Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Фізична реабілітація при ішемічній хворобі серця на диспансерному етапі

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти і науки України Курсова робота Фізична реабілітація при ішемічній хворобі серця на диспансерному етапі Луцьк 2006 ЗмістВступ Розділ 1. Характеристика ішемічної хвороби серця 1.1. Етіопатогенез ішемічної хвороби серця Розділ 2. Основи методики занять фізичними вправами при реабілітації хворих серцево-судинними захворюваннями 2.1. Визначення толерантності до фізичного навантаження і функціонального класу хворого ІХС 2.2. Забезпечення безпеки тренувань і методи лікарського контролю Розділ 3. Тривалі фізичні тренування хворих хронічною ішемічною хворобою серця Висновки Список використаних джерел Вступ Актуальність. Реабілітація хворих інфарктом міокарда й хронічною ішемічною хворобою серця має свої специфічні особливості, що відрізняють її від реабілітації при інших захворюваннях. Ці особливості головним чином обумовлені самою сутністю ІХС, в основі якої лежить необоротний хронічний процес, яким є атеросклероз коронарних артерій. Особливістю реабілітації при ІХС є її постійний і поетапний (фазовий) характер. Ця особливість також обумовлена патогенезом ІХС. Відповідно до цього заходу щодо реабілітації й вторинної профілактики при ІХС варто виконувати протягом всього життя. Зрозуміло, що настільки тривале активне спостереження за хворими створює більші труднощі. Але воно необхідне. Зрозуміло, певним стадіям хвороби повинна відповідати своя форма реабілітації. Інакше кажучи, процес реабілітації має не тільки постійний, але й поетапний, фазовий характер. Цю особливість реабілітації хворих варто мати на увазі при плануванні обсягу реабілітаційної допомоги в тих або інших конкретних умовах . Із клінічної точки зору найбільш прийнятною і зручною є класифікація фаз реабілітації хворих інфарктом міокарда, запропонована комітетом експертів ВООЗ (1968). Так само як і класифікація Г.Ф. Ланга, вона передбачає: 1) лікарняну фазу, що починається з моменту надходження хворого в стаціонар; 2) фазу реконвалесценції (видужання) (програма цієї фази виконується в центрах реабілітації або, у крайньому випадку, вдома під спостереженням фахівців; на цій фазі відбувається видужання хворого); 3) фазу постконвалесценції (підтримуючу), що триває протягом всього іншого життя хворого й проводиться при тривалому диспансерному спостереженні. По завершенні II фази реабілітації більша частина хворих повинна бути підготовлена до повернення до трудової діяльності. Інформація про функціональний статус хворого, рівні його толерантності до фізичного навантаження до кінця перебування в санаторії й характері реабілітаційних заходів, що здійснюються в санаторії (як фізичного, так і психологічного плану) заноситься в етапний епікриз, переданий лікареві кардіологічного кабінету поліклініки або дільничному терапевтові, що відповідає за організацію III фази реабілітації. Перед цією фазою реабілітації ставляться наступні завдання: попередження прогресування ІХС і розвитку її ускладнень шляхом здійснення заходів щодо вторинної профілактики підтримка досягнутого рівня фізичної працездатності (а для ряду хворих і його підвищення), завершення психологічної реадаптації хворого, проведення експертизи працездатності й працевлаштування хворого.

У цей час роботу з організації III фази реабілітації хворих, які перенесли ІМ, на рівні практичної охорони здоров'я не можна вважати завершеною . Особливістю організації III фази реабілітації хворих, які перенесли ІМ, є той факт, що реабілітаційними заходами (у тім або іншому обсязі) повинні бути, охоплені всі хворі. Отже, необхідно знайти таку організаційну форму, що була б досить економічно проста, доступна, включала б всі аспекти реабілітації й разом з тим охоплювала б всіх хворих, які перенесли ІМ. Очевидно, цю проблему можна вирішити тільки при диференційованому підході до призначення різних аспектів реабілітації в цій фазі з урахуванням фактора часу після перенесеного ІМ і т.д. Фізичні аспекти реабілітації (фізичні контрольовані тренування, навчання тренуванням вдома й періодичний контроль за їхньою адекватністю, дозована ходьба й т.п.) можуть здійснюватися в поліклінічних відділеннях, відновного лікування. Фізична реабілітація хворого, який переніс ІМ, може з успіхом здійснюватися й у районних лікарсько-фізкультурних диспансерах за умови тісного контакту співробітників диспансеру з лікарем кардіологічного кабінету. Здійснення III фази реабілітації силами лікаря кардіологічного кабінету доцільно проводити протягом першого року після перенесеного ІМ з подальшою передачею хворого під спостереження дільничного терапевта з періодичним консультативним контролем лікарем кардіологом. Можливий також варіант реалізації III фази реабілітації цілком дільничним лікарем разом з поліклінічним відділенням відновного лікування або районним лікарсько-фізкультурним диспансером, але за умови методичної допомоги й періодичних консультацій лікарем кардіологічного кабінету . Тому, метою нашого дослідження було вивчення ефективних шляхів комплексного застосування засобів фізичної реабілітації при ішемічній хворобі серця на диспансерному етапі реабілітації. Виходячи з мети було сформульовано наступні завдання: Дослідити етіопатогенез захворювання. Дослідити особливості планування та організації фізичної реабілітації при ішемічній хворобі серця на диспансерному етапі реабілітації. Вивчити ефективні методи фізичної реабілітації при ішемічній хворобі серця на диспансерному етапі реабілітації. Предметом даного дослідження є ішемічна хвороба серця. Об’єкт дослідження – засоби фізичної реабілітації при ішемічній хворобі серця на диспансерному етапі реабілітації. Методи дослідження – узагальнення та систематизація літературних джерел з даного питання. Розділ 1. Характеристика ішемічної хвороби серця 1.1. Етіопатогенез ішемічної хвороби серця Ішемічна хвороба серця — збірне поняття, являє собою групу захворювань, в основі яких лежить абсолютна або відносна недостатність коронарного кровообігу, тому ішемічна хвороба — це коронарна хвороба серця. Ця хвороба, як «самостійне захворювання» виділена Всесвітньою організацією охорони здоров'я в 1965 р. в зв'язку з великим соціальним значенням. Зараз ішемічна хвороба настільки широко розповсюджена в усьому світі, особливо в економічно розвинутих країнах, що можна говорити про її епідемію. Небезпека ішемічної хвороби — раптова смерть.

На її долю припадає біля 2/3 випадків смерті від серцево-судинних захворювань; хворіють частіше чоловіки віком 40—65 років. Етіологія і патогенез. Серед безпосередніх причин розвитку ішемічної хвороби серця слід назвати тривалий спазм, тромбоз або тромбоемболію коронарних артерій серця і функційну перенапругу міокарда в умовах атеросклеротичної оклюзії цих артерій. Однак це лише місцева причина розвитку ішемії та некрозу серцевого м'язу і його наслідків. Ними не вичерпується етіологія ішемічної хвороби серця, генетично пов'язаної з атеросклерозом і гіпертонічною хворобою. Етіологічні фактори атеросклерозу і гіпертонічної хвороби і, перш за все, психоемоційна перенапруга, яка призводить до ангіоневротичних порушень, є також і етіологічними факторами ішемічної хвороби серця. Тому атеросклероз, гіпертонічна та ішемічна хвороби серця «йдуть поруч». Лише в рідких випадках при ішемічній хворобі серця не буває атеросклерозу коронарних артерій серця . Патогенетичні фактори ішемічної хвороби, атеросклерозу і гіпертонічної хвороби також спільні. Серед них основні: 1) гіперліпідемія; 2) артеріальна гіпертензія; 3) надмірна маса тіла (ожиріння); 4) малорухливий спосіб життя; 5) куріння; 6) порушення толерантності до вуглеводів, в особливості цукровий діабет; 7) сечокислий діатез; 8) генетична схильність; 9) належність до чоловічої статі. Патогенетичні фактори ішемічної хвороби епідеміологами розцінюються як фактори ризику, тобто показники можливості розвитку інфаркту міокарда як головного прояву ішемічної хвороби серця в певний проміжок часу (здебільше 10 років) у певної групи населення (як правило 1000 чоловіків). Так «передбачальна» цінність гіперліпідемії становить 21 %, а сума таких факторів, як гіперліпідемія, артеріальна гіпертензія, куріння і надмірна маса тіла — 44 %, тобто майже у половини обстежених осіб з чотирма факторами ризику протягом 10 років розвивається ішемічна хвороба серця. Гіперліпідемія як патогенетичний фактор ішемічної хвороби серця має значення не тільки для розвитку коронарного атеросклерозу — морфологічної основи хвороби, а й для утворення тромбів, оскільки тромбозу коронарних артерій, як правило, передує хвиля ліпідоза, пов'язана з атеросклеротичною кризою. Зрозумілим стає значення при ішемічній хворобі серця цукрового діабету, який супроводжується гіперліпідемією. Артеріальна гіпертензія в ґенезі інфаркту міокарда має важливу і неоднозначну роль. Вона ускладнює перебіг атеросклерозу, в тому числі і коронарних артерій серця, призводить до функційного обтяження міокарда, сприяє розвитку плазморагічних, геморагічних і тромбоемболічних змін. Надмірна маса тіла і малорухливий спосіб життя створюють загальні й місцеві передумови обмінного, а куріння — вазомоторного характеру, сприяє розвитку ішемії міокарда та її наслідків . Класифікація. Слід пам'ятати, що ішемічна хвороба серця генетично пов'язана з атеросклерозом і гіпертонічною хворобою. Це серцева форма атеросклерозу і гіпертонічної хвороби, яка проявляється ішемічною дистрофією міокарда, інфарктом міокарда, кардіосклерозом. Ішемічна хвороба серця перебігає хвилеподібно і нерідко супроводжується коронарними кризами, тобто епізодами гострої (абсолютної) коронарної недостатності, які виникають на фоні хронічної (відносної) недостатності коронарного кровообігу.

Так молитва може вилкувати ( часом вилкову) навть  фзичн хвороби, а душевн та розумов напевно. Самозрозумло, вилку лише дуже щира молитва. Ми, лкар, не вважамо лкування молитвою за чудо»[165]. Творчсть не що нше, як молитва, злет душ до праджерела  сили до  Творця. Наш т. зв. «шевченкознавц», власне, НЕ знали Т. Шевченка. Вони роками дослджували все в житт поета, аж до дрбниць його спроб оженитися, але джерела його пророчо сили не змогли збагнути, бо сам живилися деями матералстичного свтогляду. Глибину Шевченково побожност простацьки пояснювали впливом села, читанням церковних книжок тощо. Щойно Д. Донцов показав нам справжнього Тараса-Пророка, вказавши на саме джерело безсмертно його сили в нашому народ[166]. Той, хто вдкида Бога, викида з сво душ все Божественне, насамперед В¶РУ. А вра крила душ. Без не душа не може полинути в небо, в безмежне царство Духу; жалюгдно борсаться, лише намагаючись творити. А з порожнього не наллш. Порожня, БЕЗБОЖНА ДУША ЯЛОВА

1. Лікувальна фізична культура в системі реабілітації хворих з сердечно-судинними захворюваннями

2. Фізична реабілітація при ішемічній хворобі серця на лікарняному етапі

3. Діастолічна функція серця у хворих на цукровий діабет 2 типу в поєднанні з ішемічною хворобою серця на фоні метаболічної терапії

4. Особливості перебігу та лікування ішемічної хвороби серця, поєднаної з артеріальною гупертензією, у мегканців гірської зони Закарпаття

5. Фізична реабілітація при вадах серця

6. Фізична реабілітація хворих на гіпертонічну хворобу
7. Комплексна фізична реабілітація при хронічних запалювальних захворюваннях нирок на полікліничному етапі реабілітації
8. Комплексне застосування механотерапії та працетерапії у системі фізичної реабілітації

9. Масаж як засіб фізичної реабілітації при різновидах сколіозу у дорослих і дітей з порушенням опорно-рухового апарату

10. Методи обстеження в спортивній медицині та фізичній реабілітації

11. Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з церебральним паралічем, ускладненим сколіозом

12. Фізична реабілітація чоловіків після лобектомії та пульмонектомії в післяопераційному періоді

13. Використання радонових напівван в комплексному відновлювальному лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця похилого віку

14. Корекція ішемічно-реперфузійного пошкодження печінки при хірургічному лікуванні хворих на обтураційну жовтяницю

15. Оздоровче фізичне виховання

16. Наглядові функції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні

Тарелка Lubby "Веселые животные" с присоской.
Тарелка "Lubby" для кормления незаменима в период, когда Ваш малыш учится есть самостоятельно. Присоска препятствует свободному
345 руб
Раздел: Тарелки
Набор "Грибочки".
Игра используется в качестве пособия в предметной деятельности. В комплект входит деревянная платформа и 15 грибочков разной формы и
571 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Набор первоклассника, для мальчиков, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские

17. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

18. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

19. Фізичні особи в римському цивільному праві

20. Складні слова в фізичній термінології

21. Фізична структура даних. Бухгалтерські інформаційні системи

22. Фізичні властивості товарів
23. Вплив фізичних навантажень на віковий склад та метаболічний статус червонокрівців периферійної крові спортсменів, які займаються бігом на середні дистанції
24. Історія застосування фізичних вправ та масажу як передумов виникнення механотерапії

25. Радикуліт: характеристика його прояву, профілактика засобами фізичної культури

26. Фізичне виховання дитини із зоровою патологією

27. Використання засобів та методів лікувально-фізичної культури при лікуванні слабкої форми короткозорості (міопії)

28. Зовнішньоекономічні зв’язки в галузі "Фізична культура і спорт"

29. Вплив спеціальних вправ на рівень фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку

30. Методика активізації пізнавального процесу школярів до фізичної культури

31. Особливості методики корекції порушення постави молодших школярів засобами фізичних вправ

32. Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку засобами ігрової спрямованості

Настольная игра "Мягкий знак".
«Мягкий знак» – это игра для детей и их родителей. Ее правила предельно просты. Для игры нужен только комплект карт. На каждой из них
357 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Автомобильная термокружка Tramp TRC-004 (450 мл).
Термокружка - долго сохраняет тепло. Крышка-поилка из термостойкого пластика предохраняет от проливания жидкости и не дает напитку остыть.
360 руб
Раздел: Прочее
Набор для специй "Сад", 5 предметов, 19x14x13,5 см.
Набор для специй на деревянной подставке. Размер: 19x14x13,5 см. Материал: керамика.
552 руб
Раздел: Наборы для специй

33. Профілактика порушення зору молодших школярів засобами фізичного виховання

34. Роль та значення рухливих ігор у розвитку фізичних здібностей дошкільника з інтелектуальними порушеннями

35. Техніка безпеки на уроках фізичного виховання

36. Фізичне виховання молодших школярів у напрямку родина-школа

37. Формування здорового способу життя школярів засобами фізичної культури

38. Шляхи формування потреби у молодших школярів до регулярних занять фізичними вправами
39. Виховання духовно-моральних цінностей у студентів з обмеженими фізичними можливостями
40. Фізичні основи механічних торцевих ущільнень

41. Коливання фізичного маятника

42. Фізичні основи квантової электроніки

43. Фізичні методи дослідження полімерів, їх електричні випробування

44. Вплив позакласних занять фізичною культурою на показники фізичного стану та здоров’я учнів старших класів

45. Гімнастика - королева фізичної культури

46. Застосування фітнес-технології для підвищення рухової активності та фізичної підготовленості підлітків

47. Коротка характеристика і комплекс фізичних вправ гімнастики до занять в режимі учбового дня учнів 5-9 класів

48. Методичні особливості розвитку фізичних здібностей юних гімнастів

Банка для сыпучих продуктов "Лавандовый букет", 9,5x13 см, 500 мл.
Банка для сыпучих продуктов прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 500 мл. Размер: 9,5x13 см.
307 руб
Раздел: Керамические
Циркуль металлический "Stop System" с грифелем 2 мм.
Эксклюзивная инновация. Кронцепция Stop System фиксирует штанги циркуля в нужном положении, предотвращая их нежелательное смещение, и
357 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Игра "Зайкина горка" №1, классические цвета.
«Зайкина горка» – это увлекательное занятие: лабиринт для разноцветных шариков. Веселые шарики катаются по лабиринту горки и развлекают
530 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

49. Самостійні заняття з фізичного виховиння для студентів

50. Спортивний травматизм під час занять фізичною підготовкою і його профілактика

51. Фізіологія фізичних вправ

52. Особливості фізичного розвитку дітей дошкільного віку

53. Історія розвитку фізичного виховання в Україні

54. Лікувальна фізична культура при артрозах
55. Податок з доходів фізичних осіб
56. Податок з доходів фізичних осіб (на матеріалах ДПІ у Святошинському районі м. Києва)

57. Порядок складання звіту про суми пільг в оподаткуванні юридичних та фізичних осіб

58. Фізична культура і спорт в умовах ринкової економіки

59. Лікувальна фізкультура при артритах на стаціонарному етапі реабілітації

60. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

61. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

62. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки

63. Багатофакторна система реабілітації, прогнозування інвалідності і комплексної профілактики інфаркту міокарду

64. Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації

Фоторамка "Poster blue" (40х60 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 40х60 см. Материал: пластик.
681 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Шарики пластиковые, цветные, 80 штук, диаметр 85 мм.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
529 руб
Раздел: Шары для бассейна
Коробка подарочная "Милые вещицы".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

65. Кишкова непрохідність пухлинного генезу, як проблема невідкладної хірургії (патогенез, діагностика, клініка, лікування, хірургічна реабілітація)

66. Клінічне та лабораторне обґрунтування реабілітації зубощелепного апарату при односторонніх необмежених дефектах зубних рядів

67. Комплексна реабілітація репродуктивної функції у жінок з трубно-перитонеальною формою безпліддя

68. Лікувальна фізкультура при виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки

69. Медична реабілітація хворих із застарілими переломами та переломовивихами дистального відділу кісток передпліччя

70. Особливості перебігу остеопорозу у жінок з фізіологічною менопаузою та після тотальної оваріоектомії
71. Рак молочної залози – реабілітація, корекція психосоматичних розладів в процесі комплексного лікування
72. Реабілітаційні заходи у хворих на первинну гіпотензію

73. Вплив ішемічного передстану на морфофункціональну адаптацію серця до некрозу міокарда при введенні алкілселенонафтиридину

74. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

75. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

76. Філософські підходи до соціально-педагогічної роботи

77. Психогігієна реабілітаційної взаємодії

78. Реабілітаційна психологія

79. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

80. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00012, 1450x430x1550 мм.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 1. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
828 руб
Раздел: Вешалки напольные
Гель для укрепления зубов R.O.C.S. "Medical Minerals" для детей и подростков, со вкусом клубники, 45.
Благодаря определенным добавкам он формирует стабильную невидимую пленку на зубах, обеспечивает постепенное проникновение минералов в
354 руб
Раздел: Зубные пасты
Кино-хлопушка.
Реальная кино-хлопушка. Материалы: мдф, фанера. Качественная трафаретная окраска.
418 руб
Раздел: Прочее

81. Регулювання валютного курсу в період фінансово-економічної кризи

82. Raskolnikov and Svidrigailov: on the brink of suicide. Ф.М. Достоевский, Преступление и наказание

83. С.Ф. Щедрин (1791-1830гг.)

84. Проблемы теории культуры в отечественной философии (А. Ф. Лосев, М. К. Мамардашвили)

85. Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра и её развитие

86. Рецезия на повесть Ф. М. Достоевского "Белые ночи"
87. Психологизм в творчестве Ф.М. Достоевского
88. Анализ романа "Преступление и наказание" Ф.М.Достоевского

89. Творчество И.Ф. Анненского. Своеобразие лирики и литературной критики

90. Диалогическая речь в романе Ф.М. Достовсекого "Бесы"

91. Изображение деревни в романе Ф.А. Абрамова "Братья и сестры"

92. Концепция новозаветной эсхатологии в романе Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы"

93. Развитие морской темы в повести К.М. Станюковича "Вокруг света на "Коршуне"" и романе Ф. Купера "Красный Корсар"

94. Сатира и утопия в романе Ф. Рабле "Гаргантюа и Пантагрюэль"

95. Творческое наследование А.Ф. Лосева

96. Тема деревни в произведениях "Пелагея" Ф.А. Абрамова и "Знак беды" В.В. Быкова

Магнит "FIFA 2018. Забивака с флагом".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
301 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Подарочный набор "Покер", арт. 42443.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
643 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Мягкая магнитная мозаика, 145 элементов, 5 цветов.
Мягкая магнитная мозаика будет интересна детям от 3 лет. В набор входит 145 элементов разных геометрических форм, окрашенных в 5 цветов.
379 руб
Раздел: Магнитная

97. Цена сыновьего предательства. По повести Ф. Абрамова "Поездка в прошлое"

98. Экзистенциальные проблемы в творчестве Ф.М.Достоевского ("Дневник писателя", "Сон смешного человека", "Идиот")

99. Лекции по роману Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"

100. Лужин и Свидригайлов в романе Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.