Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Пояснення різних станів речовини з погляду атомно-молекулярного вчення

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Урок фізики в 7 класі. Тема уроку: Пояснення різних станів речовини з погляду атомно-молекулярного вчення. Метауроку: Сформувати в учнів поняття про фізичні властивості речовин у різних агрегатних станах, використовуючи основні положення молекулярно-кінетичної теорії. Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Обладнання: комп’ютери, навчальна програма „Фізика, 7 клас”. Хід уроку. І. Організація класу. ІІ. Повідомлення теми, мети уроку. Тема нашого уроку: Пояснення різних станів речовини з погляду атомно-молекулярного вчення. Сьогодні ми повинні з'ясувати поняття про фізичні властивості речовин у різних агрегатних станах, використовуючи основні положення молекулярно-кінетичної теорії. ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів. Але спочатку давайте пригадаємо матеріал попереднього уроку. Нагадую, на минулому уроці ми вивчили тему „Рух і взаємодія атомів та молекул”. (Фронтальне опитування учнів) Поміркуйте і дайте відповіді на такі запитання. Запитання: Чим відрізняється рух молекул льоду від руху молекул водяної пари? Газ легко стиснути, а рідину практично стиснути неможливо. Чи пов’язана ця відмінність із відмінністю у властивостях молекул газу та рідини? Між молекулами існують сили притягання. Чому ж дві половинки зламаної ручки не з’єднується, якщо їх щільно прикласти одна до одної? Чому злипаються щільно притиснуті один до одного шматочки пластиліну? Вода вкриває чисту поверхню скла суцільною плівкою, а на жирній поверхні збирається в окремі краплинки. Що можна сказати про притягання молекул води і скла, молекул води і жиру? ІV. Вивчення нового матеріалу. В природі існують три агрегатні стани речовини: твердий, рідкий та газоподібний. Відповідно усі тіла, що існують довкола нас, поділяють на тверді тіла, рідини та гази. (Учні працюють за комп’ютерами з навчальною програмою „Фізика, 7 клас” та ознайомлюються із теоретичними відомостями про агрегатні стани речовини. Див. мал.1) (В ході спільних міркувань учителя та учнів розглядаються їхні властивості та робляться такі висновки) Властивості газів: Не зберігають ні форми, ні об’єму, легко стискуються. Характер молекулярного руху – безладний, хаотичний рух. Властивості рідин: Зберігають об’єм, але не зберігають форми. Основна властивість – плинність. Характер молекулярного руху – коливання атомів та молекул відносно положення рівноваги та їх перескакування в інші позиції. Властивості твердих тіл: Зберігають надану їм форму, об’єм. Характер молекулярного руху – коливання атомів та молекул відносно положення рівноваги. Мал.1 Розглянемо процеси, пов’язані із переходом речовини із одного агрегатного стану в інший: Випаровування – процес перетворення рідини на пару. Воно відбувається за будь-якої температури. (Запитання до учнів) Поміркуйте: Відомо, що влітку, рідина надворі випаровується. Чи відбувається процес випаровування рідини взимку? (Якщо учні не дійшли до правильного висновку, то вчителем наводяться приклади) Наприклад, взимку білизна, хоч і довго, але поступово висихає; замерзлі калюжі поступово зникають.

Отже, відбувається процес випаровування, інтенсивність якого залежить від температури: чим вища температура, тим швидше випаровується рідина. Плавлення – процес перетворення твердого кристалічного тіла на рідину. Кристалізація - процес перетворення рідини на тверде кристалічне тіло. Численні приклади переходу речовини із одного агрегатного стану в інший, переконують нас у тому, що тверді тіла, рідини і гази – це не особливі речовини, яким властиві цілком певні ознаки, а стани, в яких може перебувати кожна речовина за певних фізичних умов. Мотивація. Тоді постає запитання: „Чим пояснити можливість перебування речовини у трьох агрегатних станах?” (Учні за допомогою програми проводять інтерактивний дослід агрегатної структури станів води. Див мал.2, мал.3, мал.4) Мал. 2 Мал.3 Мал.4 (Розповідь учителя з елементами бесіди) Очевидно, що в твердому стані речовина пе­ребуває тоді, коли атоми і молекули взаємодіють настільки сильно, що знаходяться у чітко фіксо­ваних положеннях. Вони практично не переміщуються, а лише хаотично коливаються віднос­но своїх стабільних положень. Треба докласти певних зусиль, щоб тіло змінило надану йому форму. Наприклад, можна розплющити залізний цвях ударами молотка; виліпити фігуру з пластиліну. Проте якщо ми спробуємо зігнути скло, воно розкришиться. Разом з тим відомо, що майстри-склодуви виробляють чудові худож­ні вироби, попередньо нагрівши скло до певної температури. Ковалі розжарюють у горнах металеві заготівки, щоб вони були податливіші під час кування. Тобто властивості твердого тіла за­лежать також від його температури. Якщо підвищувати температуру, то настане момент, коли тверде тіло почне плавитися і перетвориться на рідину. Підвищення темпе­ратури твердого тіла веде до послаблення зв'яз­ків між атомами і молекулами. Тобто атоми і молекули твердого тіла внаслідок нагрівання набувають такої рухливості, що вже можуть, як у рідинах, стрибкоподібно пересуватися. У кристалічних тілах (наприклад, металах) це від­бувається за певної температури, яку назива­ють температурою плавлення. Так, температура плавлення алюмінію дорівнює 660 °С, залі­за — 1535 °С, вольфраму — 3387 °С. Якщо рідину охолоджувати, молекули по­ступово втрачають рухливість, оскільки зв'язки між ними посилюються. Вони починають зай­мати певні положення, продовжуючи колива­тися відносно них. За певної температури від­бувається кристалізація, або тверднення, — про­цес, зворотний до плавлення. Що ж відбувається з рідиною зі зміною її температури? Як відомо, молекули рідини взаємодіють та­ким чином, що утримуються одна біля одної, але не втрачають при цьому своєї рухливості. Вони коливаються і час від часу стрибкопо­дібно переміщуються, ніби просочуючись по­між сусідніми молекулами. Тому рідинам вла­стива текучість і вони набувають форми посу­дини, в якій містяться. Рідини випаровуються з вільної поверхні, яку вони утворюють на межі з газом. Це від­бувається тоді, коли окремі молекули втрача­ють зв'язок з найближчими сусідами і почи­нають вільно рухатися над поверхнею рідини. Очевидно, що чим вища температура, тим більше молекул виривається з вільної поверхні рідини.

Це підтверджує і наш життєвий досвід. Адже відомо, що в теплу погоду білизна виси­хає швидше, ніж у холодну. Отже, перехід рідини у газоподібний стан від­бувається внаслідок розриву зв'язків між її мо­лекулами. Вони починають вільно рухатися в усьому наданому їм просторі, взаємодіючи лише під час короткочасних зіткнень. Їх можна по­рівняти із співударом кульок, які розлітаються тим дужче, чим з більшою швидкістю набли­жаються одна до одної. Якщо температура газу знижується, то швид­кість хаотичного руху молекул зменшується. За цих умов може статися, що окремі молекули, наближаючись одна до одної, починають взає­модіяти і «злипаються» в маленькі крапельки. Відбувається конденсація — зворотний до випа­ровування процес, тобто перехід речовини із газоподібного в рідкий стан. Іноді цей процес називають скрапленням газу. До опорного конспекту учнів: Тверді тіла зберігають надану їм форму, оскільки атоми по­в'язані між собою надто сильно. Окремі властивості твердих тіл залежать від температури. За певної температури криста­лічні тіла плавляться. Температура плавлення у різних тіл різна. Плавлення і кристалізація — зворотні процеси переходу твердого тіла в рідину, і навпаки. Чим вища температура ріди­ни, тим швидше коливаються її молекули. Кількість молекул, які можуть розірвати свої зв'язки з інши­ми молекулами, залежить від температури рідини. Чим вища температура газу, тим швидше рухаються його молекули Випаровування і конденсація — зворотні процеси переходу рі­дини в газ і навпаки. V. Закріплення нового матеріалу. (Усне розв’язування задач) Чи може залізо перебувати в газоподібному стані? Поясніть кругообіг води у природі з погляду різних агрегатних станів води. Чи можливо заповнити відкриту посудину газами на 50%? Чи відрізняються молекули холодної води від молекул теплої та гарячої води, від молекул льоду? (Учні проходять перевірку засвоєння навчального матеріалу даної теми із використанням навчальної програми „Фізика, 7клас”, аргументуючи класу свої відповіді, а потім звіряють власні відповіді із вірними, зазначеними програмою. Див. мал.5) Мал.5 (Після самоперевірки учні проводять експериментальне завдання з метою виявлення сили міжмолекулярної взаємодії між молекулами води і склом. Див. мал.6) VI. Підведення підсумків уроку. Отже, одним із видів матерії є речовина, яка може перебувати в трьох агрегатних станах – твердому, рідкому і газоподібному та переходити із одного агрегатного стану в інший. Мал.6 VІI. Домашнє завдання. § 9, стор. 28-30. (Підр. Фізика, 7 клас, Коршак Є. В. та ін.)

Вычленение отдельных информационных совокупностей может быть поучительным, но оно уничтожает целостную систему. В этом смысле произведение искусства подобно живому организму, о котором Гете говорил устами Мефистофеля: Кто хочет живое описать и познать, Пытается дух из него изгнать. И вот он держит все части в руках, Но связи духовной в них нет - это прах. Современное естествознание встречается с трудностями именно в трактовке живого. Нильс Бор говорил о практической дополнительности между исследованием атомно-молекулярного строения организма и его устройством как целостной системы. Познавая одну сторону жизни, мы утрачиваем возможность познания другой. Причина этого лежит в чрезвычайной сложности живого тела. Однако последующее развитие науки позволяет сегодня смотреть на проблему оптимистически, считать, что эта дополнительность преодолевается. Многие проблемы биологии, психологии, социологии получают новое освещение в общей теории систем. Под системой разумеется совокупность взаимодействующих объектов, свойства которой отличны от суммы свойств этих объектов. Система не аддитивна

1. Клініко-параклінічна характеристика та стан забезпечення макро- та мікроелементами у хворих з пароксизмальними станами при хронічних порушеннях мозкового кровообігу

2. Конституційні погляди Станіслава Севериновича Дністрянського

3. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

4. Перспективы развития атомной энергетики в РФ

5. Понятие и содержание основ конституционного строя РФ

6. Сальвадор Дали - "король сюрреализма"
7. Сальвадор Дали - “король сюрреализма"
8. Сюрреализм и Сальвадор Дали

9. История создания атомной бомбы в Советском Союзе

10. Воздействие атомных станций на окружающую среду

11. Как становятся политиками

12. Обработка воды на тепловых и атомных электростанциях

13. Далай-лама XIV. Буддизм Тибета (Статья)

14. Проблемы развития атомной энергетики

15. Атомная энергетика. Использование и перспективы развития

16. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

Циркуль металлический "Stop System" с грифелем 2 мм.
Эксклюзивная инновация. Кронцепция Stop System фиксирует штанги циркуля в нужном положении, предотвращая их нежелательное смещение, и
357 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Игра "Зайкина горка" №1, классические цвета.
«Зайкина горка» – это увлекательное занятие: лабиринт для разноцветных шариков. Веселые шарики катаются по лабиринту горки и развлекают
530 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Дырокол на 2-3-4 отверстия, 10 листов, черный.
Дырокол на 2-3-4 отверстия. Расстояние между отверстиями регулируется. Толщина прокола: до 10 листов. Материал: металл. Цвет корпуса: черный.
547 руб
Раздел: Дыроколы

17. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

18. Атомное оружие

19. Атомная бомба

20. О Сальвадоре Дали

21. Сюрреалистическое искусство Сальвадора Дали

22. Сальвадор Дали
23. Даль В.И.
24. Далев ковчег

25. Мелодия становится цветком

26. Когда хорошее маркетинговое исследование становится плохим

27. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

28. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

29. История района Теплый Стан и поселка Мосрентген

30. Из московской топонимии: Ясенево, Теплый Стан, Тропарево

31. Квантовые электродинамические эффекты в атомных системах

32. Атомно-водородная энергетика —пути развития

Набор детской складной мебели Ника "Маленькая принцесса".
В комплект входит стол и стул с мягким сиденьем и спинкой. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с
1358 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Микрофон-караоке "Чунга-чанга".
Новые оригинальные микрофоны-караоке для будущих звезд сцены! В каждом микрофоне – 12 популярных песенок В. Шаинского, Е. Крылатова, М.
301 руб
Раздел: Микрофоны
Набор "Мимимишки. Кеша и Лисичка" (3 предмета).
Набор с изображениями героев из мультсериала "Ми-ми-мишки" - отличный подарок для вашего ребенка! Подходит для холодных и
454 руб
Раздел: Наборы для кормления

33. Атомно-молекулярное учение

34. Современный прокатный стан

35. О перспективах гражданского атомного флота

36. Что дал человечеству научно-технический прогресс?

37. НДС-счета: нарушение конституционных основ налогообложения

38. Атомные электростанции. Будущее ядерной энергетики в Республике Беларусь
39. Почему брэндами становятся единицы?
40. Анализ 1-5 глав "Основ социальной концепции Русской Православной Церкви"

41. Далай-лама XIV. Буддизм Тибета

42. Прокатка на стане Блюминг 1300 ОАО Северосталь двух слитков

43. Атомная энергетика, атомные станции

44. Атомные пули

45. Атомный реактор.

46. Філософські погляди Г.С. Сковороди

47. Атомно-молекулярное учение

48. Атомные отходы в Финляндии

Набор детских столовых приборов Apollo "Fluffy", 2 предмета.
В набор входят столовая ложка и столовая вилка. Широкая и каплевидная форма рукояток приборов удобна для захвата как взрослой, так и
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Сушилка для белья на ванну "Ника СБ4".
Размеры (в сложенном виде): 717х92х615 мм. Размеры (в разложенном виде): 17х1116 мм. Длина сушильного полотна: 10 м. Сушилка для белья
563 руб
Раздел: Сушилки напольные
Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
318 руб
Раздел: Наборы

49. Атомные станции

50. Полвека атомной энергетики и глобальное потепление

51. Предмет и метод основ экономической теории

52. Економічны погляди І.Я. Франка

53. Оцінка фінансового стану підприємства

54. Атомная Энергетика Украины. Основные проблемы и перспективы развития
55. Шесть основ современного банковского законодательства
56. Вопросы преподавания основ бухгалтерского учета и судебно-бухгалтерской экспертизы в юридическом ВУЗе.

57. Станем ли мы сударынями в 21 веке

58. Предложения по идеологии технического регулирования в облас-ти использования атомной энергии

59. Радиоактивные излучения как источник информации о предприятиях атомной промышленности и их продукции

60. Владимир Иванович Даль

61. Владимир Иванович Даль

62. Даль Владимир Иванович

63. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

64. Атомные многоцелевые подводные лодки

Фоторамка "Poster blue" (40х60 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 40х60 см. Материал: пластик.
681 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Шарики пластиковые, цветные, 80 штук, диаметр 85 мм.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
529 руб
Раздел: Шары для бассейна
Коробка подарочная "Милые вещицы".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

65. Атомная энергетика Украины, проблемы и перспективы развития.

66. "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів

67. Методика вивчення творів різних жанрів

68. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

69. Сальвадор дали и сюрреализм

70. "Даль свободного романа". Замысел и творческая история "Евгения Онегина"
71. Теплый Стан
72. Историко-педагогический анализ формирования основ профессиональной подготовки авиационных кадров

73. Атомные электростанции

74. О постепенном развертывании и совершенствовании основ грамматического строя (на материале чукотского языка)

75. Оцінка фінансового стану комерційного банку

76. Підвищення рівня ліквідності банків на основі використання іпотечних продуктів

77. Сучасний стан перестрахування в Україні

78. Чрезвычайные ситуации на атомном подводном флоте СССР

79. Вирішення проблем безпеки праці користувачів ПК в різних країнах світу

80. Особливості розмноження птахів різних видів на прикладі гусака сірого, журавля та великого строкатого дятла

Дождевик на коляску универсальный в сумке.
Погода бывает капризной. Минуту назад светило солнышко, но набежала тучка и пошел дождь, а то и град. Защитить малыша и продолжить
323 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
1065 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Настольная семейная игра "Гонки по цветовому коду".
Эта настольная игра для двух игроков заставит пошевелить мозгами и пальцами. Цель игры проста - для победы над соперником необходимо
417 руб
Раздел: Игры логические

81. Как ведут себя макросистемы вдали от равновесия? Пояснение принципа локального равновесия

82. Вплив тривалості фотоперіоду на нітратний обмін у рослин різних фотоперіодичних груп

83. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

84. Умови вирощування і урожайність ріпаку ярого на фоні різних глибин плоскорізного обробітку ґрунту

85. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

86. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства
87. Аналіз та аудит фінансового стану
88. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

89. Закрепление в конституциях социальных и духовных основ общественного строя

90. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства

91. Преступления против основ государственного строя и безопасности государства

92. Разработка и совершенствование научных основ судебных экспертиз

93. Способи набуття громадянства в різних державах

94. Теоретическое обоснование основ создания и деятельности потребительских обществ и их союзов

95. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

96. Адміністративне право: погляди українських вчених часів незалежності (Т.О. Коломоєць)

Сковорода чугунная с деревянной ручкой 2505/25, 25 см.
Диаметр: 25 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью, устойчивостью к
648 руб
Раздел: Сковороды чугунные
Альбом для пастели "Pastel", А2, 20 листов.
Формат: А2. Количество листов: 20. Плотность бумаги: 300 г/м2. Блок: синий. Твердая подложка.
429 руб
Раздел: 14-24 листа
Бутылочка для кормления "Avent" Natural (260 мл).
Уникальная эргономичная форма позволяет комфортно держать бутылочку в любом положении. Инновационный двойной клапан эффективно снижает
481 руб
Раздел: Бутылочки

97. Переклад суспільно-політичних реалій (на основі перекладу статей з газети Нью-Йорк Таймс)

98. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

99. Жизнь и творчество Владимира Ивановича Даля


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.