Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История отечественного государства и права История отечественного государства и права

Симон Петлюра – політичний діяч

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Міністерство освіти та науки України Український державний університет водного господарства та природокористування Кафедра українознавстваРеферат на тему: “Симон Петлюра – політичний діяч” Виконав: студент І курсу ФБА група ПЦБ-11 Бондарчук С.В. Перевірив: Цибульський В.І. Рівне-2002 Постать Симона Петлюри визнана однією з найвизначніших епохи Визвольних Змагань українського народу. Але для формування сучасної української політичної еліти і політичної культури як такої, важлива саме українська політична традиція, вплив на її формування Петлюри як особистості, політичного діяча. На час, коли народився Петлюра, його рідне місто, Полтава, було позаштатним губернським містечком, де як писав В. Лесевич, що тоді жив там, “іноді найпростішу довідку достати ніяк”. Та на початок ХХ ст. Полтава стала одним з центрів політичного і громадського життя України. Там діяла одна з найміцніших п’яток Братства Тарасівців, з’явилися осередки Громади. Напевне, саме Громаді Петлюра завдячує знайомством з “Літературно-Науковим Вісником”, де друкували твори Олександра Кониського. Петлюра активно включається до роботи студентської громади Полтавської Семінарії, де він навчається. А де поза Громадами, які О. Кониський в 90-х рр. об’єднав у Всеукраїнську Безпартійну Загальну Демократичну Організацію, великий вплив на Петлюру мала заснована 1900 р. Революційна Українська Партія (РУП). Цей вплив визначив, фактично, і подальшу політичну орієнтацію молодого Петлюри. А поштовх до розвитку його національно-патріотичних почуттів, формування його політичної опозиції був даний працею Міхновського “Самостійна Україна”, що була першою програмою РУП. Петлюра-політик тільки формується. Його як одного з молодих РУПівців, що складали в той момент більшість у партії, не могли не торкнутися протиріччя, що їх влучно охарактеризував І. Лисяк-Рудницький: “В їхньому мисленні утворювалась неперетравлена мішанина формул спрощеного марксизму з наївноромантичним патріотизмом”. У грудні 1905р., повернувшись (після амністії) зі Львова до Києва, де тривала підготовка до ІІ з’їзду РУП, Петлюра, виходячи з обставин, що склалися, - дедалі більшого тяжіння до РСДРП всередині РУП – визначається як саме український соціал-демократ. У його статтях того періоду зустрічаються цитати з К. Каутського щодо зацікавлення пролетаріату в успішному розвитку національних рухів. Що ж до ІІ з’їзду партії, то про нього Д. Донцов пізніше писав: “Гасло “Самостійна Україна” РУП хутко змінила на автономію і прийняла назву УСДРП”. Незважаючи на деяку тенденційність цього визначення, воно доволі вірно відображає ситуацію, що склалася на цей час –1905- в партії. Проте Петлюра у своїх виступах та статтях посилатися на К. Каутського у справі вирішення національного питання європейськими соціал-демократами, протиставляючи його приклад шовіністичній позиції Бунду та РСДРП. У 1906р., рекомендований М. Грушевським, С. Петлюра влаштовується до щоденної української газети “Рада”, що була під впливом Української Радикально-Демократичної Партії, простіше українських українських лібералів.

І це зіткнення з українським лібералізмом відіграло не останню роль у формуванні політичного світогляду Петлюри. У 1907 році відбувається ІІІ з’їзд УСДРП, на якому, серед інших, було прийнято резолюцію стосовно РСДРП, що вимагала приєднання УСДРП до себе. С.Петлюра в своїх статтях виступає як захисник національних інтересів УСДРП, Петлюра стає редактором новозаснованого тижневика УСДРП, але через хвилю арештів вид’їздить до Петербурга. Починається новий стан життя. Схарактеризувати цей стан у політичний діяльності Петлюри і формуванні його політичної свідомості досить важко. В його політичних відбивається пошук, він займається дослідженням політичного життя України. Петлюра вивчає політичні програми різних партій, займається з соціал-демократичним рухом – недарма М. Садовський якось його назвав його “українським Марксом”. Тоді ж, на хвилі посилення реакції, відбуваються вибори до ІІІ Державної Думи. Для українства вона примітна появою “українських правих” – тобто прихильників російської організації “17 октября”. Було розгорнуто широку кампанію проти українства: і російськими націоналістами, і польськими шовіністами, і навіть деякими катедами. Серед небагатьох, хто насмілився відповідати на закиди таких “етнографів”, як відомий С. Щоголів, автори польської брошури “про українську світову загрозу”, страшнішу від жовтої небезпеки, був Симон Петлюра. У своїх відповідях він доходить до висновку, що ніщо не пробуджує національні почуття в українстві, як виступи проти цих почуттів. Репресії царського уряду унеможливлюють подальшу роботу у нелегальних організаціях. Тож до 1909р. більшість активу УСДРП виїздить за кордон. Всі, що залишались, перейшли до легальної діяльності. Вступ Петлюри до ТУП, характеризує наявність в нього вже певного авторитету серед старогромадівців - квіту української інтелігенції - що їх об’єднало Товариство. Петлюра набув такого авторитету ліберальних колах, що йому було доручене редагування “Украинской жизни” – неофіційного органу ТУП з 1912р. У цьому місячнику С. Петлюра виступає вже не як суто соціал-демократичний автор, а як зрілий загальноукраїнський діяч. До цього часу діяльність УСДРП занепадає настільки, що Петлюра перестає цікавитися політичною роботою і зосереджується на культурницькій роботі. Наближалася Перша світова війна. Українство перебувало у передчутті неминучого збройного конфлікту між Росією та Німеччиною. Цей період є найцікавішим у політичній діяльності Петлюри. Він настільки відходить від української соціал-демократії, що єдиним з усіх українських есдеків виступає під час війни на боці Росії. Чому? Здавалося б, спілкування у Москві із зрілими, розумними громадськими діячами, як-от академік Ф. Корш, мало витверезити радикалізм Петлюри, перетворити молодого партійця на зваженого політика, що мислить не лише в площині соціал-демократичної програми, а масштабами всеукраїнськими. За прикладом Д. Донцова, чий сепаратизм шокував свідому громадськість, Петлюра також, мабуть, прагнув від нікчемності, дріб’язковості тогочасних партій піти до великої – і йому це вдалося.

У листі до Д. Дорошенка знаходимо такі рядки: “ українці поділились на якісь групи і ворогують між собою, кожний вважає себе розумнішим за всіх, постійні чвари, образи – просто гидко”, що свідчить про те, що одночасно з певною аполітичністю Петлюра виявляє прагнення до об’єднання всіх українських сил. Це і стало лейтмотивом його подальшої діяльності. Серед загальних передвоєнних утисків С. Петлюра продовжує друкувати статті, в яких намагається дати поради українству, що було на роздоріжжі. Він робить спроби поєднати усіх класів українства задля національного відродження. Проте на початку війни він, декларуючи діяльність ТУП щодо російського уряду, закликає українство виступити на боці Росії і не сполучатися з “авантюристичними побудовами” австрійських українців. Петлюра аргументує сподіваннями на те, що, зваживши на підтримку у війні, Росія включить у сферу своїх інтересів. Більшість соціал-демократів засудили цю відозву - переконання Петлюри розійшлися з “лінією партії”. Він, як і засновники СВУ, шукав тієї “золотої середини” між національним і соціал-політичним. І доходять до висновку, що навряд чи Австрія чи Німеччина зможуть зламати міць Росії, і завважує на неодмінне банкрутство “галицької політики”. Але у своїй статті “Отрицательные черти полемики по украинскому вопросу” Петлюра поставився до СВУ критично, хоча маємо вагомі підстави вважати, що то була лише спроба захистися від репресій. Наприкінці вересня збирається Рада ТУП, аби визначитися щодо позицій ТУП у війні. Дебатів тривалих не було – вирішили, що українці мають дотримуватись у цій війні нейтралітету: декларацію Петлюри було засуджено повністю. Але це відбулося вже по декількох поразках Росії. Зрозуміло, що після заяви усіх свідомих українців про їхню неприхильність до Російської імперії або про нейтралітет Петлюра опинився не в найкращій ситуації. Він розуміє, що долю України вирішуватиме військо, полишає “Украинскую Жизнь” і влаштовується до “Союза земств й городов”, який займався постачанням діючої армії. Саме тоді після поразок російської армії у 1915р., значно зменшується антиукраїнський тиск – і відповідно збільшується інтенсивність національних інтересів, що вилилося у вибух національної активності у квітні 1917р. Все це сприяло створенню умов для здобуття Україною незалежності. Досвід Петлюри-політика не підвів. Петлюра, маючи міцний зв’язок з армією, ставав на одне з чільних місць у державницьких змаганнях української нації. Ставав як звитяжець. Ідеї організації українських військ сил стала реальною уже весною 1917 року. Центром створення національних військових частин стає Київ. Микола Міхновський і його однодумці-самостійники створили Військовий Клуб ім. Полуботка і Український військовий комітет, що мали стати штабом по консолідації українських військових. Проте у березні 1917 мало хто вірив, що полуботківцям пощастить здійснити свій план. Російська армія, обезкровлена тяжкою трилітньою війною, ще трималася, але уже відчутними були антивоєнні настрої.

Отак чітко і однозначно сказано, що політичний характер боротьби, яку вів отаман Нагірний («повстанські загони для боротьби з радянською владою»), носить «загальнокримінальний» характер. Тобто, згідно із законами нинішньої «української» держави, отаман Наддніпрянського партизанського загону, який входив до складу збройних сил Української Народної Республіки і підпорядковувався Головному отаманові Симону Петлюрі, є кримінальним злочинцем. І цей бездушний цинізм спостерігаємо всі роки існування незалежної держави! Совєтська влада подбала про те, щоб і про місце поховання отамана Нагірного ніхто ніколи не довідався. А його Вереміївку — повстанське впродовж віків село — в середині 1950-х років утопили у Кременчуцькому водосховищі. Населення — те, що залишилося після поразки Національно-визвольної війни 1917–1920-х років, після Голодомору 1933 року, репресій та Другої світової війни, — переселили на гору, де була заснована нова Вереміївка.[705] Старі вереміяки і сьогодні чують із-під води голоси своєї старої козацької — таки знищеної — Вереміївки

1. Михайло Грушевський–видатний політичний, громадський і державний діяч

2. Сергій Радонежський – політичний діяч Середньовічної Русі

3. Політичний діяч Алексис де Теквіль

4. Політичний портрет гетьмана Павла Скоропадського

5. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

6. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України
7. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил
8. Симон Петлюра

9. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

10. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

11. "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів

12. Політичний іслам

13. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

14. Суспільно-політична діяльність Костомарова

15. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.

16. Політична географія як складова частина СЕГ

Настольная игра "Макроскоп".
Интереснее, чем микроскоп. Многообразнее, чем калейдоскоп. Перед вами удивительный прибор, внутри которого спрятаны картинки, но вам видна
1390 руб
Раздел: Прочие
Копилка-сейф пластиковая большая, черная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1820 руб
Раздел: Копилки
Ведро Vileda "SuperMоcio" с отжимом ленточных швабр, 12 л.
Уникальная запатентованная система отжима подходит для любой ленточной швабры (не только бренда Vileda (ВИЛЕДА)). Прочное, устойчивое
679 руб
Раздел: С отжимом

17. Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу

18. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

19. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

20. Політична система Великовританії

21. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

22. Політично-правові вчення в Німеччині в кінці XVIII – поч. XIX ст.
23. Роль політичних партій у розвитку демократії
24. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема

25. Переклад суспільно-політичних реалій (на основі перекладу статей з газети Нью-Йорк Таймс)

26. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

27. Герцогство Варшавське та Королівство Польське в загальноєвропейських політичних відносинах

28. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

29. Ідейно-політичне життя Полтавщини

30. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

31. Політична діяльність Лазара Кагановича

32. Політична історія Галицько-Волинського князівства

Портфель "Megapolis", А4, 12 отделений, серый.
Используется для хранения и транспортировки большого колличества документов, сгруппированных по темам. Закрывается на надёжный пластиковый
517 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Шкатулка-фолиант "Девочка с котенком", 26x17x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из текстиля. Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное,
651 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Мешок для обуви "Sweets", 2 отделения, светоотражающая полоса, розовый.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - розовый/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви

33. Політична криза лейбористської партії 1931 р.

34. Політична система Української козацької держави

35. Політичне життя в Україні 1993-2000 років

36. Політичний портрет Ф.Д. Рузвельта

37. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

38. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.
39. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.
40. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

41. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

42. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

43. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

44. Політичні і правові ідеї Кирило-Мефодіївського товариства

45. Роль похідних груп в еволюції ідейно-політичних засад ОУН в роки німецько-радянської війни

46. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

47. Суспільно-політична роль Джорджа Вашингтона у формуванні державної незалежності США

48. Суспільно-політичне життя України у другій половині 40-50-тих років

Мелки для доски, 12 цветов.
Набор цветных мелков для досок. Количество цветов: 12. Яркие цвета. Без пыли и крошек. Легко стирается. Обернуты в бумажную манжетку. В
416 руб
Раздел: Мел
Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 160 г/м2, 250 листов.
Класс: A+. Формат: А4. Количество листов: 250. Плотность бумаги: 160 г/м2. Белизна по CIE – 170 %. Подходит для двусторонней печати.
490 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Фонтан декоративный с подсветкой "У колодца", 17,5x13x25,5 см.
Фонтан декоративный с подсветкой. Размер: 17,5x13x25,5 см. Водяная помпа. Напряжение: 220V-240V. Мощность 2,5W. Провод: 135 см.
1288 руб
Раздел: Фонтаны декоративные

49. Суспільно-політичний рух в США в період 1945-1960 років

50. Суспільно-політичні погляди правителів Київської Русі

51. Суспільно-політичні чинники Конституційного процесу в Україні

52. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

53. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

54. Застосування поліграфічної продукції у політичній рекламі
55. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках
56. Блок Юлії Тимошенко: розвиток та еволюція політичних орієнтирів

57. Держава – головний інститут політичної системи суспільства

58. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

59. Історія світової політичної думки

60. Марксизм-ленінізм як політична ідеологія

61. Нагірно-Карабахський конфлікт: причини, розвиток, політичні наслідки

62. Основні політичні течії

63. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

64. Політичні партії в Україні та їх основні типи

Магнитные истории "Кто где живет?".
Игра магнитные истории "Кто где живет?" поможет малышу познать окружающий мир, развить внимательность и память, развить мелкую
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Игровой набор "Весы".
Размер: 280х122х130 мм.
338 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Набор для творчества "Свечи".
С помощью этого набора дети научатся делать настоящие восковые свечи своими руками. Оригинальные свечи будут красивым дополнением к
894 руб
Раздел: Наборы по изготовлению свечей

65. Політичні погляди і діяльність Платона

66. Політичні погляди М. Хвильового, М.І. Міхновського та Ю. Липи

67. Політичні погляди С. Дністрянського, М. Драгоманова та В. Кучабського

68. Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем

69. Політичня система як механізм влади

70. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму
71. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)
72. Становлення і розвиток політичної думки в Україні

73. Структура політичної влади

74. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

75. Технології політичної діяльності

76. Трансформація суспільства та політична модернізація

77. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

78. Формування іміджу політичного лідера

79. Політик і політичний режим

80. Політична влада

Мелки в пластиковом держателе, 9 цветов.
Мелки для ванны можно смыть водой и тряпочкой. Состав - мел+воск. Количество цветов: 9. Возраст: с 3 лет.
313 руб
Раздел: Восковые
Набор детской посуды "Человек паук. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Человек паук" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Деревянный конструктор 3 в 1 "Первые сказки", 30 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

81. Політична влада

82. Політична влада у світі та в Україні

83. Політична діяльність і політичні відносини

84. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

85. Політична ідеологія Николло Макіавеллі

86. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні течії сучасності
87. Політична культура
88. Політична опозиція в Україні

89. Політична система Індонезії

90. Політичне лідерство

91. Політичне лідерство

92. Політичне прогнозування

93. Політичний PR

94. Політичний портрет Віктора Ющенка

95. Політичний портрет: Уго Чавес

96. Політичні аспекти глобальних проблем сучасності

Умные кубики. Силуэты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Силуэты» — это универсальный набор для развития дошкольника. В процессе игры он учится конструировать, систематизировать,
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Мел круглый "White Peps", 100 штук, белый.
Высококачественный мел из карбоната кальция. Для детского творчества и школы. Не крошится. Технология «меньше пыли». Круглая форма
445 руб
Раздел: Мел
Экспресс-скульптор "Эврика", малый.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
448 руб
Раздел: Антистрессы

97. Політичні еліти і політичне лідерство: світовий досвід і українські реалії

98. Політичні ідеї в Стародавньому Китаї

99. Політичні ідеї у країнах Стародавнього світу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.