Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Видатки бюджетів на науку та культуру

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Міністерство освіти і науки україни Тернопільська академія народного господарства ВіННИЦЬКИЙ іНСТИТУТ ЕКОНОМіКИ КАФЕДРА ФіНАНСіВ КУРСОВА РОБОТА на тему: “Видатки бюджетів на науку та культуру” Виконав: студент 4 курсуСпеціальності “Фінанси та кредит” Групи 42 – Ф Заверюха А. М. Науковий керівник:Залюбовська Євгенія Броніславівна Вінниця- 2001 План Вступ 1. Наука – двигун розвитку суспільства 1. Еволюція розвитку науки і культури 2. Причини занепаду науки і культури в Україні 3. Розподіл та правове регулювання бюджетних видатків в Україні 4. Особливості фінансування соціально-культурних заходів у сучасних умовах 2. Видатки бюджетів на освіту та науку Вінниччини 1. Життя освітянських та наукових установ Вінниччини 2. Сьогоднішні досягнення наукових установ Вінниччини 3. Фінансування культурних закладів Вінниччини 1. Видатки бюджетів на бібліотеки 2. Видатки бюджетів на клубні установи 3. Видатки бюджетів на кіноустановки 4. Видатки бюджетів на театри і музеї Висновки Додатки Список використаних джерел і літератури Вступ Із проголошенням незалежності України її народ має змогу будувати власну державу, обирати модель соціально-економічного розвитку, проводити свою внутрішню та зовнішню політику. Найважливішим завданням у боротьбі за економічний суверенітет України є формування у мільйонів її громадян інтересів та стимулів до праці, розкріпачення їх інтелектуальних, організаторських, духовних здібностей, консолідація зусиль для побудови незалежної держави. Виконання цих завдань неможливе без усвідомлення того, що народ України стає господарем і власником своєї землі, підприємств та установ, природних ресурсів, інтелектуальної власності та інших складових національного багатства, що рівень його життя, життя майбутніх поколінь залежатиме від результатів їхньої праці, від умілого управління економікою тощо, від формування нового національного економічного мислення. Тому сьогоднішнє життя вимагає подальшого розвитку суспільства та удосконалення процесів цивілізації. Під цивілізацією розуміють ступінь розвитку науки і культури суспільства, в основі якого лежать загальнолюдські цінності, рівень технічного та технологічного стану засобів виробництва, гуманістичний та демократичний соціальний порядок, що забезпечують необхідні умови для вільного розвитку потенціалу кожної людської особистості. Те, що ми сьогодні маємо є продуктом людського розуму. Розвиток науки та культури в житті світового суспільства займає базове місце. Тому наукові центри відіграють дуже величезну роль в розробці нових видів виробничого обладнання, інструментів, приладів контролю та технологічного забезпечення. Відсутність коштів у державному бюджеті для повноцінного фінансування науки сприяє зниженню обсягів наукових розробок та відкриттів, зниженню продуктивності праці та якості продукції, витіснення вітчизняних товарів з світового ринку і в підсумку створює загальне відставання промислових підприємств від сусідніх держав. Отже, наукове забезпечення усіх сфер людської діяльності – це забезпечення успіху в розвитку суспільства та здійснення якіснішого задоволення потреб та різних життєвих зручностей, що значно покращить якість життя.

Для України перехідний період супроводжується різними політичними, економічними, законодавчими перепонами, але потрібно просто пережити ці нелегкі часи, а згодом наступить макроекономічна рівновага, що дасть можливість Україні стати на один щабель з розвиненими країнами світу. 1 Україна досягне успіху в своїй розбудові тому, що вона має могутні природні запаси корисних копалин, вигідне географічне розташування, а головне – є бажання працювати. 1. Наука – двигун розвитку суспільства Світове суспільство, яке прагне якнайширше задовольнити свої безкінечні потреби розвиває науку, яка в свою чергу розвиває суспільство. Населення планети зростає, а тому вимагає від науки нових відкриттів, впровадження нових технологій в галузі розвідки, видобування та переробки корисних копалин, виведення високопродуктивних сортів зернових та бобових культур, тварин та кормових культур, створення високопродуктивних переробних підприємств. Населення зростає скоріше за будівництво нових підприємств і створення нових робочих місць для виробництва засобів виробництва, товарів та послуг. Наукові відкриття сприяють розвитку виробництва в направленні енергозберігаючих та екологічних технологій. Велику увагу сьогодні приділяють розвитку природоохоронних заходів. Настає дуже велика проблема з питною водою, а з розвитком різних промислових та хімічних підприємств, її з кожним роком стає менше. Наслідком цієї проблеми являється збільшення кількості різних захворювань рослинного та тваринного світу, а відповідно і людей. Знищення таким чином природних багатств сприяє зменшенню раціону харчування населення. На Україні ситуація з науковими центрами задовільна і сьогодні проводяться заходи щодо збільшення обсягів фінансування науки, в іншому випадку українські товаровиробники не зможуть створити конкурентоспроможну продукції. Наприклад, на Вінниччині та інших областях України виробництво цукру вимагає негайних наукових поправок в напрямку технологій та технічного забезпечення переробних підприємств. Кожне нове відкриття сприяє інтенсифікації виробничих процесів і відповідно швидкості та якості задоволення потреб суспільства. 1. Еволюція розвитку науки і культури Еволюційний розвиток людини характеризується не лише певною послідовністю стадій, а й наявністю багатьох напрямків, аж до таких, що заводять в глухий кут, а згодом настає прозріння та розуміння проблеми. Розвиток людини на перших етапах зайняв 3 млн. років за різними даними істориків. В основі цього – вплив соціальних, насамперед трудових і комунікативних факторів, опанування знарядь, нагромадження і передача новим поколінням набутого досвіду, спільного добування та розподілу їжі, житла тощо. Стадний спосіб життя, трудова діяльність, виготовлення знарядь праці, необхідність соціального спілкування та передачі набутого досвіду сприяли виникненню та розвитку мови. Все це послужило передумовою становлення соціального середовища, тобто соціального успадкування та відносин. З цього моменту розвиток людини відбувся вже не під впливом законів біологічної еволюції, а соціальних закономірностей. Визначальними у розвитку людини стають форми трудової діяльності, характер виробничих відносин, специфіка матеріальної та духовної культури.

Історичне завершення еволюційного процесу виникнення сучасного виду людини - Homo sapie s (розумної людини) вчені відносять рубежу 30-50 тисяч років тому. 1 Люди появилися на землі у декількох незалежних популяціях, які існували у Східній та Південно-Східній Азії, Африці, Європі, що сприяло виникненню рас. У даному разі вплив природного середовища виявився в тому, що внаслідок пристосування до природнокліматичних умов з’явилися групи людей з різними зовнішніми ознаками: кольором шкіри, волосся та очей, формами губ, носа, обличчя та голови, пропорціями і ростом. Безпосередній вплив природного середовища на існування та розвиток людини властивий первісному, а відтак землеробському суспільству. Воно визначило життєві та виробничі цикли, міграцію, матеріальну та особливо побутову культуру, відтворення поколінь. Через традиції, звичаї, обряди середовище впливало на духовну культуру, визначало своєрідність релігійних вірувань, мистецтва, самосвідомості, системі цінностей. З розвитком матеріального виробництва, знарядь праці, приборкання кількох природних явищ (розуміння природи вітру, вогню, води, тепла, холоду тощо), людина стала силою, здатною не лише протистояти природі і стихіям, але й використовувати її багатства. Перетворюючи природу, людина існує і розвивається як соціальна істота. Людська діяльність включає мету, засоби її досягнення, процес діяльності та результат. Це спільна діяльність, що здійснюється у різних за своїм характером і спрямованістю формах. Першоосновою та визначальним видом її є праця людини. Вона – перша і головна умова всього людського життя та діяльності. За своїм змістом діяльність – це виробництво матеріальної та духовної культури, форм спілкування людей, перетворення суспільних відносин і таким чином розвиток самої людини. Праця як процес перетворення природи за допомогою виготовлених знарядь з самого початку має суспільний характер. Вступаючи у процес виробництва, люди не тільки вступають в особливі відносини з природою, але й у стосунки одне з одним. Вони об’єднуються для спільної діяльності, яка передбачає розподіл праці, обмін її результатами та спілкування. Із визначенням України самостійною ринковою орієнтованою державою з усією важливістю постають проблеми створення і функціонування власної бюджетної системи, що передбачають: - виділення ланок бюджетної системи; - наповнення бюджетів, розподіл податків і зборів між окремими бюджетами; - напрямки використання коштів окремих бюджетів; - питання збалансованості бюджетів; - внутрібюджетні відносини. Останніми роками спостерігається тенденція до зниження загального обсягу фінансових ресурсів, що перерозподіляються через державний бюджет. В умовах перехідної економіки провідна роль бюджету в перерозподілі фінансових ресурсів є об’єктивною реальністю. Це зумовлено тим, що бюджет є тим інструментом, за допомогою якого здійснюється регулювання економічних процесів. Світовий досвід переконує, що з розвитком ринкових відносин роль держави в розподільних процесах має зростати, і бюджет у цьому плані є найдосконалішим засобом для здійснення державою вказаної функції.

Это приведет к дальнейшему разрушению этих важнейших социальных структур государства. Уровень потребительских цен уже увеличился в 2-3 раза. Он будет возрастать и в ближайшие месяцы, а проектом бюджета намечается компенсировать бюджетникам и военным только 60 % их возрастающих затрат. С учетом инфляции жизненный уровень людей уменьшится в 1,5-2 раза (при выполнении проекта бюджета в 1999 г.). Если же правительство не получит кредит в 7 млрд. долларов или не будет сокращен внешний долг, то инфляция достигнет 100-300 %, а уровень жизни бюджетников, да и остальных граждан тоже, упадет в 2,5-3 раз. Из анализа основных параметров проекта бюджета на 1999 год следует, что при любом варианте жизненный уровень граждан заметно уменьшается без надежды на улучшение в будущем, поскольку доходы бюджета в 1999 году равны всего 22 млрд. долларов. Для сравнения: военный бюджет США равен 270 млрд. долларов, бюджет города Нью-Йорка 40 млрд. долларов. Финляндии 35 млрд. долларов. Как содержать на мизерные средства нашего федерального и регионального бюджета образование, науку, культуру, медицину, армию и правоохранительную систему, выплачивать пенсии, пособия и стипендии? В результате разрушительной деятельности правительств Гайдара, Черномырдина и Кириенко бюджет этого года оказался обременен обязательствами по долгам, равными бюджету государства: Россия должна выплатить внешний долг 17,5 млрд. долларов в 1999 году, а также внутренний долг, составной частью которого является задолженность по заработной плате государства и предприятий 85 млрд. рублей (4 млрд. долларов), то есть проект бюджета на 1999 год является бюджетом для ликвидации российского государства

1. Отличие культурологии от других наук, изучающих культуру

2. Наука и культура на Руси

3. Естествознание в науке и культуре

4. Афінська держава та стародавня Спарта у стародавній історії та культурі людства

5. Наука и культура в межвоенное время

6. Образование, наука и культура второй половины XIX в
7. Исторические условия и теоретические предпосылки появления науки о культуре
8. Характеристика мистецтва та культури Іспанії

9. Інтереси та культура. Цінності в управлінні

10. Енергетичне обстеження будівлі ДНЗ №7 управління науки та освіти Сумської міської ради

11. Соціологія культури як галузь соціології та культурознавча наука

12. Культура России в 19 веке. Развитие исторической науки

13. Религия и наука в контексте культуры

14. Постмодернізм та українська історична наука

15. Русская культура, наука и образование в первой половине 19 века

16. Наука в контексте культуры

Каталка детская Bradex "Движение" (цвет: розовый).
У Вас очень активный ребенок? Только недавно исполнился годик, а он уже требует ролики, самокат и велосипед, как у взрослых товарищей?
1859 руб
Раздел: Каталки
Средство для сантехники "Cillit", от налета и ржавчины, спрей, 450 мл, 2 штуки.
"Cillit" для удаления известкового налета и ржавчины. Восстанавливает блеск различных поверхностей в ванной и на кухне: -
482 руб
Раздел: Для сантехники
Бумага "Color copy", белая, А4, 250 гр/м2, 125 листов.
Бумага предназначена для цветного копирования и полноцветной печати. Для нее характерна повышенная плотность, благодаря которой
613 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

17. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

18. Наука и просвещение в России: от православной культуры к православному естествознанию?

19. Антропные принципы в современной науке и образовательных технологиях физической культуры

20. Філософська культура особи та її суспільна значущість

21. Культура та побут населення України

22. Искусство, религия и наука в целостной системе культуры
23. Взаємодія та взаєморозуміння в контексті культури ділового спілкування
24. Наука как часть культуры

25. Головні шкідники картоплі та заходи захисту культури від них

26. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

27. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження

28. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

29. Деякі питання правового регулювання порядку вступу та порядку навчання у аспірантурі та порядку присвоєння наукового ступеню кандидата наук в Україні

30. Лінгвістичне наповнення концепту "колір" ("colour") в українській та англійській культурах

31. Звичаї, культура та побут запорізьких козаків

32. Розвиток писемності, освіти та науки в Київській Русі

Принцессы. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Ватт Фиона
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
346 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Дневник в комплекте с пеналом "Джинс", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: белый офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Способ скрепления:
354 руб
Раздел: Для старших классов
Пазл-рамка "Где чей домик?", дерево (2 слоя).
Вкладыши в игре сложной формы и поэтому, подбирать для них места на доске, занятие не самое простое. Для начала можно не вынимать животных
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

33. Сучасна освіта та наука в незалежній Україні

34. Трипільська культура та теорії походження Київської Русі

35. Європейська культура епохи Відродження та Нового часу

36. Культура козацької доби та українського бароко

37. Культура Стародавньої Греції та Стародавнього Риму

38. Культура та історія
39. Культура та мистецтво Туреччини
40. Морально-естетична культура та спілкування

41. Наука как форма культуры

42. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

43. Синтез науки и искусства в культуре итальянского Возрождения (на примере творчества Леонардо да Винчи)

44. Українська культура: становлення та розвиток

45. Художня культура незалежної України: традиції та новації

46. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

47. Роль лікувальної фізичної культури та дієтотерапії

48. Взаєморозуміння в Європі через культуру, освіту та спорт

Учимся читать по слогам. 40 карточек-пазлов. Митченко Ю.
В наборе 40 двухсторонних карточек-пазлов, разработанных для детей, которые уже знакомы с алфавитом. Эта развивающая игра поможет ребенку
389 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, питание от сети. Диаметр: 32 см. Материал: пластмасса. Крым в составе РФ.
1452 руб
Раздел: Глобусы
Качели подвесные Edu-play "До-Ре-Ми".
Качели подвесные Edu Play "До-Ре-Ми". Легкие по весу, простые в сборке. Устанавливать возможно дома и на улице. Надежные канаты
2535 руб
Раздел: Качели

49. Оперативно-тактичні плани та бюджети як інструменти реалізації стратегічних планів і програм

50. Розвиток управлінської науки (менеджменту) в світі та в Україні

51. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

52. Система педагогічних наук їх та зв’язок з іншими науками

53. Традиції та новаторство у зарубіжній музичній культурі ХХ століття

54. Культурология как наука. Сущность, структура и функции культуры
55. Вплив позакласних занять фізичною культурою на показники фізичного стану та здоров’я учнів старших класів
56. Философия культуры, науки и религии: современные измерения

57. Наука в контексте культуры

58. Податок з транспорту: порядок його розрахунку та сплати до бюджету

59. Роль бюджету в фінансовому забезпеченні охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки

60. Видатки місцевих бюджетів

61. Аналіз виробництва зернових культур та резерви його збільшення на прикладі СТОВ “Колос” Христинівського району

62. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

63. Достижения Советской науки

64. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

Набор разделочных досок на подставке.
Материал: полипропилен. Размер: 335х240х78 мм. В наборе: 3 разделочные доски. В ассортименте без возможности выбора.
453 руб
Раздел: Пластиковые
Увлекательная настольная игра "Турбосчет".
Настольная игра "Турбосчёт" - весёлая и очень динамичная обучающая игра, которая мгновенно увлекает и детей, и взрослых. Правила
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Бутылка под оливковое масло "Тоскана", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса

65. Полная история танков мира

66. СВОЕОБРАЗИЕ ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

67. Бюджет Украины на 1997 г.

68. Анализ доходов бюджета Российской Федерации

69. Взаимоотношения предприятия с бюджетом на примере Дальневосточного морского пароходства

70. Государственный бюджет и его роль в макроэкономическом равновесии
71. Государственный бюджет Украины
72. Государственный долг и государственный бюджет РФ

73. Дефицит государственного бюджета

74. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

75. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

76. Проблемы формирования доходной части бюджета Ханты-Мансийского Автономного Округа

77. Расходы и доходы бюджета РФ 2000-2001гг.

78. Статистика государственного бюджета

79. Экономическое содержание бюджета государства

80. Расходы федерального бюджета на 2003 год

Лестница-стремянка, 3 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 67,5 см. Количество ступеней: 3.
1288 руб
Раздел: Лестницы
Комплект боковых ограждений для кровати Polini Simple/Basic, белый.
Комплект ограждений подходит для кроваток 140х70 см коллекций Polini Simple и Basic. Они могут крепиться как с одной стороны кровати, так
910 руб
Раздел: Аксессуары для кроваток
Набор мебели "Счастливые друзья", PT-00314.
В наборе: мебель для ванной, аксессуары. Материал: пластмасса. Возраст: 3+.
582 руб
Раздел: Ванные комнаты

81. Цивільний та арбітражний процес

82. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

83. Викинги : жизнь, быт, культура, связь с русской нацией

84. История и культура народов Огненной Земли

85. Культура и быт Тамбовского края в XVIII в.

86. Формирование советской культуры: основные направления
87. Культура эпохи средневековья
88. Советская наука в годы Великой Отечественной войны

89. Усиление борьбы в России сторонников западных ценностей жизни против русской национальной культуры

90. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

91. Бюджетный дефицит и профицит. Проблемы балансирования государственного бюджета на Украине

92. История международного права и его науки классического периода

93. Таможенные пошлины и сборы и их роль в формировании доходной части бюджета РФ

94. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

95. Деловой язык и культура речи юриста - тема "Разработка стратегии общения"

96. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина

Карандаши акварельные "Progresso Aquarelle", 24 цвета, 24 штуки.
Набор акварельных карандашей Koh-i-noor Progresso содержит 24 бескорпусных цветных карандаша, размещенных в металлической упаковке.
1027 руб
Раздел: Акварельные
Кровать для кукол деревянная (большая).
К кроватке прилагается матрасик, одеяльце и подушечка. Размеры дна кровати: 50х20 см. Размеры боковых сторон (качалки): 27х24
469 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Средство для посудомоечных машин биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. За счет полностью натурального состава обладает 100%
849 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

97. Теория Государства и Права как юридическая наука

98. Теоретические аспекты между бюджетами всех уровней с помощью деятельности Федерального Казначейства

99. Понятие трудового права. Предмет науки трудового права


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.