Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Розподіл прибутку державних підприємств

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Положенням 1213 Мінфін поставив перед бухгалтерами низку запитань, при вирішенні яких на практиці виникають серйозні проблеми. У цій статті автор не лише розгляне основні методологічні засади відображення у бухгалтерському обліку і звітності розподілу прибутку державних та комунальних підприємств, а й спробує розробити практичні пропозиції щодо цього. Юридична довідка Порядок розподілу прибутку будь-якого підприємства, відповідно до ч.2 ст.57 ГК, має бути визначений його установчими документами. Згідно з ч.3 ст.142 ГК, порядок використання прибутку суб’єкта господарювання визначає власник або уповноважений ним орган відповідно до законодавства та установчих документів. Згідно з ч.9 ст.75 ГК, прибуток державних комерційних підприємств розподіляється відповідно до затвердженого фінансового плану з урахуванням вимог чинного законодавства. (Відповідно до ч.9 ст.78 ГК особливості діяльності комунальних підприємств в основному визначаються особливостями діяльності державних та казенних підприємств, а це означає, що певні правові норми їхньої діяльності поширюється і на комунальні комерційні підприємства) Таким чином, державні й комунальні комерційні підприємства, згідно з ч.8 ст.75 та ч.9 ст.78 ГК, утворюють за рахунок прибутку (доходу) спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з їхньою діяльністю. Перелік спецфондів визначається відповідно до затвердженого фінансового плану: 1) амортизаційний фонд; 2) фонд розвитку виробництва; 3) фонд споживання (оплати праці); 4) резервний фонд; 5) інші фонди, передбачені статутом. Створення за рахунок прибутку амортизаційного фонду не знайшло відображення у Положенні 1213, мабуть, тому, що воно повністю суперечить національним і міжнародним стандартам обліку та звітності і не має економічного змісту. Проте інші фонди Мінфін спробував вписати у правовий механізм обліку. При цьому фонд споживання (оплати праці) перетворився у Положенні 1213 на спрямування прибутку на матеріальне заохочення. Перелік та розмір фондів Розділом ІV Положення 1213 передбачається можливість спрямувати прибуток державних і комунальних підприємств: 1) на сплату до бюджету належної суми прибутку; 2) на розвиток виробництва; 3) на матеріальне заохочення; 4) на створення інших фондів; 5) на відрахування до централізованого фонду. Однак це не означає, що підприємства зобов’язані всі ці фонди формувати. Формування є обов’язковим, якщо його передбачено щодо конкретних фондів статутними документами та/або фінансовим планом. Звичайно, належна до сплати до бюджету сума прибутку відображається як його використання (розподіл) в обов’язковому порядку. Порядок складання фінплану державним підприємством та його форму встановлено наказом Мінекономіки від 21.06. 2005 р. 173 (зі змінами). Комунальні підприємства планують свою діяльність згідно з рішеннями відповідних місцевих рад чи їхніх виконкомів. Але на практиці має розподілятися саме фактичний прибуток, а не плановий, і показники останнього зазвичай є досить віддаленими від реальної картини. Тим часом бухгалтера цікавить підстава для відображення в обліку та розкриття у звітності розподілу конкретного отриманого за рік прибутку.

Спробуймо з’ясувати це. Отже, на практиці, визначаючи розмір коштів, що спрямовуються на формування цільових фондів, варто виходити з нормативів, встановлених статутними документами (у деяких підприємств положення про формування фондів залишилися у статутах (положеннях), затверджених до 2000 року). Саме відповідно до цих показників належить планувати розподіл прибутку при складанні фінансового плану. Якщо ані фінансовим планом, ані статутними документами формування фондів та їх конкретний розмір не передбачені, підприємство може такі фонди не створювати. За бажання їх сформувати, з огляду на ч.3 ст.142 ГК, варто отримати дозвіл органу управління на формування відповідних фондів у встановлених розмірах. Фонд розвитку виробництва та його використання За економічною суттю спрямування прибутку на розвиток виробництва з формуванням фонду розвитку виробництва (субрахунок 4261 “Фонд розвитку виробництва”) є реінвестуванням власником (державою чи територіальною громадою) у капітал підприємства частини чистого прибутку. Внаслідок цього його сума “закріплюється” у власному капіталі підприємства і відображається за статтею “Інший додатковий капітал” його балансу. Таким чином, спрямування прибутку до цього фонду є суто технічною операцією, як і відображення його використання. І хоча призначенням фонду розвитку виробництва (далі - ФРВ) є фінансування капітальних інвестицій підприємства, при кожній інвестиційній операції (придбанні кожного конкретного об’єкта ОЗ) відображати в обліку використання цього фонду, на нашу думку, не варто. Іншим джерелом фінансування інвестиційних операцій зазвичай визнається амортизація. Вона хоча й не відображається у балансі у вигляді фонду, але є джерелом формування майна підприємства. Адже умовно збільшуючи витрати звітного періоду на суму амортизації, підприємство відображає її суму за кредитом контрактивного рахунка, що зменшує суму активів підприємства у балансі. Якщо підприємство інвестує у придбання ОЗ (та інших необоротних активів) на рівні їх зношення (амортизації), такий процес виробництва в економіці називається простим відтворенням (тобто виробництво щоразу відтворюватиметься на тому самому рівні). Якщо ж інвестує більшу суму, то це - розширене відтворення, за якого має місце виробничий розвиток. З огляду на це, використання ФРВ, на думку автора, треба відображати в обліку лише тоді, коли сума капітальних інвестицій перевищує суму нарахованої за цей самий період амортизації (адже лише тоді має місце розвиток виробництва). При цьому не слід враховувати капітальні інвестиції, що здійснюються за бюджетні кошти, та їх амортизацію, бо їх джерелом є кошти цільового фінансування. Приклад 1 Випадок 1. Чистий прибуток - 50000 грн. Статутом передбачено спрямування 40% чистого прибутку (20000 грн) на виробничий розвиток (на початок року невикористаного ФРВ немає). Амортизація ОЗ за рік - 60000 грн. Придбано необоротних активів протягом року (оборот за дебетом рах.15) - 40000 грн. Використання ФРВ немає. Випадок 2. За тих самих умов придбання необоротних активів становило 70000 грн.

На розвиток виробництва (капітальні інвестиції понад амортизацію) спрямовано: 70000 - 60000 = 10000 грн - це і є використання ФРВ. Випадок 3. За тих самих умов придбання необоротних активів становило 100000 грн. На розвиток виробництва (капітальні інвестиції понад амортизацію) спрямовано: 100000 - 60000 = 40000 грн, що перевищує сформований ФРВ. Вважаємо, що він використаний у повному обсязі (20000 грн): Д-т 4261 К-т 4262 на суму 20000. У цьому разі підприємство використало на придбання необоротних активів також інші джерела (наприклад нерозподілений прибуток чи позикові кошти). Відображення у бухгалтерському обліку використання ФРВ (Д-т 4261 К-т 4262) є суто технічною операцією, адже зміни у балансі (активах, капіталі чи зобов’язаннях) при цьому не відбуваються. У фінансовій звітності така операція не відображається. Отож, на думку автора, її слід відображати в обліку один раз на рік - 31 грудня, при реформації балансу, коли сума здійснених інвестицій порівнюється зі сумою нарахованої амортизації. Проте незважаючи на її технічний характер, ця операція, як і будь-яка інша, потребує підтвердження первинним документом. З цією метою пропонуємо складати розрахунок так, наприклад, як показано у зразку 1 (зразок заповнено відповідно до умов випадку 3 у прикладі 1). Зразок 1 Розрахунок суми використання фонду розвитку виробництва в 2007 році 1. Залишок фонду розвитку виробництва на початок року Сальдо за кредитом р.4261 0 2. Спрямовано чистого прибутку до фонду розвитку виробництва протягом року 20000 3. Нараховано амортизації необоротних активів за рік Оборот за кредитом р.13 60000 4. У т. ч. амортизація необоротних активів, придбаних за рахунок коштів цільового фінансування 0 5. Капітальні інвестиції (придбання необоротних активів) за рік Оборот за дебетом р.15 100000 6. У т. ч. за рахунок коштів цільового фінансування 0 7. Використання фонду розвитку виробництва (5 - 6) - (3 - 4) 20000 Резервний та інші фонди Спрямування прибутку до резервного та інших фондів (наприклад іншого додаткового капіталу), якщо це передбачено установчими документаи та/або фінансовим планом, підприємство відображає як використання прибутку, що підлягає синтетичному обліку за дебетом рах.443 у кореспонденції з кредитом рах.43. Як правило, питань щодо формування резервного та додаткового капіталу не виникає. Вони можуть виникнути щодо використання цих фондів - якщо установчими документами та рішеннями уповноважених органів порядок їх використання не визначено, ці фонди залишаються джерелом фінансування майна підприємства, що також свідчить про фактичне реінвестування коштів. Резервний фонд (капітал), як правило, використовується на покриття можливих збитків, що відображається у синтетичному обліку записом Д-т 43 К-т 442. Сплата прибутку до бюджету Відображаючи в обліку розподіл прибутку, не слід забувати про необхідність відображення його використання на суму нарахованих “держдивідендів” (частки прибутку, яка підлягає сплаті до бюджету). Нарахування цих “держдивідендів”, відповідно до Положення 1213, проводиться записом Д-т 443 К-т 67 (докладно їх виплату розглянемо в одному з наступних номерів “ДК”).

Власник або уповноважений ним орган не вправ вимагати вд працвника виконання роботи, поднано з явною небезпекою для життя, а також в умовах, що не вдповдають законодавству про охорону прац. Працвник ма право вдмовитися вд доручено роботи, якщо створилася виробнича ситуаця, небезпечна для його життя чи здоров'я або людей, як його оточують,  навколишнього середовища. У раз неможливост повного усунення небезпечних  шкдливих для здоров'я умов прац власник або уповноважений ним орган зобов'язаний повдомити про це орган державного нагляду за охороною прац, який може дати тимчасову згоду на роботу в таких умовах. На власника або уповноважений ним орган покладаться систематичне проведення нструктажу (навчання) працвникв з питань охорони прац, протипожежно охорони. Трудов колективи обговорюють  схвалюють комплексн плани полпшення умов, охорони прац та сантарно-оздоровчих заходв  контролюють виконання цих планв. Стаття 154 Додержання вимог щодо охорони прац при проектуванн, будвництв (виготовленн) та реконструкц пдпримств, об'ктв  засобв виробництва Проектування виробничих об'ктв, розробка нових технологй, засобв виробництва, засобв колективного та ндивдуального захисту працюючих повинн провадитися з урахуванням вимог щодо охорони прац

1. Оподаткування прибутку підприємств на прикладі ЗАТ СП "Теріхем-Луцьк"

2. Формування і розподіл прибутку на підприємстві ЗАТ "ЦУМ"

3. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

4. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

5. Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні

6. Приватизація майна державних підприємств
7. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
8. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

9. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

10. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

11. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

12. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

13. Правовий статус підприємств

14. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

15. Організація оплати праці на підприємстві

16. Реструктуризація підприємств

16 разноцветных восковых смываемых, треугольных мелков.
Мамы и папы могут быть уверены, что выбрав восковые мелки Crayola, они доставят радость своим детям. С их помощью можно нарисовать
419 руб
Раздел: Восковые
Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда

17. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

18. Правила поведінки на підприємстві

19. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

20. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

21. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

22. Кредитування підприємств
23. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств
24. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

25. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

26. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

27. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

28. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

29. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

30. Бухгалтерський облік на підприємстві

31. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

32. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

Конструктор "Кукольный домик".
Деревянный домик для маленьких кукол от компании "Большой Слон" привлечет внимание вашей малышки и не позволит ей скучать.
1155 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
Игра "Торре. Сорви башню".
Игра типа «Дженга» с разноцветными брусочками и кубиком. Мы усложнили Вашу задачу, покрасив в разные цвета брусочки ставшей уже привычной
666 руб
Раздел: Игры на ловкость
Планшетик "Умный светофор".
Правила дорожного движения важно знать всем детям. Теперь их можно учить с новым планшетиком от Азбукварика «Умный светофор»! В планшетике
406 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

33. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

34. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

35. Облік собівартості продукції на підприємстві

36. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

37. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

38. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")
39. Організація обліку на підприємстві
40. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

41. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

42. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

43. Аудит неопераційних витрат на підприємстві

44. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

45. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

46. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

47. Правовий статус комунальних підприємств

48. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

Фляга "S.Quire", 0,27 л, сталь, натуральная кожа, вставка черная.
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
1013 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Спиннер "Артефакт", перламутровый.
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Игра со звонком "Глаз-Алмаз".
Увлекательная игра для всей семьи. 8 игровых полей и 96 карточек, Смешарики продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Классические игры

49. Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"

50. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

51. Комерційна діяльність підприємств

52. Маркетингові дослідження на підприємстві

53. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

54. Організація збутової діяльності на підприємстві
55. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"
56. Технологічне обладнання торгово-посередницьких підприємств

57. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

58. Товарна стратегія маркетингу на підприємстві

59. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

60. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

61. Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві

62. Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

63. Дослідження та розробки на підприємстві

64. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

Стиральный порошок Ушастый нянь, 4500 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
533 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подушка Нордтекс "Магия сна", 50х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 50х70 см.
470 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Накладка на унитаз "Щенячий патруль", белая.
Пластиковая накладка на унитаз поможет малышу без труда и переживаний пользоваться туалетом. Благодаря краям, предотвращающим скольжение,
391 руб
Раздел: Сиденья

65. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

66. Основи управління персоналом підприємств

67. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

68. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

69. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

70. Стратегічне планування і управління на підприємстві
71. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств
72. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

73. Управління якістю на підприємстві

74. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

75. Організаційний розвиток підприємств

76. Автоматизація процесу оцінювання персоналу на підприємстві

77. Конфліктогенність зміни власності на підприємстві

78. Виробничо-торгівельна структура підприємств харчування

79. Діагностика діяльності підприємств готельного господарства (на прикладі ГК "Русь")

80. Аналіз використання чистого прибутку підприємства

Рюкзак для дошкольников "Тролли".
Рюкзачок "Тролли" детский, дошкольный, 1 отделение на завязках с верхних клапаном на липучке, 1 внутренний кармашек, узкие
465 руб
Раздел: Без наполнения
Плакат электронный "Говорящий Букваренок".
Многим детям понравится представленная оригинальная обучающая игра ''Говорящий Букваренок'', ведь она имеет несколько
429 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Тубус - карта "План покорения МИРА", магнитная, на холодильник.
Подарок заядлому путешественнику. Вы наверняка уже знакомы со знаменитой картой мира, верхний слой которой стирается монетой по принципу
1100 руб
Раздел: Прочее

81. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

82. Бюджетування на підприємстві на прикладі ТОВ "Енергоресурси–7"

83. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

84. Здійснення лізингових операцій на підприємстві

85. Методи фінансового планування на підприємстві

86. Непрямі податки з підприємств
87. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві
88. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

89. Організація грошових розрахунків на підприємстві

90. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

91. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин

92. Управлінське відтворення економічних ресурсів на підприємстві житлово-комунального господарства

93. Фінанси підприємств

94. Фінансова санація та банкрутство підприємств

95. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

96. Фінансовий облік на підприємстві

Контейнер "Клиер", 15 литров.
Контейнер "Клиер". Материал: пластик. Объем: 15 литров. Длина: 42 см. Ширина: 28 см. Высота: 20 см.
374 руб
Раздел: Штучно
24 восковых мелка для малышей, в бочонке.
Оптимальным выбором карандашей для самых маленьких станет набор из 24 восковых мелков, предназначенных специально для малышей от 1 года.
484 руб
Раздел: Восковые
Фоторамка "Poster blue" (40х60 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 40х60 см. Материал: пластик.
681 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)

97. Форми фінансування підприємств

98. Важкі метали та їх виявлення в стічних водах підприємств

99. Розрахунок розсіювання в атмосфері шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств

100. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.