Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Внесок К.Д. Ушинського у розвиток педагогіки

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Педагогічний коледжКУРСОВА РОБОТА &quo ;ВНЕСОК К.Д. УШИНСЬКОГО У РОЗВИТОК ПЕДАГОГІКИ&quo ;Студентки ШКВ-23 відділення &quo ;Початкове навчання&quo ; Мончко Ірини Михайлівни Керівник роботи викладач педагогіки Лозинська Світлана ВікторівнаЛьвів 2006 ЗмістВступ Розділ 1. Життя і педагогічна діяльність ушинського 1.1 К.Д. Ушинський про виховання і навчання 1.2 Ідея національного виховання в працях Ушинського 1.3 К.Д. Ушинський про народність виховання 1.4 Проблема мети і засобів морального виховання у педагогічній спадщині К.Д. Ушинського 1.5 Внесок К.Д. Ушинського в розробку методології та теорії виховного процесу Розділ 2. Ідея гармонійного розвитку людини 2.1 Ушинський про гармонію розвитку людини 2.2 Вимоги до вчителя 2.3 Проблема професійної підготовки вчителя в педагогічній спадщині К.Д. Ушинського 2.4 Внесок К.Д. Ушинського в розвиток дидактики Висновок Список літератури ВступВисока оцінка К. Ушинським педагогічного значення рідного слова прогресивною педагогічною громадськістю України сприймається як мужній захист української мови від асиміляційних посягань шовіністично налаштованих московських русифікаторів та гнівне осудження перевертнів, ренегатів та яничар з числа українців, які цураються української мови, зневажають звичаї і традиції свого народу. Видатний український педагог обстоював природне право кожного народу мати свою національну школу, національну систему виховання. Він критикував зросійщення українських дітей, обстоював необхідність навчання їх українською мовою. У висновках статті &quo ;Рідне слово&quo ; сформульовані основні вимоги педагогічно обґрунтованої системи вивчення іноземних мов у співвідношенні з рідною мовою. &quo ;Вивчення іноземних мов не повинно ніколи починатися надто рано і аж ніяк не раніше того, коли буде помітно, що рідна мова пустила глибоке коріння в духовну природу дитини. тим ретельніше вивчають з дітьми іноземну мову, тим ретельніше мають вивчати з ними водночас рідну.&quo ; - радив К. Ушинський. Мета дослідження внеску Ушинського у розвиток педагогіки є прагнення показати, яким повинен бути вчитель і вихователь, як виховувати дітей і школярів. Об’єктом дослідження є його педагогічна спадщина та ідеї Костянтина Дмитровича Ушинського. Предметом дослідження є погляди К.Д. Ушинського про навчання і виховання шестиліток. Завдання: Його педагогічна діяльність; Його внесок у розвиток дидактики; Ідеї К.Д. Ушинського про виховання; Проблеми у педагогічній спадщині про моральне виховання; Вимоги Костянтина Дмитровича до вчителя. Розділ 1. Життя і педагогічна діяльність ушинського 1.1 К.Д. Ушинський про виховання і навчанняК.Д. Ушинський народився 2 березня 1824 р. у м. Гмулі. Гімназію закінчив у м. Новгород-Сіверському. На формування особистості майбутнього вченого великий вплив мала словесність, до якої його долучав тодішній директор І.Ф. Тимковський (майбутній професор і ректор Харківського університету). У 1840 р. він вступає до Московського університету на юридичний факультет. У 1844 р.,

21-річним юнаком, Ушинський блискуче закінчує університет і отримує запрошення посісти місце професора у Демидівському ліцеї м. Ярославля. Проте перед тим, як приступити до виконання своїх професорських обов’язків, К. Ушинський ще два роки провів в московському університеті, готуючись до магістерського екзамену. У 1846-1849 рр. К. Ушинський працює в Ярославському ліцеї професором камеральних наук. У 1854 р. Ушинський дістає посаду викладача російської мови та інспектора класів у Гатчинському сирітському інституті, де працював до січня 1859 р. Тут широко проявилися його організаторські і педагогічні здібності. У 1857-1858 рр. в &quo ;Журнале для воспитания&quo ; К. Ушинський опублікував статті &quo ;Про користь педагогічної літератури&quo ;, &quo ;Три елементи школи&quo ;, &quo ;Про народність у суспільному вихованні&quo ;, &quo ;Шкільна реформа в Північній Америці&quo ; та ін. Ушинський уже був відомий як визначний педагог-реформатор і тому його запрошують на посаду інспектора Смольного інституту шляхетних дівчат. Водночас він працював редактором &quo ;Журнала Министерства народного просвещения&quo ;, в якому в 1860-1862 рр. опублікував статті: &quo ;Праця в її психічному й виховному значенні&quo ;, &quo ;Недільні школи&quo ;, &quo ;Питання про народні школи&quo ;, &quo ;Рідне слово&quo ;, &quo ;Проект учительської семінарії&quo ;. У 1862 р. Ушинський змушений був залишити роботу в Смольному інституті, бо ті зміни, які він вніс у навчально-виховний процес, були до ускладнення його стосунків з керівництвом. Побоюючись громадського суду за погане ставлення до Ушинського, Міністерство освіти відрядило його за кордон для вивчення досвіду жіночої освіти. У 1861 р. та 1864 р. він написав і видав чудові підручники для початкового навчання дітей в елементарних школах та сім’ях &quo ;Дитячий світ&quo ; (1861), &quo ;Рідне слово&quo ; (1864), а також хрестоматію і методичні посібники до них. У середині 1867 р. Ушинський повертається на Батьківщину. Тяжка хвороба легенів обірвала плідну діяльність великого вченого, педагога. Помер К.Д. Ушинський у 1870 р. в Одесі. К.Д. Ушинський про виховання і навчання Видатний вітчизняний педагог К.Д. Ушинський накреслив основні напрямки розвитку самобутньої дошкільної педагогіки. Він обґрунтував необхідність тісного взаємозв’язку педагогіки з такими антропологічними науками, як психологія, анатомія і фізіологія, філософія, історія і логіка. З цих наук, підкреслював він, педагогіка черпає знання засобів, необхідних їй для досягнення цілей виховання, бо в них закладаються, зіставляються обґрунтовуються факти й ті співвідношення фактів, з яких виявляються властивості предмета виховання, тобто людини. За концепцією К. Ушинського, народність - основа розвитку системи виховання: &quo ;У кожного народу своя особлива національна система виховання, а тому запозичення одним народом у іншого виховних систем є неможливим&quo ;. Костянтин Дмитрович розглядав народність як прагнення кожного народу зберегти національні риси, національні особливості життя, зумовлені &quo ;характером та історією народною&quo ;, розкрити й закріпити їх поряд із загальнолюдськими цінностями в національній системі виховання.

Він вважав, що досвід інших народів у справі виховання є дорогоцінною спадщиною для всіх, але саме в тому розумінні, в якому досвід всесвітньої історії належить усім народам. На його думку, громадське виховання тільки тоді буде дійовим, коли його питання стануть громадськими питаннями для всіх і сімейними питаннями для кожного. Система громадського виховання, що вийшла не з громадського переконання, як би хитро вона не була обдумана, виявиться безсилою і не буде впливати ні на особистий характер людини, ні на характер суспільства. Вона буде готувати техніків, але ніколи не виховуватиме корисних і діяльних членів суспільства, і якщо вони з’являтимуться, то незалежно від виховання. За Ушинським, пробудження громадської думки у справі виховання є єдиною міцною основою всяких поліпшень у цій галузі: &quo ;де немає громадської думки про виховання, та нема і громадського виховання, хоч може бути багато громадських навчальних закладів&quo ;. На основі ідей народності К.Д. Ушинський піддав критиці практику фребелівських і перших російських дитячих садків, висунув основні вимоги щодо організації й змісту громадського дошкільного виховання. У своїх педагогічних творах К.Д. Ушинський велику увагу приділяв формуванню характеру дитини в перші роки її життя, організації її початкового навчання, вихованню дітей у процесі праці. Особливе місце належить К.Д. Ушинському в розробці теорії гри й методики розвитку мови дітей. Думки видатного вітчизняного педагога К.Д. Ушинського про підготовку вчителів викладено в багатьох статтях, програмах, працях: &quo ;Проект учительської семінарії&quo ;, &quo ;Педагогічна подорож по Швейцарії&quo ;, у статтях &quo ;Про користь педагогічної літератури&quo ;, &quo ;Три елементи школи&quo ;, &quo ;Думка колезького радника К.Д. Ушинського про проект реорганізації Гатчинського інституту&quo ;, в передмові до книги &quo ;Людина як предмет виховання&quo ;. К.Д. Ушинський критикує &quo ;Проект учительського інституту Росії&quo ;, в якому відзначає ряд істотних недоліків як щодо базової школи, так і стосовно організації керівництва та навчальної роботи в учительському інституті. У Росії &quo ;нема народних шкіл і народних учителів&quo ; - як докір кидає педагог-демократ урядовим колам, які мали нести відповідальність за освіту. &quo ;Найістотнішим недоліком у справі російської народної освіти є нестача добрих наставників, спеціально підготовлених до виконання своїх обов’язків&quo ;. Видатний педагог закликав розрізняти підготовленість учителя до навчання дітей у початковій і середній школі, причому для початкової її ланки першочергового значення він надавав покликанню, інтересу до педагогічної професії. Ні в якому разі не слід приймати до учительських семінарій випадкових людей. Тільки молодь із вираженими педагогічними нахилами має становити основний контингент таких навчальних закладів. Великий педагог розглядав школу як &quo ;організм суспільного виховання&quo ;, але головну, вирішальну роль справедливо відводив учителю-вихователю. К.Д. Ушинський розумів виховання як закономірний соціально-психологічний процес, в якому певну роль відіграють одвічні соціальні потяги людини - потреба у спілкуванні й здатність взаємного &quo ;магнетизування&quo ;, морально-вольового впливу один на одного.

Цей навчальний заклад покликаний був забезпечити вчительськими кадрами укранськ школи КубанськоЧорноморсько област, мережу яких передбачалося значно розширити. Перший КубанськоЧорноморський Укранський педагогчний технкум (такою була повна назва установи) почав свою роботу у складних умовах. Не вистачало найнеобхдншого. У 1921 р. Пвдень охопив голод, який поширився  на Кубань. Зима була особливо важкою. Температура в аудиторях трималася на вдмтц +34 градуси за Цельсм. Мсячно зарплати викладачам ледве вистачало на тижневу норму хлба. Щоб вижити, вони змушен були шукати додаткову роботу або вести домашн господарство. «Якщо ми до цього часу не кинули ц безплдно, а по ниншнм умовам каторжно роботи, говорив 31 травня 1922 р. на педрад технкуму викладач П. Ковальов, то це лише тому, що ми впевнен, що технкум не лише не втратив шансв на розвиток у майбутньому, але й нин  культурним центром, який утриму молодь вд здичавння»[790]. Напевне, такими самими мотивами керувався  М. Мхновський

1. Теоретико-методичні засади фізичного виховання молоді у працях С. Гайдучка та братів Франків

2. Українські національні моральні цінності та їх місце у діловому спілкуванні

3. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

4. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

5. Перша допомога при опіках, дії крайніх температур та ураженні електричним струмом

6. Привчання собак до пошуку та виявлення речей людини на ділянці місцевості
7. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі
8. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

9. Історія розвитку, завдання та розділи Антропології

10. Філософький грунт та стиль літературних творів Джеляледіна Румі та Григорія Савича Сковороди. Порівняння, спільні риси.

11. Гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю: клініко-патогенетичні та хронобіологічні детермінанти, результати тривалого спостереження та медикаментозної корекції

12. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

13. Особливості клініки, діагностики, профілактики та лікування захворювань пародонта у вагітних із акушерською патологією

14. Особливості розвитку абсолютної інсулінової недостатності у хворих на цукровий діабет 2 типу та обґрунтування диференційованої терапії

15. Розробка живої культуральної вакцини проти вірусної діареї великої рогатої худоби

16. Вивчення порушень моторної функції товстої кишки в діагностиці, лікуванні та прогнозуванні гострого перитоніту

Игровой набор "Весы".
Размер: 280х122х130 мм.
338 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Набор для творчества "Свечи".
С помощью этого набора дети научатся делать настоящие восковые свечи своими руками. Оригинальные свечи будут красивым дополнением к
894 руб
Раздел: Наборы по изготовлению свечей
Набор кастрюль Nadoba "Maruska" (малый).
Вся посуда серии Maruska изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Толщина стенок - 0,6 мм. Прочное трехслойное
3393 руб
Раздел: Наборы кастрюль

17. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

18. Професіоналізм, культура та дисципліна управлінської діяльності

19. Методика навчання стрибків дітей раннього молодшого та дошкільного віку

20. Розумове виховання обдарованих дітей

21. Спільні риси спрямованості дій лобізму та груп тиску

22. Сущность и особенности теорий агрессии и подражания (Н. Миллер, Д. Доллард, А. Бандура)
23. Особливості проведення занять з фізичного виховання з дітьми-інвалідами
24. Діяльність озер та боліт у формуванні мінеральних ресурсів

25. Теорія та практика колективного виховання А,С,Макаренка

26. База даних "Теорія та практика прикладного програмування"

27. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

28. Проблема виховання в педагогічній та літературній спадщині Сухомлинського і Ушинського

29. Теорія та практика споживання в Україні та країнах СНД: порівняльний аспект

30. Теория и практика производства накопителей на гибких магнитных дисках

31. Обратная сила закона. Теория и практика применения на примере преступлений против собственности

32. Поварнин С.: О теории и практике спора

Развивающая игра "Таблица умножения".
Благодаря этой красочной и яркой игрушке ребёнок очень быстро выучит таблицу умножения! Набор состоит из игрового поля и 100 разноцветных
442 руб
Раздел: Кассы букв и цифр (без магнита)
Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80887.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Набор капиллярных ручек "Fine Writer 045", 20 цветов, 0,8 мм, пластиковая банка.
Цвет чернил - ассорти. Набор - да. Количество в наборе - 20. Форма корпуса - шестигранная. Толщина линии - 0,45 мм. Диаметр пишущего узла
317 руб
Раздел: Капиллярные

33. Иудаизм - теория и практика расизма

34. Развитие теории и практики менеджмента (Контрольная)

35. Современные теории мотивации и исполнение их элементов в отечественной науке и практике

36. Теория и практика фискальной политики в развитых странах и России

37. О теории и практике исламского правления в странах Среднего Востока

38. Обособленные определения. Вопросы теории и практики
39. Жанры в теории и практике журналистики
40. Алгебра Дж. Буля и ее применение в теории и практике информатики

41. 75 Ответов к ГОСУ кафедры Теория и практика управления УГТУ-УПИ

42. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

43. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

44. Психолог о подростках в школе и семье. Теория и практика психодиагностики

45. Теория и практика взаимодействия

46. Учебная компьютерно-опосредованная коммуникация: теория, практика и перспективы развития

47. Теория и практика психотерапии в России

48. Фантомный референтный индекс (паттерн ты) – дополнение к теории и практике мета-моделирования

Набор чернографитных карандашей для правшей STABILO EASYgraph, 2 штуки.
Первые трехгранные чернографитные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. Твердость - HB. Карандаши позволяют
347 руб
Раздел: Чернографитные
Фломастеры. CARIOCA, 36 цветов.
Количество цветов: 36. Толщина корпуса: стандартная. Длина корпуса с колпачком: 146 мм. Форма корпуса: круглая. Тип наконечника:
379 руб
Раздел: Более 24 цветов
Шкатулка Jardin D'Ete "Розовая глазурь", 11x10x8 см.
Шкатулка Jardin D’ete превосходно подойдет для хранения украшений. Она исполнена из стекла и металла. Шкатулка сочетает в себе
1077 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

49. От психологической практики к психотехнической теории

50. Реклама: От теорий к практике

51. Теория и практика социальной работы

52. Теория и практика DVD-Video

53. Проблемы управления в международном спортивном движении и его правовое регулирование (теория и практика)

54. О необходимости культурологической ориентированности теории и практики социальной работы
55. Маркетинг образовательных услуг: методология, теория и практика
56. Монетаризм как теория и практика

57. Сущность инфляции, формы ее проявления в теории и на практике в России

58. Виндикация бездокументарных ценных бумаг: теория и судебно-арбитражная практика

59. Системная теория падежа и предлога в практике преподавания русского языка как иностранного

60. Торговые пассажи, теория и практика строительства

61. Этюды по теории и практике эволюции

62. Лазерные граверы: от теории к практике

63. Теория и практика перевода

64. Winlogon notification package. Теория и практика

Свеча "Gardex Family" репеллентная от комаров.
Свеча обеспечивает защиту от комаров на открытом воздухе и в жилых помещениях в течение всего времени горения (до 30 часов) за счет
355 руб
Раздел: Спираль
Рюкзак для дошкольников "Тролли".
Рюкзачок "Тролли" детский, дошкольный, 1 отделение на завязках с верхних клапаном на липучке, 1 внутренний кармашек, узкие
465 руб
Раздел: Без наполнения
Плакат электронный "Говорящий Букваренок".
Многим детям понравится представленная оригинальная обучающая игра ''Говорящий Букваренок'', ведь она имеет несколько
429 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

65. Становление радиотехнической теории: от теории к практике. На примере технических следствий из открытия Г. Герца

66. Руководитель между теорией и практикой

67. "Обычай" и "обычное" как категории гражданского права: отдельные вопросы теории и практики

68. Педагогическая деятельность: парадоксы теории и практики

69. Теория и практика прекращения длительных отношений

70. Добро, зло та моральний обов’язок, як головні етичні категорії
71. Банковский маркетинг: современная теория и практика
72. Вопросы естествознания в теории и практике

73. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

74. Избирательные системы современности: теория и практика

75. Местное самоуправление: теория, история, современная практика осуществления

76. Пересечение теории и практики государственного управления. Субъективация власти: от демонии к профессиональным государственным служащим

77. Підстави для визнання нормативно-правових актів недійсними Конституційним Судом України: теорія і практика

78. Право собственности на недвижимость - теория и практика признания, регистрации, защиты

79. Принципи розробки та оцінки державної політики України

80. Теория и практика производства следственного эксперимента

Снежкобластер "Тройной".
Снежкобластеры спасут вас от замерзших рук и мокрых перчаток! Для настоящих лидеров зимних баталий в нашем арсенале есть тройной
1585 руб
Раздел: Прочее
Набор маркеров для доски, 4 штуки.
Высококачественные маркеры для белой маркерной доски. Не высыхают с открытым колпачком в течение нескольких дней. 4 цвета. С круглым
401 руб
Раздел: Для досок
Лото "Животные".
Лото "Животные" развивает память, внимательность, мелкую моторику рук, помогает развивать устную речь малышей, и дает начальные
1079 руб
Раздел: Лото детское

81. Вибори народних депутатів України 2002 року: правозастосовча практика судів та виборчих комісій

82. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

83. Теория и практика перевода

84. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

85. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

86. Розробка дизайну та друкування оригінал-макету брошюри спеціальності "Монтаж і експлуатація гідроенергетичних установок"
87. Розробка програмного забезпечення системи збору даних про хід та параметри технологічного процесу
88. Розробка системних програмних модулів та компонент систем програмування

89. Шифрование DES - теория и практика

90. Київська Русь - теорії походження та розвиток

91. Трипільська культура та теорії походження Київської Русі

92. Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок

93. Морально-естетична культура та спілкування

94. Основи теорії і практики маркетингу

95. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

96. Франчайзинг в ресторанном бизнесе - теория и практика

Фоторамка С31-011 "Alparaisa" на 5 фотографий, 51,5x34,5x2 см (белый).
Размеры рамки: 51,5х34,5x2 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 5-ти фотографий. Материал:
642 руб
Раздел: Мультирамки
Блюдо для блинов с крышкой "Лавандовый букет", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда
Прыгунки 3 в 1 "Спортбэби" (прыгунки, качели, тарзанка) с качельным крюком.
Характеристики: Петля из стропы для крепления на крепежный крюк или на специальный зажим. Пряжка для регулировки высоты (при правильной
659 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи

97. Алгебра Дж. Буля и ее применение в теории и практике информатики

98. Розробка і стандартизація складу та промислової технології одержання очних крапель антиалергічної дії

99. Розробка сучасних методів ведення вагітності та пологів у жінок з остеопенічним синдромом

100. Дослідження та розробки на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.