Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Прохождение практики в ЗАО "Альфа Банк"

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Міжбанківські кредити та депозити 12.30 34.50 15.780 Операції з врахування векселів 11.20 31.40 14.368 Кредити надані суб'єктам господарської діяльності 9.10 25.50 11.674 Кредити надані фіз.особам 3.10 8.60 3.977 3.9 5.2 За міжбанківськіми кредитами та депозитами 2.3 3.06 За кредитами наданими юридичним особам 1.1 1.46 За кредитами наданими фіз.особам 0.3 0.4 За вексельними операціями 0.2 0.27 “Затверджую” Керівник установи (ЗАО “Альфа Банк”) Падалко А.А. (підпис призвіще) 200 р.Календарний план проходження практики студентом Рой Наталья Миколаївна яка навчається в Українському Фінансовому Економічному Інституті по спеціальності “Фінанси” в ЗАО “Албфа Банк” з “05” лютого 2001р. по “16” квітня 2001р. / Питання, які вичає студент згідно з програмою практики Кількість робочих днів З якого по яке число 1 2 3 4 1. Проходження інструктажу з техніки безпеки, ознайомлення з робочим місцем 5 5,02,2001-9,02,2001 2. Ознайомлення з основними нормативними актами (інструкції, нормативи, закони) щодо основної діяльності установи 5 12,02,2001-16,02,2001 3. Ознайомлення з документооборотом установи, а також з основними звітами які подаються до державних органів 10 19,02,2001-28,02,2001 4. Ознайомлення зі структурою функціонування та зв'язків між окремими підрозділами установи 14 1,03,2001-14,03,2001 5. Виконання завдань поставлених керівниками практики в установі, відповідно до вказаних вище пунктів 16 15,03,2001-30,03,2001 6. Аналіз виконаних завдань, обгрунтування висновків виконаної роботи, на основі нормативних показників, а також збір інформації для написання випускної роботи 12 2,04,2001-13,04,2001 7. Написання звіту про проходження практики 2 14,04,2001-16,04,2001 Керівники практики:Від кафедри Павловська О. В. Фінансових дисциплін (підпис) кандидат ек. наукВід ЗАО “Альфа Банк” Крамаренко Н. Л. (підпис) головний бухгалтерЗВІТпро проходження практики по спеціальності “Фінанси” з “05” лютого 2001р. по “16” квітня 2001р.База практики: ЗАО “Альфа Банк” Студентки IV курсу економічного факультету Рой Н. М.Керівники практики: Від кафедри Павловська О. В. Фінансових дисциплін (підпис) кандидат ек. наукВід ЗАО “Альфа Банк” Крамаренко Н. Л. (підпис) головний бухгалтерЗвіт про проходження практики в ЗАО “Альфа Банк” Організаційна структура ЗАО “Альфа Банк”ЗАО “Альфа Банк” – сучасна універсальна фінансова установа, яка надає широкий спектр банківських послуг. Банк має кореспондентські відносини з такими іноземними банками: Ba k Of ew York (США), Raiffeize Ba k (Австрія), Ci yBa k (США), CrediLeo e (Франція), “Мультібанк” (Латвія), та інші зарубіжні банки, а також тісні стосунки з банками України, такими як: Промінвестбанк, АКБ “Інтербанк”, КБ “Приватбанк”, та багато інших банків. ЗАО “Альфа Банк” створений у формі закритого акціонерного товариства згідно закону України “Про господарчі товариства”. Поточне керування банком здійснюється Правлінням.

Відповідальність та функції членів Правління визначені Радою акціонерів і оформлені довіреностями. Процедура прийняття рішень побудована по принципу колегіальності. Голова Правління несе відповідальність за рішення Правління і має право “вето” на рішення, які приймаються. До основних функцій Правління банку належать: стратегічне планування питання маркетингової діяльності технологічний контроль фінансовий контроль за діяльністтю банку кадрова політика банку До функцій Голови Правління банку відносяться: керування фінансово-господарською діяльністтю банку; забезпечення виконання рішення загальних зборів акціонерів банку; прдставлення банку в усіх державних і недержавних підприємствах, організаціях як в Україні, так і за кордоном; підписання від імені банку угод, контрактів, інших цивільно-грошових документів; прийом на роботу та звільнення із займаних посад співробітників банку, застосування до них заходів заохочення та стягнення; затвердження найважливіших внутрішніх документів, серед яких режим роботи банку, положення про структурні підрозділи банку, посадові обов'язки начальників структурних підрозділів та інші; ведення засідань Правління банку та Кредитного комітету; проведення нарад з питань поточної діяльності банку; виконання інщих рішень, пов'язаних із структурою діяльності банку та рішенням Загальних зборів акціонерів. Кожен з членів Правління банку несе персональну відповідальність за прийняття та виконання рішення стосовно діяльності банку в обсязі покладених на нього повноважень і обов'язків. До складу банку входять такі основні підрозділи: 1) управління активно-пасивними операціями, до якого входять такі основні відділи: кредитний; відділ ЦП; валютний; відділ по роботі з населенням, який містить сектор по роботі з пластиковими картками. 2) управління бухобліку, звітності та касових операцій. Відділи: операційний; відділ касових операцій; відділ зведеної звітності та економічного аналізу; бухгалтерія; відділ обліку валютних операцій. Цей підрозділ банку відповідає за бухгалтерське відображення всіх банковських операцій 3) адміністративно-господарське управління. Відділи: відділ автоматизації та інформаційно-технічного забезпечення; юридичний; служба безпеки, до якої входять сектор інкасації і перевезення цінностей; відділ кадрів; відділ розвитку і роботи з клієнтами (маркетингова служба); господарський відділ. Крім основних підрозділів існують і інші підрозділи банку: Кредитний комітет – складається з усіх членів правління банку та начальників кредитного, юридичного та відділу служби безпеки. Кредитний комітет існує для колективного розгляду усіх факторів “за” і “проти” відносно прийняття рішення стосовно того чи іншого клієнта. Кадрова комісія – це консультативний орган при Правлінні банку. Завдання комісії – проведення конкурсів на заміщення вакансій та проведення атестації співробітників банку один раз на рік. Її висновки мають лише рекомендаційний характер. Сектор аудиту – це основний контрольний підрозділ банку, що виконує такі функції: контроль відповідності всіх банківських операцій чинному законодавству; координація відносин банку з податковими органами; розв'язання усіх бухгалтерських та юридичних дискусіх у межах банку; перевірка достовірності інформації, що надається керівництву банку; управління ризиками; Правління банку і Кредитний комітет приймають рішення в рамках повноважень, затверджених Радою акціонерів.

Основи облікової політики та складання звітності.Облікова політика ЗАО “Альфа Банк” базується на чинному законодавстві України, нормативних документах Національного банку України, міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (МСБО), Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку в Україні та рішеннях акціонерів і керівництва Банку. У своїй діяльності для організації бухгалтерського обліку, ведення рахунків та складання зовнішньої і внутрішньої фінансової звітності Банк дотримується основних принципів: безперервності, послідовності та нарахування. Безперервність – припускається, що Банк буде продовжувати свою діяльність в майбутньому без суттєвого скорочення її масштабів та не має наміру ліквідуватися. Якщо принцип безперервності піддається сумніву з боку регулятивних органів, кредиторів чи зовнішніх аудиторів, деякі активи та зобов’язання мають заново класифікуватися та переоцінюватися згідно з ринковою чи ліквідаційною вартістю. Якщо банк планує зменшити обсяг операцій, це необхідно відобразити у фінансових звітах. Принцип нарахування – результати економічної діяльності відображаються у фінансових звітах тих періодів, до яких вони відносяться, а не періодів, коли було отримано або сплачено грошові кошти за ними. Доходи та збитки Банку, які відносяться до звітного періоду, відображаються у звітах того ж періоду. Фінансові звіти, складені згідно з принципом нарахування, інформують користувачів не тільки про минулі операції, які містили виплату або отримання грошових коштів, але і про зобов'язання виплатити гроші у майбутньому, і про ресурси, які представлені грошовими коштами, що будуть одержані у майбутньому. Цей принцип застосовується для обліку як банківських, так і небанківських доходів та збитків (крім випадків, коли неможливо точно визначити час чи суму операції). Принцип нарахування використовується при обліку наступних статей: процентні доходи та збитки; комісійні доходи та збитки (якщо можна точно передбачити, визначити та оцінити їх суму); доходи від операційного лізингу та консультаційних послуг (якщо можна точно передбачити, визначити та оцінити їх суму); інші доходи та збитки. Постійність (стабільність) або послідовність правил бухгалтерського обліку – Банк керується одними і тими ж правилами бухгалтерського обліку для забезпечення порівняльності показників фінансових звітів за різні періоди. Облікова політика змінюється тільки в разі вимог регулятивних органів, з юридичних причин або у випадках, коли зміни призведуть до більш адекватного відображення подій чи операцій у фінансових звітах Банку. Внесення поправок до облікової політики Банку протягом року не допускається (крім випадків суттєвих змін у правових та нормативних документах Національного банку України). В Банку застосовується перспективний метод щодо змін в обліковій політиці. Перспективне застосування означає, що нова облікова політика розповсюджується на події та операції, які відбуваються після дати зміни облікової політики, але не робиться ніяких коригувань щодо попередніх періодів.Не вважаються зміною облікової політики: прийняття облікової політики для подій або операцій, які суттєво відрізняються від попередніх подій або операцій; прийняття облікової політики для подій або операцій, які не відбувалися раніше.

Тут же последовала драка между ведущими банками за право дать правительству кредит в обмен на акции лучших предприятий. Полковник Валерий Стрелецкий, возглавлявший отдел СБП по борьбе с коррупцией и должностными преступлениями в правительстве, выяснил, как отбирались победители залоговых аукционов. «Отбор шел летом и осенью 1995 года на многочисленных встречах полудюжины ведущих бизнесменов (Березовский, Смоленский, Ходорковский, Потанин и другие) с государственными чиновниками, – говорит он. – Они не всегда встречались в полном составе. Иногда собирались отдельными группами, обсуждали проблемы, приходили к соглашению. Если договориться не удавалось, каждый шел своим путем, действуя через знакомых в гос­аппарате. Затем опять встречались все вместе. Таким путем шло разделение сфер влияния». В результате ожесточенного торга, предшествовавшего аукциону, несколько ведущих российских коммерческих банков выпали из узкого круга привилегированных участников – Владимир Гусинский («Мост-банк»), Владимир Виноградов («Инкомбанк»), Петр Авен («Альфа-банк»), Виталий Малкин («Российский кредит»)

1. Отчет о прохождении учебно-ознакомительной практики в ОАО "АТФ Банк" в Костанае

2. Отчет по первой производственной (строительной) практике на муниципальном предприятии «Зеленхоз»

3. Вклади та депозити банків як головне джерело банківських ресурсів

4. Альфа-Банк

5. Кредитные операции банков (на примере Ростовского филиала ОАО "Альфа-банк")

6. Анализ действующей системы безналичных расчётов в ОАО Дочерний Банк "Альфа-Банк" в Казахстане
7. Отчет за производственную практику по агрохимии и системе применеия удобрений
8. Отчет о практике ЗАО АРЭК предприятие Республики Казахстан

9. Фінансовый звіт за 2007 рік ВАТ "Райффайзен - банк Аваль"

10. Центральный банк как орган банковского регулирования, надзора и контроля за деятельностью кредитных организаций

11. Аудиторський звіт ВАТ "Райффайзен - банк Аваль" за 2007 рік

12. Аудит ефективності діяльності комерційних банків за міжнародними стандартами

13. Конкурентная стратегия ЗАО банк "Русский Стандарт"

14. Совершенствование системы деловой оценки персонала в ЗАО "Банк Русский Стандарт"

15. Отчет об экономической практике в ЗАО «КОМДИВ»

16. Отчет о производственной практике менеджера сервисной службы компании (производство топографо-геодезических работ)

Бумага чертежная, А2, 594x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
1687 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Микроскоп для смартфона "Kakadu".
Микроскоп для смартфона прекрасное дополнения для Вашего гаджета. Увеличение в 30 раз! Подходит практически ко всем смартфонам (толщина
383 руб
Раздел: Прочее
Деревянная игрушка "Набор для обучения".
Отличная игрушка для малыша. Способствует развитию мелкой моторики, логического мышления, координации движений.
749 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

17. Отчет по учебно-полевой практике (по геологии)

18. Центральный Банк Российской Федераци как орган государственного контроля и регулирования

19. Национальный банк Республики Казахстан

20. Коммерческий банк как субъект налогового правонарушения

21. Отчет о прохождении практики в ООО "Агентство по торговле недвижимостью Дом плюс"

22. Отчет по производственной практике в Вычислительном центре УГМТУ (Компьютерные сети. Классификация компьютерных сетей)
23. Редактор Лексикон (отчет по практике)
24. Ознакомление с деятельностью органа прокуратуры (отчет по практике)

25. Отчет по производственной практики на молочном предприятии «Петмол»: изучение разливочно-упаковочной машины

26. Отчет практики по политологии

27. Отчет по ознакомительной практике на АО ММК

28. Отчет по практике по курсу "Строительные машины"

29. Отчет о технологической (винодельческой) (практике на винзаводе "Каченский", Крым)

30. Отчет по прохождению производственной практики на вертикально-фрезерном станке

31. Расчет шумового воздействия, и шумозащитных мероприятий для 602-625 км а/д Москва – Санкт-Петербург (отчет по преддипломной практике)

32. Отчет по практике (изучение современного состояния пахотных черноземов, используемых в с/х)

Карандаши цветные "Magic", 12+1 цветов.
Уникальные цветные карандаши с многоцветным грифелем, который дает возможность рисовать и писать сразу тремя цветами. В каждом наборе
713 руб
Раздел: 7-12 цветов
Багетная рама "Melissa" (цвет - коричневый+золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40
Настольная игра "Спрячь крота".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
574 руб
Раздел: Игры на ловкость

33. Коммерческий банк

34. Европейский Банк Реконструкции и Развития

35. Банк России: его функции и взаимоотношения с кредитными организациями

36. Коммерческий банк, его роль в экономике страны

37. Отчет о практике в Сбербанке

38. Центральный банк
39. Центральный банк и его функции
40. Центральный банк Российской Федерации. Его функции и деятельность на современном этапе

41. Отчет о прохождении учебной практики на ГП ВПО по птицеводству "Городокская птицефабрика" (Беларусь)

42. Бухгалтерский учет (отчет по практике)

43. Отчет по практике на АО "Белсвязь". Бухгалтерский учет (материалы)

44. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

45. Отчет по практике на предприятии розничной торговли («Интертекстиль»)

46. Отчет по практике, по предмету менеджмент, в АО "Лепсе" /г.Киров/

47. Отчет о практике по менеджменту на ОАО "Измайловская мануфактура"

48. Отчет по практике в отделе "Инструменты" (магазин "УРАЛ" в г. Пермь)

Этажерка для обуви, 5 полок.
Собрать всю обувь в одно место, строго распределить ее для аккуратного хранения помогут пластиковые этажерки для обуви от компании
812 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Шар предсказаний, 12 см.
Если вы из той породы людей, которые предпочитают сто раз подумать, тогда купить магический шар будет неплохим вариантом. Он не примет
565 руб
Раздел: Прочее
Качели Фея "Чарли 3 в 1".
Многофункциональная модель качелей Фея Чарли 3 в 1 трансформируется в: - качели, - стульчик, - шезлонг. Универсальные качели предназначены
2935 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

49. Отчет по профессиональной практике в колледже Московского Гуманитарного Университета

50. Отчет по ознакомительной практике на ОАО КМЗ /без тех.процесса/

51. Отчет по ознакомительной практике предприятия ТОО Металлургремонт (Темиртау)

52. Отчет по управленческой практике в турфирме

53. Основи банківського маркетингу

54. Национальный банк клеточного материала
55. Отчет по работе фельдшера скорой помощи за год
56. Международный Банк Реконструкции и Развития и его роль в МЭО

57. Отчет по практике

58. Отчет по практике

59. Отчет прохождениия практики

60. Отчет по преддипломной практике ООО «Астон» 2

61. Особливості оподаткування прибутків комерційних банків

62. Клеточная терапия мышей с миодистрофией, вызванной дефектом гена альфа-саркогликана

63. Отчет по учебно - ознакомительной практике

64. Отчет о практике специальности Разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений

Часы "Камасутра".
Оригинальные часы с прямым обычным ходом. Высокое качество исполнения, веселые картинки, механизм обычный - тикающий. Диск выполнен из
958 руб
Раздел: Прочее
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. World Cup Russia", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
416 руб
Раздел: Кружки, посуда
Вешалки-плечики "Стандарт", комплект 10 штук, синие.
Вешалка-плечики металлическая, покрыта слоем ПВХ. Предназначена для бережного хранения одежды. Металличекая, покрытая слоем ПВХ. Размер:
333 руб
Раздел: Вешалки-плечики

65. Отчет по педагогической практике

66. Отчет по практике в суде, прокуратуре, избирательной комиссии

67. Отчет по практике

68. Отчет по практике судовождения

69. Отчет по практике

70. Программа автоматизации банковской деятельности. Система Клиент-банк
71. Отчет по учебно-ознакомительной практике в Одесском порту
72. Методи рефінансування центральним банком комерційних банків

73. Отчет по финансам (практика)

74. Центральный банк:функции, цель деятельности

75. Банк Англии

76. Отчет по производственной практике

77. Аналіз діяльності комерційних банків

78. Центральный Банк России и его роль в проведении единой денежно-кредитной политики

79. Коммерческий банк – основное звено банковской системы

80. Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні

Органайзер для обуви "Сороконожка".
Органайзер "Сороконожка", который можно повесить на дверное полотно, стену и другие поверхности, будет содержать всю Вашу обувь
1056 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Фоторамка "Poster gold" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Размер рамки: 71х101
485 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Пластины для стирки белого и цветного белья FeedBack, 30 штук.
Пластины для стирки белого и цветного белья это настоящая революция среди средств для стирки. Не содержит фосфатов! Пластины необходимо
640 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. Отчет о преддипломной практике на примере деятельности частного предпринимателя в торговом павильоне

82. Отчет по преддипломной практике

83. Хозяйственная деятельность предприятия (отчет о практике по пансионату Янтарь)

84. Отчет по ознакомительной практике на ОАО КМЗ.

85. Отчет о прохождении ознакомительной практики

86. Банк Англии
87. Банківські операції
88. Банківська справа

89. Европейский банк реконструкции и развития. Банки Украины

90. Коммерческий банк - основное звено рыночной системы

91. Отчет по практике

92. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

93. Роль банків у створенні грошей

94. Центральный Банк РФ: его функции и роль. Правовая основа деятельности ЦБ РФ

95. Центральный банк-проводник кредитной политики

96. Крестьянский банк

Шарики для бассейна, 500 штук.
Шариками можно наполнить бассейн, манеж, игровую палатку или домик. Материал: безопасный, экологически чистый пластик. Диаметр шара 7 см.
3027 руб
Раздел: Шары для бассейна
Набор первоклассника, для девочек, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Рапидограф, 0,13 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Заправляется одноразовыми патронами. Пишущий узел
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

97. Банк России

98. ДЫХАНИЕ - реферат за 9-й класс

99. Бухгалтерский отчет об учебной практике


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.