Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     История История

Братський рух і поширення гуманітарних ідей в Україні XVI–XVII ст.

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра історії України Курсова робота Братський рух і поширення гуманітарних ідей в Україні XVI–XVII ст. Виконала: Студентка ІІ курсу історико-соціологічного факультету групи ІЮ – 22 заочної форми навчання Опалько Надії Олегівни Науковий керівник: Кандидат економічних наук, Доцент Галуха Любов Юріївна Рівне – 2007 Зміст Вступ Розділ 1. Відродженння православ’я 1.1 Становище православної церкви в Україні в XVI ст. 1.2 Зародження братств 1.3 Зв’язки братств із запорозьким козацтвом Розділ 2. Братства – ідейні центри захисту духовних цінностей українського народу 2.1 Львівське, Київське та Луцьке братства 2.2 Внесок братств у розвиток української мови та шкільництва 2.3 Освітні діячі братств Розділ 3. Поширення гуманізму 3.1 Гуманізм як напрям у європейській культурі 3.2 Поширення гуманістичних ідей на території України в XVI – XVII ст. 3.3 Українські гуманісти Висновки Джерела та література Додатки Вступ Історія – це звернення до минулого, і тільки уважне прочитання й осмислення кожної її сторінки допоможе молодій людині зайняти гідне місце на шляху прогресу людства. Кожен народ, кожна нація має власну історію, в творенні якої брав участь весь народ, а не лише окрмі видатні особи, хоча вони й відіграють значну роль в історії. Українське минуле – це, головним чином, історія народу, змушеного боротися за виживання і розвиток поза впливом тієї чи іншої цілком сформованої держави. Українці мають усі підстави пишатися тим, що їхня Батьківщина не раз переживала дні могутності й слави, мала справді легендарних героїв, мужньо долала найважчі випробування. І потім відроджувалась, виростала з руїн, виховувала нові покоління, закоханих у рідну землю лицарів правди і волі. Ми можемо пишатися тим, що Україна ніколи не поневолювала інші народи, а лише захищала себе від ласих на чуже добро близьких і далеких сусідів. На жаль, цілими сторіччями ворогам, за допомогою грубого і жорстокого, як правило, кривавого насильства, облудної брехні і підступу, розпалювання ненависті між етнічними групами українців, удавалось панувати над Україною. Майже всі завойовники кричали нахабно, безсоромно і цинічно, що вони несуть українцям тільки добро і щастя. Прикро, але дехто з наших співвітчизників ставав на службу до чужинських можновладців і допомагав їм гнобити свій народ. Перевертнями і яничарами, а в наш час манкуртами, називають люди таких осіб, які за гроші ладні відректися навіть від рідної матері. Але були й ті, які, навіть настромлені на польсько-шляхетські палі та підвішені на турецьких залізних гаках за ребра, вмирали з іменем України на устах. Їй вони віддавали усі свої сили, здібності, працю і навіть життя. Кожна така людина розуміла, що тільки тоді її Батьківщина, Україна, зможе стати господинею на власній землі, коли всі її сини і дочки будуть щоденно працювати для досягнення цієї великої, святої, справедливої мети. Якби нас змалечку навчили вклонятися рідному порогові рідної мови, може, тоді не розгубили б ми зібраної попередніми поколіннями духовної спадщини і були б добрішими і милосерднішими.

Але чужі школи і вчителі не тільки не виховували у дітей почуття любові до рідного, а навпвки, отруювали їх вівтар незалежності. Саме такими борцями народу за збереження української культури були й члени братств, які жертвували собою заради кращої долі для свого народу. Український народ сповнений духу національно-культурного відродження. Це знаходить свій вияв, зокрема, у прагненні мільйонів людей до пізнання власної історії. Далека і глибока історія нашого народу. Сивиною і забуттям вкриті одні її сторінки, славою і звитягою – інші. Але кожна з цих сторінок обов’язково є невід’ємною часткою великої історії українського народу. Однією із сторінок української історії є тема моєї роботи – „Братський рух на Україні та поширення гуманістичних ідей XVI – XVII ст.”. Зараз ця тема дуже актуальна,адже в ній розкривається боротьба за православну віру, українську мову та культуру простого люду. Саме в період братського руху українська культура почала прогресивно відроджуватися і розвиватися. Зараз український народ, здобувши незалежність, згадує ті часи, коли Україна була під іноземним загарбанням, зі страхом і водночас із захопленням, згадуючи тих людей, котрі не корилися загарбникам, а захищали власну державу, відстоювали її самобутню культуру. Зараз ми живемо в неспокійному світі. Національно свідомі люди розуміють, як важко зараз у молоді виховати почуття патріотизму, а без цього почуття не буде і України. Україна зараз знаходиться на межі виживання. Я маю на увазі не економічного, а духовного. Ми не лише знаходимося в екононмічній ямі, ми ще більше страждаємо від бездуховності. Адже Україна потихеньку розкладається і розпродається, руйнується. Врятує її лише патріотизм і національна свідомість, яскравими зразками якої є православні братства, які в дуже нелегкий для України час захищали і сприяли розвиткові української культури. Релігійна політика кінця XVI – початку XVII ст. висвітлила рід наболілих проблем українського суспільства. Вона піднесла дедалі зростаючу напруженість між Польщею та Україною на високоемоційний ідеологічний рівень. Католицька Польща тепер поставала як цілковита протилежність українському суспільству. Та українцям дорого коштувала культурна конфронтація з поляками: вона змусила українську верхівку вибирати між власною застиглою та зубожілою культурною спадщиною й привабливою польсько-католицькою культурою. Тому не дивно, що величезна більшість приймала католицтво й згодом неодмінно полонізувалася. Внаслідок цього українці втратили свою еліту – шляхту. Ці явища мали епохальне значення в їхній подальшій історії. Іншим побічним ефектом конфронтації між православними й католиками, що мав далекосяжні наслідки, став, зокрема, поділ українців на дві конфесії. Це поклало початки багатьом різким відмінностям, які пізніше розвинулися між східними і західними українцями. Проте цей період ніс не лише невдачі для українського суспільства: релігійна політика спричинилася до культурного піднесення, а ворожнеча з поляками сприяла чіткому усвідомленню українцями своєї самобутності. Незважаючи на послаблення своїх позицій, православ’я все таки чинило опір наступу католицтва.

Створення братств – громадських релігійних об’єднань православних українців, які захищали національно-релігійні права українського народу, засновували школи, друкарні, виступали як представники Реформаційних течій за перебудову церкви, стало на заваді ополячення та покатоличення з боку уряду Речі Посполитої. Саме створення, розвиток та діяльність цих організацій, є предметом мого дослідження, а також вплив європейської культури на розвиток власне української культури. Участь українських міщан у боротьбі за збереження власної культури, віри, національно-культурне відродження кінця XVI – поч. XVII ст. Братства, як об’єднання, які боролися за відродження власної культури. Українські землі в цей час були під владою Польщі, що дуже заважало розвитку культури, адже польський уряд насаджував українському народу польську культуру та католицьку віру. Міщанство виступало як рятівний засіб для православної віри, бо українська еліта, яку приваблювало розкішне життя польської шляхти, ополячувалася і приймала католицизм, а простий люд всіма своїми силами захищав православну віру, яку вважав своєю національною вірою і яка була синонімом української культури. Але польська влада мала і позитивні наслідки, тому що повернула Україну до Заходу; вивела зі стану двохсотлітньої сплячки для опору й боротьби за виживання усі відомі прояви суспільної активності: релігійної, національної, економічної та збройної. Хронологічні рамки роботи включають XVI – XVII ст. Це був час національно-культурного відродження формування національної свідомості українського народу, що знайшло свій найвиразгніший прояв у братському русі, всіх жанрах літератури та в усній народній творчості. На цей період припадає один з найбільших винаходів людства – поява друкарського верстату, що вивів книгу з церков і монастирів у широкі маси. Також в цей час виникає й набуває розвитку козацтво як явище і Запорізька Січ як політичний і військовий організм. Боротьба проти всіх різновидів дискримінації українського народу й козацький ідеал пронизують всі сфери української культури цього періоду, будь то твори письменників-полемістів, літописців, поетів чи усна народна творчість, шкільництво чи образотворче мистецтво, друкарство чи архітектура. Період XVI – першої половини XVII ст. для українського народу був часом постійної боротьби проти турецько-татарської агресії, тої агресії, що своїм наслідком мала спустошені українські землі, невільницькі ринки в Криму, прикованих невільників на турецьких галерах. Ця загроза породила особливий вид світської та церковної архітектури й цілий ряд усної народної творчості. Українська культура цього періоду використовує традиції та духовну спадщину Київської Русі. Але перебування українських земель під іноземним пануванням мало своїм наслідком, з одного боку, постійний опір духовної культури українського народу спробам її знищити, з другого – неминучий вплив польської культури на культуру України. Саме через Польщу в Україні набули поширення ідеї гуманізму та реформації. Українські письменники, церковні й культурні діячі були багатомовними, що давало їм можливість ознайомитися з культурними надбаннями європейських країн.

На ншому континент маленька Колумбя пдсвчена магчною аурою Маркеса. Чи ж треба казати, що Англя - це Шекспр, Байрон, Шелл? Що Франця - це Вольтер, Бальзак, Руссо, Аполлнер? Що ¶таля - це наця Данте  Петрарки, Рафаеля  Мкеланджело. Бо не квадратне ж пдборддя дуче визнача  обличчя, а  художники  поети. А чому б у таких самих доптрях не подивитися на Украну? Якщо десь у свт чують - Украна, укранц, як це асоцац виклика там? Хба це не правомрне запитання? Ми вже держава. Тож чи не час замислитись, хто ми в очах свту  яку мамо ауру, а якщо не мамо, то чому? Таким чином, скоригувавши термнологю  некомфортним питанням поставивши себе в гумантарний контекст свту, ми можемо цим закнчити вступ, дотримуючи композицйних настанов одного з ректорв Киво-Могилянсько академ Йоаникя @алятовського, мабуть, чи не першого теоретика естетики проповдей, який вважав, що кожне казання ма складатися з трьох частин: екзордуму, нарац та конклюз. Отже, перейдемо вд екзордуму, тобто вступу, до нарац, тобто викладу само проблеми. ¶ тут я маю нагадати пдзаголовок ц лекц

1. Феадальныя павіннасці сялян другой паловы XVI-XVII ст.

2. Україна-Румунія: співробітництво в гуманітарній сфері

3. Культура України другої половини XVIІ-XVIII ст.

4. Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй

5. Українська полемічна думка у XVI–XVIII ст.

6. Быт и нравы русских женщин в XVI-XVII веках
7. Земские соборы русского государства в XVI-XVII веках
8. Хронология исторических событий в России XVI-XVII вв.

9. Козацько-селянські повстання XVI-XVIII ст.

10. Народы Прибалтики XVI-XVII вв.

11. Московское царство (XVI - XVII вв.)

12. Как работал художник XVI-XVII веков

13. «Говорящие картины» и «застывшие стихотворения»: представления о родстве поэзии и живописи в Англии на рубеже XVI-XVII веков

14. Особенности "итальянизмов" в московском каменном зодчестве рубежа XVI-XVII вв.

15. Почитание святых донскими казаками в XVI-XVII столетиях

16. Научно- технические достижения русского государства XVI- XVII вв.

Таблетки бесфосфатные для посудомоечных машин "Vaily", 30 штук.
Экологически безопасные для Вас и Вашего дома. Подходят для детской посуды. Специальная формула на основе органических компонентов. Не
430 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Швабра для пола "Бахрома".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
328 руб
Раздел: Швабры и наборы
Подушка для сидения "Подушка-сидушка про", с "памятью".
С помощью нашей подушки для сидения "с памятью" "Подушка-сидушка про" Вы гарантированно сможете улучшить свою осанку и
872 руб
Раздел: Полезные мелочи

17. Развитие права в России(вторая половина XVI-XVII вв.)

18. Державно-правове становище українських земель в литовсько-польський період (XIV – XVII ст.)

19. Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.

20. Международные отношения Кавказского региона XVI–XVII вв

21. Особенности архивов приказов XVI-XVII вв.

22. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст
23. Прояви етносоціальних трансформацій на великому кордоні в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства XV–XVII ст.
24. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

25. Українськi землi у другiй половинi XVII ст.

26. Українські землі у складі Литви і Польщі (середина XIV – перша половина XVII ст.)

27. Внутрішня і зовнішня торгівля. Торгівельні компанії XVI-XVII століття

28. Культурний розвиток України в XV-XVII ст.

29. Литература в России в XVI, XVII, XIX, XX веках

30. Храмовое строительство на Руси в XVI-XVII вв.

31. Внесок українських економістів у розвиток політичної економії

32. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

Папка для тетрадей "Чемпионат мира по футболу 2018. Талисман", красная, А4.
Формат: А4. Застежка: молния.
365 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор из 6 фигурок "Дикие животные Севера", арт. PH020406A15.
Этот набор игрушечных животных будет очень кстати, когда мальчик решит устроить импровизированный заповедник. В комплект входят 6 фигурок
396 руб
Раздел: Дикие животные
Набор для творчества "Топиарий новогодний" (26 см).
В набор входит: 1. Пенопластовые заготовки: шар диаметром 6 см. и диаметром 2 см. (10 штук). 2. Разноцветные листы FOM EVA и готовая
475 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла

33. Молодіжні рухи в україні 19-20 сторіччя

34. Параолімпіади. Розвиток параолімпійського руху в Україні.

35. Антифашиський Рух Опору в роки Великої Вітчизняної війни на території України

36. Особливості виявились у розвитку десиденського руху в Україні в 60-80-ті рр. ХХ ст.

37. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

38. Польський соціалістичний рух на Правобережній Україні (ІІ пол. ХІХ-поч. ХХ ст.)
39. Сучаснi тенденцIї нобелевського руху в Українi та свiтi
40. Україна в другiй половинi XVI — початку XVII столiття

41. Формування українського національного руху

42. Догляд за тяжкохворими новонародженими дітьми у відділенні інтенсивної терапії. Дотримання санітарно-протиепідемічного режиму у відділенні в Україні

43. Українська національна ідея

44. Екологічний рух: світовий досвід та українські реалії

45. Атомна енергетика України і РПС

46. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

47. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

48. История государства и права России. (Образование Русского централизованного государства в XV-XVI вв. Свержение Временного правительства и захват власти большевиками. WinWord)

Коляска-трость Еду-Еду (цвет: серый/фиолетовый, арт. E-103).
Коляска-трость E-103 - простая, стильная и легкая коляска. Особенности: - Стильный и яркий дизайн; - Надёжная стальная рама; - Плавающие
1637 руб
Раздел: Коляски-трость
Ложечки "Pigeon" для первого прикорма.
Набор ложечек (2 штуки) для первого прикорма. Мягкий материал, не травмирующий ротик малыша. С безопасным ограничителем в основании
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Логическая игра "Динозавры.Таинственные острова", арт. SG 282 RU.
Исследуй Юрский период и его динозавров! Это увлекательная форма комбинационной игры, которая бросает Вам вызов. Держите плотоядных
1117 руб
Раздел: Игры логические

49. Завершение политического объединения русских земель во второй половине XV в. – первой трети XVI века и создание единого государства

50. История России XVI-XVIII вв.

51. История экономики России VII-XVI веков

52. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

53. Громадянство України

54. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)
55. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))
56. Глухие испанские художники: Франсиско Хосе де Гойя и Роберто Готье Прадес

57. Анри де Тулуз - Лотрек (1864-1901)

58. Русская культура XVI века

59. Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра и её развитие

60. Антуан де Сент Экзюпери

61. Концепты общества потребления во французской литературе 50-60-х годов 20 века на примере романов Э. Триоле "Розы в кредит", Ж. Перек "Вещи" и С. де Бовуар "Прелестные картинки"

62. Федор Иванович Карпов - политический и общественный мыслитель начала XVI века

63. Маркиз де Сад и XX век

64. Шарль де Голль

Статуэтка "Мальчик на лошадке", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
436 руб
Раздел: Миниатюры
Точилка "Eagle", синяя.
Работает от батареек 4 батарейки размера АА. Безопасна в использовании. Подходит для карандашей до 8 мм в диаметре. Стальное лезвие. В
325 руб
Раздел: Точилки
Ручка-стилус шариковая "Самый лучший!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

65. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

66. 4 крестовый поход и завоевание Константинополя по хронике Робера де Клари "завоевание Константинополя"

67. Торговые пути и средства передвижения на Руси в XVI веке

68. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

69. Архитектура Московского Кремля XIV-XVI вв. /с фотографиями/

70. Право животных на гуманное отношение к ним со стороны человека
71. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України
72. Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁ© на Укра©нЁ)

73. Гипотеза Де Бройля

74. Европейская реформация XVI в.: основные фигуры, религиозные доктрины и социально-политическое значение

75. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

76. Экономическая история Украины (шпаргалка на укр. языке)

77. Тара и тарные операции в торговле

78. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

79. Франсуа-Рене де Шатобриан о закате французского дворянства

80. Жизнь Бьянки Капелло: последняя флорентийская трагедия XVI века

Рюкзак детский "Сова", 32х26х10 см.
Рюкзак детский. Размер: 32х26х10 см. Состав: текстиль, ПВХ, металл. Не предназначено для детей младше 3 лет.
319 руб
Раздел: Детские
Этикетка самоклеящаяся "Lomond", А4, белая.
Размер этикетки - 210х297 мм. 1 этикетка на листе формата А4. Плотность - 70 г/м2. Тип этикетки - матовая. Цвет - белый.
323 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Брелок "FIFA 2018. Забивака с двумя подвесками №2".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
491 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

81. Объединение русских земель в Литовском государстве в XIII - XVI вв

82. Россия в конце XV-XVI вв.

83. Внешняя политика России в XVI в. Расширение территории России

84. Образование русского централизованного государства (XV — начало XVI в.)

85. Социально-экономическое развитие России в первой половине XVI в.

86. Казахстан во второй половине XV – XVI вв.
87. Історія України
88. Виникнення та формування українського етносу

89. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

90. Голодомор в Україні 1932-33 годах

91. Господарство України періоду утвердження капіталізму

92. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

93. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

94. Модель шляхетской демократии в Польше (XVI-XVIII вв.)

95. Постмодернізм та українська історична наука

96. Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького

Набор из 2 мягких ракеток с мячом, арт. Т59921.
Набор для игр с мячом и круглыми, мягкими, ярко оформленными ракетками "батут" оценят, как взрослые, так и дети. Игра с такими
353 руб
Раздел: Ловушки мячей, кэтчбол, огоспорт
Бумага для струйных принтеров "Lomond", 220 г/м, 50 листов, матовая, двухсторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую глубину.
355 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Пресс для формирования котлет с начинкой "От шефа" 3 в 1.
Мечтаете примерить на себя роль настоящего шеф-повара? Хотите, чтобы Ваши блюда искренне хвалили? С прессом для формирования котлет
328 руб
Раздел: Прочее

97. Роль Пласта на Україні В ХХ столитті

98. Створення залізниць в Україні

99. Центральна Рада і пролетаріат України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.