Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Кафедра природничих і математичних дисциплін початкового навчання Курсова робота Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу «Я і Україна» Виконала: студентка 31 групи (заочної форми навчання) факультету підготовки вчителів початкових класів Вознюк Наталія Анатоліївна Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри природничих і математичних дисциплін початкового навчання Жаркова Ірина Іванівна Тернопіль-2009 Зміст 1. Сутність пізнавальних інтересів та їх роль у навчально-виховному процесі початкової школи 2. Вікові особливості учнів молодшого шкільного віку 3. Сучасний урок природознавства з погляду забезпечення пізнавальних інтересів Список використаної літератури 1. Сутність пізнавальних інтересів та їх роль у навчально-виховному процесі початкової школи Інтерес є могутнім засобом успішного навчання й виховання, необхідною умовою досягнення позитивних результатів. Розглянемо, як у психолого-педагогічній літературі розкривається природа інтересу, тобто його сутність, структура, взаємозв’язки з окремими компонентами навчального процесу. Інтерес — це вибіркове емоційно-пізнавальне ставлення особистості до предметів, явищ, подій навколишньої дійсності. Тут вступають в єдності об’єкт інтересу, що має захоплюючі, привабливі сторони, і суб’єкт, для якого ці сторони життєво важливі . Іншими словами, уміння щось побачити, здивуватися, захопитися, захотіти негайно зрозуміти, що, чому і як відбувається, знайти в собі сили, щоб відшукати відповіді на ці запитання, не відступити перед труднощами, а отримавши відповідь, знову прагнути вперед, у незвідане — все це , разом узяте, і є інтерес. Інтерес емоційний, він дарує радість творчості, радість пізнання, він міцно пов’язаний з гостротою сприймання навколишнього світу, увагою, пам’яттю, мисленням і волею. Інтерес ґрунтується на орієнтувально-дослідницькому рефлексі. І.П. Павлов вдало назвав його рефлексом «Що таке?». Пізнавальний інтерес — вид мотивів, форма прояву пізнавальних потреб, що виявляється в прагненні до пізнання об’єкта чи явища, оволодіння певним видом діяльності; має вибірковий характер; є найважливішим стимулом до навчання . Динамічність, поступальний рух, перехід від явища до сутності, встановлення глибоких зв’язків, оволодіння закономірностями є характерними ознаками пізнавального інтересу. З самого початку навчальної діяльності дітей значно змінюється спрямованість їхніх інтересів. Дослідження Л.І. Божович та інших психологів показують, що наприкінці дошкільного періоду внаслідок освітньо-виховної роботи в дітей звичайно виникає нова вища потреба — вчитися. У зв’язку з цим з’являється інтерес до школи, до навчання, до всього шкільного життя. Вивчаючи пізнавальні інтереси молодших школярів, учені переконалися, що дитячі захоплення дуже різні. Зокрема, у дослідженнях Н.М. Бібік встановлено, що діти виявляють великий інтерес до предметів і явищ природи.

Це видно із численних запитань, з якими вони звертаються до дорослих і вчителів. Так, виходячи із своїх знань про утворення різних предметів і пов’язуючи їх з явищами природи, учні запитують: «З чого Сонце зроблено? Хто зробив Сонце?» Дітей цікавить величина і склад нашої планети: «Чи велика Земля? Хто її зробив? З чого складається Земля?» Багато запитань пов’язано з бажанням розширити свої знання про воду: «Чому вода буває тепла і холодна? З чого вона? Звідки береться вода в річках?» Великий інтерес учні початкових класів виявляють до живих істот. Їх приваблює можливість набувати знання в процесі пізнавальної діяльності. Характеризуючи особливості пізнавального інтересу, Г.І. Щукіна визначає такі його істотні ознаки: інтелектуальну спрямованість пошуку нового в об’єкті, прагнення ознайомитися з предметом ближче, пізнати його глибоко і всебічно; усвідомлене ставлення людини до предмета свого інтересу і до завдання, що стоїть перед нею в пізнанні цього предмета; емоційну забарвленість: інтерес завжди пов’язаний з бажанням щось дізнатися, радістю пошуку, гіркотою невдачі і торжеством відкриттів; вияв у вольовій дії: інтерес спрямовує зусилля людини на відкриття нових сторін і ознак предмета. У цій характеристиці привертає увагу емоційна забарвленість і дієвість інтересу, який стає значущим мотивом поведінки школярів. Інтереси молодших школярів відзначаються такими характерними особливостями: наслідувальністю (випадковістю виникнення); непостійністю, короткочасністю легкою і безпричинною зміною; поверховістю (цікаві лише зовнішні факти, зокрема яскраві, незвичайні, заглиблюватися в суть — непривабливо); близькістю власному життєвому досвіду; розкиданістю (учень цікавиться багатьма зовсім різними галузями знань, без усякого їх зв’язку; діти ставлять безліч запитань, далеко виходячи за межі навчального матеріалу); спрямованістю на найближчий результат (Розв’язав задачу чи ні? Скільки помилок зробив? Яку оцінку поставив учитель?) . Протягом першого року навчання діти починають дедалі більше цікавитися окремими предметами, явищами природи і подіями з життя людей. У школярів виникає безліч запитань, пов’язаних із змістом навчальних предметів і з різними подіями суспільного життя. Політ у космос, операція на серці, вибух у шахті — усе викликає в дітей жвавий інтерес. На основі інтересу до навчальної діяльності в дітей формуються спеціально пізнавальні інтереси, тобто потяг до пізнання нового в межах певного навчального предмета. Дослідження Н.М. Бібік , Г.І. Щукіної та інших авторів показали, що пізнавальні інтереси у школярів виникають і закріплюються залежно від кількох умов. Зокрема: Правильне співвідношення нового і вже відомого є істотною умовою виникнення пізнавального інтересу у дітей. Це означає, що школярі повинні мати якісь знання про явища природи, що спричинить глибший інтерес до предмета. Вчитель повинен уміти в старому, відомому показати новий зміст: ознаки, властивості, відношення з іншими об’єктами. Наприклад, інтерес до кита в дітей помітно зростає, коли вони дізнаються, що тварина важить в середньому 112 тонн; щоб його зрівноважити, треба на другу шальку терезів поставити 36 слонів.

Серце кита важить 600-700 кілограмів, мозок — 2,5 кілограма, а язик — 3 тонни. Можливість використати свою ініціативу, свою активність для творчого перетворення предмета підвищує інтерес учня до роботи. Інтерес виникає і підтримується досягнутим успіхом діяльності. Величезне значення для підвищення інтересу має відкриття для дітей практичного використання виучуваного матеріалу, його застосування в житті людей. Наприклад, діти з більшим інтересом починають вивчати трави, коли дізнаються про їх лікувальні властивості; кругообіг води в природі привертає увагу дітей і породжує багато запитань про посуху, зливи, грози і град тощо. Інтерес дітей до навчального предмета зростає тоді, коли вони бачать, що вчитель — це людина, захоплена своєю роботою і володіє майстерністю передавання знань дітям, вміє цікаво, повно, яскраво викладати навчальний матеріал. Формуванню навчальних і пізнавальних інтересів значною мірою сприяє позакласна і позашкільна робота. З другої половини першого року навчання дитини в школі в її життя входить художня книжка. Дитина не тільки слухає, як її читають дорослі, вона починає читати сама. І як тільки подолано труднощі в оволодінні технікою читання, діти починають дедалі більше захоплюватися новим для них видом діяльності. Читання розкриває перед дітьми безліч нових галузей життя природи і людей у їх сьогоднішньому, минулому і майбутньому. Дослідження Н.М. Житомирової, О. Хузе, Н.М. Свєтловської, Н.М. Дружиніної показують, що учнів 1-2 класів цікавлять, насамперед, сюжетний бік літературного твору, передусім дії людей або тварин, і випадки, які відбуваються з героями. У дітей виникає живий інтерес до книжки. Вже в початковій школі величезна роль у розвитку пізнавальних і навчальних інтересів належить науково-пізнавальним книгам, читаючи які діти дізнаються багато нового про людей минулого і сучасності, про тваринний і рослинний світ, техніку і т. ін. Спірним є питання про те, як позначаються на пізнавальних інтересах маленького школяра, що формуються, зусилля, спричинені потребою розв’язати складні завдання. Деякі дослідники, зокрема П.І. Размислов, вважають, що молодших школярів цікавить легка справа, яка не потребує напруження. Складний зміст не викликає позитивного ставлення і бажання пізнати його глибше й повніше. Ці результати потребують уточнення. Вони розбігаються з даними, одержаними іншими дослідниками. Наприклад, М.Ф. Морозова зазначає, що школярів не задовольняють уроки, побудовані на основі легких завдань. Навіть учні 1-2 класів (75-85 %) віддають явну перевагу складним (посильним) завданням. Легкі завдання, що не потребують розумового зусилля, породжують нудьгу і не приваблюють уваги. Спочатку інтерес учнів спрямовується на пізнання нових для них фактів, явищ. Потім дедалі більший інтерес виявляють школярі до тих різноманітних ознак явищ і, зокрема, їх взаємозалежностей та зв’язку, які учні розкривають, засвоюючи навчальний матеріал. Такий інтерес розвивається особливо тоді, коли вчитель залучає учнів до здійснення маленьких відкриттів. Яскраво виявлена потреба молодших школярів в активній розумовій діяльності мобілізує їхній пізнавальний інтерес.

Педагогическое сотрудничество – это гуманистическая идея совместной развивающей деятельности детей и педагогов на основе взаимопонимания, проникновения в духовный мир друг друга, коллективного анализа хода и результатов этой деятельности. 29. Сущность процесса обучения Обучение — процесс социально обусловленный, вызванный необходимостью воспроизводства человека как субъекта общественных отношений. Отсюда и важнейшая социальная функция обучения — формирование личности, соответствующей социальным требованиям. Обучение есть специально организованный процесс активного взаимодействия между учеником и педагогом, в результате которого у учащегося формируются определенные знания, умения и навыки на основе его собственной активности. А педагог создает для активности обучаемого необходимые условия, направляет ее, контролирует, предоставляет для нее нужные средства и информацию. Функция обучения состоит в максимальном приспособлении знаковых и вещественных средств для формирования у людей способности к деятельности. Обучение есть целенаправленный педагогический процесс организации и стимулирования активной учебно-познавательной деятельности учащихся по овладению научными знаниями, умениями и навыками, развитию творческих способностей, мировоззрения и нравственно-эстетических взглядов

1. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання

2. Розвиток у молодших школярів уявлень про народне мистецтво (на прикладі творчості Катерини Білокур)

3. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

4. Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи

5. Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів

6. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання пейзажу
7. Формування мовленнєвих навичок у молодших школярів
8. Формування у молодших школярів комунікативних умінь і навичок на уроках рідної мови

9. Формування у молодших школярів навичок швидкочитання як засобу усвідомленого сприйняття художнього твору

10. Вивчення теми "Прикметник" як засіб формування пізнавальної активності молодших школярів

11. Використання засобів педагогічного малювання у процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів

12. Комплексне використання засобів наочності в процесі формування природничих знань молодших школярів

13. Психологічні умови розвитку уваги у молодших школярів

14. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів при вивченні теми "Прислівник"

15. Розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів на уроках читання

16. Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу "Я і Україна" в 3-4 класах

Набор посуды керамической "Миньоны" (3 предмета), желтый.
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Пивная кружка "Пиво утром, как известно, не так вредно, как полезно", 500 мл, 14 см.
Состав: керамика, ПМ. Мыть тёплой водой с применением нейтральных моющих средств.
720 руб
Раздел: Кружки
Средство для купания Bubchen, 400 мл.
Мягкое средство для купания младенцев c лекарственными травами стабилизирует кислотно-щелочной баланс кожи и поддерживает ее естественную
413 руб
Раздел: Экстракты, сборы

17. Розвиток творчого мислення молодших школярів в процесі навчання

18. Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра

19. Традиційні народні промисли і ремесла як засіб формування смаків та ідеалів у молодших школярів

20. Формування в молодших школярів пізнавального інтересу засобами усної народної творчості на уроках курсу "Я і Україна"

21. Формування готовності до оволодіння самостійним писемним мовленням у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення

22. Формування екологічної культури молодших школярів
23. Формування здорового способу життя молодших школярів
24. Формування мовленнєвої комунікації молодших школярів на уроках розвитку зв’язного мовлення

25. Формування патріотичних почуттів молодших школярів у позаурочній діяльності

26. Формування системи композиційних закономірностей у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

27. Формування у молодших школярів граматичних понять роду, числа і відмінка іменників

28. Формування у молодших школярів мотивації до навчання

29. Формування у молодших школярів читацьких інтересів у процесі роботи з дитячою художньою книжкою

30. Формування читацьких інтересів молодшого школяра на основі використання ілюстрованого матеріалу

31. Діагностика і формування пізнавальних здібностей молодших школярів у процесі навчання

32. Розвиток пам’яті молодшого школяра

Кролик "Bunnies" с магнитами, 9,5 см.
Симпатичные кролики приглашают вас весело провести время! Благодаря магнитным свойствам вы можете комбинировать их по-разному. Материал:
386 руб
Раздел: Дикие животные
Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1141 руб
Раздел: Глобусы
Сетка москитная белая.
Сетка москитная препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

33. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

34. Аналіз диференційованого підходу у навчанні математики молодших школярів у педагогічному досвіді

35. Вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства в 3 класі

36. Види трудової діяльності молодших школярів

37. Використання засобів логіко-емоційної виразності у читанні молодших школярів

38. Гармонізація фізичного і розумового розвитку молодших школярів в процесі фізичного виховання
39. Музично-ритмічне виховання молодших школярів
40. Особливості емоційних реакцій молодших школярів

41. Особливості методики ознайомлення молодших школярів з видами і жанрами образотворчого мистецтва

42. Патріотичне виховання молодших школярів на уроках трудового навчання

43. Педагогічні основи розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів

44. Профілактика порушення зору молодших школярів засобами фізичного виховання

45. Рівні роботи в розвитку мовлення молодшого школяра

46. Самостійна учбова діяльність молодших школярів

47. Статеве виховання молодших школярів

48. Фізичне виховання молодших школярів у напрямку родина-школа

Алфавитная книга записи обучающегося.
Книга записи обучающихся является основой первичного учета и ведется в каждом общеобразовательной учреждении. Книга имеет алфавитную
371 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Кукла "Берта", 32 см.
Кукла Берта одета в длинное белое платье, украшенное кружевом. На ее ножках - красивые туфельки. Светлые длинные волосы берты собраны в
305 руб
Раздел: Классические куклы
Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (серо-голубой).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства

49. Фразеологізми як засіб образного мовлення молодших школярів

50. Дидактичні умови забезпечення оптимального первинного сприймання навчального матеріалу у молодших школярів

51. Диференційований підхід у процесі навчання молодших школярів розв’язувати текстові задачі

52. Зміст правового виховання молодших школярів

53. Економічне виховання молодших школярів

54. Виховання молодших школярів на засадах християнської моралі
55. Виховання організованості молодших школярів на уроках фізичної культури
56. Вікові особливості молодших школярів та їх врахування у забезпеченні пізнавальної активності

57. Мотивація в структурі учбової діяльності молодших школярів

58. Особливості спілкування молодших школярів у шкільному колективі

59. Психодіагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів

60. Розвивальні ігри молодших школярів

61. Формування навичок виконання зображень птахів і тварин на уроках образотворчого мистецтва у початкових класах

62. Розвиток уваги старшокласників

63. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

64. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана), 60х45 см.
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана). Предназначена для защиты обивки сидений и для удобного хранения
503 руб
Раздел: Прочее
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Звезда".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см
Экологичный стиральный порошок "Garden", без отдушек, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает бельё из всех видов тканей (в том
399 руб
Раздел: Стиральные порошки

65. Аналіз альтернативних підходів до формування структури організації

66. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

67. Формування організаційної культури

68. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

69. Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів

70. Підготовка вчителя молодших класів до організації та проведення уроку
71. Формування пізнавальних інтересів першокласників на уроках "Я і Україна"
72. Формування пізнавального інтересу учнів на уроках біології в 6 класі

73. Дослідження ціннісних орієнтацій у осіб молодшого шкільного віку

74. Вплив спеціальних вправ на рівень фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку

75. Розвиток творчих здібностей школярів на уроках зарубіжної літератури

76. Формування здорового способу життя школярів засобами фізичної культури

77. Загальні поняття розвитку рухових здібностей школярів. Силові здібності та їх розвиток

78. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

79. Формування та розвиток банківської системи України

80. Розвиток місцевого самоврядування і формування та розвиток бюджетних відносин

Набор мисок Mayer & Boch "Земляника".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы
Дневник школьный "Наушники на мятном".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
349 руб
Раздел: Для младших классов
Треугольные цветные карандаши, 24 цвета ( с точилкой ).
Мягкие цветные карандаши треугольной формы, 24 цвета в комплекте с точилкой.
423 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Структура й екологічна безпека харчування школярів м. Біла Церква

82. Методика формування музичного сприйняття молодших школярiв

83. Корекція заїкання у школярів

84. Місце трудової підготовки школярів у системі народної освіти

85. Навчання фізиці повинно бути важким, але обов’язково переможним для всіх школярів

86. Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури
87. Причини неуспішності школярів, шляхи її подолання та попередження
88. Розвивальне навчання школярів

89. Розвиток у старших дошкільників мовленнєво-комунікативних навичок розповіді

90. Теоретичні основи формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 8-11 класів при вивченні профілю "Деревооброрбка"

91. Фольклор як засіб виховання школярів

92. Формування уваги на уроках читання у початкових класах

93. Особливості уваги дітей молодшого шкільного віку

94. Розвиток психомоторики у дітей молодшого шкільного віку з порушенням мовлення

95. Чинники, що впливають на ситуацію етичного вибору школярів середньої ланки

96. Методика виховання гнучкості у школярів

Магнитные истории "Мир вокруг".
Детская магнитная игра "Мир вокруг" поможет в большом кругу друзей весело провести время. Она заключается в следующем – ребенку
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
396 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мешок для обуви "Kitten", 1 отделение, светоотражающая полоса.
Удобный мешок для обуви со светоотражающей полосой и карманом на молнии. Размер: 370х470 мм. Материал: полиэстер.
400 руб
Раздел: Сумки для обуви

97. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

98. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

99. Виникнення та формування українського етносу

100. Формування рок- культури


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.