Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Морфологічна класифікація мов П.Ф. Фортунатова

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара Факультет української та іноземної філології та мистецтвознавства Кафедра української мови РЕФЕРАТ з теми: «Морфологічна класифікація мов П.Ф. Фортунатова» Виконала студентка групи УУ-08-02 Комендар Ксенія Дніпропетровськ 2009 Пилип Федорович Фортунатов народився 2 січня 1848 р. у Вологді. Діставши освіту в гімназії (спочатку в Петрозаводську, а потім у Москві), він у 1864 р. вступає на історико-філологічний факультет Московського університету. Після закінчення університету Фортунатов лишається в ньому, готуючись до професорської діяльності. У 1871-1873 рр. Фортунатов учиться за кордоном, 1875 р. захищає магістерську дисертацію. З 1876 до 1902 р. вчений викладав у Московському університеті. В 1902 р. був обраний академіком, переїхав до Петербурга, де й працював до кінця життя. Помер П.Ф. Фортунатов у 1914 р. Пилип Федорович Фортунатов навіть серед видатних учених виділявся своєю ерудицією, глибиною аналізу фактів і рідкісною науковою сумлінністю. Будучи формально спеціалістом з порівняльного мовознавства, він одночасно ввійшов і в історію славістики, методики вивчення російської мови, а також педагогіки. Його учнями були академік О.О. Шахматов, мовознавець та історик літератури академік М.М. Покровський, славіст академік П.О. Лавров, професори Д.М. Ушаков, особливо відомий як редактор словника російської мови, В.М. Щепкін, Г.К. Ульянов, В.К. Поржезинський, О.І. Томсон, М.М. Дурново та ін. Учений був дійсним членом Сербської академії наук і одержав докторський диплом від університету в Осло. Ідеї П.Ф. Фортунатова мали великий вплив на всю європейську лінгвістику. Вчитися до нього приїжджали мовознавці з Німеччини, Франції, Голландії, Данії, Норвегії, Румунії, слов’янських країн. Фортунатов був глибоко оригінальним дослідником і хоч у цілому приймав учення молодограматиків, але багато в чому йшов власним шляхом. Найкраще схарактеризував роботи П.Ф. Фортунатова найвидатніший з його учнів – академік О.О. Шахматов : «У працях Фортунатова нас вражає глибокий, проникливий аналіз; явищам які він вивчав, давалося таке яскраве висвітлення, що воно своєю силою осяювало і всі суміжні галузі.» Морфологічна класифікація мов П.Ф. Фортунатова, ґрунтується на схожості і відмінностях в утворенні простих слів, розрізняє такі основні типи мов: 1) аглютинативні мови, в яких основа і афікс залишаються за їх значенням окремими частинами слів у формах слів, немов би склеєними, до них відносяться урало-алтайські мови; 2) флективно-аглютинативні, основи слів яких самі мають форми, утворені внутрішньою флексією основ, причому відношення між основою і афіксом у цих мовах таке ж, як і в мовах аглютинативних, сюди відносяться семітські мови; 3) флективні мови, що мають флексію у сполученні основ з афіксами, в індоєвропейських мовах; 4) кореневі мови, в яких форми слів відповідають кореням, до них зараховуються китайська, сіамська та інші мови; 5) полісинтетичні мови, з формами слів-словосполучень у мовах американських індійців. На погляд П.Ф. Фортунатова, спільноіндоєвропейська мова у своєму розвитку проходила через три типи будови слів: 1) корінь, 2) сполуки коренів і 3) перетворення сполук у єдине ціле, у дійсну форму.

Ці три типи у розвитку будови слів дають йому підставу для морфологічної класифікації мов, і самі мови за цими типами одержують відповідну назву ізольованих або кореневих, аглютинативних або з’єднуючих і флективних. Фортунатов визнавав недостатність принципів морфологічної класифікації мов. «Ця класифікація, - писав він, - має на увазі будову слова, зовнішню форму, між тим як ця зовнішня форма стоїть у залежності від внутрішньої і може бути зрозуміла тільки в зв’язку із значенням». Отже, морфологічна класифікація мов, на його думку, повинна спиратися не тільки на зовнішню будову слова, але й на його значенні. Він чітко розмежовував генеалогічну класифікацію мов від морфологічної. У генеалогічній класифікації мов Фортунатов взяв до уваги не тільки мови Європи і Азії, а також Америки, при тому він дав коротку характеристику сімей мов світу. Фортунатов відмічав, що основною для генеалогічної класифікації мов повинно бути слово, його лексико-граматична структура. Генеалогічна класифікація мов не перебуває у залежності від поділу людства на раси, тобто від класифікації людей за расами, точно так же, як не існує зворотного відношення цих класифікацій. Фортунатов визнає тільки одну науку про мову : «є тільки одна наука про мову - та наука, яка має предметом вивчення людську мову». Він, виходячи із наукознавчої тези, що «Наука не вдовольняється визначенням узагальненням фактів, наука намагається пізнати причину і зв'язок явищ», стверджував, що «завданням мовознавства – досліджувати не одну будь-яку мову і не одну будь-яку сім’ю мов, але всі людські мови в їх історії». Він вважав, що завданням мовознавства зрозуміти мову, тобто встановити, пізнати причинний зв'язок понять, представлений мовою, а цей зв'язок може бути відкритий лише при історичному вивченні, бо кожне явище має причини в цілому ряді попередніх явищ». Наявність у певній мові переходу одного звука в інший вимагає від дослідника з’ясувати причини цих фонетичних змін. В оригіналі Фортунатов так характеризував свою класифікацію: «На загальних подібності і розходження, що існують між різними мовами по відношенню до утворення простих, тобто не складових форм слів, ґрунтується так звана морфологічна класифікація мов, яку, зрозуміло, не слід змішувати з генеалогічної класифікацією мов, тобто. з тією класифікацією, яка має на увазі родинні стосунки між мовами і про яку я говорив раніше. В значній більшості родин мов, що мають форми окремих слів, ці форми утворюються за допомогою такого виділення в словах основи та афікси, при якому основа або зовсім не представляє так званої флексії, або якщо така флексія і може бути в основах, То вона не становить необхідної приналежності форм слів і служить для утворення форм, вибільних від тих, які утворюються афіксами. Такі мови в морфологічної класифікації мов називають прийнятим, хоча неточним, терміном аглютинативна або Аглютинативне мови (від лат. Glu e - &quo ;клей&quo ;, glu i are - &quo ;склеювати&quo ;), тобто власне скліючі. Аглютинативні мови називаються так саме тому, що тут основа і афікс слів залишаються по їхньому значенню окремими частинами слів у формах слів, як би склеєними.

До другого класу в морфологічної класифікації мов належать семітські мови; в цих мовах основи слів самі мають необхідні (саме в словах-назвах) форми, утворені флексій основ, тобто. видозміною частини звукової сторони, хоча стосунки між основою і афіксів в семітських мовах таке ж, як і в мовах аглютинативних. Звичайно семітські мови в морфологічної класифікації мов, називаються флективними мовами по відношенню до того, що вони мають флексію основ, але так як цей термін вживається і в іншому значенні, в застосуванні до мов, у яких флексія основ служить для форм, утворених разом з тим і афіксами, То тому треба брати цей термін в одному з цих двох значень. Я називаю семітські мови флективно-аглютинативними, і називаю їх так тому, що відношення між основою і афіксів в цих мовах таке ж, як і в мовах аглютинативних. До іншого, отже, вже третього класу морфологічної класифікації мов належать індоєвропейські мови; тут, як я вже казав, існує флексія основ при утворенні тих самих форм слів, які утворюються афіксами, внаслідок чого частини слів у формах слів, тобто. основа і афікс представляють тут за значенням такий зв'язок між собою у формах слів, коли вони не мають ні в мовах аглютинативних, ні в мовах флективна-аглютинативних. Ось для цих-то мов я і утримую назву флективні мови, тобто флективними мовами в морфологічної класифікації мов я називаю мови, що представляють флексію основ з афіксами, тобто для утворення тих самих форм слів, які утворюються афіксами. Нарешті, є такі мови, в яких не існує форм слів, утворених афіксами, і в яких взагалі не існує форм окремих слів. До таких мов належать мови китайська, сіамський і деякі інші. Ці мови в морфологічної класифікації називаються кореневими, по відношенню саме до того ознакою, що в таких мовах слова відповідають кореням слів в інших мовах, що мають форми слів, утворені за допомогою виділення в словах основ і афіксів. Значить, в кореневих мовах так званий корінь є не частиною слова, а самим словом, яке може бути не тільки простим, але й непростим (складним). Кореневі мови, не маючи форм окремих слів, можуть мати, однак, інші форми, саме форми поєднання слів у словосполученнях (утворені видозмінами в порядку розташування слів, поєднаних у словосполученнях).» Серед лінгвістичних дисциплін він виділяв фонетику, граматику (морфологію і синтаксис), лексикологію і семасіологію; фонетика - це вчення про звуки мови; граматика визначається як вчення про форми; вчення про форму слова становить один розділ – морфологія, а вчення про форми словосполучення становить другий розділ граматики – синтаксис; вчення про слова мови без уваги на їх форми становить лексику; семасіологія вивчає історію значення слів. Маючи на увазі те, що фонетичні явища більш доступні для точного спостереження, він твердив, що саме з фонетики повинно починатися наукове вивчення будь-якої мови. При цьому варто нагадати ще й те, що Фортунатова дуже турбувало те, що термін «фонетика» став уживатися останнім часом в іншому значенні, саме у значенні фізіології звуків мовлення. Зміни звукової сторони мови підлягають певним закономірностям, в результаті чого відбуваються первинні і вторинні фонетичні зміни.

Грушевський писав: «Се була доба велико поганзац християнства на укранськм Aрунт, в обох значеннях сього многозначного термна: переходу християнсько доктрини з рам мського життя в сльське  об'днання  з елементами старшого народного релгйного свтогляду». Саме тому апокрифчна народна легенда дуже складне  неоднозначне явище, в якому переплелися нов християнськ образи та де з старими релгйними уявленнями. ¶з класикв фольклористики найкращу класифкацю легенд розробив М. Грушевський, який присвятив х вивченню чимало уваги в «¶стор укрансько лтератури». Його класифкаця стала основою для визначення та аналзу тематичних груп. Оскльки Ббля перше умовне джерело апокрифчних легенд, то подл вдбуваться на старозавтн  новозавтн. Детальнший подл здйснються на основ тематики. Велика тематична група космогончн легенди оповд про походження всесвту, земл, небесних тл. Язичницька мфологя та народн фантаз щодо створення свту далеко вдходять вд зафксовано у Святому Письм розповд про створення свту Богом-Творцем за см днв

1. Класифікація фінансових послуг у мережі Інтернет

2. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

3. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

4. Класифікація міст, їх значення і роль у РПС

5. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

6. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування
7. Отруйні речовини та їх класифікація
8. Класифікація нервової системи та її будова

9. Клініко-морфологічна діагностика та розповсюдження лейкозу великої рогатої худоби у СВК "Ружинський" Ружинського району Житомирської області

10. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

11. Критерії класифікації відпусток на види

12. Морфологічні засоби виразності мови

13. Комп’ютерні віруси. Класифікація

14. Морфологічна характеристика рас

15. Структура та класифікація 8-розрядних мікропроцесорів

16. Класифікація казок та педагогічні можливості їх різних видів

Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви

17. Товарознавча характеристика плодових вин: сировина, класифікація, виробництво, вимоги до якості та умови зберігання

18. Інформаційна технологія класифікації клінічних діагнозів на основі семантико-синтаксичної моделі

19. Клініко-морфологічна характеристика і тактика хірургічного лікування багатовузлового еутиреоїдного зоба

20. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

21. Морфологічна характеристика впливу магнітного поля та лазерного опромінення на регенерацію периферійного нерва

22. Хронічний неспецифічний, клінічний перебіг, класифікація, критерії діагностики та принципи лікування
23. Класифікація персоналу та форми його наймання
24. Поняття мотивації та класифікація мотиваційних теорій

25. Припинення трудового договору: загальна класифікація підстав

26. Класифікація документів

27. Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів

28. Акцентуація рис характеру. Класифікація типології особистості

29. Класифікація психічних хвороб

30. Газові мережі: класифікація та їх трасування

31. Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів

32. Класифікації спортсменів-інвалідів

Спрей для очистки маркерных досок, 250 мл.
Спреи для очистки маркерных досок предназначены для очистки маркерных досок после окончания работы с ними. Порой недостаточно использовать
320 руб
Раздел: Аксессуары для досок
Шампунь детский "Bubchen", 400 мл.
Детский шампунь моет особенно бережно и предотвращает сухость кожи головы. Волосы легко расчесываются и приобретают шелковистый блеск.
436 руб
Раздел: Шампуни
Доска магнитно-маркерная, 60х90 см.
Доски имеют магнитную полимерную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
1648 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

33. Національні системи класифікації готелів

34. Класифікація та основні властивості провідникових матеріалів

35. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

36. Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність

37. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

38. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)
39. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві
40. Фізико-географічна характеристика озер Північної Америки

41. Комплексна фізико-географічна характеристика Уралу

42. Наукові основи кваліфікації злочинів

43. Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів

44. Характеристика хабарництва. Проблемні питання кваліфікації

45. Засоби інтенсифікації виразності газетного тексту у мові сучасної української преси

46. Савецкая Беларусь ва ўмовах новай эканамічнай палітыкі

47. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

48. Класіфікація та асортимент скляних товарів

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, белый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Настольная игра "Собери урожай".
Игра на развитие познавательных способностей, зрительно-моторной координации движений. Познакомит с ролевой игрой и укрепит социальное
631 руб
Раздел: Классические игры

49. Академічна філософія в Україні кінця ХІХ - початку ХХ століття

50. Концепції мови Григорія Палами, П. Флоренського та О.Ф. Лосєва

51. Філософський аналіз мовної здатності як вихідного принципу порівняння мов

52. Економічна теорія фізіократів

53. Н.Ф.Катанов - первый хакасский учёный

54. Сравнительный анализ портретов Ф.И Шаляпина. Работы Б.М Кустодиева и К.А Коровина
55. Культурная морфология О.Шпенглера "Закат Европы"
56. Проблемы теории культуры в отечественной философии (А. Ф. Лосев, М. К. Мамардашвили)

57. Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра и её развитие

58. Рецезия на повесть Ф. М. Достоевского "Белые ночи"

59. Психологизм в творчестве Ф.М. Достоевского

60. Морфология сказки В. Я. Проппа

61. Идейное и художественное своеобразие романа Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание"

62. 1. Початк граматичнох традицiх 2. Теоретичне пiдгрунтя кодифiкаторнох галицьких мовознавцiв 3. Специфiка наукового пiзнання лiтературнох мови

63. Диалогическая речь в романе Ф.М. Достовсекого "Бесы"

64. Изображение деревни в романе Ф.А. Абрамова "Братья и сестры"

Пазл "Собака", 697 элементов.
Собака и человек вместе с глубокой древности. Собрав этот пазл, Вы получите уникальное фигурное изображение самого верного друга человека
315 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)
Чайный набор 2 предмета "Вавилон", 210 мл.
Чайный набор 2 предмета (серебро). Объем: 210 мл. Материал: фарфор.
368 руб
Раздел: На 1 персону
Этажерка для обуви, узкая, 4 полки.
Этажерка для обуви разборная на 4 полки. Основа - металлокаркас. Напольная, складная. Размеры (ДхШхВ): 460х280х700 мм.
861 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

65. Концепция новозаветной эсхатологии в романе Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы"

66. Морфология: шпаргалка для экзамена в школе

67. Принцип аналогии в морфологии

68. Самооправдание или самообман Раскольникова, Ф.М. Достоевский "Преступление и наказание"

69. Сопоставительный анализ стихотворений А.С. Пушкина "Я помню чудное мгновенье..." и Ф.И. Тютчева "Я встретил Вас - и все былое..."

70. Творчество Ф.И. Тютчева
71. Христианские мотивы в романе Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы"
72. В.Я. Пропп "Морфология сказки"

73. Экзистенциальные проблемы в творчестве Ф.М.Достоевского ("Дневник писателя", "Сон смешного человека", "Идиот")

74. Лекции по роману Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"

75. Лужин и Свидригайлов в романе Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание"

76. Шуты и юродивые в романах Ф. Достоевского

77. Raskolnikov and Svidrigailov: on the brink of suicide. Ф.М. Достоевский, Преступление и наказание

78. Анализ поэтического сборника В. Ф. Ходасевича «Путем зерна»

79. Передовая философская мысль XIX века и ее отражение в творчестве Ф. М. Достоевского

80. Библейские цитаты и аллюзии в романе Ф.М. Достоевского "Идиот"

Кружка керамическая "FIFA 2018", 350 мл.
Объем: 350 мл. Материал: керамика.
769 руб
Раздел: Кружки, посуда
Сумка-чехол транспортная для коляски-трость.
Сумка-чехол понадобится Вам, когда Вы отправитесь в поездку, полностью сохранит чистоту в автомобиле и обеспечит защиту одежды от
492 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Статуэтка "Мальчик на лошадке", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
436 руб
Раздел: Миниатюры

81. Творчество Ф.Шопена

82. Адмирал Ф.Ф. Ушаков

83. Ф.Ф. Ушаков

84. Ф.И.Лощенков – политический портрет руководителя области

85. Особенности работы с учебником на уроках «Окружающий мир» по УМК Н.Ф. Виноградовой

86. Философские мысли в творчестве Ф.М. Достоевского
87. Научная методология Ф.Бэкона
88. Еще раз об "Антихристе" Ф.Ницше

89. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

90. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

91. Ф.Ф. Сидоренко. Логика (пособие с задачами и упражнениями)

92. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

93. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

94. О работе К.Маркса и Ф.Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства»

95. Новый курс Ф. Рузвельта в США

96. Салічна правда

Набор стикеров "Среда Обитания".
Удивительный набор стикеров познакомит вашего малыша с различными животными, а также со средой их обитания: фермой, африканским оазисом,
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Магнитная азбука. Жукова Н.С.
В новом издании знаменитой «Магнитной азбуки» букв стало еще больше. И еще увеличилось количество строк на магнитном мольберте-доске. А
649 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

97. Блуменау С.Ф.

98. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

99. Белые ночи (Ф.Достоевский)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.