Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература

Декоративно-прикладне мистецтво Галичини

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Зміст Вступ 1. Українське народне декоративне мистецтво 1.1 Історія українського декоративного мистецтва 1.2 Осередки народного мистецтва та митці ХІХ–ХХ ст 2. Типологія та художні особливості мистецтва Галичини 2.1 Типи та види народного декоративного мистецтва 2.2 Дослідження особливостей декоративного мистецтва Галичини ХІХ-ХХ ст. 2.3 Дослідження розвитку сучасного народного декоративно-прикладного мистецтва Галичини Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Декоративне мистецтво є однією з найдавніших галузей художньої діяльності людини, адже людство здавна оточувало себе виробами з кераміки, дерева, різноманітно прикрашеними побутовими речами. Саме їх художній рівень, образне начало зумовлювали розвиток цивілізації і рівень культури того чи іншого народу, були тісно пов’язані зі звичаями, національними та етнічними особливостями, їх естетична цінність залежить від конструктивних пластичних і фізичних можливостей матеріалу, різноманітностей та особливостей прийомів обробки, технологічних секретів. Усвідомлення того, що декоративне мистецтво є особливою галуззю художньої діяльності, яка функціонує за своїми законами творення, має особливі засоби художньо-образної виразності та емоційного впливу, свої закономірності розвитку, певні важелі творення навколишнього середовища, сформувалося в естетичній думці лише наприкінці XIX ст. В цей час відбувається перегляд стереотипу мислення щодо специфіки декоративного мистецтва, подолання застарілого ставлення до нього як до другорядного стосовно образотворчого – живопису, графіки, скульптури. Нагадаємо, що принцип поділу мистецтв на «головні» та «другорядні» види був офіційно засуджений у Франції, де знайшов своє втілення принцип «єдності всіх мистецтв», який став основоположним для формування стилю «модерн». Починаючи з 1891 р. твори декоративного мистецтва, навіть його промислові зразки, щороку брали участь у всесвітньо відомому Салоні національного товариства красних мистецтв нарівні з оригінальними творами живопису та скульптури . Сьогодні ж повсюдно з’являються професійні художники, чітко формується естетична думка, критерії оцінки, народжуються ідеї про роль і значення як народного, так і професійного декоративного мистецтва в загальному культурному поступі людства. Саме в цей час відбуваються бурхливі дискусії щодо ролі і значення народного мистецтва, негативного ставлення до технічного прогресу, що нівелює і поглинає рукотворні вироби. В багатьох країнах Європи, зокрема в Україні, з’являються діячі культури, які опікуються народними ремеслами, дбають про їх відродження і збереження, розробляють заходи щодо співіснування з машинним виробництвом. Проходить кілька стадій осмислення тогочасної ситуації – від негативного ставлення до технічного прогресу, повного його заперечення та абсолютизації рукотворності виробів народного мистецтва до формування нового стилю на основі вивчення кращих традицій рукомесла. В своїй роботі ми аналізуємо декоративне мистецтво ХІХ – ХХ століття, розглянути його типологію та художні особливості на теренах Галичини.

Це і стане метою нашого дослідження. Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання: дослідити історію розвитку декоративного мистецтва від часу його виникнення до кінця ХХ століття; усистематизувати напрямки та види декоративного мистецтва; проаналізувати види народного декоративного мистецтва, що переважають на Галичині; з’ясувати та узагальнити художні особливості декоративного мистецтва історико-етнографічних земель Опілля, Підгір’я, Бойківщини, Покуття та Гуцульщини; зробити деякий порівняльний аналіз народного декоративного мистецтва Галичини в системі загальноукраїнського народного мистецтва (тобто, яке місце воно займає серед інших видів мистецтва, серед решти регіонів тощо). Об’єктом дослідження є особливості народного декоративного мистецтва Галичини. Предмет дослідження – узагальнення досвіду роботи народних митців декоративного мистецтва. Гіпотезою дослідження є положення, згідно з яким Галицьке декоративне мистецтво є самобутнім проявом народної творчості на теренах України. У процесі роботи над дипломною роботою нами були використані такі методи: порівняльно-історичний аналіз; вивчення та аналіз мистецької літератури; контент-аналіз; спостереження; аналіз та узагальнення мистецького досвіду; методи статистики. Українське декоративне мистецтво завжди відповідало соціальним вимогам часу, розвивалося від матеріально-практичної сфери до духовно-культурної, зберігаючи при цьому взаємодію із загальною проблематикою та стилевим напрямом усього образотворчого мистецтва. Воно тримало тісний зв’язок з історичними традиціями, з народним мистецтвом. Саме завдяки цьому мистецтво зберегло свою духовність, самобутність, яскраво виражену національну своєрідність. 1. Українське народне декоративне мистецтво 1.1 Історія українського декоративного мистецтва 1.1.1 Художні тканини, в’язання і мереживо Мистецтво ткацтва має багатовікову історію розвитку. Археологічні матеріали свідчать про існування ткацького виробництва на східнослов’янських землях в період ранніх неолітичних культур. Його розвиток проходив у загальному русі прогресу матеріальної і духовної культури людства, соціально-економічної еволюції людського життя. Потреби людини в тканинах, одязі, господарська необхідність зумовлювали масове поширення ткацтва. Воно безпосередньо пов’язане із землеробством, наявністю такої сировини, як льон, коноплі, із скотарством, зокрема вівчарством. Україна багата на прядильну сировину. Можна припустити, що вовняні тканини передували появі лляних і конопляних. Відомо, що льон на східнослов’янських землях почали вирощувати дещо пізніше коноплі – у III тис. до н.е. Ткацька справа набула особливого поширення в період Трипільської культури. З середини III тис. до н.е. збереглися пам’ятки ткацького виробництва: глиняні пряслиця, веретена та різноманітні за розмірами й формою глиняні важки для ткацьких верстатів. Пряли з льону, вовни і конопель ручним веретеном, на яке для посилення обертання насаджували глиняні або кам’яні кружальця – пряслиця . Археологічні матеріали засвідчують, що в період Трипілля були відомі такі текстильні техніки: в’язання; плетіння; ткання.

В’язання й плетіння використовувалось при виготовленні сіток для рибальства, ятерів, верш, саків, неводів тощо. Відбитки тканин на денцях керамічних посудин (Вікно на Тернопільщині та ін.) стверджують, що люди володіли такими техніками, як полотняне і репсове ткання, їм відомі були натуральні барвники й фарби із каоліну, залізистої охри тощо. На жіночих статуетках є зображення окремих частин кольорового одягу . З розвитком вівчарства поступово збільшувалася кількість та поліпшувалася якість тканин з вовни. Так, в похованнях катакомбних племен знайдені залишки тканини, виготовленої технікою полотняного переплетення в позмінні смуги: червоні й чорні. З VII–VI ст. до н.е. тканини з льону, конопель і вовни виготовлялися простим полотняним, репсовим і саржевим переплетенням, їх фарбували у синій, червоний, жовтий, бузковий та інші кольори. Барвники використовувалися місцеві, переважно рослинного походження . В процесі історичного розвитку змінювались культури, відповідно удосконалювались ткацькі знаряддя, технологія виготовлення тканин. На всій території України археологами знайдені цікаві речі ткацької справи праслов’янських племен. Найпоширеніші з них – пряслиця, грузила, веретена. Збереглося багато археологічних пам’яток прядильно-ткацького виробництва часів Київської Русі. Часто зустрічаються пряслиця з написами жіночих імен, ініціалів, позначок у вигляді кружечків, хрестиків, рисочок тощо. Прядінням займались жінки. Це вважалося почесною справою. За родового ладу для прядіння в поселенні виділялась спеціальна будівля. Люди працювали колективно, дотримуючись певних світоглядних міркувань, відбиваючи у ткацьких виробах свої уявлення про життя, красу, вірування. Потреба в тканинах задовольнялась не тільки місцевим виробництвом у містах і селах древньої Русі. Феодальна верхівка користувалася й привізними тканинами, їхні зразки знайдені у розкопках. Зразки дорогоцінних привізних тканин цього періоду збереглися в Придніпровських, Галицько-Волинських, Володимиро-Суздальських та Новгородських землях. Це переважно кольорова парча, оксамити, тафта, камка і т. ін. З прийняттям християнства поширилися візантійські тканини – для церкви, одягу духовенства, ритуальних церемоній. Торгівля з країнами Півдня, Сходу і Заходу була постійним джерелом придбання дорогоцінних тканин з пишним, багатоколірним орнаментом, створеним різними способами (розпис, вишивка, аплікація, мережка, плетіння). Помітні процеси взаємовпливів у загальній культурі ткацтва. В орнаментальній мові тканин місцевого виробництва поряд з християнськими довго залишались язичницькі зображення. На загальноруській основі формувалась культура текстильного виробництва, локальні художні риси. Розвиток українського народного ткацтва проходив на щільній основі мистецької культури трьох сусідніх народів – російського, українського та білоруського, а також в процесі взаємовпливів та взаємозв’язків з іншими сусідніми народами. Практична необхідність у тканинах зумовила масове виготовлення різновидних тканин у домашніх умовах. На ґрунті домашнього ткацтва розвинулися окремі ремісники-спеціалісти: сукнарі, полотнярі, коцарі тощо.

Азии, Ирана, Афганистана. РАБАН МАВР (Rabanus Maurus) (776 или 784-856) - христианский богослов и писатель, аббат Фульдского монастыря и архиепископ Майнцский с 847. Фульдская монастырская школа стала при нем центром духовного просвещения в Германии. РАБАС (Rabas) Вацлав (1885-1954) - чешский живописец. Поэтически обобщенные образы чешской природы ("Чешская песня", 1947). РАБАТ - средневековый арабский укрепленный лагерь, имевший прямоугольный план и стены с башнями. РАБАТ - столица (с 1956) Марокко, на побережье Атлантического ок. Вместе с г. Сале образует преф. Рабат-Сале. Ок. 900 тыс. жителей (1984, с пригородами). Транспортный узел. Международный аэропорт. Пищевая, легкая, химическая, металлообрабатывающая, деревообрабатывающая, текстильная промышленность; ковроткачество. Университет. Музей древностей. Музей декоративно-прикладного искусства. Основан в 12 в. Альмохадами. В 1912-56 административный центр французской зоны протектората. Крепость Удайя (12-17 вв.), мечеть Хасана и минарет "Башня Хасана" (12 в.), Большая мечеть (14 в.)

1. Народи Азії та Північної Африки у другій половині ХХ–на початку ХХІ століття

2. ХІХ століття – золотий фонд світового мистецтва

3. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

4. Карбування металів як один з давніх видів народного декоративно-прикладного мистецтва України

5. Декоративно-прикладное искусство допетровской России

6. Методические приемы развития воображения и творческих способностей детей младшего школьного возраста на занятиях кружка декоративно - прикладного искусства по художественной обработке бересты
7. Декоративно-прикладное искусство Японии
8. Основные направления развития творческих способностей первоклассников на материале декоративно-прикладного искусства

9. Декоративно-прикладное и народное искусство

10. Мелкая пластика в декоративно-прикладном искусстве

11. Методика обучения декоративно-прикладному искусству в учреждении дополнительного образования

12. Эстетическое воспитание детей дошкольного возраста средствами декоративно-прикладного искусства

13. Образотворче і декоративно-ужиткове мистецтво

14. Декоративное выжигание по дереву

15. По решению прикладных задач на языке FRED

16. Прикладная программа Excel

Пакеты фасовочные "Paclan", 26x35 см, 1000 штук.
Производятся из пищевого полиэтилена и безвредны для человека. Сохраняют свежесть продуктов. Пакеты выпускаются разного размера, что
305 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Декоративная наклейка-ростомер "Ракета", арт. EZG-1001.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры
Набор для составления букета из мягких игрушек "LOVE", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки

17. Отчет по практическим занятиям по курсу прикладные задачи программирования на тему Windows, Microsoft Word и Microsoft Excel

18. "Уравнения математической физики", читаемым авторов на факультете "Прикладная математика" в МАИ

19. Разработка и изготовление декоративной резной вазы с подставкой (2) (4))

20. Разработка и изготовление декоративной резной вазы с подставкой (4) (4))

21. Психология малой группы: теоретические и прикладные аспекты

22. Контрольная по прикладной СВЧ электронике
23. Профессионально-прикладная физическая подготовка
24. Прикладное искусство "Батик"

25. Школы японских прикладных искусств

26. Молдавское прикладное искусство

27. Курсовая работа по прикладной математике

28. Решение задач по прикладной математике

29. Путешествия под землю: метро на экране помпезное и декоративное

30. Современные направления прикладной психофизиологии

31. Декоративные качества бетонов: текстуры, материалы и цвета

32. Соционика как область прикладной психологии

Сковорода-гриль чугунная, со съемной деревянной ручкой, 25x25х4 см (квадратная).
Размеры: 25х25х4 см. Размер рабочей поверхности: 23х23х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со съемной ненагревающейся деревянной ручкой,
620 руб
Раздел: Сковороды гриль
Мотоцикл-каталка 2-х колесный, полицейский.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки
Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", белые, 210х297 мм, 1 штука на листе А4.
Самоклеящиеся этикетки подходят для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не
792 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

33. Три фундаментальные схемы в прикладной психологии

34. Мудрость тела или Что такое Прикладная Кинезиология?

35. Контрольная по прикладной СВЧ электронике

36. Церковь св. Полиевкта в Константинополе и ее декоративная программа

37. Прикладная теория цифровых автоматов

38. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов
39. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов
40. Профессионально-прикладная физическая подготовка студента-эколога

41. Прикладные проблемы формирования инновационной экономики России

42. Изучение рынка декоративных комнатных растений города Самары

43. Как сделать современный декоративный аквариум

44. Прикладные схемы определения метрологических характеристик ядерно-геофизических методов исследования скважин

45. Прикладной или системный?

46. Turbo Basic прикладной

47. История развития прикладного программного обеспечения

48. «Прикладной» Wi-Fi: современные тенденции в измерениях и техучете

Чайник эмалированный ЕМ-25001/41 "Сицилия", 2,5 л (со свистком).
Объем: 2,5 л. Внешнее высокопрочное японское трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Подставка для ручек с часами, 11,8х10,2х5,2 см.
Подставка для ручек с часами. Материал корпуса: пластик. Механизм: электронный. ЖК дисплей. Дополнительные функции: часы, будильник,
540 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Туалетная бумага "Zewa Deluxe" (без запаха), трехслойная, 12 рулонов.
Подарите себе удовольствие от ежедневного ухода за собой. "Zewa Deluxe" с новыми впитывающими «подушечками» деликатно
343 руб
Раздел: Бумага туалетная

49. Прикладная машинная графика

50. Анализ, оценка и выбор пользователем пакетов прикладных программ для автоматизации своей деятельности

51. Множественные прикладные среды Windows NT

52. Прикладная математика

53. Глобализация и философия религии как прикладная дисциплина

54. Прикладная этика
55. Прикладные аспекты биоэнергетики
56. Уход за декоративными и экзотическими животными

57. Выбор декоративной домашней собаки

58. Приемы декоративного оформления

59. Специфика классификации декоративных собак

60. Разработка объектов прикладного решения "Мастер-класс на "1С: Предприятие 8.2"

61. Массовые коммуникации в различных аспектах: теоретическом, прагматическом и экспериментально-прикладном

62. База даних "Теорія та практика прикладного програмування"

63. Описание пакета прикладных программ Microsoft Office

64. Прикладна теорія цифрових автоматів

Говорящий ростомер "Лесная школа".
Обучающий плакат-ростомер поможет и рост измерить, и выучить буквы с цифрами! Нажимай на картинки – играй и учись, слушай любимые потешки
482 руб
Раздел: Ростомеры
Подставка для ножей AK-208ST "Alpenkok", 10x10x22 см.
Размеры: 10х10х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Предназначена для безопасного и гигиеничного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

65. Прикладна теорія цифрових автоматів

66. Прикладное программное обеспечение

67. Прикладное программное обеспечение

68. Приложения технологии языка программирования Паскаль в прикладной механике

69. Принципы разработки алгоритмов и программ для решения прикладных задач

70. Разработка базы данных и прикладного программного обеспечения для автобусного парка
71. Разработка прикладного программного обеспечения деятельности отдела аренды ЗАО "Сириус"
72. Разработка прикладного программного обеспечения отдела кадров университета

73. Разработка прикладной программы тестового контроля с использованием технологий JSP и сервлетов

74. Решение прикладных задач методом дихотомии

75. Стандартные прикладные программы Windows XP

76. Выполнение прикладных задач на компьютере

77. Прикладное искусство Византии IV–VII века

78. Анализ прикладного программного обеспечения, используемого для разработки бизнес–плана

79. Анализ обеспеченности ООО "Прикладные системы" трудовыми ресурсами

80. Предмет, цель, задачи и методологические особенности организационного поведения как прикладной науки

Кувшин "Бистро", 1,8 л.
Кувшин прозрачный, с крышкой. Материал: стекло. Объем: 1,8 л.
314 руб
Раздел: Кувшины, графины
Набор детской посуды "Белоснежка", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Говорящий планшетик "Сказочка".
Говорящий планшетик "Сказочка" воспроизводит 30 песенок, сказок и стихов. Если нажать на кнопку, то ребенок услышит любимых
467 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

81. Використання елементів стилізації форм рослинного і тваринного світу у розвитку навичок декоративно-орнаментального малювання учнів початкових класів

82. Гурткова робота з образотворчого мистецтва у школі

83. Исследование возможности наполнения темы "Элементы II группы периодической системы Д.И. Менделеева" прикладным и экологическим содержанием посредством проведения интегрированных уроков

84. Опыт использования компьютерных информационных технологий обучения при преподавании курса "Физика" по пакетам прикладных программ: "Открытая физика", "Физика в картинках"

85. Прикладные аспекты темы "Скорость химической реакции и катализ" на уроках химии в средней школе

86. Основные направления современной прикладной политологии
87. Сравнительная и прикладная политология
88. Декоративное оформление детской одежды различных возрастных групп

89. Прикладная социология в США

90. Защитно-декоративная отделка древесины

91. Применение декоративно-облицовочных камней в создании архитектурного ансамбля г. Биробиджана

92. Технологія опорядження фасаду акриловою декоративною штукатуркою Ceresit СТ-77

93. Военно-прикладные виды спорта. Комплекс упражнений для утренней зарядки дошкольного возраста. Особенности игры и судейства в бейсболе

94. Профессионально-прикладная физическая подготовка

95. Профессионально-прикладная физическая подготовка

96. Теоретичні й прикладні аспекти реструктуризації бізнесу

Пароварка-блендер Happy Baby "Fusion".
Малыш растёт, и вскоре грудного молока уже становится недостаточно для полноценного питания растущего организма, которому требуются
3899 руб
Раздел: Блендеры
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Шнуровка-бусы "Звери".
Размер бусин: 3-4 см. Диаметр отверстия в бусине: около 6 мм. Длина шнурка: около 80 см. Вес: 0.2 кг. Количество бусин: 15 штук .
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

97. Новые научные направления современной химии и их прикладное использование

98. Прикладная химия

99. Прикладна екологія як наука


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.