Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

ЗмістВступ 1. Теоретична база й провідна педагогічна ідея методу колективного навчання іноземній мові 1.1 Психологічне обґрунтування необхідності використання колективних форм роботи при вивченні іноземної мови 1.2 Технологія колективного навчання іноземній мові 1.3 Організація колективного навчання іноземній мові 1.4 Організація навчального процесу при використанні колективного навчання 2. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові 2.1 Організація мовної взаємодії при колективному способі навчання 2.2 План-конспект уроку Shops a d shopi gs з використанням колективного способу навчання Висновки Лiтература ВступУсвідомлення необхідності володіння хоча б однією іноземною мовою прийшло в наше суспільство. Будь-якому фахівцеві знання іноземної мови життєво необхідно. Тому мотивація до її вивчення різко зросла. Однак труднощів на шляху оволодіння іноземною мовою не зменшилося. як і раніше основним з них є відсутність необхідної індивідуалізації, диференціації навчання й ін. Інакше кажучи, мова йде про необхідність реалізації особистісно-орієнтованого підходу в навчанні іноземній мові. Про особистісно-орієнтоване навчання останнім часом говорять практично всі, але розуміють цей термін по-різному. У нашому розумінні особистісно-орієнтований підхід ставиться до гуманістичного напрямку в педагогіці. Основний принцип цього напрямку: у центрі навчання повинен перебувати учень, а не вчитель, діяльність пізнання, а не викладання. Ідея цього підходу досить приваблива й здавна стимулює педагогів шукати шляхи її реалізації. Оскільки це навчання орієнтоване на особистісні характеристики, досвід, рівень інтелектуального, морального й фізичного розвитку дитини, особливості її психіки, остільки мова повинна йти не просто про можливості вибору профільного навчання, а про особливості самого процесу навчання, відбору відповідних технологій. Якщо ми навчаємо практичному володінню тому або іншому виду мовної діяльності, то навчати цьому можна лише через практику, тобто на уроці більшу частину часів повинні практикуватися учні, а не вчитель, як це часом буває. У світовій практиці відомі різні шляхи рішення проблеми особистісно-орієнтованого навчання, але вважається що найбільш приємний спосіб реалізації даного підходу на уроках іноземної мови - це додання навчальній діяльності школярів колективного характеру. Доцільність названого шляху експериментально обґрунтована психологами. Практика показує, що разом учитися не тільки легше й цікавіше, але й значно ефективніше. При цьому важливо, що ця ефективність стосується не тільки академічних успіхів учнів, але і їх інтелектуального й морального розвитку. Технологія колективного навчання або колективних засобів навчання (КЗН) органічно вписується в класно-визначену систему, дозволяє найбільше ефективно досягати прогнозованих результатів і розкривати потенційні можливості кожного учня. Вважається, що, з огляду на специфіку предмета “іноземна мова&quo ;, ця технологія може забезпечити необхідні умови для активізації пізнавальної й мовної діяльності кожного учня групи, надаючи кожному з них можливість усвідомити, осмислити новий мовний матеріал, одержати достатню усну практику для формування необхідних навичок, умінь.

Крім того, кожний учень при цьому способі може за час уроку висловитися по досліджуваній темі, навіть при наповнюваності групи до 20 чоловік. Перехід на якісно новий етап роботи школи спричиняється необхідність не тільки глибокого осмислення традиційних способів навчання й себе в них, але й бачення перспектив, конкретних шляхів і умов переходу до розвиваючих процедур навчання, призначених для розвитку найважливішої характеристики людини-інтелекту. Методика колективного навчання - це система якісно нових знань, що пропонують принципово іншу побудову навчальної діяльності, нічого загального не має з непродуктивним, заснованим на натаскуванні й зубрінні, навчанні в консервативній педагогічній свідомості. Суть концепції колективного навчання полягає в створенні умов, коли розвиток школяра перетворюється в головне завдання як для вчителя, так і для учня. Таким чином, об'єкт дослідження в даній роботі метод колективного навчання іноземній мові. Предмет дослідження - організації процесу колективного навчання. Мета дослідження - вивчити можливості колективної форми навчання при вивченні іноземної мови. Завдання дослідження - з позицій сучасної психології й педагогіки обґрунтувати ефективність використання колективних форм навчання при вивченні іноземної мови, проаналізувати особливості, форми й методи колективних форм навчання, розробити моделі мовної взаємодії й план - конспект уроку з використанням методики колективного навчання. 1. Теоретична база й провідна педагогічна ідея методу колективного навчання іноземній мові 1.1 Психологічне обґрунтування необхідності використання колективних форм роботи при вивченні іноземної мовиНа початку 30-х років ХХ століття М.С. Виготський висунув ідею навчання, що йде поперед розвитку й орієнтована на розвиток дитини, як на основну мету. Відповідно до його гіпотези, знання є не кінцевою метою навчання, а всього лише засобом розвитку учня. В умовах реформуємої України затверджуються якісно інші принципи організації життя й діяльності людей. Усе чіткіше проявляється необхідність розробки науково обґрунтованої концепції управління й самоврядування розвитком людини, а також визначення шляхів реалізації його найбагатших можливостей. Саме тому усе наполегливіше повторюється теза про перехід до розвиваючого навчання як одній з умов дійсної перебудови загальноосвітньої школи. Якщо звернутися до технологій розвиваючого навчання, то слід зазначити, що стрижневою ідеєю є ідея про випередження розвитку мислення. А засобом розвитку мислення є знання. Тим часом всім добре відомо, що мати знання й уміти ними користуватися - це далеко не те саме. Тому важливим завданням школи є організація в процесі навчання роботи з навчання продуктивним способам мислення, способам самостійного поповнення й відновлення знань. У працях Виготського неодноразово підкреслюється думка про те, що будь-яке навчання повинне усвідомлюватися людьми, що навчаються. Володіння прийомами засвоєння знань закладає основу для активності людини й усвідомлення їм самого себе як, що пізнає суб'єкта, що вміє самостійно будувати процес пізнання.

Справді животворящою сферою, коренем психічного розвитку, по Л.С. Виготському, є спілкування людей один з одним, що привносить величезну кількість нових відомостей, стимулює виникнення маси питань при пошуку відповідей на які людина й змушена розвиватися. В основу концепції колективного навчання може бути покладена теорія поетапного формування розумових дій П.І. Гальперіна і Н.Ф. Тализіної. Згідно, цієї теорії будь-яка розумова дія наступає після відповідної діяльності. Цей процес проходить кілька етапів. Ефективним може бути таке навчання, при якому будуть ураховуватися ці етапи. П.Я. Гальперін виявляє 6 етапів формування розумових дій: 1) створення мотивації; 2) створення схеми орієнтаційної основи діяльності (учні одержують дані про мету, про предмет діяльності, з умовами її виконання); 3) етап формування матеріальної діяльності (учні самі виконують дію); 4) етап зовнішньої мови (дія піддається узагальненню завдяки його вербалізації в усній або письмовій мові); 5) етап внутрішньої мови (дія здобуває розумову форму, без участі зовнішньої мови) 6) етап інтеріорізації дії (дія стає максимально автоматизованим розумовим процесом). Як відомо, ціль навчання іноземній мові в школах складається в оволодінні комунікативною компетенцією, тобто передбачається навчання не стільки системі мови, скільки практичному оволодінню іноземною мовою. Тому одна із закономірностей методики навчання іноземній мові говорить: вивчення його повинне ґрунтуватися на розвитку в школярів слухомоторних зв'язків у результаті виконання ними усних вправ і по можливості в індивідуальному режимі. Тому провідні педагоги вважають, що необхідно відбирати й технологічно проробляти такі методи, підходи й технології навчання, які могли б надати можливість усної практики кожному учневі на уроці не менш 15-20 хвилин, які могли б забезпечити індивідуалізацію й диференціацію навчання з урахуванням здібностей дітей, їхнього рівня навченості, інтересів, схильностей, тому що мова йде про особистісно-орієнтовані технології навчання, однієї з яких і є технологія КСН. КСН - це колективний спосіб навчання. Повна назва: &quo ;колективно-групо-парно-індивідуальний метод навчання&quo ; і системоутворюючою стає колективна форма. КСН - це і є той історично новий метод навчання, що приходить на зміну традиційному, тобто класно-визначеному методу, це включення в навчальний процес природної структури спілкування між людьми - діалогічних пар. В.К. Дьяченко виділяє ознаки колективної роботи: наявність у всіх її учасників єдиної мети; поділ праці, функцій і обов'язків, залучення учасників роботи до контролю, обліку, керуванню; налагоджене співробітництво й товариська взаємодопомога; усвідомлений суспільно корисний характер всіх і кожного учня окремо задається діяльністю; культивується турбота всіх про кожному й кожний про усіх; досягається рівність об'єктивних умов для кожного. 1.2 Технологія колективного навчання іноземній мовіТехнологія КСН має різні назви: організований діалог, колективне взаємонавчання, навчання в співробітництві. Ця технологія розроблялася А.Г. Ривиним в 30-і роки нашого століття, В.К

Провд цеху спочив тепер у руках нмця Кравза та укранця Корунки, що м придано «за субститута» врменина Сахновича. По смерти С. Корунки в 1666 р. вйшов до управи цеху укранський маляр Микола Петрахнович, але поза безупинними процесами з «партачами», тобто незорганзованими малярями, що сво твори «по ринку обносили», життя й праця цеху не позначилася назверх нчим замтншим. Як бльш паперова установа проклигав льввський малярський цех до кнця XVIII ст. Дня 4 падолиста 1780 р. зявилися у льввському ратуш вс, пробуваюч у Львов маляр, а мж ними укранець О. Блявський, що недавно вернув з римсько академ мистецтв,  зажадали видач цехових документв. Документи, в числ двацяти, видано й на цьому вриваються наш вдомости про льввський цех. Цкавшими анж само життя цеху  його статути й вимоги, що х вони ставили до кандидатв на членв цехово органзац. Поза виповненням цло низки формальностей, обовязував при принятт до цеху т. зв. «майстерштук». Льввський цех вимагав вд кандидата на члена - «майстерштуку» в вид «Розпяття з двома розбйниками й службою жидвською пд хрестом згущеною  портрету чоловка цлого, способу вйни велико з таборами  шатрами, випадами й виступами, окопами псля достатку й риштунку вонного, або ловв на рзного звря з. стями, хортами  заставами, з засдкою, зброю, як то  звичай на льва, медведя, вовка, кабана, зайця й т. п. кнно й пхотою» Вимоги були висок, а хоч на х виповнення напевно дивилися панове «цехмстри» крзь пальц, то вже вони сам вносили в малярство нашого краю цлу низку нових мотивв  завдань, що не могли залишитися без впливу на досьогочасну малярську продукцю

1. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

2. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

3. Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи

4. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

5. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

6. Організація і методика аудиту грошових коштів
7. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства
8. Організація облікового процесу на підприємстві

9. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

10. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

11. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

12. Індивідуалізація навчального процесу в умовах малочисельної початкової школи

13. Організація навчання обдарованих студентів у вищих технічних навчальних закладах Німеччини

14. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання

15. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

16. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

Развивающая игра "Таблица умножения".
Благодаря этой красочной и яркой игрушке ребёнок очень быстро выучит таблицу умножения! Набор состоит из игрового поля и 100 разноцветных
442 руб
Раздел: Кассы букв и цифр (без магнита)
Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80887.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Набор капиллярных ручек "Fine Writer 045", 20 цветов, 0,8 мм, пластиковая банка.
Цвет чернил - ассорти. Набор - да. Количество в наборе - 20. Форма корпуса - шестигранная. Толщина линии - 0,45 мм. Диаметр пишущего узла
317 руб
Раздел: Капиллярные

17. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

18. Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання

19. Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"

20. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва

21. Організація технологічного процесу ремонту в цеху правки

22. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства
23. Організація приймання товару в аптеці
24. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

25. Організація праці

26. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

27. Формування духовності учнів у навчальному процесі

28. Організаційна система управління природокористуванням України

29. Місце України в глобалізаційних процесах

30. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

31. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

32. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

Говорящий ростомер "Лесная школа".
Обучающий плакат-ростомер поможет и рост измерить, и выучить буквы с цифрами! Нажимай на картинки – играй и учись, слушай любимые потешки
482 руб
Раздел: Ростомеры
Подставка для ножей AK-208ST "Alpenkok", 10x10x22 см.
Размеры: 10х10х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Предназначена для безопасного и гигиеничного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

33. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

34. Рельєф та ландшафтна організація

35. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

36. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

37. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

38. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"
39. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами
40. Організація касових операцій у банківських установах

41. Організація ресурсної бази банків в Україні

42. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

43. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

44. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

45. Організація охорони праці на виробництві

46. Організація робочого місця бухгалтера

47. Рівні організації організму людини

48. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

Конструктор металлический для уроков труда №3, 292 элемента.
Конструктор металлический имеет в своем составе 292 детали, из которых можно собрать 5 моделей - наибольшее количество в серии
392 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Электроминикар Tokids "Лев", цвет желтый.
Помимо того, что каталка может развивать моторные функции, научиться управлять своим собственным маленьким автомобильчиком, она также
1261 руб
Раздел: Электромобили
Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов

49. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

50. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

51. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

52. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

53. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

54. Етапи організації бухгалтерського обліку
55. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці
56. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

57. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

58. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

59. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

60. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

61. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

62. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

63. Організація документаційного забезпечення установи

64. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

Чехлы для коляски с поворотными колесами Bambola, 4 штуки.
Чехлы на коляску помогут Вам поддерживать чистоту в Вашем доме. После прогулки надеваются на колеса коляски и плотно удерживают грязь и
326 руб
Раздел: Чехлы для колес
Пенал школьный "Мышка", цвет малиновый.
Школьный пенал. Цвет: малиновый. 1 отделение. Материал: силиконовый полимер. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность
372 руб
Раздел: Без наполнения
Сменная кассета "Барьер 4", универсальная, для всех типов фильтров "Барьер".
Средний ресурс кассеты: 350 литров. Подходит для всех типов фильтров "Барьер".
303 руб
Раздел: Фильтры для воды

65. Організація обліку

66. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

67. Організація обліку власного капіталу підприємства України

68. Організація обліку запасів на підприємствах

69. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

70. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"
71. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг
72. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

73. Організація праці бухгалтера

74. Організація складського обліку запасів в установах

75. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

76. Організація управлінського обліку на підприємстві

77. Основи організації бухгалтерського обліку

78. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

79. Ревізійні комісії підприємств і організацій

80. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

Каталка "Пальма" с ручкой.
593 руб
Раздел: На палочке
Электроминикар Tokids "Bubble truck", цвет синий.
Помимо того, что игрушка очень красива и выразительна, помимо того, что она обучает вашего ребенка управлять хоть и маленьким, но все же
1261 руб
Раздел: Электромобили
Стиральный порошок Attack "Multi-Action", концентрированный, с кислородным пятновыводителем, 0,81.
Концентрированный стиральный порошок Attack "Multi-Action" с активным кислородным пятновыводителем и кондиционером подходит для
342 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

82. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

83. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

84. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

85. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

86. Організації (органи) господарського керівництва
87. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти
88. Організація захисту державної таємниці в Росії

89. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

90. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

91. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

92. Правова організація працевлаштування громадян

93. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

94. Організація видавничій справи

95. Організація баз даних

96. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

Ватман "Kroyter Проф", А1, 100 листов.
Нарезанные листы ватмана для черчения. Формат: А1 (600Х840 мм). Плотность: 200 г/м2. В наборе: 100 листов.
2739 руб
Раздел: Прочее
Именная кружка с надписью "Любимая мама".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Копилка-раскраска "Лисенок".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки

97. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

98. Організація постачання промисловими товарами цивільного населення України у 1943-1944 рр.

99. Перехід від родоплемінної організації первісних часів до перших державних утворень


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.