Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Форми української держави

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

ПЛАНВступ3 Розділ 1 Сутність поняття „форма держави”5 1.1 Форми державного правління5 1.2 Форми державного устрою11 Розділ 2. Особливості форми української державності16 2.1 Основні етапи розвитку української державності16 2.2 Концепція української державності у вітчизняній політичній думці21 Висновок27 Список використаної літератури28 Вступ Для збагнення такого складного соціального інституту, як держава у вітчизняній теорії держави і права особливе місце виділяється вивченню форми держави. Для вивчення форми держави, розкриття її ролі в політичних процесах надзвичайно важливого значення набуває підхід до форми як до організації змісту. Поняття “організація” припускає з'ясування своєрідності внутрішніх аспектів форми з погляду принципів об'єднання взаємодіючих елементів цілого в системі, а також зовнішнього вираження цих принципів у діяльності як елементів системи, так і всієї системи в цілому (стосовно інших систем). За допомогою такого підходу в загальній теорії держави і права відкривається можливість не тільки вирішення нових проблем, але що не менш важливо, також і можливість нового підходу до традиційних, “старих“ питань науки. Для розгляду форми держави варто звернути увагу на наступні аспекти. По-перше, форма в зв'язку із сутністю держави як суспільного явища. У даному аспекті під формою держави розуміється специфічний спосіб вираження сутності, система органів, “машина”, за допомогою якої здійснюється класове панування на противагу некласовим, неполітичним, недержавним способам. Існування державної влади знаходить своє відображення в її органах, армії, адміністрації, суддях і інших установах, що складають специфічну і постійну форму буття держави. По-друге, форма в її безпосередньому зв'язку з явищем (як виявлення сутності прояв її зовні ). У співвідношенні “форма-явище” виступає зовнішня форма держави, тобто прояв зовні визначеної його організації (пристрою). Розрізняють організацію верховних органів влади (монархію, республіку), взаємовідносини органів класової влади з населенням, територіальну структуру державної влади . Форма держави - складне суспільне явище, що містить у собі такі взаємозалежні елементи як форму правління та форму державного устрою. У різних країнах державні форми мають свої особливості, характерні ознаки, що у міру суспільного розвитку наповняються новим змістом, збагачуючись у взаємозв'язку і взаємодії. Разом з тим форма існуючих держав, особливо сучасних, має загальні ознаки, що дозволяє дати визначення кожному елементу форми держави. Основна мета даної курсової роботи полягає у дослідженні особливостей форм української держави на всьому етапі становлення української державності. Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань: дослідити сутність поняття „форма держави”; розглянути форми та державного правління та державного устрою; вивчити особливості форм української держави. Предметом курсової роботи є відносини з приводу становлення форми державного правління. Об’єктом курсової роботи виступають форми української держави.

Курсова робота складається із двох частин, в яких послідовно розглянута поставлена проблема. Розділ 1 Сутність поняття „форма держави” 1.1 Форми державного правління Форма правління являє собою структуру вищих органів державної влади, порядок їхнього утворення і розподіл компетенції між ними. Форма державного правління дає можливість усвідомити: як створюються вищі органи держави і яка їхня будівля; як будуються взаємини між вищими й іншими державними органами; як будуються взаємини між верховною державною владою і населенням країни; якою мірою організація вищих органів держави дозволяє забезпечувати права і волі громадянина. По зазначених ознаках форми державного правління поділяються на : монархічні (одноособові, спадкоємні) республіканські (колегіальні, виборні) Монархія. Монархія - це така форма правління, при якій верховна влада одноособова і переходить , як правило, у спадщину. Основними ознаками класичної монархічної форми управління є: існування одноособового глави держави, що користується своєю владою довічно ( цар, король, імператор, шах ); спадкоємний порядок наступності верховної влади; представництво держави монарха за своїм розсудом; юридична безвідповідальність монарха. Монархія виникла в умовах рабовласницького суспільства. При феодалізмі вона стала основною формою державного правління. У буржуазному ж суспільстві збереглися лише традиційні, в основному формальні риси монархічного управління. У свою чергу монархія поділяється на : абсолютну обмежену ( парламентську ) дуалістичну теократичну парламентську Абсолютна монархія - така форма правління, при якій верховна державна влада за законом цілком належить одній особі. Основною ознакою абсолютної монархії є відсутність будь-яких державних органів, що обмежують компетенцію монарха. Виникнення абсолютизму зв'язане з процесом зародження буржуазних відносин. До найбільш істотних рис абсолютної монархії відносяться чи ліквідація, чи повний занепад станових представницьких установ, юридично необмежена влада монарха, наявність у його безпосереднім підпорядкуванні і розпорядженні постійної армії, поліції і розвитого бюрократичного апарата. Влада в центрі і на місцях належить не великим феодалам, а чиновникам, що можуть призначатися і звільнятися монархом. Державне втручання в приватне життя в епоху абсолютизму здобуває більш цивілізовані форми, одержує юридичне закріплення, хоча по - колишньому має примусову спрямованість. В історії такими країнами були Росія XVII - XVIII століття і Франція до революції 1789 року. Конституційна монархія являє собою таку форму правління, при якій влада монарха значно обмежена представницьким органом. Звичайно це обмеження визначається конституцією, затверджуваної парламентом. Монарх же не в праві змінити конституцію. Як форма правління, конституційна монархія виникає в період становлення буржуазного суспільства. Формально вона не втратила свого значення в ряді країн Європи й Азії і сьогодні ( Англія, Данія, Іспанія, Норвегія, Швеція й ін.). Конституційна монархія характеризується наступними основними ознаками: уряд формується з представників визначеної партії ( чи партій), що одержали більшість голосів на виборах у парламент; лідер партії, що володіє найбільшим числом депутатських місць, стає главою держави; у законодавчій, виконавчій і судовій сферах влада монарха фактично відсутня, вона є символічною; законодавчі акти приймаються парламентом і формально підписуються монархом; уряд відповідно до конституції несе відповідальність не перед монархом , а перед парламентом.

Прикладами такої монархії можна вважати - Великобританію, Бельгію, Данію. При дуалістичній монархії державна влада носить двоїстий характер. Юридично і фактично влада розділена між урядом, сформованим монархом, і парламентом. Уряд у дуалістичних монархіях формується незалежно від партійного складу в парламенті і не відповідальний перед ним. Монарх при цьому виражає переважно інтереси феодалів, а парламент представляє буржуазію й інші шари населення. Подібна форма правління існувала в кайзерівській Німеччині (1871 - 1918 р. ), зараз у Марокко. У деяких державах монарх очолює не тільки світське, але і релігійне управління країною. Такі монархи звуться теократичні (Саудівська Аравія ). Така коротка характеристика основних різновидів монархічної форми державного правління . Республіка. Республіка - це така форма правління, при якій верховна влада здійснюється виборними органами, що обираються населенням на певний строк. Загальними ознаками республіканської форми правління є: існування одноособового і колегіального глави держави; виборність на певний строк глави держави й інших верховних органів державної влади; здійснення державної влади не по своєму велінню, а з доручення народу; юридична відповідальність глави держави у випадках, передбачених законом; обов'язковість рішень верховної державної влади. Республіканська форма правління в остаточному виді сформувалася в Афінській державі. В міру розвитку громадського життя вона видозмінювалася, здобувала нові риси, усе більше наповнялася демократичним змістом . Нараховується кілька основних різновидів республіканського правління . У свою чергу вони поділяються за формою державного устрою на : парламентарні; президентські. Парламентська республіка - різновид сучасної форми державного правління, при якій верховна влада в організації державного життя належить парламенту . У такій республіці уряд формується парламентським шляхом з числа депутатів, що належать до тих партіям, що мають у своєму розпорядженні більшість голосів у парламенті. Уряд несе відповідальність перед парламентом у своїй діяльності. У випадку втрати довіри більшості членів парламенту, уряд або іде у відставку, або через главу держави домагається розпуску парламенту і призначення дострокових парламентських виборів. Як правило, глава держави в подібних республіках обирається парламентом або спеціально утвореною парламентською колегією. Призначення парламентом глави держави є головним видом парламентського контролю над виконавчою владою. Процедура обрання глави держави в сучасних парламентарних республіках неоднакова. В Італії, наприклад, президент республіки обирається членами обох палат на їхньому спільному засіданні, але при цьому у виборах беруть участь по три депутата з кожної області, обраних обласною радою. У федеративних державах участь парламенту в обранні глави держави, також розділяється з представниками членів федерації. Так у Німеччині президент обирається федеральними зборами, що складаються з членів бундестагу, і такого ж числа обличчя, обираних ландтагами земель на засадах пропорційного представництва.

Свою дяльнсть УПА пдпорядкову тльки законному Урядов Укрансько Держави. 3.PУПА не вступа в няк мжпартйн суперечки. Замсть партйних та класових мжусобиць УПА бореться за абсолютну консолдацю серед укранцв та моблзу ус творч сили Украни насамперед проти зовншнх ворогв Украни. 4.PУПА веде свою акцю на двох фронтах: революцйно-партизанську в СРСР та репрезантивно-нформативну поза межами СРСР. 5.PУПА стоть на становищ безкомпромсно боротьби з кожним загарбником Украни. Свою дяльнсть УПА не пдпорядкову няким чужим силам. 6.PУПА бореться насамперед за визволення Украни з чужого ярма та вдбудову сво суверенно держави. Про державний лад  форму володння державою буде виршувати свочасно тльки увесь народ за посередництвом свох представникв у парламент Самостйно Украни або загальним голосуванням. 7.PУПА бореться за перебудову Схдно ґвропи за принципом етнограф. Кожен народ мусить мати свою суверенну державу, а не каратися пд насильною окупацю чужо мпер. 8.PУПА бореться за спльний революцйний фронт усх народв, поневолених московською компартю або якоюсь ншою мперю. 9.PУПА визна потребу уряду вонного часу

1. Відродження української держави

2. Павло Скоропадський - гетьман Української Держави

3. Політична система Української козацької держави

4. Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

5. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

6. Лекції з української та зарубіжної культури
7. Стан української мови
8. Становище Української журналістики в 20-х роках

9. І.П.Котляревський – зачинатель нової української літератури укр

10. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

11. Архетипи та універсалії української ментальності

12. Характеристика родин української чорно–рябої молочної породи в ВАТ "Горохівський бурякорадгосп" Горохівського району Волинської області

13. Проблеми вивчення історії української журналістики

14. Норми сучасної української мови у спілкуванні

15. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

16. Проблеми впорядкування й удосконалення сучасної української термінології

Набор для проведения опытов по очистке воды "Юный ученый".
Самый лучший способ познания окружающего мира – увидеть все собственными глазами. Набор для проведения опытов по очистке воды «Юный
403 руб
Раздел: Химические опыты
Маркеры для доски, 12 цветов.
12 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
605 руб
Раздел: Для досок
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик", 6,5x6,5 см/26x6 см.
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря которому они
307 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

17. Розвиток української лексикографії

18. Формування і становлення української юридичної термінології

19. Історія розвитку української мови

20. Концепт Воля в лексиці і фразеології української та англійської мов

21. Вивчення сучасної української літературної мови

22. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)
23. Євген Чикаленко - меценат української культури
24. Зародження української державності

25. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

26. Переслідування мови царизмом як продовження утисків української культури (Валуєвський циркуляр 1863 р.)

27. Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.

28. Процес перетворення української народності в націю

29. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

30. Становлення української державності 1648-1657рр.

31. Становлення української інтелігенції

32. Українська держава Павла Скоропадського. Гетьманський переворот

Машина-каталка Ламбо "Розовая Принцесса".
Ультрамодный автомобиль Ламбо - это воплощение стиля, опережающее время! Машина-каталка "Розовая Принцесса" - не просто веселая
1369 руб
Раздел: Каталки
Точилка "Божья коровка", электрическая с контейнером (2 запасных лезвия EG-5009).
Электрические точилки помогут быстро, качественно и без каких-либо усилий заточить карандаши. А яркие и необычные дизайны порадуют детей и
451 руб
Раздел: Точилки
Макси-пазлы "Ягоды", 20 элементов.
Макси-пазлы разработаны специально для маленьких детей. Крупные крепкие детали удобны для захвата детской ручкой. А красочное оформление
426 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)

33. Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років

34. Утворення Української Центральної Ради і її I та II Універсали

35. Витоки української авіації

36. Витоки української культури. Міфо-релігійні уявлення східних слов’ян

37. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

38. Вивчення усної народної творчості на уроках української літератури в 5-7 класах
39. Значення творчості Івана Котляревського для української літератури
40. Неоромантизм української літератури

41. Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття

42. Історія української літератури XIX століття: Євген Гребінка

43. Українсько-румунська зовнішньополітична конфронтація: територіальний, ідеологічний та дипломатичний аспект

44. Українсько-румунські стосунки 1991-2004 рр.

45. Українсько-Угорські відносини

46. Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

47. Вивчення мовленнєвого етикету на уроках української мови

48. Використання ігор на уроках української мови в початкових класах

Доска пробковая для объявлений А3, 342x484 мм.
Пробковая поверхность доски позволяет легко размещать информацию и объявления с помощью кнопок, офисных булавок и т.п. Широко используется
322 руб
Раздел: Прочее
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer Plus" с контейнером, 12 предметов.
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer" Плюс, 12 предметов. Корпус: пластик. Лезвия: нержавеющая сталь. Объем контейнера: 1,5 литра.
794 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Зубная щетка электрическая "Oral-B DB4", цвет красный.
Эргономичная, прорезиненная ручка зубной щетки не скользит во время чистки. В щетку встроен 2-ух минутный таймер, чтобы ребенок чистил
1680 руб
Раздел: Зубные щётки

49. Моделювання уроків української мови в школах нового типу

50. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови

51. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

52. Концепції української державності

53. В’ячеслав Липинський і Дмитро Донцов: дві концепції української державності

54. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України
55. Розвиток української етнонаціональної спільноти
56. Становлення класичної української філософії ХVIII–XIX століття

57. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

58. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

59. Поняття, форма та функції Конституції України

60. Розвиток форм забезпечення банківських кредитів в Україні

61. Особливостi аграрних реформ в державах ЦСЄ та в Українi

62. Поняття держави та її історичні форми

63. Україна - незалежна демократична правова держава

64. Шляхи формування правової держави в Україні

Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Настольная игра "Абалон": классическая версия.
Игра существует более 20 лет. В неё играют миллионы игроков по всему миру. Присоединяйтесь к международному сообществу любителей игры
1869 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 85 г/м, 100 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 85 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
425 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

65. Статус українських земель та їх вплив на формування Литовсько-Руської держави

66. Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США

67. Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"

68. Національна самобутня форма суспільної допомоги українського народу

69. Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)

70. Форми і методи регулювання економіки державою
71. Поиск внеземных форм жизни
72. Поиск и исследование внеземных форм жизни. Планетарный карантин, необходимый при этом

73. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

74. Патологические формы простейших и их биология

75. Форма, размеры и движения Земли и их геофизические следствия. Гравитационное поле Земли

76. Государственное регулирование экономики: формы и методы

77. Инфляция: сущность и формы проявления

78. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

79. Разгосударствление и приватизация: пути и формы. Опыт России и зарубежных стран

80. Формы пользования и владения землей в России. Плата за землю

Крем для младенцев "Weleda" для защиты кожи в области пеленания (с календулой), 75 мл.
Крем для младенцев для защиты кожи в области пеленания от WELEDA с экстрактом Календулы лекарственной и Ромашки аптечной эффективно
476 руб
Раздел: Крем детский
Набор текстовыделителей "Frixion Light", 3 цвета, 1-3 мм.
Набор текстовыделителей в прозрачной упаковке. Заправлены термочувствительными чернилами, которые при необходимости можно удалить.
304 руб
Раздел: Текстовыделители
Релаксант-капельки "Спираль большая Эврика".
Отлично смотрится на рабочем столе. Успокаивает и помогает восстановить моральное равновесие. Температурный режим эксплуатации: от 0 °C до
343 руб
Раздел: Антистрессы

81. Формы государственного регулирования экономики

82. Монархическая форма правления

83. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, формы, особенности расторжения и заключения

84. Организационно-правовые формы юридических лиц

85. Юридические формы защиты прав потребителей

86. Правовое регулирование и формы воспитания детей, оставшихся без родителей
87. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)
88. Развитие формы государственного единства РСФСР в 1917-1920 годах

89. Конституцiя Украiни - фундамент подальшоi розбудови правовоi держави

90. Принципы и формы налогообложения на Украине

91. Выборы как форма непосредственной демократии

92. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

93. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

94. Громадянство України

95. Субъекты рыночной экономики. Формы собственности в Украине

96. Формы государственного управления и устройства

Увлекательная настольная игра "Фрукто 10", новая версия.
«Фрукто 10» Вам нужно быть самым быстрым, чтобы первым найти фруктовую десятку на двух карточках, громко ее объявить и забрать карточки
392 руб
Раздел: Карточные игры
Простыня на резинке "ЭГО", 90х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
589 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 18x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
310 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

97. Статус депутатов местных Советов и формы их работы

98. Органiзацiйно-правовi форми пiдприємств

99. Формы и методы выхода предприятий на внешний рынок


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.