Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Контроль дотримання порядку і процедур державних закупівель. Типові порушення та методи їх виявлення

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Міністерство освіти і науки України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра обліку та аудиту Індивідуальна робота з дисципліни: &quo ;Державний фінансовий контроль&quo ; на тему &quo ;Контроль дотримання порядку і процедур державних закупівель. Типові порушення та методи їх виявлення&quo ; Рівне - 2009 Зміст Вступ 1. Економічна інтерпретація та законодавча база державних закупівель 2. Державний нагляд, контроль та координація у сфері закупівель 2.1 Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг 2.2 Інші органи, що здійснюють державний нагляд та контроль у сфері закупівель 3. Типові порушення у сфері державних закупівель та методика їх виявлення Висновок Список використаних джерел Вступ На сьогоднішній день дана тема індивідуальної роботи є досить актуальною, оскільки на нинішньому етапі розвитку української економіки, враховуючи суспільні, фінансові чинники та передумови необхідності впровадження і застосування дієвих інструментів забезпечення потреб у послугах усіх інституційних одиниць економічної системи, особливо необхідними є діагностика проблем та вдосконалення системи державних закупівель послуг як одного з найпотужніших інструментів державного регулювання економіки, розвитку конкурентного середовища сфери послуг та виконання соціальних завдань. Мета індивідуальної роботи полягає в тому, щоб визначити хто і як здійснює контроль в дотриманні порядку і процедур державних закупівель, а також, які типові порушення здійснюється при державних закупівлях, та які є методи їх виявлення. Реалізація мети зумовила необхідність виконання таких завдань: визначити що таке державні закупівлі, та хто є учасником процедури закупівлі; які законні і нормативні акти розроблені для успішного впровадження інструментів, які регулюють сферу державних закупівель; хто проводить державний нагляд, контроль та координація у сфері закупівель зокрема: який є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань координації закупівель товарі, робіт і послуг; які є інші органи, що здійснюють державний нагляд та контроль у сфері закупівель; що контролює міжвідомча комісія з питань державних закупівель; визначити які є типові порушення в державних закупівлях, та які є методи виявлення порушень. Об’єктом дослідження є організаційна та економічна складові механізму державних закупівель послуг. Предметом дослідження є теоретичні та прикладні засади реалізації організаційно-економічного механізму державних закупівель. Інформаційною базою дослідження є навчальні підручники, монографічна література, матеріали мережі Інтернет, а також нормативні документи державних органів України. 1. Економічна інтерпретація та законодавча база державних закупівель Система задоволення суспільних потреб у нашій державі складається з двох взаємопов'язаних підсистем: державні закупівлі та державне замовлення. Розглянемо, що собою являє державна закупівля. Отже, державна закупівля – це придбання замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти у порядку, встановленому Постановою КМУ &quo ;Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти&quo ;, при цьому здійснення закупівлі одним замовником в інтересах іншого забороняється, крім випадків здійснення закупівлі товарів на засадах міжвідомчої координації.

В свою чергу, державні кошти – це кошти Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, державні кредитні ресурси, а також кошти Національного банку України, державних цільових фондів, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування, кошти страхування на випадок безробіття, кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, кошти, передбачені Законом України &quo ;Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності&quo ;, гуманітарна допомога в грошовій формі, кошти Аграрного фонду, Державного та місцевих фондів енергозбереження, кошти установ чи організацій, створених в установленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування, кошти підприємств, які спрямовуються на придбання товарів, робіт і послуг, а учасник процедури закупівлі - фізична чи юридична особа (резидент або нерезидент), що підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі та подає чи подала тендерну пропозицію . Для успішного впровадження інструментів, які регулюють сферу державних закупівель держава повинна мати відповідні закони і нормативні акти. Основними документам, які регулює державні закупівлі є Постанова КМУ &quo ;Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти&quo ;, Закон &quo ;Про поставки продукції для державних потреб&quo ;, а також Постанова Кабінету Мiнiстрiв України &quo ;Про порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб i контролю за їх виконанням&quo ;. У Законі &quo ;Про поставки продукції для державних потреб&quo ; наведено перелік державних замовників (міністерства, центральні органи державної виконавчої влади, Уряд АРК, обласні, Київська та Севастопольська мiськi державні адмiнiстрацiї, iншi державні органiзацiї та установи, уповноважені Урядом України укладати державні контракти), гарантом за зобов’язаннями яких є Кабінет Мiнiстрiв України; зазначено функції замовників i їхнi обов’язки, джерела фінансування замовлень i порядок контролю за їх використанням; встановлюється стимулювання виконання поставок i мiри вiдповідальностi за невиконання державних контрактів. Оскільки, на сьогоднішній день, Закон України &quo ;Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти&quo ; скасовано, то основним документом щодо здійснення закупівель за рахунок державних коштів є Постанова КМУ &quo ;Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти&quo ;. Постанова КМУ &quo ;Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти&quo ; встановлює засади здійснення обов'язкових процедур державної закупівлі в нашій державі і застосовується до закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти . 2. Державний нагляд, контроль та координація у сфері закупівель 2.1

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань координації закупівель товарі, робіт і послуг Державний нагляд (контроль) у сфері закупівлі у межах їх повноважень здійснюється уповноваженим органом Державною контрольно-ревізійною службою України, Державним казначейством України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики відповідно до Закону України &quo ;Про державну статистику&quo ;, правоохоронними органами в межах компетенції, визначеної Конституцією України, а також, Антимонопольний комітет. Реалізацію основної мети Закону щодо створення конкурентного середовища у сфері закупівель забезпечує Антимонопольний комітет України. Основними функціями Антимонопольного комітету України у сфері державних закупівель є: підготовка та подання до Кабінету Міністрів України, Рахункової палати піврічних звітів щодо здійснення замовниками закупівель; розробка нормативно-правових актів виключно у випадках, передбачених цим Законом; проведення перевірок щодо дотримання розпорядниками державних коштів вимог законодавства у сфері закупівель; подання матеріалів до правоохоронних органів у випадках, передбачених цим Законом; співробітництво з органами державної влади щодо запобігання проявам корупції у сфері здійснення закупівель; міжнародне співробітництво у сфері закупівель; подання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо визначення генерального замовника; здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції у сфері закупівель, зокрема в разі спотворення результатів торгів (тендерів), у межах компетенції, визначеної чинним законодавством України. Антимонопольний комітет України має право: вимагати від замовників звіт про результати здійснення процедури закупівлі відповідно до цього Закону та реалізацію договорів про закупівлю; установлювати строки надання замовниками інформації про закупівлі, що плануються, укладені договори про закупівлі та їх виконання; забезпечувати організацію контролю за дотриманням законодавства щодо закупівель; складати протоколи про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти; визначати своїм рішенням: форму або зразок оголошення про проведення процедур закупівлі та запрошення до участі в них; форму звіту про результати здійснення процедури закупівлі та додаткові вимоги до нього; форму протоколу про розкриття тендерних пропозицій; форму річного плану закупівель за державні кошти; форму реєстру отриманих тендерних пропозицій; порядок проведення перевірок (ревізій) щодо дотримання розпорядниками державних коштів вимог законодавства у сфері закупівель та взаємодії з правоохоронними органами; форму реєстру недобросовісних учасників . 2.2 Інші органи, що здійснюють державний нагляд та контроль у сфері закупівель Органами державної влади, крім Антимонопольного комітету України, які здійснюють державний нагляд та контроль в межах своєї компетенції у сфері закупівель, є Державна контрольно-ревізійна служба України, Державне казначейство України, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики відповідно до Закону України &quo ;Про державну статистику&quo ;, а також правоохоронні органи.

Таким образом, если налогоплательщик не исчисляет в налоговом периоде налоговую базу по НДС, то у него нет оснований принимать к вычету суммы НДС, уплаченные поставщикам товаров (работ, услуг). В связи с этим вышеуказанные налоговые вычеты производятся не ранее того отчетного периода, в котором возникает налоговая база по НДС. 3.4.3. НДС, уплаченный таможенным органам при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации Товары, перемещаемые через таможенную границу, подлежат таможенному оформлению и таможенному контролю в порядке и на условиях, которые предусмотрены ТК РФ. Процедура таможенного оформления включает декларирование товаров, в процессе которого определяются таможенный режим, перечень и величина таможенных платежей и порядок их уплаты, в том числе суммы НДС, которые в дальнейшем могут использоваться в качестве налогового вычета. В качестве вычета принимается также НДС, уплаченный по товарам, перемещаемым через таможенную границу Российской Федерации без таможенного контроля и таможенного оформления

1. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"

2. Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

3. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

4. Урок креативного типу, заснований на методі евристичних питань з теми "Контрольно-вимірювальні прилади"

5. Державне управління сферою туризму та охороною культурної спадщини (регіональний аспект)

6. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва
7. Принципи формування державних соціальних стандартів та нормативів
8. Разработка для контроля и определения типа логических интегральных микросхем методом сигнатурного анализа

9. Типы ценовых стратегий и процедура их обоснования

10. Локальная и нелокальная задачи для уравнения смешанного типа второго порядка с оператором Геллестедта

11. Действие на организм человека растворителей наркотического типа. Контроль изоляции электропроводов

12. Державний фінансовий контроль (ревізія)

13. Контроль типов гидротермальных систем и образующихся рудных месторождений

14. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

15. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

16. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

Бумага туалетная "Classic (Вейро)", 24 рулона, 17 метров x 9.5 см.
В комплекте: 24 рулона. Длина рулона: 17 метров. Ширина рулона: 9,5 см. С перфорацией. В одном рулоне: 136 листов.
396 руб
Раздел: Бумага туалетная
Рюкзак для средней школы "Райдер", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Глобус «Двойная карта» диаметром 210 мм, с подсветкой.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Размер коробки: 217х217х300 мм. Цвет подставки: чёрный. Мощность: 220
647 руб
Раздел: Глобусы

17. Типові маршрути і процедури проектування

18. Державний фінансовий контроль в Україні

19. Процедуры проверки внутренней системы контроля предприятия, организации, учреждения

20. Фінансовий контроль державних коштів

21. Типы домов

22. Типы и элементы планировочной структуры города
23. Типы Звезд
24. Биохимический контроль в спорте

25. Бактериальная система секреции белков первого типа

26. Типы стран по уровню социально-экономического развития

27. Разработка месторождений газоконденсатного типа

28. Контроль Гос. Налоговой Инспекции за деятельностью граждан

29. Финансовый контроль в период перехода к рынку

30. Налоги: типы, эволюция. Теория налогообложения

31. Совершенствование организации работы отдела контроля за поступлением налогов с физических лиц

32. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для колясок "Книжка".
Размер: 360х930х500 мм. Цвет: черный.
840 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Шкатулка музыкальная "Сердце", 20x19x8 см, арт. 24804.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1027 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Магнитная игра для путешествий "Подводный мир".
Расположи 4 магнитные детали на игровой доске таким образом, чтобы только указанные в задании обитатели подводного мира остались видны.
554 руб
Раздел: Головоломки

33. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

34. Новые принципы осуществления валютного регулирования и валютного контроля в РФ

35. Рассмотрение судом дел об установлении отцовства в порядке искового производства

36. Возбуждение производства по пересмотру судебного постановления в порядке надзора и процессуальный порядок рассмотрения протестов

37. Корпорация BBC. Формы и методы государственного контроля вещания

38. Конституционный контроль
39. Ответственность и контроль в системе местного самоуправления
40. Контроль за расходами физических лиц

41. Правила таможенного контроля и оформления транспортных средств, перемещение их через таможенную границу Украины

42. Технические средства таможенного контроля

43. Компетенция таможенных органов в области валютного контроля

44. Право на забастовку организация и процедура её проведения в РФ

45. Автоматизация информационного взаимодействия в системе органов государственного финансового контроля

46. Финансовый контроль в Республике Беларусь

47. Развитие финансового контроля и его эффективность в РФ

48. Ограны финансового контроля и их полномочия в РБ

Набор фломастеров (6 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают
453 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Stabilo Trio Jumbo", 12 цветов.
Набор цветных карандашей. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки, поэтому ребенок может долго рисовать
647 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений

49. Правовое регулирование валютного контроля

50. Типы грамматических форм слова

51. Мусульманский тип культуры

52. Тематика и типы древнерусских книг

53. Восточные и западные типы культур

54. Безличные предложения среди других типов простого предложения
55. Типы и функции обращений в лирике А. Блока
56. Типы словарей, используемые в русском языке

57. Комедия А.С.Грибоедова «Горе от ума». Злободневность звучания комедии в XIX веке и в наше время. Человеческие типы

58. Основные понятия. Типы цивилизаций

59. Решение дифференциальных уравнений 1 порядка методом Эйлера

60. Программа контроля знаний студентов по дисциплине ЭРМ и РК в процессе учебы

61. Управление общежитием, учет прибывших, убывших студентов, контроль над своевременной уплатой сумм за проживание в общежитие

62. Процедуры в Паскале

63. Финансовый контроль и планирование с помощью Excel

64. Решение систем дифференциальных уравнений методом Рунге-Куты 4 порядка

Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion", 750 мл.
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion" можно использовать как самостоятельное средство для стирки спортивной
331 руб
Раздел: Гели, концентраты
Сиденье в ванну раздвижное пластиковое.
Сиденье предназначено для принятия гигиенических процедур, используется как санитарно-гигиеническое приспособление, не предназначенное для
437 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Зонт на коляску Lorelli, цвет: терракотовый.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок

65. Алгоритм компактного хранения и решения СЛАУ высокого порядка

66. Поверхности второго порядка

67. Кривые третьего и четвертого порядка

68. Исследование кривых и поверхностей второго порядка

69. Программированное обучение и контроль по физиологии

70. Санитарно-микробиологические исследования и контроль в лечебно-профилактических учреждении за внутрибольничными инфекциями
71. Организация и контроль питания больных
72. Сахарный диабет I типа средней степени тяжести

73. Личность преступного типа

74. Разработка системы рейтинг-контроля уровня усвоения знаний студентов

75. Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

76. Виды и методы контроля знаний учащихся при изучении предмета "Хранение плодов и овощей"

77. Контроль в обучении поисковому чтению на среднем этапе обучения иностранного языка в школе

78. Типы и формы государства

79. Типы политических систем

80. Установление соединений в цифровой АТС типа EWSD

Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (тёмно-серый).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Компрессор автомобильный DC-20.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
1581 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Горка детская (большая).
Предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Игрушка выполнена из качественного материала. Цвета яркие и
5278 руб
Раздел: Горки

81. Методы контроля в производстве интегральных микросхем

82. Разработка схемы автоматического регулирования и контроля параметров управления методической печи

83. Контроль качества сварных соединений

84. Технологический процесс изготовления микромодуля этажерочного типа применительно к серийному производству

85. Расчёт рабочего цикла двигателя внутреннего сгорания автотракторного типа с помощью персональной ЭВМ

86. Анализ эксплуатационных качеств и разработка мероприятий на техническое обслуживание судового дизеля 8ЧН20/26 для судов типа «Атлантик 433»
87. Типы характеров и их акцентуация
88. Психологические типы

89. Возраст ребёнка и тип воспитания отца

90. Расчет редуктора приборного типа

91. Микросхемо-техника: Схема контроля дешифратора на три входа /восемь выходов/

92. Блок выравнивания порядков

93. Усилитель систем контроля радиовещательных станций

94. Математическое моделирование биполярных транзисторов типа p-n-p

95. Система дистанционного контроля акустического окружения (шумомер)

96. Особенности исламского типа культуры

Кошелёк "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Бумага "IQ Color", А4, 160 г/м2, 250 листов, черный.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
1124 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Набор игрушек для ванны "Мимимишки".
2 красочные фигурки любимых героев из мультфильма "Мимимишки" доставят ребенку много положительных эмоций в процессе купания.
373 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок, куклы

97. Структура личности и поведенческие типы

98. Социальный контроль и отклоняющееся поведение

99. Решение обратной задачи вихретокового контроля


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.