Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Соціальне партнерство в Україні

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

1. Теоретичні основи і об’єктивні передумови виникнення соціального партнерства Соціальне партнерство – це особлива система відносин, виникаючих між найманими робітниками і роботодавцями за посередницькою роллю держави, погодженню економічних інтересів в соціально-трудовій сфері і врегулюванню соціально-трудових конфліктів. Систему соціального партнерства називають «трипартизмом»; так як в регулюванні соціально-трудових відносин беруть участь три сторони: організації, які представляють інтереси найманих робітників; об’єднання роботодавців і держава. Теоретичні основи соціального партнерства розроблялися багатьма вченими. В основу їх поглядів покладені взаємовідносини між основними класами суспільних систем. У антагоністичному суспільстві ці відносини носили антагоністичний, протилежний характер. У науковій літературі розглядається два шляхи вирішення соціальних конфліктів: по-перше, знищення приватної власності на засоби виробництва і державне управління підприємствами; по-друге, погодження інтересів власників і найманих робітників. Представники марксистської школи стверджують, що між капіталістами і робітниками існують непримиренні інтереси і розрішити їх можна революційним шляхом, шляхом зміни суспільного ладу. В роботах авторів таких політичних орієнтацій як соціалісти, ліберали та інші стверджується про можливість погодження класових інтересів. У розвиток ідеї і практику суспільного партнерства внесли вклад представники класичної школи економічної науки Ш. Фур’є (1772–1837 рр.), А. Сен-Сімон (1760–1825 рр.), Р. Оуен (1771–1858 рр.). Так, Ш. Фур’є писав про необхідність конструктивного співробітництва між трудом і капіталом. Джон Стюарт Міль (1806–1873 рр.) відмітив, що Відносини між хазяїнами і працівниками будуть поступово витіснятися відносинами партнерства в одній з двох форм: в деяких випадках виникне об’єднання працівників з капіталістами, в других об’єднання працівників між собою. Проблемами співробітництва між трудом і капіталом займався відомий економіст А. Маршал (1842–1924 рр.). Він писав, що «співробітництво між капіталом і трудом также обов’язкове, як і співробітництво між прядильщиками і ткачами». Суттєвий вклад в теорію і практику соціального партнерства внесений німецькими економістами Вільгельмом Репке (1899–1966 рр.), Альфредом Мюллером-Армаком (1901–1978 рр.) і Людвігом Ерхардом (1897–1977 рр.). Вони розробили концепцію соціального ринкового господарства, яка базується на поєднанні конкуренції, економічної свободи підприємств і активної політики держави в перерозподілі доходів і організації соціальної сфери. У 1919 році була створена Міжнародна організація праці (МОП). Вона створена з метою встановлення і збереження соціального миру і регулювання соціально-трудових відносин, захисту прав людини. МОП – організація з трьохстороннім представництвом. Кожна країна представлена урядом, працівниками і підприємцями. За роки свого існування МОП накопичила практичний досвід розвитку переговорного процесу і регулювання виникаючих соціально-трудових проблем і конфліктів на основі трьохсторонніх переговорів і угод.

МОП внесла великий теоретичний вклад в розробку питання соціального партнерства. Її розробки викладені в основних документах: деклараціях, конвенціях і рекомендаціях. МОП розробила принципи цивілізованих відносин між партнерами. Найважливішими з них є: свобода слова та свобода об’єднання – необхідна умова постійного прогресу; злиденність в будь-якому місці – загроза для загального добробуту; загальний і міцний мир може бути лише на основі соціальної справедливості; ненадання в який-небудь країні працівникам людських умов праці є перешкодою для інших країн, які бажають поліпшити становище трудящих; всі люди, незалежно від раси, віросповідання й статі, мають право на матеріальне благополуччя і духовний розвиток в умовах свободи і демократії, сталості економіки і рівних можливостей. МОП розробила 10 програмних задач, серед них: повна зайнятість і підвищення життєвого рівня; зайнятість працюючих на роботах, де вони можуть одержати задоволення і проявити свою майстерність; гарантія навчання і переміщення працівників, включаючи міграцію; можливість справедливого розподілу і оплати праці; право на колективні переговори; розширення систем спеціального забезпечення; забезпечення охорони праці; захист добробуту дітей і матерів; забезпечення необхідного споживання та існування; створення рівних можливостей в галузі загальної і професійної освіти. МОП розробила біля двадцяти конвенцій і рекомендацій, які дали можливість багатьом країнам розробити свій механізм колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин. Серед них: Конвенція №98 (1949 р.) про права на організацію і ведення колективних переговорів; Рекомендація №92 (1951 р.) про добровільне примирення і арбітраж; Рекомендація №113 (1960 р.) про консультації у галузевому і національному масштабі, Конвенція МОП №144 і Рекомендація №152 (1976 р.) про тристоронні консультації, Конвенція №154 (1981 р.) і Рекомендація №163 (1981 р.) про колективні переговори та інші. Таким чином, МОП розробляє теоретичні і практичні основи формування і регулювання соціально-трудових відносин на міжнародному рівні. Як механізм договірної форми регулювання соціально-трудових відносин, система соціального партнерства виникає у розвинених країнах у 60–70-ті роки ХХ століття. Це було результатом тривалого економічного і соціально-політичного розвитку і стало можливим тому, що до цього часу склалися об’єктивні і суб’єктивні умови. Серед них: посилення концентрації і централізації капіталу і як слідство цього – змінювання форм організації праці і характеру взаємовідношень між найманими працівниками і роботодавцями в процесі виробництва; зріст згуртованості робітників і профспілкового руху; активна соціальна політика держав; розвиток демократичних процедур управління суспільством. Склалися і конкретно-історичні умови до затвердження колективно-договірної форми регулювання соціально-трудових відносин. Це – економічні наслідки Першої і Другої світових війн, світова економічна криза 1929–1933 рр., «холодна війна» та посилення соціально-політичного антагонізму класів і соціальних груп після Другої світової війни на фоні успіхів радянської системи в області вирішення соціальних проблем.

Усі ці фактори у сукупності і склали основу виникнення соціального партнерства. Найбільш розвинута ця система у таких європейських країнах як Германія, Австрія, Швеція та інших. Менш розвинена вона у південно-європейських країнах, США, Японії. Система соціального партнерства не існує у слаборозвинених країнах. В Україні вона тільки формується. 2. Суб’єкти соціального партнерства В умовах соціалістичної України регулювання соціально-трудових відносин здійснювала держава. Перехід до ринкової економіки привів до кардинальних змін у соціально-трудових відносинах, вони базуються на системі соціального партнерства. Згідно із законодавством України соціальне партнерство – це система колективних відносин між найманими працівниками, роботодавцями, виконавчою владою, які виступають сторонами соціального партнерства у ході реалізації їх соціально – економічних прав і інтересів. Правовою основою системи соціального партнерства є Конституція України, Декрет Кабінету Міністрів України «Про оплату праці», закони України «Про колективні договори і угоди», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про організацію роботодавців», «Про порядок вирішення трудових спорів (конфліктів)», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», інші закони і нормативні правові акти, що регулюють трудові відношення, положення конвенцій і рекомендацій МОП». Сторонами соціального партнерства виступають: від імені працюючих – професійні спілки та їх об'єднання, інші організації найманих працівників, утворені ними відповідно до чинного законодавства; від імені роботодавців – роботодавці, їх організації і об'єднання; від імені держави – держава в особі виконавчих органів влади і органів місцевого самоврядування. Суб’єктами (сторонами) соціального партнерства є: держава, профспілки і спілки роботодавців. Об’єктами соціального партнерства є соціально-трудові відносини між його суб’єктами. Держава, як правило, бере участь у соціальному партнерстві на національному, регіональному та галузевому рівнях. Вона виконує функції. Держава є гарантом основних громадянських прав, вона організує, координує і регулює соціально-трудові відносини. Держава розроблює правові основи і організаційні форми соціального партнерства, правила і механізми взаємодії сторін, встановлює розміри і порядок визначення мінімальних соціально-трудових стандартів, встановлює юридичні рамки, що захищають права профспілок і трудящих і закладає організаційні основи колективних переговорів і вирішення трудових конфліктів. Держава розробляє і проводить в життя соціальну, економічну та промислову політику в країні. Держава виступає в ролі арбітра в разі виникнення трудових конфліктів унаслідок проведення переговорів і тлумачення положень угод і договорів. У багатьох країнах віддають перевагу розв'язанню трудових конфліктів через примирливі та арбітражні процедури під егідою третьої сторони. Держава залишається крупним роботодавцем і її політика в соціально-трудових відносинах у державному секторі суттєво впливає на трудові відносини в цілому.

Сфера застосування контракту визначаться законами Украни. Стаття 22 Гарант при укладенн, змн та припиненн трудового договору Забороняться необгрунтована вдмова у прийнятт на роботу. Вдповдно до Конституц Украни будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенн, змн та припиненн трудового договору залежно вд походження, соцального  майнового стану, расово та нацонально приналежност, стат, мови, полтичних поглядв, релгйних переконань, членства у професйнй сплц чи ншому об'днанн громадян, роду  характеру занять, мсця проживання не допускаться. Вимоги щодо вку, рвня освти, стану здоров'я працвника можуть встановлюватись законодавством Украни. Стаття 23 Строки трудового договору Трудовий договр може бути: безстроковим, що укладаться на невизначений строк; на визначений строк, встановлений за погодженням сторн; таким, що укладаться на час виконання певно роботи. Строковий трудовий договр укладаться у випадках, коли трудов вдносини не можуть бути встановлен на невизначений строк з урахуванням характеру наступно роботи, або умов  виконання, або нтересв працвника та в нших випадках, передбачених законодавчими актами

1. Соціальна інфраструктура України

2. Соціальна політика та соціальне партнерство

3. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

4. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

5. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

6. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні
7. Соціальна захищеність дітей в Україні
8. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

9. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

10. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

11. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

12. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

13. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

14. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

15. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

16. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

Потолочная сушилка "Лиана", 1,6 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
586 руб
Раздел: Сушилки потолочные
Набор цветных карандашей "Ergosoft", треугольные, 12 цветов.
Набор цветных карандашей. 12 цветов. Упаковка – картон.
556 руб
Раздел: 7-12 цветов
Деревянная рамка-вкладыш "Фрукты".
Деревянная доска Фрукты - это игровая панель для развития мелкой моторики, внимания, усидчивости и воображения Вашего малыша. Достаньте
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

17. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

18. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

19. Державні та недержавні соціальні служби в Україні

20. Масове безробіття в Україні як соціальна проблема

21. Система соціальних служб в Україні

22. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби
23. Структура системи соціального захисту населення і політики України
24. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

25. Нормативна база соціальної роботи в Україні

26. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

27. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

28. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

29. Соціальне становище Запорізького краю

30. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

31. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

32. Соціальні інститути.

Стиральный порошок "Burti Color" для цветных вещей, 1,5 килограмм.
Стиральный порошок "Burti Color" предназначен для стирки цветных вещей. Благодаря современным комбинациям поверхностно-активных
377 руб
Раздел: Стиральные порошки
Средство дезинфицирующее "Блокатор вирусов", 1 штука.
Жизнь современного человека полна неожиданных сюрпризов, порой не самых приятных. Проживание в больших городах значительно увеличивает
596 руб
Раздел: Для поверхностей
Обложки для переплета, А4, пластик, 150 мкм, прозрачные, 100 шт..
Прозрачные обложки для переплета из прочного, износостойкого пластика. Обложки придадут документам эстетичный внешний вид и защитят от
511 руб
Раздел: Прочее

33. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

34. Право як спеціальне соціальне явище

35. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

36. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

37. Мораль і соціальне управління

38. Соціальне та особисте страхування
39. Державна політика соціального страхування
40. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

41. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

42. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

43. Демократія як соціальне явище

44. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

45. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

46. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

47. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

48. Соціальна обумовленість державної служби

Специально для девочек.
Более 1500 наклеек для девочек обо всём самом интересном: моде, вечеринках, спорте, путешествиях, животных и многом другом!
432 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Защитный барьер для детской кровати "Polini kids", белый.
Нет ничего важнее безопасности ребенка. При переходе на подростковые кровати дети могут перевернуться и упасть во сне. Удобным и
1827 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Фоторамка (коллаж) на 6 фото (10x15 см), 45x2x37 см.
Фоторамка на 6 фото. Размер: 45x2x37 см. Размер фото: 10x15 см. Материал: пластик.
384 руб
Раздел: Мультирамки

49. Соціальна цінність права

50. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

51. Суть та принципи соціальної держави

52. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років

53. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

54. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.
55. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.
56. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

57. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

58. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

59. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

60. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

61. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

62. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

63. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

64. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

Мобиль музыкальный "Зоопарк" (2 режима).
Музыкальная подвеска предназначена для размещения над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и
1100 руб
Раздел: Мобили
Багетная рама "Jasmine" (цвет - светло-коричневый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 40x50
Стульчик-сумка для кормления и путешествий, высокий, с сидушкой и пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
999 руб
Раздел: Стульчики для кормления

65. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

66. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"

67. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

68. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

69. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

70. Ожиріння як медико-соціальна проблема
71. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин
72. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

73. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

74. Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах

75. Зайнятість: соціально-трудові відносини

76. Організація як соціальне утворення

77. Соціальна психологія організацій

78. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

79. Сучасне розуміння держави як соціального партнера

80. Управління персоналом в соціальній сфері

Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 40х60 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
953 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Настольная игра "Каркассон. Королевский подарок".
Размеренная жизнь феодальных владений в окрестностях Каркассона привлекает множество людей со всех уголков Франции. В городах ведётся
1990 руб
Раздел: Классические игры
Детская горка, цвет: зелёный/красный, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки

81. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

82. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

83. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

84. Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти

85. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

86. Роль соціального педагога в адаптації підлітків
87. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах
88. Тривожність як соціально-педагогічне явище

89. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

90. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

91. Проблема спрямованості особистості соціального педагога

92. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

93. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

94. Феномен соціальної держави в європейській традиції

95. Політика і етика: соціально-філософський аспект

96. Виникнення й розвиток соціальної психології в першій половині ХХ століття

Трусики-подгузники Merries (L), 9-14 кг, 44 штуки.
Подгузники Merries изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Специально разработанная «дышащая»
1448 руб
Раздел: Обычные
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фуксия, горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Набор из скатерти и салфеток "Рябина" 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Рябина" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани

97. Ідейна спадщина сучасної соціальної психології

98. Мотиви соціальної поведінки особистості

99. Особистість. Темперамент та соціальна природа характеру


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.