Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Порядок возмещения вреда, причиненного органами дознания, предварительного следствия и прокуратуры

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВІмені Е.А. Дидоренко Кафедра кримінального процесу та правосуддяКУРСОВА РОБОТАПо кримінальному процесу На тему: &quo ; Порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду&quo ;Виконав: студент 4 курсу, 401 групи, факультету заочного та дистанційного навчання, Лисичанського НКП Пивоваров Андрій Володимирович Перевірив: Луганськ – 2008 рік ВСТУПВідшкодування шкоди - один з найважливіших інститутів сучасного українського права. Шкода, спричинена внаслідок правопорушення, адміністративного делікту, злочину, зловживання правом, має бути відшкодована у випадках і в розмірах, установлених законодавством. У законодавстві передбачено два види шкоди, що підлягає відшкодуванню, - шкоду матеріальну і шкоду моральну. Стаття 16 чинного Цивільного кодексу України (від 16 січня 2003 р), в якій ідеться про захист цивільних прав та інтересів судом, передбачає право кожної особи звернутися до суду за захистом свого/особистого немайнового або майнового інтересу, способами захисту якого є, поряд з іншими, відшкодування майнової шкоди та відшкодування моральної (немайнової) шкоди. Слід зазначити, що, на відміну від відшкодування матеріальної шкоди, відшкодування моральної шкоди є порівняно новим інститутом, адже цивільне право колишньої тоталітарної держави такого способу захисту прав та інтересів громадян не передбачало. Його вперше в національному законодавстві було введено Законом України &quo ;Про внесення змін і доповнень до положень законодавчих актів України, що стосуються захисту честі, гідності та ділової репутації громадян і організацій&quo ; від 6 травня 1993 р. № 3188-ХП. Цим Законом до ЦК 1963 року відшкодування моральної шкоди було введено (статті 6, 7 та 440 і) як новий спосіб захисту цивільних особистих прав. До речі, Верховний суд України, з огляду на новизну цих норм та на необхідність узагальнення практики і надання рекомендацій судам, неодноразово звертався до питань застосування судами такого способу захисту інтересів особи, як відшкодування майнової шкоди. Зокрема, Пленум Верховного Суду України 31 березня 1995 р. прийняв постанову № 4 &quo ;Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди&quo ;, яка була уточнена постановою Пленуму Верховного Суду від 25 травня 2001 р. № 5. На сучасному етапі розвитку світової спільноти проблема прав і свобод людини є однією з найактуальніших. У цьому напрямку прийнято низку міжнародних нормативно-правових актів, котрі визначають людину найвищою цінністю суспільства, а належне забезпечення її прав і свобод –головним обов'язком демократичної держави. Мета даної роботи - освітити у світлі нового цивільного законодавства тему: &quo ;Порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду&quo ;, розкрити такі важливі питання як поняття матеріальної шкоди, особливості відшкодування моральної шкоди, підстави відповідальності, розмір шкоди та порядок відшкодування заподіяної шкоди.

Тема особливо є актуальною, тому що нині позов про відшкодування заподіяної шкоди набуває все більшої популярності. Це свідчить про зростання правосвідомості, правової культури громадян - ще один крок до правової держави, у центрі уваги якої перебуває кожна окрема особа. 1. Закон України&quo ;Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокурату і суду. &quo ; Ст.1 Відповідно до положень цього Закону підлягає відшкодуванню шкода, завдана громадянинові внаслідок: 1) незаконного засудження, незаконного притягнення як обвинуваченого, незаконного взяття під варту і тримання під вартою, незаконного проведення в ході розслідування чи судового розгляду кримінальної справи обшуку, виїмки, незаконного накладання арешту на майно, незаконного відсторонення від роботи(посади) та інших процесуальних дій, що обмежують права громадян; 2) незаконного застосування адміністративного арешту чи виправних робіт, незаконної конфіскації майна, незаконного накладання штрафу; 3) незаконного проведення оперативно-розшукових заходів, передбачених законами України &quo ;Про оперативно-розшукову діяльність&quo ;, &quo ;Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю&quo ; та іншими актами законодавства. У випадках, зазначених у частині першої цієї статті, завдана шкода відшкодовується в повному обсязі незалежно від вини посадових осіб органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду. Ст.2 Право на відшкодування шкоди в розмірах і в порядку, передбачених цим Законом, виникає у випадках: 1) поставлення виправдувального вироку суду; 2) закриття кримінальної справи за відсутністю події злочину, відсутністю у діянні складу злочину або недоведеністю участі обвинуваченого у вчиненні злочину; 3) відмови в порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної справи з підстав, зазначених у пункті 2 частини першої цієї статті; 4) закриття справи про адміністративне правопорушення. Право на відшкодування шкоди, завданої зазначеними у статті 1 цього Закону оперативно-розшуковими заходами до порушення кримінальної справи, виникає за умови, що протягом шести місяців після проведення таких заходів не було прийняте рішення про порушення за результатами цих заходів кримінальної справи або таке рішення було скасовано. Ст.3 У наведених в статті 1 цього Закону випадках громадянинові відшкодовуються (повертаються): заробіток та інші грошові доходи, які він втратив в наслідок незаконних дій; майно (в тому числі гроші, грошові вклади і відсотки по них, цінні папери та відсотки по них, частка у статутному фонді господарського товариства, учасником якого був громадянин, та прибуток, який він не отримав відповідно до цієї частки, інші цінності), конфісковане або звернене в доход держави судом, вилучене органами дізнання чи попереднього слідства, органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, а також майно, на яке накладено арешт; штрафи, стягнуті на виконання вироку суду, судові витрати та інші витрати, сплачені громадянином; суми, сплачені громадянином у зв’язку з поданням йому юридичної допомоги; моральна шкода.

Ст.4 Відшкодування шкоди у випадках, передбачених пунктами 1, 3, 4, і 5 статті 3 цього Закону, провадиться за рахунок коштів державного бюджету. Розмір сум, які передбачені пунктом 1 статті 3 цього Закону і підлягають відшкодуванню, визначається з урахуванням заробітку, не одержаного громадянином за час відсторонення від роботи (посади), за час відбування кримінального покарання чи виправних робіт як адміністративного стягнення. Майно, зазначене в пункті 2 статті 3 цього Закону, повертається в натурі, а вразі неможливості повернення в натурі його вартість відшкодовується за рахунок тих підприємств, установ, організацій, яки воно передано безоплатно. Вартість жилих будинків, квартир, інших споруд відшкодовується лише у разі, якщо зазначене майно не збереглося в натурі і громадянин відмовився від надання йому рівноцінного жилого приміщення з безоплатною передачею у його власність або у разі згоди на це громадянина. Вартість втраченого житла відшкодовується виходячи з ринкових цін, що діють на момент звернення громадянина про відшкодування шкоди. У разі ліквідації підприємств, установ, організацій, яким майно було передано безоплатно, або недостатності у них коштів для відшкодування шкоди вартість майна (частина вартості) відшкодовується за рахунок державного бюджету. Вартість майна визначається за цінами, що діють на момент прийняття рішення про відшкодування шкоди. У разі пошкодження майна завдана шкода відшкодовується повністю. Відшкодування моральної шкоди проводиться у разі, коли незаконні дії органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду завдали моральної втрати громадянинові, призвели до порушення його нормальних життєвих зв’язків, вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя. Моральною шкодою визначаються страждання, заподіяні громадянинові в наслідок фізичного чи психічного впливу, що призвело до погіршення або позбавлення можливостей реалізації ним своїх звичок і бажань, погіршення відносин з оточуючими людьми, інших негативних наслідків морального характеру. Ст.5 У разі смерті громадянина право на відшкодування шкоди у випадках, передбачених пунктами 1, 2.3. і 4 статті 3 цього Закону, у встановленому законодавством порядку переходить до його спадкоємців. Ст.6 Громадянин, звільнений з роботи (посади) у зв’язку з незаконним засудженням або відсторонений від посади у зв’язку з незаконним притягненням до кримінальної відповідальності, має бути поновлений на колишній роботі (посаді), а в разі неможливості цього (ліквідація підприємства, установи, організації, скорочення посади а також наявність інших передбачених законом підстав, що перешкоджають поновленню на роботі (посаді) – йому має бути надано державною службою зайнятості іншу підходящу роботу. Робота (посада) надається громадянинові не пізніше місячного терміну з дня звернення, якщо воно надійшло протягом трьох місяців з моменту набрання законної сили виправдувальним вироком або винесення постанови про закриття кримінальної справи за відсутністю події злочину, відсутністю у діянні складу злочину або недоведеністю участі обвинуваченого у вчиненні злочину.

К главе 18 «Реабилитация» 4.15. Постановление Пленума Верховного Суда СССР «О некоторых вопросах применения в судебной практике Указа Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1981Pг. О возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей от 23 декабря 1988Pг. P15 (с изм., внесенными постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 29.03.1991 P5)[516] В связи с возникшими в судебной практике вопросами Пленум Верховного Суда СССР постановляет: 1.PОбратить внимание судов, что вопросы возмещения ущерба, причиненного гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ, и восстановления нарушенных при этом трудовых, пенсионных, жилищных и других прав граждан решаются судом в соответствии со ст. 2 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1981Pг. и утвержденным этим Указом Положением «О порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда» в случаях постановления оправдательного приговора, прекращения уголовного дела судом по реабилитирующим основаниям (за отсутствием события преступления, за отсутствием в деянии состава преступления или за недоказанностью участия гражданина в совершении преступления), прекращения дела об административном правонарушении

1. Ответственность за вред причиненный незаконными действиями органами дознания, прокуратуры, суда

2. Возмещение вреда, причиненного судебным приставом-исполнителем

3. Возмещение ущерба причиненного нанимателю. Судебная практика Республики Беларусь

4. Анализ проблем возмещения ущерба, причиненного незаконными действиями государственных органов

5. Логика в судебной практике

6. Имплементация норм Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и судебной практики
7. О некоторых процессуальных трудностях судебной практики по трудовым делам
8. Обзор судебной практики по делам о признании брака недействительным

9. Роль судебной практики в формировании понятийного аппарата трудового права

10. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг

11. Анализ судебной практики по вопросу признания финансового кризиса обстоятельством непреодолимой силы

12. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина и сотруднику ОВД

13. Возмещение вреда, причиненного юридическому лицу в результате распространения сведений, порочащих его деловую репутацию

14. Договор займа между гражданами. Судебная практика по договорам с участием граждан

15. Особенности и порядок исчисления заработной платы. Судебная практика

16. Порядок обобщения судебной практики апелляционными судами

Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Беспылевой цветной мел, 100 шт.
Цветные мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и
424 руб
Раздел: Мел
Набор стаканов "Loraine", 6 предметов, 260 мл.
В наборе: 6 стаканов. Материал: стекло. Цвет: прозрачный. Рисунок: золотой орнамент. Объем: 260 мл. Информация об объеме изделия,
321 руб
Раздел: Наборы посуды

17. Право граждан на возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями должностных лиц и органов государственной власти

18. Снова о контрактах: законодательство и судебная практика

19. Судебная практика и законодательство о гражданском судопроизводстве

20. Формы возмещения вреда, причиненного преступлением, в уголовном процессе

21. Административная жалоба как средство защиты прав граждн от незаконных действий (бездействия) должностных лиц и специфика ее правового регулирования в таможенных органах

22. Порядок возмещения вреда, причинённого работнику
23. Возмещение вреда
24. Возмещение вреда, причинённого здоровью гражданина

25. Зарождение и развитие института возмещения вреда

26. Институт возмещения вреда в XV - начале XVI вв.

27. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

28. Развитие института возмещения вреда в период формирования советского государства

29. Теоретические основы института возмещения вреда

30. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

31. Гражданско-правовая ответственность за вред причиненный государственными органами

32. Ответственность за вред, причиненный органами государственной власти, органами местного самоуправления и их должностными лицами

Настольная игра "Матрешкино".
Простая и понятная даже маленьким детям, она увлечёт и взрослых. Игроки наперегонки ищут нужную матрёшку, чтобы повторить её жест. Кто
357 руб
Раздел: Карточные игры
Багетная рама "Wendy", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Шкатулка для ювелирных украшений, 16x13 см, арт. 84575.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
592 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

33. Ответственность за вред, причиненный актами власти

34. Ответственность за вред, причиненный актами власти

35. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью граждан

36. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности

37. Ответственность государства за вред, причиненный гражданам - жертвам терроризма

38. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними
39. Уголовная ответственность за вред, причиненный в ходе проведения спортивных соревнований
40. Отчёт о прохождении преддипломной практики в Управлении по взаимодействию с органами законодательной и исполнительной власти (УВОЗИВ) ГТК России

41. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

42. Особенности административной, дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности в медицинской практике

43. Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных органов в области природопользования и охраны окружающей среды. Экологическая ответственность (Контрольная)

44. Взаимодействие органов предварительного следствия,дознания и экспертно-криминалистических подразделений при расследовании особо тяжких преступлений

45. Взаимодействие следователя с органами дознания при производстве предварительного следствия

46. Возмещение морального вреда при страховании ответственности

47. Орган дознания: понятие и проблемы

48. Суд как орган судебной власти

Машина-каталка "Лидер", цвет: бордовый.
Игрушечный автомобиль снабжен рулем, фарами, зеркалами заднего вида и звуковыми модулями, а его корпус оформлен в приятном бордовом цвете.
2947 руб
Раздел: Каталки
Игрушка-плита со звуком и подсветкой"Miele".
Все как у мамы! Точная игрушечная копия фирменной плиты MIELE. Игрушка функциональная: конфорки и духовка светятся, издает реалистичные
1680 руб
Раздел: Плиты
Брошюровщик "Heidi Swapp. The Cinch".
Брошюровщик делает квадратные отверстия и предназначен для создания календарей, блокнотов, альбомом и много другого в домашних условиях.
8099 руб
Раздел: Прочее

49. Правовое регулирование обязательств из причинения вреда в зарубежных странах

50. Материальная ответственность (Украина)

51. Криминальная ответственность. Защита права собственности (Украина)

52. Прокурорский надзор за органами дознания

53. Виндикация бездокументарных ценных бумаг: теория и судебно-арбитражная практика

54. Практика взаимодействия органов власти с религиозными организациями и общественными объединениями
55. Ответственность предприятия за ущерб, причиненный работнику на производстве
56. Ответственность экспортеров перед таможенными органами при непоступлении либо задержке поступления валютной выручки

57. Судебные органы власти Украины

58. Судебная система Украины

59. Обязательства из причинения вреда и неосновательного обогащения в международном частном праве

60. Виды уголовно-процессуальной деятельности органов дознания

61. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

62. Детерминация и предупреждение преступности среди персонала органов внутренних дел Украины

63. Конституционные основы судебной власти и правоохранительных органов

64. Материальная ответственность работника, причинившего вред имуществу работодателя

Шторка антимоскитная "Кружево" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Игра "Зообильярд".
Главное достоинство этой игры в том, что в неё могут играть все от мала до велика. Причём не просто играть, а получать удовольствие от
1019 руб
Раздел: Игры на ловкость
Детский бинокль ночного видения "Секретный агент".
Каждый ребенок знаком с героями фильмов, мультфильмов и комиксов, выполняющими секретные задания. И, безусловно, у каждого суперагента
342 руб
Раздел: Шпионские штучки

65. Муниципальные облигации. Ответственность муниципальных органов

66. Надзор прокурора за исполнением законов органами ОРД, дознанием и предварительным следствием

67. Невиновное причинение вреда

68. Обязательства вследствии причинения вреда

69. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда

70. Орган дознания как субъект уголовного процесса
71. Основания и условия обязательств вследствие причинения вреда источником повышенной опасности
72. Ответственность должностных лиц предприятий за нарушение законодательства Украины о труде

73. Ответственность перевозчика за вред жизни и здоровью пассажира на транспорте

74. Понятие, признаки, виды правовой ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления

75. Правовая ответственность налоговых и таможенных органов

76. Правомерное причинение вреда

77. Практика привлечения к административной ответственности лиц, совершивших правонарушения в области избирательного права

78. Преступления, связанные с причинением вреда здоровью

79. Причинение вреда в состоянии аффекта

80. Профилактическая деятельность органов дознания в процессе раскрытия и расследования преступлений

Дневник школьный "Пробка", цвет обложки бирюзовый.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Игрушка деревянная ALATOYS "Сортер".
Оригинальная деревянная конструкция представляет собой яркий привлекающий детское внимание сортер, включающий в себя 12 разноцветных
443 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры".
Набор "Трицератопс и Брахиозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В
373 руб
Раздел: Археологические опыты

81. Социальные детерминанты правонарушений в органах внутренних дел Украины

82. Страховой случай. Причинение вреда правомерным действием

83. Умышленное причинение тяжкого вреда

84. Условия гражданско-правовой отвественности за вред, причиненный источниками повышенной опасности

85. Юридическая ответственность органов местного самоуправления

86. Судебно-прокурорские органы в годы войны. Организация и деятельность советской военной юстиции и органов государственной безопасности в армии и на флоте в годы войны
87. Материальная ответственность за ущерб, причиненный имуществу работодателя
88. Судебная власть в Украине

89. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков. Порядок обжалования неправомерных действий налоговых органов

90. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

91. Вопросы и ответы по биологии на экзамен (10-11 класс, Украина))

92. Материальная ответственность военнослужащих

93. Народное хозяйство Украины

94. Билеты по географии Украины за 11 класс

95. Территориальные особенности обеспеченности хозяйства Украины природными ресурсами (Контрольная)

96. Флора и фауна Украины

Каска "Шеф".
Пластиковая каска с надписью «ШЕФ» - забавный подарок для руководителей любого ранга. Каска имеет внутренний амортизатор и форму, в
577 руб
Раздел: Прочее
Щётка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком, 810-1060 мм.
Щетка автомобильная для снега со скребком предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда. Автомобильные щетки для
586 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Рюкзак школьный "Multi Pack. Graphic", 40x18x29,5 см.
Вместительный и удобный школьный рюкзак, отличающийся небольшим весом и наличием твердой спинки. Благодаря прочной каркасной конструкции
3707 руб
Раздел: Без наполнения

97. Визитная карточка Украины

98. Нефтедобывающий и газовый комплекс Украины

99. Отчет о производственной практике менеджера сервисной службы компании (производство топографо-геодезических работ)

100. Отчет по учебно-полевой практике (по геологии)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.