Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Таможенное право Таможенное право

Організаційна структура митної системи України

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Реферат з митної справи &quo ;Організаційна структура митної системи України&quo ;2009 Розділ 1.Ефективність існування будь-якої організаційної системи залежить від якості виконання функціональних завдань, які стоять перед нею, тобто наскільки результативно працює дана система при регулюванні певних процесів. Орієнтація на ринкову модель господарювання потребувала корінної зміни всієї економічної системи. При цьому одним із головних фундаментів нової економічної політики стає інтегрування до світового економічного простору. Відміна основного принципу побудови зовнішньоекономічної політики при централізовано-плановій системі - монополії держави на зовнішньоекономічну діяльність - зумовила необхідність побудови нової системи регулювання відносин у сфері міжнародних економічних зв'язків, яка повинна базуватися на адекватних інструментах ринкової моделі господарювання. При використанні автаркічної моделі зовнішньоекономічної політики, яка грунтувалась на монополії держави на здійснення зовнішньоекономічної діяльності, домінували адміністративні заходи регулювання світогосподарських відносин. За допомогою директивного планування визначалися і обсяги, і номенклатура експорту чи імпорту. Кількість суб'єктів господарської діяльності, які могли здійснювати дані операції, була зведена до мінімуму, функціонували тільки уповноважені державою юридичні особи, як правило, - зовнішторги. У такій моделі взаємовідносин з іншими країнами митна система відігравала, як правило, контрольно-правоохоронну функцію. Орієнтація на ринкову модель господарювання з поступовим входженням країни до світового економічного простору, збільшення кількості суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності з підвищенням їх активності на зовнішньому ринку не тільки значно розширили спектр функціональних завдань митної системи, але й потребували її корінної перебудови. Після прийняття Декларації про державний суверенітет Україна почала самостійно визначати митну політику, створюючи при цьому власну митну систему та здійснюючи митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності на своїй території. Вибір оптимальної структури митної служби і варіанта розміщення митних органів на території країни - один із головних елементів організації митної системи. При цьому основним принципом формування і функціонування даної системи є принцип єдиної системи митних органів, який нерозривно пов'язаний з однорідними принципами функціонування митної системи - єдина митна політика, єдина митна територія, єдине митне законодавство, єдине тарифне регулювання і поєднання його з заходами економічної політики. Будучи інструментом економічної політики, митна система України, насамперед, вирішує такі завдання: • захист економічних інтересів України за сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв'язків; • контроль за додержанням вимог як митного законодавства України, так і зобов'язань, що випливають з міжнародних договорів України стосовно митної справи; • використання засобів митно-тарифного регулювання торговельно-економічних відносин з урахуванням пріоритетів розвитку економіки країни; • створення сприятливих умов для участі України у міжнародному співробітництві; • вдосконалення системи митного контролю, митного оформлення і митного оподаткування товарів та інших предметів при переміщенні їх через митний кордон України; • здійснення заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів; • контроль за додержанням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності державних інтересів на зовнішньому ринку; • сприяння захисту прав інтелектуальної власності учасників зовнішньоекономічної діяльності; • створення сприятливих умов для прискорення пасажиропотоку та збільшення товарообігу через митний кордон; • здійснення комплексного контролю разом з Національним банком України за валютними операціями; • боротьба з контрабандою, здійснення заходів щодо запобігання порушенню митних правил; • ведення інформаційно-аналітичної роботи і митної статистики.

Відповідно до нормативних документів, регулювання митної справи здійснюють найвищі органи влади та управління України: Президент України; Верховна Рада; Кабінет Міністрів України. Протягом еволюції митної системи України значних змін зазнало і регулювання митними органами. На перших етапах еволюції митної системи прерогатива була віддана законодавчій та виконавчій владі, на наступних - безпосереднє керівництво Державною митною службою України здійснюється Президентом України. Використання такого ефективного інструменту регулювання міжнародних економічних відносин, як митна, система потребує формування досить сильної та ефективної управлінської вертикалі з метою реалізації, насамперед, державних інтересів. Наявність суперечностей при регулюванні митної системи між різними гілками влади зумовлює певні колізії не тільки в теорії, але й на практиці. Підпорядкування митних органів певній державній інституції залежить від домінування тих чи інших функціональних завдань, які вирішує даний орган у системі зовнішньоекономічної політики. Є країни, де митні органи підпорядковані безпосередньо міністерствам зовнішньої торгівлі, зовнішньоекономічних зв'язків, економіки, але більшість країн світу ввела митні органи до структури міністерства фінансів. Основним аргументом даного підпорядкування є необхідність контролю за фінансовими потоками певною державною структурою. Тобто фіскальні органи підпорядковуються органам фінансового контролю. З метою розробки пропозицій з питань митно-тарифного регулювання, з враховуванням як інтересів зовнішньоекономічної діяльності, так і держави в цілому, при Кабінеті Міністрів України діє Митно-тарифна рада, яка функціонує з 1994 p., самостійно визначаючи порядок і регламент своєї роботи. Метою створення даного органу в системі митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності є вироблення узгодженої та ефективної митно-тарифної політики. До складу Митно-тарифної ради входять представники практично всіх відомств, які беруть активну участь у зовнішньоекономічних зв'язках, - Мінекономіки, Держмитслужби, Мінфіну, Мінюсту, Міністерства закордонних справ, Мінпрому, Міністерства сільського господарства, Кабінету Міністрів України. Рішення Митно-тарифної ради приймаються більшістю голосів її членів, що присутні на засіданні Ради, і оформляються протоколом. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснюється Державною митною службою України. Функції робочого апарату Митно-тарифної ради виконує Центральний апарат Державної митної служби України. • розробка пропозицій з основних напрямків митно-тарифної політики України, включаючи пропозиції про прийняття, відміну і використання митних ставок, надання тарифних пільг і преференцій, а також зміни в номенклатурі Єдиного митного тарифу України; • підготовка і розгляд проектів законодавчих актів України і міжнародних договорів України з митно-тарифного регулювання; • розробка заходів, спрямованих на захист українського ринку при ввезенні на митну територію України і вивезенні за її межі товарів. Механізм прийняття рішень у сфері застосування митного тарифу ілюструє схема.1

.4.2 Головною метою функціонування Митно-тарифної ради повинно бути науково-аналітичне обгрунтування застосування конкретних заходів у сфері митного регулювання, яке б дало змогу не тільки зняти певну лобістську спрямованість окремих рішень, але й створити ефективну митно-тарифну політику. Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи є Державна митна служба України (до 1996 р. - Державний митний комітет України). Державна митна служба України спрямовує, координує та контролює діяльність митних органів щодо виконання національного законодавства з митної справи, в межах своїх повноважень видає накази та інструкції, організує та контролює їх виконання. Оскільки митні органи є державним органом регулювання зовнішньоекономічної діяльності, то відповідно й фінансування їх відбувається за рахунок Державного бюджету. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічних відносин в Україні здійснюється митними органами в межах її території. Територія України, в тому числі території штучних островів, установок та споруд, що створюються в економічній (морській) зоні, над якими Україна має виняткову юрисдикцію щодо митної справи, становить єдину митну територію. Регулюванням даних відносин охоплюються різні види митних територій: • національна державна митна територія - це територія країни, яка включає сушу, територіальне море, внутрішні води, повітряний простір, а також штучні острови, установки і споруди, що створюються у виключній морській економічній зоні, на яку поширюється юрисдикція країни; • єдина митна територія, створена державами як митний союз; • територія вільних митних зон; • митна територія економічних зон; • територія вільних митних складів. Схема 1.4.2 Механізм прийняття рішень у сфері застосування митного тарифу.Межі митної території України є митним кордоном України. При цьому митний кордон збігається з державним кордоном, за винятком меж територій, вільних митних зон і вільних митних скіадів, які є власне митним кордоном України. Митний кордон України становить 7190 кілометрів. На території України діє 65 митниць, 260 митних постів, 8 територіальних управлінь. Кордон з Росією складає 2063 км, з Молдовою - 1191 км, з Білоруссю - 975 км, з Румунією - 625,4 км, з Польщею - 543 км, з Угорщиною - 135,1 км, з Словакією - 98,5. На митному кордоні України розміщено ряд митних пунктів, в яких здійснюється фактичний митний контроль за ввезенням і вивезенням товарів, валюти, валютних цінностей і міжнародних поштових відправлень, а також здійснюються різні митні операції. В окремих випадках певні державні території можуть бути виключені з митної території, наприклад, при функціонуванні вільних економічних зон, чи навпаки, включені до меж митної території (при створенні митних союзів). Митний кордон у межах міжнародних інтеграційних економічних об'єднань у системі держав визначається самими державами, ґрунтуючись на національному праві та міжнародних договорах і угодах. У межах територіальної дії митних служб окремих правових систем, наприклад, у зоні ЄС, має місце розмежування даної зони на митні райони, в яких здійснюються загальні і специфічні повноваження митних служб.

Краткий исторический обзор авиации 1917Pг. и начала 1918Pг. // Вестник воздушного флота.P 1933. P2. С. 524. Нелипович С. Г. «Фронт сплошных митингов». Обобщенные архивные данные об июньском наступлении 1917 года войск Юго-Западного фронта // Военно-исторический журнал.P 1999. P2. С. 3641. Савин В. С. Авиация в Украине. Очерки истории.P Харьков: Основа, 1995. 264 с. Тинченко Я. Перша укрансько-бльшовицька вйна (грудень 1917 березень 1918).P Кив-Львв: ¶нститут укранознавства м. Крипякевича НАН Украни, 1996. 371 с. Тинченко Я. Офцерський корпус Арм Укрансько Народно Республки (19171921): Наукове видання.P К.: Темпора, 2007. 536 с. Тинченко Я. Укранське офцерство: Шляхи скорботи  забуття.P К.: Тиражувальний центр УРП, 1996. 260 с. Харук А. ¶. Вйськова аваця доби Центрально Ради (листопад 1917-квтень 1918 рр.) // Всник Державного унверситету «Льввська полтехнка». P344. Держава та армя.P Львв. 1998. С.P100107. Харук А. ¶. Вйськово-повтрян сили Укрансько Держави: еволюця органзацйно структури // Всник Державного унверситету «Льввська полтехнка». P377. Держава та армя.P Львв. 1999. С.P4047. Харук А. ¶

1. Організація роботи Верховної Ради України

2. Організаційна структура підприємства

3. Організаційна структура управління підприємством

4. Організаційна система управління природокористуванням України

5. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

6. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"
7. Організаційна і виробнича структура підприємства
8. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

9. Банківська система України

10. Грошова система України

11. Структура страхового законодавства України

12. Формування та розвиток банківської системи України

13. Банківська система України

14. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

15. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

16. Національна депозитарна система України

Кувшин "Ирис", 1000 мл.
Кувшин. Диаметр: 14 см. Высота: 18 см. Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
330 руб
Раздел: Кувшины, графины
Скалка силиконовая большая.
Силиконовая скалка - полезный аксессуар для каждой хозяйки. Изделие предназначено для раскатывания любого теста. Эргономичные ручки скалки
391 руб
Раздел: Скалки
Чайник заварочный "Лавандовый букет", 950 мл.
Заварочный чайник поможет вам в приготовлении вкусного и ароматного чая, а также станет украшением вашей кухни. Материал: доломит. Объем: 950 мл.
427 руб
Раздел: Чайники заварочные

17. Правова система України

18. Судова система України. Конституційний Суд України

19. Виборчі системи України

20. Радянізація західних областей України після Другої світової війни

21. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

22. Особливості організації дипломатичної діяльності в Україні
23. Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми
24. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

25. Організація і структура наукових досліджень

26. Поняття цивілізації. Цивілізаційна структура сучасного світу

27. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

28. Митна служба України

29. Бюджетна система України

30. Бюджетна система України: стан, перспективи розвитку

31. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

32. Фінансова система України

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Удар!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда
Шампунь-гель детский "Weleda" для волос и тела (с календулой), 200 мл.
Бережно очищает и ухаживает за чувствительной кожей и волосами малышей, деликатно удаляет молочные корочки. Не вызывает раздражения
754 руб
Раздел: Гели, мыло
Развивающая настольная игра "Игротека 5+" (настольные игры "Турбосчет", "Зверобуквы",.
Это идеальная подборка для малышей-дошкольников. На скорость и на подумать. Благодаря увлекательным играм ребенок освоит: порядковый счет,
2048 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

33. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

34. Податкова система України: теорія і практика становлення

35. Фірма як організаційна форма підприємництва

36. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

37. Організація обліку власного капіталу підприємства України

38. Інформаційна (автоматизована) система в Держказначействі України
39. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)
40. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

41. Структура системи соціального захисту населення і політики України

42. Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади

43. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

44. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

45. Органи внутрішніх справ України

46. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

47. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

48. Верховна Рада України в системі органів влади

Настольная игра "Лапочки".
Зверята любят играть и резвиться вместе. Даже вечером их не зазвать домой! Вам нужно помочь собрать их в доме, чтобы они вовремя покушали,
712 руб
Раздел: Карточные игры
Штатив с Bluetooth для создания снимков "selfie" (Camera Stick - Selfie Stick).
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
309 руб
Раздел: Держатели и подставки
Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, экономичная упаковка, 90 штук.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников для новорожденных. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать.
1374 руб
Раздел: 0-5 кг

49. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

50. Організація ресурсної бази банків в Україні

51. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

52. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

53. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

54. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура
55. Поняття, функції та система трудового права України
56. Реалізація Конституції України

57. Специфіка реалізації положень теорії доказів і норм чинного КПК України

58. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

59. Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України

60. Інкорпорація України в державну структуру Російської і Австрійської Імперій

61. Лексико-граматична організація українських військових команд

62. Товарна структура організації маркетингових служб

63. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

64. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

Набор цветных карандашей "Noris Club", 36 цветов.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
566 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор фруктов.
Фрукты выглядят почти как настоящие. Их в наборе 8 штук - ананас (длина 12 см), гроздь винограда (10 см), лимон (8 см), груша (длина 9
537 руб
Раздел: Продукты
Игрушка-подушка "Жираф", 32 см.
Главное достоинство подушки-это осязательный массаж, приятный, полезный и антидепрессивный. Внешний материал-гладкий, эластичный и прочный
1009 руб
Раздел: Антистрессы

65. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

66. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України

67. Аналіз альтернативних підходів до формування структури організації

68. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

69. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

70. Молодіжні організації в Україні. Чи впливають вони на українську молодь?
71. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"
72. Теоретико-методичні аспекти організації практичного навчання при вивченні студентами дисципліни "Механізація тваринництва"

73. Верховна Рада України в системі органів влади

74. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

75. Митна політика України на сучасному етапі

76. Податки і збори, які застосовуються при завозі товарів на митну територію України

77. Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України

78. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

79. Організація фінансового контролю в Україні

80. Особливості фінансування бюджетних установ та організацій в Україні

Светильник "Черепаха", желтый.
Интересный светильник-ночник в виде игрушки «Черепаха». Три режима работы. Батарейки АА - 3 шт. Есть возможность запитать светильник от
449 руб
Раздел: Необычные светильники
Пазл "Собака", 697 элементов.
Собака и человек вместе с глубокой древности. Собрав этот пазл, Вы получите уникальное фигурное изображение самого верного друга человека
315 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)
Чайный набор 2 предмета "Вавилон", 210 мл.
Чайный набор 2 предмета (серебро). Объем: 210 мл. Материал: фарфор.
368 руб
Раздел: На 1 персону

81. Економіка України в умовах глобалізації

82. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

83. Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи

84. Атомна енергетика України і РПС

85. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

86. Громадянство України
87. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)
88. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

89. Микропроцессор Z80 его структура и система команд

90. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

91. Современная структура банковской системы и ее роль в осуществлении государственной денежно-кредитной политики

92. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

93. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

94. Історія України

95. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

96. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

Фигурка (копилка) декоративная "Зайчонок/Непоседы" 9x11x22,5 см.
Фигурка декоративная, настольная. Изготовлена из полимерных материалов. Размер: 9x11x22,5 см.
460 руб
Раздел: Копилки
Центр игровой надувной Upright "Паровозик".
Надувной центр рассчитан для детей от 9 месяцев. Можно использовать как на улице, так и в помещении. Шарики яркие, легкие, удобны и
2544 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (красный, розовый).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения

97. Період гетьманщини України

98. Суспільна організація життя слов

99. Історія держави та права України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.