Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физика Физика

Визначення модуля пружності з деформації розтягу

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Лабораторна робота № 2 ВИЗНАЧЕННЯ МОДУЛЯ ПРУЖНОСТІ З ДЕФОРМАЦІЇ РОЗТЯГУ Мета роботи: Дослідити залежність видовження зразка від навантаження. Визначити модуль Юнга для капрону. Прилади і матеріали: Прилад для визначення модуля пружності, рулетка, мікрометр, важки. Теоретичні відомості Деформацією називають зміну форми чи об’єму твердого тіла, яка викликана дією зовнішніх сил. Якщо ці сили малі, то після припинення їх дії деформація зникає; якщо ж сили великі, то після припинення дії виявляється так звана залишкова деформація. При появі щонайменшої залишкової деформації говорять, що досягнуто межу пружності. Оскільки результат дії сили залежить також і від розмірів зразка, то зручно дію сили оцінювати по напрузі, що виникає в зразку. Напругою називають відношення сили F до площі поперечного перерізу зразка S: (1) Таким чином, межа пружності sпр – це напруга, при якій з’являється залишкова деформація. Тіла з великим значенням sпр називають пружними, а тіла з дуже малим значенням sпр – непружними або пластичними. Серед різних деформацій виділяють дві найпростіші: деформацію розтягу (стиску) і деформацію зсуву. Всі малі деформації можна розглядати як суму деяких розтягів (чи стисків) і зсувів. Малі деформації задовольняють таким основним законам: в межах пружності деформація пропорційна прикладеній напрузі; при зміні напряму дії зовнішньої сили змінюється тільки напрям деформації без зміни її значення; при дії декількох зовнішніх сил загальна деформація дорівнює сумі окремих деформацій (принцип суперпозиції малих деформацій). Для малих деформацій розтягу чи стиску стержня справедливий закон Гука: , (2) або (2ґ) В (2) і (2ґ):l0 – початкова довжина стержня; Dl=l–l0 – його абсолютне видовження; називають відносним видовженням; a – коефіцієнт пружності під час розтягу. Величина, обернена a, називається модулем пружності під час розтягу, або модулем Юнга: (3) З використанням модуля Юнга закон Гука записують так: (4) Під дією сили F, що розтягує стержень, змінюються не тільки повздовжні, а й поперечні розміри стержня; говорять, що під час розтягу стержень зазнає поперечного стиску. Якщо d0 – діаметр стержня до деформації, d – після деформації, то , (5) де Dd = d – d0, b – коефіцієнт поперечного стиску. Відношення відносного поперечного стиску до відповідного відносного поздовжнього видовження (або відношення ) називають коефіцієнтом Пуассона::. Теоретично для всіх ізотропних тіл m =0,25. Опис установки В установці (рис.1) використовується довга (близько 5 м) капронова нитка діаметром 0,2ё0,4 мм (рибальська волосінь). На малюнку вона позначена цифрою 1. За допомогою блоків 2 капронова нитка закріплена на робочому столі. До кінця нитки приєднано платформу для важків 3. Поруч вертикально закріплено лінійку 4, на якій з допомогою покажчика 5 можна відмічати положення кінця нитки. Значна довжина нитки дає змогу вже при невеликих навантаженнях (»1Н) з достатньою точністю виміряти абсолютне видовження Dl. Модуль Юнга визначається за формулою (3) для різних значень F. Хід роботи Виміряйте рулеткою довжину капронової нитки l0 до стрілки–покажчика 5 при ненавантаженій платформі.

Допустима похибка вимірювання - 1 см. Мікрометром виміряйте діаметр нитки d. Вимірювання виконайте декілька разів в різних місцях і знайдіть з одержаних значень середнє арифметичне. Запишіть початкове положення стрілки–покажчика 0. Навантажте платформу важком масою m. При обчисленні сили тяжіння F, що діє на цей важок, g брати рівним . Запишіть положення стрілки 1. Навантажуйте платформу послідовно важками, збільшуючи масу їх щоразу на m г. Записуйте кожного разу покази стрілки 2, 3, і т.д. Максимальне навантаження уточніть у викладача. Почніть розвантажувати платформу, знімаючи кожного разу теж по m г. Записуйте щоразу покази стрілки ў6 , ў5 , ў4 і т.д. до 0. Побудуйте графік зміни видовження нитки зі зміною навантаження F : при F1 Dl1 = 1 – 0 при F2 Dl2 = 2 – 0 і т.д. Проаналізуйте одержаний графік. Чи виконується закон Гука? Обчисліть для кожного видовження модуль Юнга за формулою: (6) В (6) враховано, що площа . Знайдіть середнє арифметичне з одержаних значень Е і порівняйте з табличним. Результати вимірювань і обчислень можна подати у вигляді таблиці 1. Похибка вимірювань: Кінцевий результат подати у виді , де . Табл.1 № п/п F = mg, Н l0 , м d, м Dl, м E, dE 1 2 3 . . Середнє – – Контрольні запитання Які деформації називають пружними? Сформулюйте закон Гука. Який фізичний зміст модуля Юнга? Що називають коефіцієнтом Пуассона? Накресліть діаграму розтягу дроту і поясніть фізичний смисл окремих її ділянок. Яку довжину повинен мати мідний дріт, щоб він, якщо його підвісити вертикально, розірвався під дією власної ваги? 7

Гальваномагнитные явления при этом также приобретают специфические черты.   Магнитные свойства остальных М. определяются электронами проводимости, которые вносят вклад в диамагнитную и парамагнитную восприимчивости М., и диамагнитной восприимчивостью ионного состава (см. Диамагнетизм , Парамагнетизм ). Магнитная восприимчивость c большинства М. относительно мала (c ~ 10-6 ) и слабо зависит от температуры.   При низких температурах Т и в больших магнитных полях Н ³ 104 kT у всех металлических монокристаллов наблюдается сложная осциллирующая зависимость суммарного магнитного момента от поля Н (см. Де Хааза — ван Альфена эффект ), природа которого та же, что и у эффекта Шубникова — де Хааза. Исследование осцилляционных эффектов позволяет определить форму поверхности Ферми.   Механические свойства. Многие М. обладают комплексом механических свойств, обеспечивающим их широкое применение в технике, в частности в качестве конструкционных материалов . Это, в первую очередь, сочетание высокой пластичности со значительной прочностью и сопротивлением деформации, причём соотношение этих свойств может регулироваться в большом диапазоне с помощью механической и термической обработки М., а также получением сплавов различного состава.   Исходной характеристикой механических свойств М. является модуль упругости G, определяющий сопротивление кристаллической решётки упругому деформированию и непосредственно отражающий величину сил связи в кристалле

1. Абсолютный идеализм Г.В.Ф. Гегеля в отечественной философии и истории

2. Визначення деформації балок при згині

3. Простейшие типы деформаций стержней. Допущения и определение деформаций

4. Применение фильтра Калмана в задаче идентификации отказов двигателей стабилизации космического аппарата

5. Движущие силы антропогенеза

6. Вооруженные силы Республики Узбекистан
7. Военно-воздушные силы
8. Воспитание военнослужащих на боевых традициях вооруженных сил России

9. Основные самолеты дальней, военно-транспортной и фронтовой авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации

10. Тыл вооруженных сил

11. Перспективы совершенствования Вооружённых Сил Российской Федерации

12. Размещение производительных сил в Прикарпатье

13. Контрольные вопросы для самопроверки (темы: "Предмет и задачи экономической географии" и другие)

14. Основные задачи и сферы государственного регулирования в экономике

15. Стандартизация. Задачи стандартизации в области объектов коммерчекой деятельности

16. Правоохранительную деятельность и основные задачи адвокатуры

Набор посуды "Тролли", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 210 мл. Миска 18 см. Тарелка 19 см.
521 руб
Раздел: Наборы для кормления
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), темно-синяя.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Матрас в приставную колыбельку Bambola "Mini soft-8" (45x90x8 см).
Состав: - латексированная кокосовая плита; - микрофибра - съемный чехол. Размеры: 45x90x8 см.
883 руб
Раздел: Матрацы до 120 см

17. Переход к рыночной экономике в России и задачи ОВД

18. Вооруженные силы Республики Узбекистан

19. Международная организация труда- создание, структура, задачи и организация её работы

20. Цели, задачи и структура Федерального закона № 122-ФЗ

21. Решение задач по курсу "семейное право"

22. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))
23. Мастер и Маргарита - нечистые силы или негрязные
24. "Необъятные силы" и трагическая участь Печорина

25. Роль тёмных сил в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита"

26. Абсолютная монархия во Франции

27. Абсолютная монархия

28. Первые шаги российского парламентаризма: задачи и причины роспуска I Государственной думы (май - июнь 1906г.)

29. Разработка схемы топологии локальной корпоративной сети, описание ее технических характеристик и решаемых задач

30. Задачи графических преобразований в приложениях моделирования с использованием ЭВМ

31. По решению прикладных задач на языке FRED

32. Чего не может компьютер, или Труднорешаемые задачи

Медицинская карта истории развития ребенка, синяя, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Фляга "S.Quire", 0,27 л, сталь, натуральная кожа, вставка черная.
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
1013 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Спиннер "Артефакт", перламутровый.
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры

33. Разработка математической модели и ПО для задач составления расписания

34. Решение математических задач в среде Excel

35. Учебник по языку C++ в задачах и примерах

36. Учебник по языку Basic в задачах и примерах

37. Графы. решение практических задач с использованием графов (С++)

38. Отчет по практическим занятиям по курсу прикладные задачи программирования на тему Windows, Microsoft Word и Microsoft Excel
39. Лабораторная работа №5 по "Основам теории систем" (Транспортные задачи линейного программирования)
40. Лабораторная работа №3 по "Основам теории систем" (Теория двойственности в задачах линейного программирования)

41. Лабораторная работа №6 по "Основам теории систем" (Решение задачи о ранце методом ветвей и границ)

42. Решение задач - методы спуска

43. Применение двойных интегралов к задачам механики и геометрии

44. Задача коммивояжера

45. Построение решения задачи Гурса для телеграфного уравнения методом Римана

46. СИНГУЛЯРНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ В ЛИНЕЙНОЙ ЗАДАЧЕ МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ

47. Решение задач линейного программирования

48. Транспортная задача

Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, рельефный, 250 мм (арт. Ве022500261).
Глобус Земли физико-политический, рельефный. Диаметр: 250 мм. Материал: пластмасса. Актуальная карта. Крым в составе РФ. Упаковка:
937 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для бумаг вертикальная "Techno" (классическая).
Классическая вертикальная подставка для бумаг - незаменимый атрибут рабочего стола. Подставка выполнена из высококачественного серого
314 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитные Пифагорики №1.
«Магнитные пифагорики 3+» - первая ступень обучающего комплекса игр «Пифагорики» для детей старше трех лет. Игровой комплекс построен на
509 руб
Раздел: Игры на магнитах

49. Решение задачи линейного программирования

50. Задача остовных деревьев в k–связном графе

51. Решение транспортной задачи методом потенциалов

52. Решение задач на построение сечений многогранников

53. Применение фильтра Калмана в задаче идентификации отказов двигателей стабилизации космического аппарата

54. Обратная задача обеспечения требуемого закона движения
55. Графы. решение практических задач с использованием графов (С++)
56. Теория вероятности решение задач по теории вероятности

57. Несколько способов решения одной геометрической задачи

58. Задача по травматологии с решением

59. Реаниматология и ее задачи

60. Три задачи по криминалистике

61. Переход к рыночной экономике в России и задачи ОВД

62. Обратная сила закона. Теория и практика применения на примере преступлений против собственности

63. Цель и задачи проведения предпрактики

64. Комплексные задачи по физике

Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", порошкообразное, 2,5 кг.
Средство для мытья посуды в посудомоечных машинах порошкообразное, начинает действовать сразу, устраняя даже самые сильные
718 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 12 цветов, в металлической коробке.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
386 руб
Раздел: 7-12 цветов
Стул детский Ника складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: птички).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
670 руб
Раздел: Стульчики

65. Задачи и принципы лечебного питания

66. Патриотизм-источник духовных сил воина

67. Кто правит и что правит. Сила власти или власть силы

68. Влияние степени пластической деформации на свойства холоднодеформированной арматуры

69. Возможности радиолокационного тренажера NMS-90 и его использование для решения задач расхождения судов в условиях ограниченной видимости

70. Расчёт статически неопределимой рамы методом сил на ЭВМ
71. Подбор сечения для сжатого стержня
72. Клиническая психология: предмет, задачи, виды диагностики

73. Предмет и задачи психологии как науки

74. Примеры задач оптимизации, связанных с фундаментальными понятиями теории связи

75. Т.Парсонс: Аналитический реализм и понимание задач социологической теории (Доклад)

76. Сила Земного притяжения

77. Решение обратной задачи вихретокового контроля

78. Плоская задача теории упругости

79. Задача о фотоне

80. Врачебный контроль, его цели и задачи

Глобус с подсветкой "Зоогеографический", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
771 руб
Раздел: Глобусы
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
688 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Игра магнитная "Одевашки. Лиза".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Лизу. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы

81. Понятия: сила, гибкость, выносливость, скоростносиловые способности

82. В.Б. Кирьянов "Задача равновесия"

83. Тезис Аристотеля об абсолютности движения в свете современной космологии

84. Абсолютный и «мягкий» детерминизм

85. Мониторинг кредитов, его цель и задачи

86. Задачи по финансам
87. 12 задач с ответами по Аудиту
88. Рынок и его задачи. Маркетинг

89. Маркетинг: решение исследовательских задач

90. Предмет и задачи мировой экономики и международных экономических отношений

91. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

92. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

93. Задачи и функции самоменеджмента

94. Ф.Ф. Сидоренко. Логика (пособие с задачами и упражнениями)

95. Практические задачи на вычисление эластичности, построения кривых спроса и предложения, оплата труда, издержки (Контрольная)

96. Задачи и методы планирования производства

Матрас-кокон "Зевушка".
«Зевушка» - это удобная постель для деток в возрасте до 6 месяцев, в которой они быстрее засыпают, лучше спят и проще адаптируются к
5200 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Настольная игра "Битва полов", артикул 7747.
Предлагаем вам принять участие в извечном противостоянии мужчин и женщин. В настоящей битве сойдутся мужское мышление и женская логика,
568 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Рамочка на 12 фотографий "Первый год" (белая).
Рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с картинкой и
2503 руб
Раздел: Мультирамки

97. Цель, задачи и проблемы формирования холдинговых компаний. Становление холдинговых компаний в России (на примере ВПК)

98. Задача квадратичного программирования с параметром в правых частях ограничений и ее применение при формировании портфеля ценных бумаг

99. Овладение методикой построения экономико-математических моделей, решение конкретных задач по стратегическому планированию и прогнозированию


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.