Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство

Розрахунок авіаційного двигуна турбогвинтового типу

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Міністерство освіти і науки України Слов’янський коледж Національного авіаційного університету КУРСОВА РОБОТА з дисципліни: «Теорія теплових двигунів» Виконав студент КР гр.1М05Б Сивак С.Б Викладач Ануфрієв В.Р Слов’янськ 2007 Завдання на Курсову роботу 1. Вихідні дані для розрахунку: Вариант Тип двигуна ТВД Аналог As ory 14 Температура газів перед турбіною 1150 К Ступінь підвищення тиску компресора 8,1 Висота польоту 500 м Потужність 850 л.с. Число Маха польоту 0,4 Означення основних параметрів а - швидкість звуку; Се – питома витрата палива; D – діаметр (м); - відносний діаметр втулки; F – площа перетину(м2); G – масова витрата повітря, газу, палива(кг/с); g – відносна витрата палива; H – висота польоту(м); Hu – нижча теплотворність палива; h – висота лопатки; k – показник адіабати (ізоентропи); L – питома робота; М – число Маха польоту; – потужність(кВт); – частота обертання; показник політропи; p, P – тиск (Па); q(λ) – відносна щільність потоку; Т – температура (К); u – окружна швидкість на радіусі РК(м/с); V – швидкість польоту(м/с); z – кількість ступенів(компресора, турбіни); α – кут; коєфіціент надлишку повітря; ∆ - ступінь підігріву повітря; &e a; – КПД; коефіцієнт повноти згорання палива; λ – приведена швидкість; ξ – коефіцієнт втрат; π – ступінь підвищення (зменшення) тиску; ρ – щільність (кг/м3); σ – коефіцієнт регенерування тепла; коефіцієнт зберігання повного тиску; φ – коефіцієнт швидкості; Вступ Високі вимоги до технічних даних сучасних літаків зумовили перетворення їх в складні авіаційні комплекси при одночасному істотному зростанні вартості їх створення і експлуатації. Оптимізація технічних рішень і зменшення витрат при створенні перспективних літаків вимагають вже на початкових етапах їх проектування ретельної оцінки взаємозв'язку характеристик основних складових елементів авіаційного комплексу. Вибір двигуна для літака з безлічі можливих варіантів ускладнюється необхідністю обліку параметрів і характеристик силової установки в цілому. Одним з найбільш складних завдань при створенні авіаційного двигуна є вибір параметрів робочого процесу двигуна і розрахунок його експлуатаційних характеристик. Цей етап передує проектуванню і виготовленню дослідного зразка. Він базується звичайно на задоволенні вимог до літального апарату і його силової установки, оцінки технологічних можливостей створення всіх елементів літального апарату і його двигунів, розробки концепції застосування і експлуатації літального апарату. Отже дана курсова робота розглядає розрахунок авіаційного двигуна, на прикладі турбогвинтового типу авіаційних двигунів. У першій частині курсової роботи обчислення проводяться за перерізами: - Переріз В-В: перед компресором; - Переріз К-К: перед камерою згоряння; - Переріз Г-Г: за камерою згоряння; - Переріз Т-Т: за турбіною; - Переріз С-С: вихідний пристрій; - Також у другому розділі першої частини обчислюються основні параметри двигуна У другій частині курсової роботи проводиться розрахунок і узгодження параметрів компресора і турбіни, на підставі яких будуть визначаться діаметри ступенів турбіни і компресора, кількість ступенів, а також вибір матеріалу для лопаток.

У третій частині обчислюються площа основних прохідних перерізів. Частина 1: Газодинамічний розрахунок двигуна Початковими даними для розрахунку є: -Эквівалентна потужність ек (кВт); -Температура газів на виході з камери згорання ТГ (К); -Ступінь підвищення тиску в компресорі ; -Розрахкнкові умови польоту: висота Н (м), щільність повітря ρ(кг/м3) та число «М» польоту. I. Визначення основних параметрів газо-воздушного потоку за трактом двигуна. ПерерізВ-В За таблицею МСА визначаю значення: ТН = 284,75 К РН = 95400 Па 1. Визначимо температуру, тиск та щільність після гальмування потоку: якщо М &l ; 1 беру = 1. Де=0.88 0.94 Переріз К-К 2. Знайдемо ефективну роботу компресору та температуру гальмування за компресором. Сталі: , де , беру Визначаю тиск гальмування за компресором: Переріз Г-Г По відомим температурам Т К и Т Г за графіком визначаєм витрату палива на 1 кг повітря g . g = 0,0155. Визначаю коефіцієнт надлишку повітря: де Обчислюю тиск гальмування: де беру . ПерерізТ-Т Визначаю тиск гальмування та ступень розширення газу в турбіні: Визначаю температуру гальмування потоку. де &e a;Т = 0,86 .0,92, беру &e a;Т = 0,92; більшим &e a;Т відповідають більші L . Визначимо ефективну роботу турбіни L та роботу гвинта LB (Дж/кг) з відповідностей: где . де Переріз С – С Визначимо швидкість витікання (м/с), температуру (К) та щільність потоку (кг/м3) при повному розширенні: де ; II. Визначаємо основні параметри двигуна: Обчислюємо питому еквівалентну потужність: де Vп=Mп aм Vп=0.4 338.3=135.32 Визначаємо витрату повітря: Визначаємо питому витрату палива: Визначаємо повний коефіцієнт корисної дії: Частина 2. Узгодження параметрів компресора і турбіни Узгодження параметрів компресора і турбіни включає вибір визначальних газодинамічних величин, як з боку компресора, так і з боку турбіни . Які забезпечують найбільшу ефективність системи компресор-турбіна при мінімальному відхилені від заданого запасу міцності лопаток останнього ступеня турбіни (Кт = 2). Крім того, в цому розділі визначаються число ступенів турбіни і проводиться визначення матеріалу, з якого виготовлені лопатки турбін. 1.Узгодження першого ступеня компресора і останнього ступеня турбіни. Сталі, які ми використовуємо при розрахунках: Величину коефіцієнта узгодження обчислюємо за формулою: 2.По номограм проводимо узгодження параметрів, першого ступеня компресора і останнього ступеня турбіни. Узгодження проводимо в наступних послідовності: а) по знайденому в п. 1 значенню величини А і заданому значенню Т Г знаходимо по графіку тангенс кута φ нахилу прямої узгодження графіка: б) вибираємо матеріал лопаток останнього ступеня турбіни і визначаємо величину за графіком № 3: Для двигунів зі свободною турбіною, матеріал лопаток знаходимо задаючись температурою: Матеріал лопаток: ЖС6-К При побудові графіка приймалося, що коефіцієнт запасу міцності та враховуючи, що час роботи на максимальному режимі. в) за знайденними значеннями та знаходимо на графіку № 2 точку узгодження. г) задаючись (для ступени ), визначаємо за графіком значення , ( при ).Значення відносного диаметру першої ступені компрессору: , беру .

Визначаю наружний діаметр першої ступені компресора: ; де F – площа на вході. Де q(λВ) (відносна щільність потоку) знаходимо з таблиці, за допомогою приведеної швидкості (λВ); КG – коеффіціент нерівномірності поля осьових швидкостей на вході у першу ступень компрессора (КG=0.93 0.95) q(λВ)=0.8993; КG=0.93 Визначаємо наружний діаметр останньої ступені турбіни: де , беру. Визначаю q(λC4) за таблицею (у списку літератури підручник №1) q(λC4)=0.8564; α4=80-900; беру α4=90 Для першої ступені компресора: Для останньої ступені турбіни: Обчислення частоти обертання ротора компресора(турбіна високого тиску): Відношення частот обертання оберемо рівним: Частота обертання ротора вільної турбіни(турбіна низького тиску): Розподіляємо роботу турбін між каскадами двохроторного двигуна: ; Приняв в першому наближенні, що турбіна має Dср=co s , визначимо для кожного ротора число ступенів: ; де Для ротора компресора(ступені турбіни високого тиску): Отримане значення Z округлив до найближчого цілого числата уточнюю роботу ступенів: Для ротора вільної турбіни: Уточнюю роботу ступені: Визначаю температуру на виході з турбіни високого тиску: Визначаю температуру за першою ступінню: Підбираємо матеріал лопаток останньої ступені турбіни,користуємось номограмою з методики, та відношенням (де ): У процесі розрахунків було обрано матеріал ЖС6-К. Подбираем материал лопаток, пользуясь следующим соотношением: Для ТВД Обрано матеріал ЖС6-К. Частина 3: Розрахунок деяких геометричних параметрів прохідних перерізів Перша ступінь компресора: Площа прохідної частини: Діаметр втулки: Висота лопатки: Остання ступінь компресора: Площа прохідної частини: Діаметр втулки: Висота лопатки: Остання ступінь турбіни: Площа прохідної частини: Діаметр втулки: (з розрахунків, наведених вище). Висота лопатки: Середній діаметр турбіни: Перша ступінь турбіни: Площа прохідної частини: Висота лопатки: Діаметр втулки: Діаметр робочого колеса: Користуючись цими даними креслимо ескіз двигуна. Висновок У першому розділі при розрахунку основних параметрів газо - повітряного потоку по тракту двигуна залежно від перетину і основних параметрів двигуна, знайдений повний коефіцієнт корисної дії двигуна У другому розділі розрахував узгодження параметрів компресора і турбіни, а також при розрахунках одержав розміри першого ступеня компресора і останнього ступеня турбіни. При цьому вибраний матеріал ЖС6-К. Література С.И. Ловинский «Теория авиационных двигателей». Машиностроение. Москва. 1982 г. Маринченко Ю. В. «Газодинамический расчет авиационных двигателей» Методическое пособие к выполнению курсовой работы по дисциплине: «Теория тепловых двигателей»; Славянск; САТК 1999г. Ю.М. Терещенко, Л.Г. Волянская и др. «Теория авиационных газотурбинных двигателей». Книжное издательство НАУ. Киев. 2005 г.

Поэтому эта КЕВАЛА-КУМБХАКА должна выполняться людьми правильным образом. Когда КЕВАЛИ усвоена в некотором множестве АДЖАПА, то она называется УНМАНИ (возвышение мыслительного начала (МАНАС), см. выше). Другое чтение: "Так как КЕВАЛИ, которая производится при некотором множестве АДЖАПА двукратна, то она становится УНМАНИ". Посредством удвоения числа АДЖАПА, т.Pе. при 30 дыханий (вместо 15) в минуту, должно, что вытекает из перевода, достигаться состояние УНМАНИ. Если учесть слова ДВИГУНА и САМБХЬЯ, то слово АДЖАПАСАМКХЬЯ надо читать как ТАТПУРУША (составное слово, в котором первая часть определяет вторую). Но, если что так же правильно оно относится к КЕВАЛИ, то оно становится БАХУВРИДХИ (другой тип составного слова). Мы рассматриваем это значение искажения правильной взаимосвязи было бы слишком легко достигнуть состояния УНМАНИ, которое мудрец Гхеранда постоянно сравнивает с САМАДХИ, но посредством этого механического удвоения числа дыханий достигается ли это? Здесь, очевидно, следует искать более глубокое значение, которое одновременно открывает всю тайну дыхательной техники (ПРАНАЯМЫ)

1. Авіаційний транспорт України

2. Авіація Великої Британії у Другій світовій війні

3. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

4. Конвенції з авіаційних перевезень

5. Авіаційні традиції України

6. Диференціація відсоткової ставки комерційного банку
7. Розробка алгоритму операційного автомату, синтез керуючого автомату з жорсткою логікою типу Мілі
8. Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли

9. Розрахунок рівней викидів шкідливих речовин з відпрацьованими газами автомобільних двигунів та рівней екокомпенсацій

10. Капитальный ремонт пути на щебеночном балласте с укладкой железобетонных шпал с применением машин тяжелого типа

11. Типы Галактик. Наша Галактика - Млечный Путь

12. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования

13. Типы стран по уровню социально-экономического развития

14. Разработка месторождений газоконденсатного типа

15. Налоги: типы, эволюция. Теория налогообложения

16. Типы государства (Доклад)

Одеяло лен + хлопок, 140х205 см.
Облегченное стеганое одеяло с льняным наполнителем подарит вам прохладу в жару и тепло в холод. Льняное волокно обладает уникальными
1389 руб
Раздел: Одеяла
Стиральный порошок "PoshOne Ecobaby Delicate" для детской одежды и деликатных тканей 2,5кг.
Posh one 2500 gr (коробка с мерной ложкой 30 гр): сухой стиральный концентрированный порошок для: цветного белья. Оригинальные импортные
684 руб
Раздел: Стиральные порошки
Этажерка "Люкс-5" с сидением, 3-х ярусная.
Удобная, компактная и функциональная этажерка для обуви с ящиком «Люкс 5» выполнена из металлических трубок с антикоррозионным
1624 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

17. Семантические типы предикатов, выраженных глаголами эмоционально-оценочной группы appreciate, cherish, value

18. Мусульманский тип культуры

19. Тематика и типы древнерусских книг

20. Восточные и западные типы культур

21. Безличные предложения среди других типов простого предложения

22. Типы и функции обращений в лирике А. Блока
23. Типы словарей, используемые в русском языке
24. Комедия А.С.Грибоедова «Горе от ума». Злободневность звучания комедии в XIX веке и в наше время. Человеческие типы

25. Спарта как тип полиса

26. Решение смешанной задачи для уравнения гиперболического типа методом сеток

27. Острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу (история болезни)

28. Сахарный диабет I типа средней степени тяжести

29. Школа семейного типа

30. Типы и формы государства

31. Типы политических систем

32. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

Ящик для игрушек "Профи Kids", 15 л.
Ящик для игрушек "Профи Kids" имеет 6 разноцветных вкладышей, для хранения мелких деталей, игрушек, карандашей и
499 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
328 руб
Раздел: Прочие
Стул детский (цвет: сиреневый).
Стул детский устойчивый и удобный. Ребёнку будет комфортно сидеть на стуле как за столом, так и самостоятельно. Соответствует всем
362 руб
Раздел: Стульчики

33. Механўзми двигуна (Детали двигателя)

34. Модернизация АСР (автоматическая система регулирования) молотковой дробилки типа ДДМ

35. Расчёт производительности вентиляторной установки типа ВОД

36. Расчёт рабочего цикла двигателя внутреннего сгорания автотракторного типа с помощью персональной ЭВМ

37. Типы по Юнгу (интроверсии и экстраверсии)

38. Типы темперамента учащихся и учет его особенности в учебно-воспитательной работе
39. Что такое конфликт? Природа, типы и функции
40. Разработка для контроля и определения типа логических интегральных микросхем методом сигнатурного анализа

41. Основные типы датчиков и их назначение

42. Розрахунок вихідного двотактного трансформаторного підсилювача потужності в режимі роботи класу А або В

43. Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)

44. Мифологический тип мировоззрения

45. Структура личности и поведенческие типы

46. Два типа фазовых переходов и третье начало термодинамики

47. Проблема России и Европы в теории культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского

48. Мировозрение и его исторические типы

Набор лаков для ногтей, 8 штук, арт. Т11204.
Новинка весеннего сезона - волшебный Лак Lucky. Что может быть лучше, чем накрасить ногти ярким лаком? Конечно, красить и перекрашивать их
736 руб
Раздел: Косметика для девочек
Пистолет высокого давления, 375 серии для минимоек от 70 до 230 Атм.
Пистолет высокого давления ЗУБР 70410-375, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Рассчитан на
753 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Бумага для пишущих машин, А3, 2500 листов.
Бумага предназначена для использования в минитипографиях, печати на ризогрофах и т.д. Формат А3. Цвет – серый Плотность бумаги – 48
888 руб
Раздел: Формата А3 и больше

49. Некоторые сущностные понятия о терминах "система" и "тип"

50. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

51. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

52. Типы экономических кризисов: "Длинные волны Кондратьева" (Доклад)

53. Типы государства: формационный и цивилизационный подходы

54. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку
55. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ КОЛЛЕКТОРА АРОЧНОГО ТИПА
56. Типы регулярных регуляторов

57. Типы переходных экономик

58. Типы экономических систем

59. Инвестиции: понятие инвестиций, типы и роль в экономике

60. Типы и направления в туризме

61. Империя как тип структурного деления мира

62. Исламская революция и курс на создание армии нового типа

63. Понятие и типы цивилизаций

64. Основные типы цивилизаций

Музыкальный мобиль Жирафики "Рыбки" (арт. 939489).
Этот музыкальный мобиль станет одной из первых игрушек вашего малыша. Сначала кроха будет фокусировать взгляд на ярких забавных рыбках. Со
1250 руб
Раздел: Мобили
Стиральный порошок Ушастый нянь, 4500 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
533 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подушка Нордтекс "Магия сна", 50х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 50х70 см.
470 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

65. Монастыри по кремлёвскому типу

66. Подводные лодки типа "Сом"

67. Подводные лодки типа "Барс"

68. Подводные лодки типа "Касатка"

69. Подводные лодки типа "Кайман"

70. Подводные лодки типа "Нарвал"
71. Альманах как социокультурный тип периодики
72. Античность как тип культуры

73. Экзистенциальный” и “рефлексивный” типы функционирования ментального пространства культуры

74. Типы языковых обществ

75. Главные типы великорусского деревянного храма

76. Существует ли в Западной Европе общий социальный тип, соответствующий русской интеллигенции?

77. Типы односоставного предложения. Способы выражения главных членов в односоставных предложениях

78. Вечные типы в произведениях И. С. Тургенева (Рудин, Инсаров, Базаров)

79. Синонимы и их типы в поэме Н. В. Гоголя "Мёртвые души"

80. Несколько замечаний о словах типа "несколько"

Ракета с мыльными пузырями и помпой "Баббл".
Дети всех возрастов и даже взрослые обожают мыльные пузыри. Но стандартным флаконом с мыльным раствором уже никого не удивишь. А как
643 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках
Тележка "Supermarket" №1.
Продуктовая тележка для игры в магазин, с помощью которой просто отлично осуществлять покупки в "собственном" супермаркете.
529 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Папка для акварели "Балет", 20 листов, А2.
Папка для акварели. Обложка - мелованный картон с клапанами. Блок - рисовальная бумага чистоцеллюлозная. Формат: A2. Плотность: 200
350 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

81. Положительный тип русского человека

82. Типы крестьян в поэме Н.Некрасова "Кому на Руси жить хорошо?"

83. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке

84. "Положительный тип" русского человека в творчестве Лескова

85. Грамматическая синонимия форм настоящего времени глаголов типа брызжет - брызгает, каплет - капает

86. Обломовщина и штольцевщина как типы жизни
87. Типы рынков и особенности ценовой политики субъектов рынка
88. Применение рекурсии в алгоритмах с возвратом. Файловый тип. Ввод/вывод

89. Проверка гипотезы о независимости двух случайных величин для любого типа шкал

90. Задача на собственные значения для вырождающегося уравнения смешанного типа

91. Острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу

92. История болезни - Оториноларингология (левосторонний хронический гнойный тип)

93. История болезни - Педиатрия (ВСД по ваготоническому типу)

94. История болезни - Эндокринология (сахарный диабет II типа)

95. Типы кровоточивости по Баркагану

96. Новые подходы к лечению депрессий при аффективных расстройствах биполярного типа

Дневник школьный "Герб".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет
338 руб
Раздел: Для младших классов
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: синий.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные
Пепельница на ножке "Мэджик", 72 см.
Пепельница (на ножке) "Мэджик". Размер: 9,5 см. Высота пепельницы: 72 см. Материал: металл.
1534 руб
Раздел: Пепельницы

97. Диагностика деменции альцгеймеровского типа

98. Лидерство типы лидерства

99. Типы и виды менеджмента


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.