Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Здоровье Здоровье

Охорона праці і навколишнього середовища

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

1 Загальні питання охорони праці і навколишнього середовища Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних мір і засобів, спрямованих на збереження здоров'я й працездатності людини в процесі праці (закон України „Про охорону праці” від 2 листопада 1992 року). Її завданням є зведення до мінімуму ймовірності травмування або захворювань працюючих з одночасним забезпеченням нормальних умов праці при його максимальній продуктивності, науковий аналіз умов праці, виробничих процесів, а встаткування з погляду можливих аварійних ситуацій, поява небезпечних факторів, виділення шкідливих речовин. На основі такого аналізу визначаються небезпечні ділянки виробництва, можливі аварійні ситуації, розробляються заходи щодо їхнього запобігання або обмеження наслідків. У ГОСТ 2293-93 «Охрана труда . Термины и определения» та інших стандартах приведені визначення основних понять і термінів, які використовуються у розгляді питань охорони праці. Сьогодні комп’ютерна техніка широко застосовується у всіх сферах людської діяльності. Усе більше людей різних професій не можуть обійтися без допомоги комп’ютера. Це не дивно, оскільки розрахунки за допомогою ЕОМ значно допомагають заощадити час і кошти. Тому, необхідно приділяти більше уваги забезпеченню безпечних і нешкідливих умов праці користувачів ЕОМ, підвищити контроль над підтримкою діючих норм, стандартів, правил, інструкцій та інших офіціальних документів по техніці безпеки споруджень, обладнання та машин. Під час роботи на комп’ютері людина піддається впливові ряду шкідливих і небезпечних факторів, що пов’язано з небезпекою одержання травм і професійних захворювань. Максимально зменшити кількість шкідливих впливів на людину при високій продуктивності праці, створити комфортні умови для роботи людей – ось одна з головних задач охорони праці. Умови праці користувачів ЕОМ повинні відповідати закону про охорону праці , який визначає основні положення, спрямовані на реалізацію прав громадян, охорону їхнього життя і здоров’я в процесі їхньої трудової діяльності, регулює відносини між власником підприємства і робітником з питань безпеки гігієни праці, установлює єдиний порядок організації праці на Україні. Робота проводиться в приміщенні ЗАТ «Миловарний комбінат». Приміщення планово-економічного відділу розташовано на третьому поверсі п'ятиповерхового будинку. У приміщенні розташовано 3 робочих місць з комп’ютерами. Відповідно до норм ДНАОП 0.00-1.31-99 площа, що відводиться для робочого місця з комп’ютером повинна бути не менше 6 м2, об'єм не менше 20 м3. Розміри даного приміщень складають: довжина – 10 м, ширина – 6 м, висота – 3,5 м, тобто загальна фактична площа складає 60 м2. Необхідна площа на 3 робочих місця із установленими ПК складає 18 м2, що не перевищує фактичну. Обсяг кабінету на одного працюючого складає 70.м3, отже відповідає нормі (ДНАОП 0.00-1.31-99) –не менше 20 м3. По категорії вибухо – і пожежонебезпеки, згідно дане приміщення відноситься до категорії В – пожежонебезпечне, тому що присутні тверді матеріали, що горять, такі як дерев'яні столи, папір і інше.

Виходячи з категорії пожежонебезпеки і поверховості будинку, ступінь вогнестійкості будівлі II ЕОМ повинні розташовуватись в будівлі не менше ніж II ступню вогнестійкості. По ступені небезпеки поразки людей електричним струмом відділ, згідно , класифікується як приміщення з підвищеною небезпекою, тому що не виключена можливість одночасного дотику людини до маючих з'єднання з землею конструкціям будинку, з одного боку, і до металевих корпусів електроустаткування, що можуть виявити під напругою – з іншого. При роботі з ПК людина може піддатися впливу шкідливих та небезпечних факторів. Під шкідливими виробничими факторами розуміють фактори, тривалий вплив яких викликає розвиток професійних захворювань. Небезпечні виробничі фактори – вплив яких на працюючого викликає травму, тобто пошкодження організму . Шкідливі і небезпечні чинники, з якими стикається економіст при роботі з ПК, приведені в таблиці 4.1. Таблиця 1 – Перелік шкідливих та небезпечних виробничих факторів Найменування факторів Можливі джерела їх виникнення Характер дії Небезпека ураження електричним струмом Мережа живлення Небезпечний Пожежонебезпечність приміщень Наявність матеріалів, що згорають і джерел запалення (електроапаратура) Небезпечний та шкідливий Електромагнітне випромінювання в тому числі і рентгенівське ЕПТ (Дисплей є джерелом рентгенівського, радіочастотного, ультрафіолетового й інфрачервоного випромінювання, та випромінювання звукового діапазону) Шкідливий Статична електрика ЕПТ монітору і діелектрична поверхня екрана Шкідливий Іонізація повітря Статична електрика і рентгенівське випромінювання Шкідливий Підвищений рівень шуму Шум створюється перетворювачем напруги ЕОМ, її технічною периферією, а також людьми, що працюють в аудиторії Шкідливий Несприятлива освітленість Недостатнє штучне і природне освітлення Шкідливий Незадовільні параметри мікроклімату Незадовільний стан системи опалення і вентиляції Шкідливий Психофізіологічні напруження Монотонність праці, перенапруженість зорових аналізаторів, розумова напруженість, незручність і статичність пози Шкідливий 2. Промислова санітарія Мікроклімат – метеорологічні умови внутрішнього середовища приміщень, які визначаються діючими на людину сполученнями температури, відносної вологості, швидкості руху повітря й теплового випромінювання . Робота на персональному ПК не вимагає фізичної напруги, підняття і перенесення важких предметів, виконується сидячи. Енерговитрати не перевищують 120 кКал/год, отже ця робота може бути віднесена до категорії важкості – легка фізична Iа . Параметри мікроклімату обираються відповідно до вимог з урахуванням категорії робіт по енерговитратам для теплого й холодного періодів року. При роботі економіста на ПК повинні бути забезпечені оптимальні параметри мікроклімату, приведенні у таблиці 4.2. Таблиця 2 – Оптимальні параметри мікроклімату Період року Температура, °С Відносна вологість Швидкість руху повітря, м/с, не більше Теплий 23 – 25 40 – 60 0,1 Холодний 22 – 24 40 – 60 0,1 Для забезпечення вищевказаних оптимальних метеорологічних умов у помешканні передбачена система опалення (загальне парове) в холодному періоді, та вентиляція (загальна приточно-витяжна штучна) і кондиціювання в теплому, відповідно до СНиП 2.0

4.05-92 . Припустимий рівень іонізації повітря помешкання відповідно до СН 21.52-80 повинен складати 1500 – 3000 один./м3. Нормування освітлення здійснюється відповідно до СНиП 11-4-79 . Відділ забезпечений комбінованим освітленням. В темний час доби передбачається загальне і/або місцеве рівномірне штучне, а в світлий – бокове одностороннє природне освітлення два віконних прорізи . Для розміру об'єкту розрізнення 0,3 – 0,5 мм (III розряд зорової роботи) світлового фону і середнього контрасту об'єкту розрізнення з фоном (підрозряд «г») нормоване значення коефіцієнта КПО енIII = 2%. Мінімальна освітленість Еmi =300 лк, підтримується за рахунок кількості та потужності електроламп. Для визначення нормованого значення КПО при природному освітленні для умов міста Харкова (IV-й світловий пояс) використовується формула: eнIV = eнIII m c = 2 0,9 1 = 1,8 деeнIII – нормований розмір КПО для третього поясу світлового клімату, eнIII = 2%; с – коефіцієнт сонячного клімату, с = 1 (всі вікна виходять на схід); m – коефіцієнт світлового клімату, m = 0,9.(для IV-го світлового поясу). Одним з найбільш поширеніших чинників зовнішнього середовища, який несприятливо впливає на людину, є шум. Вплив шуму на організм людини залежить від рівня звукового тиску, частотних характеристик, тривалості дії, а також індивідуальних особливостей людини. При тривалій дії шуму у оператора ЕОМ виявляються симптоми утомленості, нервового збудження, що сприяють погіршенню працездатності і допущенні помилок при роботі. Для уникнення шкідливої дії шуму на організм працюючого, необхідне дотримання нормованих параметрів, які не повинні перевищувати допустимих величин. При роботі на комп’ютері рівень шуму відповідно до ГОСТ 12.1.003-83 не повинен перевищувати 50 дБА. Згідно ГОСТ 12.1.012-90 рівень віброшвидкості для категорії 3, тип «В», в умовах комфорту не повинен перевищувати 75 дБ. Джерелами електромагнітного випромінювання (ЕВМ), у тому числі рентгенівського, є електронно-променеві трубки (ЕСТ). Згідно потужність експозиційної дози рентгенівського випромінювання трубки будь-якій точці перед екраном на відстані 5 см від його поверхні не повинна перевищувати 100 мкР/год. Захист користувачів ЕОМ від рентгенівського випромінювання забезпечуються за допомогою екранів із спеціального затемненого скла. 3. Електробезпека Джерелами можливої поразки електричним током для бухгалтера можуть служити: комп’ютер, принтер та інша офісна техніка, що залучена до електричної мережі. Персональна ЕОМ є однофазним споживачем електроенергії від трифазної чотири ядерної мережі змінного струму з глухо заземленою нейтраллю, напругою 380/220 В, частотою 50 Гц. Основними заходами захисту від ураження електричним струмом є: конструктивні заходи (ПК відноситься до електроустановок до 1000 В закритого виконання, всі токоведучі частини знаходяться в кожухах . Ступінь захисту персоналу від зіткнення зі струмоведучими частинами усередині захисного корпуса і від улучення води усередину корпуса ІР-44, де перша “4”-захист тіл, розміром більш 1,0 мм, друга “4”-захист від бризгів води); в якості схемно-конструктивного заходу безпеки застосовується занулення – навмисне з’єднання металевих частин комп’ютера, що у випадку аварії можуть виявитися під напругою, з нейтраллю; експлуатаційні міри (необхідно дотримуватися правила техніки безпеки при роботі з високою напругою, а також наступної міри обережності не підключати і не відключати рознімання кабелів при включеній напрузі мережі, технічне обслуговування і ремонт робити тільки при вимкнутому живленні).

Перелк важких робт  робт з шкдливими  небезпечними умовами прац, а також граничн норми пдймання  перемщення важких речей особами молодше всмнадцяти рокв затверджуються Мнстерством охорони здоров'я Украни за погодженням з Державним комтетом Украни по нагляду за охороною прац. Стаття 191 Медичн огляди осб молодше всмнадцяти рокв Ус особи молодше всмнадцяти рокв приймаються на роботу лише псля попереднього медичного огляду  в подальшому, до досягнення 21 року, щороку пдлягають обов'язковому медичному оглядов. Стаття 192 Заборона залучати працвникв молодше всмнадцяти рокв до нчних, надурочних робт  робт у вихдн дн Забороняться залучати працвникв молодше всмнадцяти рокв до нчних, надурочних робт  робт у вихдн дн. Стаття 193 Норми виробтку для молодих робтникв Для робтникв вком до всмнадцяти рокв норми виробтку встановлюються виходячи з норм виробтку для дорослих робтникв пропорцонально скороченому робочому часу для осб, що не досягли всмнадцяти рокв

1. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

2. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

3. Законодавство про охорону праці та правила охорони праці

4. Основи побудови обліку праці та її оплати

5. Облік праці та її оплати

6. Автоматизована система обліку праці та зарплати
7. Наукове обґрунтування та розробка моделі завантаження лікувальних закладів охорони здоров’я пацієнтами
8. Міжнародний поділ праці та міжнародна спеціалізація виробництва

9. Економіка праці та соціально-трудових відносин

10. Ринок праці та його регулювання

11. Ринок праці та Центр зайнятості

12. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

13. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

14. Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників

15. Охорона праці

16. Типове положення "Про охорону праці"

Настольная игра "Черепашьи бега".
Всем известно, что Черепахи очень не любят спешить, но иногда даже им приходится побегать. Например за лакомым кусочком сочной капусты! И
990 руб
Раздел: Прочие
Дополнительный набор карт Имаджинариум "Персефона".
Имаджинариум "Персефона" - это самое новое дополнение к настольной игре для незаурядных компаний. 98 дополнительных карт от
750 руб
Раздел: Карточные игры
Игра настольная "Кто в яйце".
В набор входят: - 4 лукошка для яиц разных цветов; - 4 набора фишек в соответствии с цветом лукошка; - 24 половинки яиц с изображениями
605 руб
Раздел: Прочие

17. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

18. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

19. Законодавча база України про охорону праці

20. Навчання з питань охорони праці

21. Навчання працівників з питань охорони праці

22. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві
23. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"
24. Основи охорони праці

25. Охорона праці

26. Охорона праці - основні положення, зміст і завдання

27. Охорона праці в господарстві

28. Охорона праці в машинобудуванні

29. Охорона праці користувачів комп’ютерів

30. Охорона праці на підприємстві

31. Охорона праці при роботі з персональним комп’ютером

32. Охорона праці у Швейцарії

Магнитная игра "Пингвины на параде".
Если вы любите игру «Пингвины на льдине», то вам придется по вкусу и эта игра! Это новое магнитное путешествие маленьких забавных
512 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор для специй "Золотая Серена", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее
Складной дорожный горшок Potette Plus с силиконовой вставкой и пакетами 10 штук.
Комплект дорожных аксессуаров от Potette Plus включает в себя уникальный складной горшок и силиконовую вставку к нему. Дополнительно ещё
2290 руб
Раздел: Прочие

33. Охорона праці на підприємствах громадського харчування

34. Охорона праці неповнолітніх за трудовим законодавством

35. Роль бюджету в фінансовому забезпеченні охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки

36. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

37. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

38. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки
39. Створення безпечних та нешкідливих умов та засобів праці
40. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

41. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

42. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

43. Контроль та ревізія оплати праці в бюджетних установах

44. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

45. Зміст права на фірмове найменування та його охорона

46. Охорона авторського права та суміжних прав в Україні

47. Правове регулювання охорони навколишнього природного середовища

48. Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища

Шарики пластиковые, цветные, 100 штук.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
638 руб
Раздел: Шары для бассейна
Фоторамка "Poster blue" (30х40 см).
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40см. Материал: пластик.
331 руб
Раздел: Размер 30x40
Магнитные истории "Что мне надеть".
Игра научит ребенка: ориентироваться по ситуации, внимательности, развития мелкой моторики, фантазии, аккуратности, усидчивости. В
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

49. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

50. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

51. Аналіз та прогнозування ринку праці

52. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

53. Мотивіаційні теорії та принципи підвищення продуктивності праці

54. Праця як основа життєдіяльності та провідний чинник виробництва
55. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування
56. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

57. Теоретико-методичні засади фізичного виховання молоді у працях С. Гайдучка та братів Франків

58. Значення води, її охорона та економне використання

59. Психологічні якості працівників та їх використання у процесі менеджменту

60. Державне управління сферою туризму та охороною культурної спадщини (регіональний аспект)

61. Аналіз та обгрунтування заходів охорони флори Луганської області

62. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища

63. Міжнародний організаційний механізм охорони навколишнього середовища

64. Органи державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

Ночник с датчиком движения "Ночной снайпер".
Маленький ночник с датчиком движения "Ночной снайпер" надежно крепится на крышку унитаза и срабатывает только при вашем
648 руб
Раздел: Ночники
Рюкзак школьный "Ever After High. Dragon Game".
Рюкзак школьный - легкий и яркий рюкзак для ученицы начальной школы. Прочная каркасная конструкция хорошо сохраняет форму, устойчиво стоит
2451 руб
Раздел: Без наполнения
Пакеты фасовочные "Paclan", 26x35 см, 1000 штук.
Производятся из пищевого полиэтилена и безвредны для человека. Сохраняют свежесть продуктов. Пакеты выпускаются разного размера, что
305 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

65. Аналіз кошторисів "Управління з контролю за використанням та охороною земель" у Вінницькій області за 2007–2008 роки

66. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

67. Сучасні форми та системи оплати праці

68. Організація праці

69. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

70. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми
71. Державне і договірне регулювання оплати праці
72. Облік робочого часу працівника

73. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

74. Облік витрат на оплату праці

75. Охорона грунтів

76. Етичні погляди на заробітну плату і умови праці

77. Умови праці на виробництві

78. Форма розподілу праці в цеху

79. Безпека праці у виробничих приміщеннях

80. Гігієнічні норми праці

Качели детские деревянные "Волна".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
313 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Соковарка "Webber" ВЕ-06.
Дно состоит из трех слоев. Материал: нержавеющая сталь. Подходит под любую кухонную плиту. Кастрюля для воды: 20х11 см, объем 3,5
1970 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Настольная игра "Доббль: Цифры и формы" (Spot It! Numbers & Shapes).
Детская версия знаменитой игры Доббль. На её карточках изображены цифры и геометрические фигуры разных цветов. И как всегда: каждая карта
944 руб
Раздел: Внимание, память, логика

81. Охорона птахів

82. Аналіз продуктивності праці в рослинництві

83. Регіональний ринок праці

84. Дитяча праця і дитячий заробіток

85. Нормативно-правове забеспечення охорони і використання земельних ресурсів

86. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу
87. Послуга охорони як особливий вид господарської діяльності
88. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

89. Правовий статус працівників міліції, їх основні завдання

90. Процесуальний порядок вжиття заходів до охорони спадкового майна

91. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника

92. Цивільно-правова охорона особистого життя фізичної особи

93. Мова програмування C++ та середовище розробки Microsoft Visual C++

94. Козацтво на охороні кордонів України

95. Підготовка культурно-освітніх працівників в Україні в 60-70-і роки ХХ століття

96. Характеристика узагальнюючих праць з історії Польщі 1980-2000 рр.

Универсальная вкладка для дорожных горшков (мятный).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Горшки обычные
Игрушка-прорезыватель силиконовый Happy Baby "Silicone teether".
Особенности: фактурная поверхность массирует дёсны; проникает в труднодоступные места ротовой полости; развивает мелкую моторику; шумовой
559 руб
Раздел: Силиконовые
Рамка пластиковая со стеклом 30x30, арт. ST31-S.
Пластиковая рамка со стеклом универсальна и для фотографий, и для картин. Она не испортится со временем и отлично подойдет для обрамления
309 руб
Раздел: Прочие

97. Охоронна сигналізація з GSM-каналом

98. Медико-психологічна характеристика невротичних розладів у музично-педагогічних працівників

99. Розвиток інфраструктури охорони здоров’я в Донбасі у 20-х рр. ХХ ст.: історичний аспект

100. Міжнародний розподіл праці Ізраїлю


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.