Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Державне і договірне регулювання оплати праці

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

смотреть на рефераты похожие на "Державне і договірне регулювання оплати праці" Экономіка праці Реферат на тему: Державне і договірне регулювання оплати праці Київ - 1999 Зміст 1. Поняття заробітної плати 3 2. Державне і договірне регулювання оплати праці 4 2.1. Державне регулювання заробітної плати 4 2.2. Договірне регулювання оплати праці 6 3. Необхідність як державного так і договірного регулювання оплати праці 9 Список використаної літератури 10 1. Поняття заробітної плати Основним джерелом доходів найманих працівників, на частку яких припадає понад 90% зайнятого працездатного населення, є і надалі залишатиметься заробітна плата. Заробітна плата — це економічна категорія, що відображає відносини між власником підприємства (або його представником) і найманим працівником з приводу розподілу новоствореної вартості (доходу). Це також винагорода, обчислена, як правило, в грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган сплачує працівникові за виконану ним роботу (саме як винагороду визначає заробітну плату Закон України “Про оплату праці”). Заробітна плата залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства. Вона була, є і буде важливим якісним показником економічного господарювання. Для найманого працівника заробітна плата — це його трудовий доход, який він отримує в результаті реалізації здатності до праці, і який має забезпечити об'єктивно необхідне відтворення робочої сили. 2. Державне і договірне регулювання оплати праці Заробітна плата функціонує шляхом її організації, тобто приведення її складових у певну систему. В економічній системі, що грунтується на різноманітних формах власності і господарювання, організація заробітної плати, як свідчить світовий досвід, здійснюється поєднанням: а) державного регулювання; б) договірного регулювання через укладення генеральної, галузевих, регіональних (регіонально-галузевих) угод і колективних договорів на рівні підприємств, трудових договорів з найманими працівниками; в) механізму визначення індивідуальної заробітної плати безпосередньо на підприємстві (в структурному підрозділі) з використанням таких елементів, як заводська тарифна система, нормування праці, форми й системи оплати праці. У зв’язку з глибокими змінами, що відбуваються в Україні в економічній, політичній, соціальній сферах, спрямованими на становлення нової економічної системи, основаної на ринкових відносинах, украй важливо віднайти оптимум між державним і договірним регулюванням заробітної плати. Принцип розмежування державного і договірного регулювання заробітної плати та визначення їх сфери і змісту закріплено в Законі України "Про оплату праці", від 20.04.95 з 1 травня 1995 р. (додаток 1). Відповідно до ст. 5 цього Закону організація оплати праці здійснюється на підставі: законодавчих та інших нормативних актів; генеральної угоди на державному рівні; галузевих, регіональних угод; колективних договорів; трудових договорів. 2.1. Державне регулювання заробітної плати Відповідно до Закону України "Про оплату праці" (ст.

5) до основних суб'єктів організації заробітної плати належать органи державної влади і місцевого самоврядування. Сфера державного регулювання оплати праці відповідно до статті 8 Закону України "Про оплату праці" поширюється на встановлення розміру мінімальної заробітної плати та інших державних норм і гарантій, встановлення умов і розмірів оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету, регулювання фондів оплати праці працівників підприємств-монополістів згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, а також шляхом оподаткування доходів працівників. Роль держави у сфері заробітної плати повинна виявлятися також в організації перспективних наукових досліджень і вивченні зарубіжного та вітчизняного досвіду;науково-методичному забезпеченні формування тарифної системи, удосконаленні тарифно-кваліфікаційних довідників; проведенні єдиної політики щодо тарифікації робіт; організації розробки нормативів трудових затрат на масові технологічні процеси тощо. Одним із основних елементів державного регулювання заробітної плати є визначення і гарантування мінімального її рівня. Мінімальна заробітна плата, відповідно до Закону України "Про оплату праці", — це законодавче встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, годинну норму праці (обсяг робіт). До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати. Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання. Розмір мінімальної заробітної плати згідно з Законом України "Про оплату праці" (ст. 9) визначається з урахуванням: — вартісної величини мінімального споживчого бюджету з поступовим зближенням рівнів цих показників в міру стабілізації та розвитку економіки країни; — загального рівня середньої заробітної плати; — продуктивності праці, рівня зайнятості та інших економічних умов. Мінімальна заробітна плата, як визначено частиною другою ст. 9, встановлюється у розмірі не нижчому за вартісну величину межі малозабезпеченості в розрахунку на працездатну особу. Відповідно до статті 10 Закону України "Про оплату праці" розмір мінімальної заробітної плати встановлюється Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів, як правило, один раз на рік при затвердженні Державного бюджету України з урахуванням пропозицій, вироблених на переговорах представників професійних спілок, власників або уповноважених ними органів, які об'єдналися для ведення колективних переговорів і укладення генеральної угоди. Розмір мінімальної заробітної питати переглядається залежно від зростання індексу цін на споживчі товари і тарифів на послуги за угодою сторін колективних переговорів. До державних норм і гарантій відносять також норми оплати праці за роботу в надурочний час; у святкові, неробочі та вихідні дні; у нічний час; за час простою не з вини працівника; за продукцію, що виявилася браком не з вини працівника.

Держава регулює і гарантує доплати працівникам, які молодші вісімнадцяти років за скороченої тривалості робочого дня, оплату щорічних відпусток, за час виконання державних обов'язків та підвищення кваліфікації, обстеження в медичному закладі, при переведенні за станом здоров'я чи через вагітність на легшу нижчеоплачувану роботу, при різних формах виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших спеціальностей; для донорів; при переїзді на роботу до іншої місцевості, при службових відрядженнях тощо. За сучасних умов в Україні держава має використовувати і такі важелі втручання в політику доходів і організацію заробітної плати, як регулювання коштів, що спрямовуються на оплату праці підприємствами-монополістами. Отож держава має достатньо сильні позиції у визначенні політики заробітної плати, а важливим завданням держави і надалі має бути сприяння проведенню переговорів між основними соціальними силами суспільства з метою врегулювання соціально-трудових відносин, запобігання масовим трудовим конфліктам. 2.2. Договірне регулювання оплати праці Важливим елементом організації заробітної плати є її договірне регулювання. Воно є провідною складовою системи соціального партнерства – системи правових і організаційних норм, принципів, структур, процедур (заходів), які спрямовані на забезпечення взаємодії між найманими працівниками, роботодавцями, державними органами влади в регулюванні соціально-трудових відносин на національному, галузевому, регіональному, виробничому рівнях. Метою соціального партнерства є досягнення соціального миру в суспільстві, забезпечення балансу соціально-економічних інтересів трудящих і роботодавців, сприяння взаєморозумінню між ними, запобігання конфліктам і вирішення суперечностей для створення необхідних умов поступального економічного розвитку, підвищення життєвого рівня трудящих. Гарантією ефективного функціонування механізму соціального партнерства є чітке визначення інтересів кожної з соціальних сил суспільства (держави, роботодавців, профспілки як захисники і виразники інтересів найманих працівників) розумний розподіл ролей і відповідальності за визначення і реалізацію спільної соціально-економічної політики. Об'єднуючи потенціал держави, підприємців і профспілок для досягнення соціального миру, система соціального партнерства створює належні умови для економічного розвитку країни, позитивно впливає на формування і використання трудових ресурсів. Це відбувається через реалізацію узгоджених економічних і соціальних програм, забезпечення гарантій у галузі оплати праці, робочого часу і відпочинку; регулювання ринку праці і створення умов для ефективної зайнятості; забезпечення згідно з угодами і договорами на виробничому рівні належних умов для ефективного використання трудового потенціалу. Система соціального партнерства в Україні ще тільки започатковується, хоча основні її елементи (сфера дії, зміст колективних договорів і угод, сторони переговорів та їхні повноваження, періодичність переговорів і процедури вирішення конфліктів тощо) вже визначені і закріплені рядом законодавчих актів, зокрема Законом України “Про колективні договори і угоди", Законом України “Про оплату праці", Кодексом законів про працю України а також Указом Президента України "Про національну раду соціального партнерства".

обслуговування, що належать або надають послуги пдпримству, установ, органзац, в яких працюють члени профсплок; розмщувати власну нформацю у примщеннях  на територ пдпримства, установи, органзац в доступних для працвникв мсцях; перевряти розрахунки з оплати прац та державного соцального страхування, використання коштв на соцальн  культурн заходи та житлове будвництво

1. Організація оплати праці на підприємстві

2. Оплата праці

3. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

4. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

5. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

6. Державно-економічне регулювання виробничо-господарської діяльності видавництв
7. Організація оплати праці
8. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

9. Форми і системи оплати праці

10. Аналіз витрат на оплату праці в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

11. Методика обчислення фондів основної і додаткової оплати праці

12. Продуктивність, мотивація та оплата праці

13. Сучасні тенденції оплати праці працівників, зайнятих в торгівельній сфері України

14. Основи організації оплати праці

15. Праця державних службовців: організація, оплата, ефективність

16. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мягкая игрушка "Груффало".
Ой, мама, это груффало! Оно меня понюфало! Как этот страшный зверь сумел сюда попасть? Какие острые клыки, чудовищная пасть! Ножищи как
865 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
Шарики, 100 шт.
Диаметр: 8 и 6 см.
787 руб
Раздел: Шары для бассейна

17. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

18. Державне регулювання ринкової економіки

19. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

20. Питання державного комитету по нагляду за охороною праци

21. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

22. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві
23. Облік праці та її оплати
24. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні

25. Державне регулювання відносин власності на природні ресурси

26. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

27. Державне регулювання розвитку книговидання в Україні

28. Державне регулювання фондового ринку в Україні

29. Державно-правове регулювання ринку ціних паперів

30. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

31. Моделі функціонування ринку праці в макроекономічному регулюванні

32. Державне регулювання оподатковування агропромислового комплексу

24 восковых мелка для малышей, в бочонке.
Оптимальным выбором карандашей для самых маленьких станет набор из 24 восковых мелков, предназначенных специально для малышей от 1 года.
484 руб
Раздел: Восковые
Фоторамка "Poster blue" (40х60 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 40х60 см. Материал: пластик.
681 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Шарики пластиковые, цветные, 80 штук, диаметр 85 мм.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
529 руб
Раздел: Шары для бассейна

33. Аналіз використання трудових ресурсів, оплати і продуктивності праці

34. Державне регулювання економіки

35. Державне регулювання економіки

36. Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності

37. Державне регулювання інноваційної діяльності

38. Державне регулювання корпоративної діяльності
39. Державне регулювання підприємництва у сільському господарстві
40. Державне регулювання ринку нерухомості в Україні

41. Державні замовлення виробникам як форма регулювання економіки

42. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки

43. Неспроможність ринку і державне регулювання

44. Ринок праці та його регулювання

45. Сучасні моделі державного регулювання економіки

46. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

47. Оплата труда работников предприятия

48. Державно-конституцiйнi традицii козацькоi доби

Универсальный бокс, средний (3 секции).
Универсальные боксы прекрасно подходят для хранения любых мелочей: шурупов, гаек в мастерской, лекарств в домашней аптечке, маленьких
526 руб
Раздел: Более 10 литров
Музыкальный мобиль Жирафики "Рыбки" (арт. 939489).
Этот музыкальный мобиль станет одной из первых игрушек вашего малыша. Сначала кроха будет фокусировать взгляд на ярких забавных рыбках. Со
1250 руб
Раздел: Мобили
Стиральный порошок Ушастый нянь, 4500 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
533 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

49. Национализм в России (РНЕ, Черная Сотня ...)

50. Учет финансового результата от реализации по оплате

51. Аудит труда и его оплата

52. Аудит оплаты труда

53. Учет и анализ оплаты труда в организации ООО "..."

54. Планирование фонда оплаты труда на примере "ОРМЕТО-ЮУМЗ"
55. Практические задачи на вычисление эластичности, построения кривых спроса и предложения, оплата труда, издержки (Контрольная)
56. Современная оплата труда в условиях рыночной экономики

57. Планирование фонда оплаты труда

58. Оплата труда работников. Современная практика оплаты труда работников на предприятиях

59. Кадры предприятия и оплата труда

60. Организация оплаты труда

61. Анализ расходов на оплату труда

62. Оплата труда при сменном режиме работы

63. Применение статистических методов в изучении распространения различных форм и систем оплаты труда

64. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

Набор крепированной бумаги, 10 рулонов.
Крепированная бумага прекрасно подходит для воплощения творческих идей не только детей, но и взрослых. Насыщенный цвет бумаги сделает
359 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие
Настольная семейная игра "Кошки-мышки. Сырная охота".
Четыре маленьких мышонка карабкаются на гигантский сыр и соскальзывают вниз через отверстия. Цель погони - заполучить 5 лакомых кусочков
685 руб
Раздел: Игры на ловкость
Качели детские подвесные (КД 150 ПЛ).
Качели подвесные очень удобны и просты в применении. Легкие дачные подвесные качели. Конструкция из пород дерева с низким содержанием
535 руб
Раздел: Качели

65. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

66. Організація праці

67. Организация, производительность и оплата труда

68. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

69. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

70. Господарський договір
71. Розробка мікропроцесорного пристрою системи автоматичного регулювання
72. Поняття та форми державного устрою

73. Правове регулювання зайнятості на україні

74. Основные направления оплаты труда на коммерческрм предприятии

75. Организация учета и анализ оплаты труда на предприятии

76. Законодавче регулювання робочого часу

77. Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників

78. Совершенствование организации и оплаты труда механизатора на посеве кукурузы

79. Введённые с 01.05.2002 года нормативы по оплате труда профессорско-преподавательского состава и пример положения по оплате труда ВУЗа

80. Державний бюджет України і бюджетне право

Набор диких животных.
В наборе: 12 фигурок диких животных. Средний размер: 10 см. Возраст: 3 лет. Фигурки в наборе представлены в ассортименте, без возможности выбора.
461 руб
Раздел: Дикие животные
Настольная игра "Волшебник Изумрудного города".
Семейная игра для 2-6 игроков. Участники помогают Элли и ее друзьям добраться до Изумрудного города, для этого они выполняют разные
1490 руб
Раздел: Классические игры
Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм, арт. К013200101.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Не рельефный. Цвет подставки
1331 руб
Раздел: Глобусы

81. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

82. Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин

83. Правове регулювання природокористування і природоохоронної діяльності

84. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

85. Оплата труда

86. Оплата труда
87. Регулирование оплаты труда руководителей
88. Оплата, мотивы и стимулы труда

89. Система оплаты персаналу

90. Виды оплаты труда в строительстве

91. Кадры, труд, оплата труда, производительность труда

92. Облік робочого часу працівника

93. Оплата труда

94. Оплата труда и стимулирование в современных условиях хозяйствования на примере ООО Кантон

95. Организация, нормирование и оплата труда в салоне сотовой связи

96. Оценка трудозатрат и оплата труда

Карандаши цветные "Evolution", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Ультрапрочные цветные карандаши, изготовленные без использования древесины. В наборе 24 ярких цвета. Цветной
694 руб
Раздел: 13-24 цвета
Одеяло 2-х спальное "Стандарт", шерсть мериноса.
Одеяло 2-х-спальное (стандарт). Материал: овечья шерсть, мериноса (смесь натурального и искусственного шерстяного наполнителя). Чехол:
916 руб
Раздел: Одеяла
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис", 9x8x19 см (фарфор).
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис". В фарфоровой банке чай отлично сохранится, а доставать пакетики из специального
599 руб
Раздел: Стеклянные

97. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

98. Совершенствование оплаты труда на примере промышленного предприятия

99. Совершенствование системы оплаты труда работников государственного сектора экономики


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.