Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Економічна та торгово-політична роль митного збору

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

ЗмістВступ 1. Роль і види митно-тарифних засобів ЗЕД 2. Важливість і значимість ділового спілкування. Форма й особливості ділового спілкування 3. Задача Висновок Список використаної літератури ВступМіжнародна торгівля, як і будь-який інший вид людської діяльності, не може здійснюватися у правовому вакуумі. На сучасному етапі вона відбувається у межах досить чітко визначеного правового поля. Протягом періоду після Другої світової війни правова база між народної торгівлі була створена значною мірою завдяки тривалим переговорам у рамках Генеральної угоди з тарифів і торгівлі. Серед торгових засобів ЗЕП найдавнішими і перевіреними є митно-тарифні. Їх основою є митні збори, зведені в митні тарифи. Митний збір - це непрямий податок, який стягується з товарів, що ввозяться у країну або вивозяться з неї. Цей податок включається в ціну продажу, а тому оплачується споживачем товарів. Митні збори існували ще за часів, що передували створенню централізованої держави. Тоді вони мали в основному фіскальний характер, оскільки їх основна мета полягала у поповненні скарбниці. У подальшому розвитку суспільства значення митних зборів як інструмента ризику зменшується, а зростає їх роль як ефективного засобу здійснення торгової політики. Однак фіскальна функція митного збору зберігається. Нині частка надходжень від стягування митних зборів у прибутковій частині бюджету становить у розвинених країнах близько 10-20%, а в тих, що розвиваються, - ще більше. 1. Роль і види митно-тарифних засобів ЗЕДЕкономічна роль митного збору: &quo ;створює вартісний бар'єр, що підвищує ціну імпортного товару. Мито є першим і часто єдиним чинником, що збільшує ціну товару при його переміщенні на внутрішній ринок країни; &quo ;цілеспрямовано застосовуючи мито, держава може стимулювати розвиток певних галузей економіки. Торгово-політична роль митного збору: &quo ;захищає певні галузі економіки від конкуренції іноземних товарів. Це не обов'язково мають бути слабші в економічному плані галузі або підприємства. Часто найзахищенішими є саме найрозвиненіші, монополізовані галузі. Мета такої політики - створити національним виробникам умови для отримання 11.1 внутрішньому ринку монопольно високого прибутку як однієї з умов ефективної діяльності на зовнішньому ринку; &quo ;широко використовується як важіль тиску на конкурентів з метою примусити їх піти на певні поступки. Після зниження мита, у повоєнні роки під час переговорів у межах ГАТТ окремі економісти заявили, що роль митних зборів як торговельно-політичного засобу послабшала, що свідчить про припинення протекціонізму. Зовні це схоже на правду: після реалізації домовленостей, досягнутих під час &quo ;Токійського раунду&quo ;, середній рівень митного збору становив 4,9%. Після подальшого зниження в ході виконання рішень &quo ;Уругвайського раунду&quo ; середній рівень митного збору не перевищував 3%. На практиці справи дещо інші. Проти твердження про припинення митного протекціонізму свідчить той факт, що на всіх раундах переговорів у межах ГАТТ одним з основних питань була проблема зниження митних зборів. До того ж постійно виникають &quo ;митні війни&quo ;.

Крім того, останніми роками митні збори знижуються лінійно, але на окремі товари їх скасовують повністю, чим значною мірою і пояснюється низький середній рівень обкладання. Варто зазначити, що раніше митні збори були єдиним засобом, протекціонізму, тепер вони - один з багатьох інструментів цієї політики. Угода про митну оцінку була укладена у 1980 р. після Токійського раунду переговорів ГАТТ і замінила громіздкі процедури і правила визначення митної вартості товарів. Основна мета цієї угоди полягає в захисті інтересів чесних торгівців. Вона встановлює, що митні органи за основу для нарахування мита беруть ціну, сплачену імпортером певного товару за конкретною угодою. Це стосується угод, укладених як пов'язаними сторонами (rela ed-par y ra sac io s) так і не пов'язаними сторонами (arms-le g h ra sac io s). Міжнародна торгівля знає кілька способів нарахування мита: o адвалерний; o специфічний; o комбінований або змішаний. Види митних зборів. Оскільки митні збори стягують з різною метою, їх можна класифікувати за різними ознаками. За цілями стягнення розрізняють такі митні збори: o фіскальні, основною метою яких є збільшення фінансових надходжень до бюджету; o протекціоністські, що мають здебільшого торгово-політичну мету. Необхідно зазначити, що важко встановити виразну відмінність між цими видами мита. За об'єктом обкладення митні збори бувають такими: o ввізними, або імпортними, що стягуються з імпортованих товарів або під час випуску товарів з митних складів, розташованих всередині країни. Це найпоширеніший вид мита, який почали застосовувати раніше за інші; на нього припадає центр ваги в сучасній торговій політиці; o вивізними, або експортними, що стягуються з товарів при вивезенні їх за кордон. Їх торгово-політична роль полягає у зменшенні обсягу експорту певних товарів або у штучному підвищенні їх ціни. Цей вид мита часто використовують з фіскальною метою, а також для вирівнювання низької ціни на внутрішньому ринку і високої - на зовнішньому. Крім того, вивізне мито може стягуватися з товарів, в експорті яких країна є монополістом. Нині цей вид мита застосовують рідко; o транзитними, що стягуються за провезення товару територією тієї чи іншої країни. Оскільки всі держави, як правило, зацікавлені у розширенні транзиту через їх територію, бо це приносить великий дохід, цей вид мита застосовують дуже рідко і здебільшого з фіскальною метою. Більшість країн вважають за краще стягувати різні транзитні збори: дозвільні, гербові, статистичні, плату за провезення вантажів територією своєї держави. За способом стягнення митні збори поділяють на такі: o специфічні, які є певною сумою, що стягується із встановленої одиниці ваги, обсягу або кількості товару. Іншими словами, розмір мита залежить не від ціни, а від кількості товару, що вивозиться чи ввозиться; o адвалерні, що встановлюються у вигляді певного відсотка з ціни товару. Розмір цього мита прямо пропорційний ціні товару. Якщо ціни коливаються, останні два види мита поводяться по-різному: у разі збільшення ціни сума, що сплачується як адвалерне мито, збільшується пропорційно підвищенню вартості товару, тоді як специфічна залишається на попередньому рівні.

Навпаки, у разі зниження цін сума, що сплачується як адвалерне мито, зменшується, а специфічна, як і раніше, залишається на тому самому рівні. Звідси доходимо висновку: якщо ціни зменшуються, ефективнішим є специфічне мито, у противному разі - адвалерне. Незалежність специфічного мита від ціни товару позбавляє його певної еластичності й знижує ефективність його використання в торгово-політичних цілях. Митний тариф - це систематизований перелік товарів, що підлягають обкладанню митом при ввезенні їх на митну територію країни або при вивезенні з неї. Отже, митний тариф - це систематизований за певною ознакою або ознаками перелік товарів, що підлягають митному обкладанню, проти кожного з яких зазначено одну або кілька ставок митних зборів. Розрізняють два типи митних тарифів: простий і складний. Простий (одностовпчиковий) тариф передбачає для кожного товару одну ставку митних зборів, що застосовується незалежно від країни походження товару. Такий тариф не забезпечує достатньої маневреності в митній політиці, а тому не відповідає сучасним умовам боротьби на світовому ринку. Складний (багатостовпчиковий) тариф щодо кожного товару встановлює дві або більше ставок мита. Звичайно, найвища ставка - автономна. Вона називається також максимальною, або генеральною, і застосовується щодо товарів, що походять з країн, з якими немає торгових договорів і угод. Відтак використовується нижча, як правило конвенційна, ставка. Вона називається мінімальною і застосовується щодо товарів з країн, з якими укладено торгові договори або угоди, і, що особливо важливо, яким надається національний режим найбільшого сприяння. Складні митні тарифи багатьох країн часто передбачають і особливо пільгові, преференційні ставки мита. Вони застосовуються щодо певного кола країн з метою створення замкнених економічних угруповань, режимів асоціації, а також у торгівлі з країнами, що розвиваються. Преференційні ставки можуть і не виокремлюватися у стовпчик. У цьому разі у вступній частині, що пояснює правила користування тарифом, можна зазначити, що для перелічених в особливому списку країн мінімальна ставка знижується на певну кількість відсотків у певну кількість разів. Крім ставок мита, розмір яких встановлюється заздалегідь, митні тарифи передбачають можливість введення додаткового, особливо високого антидемпінгового і карального мита. Їх розмір у кілька разів перевищує максимальні ставки. Виходячи з інтересів насичення внутрішнього ринку країни товарами на певний, як правило, обмежений період, може вводитися так зване сезонне мито. Найчастіше воно дозволяє ввезення з-за кордону сільськогосподарських товарів до моменту дозрівання на певній території врожаю. Розподіл товарів за митними тарифами є складним торгово-політичним завданням. Виокремлюючи певні товари в товарні позиції, митні інститути служби можуть ефективніше гальмувати їх імпорт або, навпаки, створювати пільги для товарів окремих країн. Іншими словами, що дрібнішою є структура тарифу, то ефективніше він може бути використаний у протекціоністських цілях. З торгово-політичної практики відомо багато випадків, коли зі зміною структури тарифів різко підвищувався рівень митного захисту певних галузей.

Вятич платили шеляг вд рала, поляни, коли врити лтописцев, давали меч з кожно хати. Памяткою хозарсько влади залишився титул, якого вживали пзнше кивськ княз; так нпр. письменник ¶ларон назива Володимира Великого «великим каганом»; це слово стрчаться й у «Слов о полку ¶горя». Варяги Серед важких спроб  невдач народжувалася державнсть на Укран. Рзн наш племена змагали до широко органзац, дналися у союзи, будували велик укрплення, займали простор територ. Держава дулбв на Волин мала свою славу навть в арабв. Кив був живим торговим,  полтичним центром  до нього прямували рзн народи. Але все таки не вдалося нашим предкам збудувати сильно  трвко держави, що моглаб оборонитися вд ворожих наступв  перегрвати вс сторичн бур. Така держава повстала, щойно як прийшли з пвноч варяги. Варяги - «заприсяжен дружини», походили з Скандинав. На заход називано х норманами, людьми пвноч. Пд кнець VIII вку а вони почали масово покидати свою убогу, холодну батьквщину  шукали щастя у далеких морських виправах. ґдналися у дружини пд проводом ватажкв - куннгв (князв)  на човнах пускалися морем у рзн сторони

1. Зародження та розвиток політичної економії

2. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

3. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

4. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

5. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

6. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.
7. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.
8. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

9. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

10. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

11. Вибори та їх роль у політичному житті України

12. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

13. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

14. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

15. Міжнародна економічна система та її головні елементи

16. Утворення Скіфії та її політична історія

Дождевик Bambola для колясок, универсальный.
Элегантный, экологичный дождевик и на классическую коляску-люльку и на прогулочную коляску, подходит и для колясок с ручкой сзади
550 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Кружка "Котик черный".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Маркеры перманентные, 12 цветов.
В наборе 12 перманентных маркеров. Оставляют след на обратной стороне бумаги.
588 руб
Раздел: Перманентные

17. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

18. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

19. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

20. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

21. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

22. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.
23. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право
24. Роль політичних партій у розвитку демократії

25. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури

26. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

27. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

28. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

29. Роль похідних груп в еволюції ідейно-політичних засад ОУН в роки німецько-радянської війни

30. Суспільно-політичне та культурне життя України

31. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

32. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики

Карандаши цветные "Космос", 36 цветов.
Шестигранный корпус. Яркие насыщенные цвета. В комплекте: 36 цветных карандаша.
354 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мелки восковые "Maxi", 24 цвета.
Мелки восковые удобные и яркие. Они не крошатся, хорошо рисуют, имеет насыщенные цвета. Безопасно для детей. Восковые мелки в специальной
308 руб
Раздел: Восковые
Точилка механическая.
Точилка механическая. Большой контейнер для стружки. Не скользит по поверхности. Материал корпуса: пластик. Цвет представлен в
569 руб
Раздел: Точилки

33. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

34. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

35. Економічна сутність та форми оплати праці

36. Блок Юлії Тимошенко: розвиток та еволюція політичних орієнтирів

37. Політичні погляди М. Хвильового, М.І. Міхновського та Ю. Липи

38. Політичні погляди С. Дністрянського, М. Драгоманова та В. Кучабського
39. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму
40. Суспільна думка та політична філософія

41. Трансформація суспільства та політична модернізація

42. Політична влада у світі та в Україні

43. Політична еліта, лідерство і демократія

44. Політичний менеджмент виборчої кампанії: формування стратегії та тактики

45. Виникнення політичних партій в Україні та основні етапи їх формування

46. Г. Алмонд та Д. Істон про політичну систему

47. Популізм як специфічна політична технологія

48. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток

Караоке микрофон "Любимые песенки".
В каждом микрофоне – 12 популярных песенок известных композиторов: "Улыбка", "Пусть бегут неуклюже", "Танец
342 руб
Раздел: Микрофоны
Антистрессовая подушка-турист "КотоПес".
Подушка-антистресс "Котики Обормотики" предназначена для детей от 3 лет. Цветная подушка привлечет внимание ребенка и может
534 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Зеркало, 27x9x30 см, арт. 22368.
Зеркало станет идеальным подарком представительнице прекрасного пола. Размер: 27x9x30 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1983 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

49. Синтез, перетворення та біологічна активність поліциклічних конденсованих систем на основі 4-тіазолідонів

50. Адам Сміт - центральна фігура класичної політичної економії

51. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

52. Економічна криза в Україні 1990-1999 рр.: причини, наслідки та шляхи подолання

53. Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання

54. Економічна роль держави в ринковій економіці
55. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів
56. Політика економічного зростання. Економічна кон’юнктура

57. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

58. Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність

59. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"

60. Політичний портрет гетьмана Павла Скоропадського

61. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

62. Економічна теорія предмет і методи вивчення

63. Нестор Махно: історично-політичний портрет

64. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

Лоток для бумаг горизонтальный "Сити", черный.
Лотки надёжно стыкуются друг с другом металлическими стержнями 6 см. Вместительная и прочная конструкция. Для листов формата А4. Гладкая
640 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Глобус физико-политический "Falcon" с подсветкой, диаметр 400 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Встроенная подсветка помогает увидеть даже самые мелкие детали. В комплект входит
4350 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, черная.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: черный. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

65. Cучасні політичні партії в Україні

66. Політичний режим

67. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

68. "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів

69. Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

70. Політичний портрет М. Грушевського
71. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик
72. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

73. Економічна ефективність виробництва

74. Економічна ефективність виробництва соняшника

75. Економічна ефективність рослинництва

76. Економічна оцінка активу балансу підприємства

77. Політична географія як складова частина СЕГ

78. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

79. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

80. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

Многоразовые развивающие карточки. Рисование.
Ваш малыш хочет рисовать, но пока не умеет этого делать? Помогите ребенку научиться рисовать при помощи уникальных многоразовых карточек!
344 руб
Раздел: Прочие
Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для коляскок "Трость", чёрный.
Размер: 380х180х1100 мм. Цвет: черный.
634 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Перчатки Paclan, виниловые, 100 штук, размер M.
Материал: поливинилхлорид. Без внутреннего напыления. Для одноразового применения. Размер M (средний). Комплект: 50 пар (100 шт).
360 руб
Раздел: Перчатки

81. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

82. Політична система США

83. Політично-правові вчення в Німеччині в кінці XVIII – поч. XIX ст.

84. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема

85. Інформаційні системи в економіці та підприємництві

86. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі
87. Економічна думка Древнього Сходу
88. Ідейно-політичне життя Полтавщини

89. Михайло Грушевський–видатний політичний, громадський і державний діяч

90. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

91. Політична і судова система Київської Русі

92. Політична історія Київської Русі

93. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)

94. Політична ситуація на Україні наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

95. Політичний портрет Ф.Д. Рузвельта

96. Політичні і правові ідеї Кирило-Мефодіївського товариства

Настольная игра "Мягкий знак".
«Мягкий знак» – это игра для детей и их родителей. Ее правила предельно просты. Для игры нужен только комплект карт. На каждой из них
357 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Автомобильная термокружка Tramp TRC-004 (450 мл).
Термокружка - долго сохраняет тепло. Крышка-поилка из термостойкого пластика предохраняет от проливания жидкости и не дает напитку остыть.
360 руб
Раздел: Прочее
Набор для специй "Сад", 5 предметов, 19x14x13,5 см.
Набор для специй на деревянной подставке. Размер: 19x14x13,5 см. Материал: керамика.
552 руб
Раздел: Наборы для специй

97. Сергій Радонежський – політичний діяч Середньовічної Русі

98. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

99. Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР наприкінці 20-х — у 30-ті роки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.