Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Контрольна робота З дисципліни: Бухгалтерський облік Методика визначення фінансових результатів на підприємстві Зміст 1. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві 2. Практичне завдання Список літератури 1. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві Фінансові результати господарсько-фінансової діяльності підприємства за звітний період відображаються у Звіті про фінансові результати, що складається згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3. Цим Положенням визначені зміст і форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей. Для малих підприємств може передбачатися спрощена форма Звіту про фінансові результати. Метою складання Звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період. Для визначення фінансового результату підприємства в звіті необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи та витрати відображають в бухгалтерському обліку, а на підставі цього обліку в Звіті про фінансові результати у момент їх виникнення, а не в момент надходження або сплати грошей (спосіб нарахування). При способі нарахування дохід у Звіті про фінансові результати відображається в момент надходження активу або погашення зобов’язань, які приводять до збільшення власного капіталу підприємства (крім зростання капіталу за рахунок внесків учасників). Витрати відображаються у звіті в момент вибуття активу або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власникам). Згортання (перекриття) доходів і витрат не дозволяється, крім випадків, передбачених відповідними положеннями (стандартами). Положенням &quo ;Звіт про фінансові результати&quo ; (пункти 12 - 37) встановлено економічний зміст статей доходів і витрат та порядок визначення прибутку (збитку) за звітний період. Вимоги до звіту Про фінансові результати визначають і вимоги до організації та ведення бухгалтерського обліку доходів і витрат підприємства. Як і в Звіті про фінансові результати, так і в бухгалтерському обліку виділяють статті, що дають можливість визначити фінансовий результат від звичайної діяльності та надзвичайних подій, а також у складі звичайної діяльності - від основної та іншої діяльності (фінансової та інвестиційної). Така класифікація доходів і витрат має важливе значення для об’єктивної оцінки діяльності підприємства. Особливість відображення в бухгалтерському обліку фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства в тому, що протягом року фінансовий результат визначається оперативно в Звіті про фінансові результати, а в бухгалтерському обліку він відображається заключними записами по підсумку за звітний рік. Протягом року на рахунках класів 7 &quo ;Доходи і результати діяльності&quo ; та 9 &quo ;Витрати діяльності&quo ; відображаються і накопичуються відповідно доходи та витрати, що дає можливість складати проміжну звітність про фінансові результати (квартальну, піврічну).

В кінці року рахунки доходів і витрат закриваються перенесенням сальдо з цих рахунків на рахунок 79 &quo ;Фінансові результати&quo ;. Таким чином, в новому Плані рахунків бухгалтерського обліку відсутній фінансово-результатний рахунок аналогічний рахунку 46 &quo ;Реалізація&quo ;, а рахунок 79 &quo ;Фінансові результати&quo ; виконує в якійсь мірі функції рахунку 80 &quo ;Прибутки і збитки&quo ;. В Плані рахунків передбачено шість синтетичних рахунків: 70 &quo ;Доходи від реалізації&quo ;, 71 “Інший операційний дохід” 74 &quo ;Інші доходи&quo ;, 90 &quo ;Собівартість реалізації&quo ;, 94 “Інші витрати операційної діяльності” і 97 &quo ;Інші витрати&quo ;. Рахунок 79 &quo ;Фінансові результати&quo ; призначено для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій. За кредитом рахунку 79 &quo ;Фінансові результати&quo ; відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом - суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, також належна сума нарахованого податку на прибуток. Сальдо рахунку при його закритті списується на рахунок 44 &quo ;Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)&quo ;. Рахунок 79 &quo ;Фінансові результати&quo ; має такі субрахунки: 791 &quo ;Результат основної діяльності&quo ; 792 &quo ;Результат фінансових операцій&quo ; 793 &quo ;Результат іншої звичайної діяльності&quo ; 794 &quo ;Результат надзвичайних подій&quo ; На субрахунку 791 &quo ;Фінансовий результат від основної діяльності&quo ; визначається прибуток (збиток) від основної діяльності підприємства. За кредитом субрахунку відображається в порядку закриття рахунків сума доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та від іншої операційної діяльності (рахунки 70 &quo ;Доходи від реалізації&quo ;, 71 &quo ;Іншій операційний дохід&quo ;), за дебетом - сума в порядку закриття рахунків обліку собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт і послуг, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат (90 &quo ;Собівартість реалізації&quo ;, 92 &quo ;Адміністративні витрати&quo ;, 93 &quo ;Витрати на збут&quo ;, 94 &quo ;Інші витрати операційної діяльності&quo ;). На субрахунку 792 &quo ;Результат фінансових операцій&quo ; визначається прибуток (збиток) від фінансових операцій підприємства. За кредитом субрахунку відображається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів, за дебетом - списання фінансових витрат з рахунків 95 &quo ;Фінансові витрати&quo ; та 96 &quo ;Втрати від участі в капіталі&quo ;. На субрахунку 793 &quo ;Результат від іншої звичайної діяльності&quo ; визначається прибуток (збиток) від іншої звичайної діяльності підприємства. За кредитом рахунку відображається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від інвестиційної та іншої звичайної діяльності підприємства, за дебетом - списання витрат з рахунку 97 &quo ;Інші витрати&quo ;. На субрахунку 794 &quo ;Результат надзвичайних подій&quo ; визначається прибуток (збиток) від надзвичайних подій.

За кредитом субрахунку відображається списання доходів, одержаних від надзвичайних подій, за дебетом - списання витрат від надзвичайних подій, що обліковуються на рахунку 99 &quo ;Надзвичайні витрати&quo ;. Підприємства, які для узагальнення інформації про витрати застосовують тільки рахунки класу 8 &quo ;Витрати за елементами&quo ;, субрахунки рахунку 79 дебетують у кореспонденції з кредитом рахунків 23 &quo ;Виробництво&quo ;, 26 &quo ;Готова продукція&quo ; та інших рахунків класу 2 &quo ;Запаси&quo ;, а також з кредитом рахунків класу 1 &quo ;Необоротні активи&quo ; та класу 3 &quo ;Кошти, розрахунки та інші активи&quo ;. Рахунок 79 &quo ;Фінансові результати&quo ; кореспондує за дебетом з кредитом рахунків: за кредитом з дебетом рахунків: 23 &quo ;Виробництво&quo ; 44 &quo ;Нерозподілені прибутки(непокриті збитки)&quo ; 26 &quo ;Готова продукція&quo ; 49 &quo ;Страхові резерви&quo ; 44 &quo ;Нерозподілені прибутки(непокриті збитки)&quo ; 70 &quo ;Доходи від реалізації&quo ; 49 &quo ;Страхові резерви&quo ; 71 &quo ;Іншій операційний доход&quo ; 70 &quo ;Доходи від реалізації&quo ; 72 &quo ;Доход від участі в капіталі&quo ; 80 &quo ;Матеріальні витрати&quo ; 73 &quo ;Інші фінансові доходи&quo ; 81 &quo ;Витрати на оплату праці&quo ; 74 &quo ;Інші доходи&quo ; 82 &quo ;Відрахування на соціальні заходи&quo ; 75 &quo ;Надзвичайні доходи&quo ; 83 &quo ;Амортизація&quo ; 98 &quo ;Податки на прибуток&quo ; 84 &quo ;Інші операційні витрати&quo ; 85 &quo ;Інші затрати &quo ; 90 &quo ;Собівартість реалізації&quo ; 92 &quo ;Адміністративні витрати&quo ; 93 &quo ;Витрати на збут&quo ; 94 &quo ;Інші витрати операційної діяльності&quo ; 95 &quo ;Фінансові витрати&quo ; 96 &quo ;Втрати від участі в капіталі&quo ; 97 &quo ;Інші витрати&quo ; 98 &quo ;Податки на прибуток&quo ; 99 &quo ;Надзвичайні витрати&quo ; Облік фінансових результатів діяльності № oп. Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Дебет Кредит 1 Відображено собівартість готової продукції (робіт, послуг), якщо підприємство не використовує рахунки класу 9 &quo ;Витрати діяльності&quo ; 79 &quo ;Фінансові результати&quo ; 23 &quo ;Виробництво&quo ;, 26 &quo ;Готова продукція&quo ; 2 Відображено нерозподілений прибуток підприємства звітного періоду 79 &quo ;Фінансові результати&quo ; 441 &quo ;Прибуток нерозподілений&quo ; 3 Віднесено на фінансові результати суми, які підлягають виключенню зі складу доходів 79 &quo ;Фінансові результати&quo ; 70 &quo ;Доходи від реалізації&quo ; 4 Віднесено на фінансовий результат витрати за елементами, якщо підприємство не використовує рахунки класу 9 &quo ;Витрати діяльності&quo ; 79 &quo ;Фінансові результати&quo ; Рахунки класу 8 &quo ;Витрати за елементами&quo ; 5 Віднесено на фінансові результати собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 79 &quo ;Фінансові результати&quo ; 90 &quo ;Собівартість реалізації&quo ; 6 Віднесено на фінансові результати адміністративні витрати, понесені протягом звітного періоду 79 &quo ;Фінансові результати&quo ; 92 &quo ;Адміністративні витрати&quo ; 7 Віднесено на фінансові результати витрати на збут, понесені протягом звітного періоду 79 &quo ;Фінансові результати&quo ; 93 &quo ;Витрати на збут&quo ; 8 Віднесено на фінансові результати інші витрати операційної діяльності, понесені протягом звітного періоду 79 &quo ;Фінансові результати&quo ; 94 &quo ;Інші витрати операційної діяльності&quo ; 9 Віднесено на фінансові результати фінансові витрати, понесені протягом звітного періоду 79 &quo ;Фінансові результати&quo ; 95 &quo ;Фінансові витрати&quo ; 10 Віднесено на фінансові результати понесені протягом звітного періоду витрати від інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі 79 &quo ;Фінансові результати&quo ; 96 &quo ;Втрати від участі в капіталі&quo ; 11 Віднесено на фінансові результати інші витрати, понесені протягом звітного періоду 79 &quo ;Фінансові результати&quo ; 97 &quo ;Інші витрати&quo ; 12 Віднесено на фінансові результати витрати з нарахування податку на прибуток, отриманого за даними бухгалтерського обліку 79 &quo ;Фінансові результати&quo ; 98 &quo ;Податок на прибуток&quo ; 13 Віднесено на фінансові результати витрати, понесені протягом звітного періоду у зв'язку із надзвичайними подіями 79 &quo ;Фінансові результати&quo ; 99 &quo ;Надзвичайні витрати&quo ; 14 Відображено непокритий збиток звітного періоду 442 &quo ;Непокриті збитки&quo ; 79 &quo ;Фінансові результати&quo ; 15 Віднесено на фінансові результати дохід від реалізації, одержаний підприємством у звітному періоді 70 &quo ;Доходи від реалізації&quo ; 79 &quo ;Фінансові результати&quo ; 16 Віднесено на фінансові результати дохід, отриманий підприємством у звітному періоді від іншої операційної діяльності 71 &quo ;Інший операційний дохід&quo ; 79 &quo ;Фінансові результати&quo ; 17 Віднесено на фінансові результати дохід, одержаний підприємством у звітному періоді від інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі 72 &quo ;Дохід від участі в капіталі&quo ; 79 &quo ;Фінансові результати&quo ; 18 Віднесено на фінансові результати дохід, одержаний підприємством у звітному періоді від іншої фінансової діяльності 73 &quo ;Інші фінансові доходи&quo ; 79 &quo ;Фінансові результати&quo ; 19 Віднесено на фінансові результати дохід, одержаний підприємством у звітному періоді від звичайної діяльності, яка не є фінансовою і операційною 74 &quo ;Інші доходи&quo ; 79 &quo ;Фінансові результати&quo ; 20 Віднесено на фінансові результати дохід, одержаний підприємством у звітному періоді внаслідок надзвичайних подій 75 &quo ;Надзвичайні доходи&quo ; 79 &quo ;Фінансові результати&quo ; 21 Відкориговано суму надлишково списаного податку на прибуток 98 &quo ;Податок на прибуток&quo ; 79 &quo ;Фінансові результати&quo ; На рахунку 70 &quo ;Доходи від реалізації&quo ; відображається виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), нарахована або отримана підприємством у звітному періоді наростаючим підсумком з початку року.

Путн пдтриму Януковича  рекоменду його Кучм, який перебува у повнй залежност вд росйського колеги. Кучма висува Януковича, ус сили, так чи накше залежн вд Рос або росйських капталв пропутнського походження, кидають на пдтримку диного кандидата велик ресурси. Володимир Ар 'ев: PДля того щоб контролювати область  впливати на виборцв, треба тримати пд контролем тих, хто виборцв забезпечу роботою. Вс пдпримц на Донеччин дуже швидко були поставлен пд диний «дах». Як писав у червн минулого року тижневик «Дзеркало тижня» «рдко, коли перспективний бзнес ма право на снування в регон без предметного втручання контролерв. В окремих випадках мова йде про викуп перспективного бзнесу, у бльшост про долю в пдпримств. Найбльш вперт власники в результат стають найбдншими. Але це якщо повезе». Володимир Ар 'ев: PПосилення тиску на бзнес, встановлення тотального контролю супроводжувалося дями, як чтко описан в кримна льному кодекс як так, за як свтить в'язниця

1. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

2. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

3. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства

4. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

5. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

6. Фінансовий аналіз діяльності підприємства
7. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства
8. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

9. Фінансова звітність підприємства

10. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

11. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

12. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

13. Аналіз фінансового стану підприємства

14. Аналіз фінансового стану підприємства

15. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

16. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"

Кружка керамическая "FIFA 2018", 350 мл.
Объем: 350 мл. Материал: керамика.
769 руб
Раздел: Кружки, посуда
Сумка-чехол транспортная для коляски-трость.
Сумка-чехол понадобится Вам, когда Вы отправитесь в поездку, полностью сохранит чистоту в автомобиле и обеспечит защиту одежды от
492 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Статуэтка "Мальчик на лошадке", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
436 руб
Раздел: Миниатюры

17. Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"

18. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

19. Нормативно-критеріальна база оцінки фінансового стану підприємства

20. Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства

21. Оцінка фінансового стану підприємства

22. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту
23. Розвиток фінансових ресурсів підприємства
24. Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства

25. Управління фінансовою санацією підприємства

26. Фінансова санація та банкрутство підприємства

27. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

28. Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ "ТПО "Аріста" в 2006 році"

29. Фінансовий стан підприємства

30. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

31. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

32. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 300 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
695 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 33 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1299 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Домик игровой.
Игрушка из пластмассы. Предназначена для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас
9084 руб
Раздел: Домики и комплексы

33. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

34. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

35. Покращення фінансового стану підприємства

36. Фінансова санація підприємства

37. Фінансова стратегія підприємства

38. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства
39. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності
40. Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ "Дніпрополімермаш")

41. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

42. Інформаційні системи і технології підприємства

43. Планування діяльності підприємства

44. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

45. Корпоративні підприємства

46. Планування діяльності підприємства

47. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

48. Фінанси підприємства контрольна

Рюкзачок "Путешествие".
Детский рюкзак "Путешествие" имеет яркий стильный дизайн. Он имеет небольшие размеры, а его лямки могут регулироваться по длине.
506 руб
Раздел: Детские
Копилка "Лаванда", 16x21 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
343 руб
Раздел: Копилки
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Інноваційна діяльність підприємства

50. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

51. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

52. Персонал підприємства

53. Рентабельність підприємства

54. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку
55. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн
56. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

57. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

58. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

59. Автомазація виробничих процесів підприємства

60. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

61. Витрати підприємства

62. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

63. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

64. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

Бутылочка для кормления (от 3-х месяцев) Pigeon Перистальтик Плюс с широким горлом, 240 мл.
Изгибы на бутылке прекрасно подходят для маминой руки. Крышечка подходит для любых сосок Pigeon к широким бутылочкам. Материал бутылочки:
555 руб
Раздел: Бутылочки
Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Лес".
Полезное приобретение для здоровья и гармоничного развития ребенка - напольное покрытие Орто МИКС "Лес". В состав комплекта
1367 руб
Раздел: Коврики
Развивающая настольная игра "Кругозорник".
1,5 года разработчики трудились над созданием "Кругозорника": изучали учебные программы по окружающему миру, прорисовывали сотни
952 руб
Раздел: Карточные игры

65. Облік основних засобів підприємства

66. Облік створення підприємства

67. Організація обліку власного капіталу підприємства України

68. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

69. Аудит доходів підприємства

70. Аудит установчих документів підприємства
71. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства
72. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

73. Аналіз програмного забезпечення підприємства

74. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

75. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

76. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

77. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

78. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

79. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

80. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

Одеяло лен + хлопок, 140х205 см.
Облегченное стеганое одеяло с льняным наполнителем подарит вам прохладу в жару и тепло в холод. Льняное волокно обладает уникальными
1389 руб
Раздел: Одеяла
Стиральный порошок "PoshOne Ecobaby Delicate" для детской одежды и деликатных тканей 2,5кг.
Posh one 2500 gr (коробка с мерной ложкой 30 гр): сухой стиральный концентрированный порошок для: цветного белья. Оригинальные импортные
684 руб
Раздел: Стиральные порошки
Этажерка "Люкс-5" с сидением, 3-х ярусная.
Удобная, компактная и функциональная этажерка для обуви с ящиком «Люкс 5» выполнена из металлических трубок с антикоррозионным
1624 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

81. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

82. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

83. Непрямі податки підприємства

84. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

85. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

86. Особливості ціноутворення на продукцію промислового підприємства
87. Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів
88. Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства

89. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

90. Управління ціновою політикою підприємства

91. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

92. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

93. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

94. Лікарські розчини, одержувані в умовах фармацевтичного підприємства

95. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

96. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Пленка пищевая, полиэтиленовая, 30 см х 300 метров.
Пищевая пленка производится из экологически безопасного полиэтилена. Может быть использована для упаковки любых товаров, хорошо
349 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Блокнот. Егор Крид.
Black Star представляет: эксклюзивные официальные блокноты по топовым артистам Лейбла! Каждый блокнот включает: — море фотографий из
344 руб
Раздел: Прочие

97. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

98. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

99. SWOТ-аналіз підприємства

100. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.