконалення форм і спрямованості пропаганди фізичної культури і спорту та ін. Не дивлячись на те, що у формуванні потреб важлива роль належить об'єктивним, матеріальним умовам, розвиваються вони не механічно вслід за змінами цих умов. Щоб змінити потреби, інтереси, погляди людей, буття, що змінилося, повинне обмислитися людьми, пройти через їх свідомість. На практиці значення матеріальних чинників у формуванні потреби в заняттях фізичною культурою і спортом нерідко абсолютизується, тоді як недооцінюється роль освітніх і інформаційно-пропагандистських чинників. Для формування культурної звички людей до занять фізичною культурою і спортом мало підвищити їх матеріальний рівень життя. Потрібна ще цілеспрямована діяльність по зміні поглядів, відносин, стереотипів, що склалися. В державній цільовій програмі розвитку фізичної культури і спорту (ФКіС) і формування здорового способу життя в місті (районі) необхідно показати задачі по формуванню потреби людей у фізичному вдосконаленні. Ними є: 1.Виховання свідомого відношення до свого фізичного вдосконалення.

При поддержке белочехов и Антанты возникли контрреволюционные «правительства»: 8 июня в Самаре эсеро-меньшевистское правительство Поволжья — Комитет членов Учредительного собрания (Комуч), 23 июня в Омске — Временное сибирское правительство , которые начали формирование своих войск на добровольческих началах, а затем путём массовых мобилизаций.   Советское правительство двинуло в Поволжье и на Урал на борьбу с белочехами, белогвардейцами и мелкобуржуазной контрреволюцией значительные силы Красной Армии из внутренних районов страны. 13 июня 1918 был создан Восточный фронт под командованием левого эсера М. А. Муравьева. Для борьбы с кулацким саботажем в деревню были направлены продовольственные отряды (продотряды ), 11 июня были созданы комитеты бедноты (комбеды), явившиеся опорными пунктами диктатуры пролетариата в деревне. В целях борьбы с разрухой и укрепления обороноспособности 28 июня была национализирована вся крупная промышленность и все виды транспорта, имевшего государственное значение. Усиление контрреволюции и развёртывание Гражданской войны потребовали быстрого создания массовой регулярной Красной Армии. 10 июля 1918 5-й Всероссийский съезд Советов законодательно оформил декрет ВЦИК от 29 мая, объявив военную службу обязательной для всех трудящихся в возрасте от 18 до 40 лет; нетрудовые элементы зачислялись в тыловое ополчение; принудительному призыву в армию подлежали все офицеры и военные чиновники старой армии

1. Коротка характеристика і комплекс фізичних вправ гімнастики до занять в режимі учбового дня учнів 5-9 класів

2. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

3. Виховання в учнів початкових класів гуманістичних цінностей у позаурочній діяльності

4. Історія застосування фізичних вправ та масажу як передумов виникнення механотерапії

5. Бесіда на уроках у початкових класах

6. Види позакласної та позашкільної роботи з образотворчого мистецтва у початкових класах
7. Використання елементів цікавого мовознавства в процесі вивчення іменника в початкових класах
8. Гурткова робота у початкових класах у системі трудового навчання і виховання

9. Ліворукість як педагогічна проблема в початкових класах

10. Методика формування позитивного ставлення до поетичних творів у початкових класах

11. Музичні ігри у початкових класах

12. Організація позакласного читання в початкових класах

13. Особливості методики корекції порушення постави молодших школярів засобами фізичних вправ

14. Педагогічний малюнок на класній дошці в роботі вчителя початкових класів

15. Робота над засобами логіко-емоційної виразності читання в початкових класах

16. Розробка методики формування в учнів системи знань і вмінь з технології обробки металу не верстатах на заняттях з трудового навчання у 9 класі (профіль "Металообробка")

Чехол-книжка универсальный для телефона, белый, 14x6,7 см.
Хотите, чтобы любимый телефон был в безопасности, но не знаете, какой чехол выбрать под Вашу модель? С универсальным чехлом-книжкой
307 руб
Раздел: Прочие, универсальные
Шкатулка-фолиант "Рим", 17x11x5 см.
Материал: MDF, текстиль. Регулярно вытирать пыль сухой мягкой тканью. Размер: 17x11x5 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
388 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Закаточная машинка «Лес».
Машинка закаточная с полуавтоматическим перемещением закаточного ролика предназначена для домашнего консервирования и герметичной укупорки
541 руб
Раздел: Консервирование

17. Сучасні технології розвивального навчання в початкових класах

18. Усні обчислення на уроках математики в початкових класах

19. Формування лексико-фразеологічних норм в усному і писемному мовленні майбутніх учителів початкових класів

20. Формування правильності усного мовлення у майбутніх учителів початкових класів

21. Шляхи розвитку уявлень про декоративно-прикладне мистецтво у початкових класах

22. Виховання колективізму на уроках трудового навчання в початкових класах
23. Фізіологія фізичних вправ
24. Методика формування загально трудових вмінь танавичок учнів

25. Вплив позакласних занять фізичною культурою на показники фізичного стану та здоров’я учнів старших класів

26. Комплексна фізична реабілітація учнів 13-15 років з церебральним паралічем другої групи важкості захворювання

27. Наступність у формуванні цілісних знань про живу природу в учнів 5–7 класів

28. Бесіди про образотворче мистецтво - засіб виховання учнів у 1-4 класах

29. Вплив спеціальних вправ на рівень фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку

30. Групові форми занять з учнями на уроці хімії

31. Методика ознайомлення учнів 1–4 класів з мистецтвом художньої кераміки

32. Особливості навчання обдарованих учнів у старших класах

Бумага для принтера "Ballet Classic", формат А3, 500 листов.
Бумага Ballet Classic имеет категорию качества «В», что позволяет использовать ее при создании документации различного типа. Обладая
502 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Зеркальце карманное "Бабочка", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Кулинарная форма, круглая, регулируемая, 16-30 см, высота 8,5 см.
Кольцо-трансформер решает проблему выбора размера формы раз и навсегда.Используется для выпечки коржей диаметров от 15 до 30 см.Форма
482 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

33. Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку засобами ігрової спрямованості

34. Розвиток пізнавальних інтересів учнів 4 класу на уроках "Я і Україна"

35. Теоретичні основи формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 8-11 класів при вивченні профілю "Деревооброрбка"

36. Форма організації самостійної роботи учнів 5 класу на уроці німецької мови

37. Формування національної свідомості учнів у десятому класі в курсі вітчизняної історії

38. Формування умінь і навичок виразності голосного читання в учнів початкової школи
39. Професійне самовизначення учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів
40. Застосування фітнес-технології для підвищення рухової активності та фізичної підготовленості підлітків

41. Особливості проведення занять з фізичного виховання з дітьми-інвалідами

42. Анализ мотивации и оплаты труда на предприятии

43. Методы обучения математике в 10 -11 класах

44. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

45. Проблемы формирования мотивации учения

46. Психология: Роль психологической службы в развитии учебной мотивации студента

47. Основные теории мотивации

48. Физическое Я и мотивация аффилиации

Кружка "Акула".
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
434 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Рюкзак для школы и офиса "SpeedWay 2", 46x32x19 см, серо-оранжевый.
Рюкзак для школы и офиса с отделением для ноутбука с диагональю до 15,6”. 3 больших отделения. 1 передний карман для мелких предметов. 2
1092 руб
Раздел: Без наполнения
Фломастеры утолщенные "Jumbo", 36 цветов.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 36 цветов.
829 руб
Раздел: Более 24 цветов

49. Проблема мотивации в различных психологических теориях

50. Мотивация преступного поведения (Контрольная)

51. Розрахунок вихідного двотактного трансформаторного підсилювача потужності в режимі роботи класу А або В

52. Мотивация трудовой деятельности (Контрольная)

53. Функции менеджмента: планирование, организация мотивация и контроль

54. Методы мотивации подчиненных
55. Мотивация деятельности
56. Содержательные теорий мотивации

57. Теория мотивации

58. Мотивации в менеджменте

59. Создание схемы мотивации и стимулирование персонала на предприятии

60. Мотивация в системе менеджмента

61. Совершенствование системы мотивации как инструмент повышения эффективности деятельности организаций

62. Мотивация работников предприятия

63. Теории мотивации

64. Способы организации и мотивации труда

Стульчик-подставка "Тачки".
Многофункциональный детский стульчик-подставка - для более комфортного пользования унитазом и умывальником. С антискользящим прорезиненным
459 руб
Раздел: Подставки под ноги
Перчатки виниловые одноразовые, размер XL, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Ферма. Лото.
Лото на новый лад. Правила остаются прежними, а вот картинки мы сделали более яркими и живыми, заменили цифры на анимационных героев
345 руб
Раздел: Лото детское

65. Мотивация и её влияние на производительность труда

66. Экономические риски и мотивация инновационной деятельности

67. Мотивация преступного поведения. Криминальная субкультура

68. Метадычныя рэкамендацыi i распрацоука урокау па тэме «Развiцце мовы у 5 класе»

69. Эффективный топ-менеджер: талант или удачная мотивация?

70. Мотивація робітників в сучасних умовах
71. Мотивация
72. Мотивация и ее роль в системе менеджмента

73. Мотивация и стимулирование работников на примере ТОО Фудмастер

74. Мотивация труда работников как фактор эффективности управления

75. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

76. Современные теории мотивации

77. В погоне за мотивацией

78. Психосемантическая диагностика трудовой мотивации в управлении персоналом

79. Элементы проблемного обучения как метод и средство мотивации учения при изучении темы физики

80. Понятие об альтруистической мотивации

Набор фломастеров Bic Kid "Couleur", 12 цветов.
Цветные фломастеры со средним пишущим узлом и чернилами на водной основе. Вентилируемый колпачок обеспечивает безопасность при
323 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Доска магнитно-маркерная, 45x60 см.
Размер: 45х60 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
829 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

81. Мотивация преступного поведения

82. Виховання учнів у науковій літературі

83. Мотивация учения младших школьников

84. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

85. Методы мотивации подчиненных

86. Мотивация деятельности и поведения
87. Как заставить работника работать, или мотивация персонала в организации
88. Онтогенетические аспекты мотивации и структуры мотива

89. Мотив и мотивация

90. Проблема мотивации

91. Целеполагание в системе способов трудовой мотивации

92. Аттрибуциональная мотивация

93. Мотивация и удовлетворенность работой по Ф. Герцбергу

94. Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности

95. Мотивация просоциального и агрессивного поведения

96. Мотивация поведения личности

Чайная пара "Loraine" (чашка 180 мл + блюдце).
Чайная пара, выполненная из костяного фарфора, состоит из 1 чашки и 1 блюдца. Изделия оформлены ярким изображением. Изящный дизайн и
328 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Блюдо для запекания "Тайга", 2250 мл.
Блюдо для запекания. Размер: 37x25x7 см. Объем: 2250 мл. Материал: керамика.
758 руб
Раздел: Прочее
Набор столовый детский "Непоседа" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая - 1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - ложка чайная - 1 шт; - нож столовый - 1
532 руб
Раздел: Ложки, вилки

97. Аттрибуциональная мотивация

98. Психология мотивации

99. Базовая мотивация. Стратегии ее выделения


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.