Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Стратегическое управление (укр)

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

РОЗДІЛ 2 АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА КП ФАБРИЦІ "ЛУЧАНКА" 2.1. Загальна характеристика КП фабрики “Лучанка” Аналітичні аспекти стратегічного управління розглянуті на прикладі Колективного підприємства фабрики “Лучанка”. Підприємство створене у 1966 році і розміщене в приміщеннях старого млина. Підприємство створене у вигляді “Горпромкомбінату”. У 1992 році підприємство було реорганізовано і створено Орендне підприємство фабрика “Лучанка”. У 1994 році підприємство приватизоване за приватизаційні майнові сертифікати і утворилось Колективне підприємство фабрика “Лучанка”. Колективне підприємство фабрика “Лучанка” засноване відповідно до наказу № 1546 від 28.03.94 року Фондом державного майна України в процесі корпоратизації на базі Орендного підприємства фабрика “Лучанка”. КП фабрика "Лучанка" створене і діє на підставі статуту, що містить відомості про найменування та місцезнаходження, мету створення та предмет діяльності, засновника та його повноваження і права, юридичний статус підприємства, майно та джерела його утворення тощо. КП фабрика “Лучанка” в даний час виготовляє такі види продукції: . брюки; . сукні; . спідниці; . постільна білизна; . швейні вироби для дітей. КП фабрика “Лучанка” випускає продукцію легкої промисловості і працює на основі давальницької сировини. Підприємство заключає контракт з фірмою клієнтом, згідно з яким клієнт зобов’язується безкоштовно надати підприємству всі матеріали для виготовлення продукції зазначеного асортименту. В свою чергу КП фабрика “Лучанка” зобов’язується виготовити продукцію відповідної якості і в заданий строк. Оплата проводиться після відвантаження товару клієнту, за передбаченими в контракті розцінками на одиницю продукції без врахування вартості сировини і матеріалів. В основному КП фабрика "Лучанка” співпрацює з іноземними фірмами. Три роки підряд клієнтами є французькі фірми “Essam” i “Ruco”. У 1998 році також були фірми “Hezze mode GMbH” (Німеччина), “Grasia” (Польща) і чернівецька АТ “Трембіта”; у 1999 році – “Hor ex I das ri”(Франція), “Delia” (Польща); у 1998 році бельгійські компанії “Pa ric Breal”, “Co fec io -du-Mouscro ” і АТЗТ “Черкаський шовковий комбінат”. Найвищим органом управління підприємством є Загальні збори співвласників, в яких приймають участь всі співвласники. На загальних зборах обговорюються всі основні питання діяльності підприємства. Виконавчим органом є Правління, роботою якого керує Голова Правління. Для контролю за господарською діяльністю підприємства створена ревізійна комісія. На підприємстві існують три цехи, серед них: 1. Підготовчо-розкрійний. Основними завданнями цього цеху є прийом матеріалів зі складу, підготовка їх до крою, вирізання деталей крою та комплектування крою. 2. Пошивочний цех, в функції якого входить пошиття готової продукції з деталей крою, він складається з чотирьох швейних дільниць. 3. Експериментальний цех, що займається проектуванням нових виробів та розробкою оптимальних норм і нормативів для пошиття продукції. Місія КП фабрика “Лучанка” сформульована вищим керівництвом у наступній формі: “Задоволення потреб споживачів у текстильних виробах найвищої якості та за доступною ціною на рівні європейських стандартів”.

Згідно класифікації видів стратегії організації для КП фабрика “Лучанка” справедливі такі визначення: У відповідності з обраним видом діяльності – виробництво товарів. В залежності від охоплення ринку – політика диверсифікації: освоєння виробництва нових товарів, товарних ринків, розширення діяльності підприємства (за останній час у виробництво введено нові види брюків, спідниць, ведеться робота по визначенню можливостей випуску нових суконь). В залежності від стану життєвого циклу організації – комплексне поєднання стратегії обмеженого росту – підприємство довго працює на ринку, завоювало певний позитивний імідж; та стратегії росту – випуск диверсифікованої продукції. Політика КП фабрика “Лучанка” активна – освоюється випуск нових товарів, підприємство здатне захистити своє положення на ринку, випереджаючи при цьому конкурентів. В сучасних умовах головним завданням економічного аналізу господарської діяльності підприємств і організацій на сучасному етапі є: всебічна об'єктивна оцінка здійснення ними виробничо-фінансової програми з позиції ефективності виробництва; визначення рівня використання основних фондів, виробничих потужностей, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів; виявлення і впровадження передового досвіду; оцінка виявлених резервів виробництва і розробка заходів по їх впровадженню; підготовка і прийняття управлінських рішень. Основні показники господарської діяльності КП фабрика “Лучанка” відображені у таблиці 2.1. Таблиця 2.1 Основні показники господарської діяльності КП фабрики “Лучанка” Роки Відхилення Показники 1999 2000 2001 від 1999 року від 2000 року тис. % тис. % грн. грн. 1. Обсяг виробництва 548,6 838,0 828,7 289,4 52,8 -9,3 -1,1 продукції, тис. грн. 2. Виручка від 627,7 952,0 997,3 324,3 51,7 45,3 4,8 реалізації продукції, тис. грн. 3. Собівартість 581,0 669,0 780,1 88,0 15,1 111,1 16,6 реалізованої продукції, тис. грн. 4. Фонд заробітної 255,5 406,6 433,3 151,1 59,1 26,7 6,6 плати, тис. грн. 5. Середньооблікова 214 221 213 7 3,3 -8 -3,6 чисельність працівників, чол. 6. Вартість основних 1105,0 1105,0 1196,1 0 0 91,1 8,2 фондів, тис. грн. 7. Дебіторська 99,6 211,6 92,9 112,0 112,4 -118,7 -56,1 заборгованість, тис. грн. 8. Кредиторська 25,0 66,1 44,0 41,1 164,4 -22,1 -33,4 заборгованість, тис. грн. 9. Балансовий 27,3 72,7 6,3 45,4 166,3 -66,4 -91,3 прибуток, тис. грн. За цією таблицею можна прослідкувати динаміку показників за 3 роки діяльності підприємства. У 1999 році було вироблено продукції на суму 548,6 тис. грн., а у 2000 році — 838 тис. грн. Це свідчить про те, що виробництво продукції збільшилось на 289,4 тис. грн., що склало ріст 52,8%. Збільшилась також і загальна собівартість виготовлення продукції на 324,3 тис. грн. (51,7%) з 627,7 тис. грн. у 1999 році, до 952 тис. грн. у 2000 році. Виручка від реалізації продукції збільшилась. Якщо у 1999 році виручка становила 581 тис. грн., то у 2000 році — 669 тис. грн., збільшення склало 88,0 тис. грн. (15,1%). За рахунок збільшення собівартості і збільшення виручки підприємство отримало збільшення прибутку у 2000 році в розмірі 45,4 тис.грн.

У 2000 році вартість основних фондів не змінилась в порівнянні з 1999 роком і становила 1105,0 тис. грн. Також збільшилась дебіторська та кредиторська заборгованість. Дебіторська заборгованість у 1999 році становила 99,6 тис. грн., а у 2000 році — 211,6 тис. грн., тому збільшення становить 112,0 тис. грн. (112,4%). Кредиторська заборгованість збільшилась на 41,1 тис. грн. (164,4%). У 1999 році вона становила 25,0 тис. грн., а у 2000 році — 66,1 тис. грн. Середньооблікова чисельність працівників збільшилася на 7 чоловік, у 1999 році вона становила 214 чоловік, а у 2000 році – 221 чоловік, тобто чисельність збільшилась на 3,3%. Фонд заробітної плати у 1999 році склав 255,5 тис. грн., а у 2000 році — 406,6 тис. грн. Фонд заробітної плати збільшився на 151,1 тис. грн. (59,1%). У 2001 році, в порівнянні з 2000 роком, спостерігалось зменшення обсягів виробництва на 1,1 % (9,3 тис. грн.). Виручка від реалізації продукції збільшилася на 45,3 тис. грн. (4,8%) з 952,0 тис. грн. у 2000 році до 997,3 тис. грн. у 2001 році. Собівартість реалізованої продукції збільшилась на 111,1 тис. грн. (16,6%), у 2000 році собівартість реалізованої продукції становила 669,0 тис. грн., а у 2001 році — 780,1 тис. грн. За даних показників балансовий прибуток підприємства у 2000 році склав 72,7 тис. грн., а у 2001 році — 6,3 тис. грн., тобто балансовий прибуток зменшився на 66,4 тис. грн. (91,3%). Вартість основних фондів збільшилася на 91,1 тис. грн. (8,2%) у 2000 році вона становила 1105,0 тис. грн., а у 2001 році — 1196,1 тис. грн. Дебіторська заборгованість різко зменшилася на 56,1% (118,7 тис. грн.). Кредиторська заборгованість зменшилася на 33,4% (22,1 тис. грн.) і склала 44,0 тис. грн. у 2001 році у порівнянні з 66,1 тис. грн. у 2000 році. За 2001 рік кількість працівників зменшилася на 3,6% (8 працівників) з 221 до 213 чоловік. Фонд заробітної плати збільшився на 6,6% (26,7 тис. грн.), він становив у 2000 році 406,6 тис. грн., а у 2001 році — 433,3 тис.грн. 2.2. Стратегічний аналіз діяльності 2.2.1. Аналіз структури та використання основних фондів Від оснащеності підприємства основними засобами й ефективного їх використання, передусім від ефективного використання основних виробничих засобів, вирішальною мірою залежить обсяг виробництва товарів і послуг та пов’язані з ним кінцеві результати діяльності підприємства. Основні фонди – це вартісний вираз засобів праці. Засоби праці – це сукупність всіх матеріальних елементів, що приймають участь в процесі виготовлення продукції і в свою чергу поділяються: - засоби праці; - предмети праці. Існує така класифікація основних фондів: 1. Будинки, споруди та передавальні пристрої; 2. Машини та обладнання; 3. Транспортні засоби. Зробивши порівняльний аналіз структури використання основних фондів за 1999 – 2001 роки, можна зробити висновок. У 1999 році первісна вартість будівель, споруд та передавальних пристроїв становила 930 тис. грн., а залишкова — 451 тис. грн., тобто відбувся знос будівель споруд та передавальних пристроїв на 479 тис. грн. У 2000 році первісна вартість будівель, споруд та передавальних пристроїв становила 962,1 тис.

Все экспонаты отмечены значком ***. В некоторых случаях я не мог удержаться от комментариев (даны в скобках). Итак, добро пожаловать на выставку! Стратегическое управление *** Родиться, да еще у моих родителей, было моей большой удачей. (В самом деле очень хорошее начало.) *** С нашей сумасшедшей жизнью часто приходится гнаться за несколькими зайцами одновременно. Зато как приятно удивляешься, когда удается догнать сразу всех. *** На грабли надо наступать до тех пор, пока не осознаешь. *** Лучше довести до ума пение синиц, чем страдать по павлинам. *** Нет нерешаемых проблем, есть только те, которые еще не начали решать. Или чье решение еще не найдено. (Не знаю, правда ли это. Так что поставлю здесь многоточие) Личные финансы *** Реклама это вексель, и по нему надо платить. (Развивая такую мысль, можно обнаружить сходство между созданием легенд о себе и выпуском долговых обязательств. Правда, кроме сходства здесь есть и различие. Если чьи-то обязательства существуют лишь в виде легенды, то их нельзя считать безусловными.) *** Богатые всегда будут плакать. (Таковы законы жанра, о которых знают или хотя бы догадываются многие любители телевизионных сериалов

1. Стратегическое управление и планирование на уровне фирмы

2. Стратегическое управление

3. Стратегическое управление персоналом

4. Общая концепция стратегического управления.

5. Стратегическое управление крупным промышленным предприятием

6. Методические основы расчета стоимости имущества предприятий в целях стратегического управления
7. Сбалансированная стратегия как основа стратегического управления
8. Несколько вопросов о стратегическом управлении компанией

9. Общая концепция стратегического управления

10. Стратегическое управление в условиях рынка

11. Стратегическое управление маркетингом предприятия

12. Анализ стратегического управления на ООО "ISM Computers"

13. Коммерческая деятельность и стратегическое управление предприятия "Лотос"

14. Место стратегического управления в управлении социальными системами различного уровня

15. Понятие миссии, модель стратегического управления

16. Руководитель в системе стратегического управления

Бумага "Color copy", А4, 220 г/м2, 250 листов.
Формат: А4. Плотность: 220 г/м2. Количество листов: 250. Белизна: 161% CIE.
835 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Мелки для доски, 12 цветов.
Набор цветных мелков для досок. Количество цветов: 12. Яркие цвета. Без пыли и крошек. Легко стирается. Обернуты в бумажную манжетку. В
416 руб
Раздел: Мел
Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 160 г/м2, 250 листов.
Класс: A+. Формат: А4. Количество листов: 250. Плотность бумаги: 160 г/м2. Белизна по CIE – 170 %. Подходит для двусторонней печати.
490 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

17. Стратегическое управление

18. Стратегическое управление

19. Стратегическое управление

20. Стратегическое управление на российских предприятиях

21. Стратегическое управление организацией в условиях рынка

22. Стратегическое управление персоналом организации
23. Стратегическое управление: сущность, составляющие и связь между ними, проблемы
24. Теория стратегического управления

25. Система стратегического управления персоналом

26. Стратегическое управление персоналом

27. Стратегическое и ситуационное управление социальными процессами

28. Структура управления организацией, ориентированная на решение стратегических проблем

29. Стратегическое планирование в государственном управлении

30. Стратегические решения в управлении экспортно-импортной деятельностью

31. Стратегическое и оперативное управление

32. Стратегическое планирование в управлении коммунальным комплексом

Конструктор "Mechanical Kangaroo".
Конструктор для сборки действующей модели «Механический Кенгуру». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Танк с пневмопушкой.
У танка башня поворачивается, пушка поднимается, стреляет снарядами (пульки входят в комплект, 6 штук). Размер: 28x8x10 см. Материал: пластик.
327 руб
Раздел: Танки
Карандаши акварельные "Progresso Aquarelle", 24 цвета, 24 штуки.
Набор акварельных карандашей Koh-i-noor Progresso содержит 24 бескорпусных цветных карандаша, размещенных в металлической упаковке.
1027 руб
Раздел: Акварельные

33. Внедрение целевого управления затратами в рамках системы стратегического контроллинга

34. Программа управления самолётом в режиме автопилота

35. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

36. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

37. Основные принципы создания группировок войск для сражения, принятия решения командованием и организации управления

38. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)
39. Ракетные войска стратегического назначения
40. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

41. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

42. Планирование в системе государственного управления

43. Вопросы и ответы к междисциплинарному экзамену (государственное и муниципальное управление)

44. Сочетание убеждения и принуждения в административном управлении

45. Государственное управление в социально-культурной сфере

46. Управление транспортом

47. Управление промышленостью

48. Управление в области обороны

Полка для специй или домашней аптечки.
Удобная полка для хранения специй и лекарств легко собирается и регулируется в соответствии с размерами вашей кухни или ванны. Удобная
704 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Подставка для бумаг трехсекционная сборная, серая.
Формат: А4. Материал: пластик. Цвет: серый.
337 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Ящик почтовый с замком, тёмно-зелёный.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
505 руб
Раздел: Прочее

49. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

50. Изменение системы государственного управления народным хозяйством в 1957г.

51. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

52. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

53. Політичні права і свободи громадян України

54. Формы государственного управления и устройства
55. Муниципальное управление в Российской Федерации
56. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

57. Право хозяйственного ведения и оперативного управления

58. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

59. Управление финансами

60. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

61. Традиционализм и его влияние на систему государственного управления Японии

62. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

63. Становление и развитие системы управления Военно-Морским флотом в Петровский период Российской истории

64. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730020).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
375 руб
Раздел: Занавески
Настольная игра "Имаджинариум. Детство".
О настольной игре «Имаджинариум. Детство» Настольная игра, в которой надо придумывать ассоциации к картинкам и пытаться разгадать чужие
1750 руб
Раздел: Классические игры
Набор ручек капиллярных STABILO point 88, 6 ручек.
В наборе 6 ручек, цвет: голубой, красный, синий, черный, фиолетовый, сиреневый. Великолепное качество и функциональность капиллярных ручек
368 руб
Раздел: Капиллярные

65. Государственное управление Руси в XVII веке

66. Основные компоненты систем управления документооборотом. Фрейм: его структура и понятие

67. Оптимальное управление вычислениями в распределенных вычислительных системах на основе графа потоков данных

68. Принципы работы системы управления параллельными процессами в локальных сетях компьютеров

69. Проект структурированной кабельной системы для здания газопромыслового управления в поселке Пангоды

70. Вычислительная техника в управлении на примере управления международных связей ВГУЭС
71. Применение ЭВМ в управлении производством
72. Организация и применение микропроцессорных систем обработки данных и управления

73. Теория автоматического управления

74. Устройство дистанционного управления сопряженное с шиной компьютера IBM PC

75. Автоматизация расчета начислений заработной платы в строительном управлении N 151

76. Современные системы управления базами данных

77. Разработка проекта ИВС для управления файловыми ресурсами и ресурсами печати в сетях под управлением Win2000

78. Система управления базами данных ACCESS

79. Программа управления самолётом в режиме автопилота

80. Работа в среде EXCEL. Средства управления базами данных в EXCEL

Аэрозоль от клещей и комаров "Gardex Baby" на одежду, 100 мл.
Аэрозоль "Gardex Baby" от клещей и комаров, для обработки детской одежды 100 мл. Обеспечивает эффективную защиту от клещей
319 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Педальная машина Pilsan "Herby", синяя, арт. 07-302.
Замечательная машина "Herby" с сигналом подарит ребенку массу положительных впечатлений и эмоций, она прекрасно управляется и
2911 руб
Раздел: Педальные машины
Масло детское для массажа "Natura Siberica Little", 200 мл.
Детское масло для массажа предназначено специально для самых маленьких. Органическое масло шиповника восстанавливает и увлажняет кожу.
419 руб
Раздел: Масло для тела

81. Применение метода частотных диаграмм к исследованиям устойчивости систем с логическими алгоритмами управления

82. Теории управления

83. Основы автоматики и управления

84. Устройство управления синхронного цифрового автомата

85. Проверка устойчивости системы автоматического управления

86. Системы адаптивного управления роботами
87. Организационный инструментарий управления проектами (сетевые матрицы, матрица разделения административных задач управления, информационно-технологическая модель)
88. Разработка системы автоматического управления

89. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ОМОН И ВНУТРЕННИХ ВОЙСКАХ МВД РОССИИ (низшие структурные подразделения: отделение, взвод)

90. Структура и управление МВД КР (Киргизской Республики)

91. Международное сотрудничество в области управления природоохранной деятельностью, на примере Балтийского моря (MS Works)

92. Проблемы управления экологической ситуацией на горных территориях

93. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

94. Попечительский совет – общественная форма управления образовательным учреждением

95. Современные модели управление образовательно-воспитательными учреждениями. Модели управления учреждениями (шпаргалка)

96. Формирование культа личности и режима личной власти Сталина. Утверждение административно-командной системы управления

Фломастеры утолщенные "Jumbo", 36 цветов.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 36 цветов.
829 руб
Раздел: Более 24 цветов
Ящик с ключевым замком, синий.
Размер (ВхШхГ) - 90х240х300 мм. Надежный корпус с удобной ручкой. Съемный лоток из ударопрочного пластика с 9 отделениями. Изготовлен из
1424 руб
Раздел: Прочее
Тортница с защелками.
Колпак тортовницы крепится к дну защелками. Сверху полиэтиленовая ручка, которая при необходимости вытягивается. Все это позволяет
333 руб
Раздел: Хлебницы

97. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

98. Система государственного управления в современных монархиях

99. Шпаргалка по политологии (на укр. языке)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.