Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Відповідальність у міжнародному праві

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

План1. Поняття міжнародно-правової відповідальності 2. Підстави міжнародно-правової відповідальності держав 3. Види і форми відповідальності 4. Міжнародно-правові зобов’язання, що виникають у зв’язку з заподіянням шкоди внаслідок учинення дії, що не становить міжнародного протиправного діяння Список використаної літератури 1. Поняття міжнародно-правової відповідальності Відповідальність у міжнародному праві відіграє важливу роль в забезпеченні стабільного функціонування міжнародної системи. Комісія міжнародного права ООН визначила зміст міжнародної відповідальності як «ті наслідки, які те або інше міжнародно-протиправне діяння може мати відповідно до норм міжнародного права в різних випадках, наприклад наслідку діяння в плані відшкодування збитку й відповідних санкцій». У науці міжнародного права під міжнародно-правовою відповідальністю розуміються конкретні негативні юридичні наслідки, що наступають для суб'єкта міжнародного права в результаті порушення їм міжнародно-правового зобов'язання У цілому можна відзначити, що поняття міжнародно-правової відповідальності характеризується наступними ознаками: наступає вона за здійснення міжнародного правопорушення; реалізується на основі норм міжнародного права; пов'язана з певними негативними наслідками для правопорушника; спрямована на зміцнення міжнародного правопорядку Норми, що визначають відповідальність держав у міжнародному праві, утворять особливий міжнародно-правовий інститут. Зміст цього інституту змінювалося відповідно до змін у розвитку міжнародного права Норми, що становлять інститут міжнародно-правової відповідальності, носять переважно звичайний характер, що надає підвищену значимість їхньої кодифікації. Комісія міжнародного права ООН провела більшу попередню роботу із цього питання. Вісім доповідей свого спеціального доповідача італійського професора Р. Аго, зроблених їм в 1969 — 1980 р., були покладені Комісією в основу ч. 1 проекту статей про відповідальність держав «Походження міжнародної відповідальності». З 1981 р. комісія працює над частинами 2 і 3 проекти статей «Зміст, форми й обсяг міжнародної відповідальності» і «Здійснення міжнародної відповідальності й урегулювання суперечок». Інший важливий напрямок у діяльності Комісії міжнародного права ООН — підготовка проекту Кодексу злочинів проти миру й безпеки людства, що проводилася з 1947 по 1954 р. і відновила в 1982 г. 2. Підстави міжнародно-правової відповідальності держав Підставою міжнародно-правової відповідальності держави є порушення їм міжнародного зобов'язання, тобто здійснення цією державою міжнародного правопорушення. Щоб зробити висновок про наявність міжнародного правопорушення, необхідно встановити, що мало місце дія або бездіяльність посадових осіб або органів держави, що по діючих нормах міжнародного права може бути вменено державі, і це поводження порушило міжнародне зобов'язання даної держави . У зв'язку з тим що держава може робити певні дії або не діяти за допомогою своїх органів і посадових осіб, йому може ставитися між народ але-протиправне поводження лише таких індивідів, які мають статус органа держави або його посадової особи.

Дія або бездіяльність цих осіб, що порушує норму міжнародного права, розглядається в міжнародній практиці як поводження самої держави Держава буде нести міжнародну відповідальність за дії свого законодавчого органа в тому випадку, якщо він прийняв закон або інший нормативний акт, що йде врозріз із міжнародними зобов'язаннями даної держави. Підставою для виникнення відповідальності буде офіційне оприлюднення такого акту парламенту. Неприйняття ж парламентом держави законодавчого акту, що необхідний для виконання його міжнародного зобов'язання, може поспричиняти відповідальність даної держави тільки у випадку, якщо це заподіяло моральний або матеріальний збиток Найбільш часта держава відповідає за дії або бездіяльність своїх виконавчих органів: міністерств і відомств, армійських і поліцейських підрозділів, прикордонних і спеціальних служб, аж до нижчої ланки виконавчої влади. Відповідальність держави може мати місце й внаслідок порушення його міжнародних зобов'язань діями або бездіяльністю національних судів. Звичайно, суди при відправленні правосуддя не повинні залежати від інших галузей влади й підкорятися тільки закону, але при цьому суди є органами держави. Тому їхнє поводження розглядається в міжнародній практиці як поводження самої держави. Державі також ставиться поводження його адміністративно-територіальних одиниць і організацій, уповноважених виконувати державно-владні функції, зокрема при перевищенні ними своїх повноважень, установлених внутрішньодержавним правом, або порушенні інструкцій, що ставляться до їхньої діяльності (ст. 11 проекту статей). Держава не може ухилитися від відповідальності, посилаючись на та обставина, що відповідно до внутрішнього законодавства ці дії не випливало робити або випливало робити іншим способом. У Віденській конвенції про право міжнародних договорів 1969 р. установлено, що держава «не може посилатися на положення свого внутрішнього права як виправдання для невиконання їм договору» (ст. 27). Тільки у випадку, якщо особа діяла або не діяла не в якості посадового особи або органа держави, його поводження не ставиться державі. Однак, якщо фізична особа, що не володіє офіційним державним статусом, своїми діями зазіхає на охоронювані міжнародним правом права й інтереси іншої держави, держава, що не забезпечила захист цих прав і інтересів, буде нести міжнародно-правову відповідальність. Найчастіше ці дії фізичних осіб зводяться до замаху на честь і достоїнство іноземної держави, образа його прапора й герба, замаху на честь і достоїнство, життя й здоров'я представників іноземних держав і т.п. Зрозуміло, за самі дії приватних осіб держава не несе відповідальності. Воно відповідає за невиконання своїх зобов'язань по забезпеченню прав і законних інтересів іноземної держави на своїй території, що виразилося в бездіяльності державних органів, покликаних захищати ці права й інтереси. Те або інше діяння органів держави і його посадових осіб може вважатися підставою для міжнародно-правової відповідальності тільки в тому випадку, якщо в наявності буде сукупність наступних ознак, що утворять склад міжнародного правопорушення: 1) протиправний характер поводження держави, що виразився в дії або бездіяльності його органів і посадових осіб; 2) наявність шкоди як результату протиправного поводження держави; 3) причинно-наслідковий зв'язок між поводженням держави й шкідливим результатом, що наступив.

Шкідливий результат або збиток, заподіяний протиправним поводженням держави, може бути двоякого роду: матеріальним (збиток, заподіяний життя й здоров'ю людей, майну, фінансам держави) і нематеріальним (наприклад, порушення державного суверенітету, замах на честь і достоїнство держави й т.п.). Іноді протиправним поводженням держави заподіюється одночасно як матеріальний, так і нематеріальний збиток. Відносно провини як підстави міжнародно-правової відповідальності держави єдиної думки в науці міжнародного права немає. У міжнародній практиці й доктрині вважається, що будь-яке міжнародно-протиправне поводження держави винне. Разом з тим при здійсненні міжнародних деліктів (простих правопорушень) держава-порушник має право доводити свою невинність, наприклад при порушенні режиму територіального моря, виняткової економічної зони й континентального шельфу, прикордонних інцидентах і т.д., і посилатися при цьому на форс-мажорні обставини, непередбачений випадок або нещастя (ст. 31 проекту статей). Здійснення ж міжнародних злочинів у силу специфіки цих протиправних діянь може бути тільки винним . Слід зазначити, що загальні зміни, що відбулися в міжнародному праві в сучасну епоху, наклали відбиток і на інститут міжнародно-правової відповідальності. Так, відбулися істотні зміни в підставах міжнародно-правової відповідальності; з'явилися нові склади міжнародних правопорушень, яких не було в класичному міжнародному праві; перетерпіли зміни способи реалізації міжнародно-правової відповідальності. У міру розвитку й удосконалювання міжнародного права в цілому буде вдосконалюватися й інститут міжнародно-правової відповідальності. 3. Види і форми відповідальності Існує два види міжнародно-правової відповідальності держав: політична і матеріальна. Деякі автори поділяють таку відповідальність на матеріальну і нематеріальну, виходячи з того, що міжнародно-правова відповідальність завжди буде виступати в політичній формі. Політична відповідальність, як правило, супроводжується застосуванням у відношенні держави-поруш-ниці примусових заходів і сполучається з матеріальною відповідальністю. Найбільш поширеними формами політичної відповідальності є: сатисфакція, ресторація, різноманітні форми обмежень суверенітету (наприклад, призупинення членства або виключення із міжнародної організації декларативні рішення. Сатисфакція (задоволення) як форма політичної відповідальності припускає обов'язок держави-правопорушниці надати задоволення не матеріального характеру, відшкодувати моральну шкоду, заподіяну честі і гідності іншої держави. Сатисфакція може виявитися в таких діях держави-деліквента (винного суб'єкта, що зобов'язаний відшкодувати шкоду, заподіяну правопорушенням): — офіційне вираження жалю або співчуття; — приношення вибачень; — приношення запевнень у тому, що подібні акції не повторяться в майбутньому; — карне покарання винних осіб; — видання нормативного акту з визнанням своєї провини з тим, щоб подібні дії не повторювалися в майбутньому; — посилання спеціальної делегації в ображену державу; — вшанування постраждалої держави шляхом підняття прапора постраждалої держави в столиці держави-деліквента, або віддання їй честі військовим формуванням з артилерійським салютом або виконанням її державного гімну, або сполученням того й іншого і т.п

Це право взамне,  так само вс нш можуть оцнювати нашу роботу. Рзн полтичн середовища  одиниц, яких не помчали в жоднй прац, н в самостйницькй акц, стають у таку позицю, що або вони справд будуть працювати,  то правильно, тод буде з того користь для загально справи,P або на дл виявиться х обман  вони остаточно скомпромтують себе перед укранським суспльством. Ми не думамо кидати колод пд ноги тому, хто, маючи до того дан, бере на себе вдповдальнсть  хоче щиро, чесно працювати й служити добрй справ. У нашому житт, зокрема в закордоннй полтичнй дяльност, треба докласти дуже багато прац, а рук  голв усе надто мало. Але не думамо  допускати до попереднього стану й замовчувати безвдповдальнсть  неробство. А змагання у прац найкраще оздоровить наше життя, дасть природний добр сил, наочно виявить, хто чого вартий. Ми розрзнямо участь у Нацональнй Рад нституц тривалшого складу,  участь у Виконкому Орган, який ма вести практично-полтичну дяльнсть,  який, звичайно, частше мня свою структуру, свй склад

1. Дисциплінарна відповідальність в трудовому праві

2. Відповідальність у житловому праві

3. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

4. Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав

5. Відповідальність за порушення податкового законодавства

6. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання
7. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості
8. Відповідальність бухгалтера

9. Адміністративна відповідальність

10. Адміністративна відповідальність в Україні

11. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення податкового законодавства

12. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

13. Кримінальна відповідальність в Україні

14. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

15. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

16. Кримінальна відповідальність медичних працівників

Таблетки для посудомоечных машин "Babyline", для всей семьи, 25 штук.
Babyline рад представить Вам свою новинку: таблетки для посудомоечных машин для всей семьи! Теперь Вам не нужно мыть и полоскать детскую
342 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Музыкальный коврик "На ферме".
Новый музыкальный коврик разработан специально для малышей. Он большой, яркий, обучающий и интерактивный! 27 весёлых зверюшек, 40 загадок
681 руб
Раздел: Развивающие коврики не интерактивные
Швабра для пола, с отжимом.
Швабра может использоваться для мытья пола, стен и окон. Пригодна для чистки ковров. Моющая губка - 27 см. Ручка - телескопическая, длина
331 руб
Раздел: Швабры и наборы

17. Кримінально-правова відповідальність за отримання хабара

18. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

19. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Господарсько-правова відповідальність

20. Фінансово-правова відповідальність за порушення податкового законодавства

21. Цивільно-правова відповідальність за порушення лісового законодавства

22. Юридична відповідальність
23. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби
24. Відповідальність за завдану шкоду за цивільним законодавством

25. Відповідальність за податкове правопорушення

26. Відповідальність за порушення законодавства про надра

27. Міжнародне право феодальної та рабовласницької доби

28. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

29. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення

30. Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення

31. Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

32. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

Карандаши цветные "Noris Club", треугольные, 24 цвета.
Количество цветов: 24. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: трехгранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
456 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Hello Kitty" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2453 руб
Раздел: Детское, подростковое
Матовая двусторонняя бумага для струйных принтеров "Lomond", 130 г/м2, 100 листов, А4.
Матовая бумага идеально подходит для печати изображений (например, иллюстрированных текстов), которые не должны утомлять глаз, но уступают
495 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

33. Поняття, предмет і система міжнародного приватного права

34. Міжнародний досвід юридичної відповідальності аудиторів перед третіми особами

35. Основні положення міжнародного торгового права

36. Предмет і методи міжнародного приватного права

37. Система міжнародного приватного права

38. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права
39. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність
40. Міжнародні контракти: сутність структура види

41. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права

42. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

43. Міжнародна економіка

44. Міжнародний ринок туристичних послуг України

45. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

46. Концепція розвитку трудових ресурсів у Товаристві з обмеженою відповідальністю "МКТ" укр

47. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

48. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях

Папка-портфель пластиковая, А4, синяя (390x320 мм, 4 отделения, усиленная ручка).
Папка-портфель изготовлена из прочного пластика толщиной 0,9 мм. Габаритные размеры, превышающие стандартные, позволяют свободно размещать
507 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Набор чернографитовых карандашей "Art", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости - 2Н, Н, F, HB, В, 2В, 3В, 4В, 5В, 6В, 7В,
405 руб
Раздел: Чернографитные
Настольная игра "Проныры".
Новая игра — уникальная шестиуровневая ходилка. Игроки собирают припасы и перемещаются с поля на поле через специальные потайные лазы.
1192 руб
Раздел: Игры с фигурками

49. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

50. Банківські гарантії та ризики. Міжнародні розрахунки

51. Перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності – міркування для вашого бізнесу

52. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

53. Міжнародний досвід правового регулювання електронної торгівлі

54. Поняття, сутність і зміст права
55. Історія міжнародних відносин України
56. Українське питання в міжнародній політиці напередодні другої світової війни

57. Чинники, що впливають на дальність і якість радіохвиль

58. Визначення особливостей використання маркетингу в сфері міжнародного комерційного обігу

59. Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

60. Операції з міжнародної торгівлі науково-технічними знаннями і досвідом

61. Стратегія виходу на міжнародний ринок

62. Підвищення ефективності транспортно-експедиторської діяльності при виконанні міжнародних автомобільних перевезень вантажів

63. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

64. Вексель та його функції у міжнародних розрахунках

Жидкое средство для стирки AQA baby, 1500 мл.
Разработано специально для детского белья - с первых дней жизни. Содержит энзимы – высокоэффективные натуральные компоненты, усиливающие
331 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Точилка Berlingo механическая "Яблоко".
Оригинальная механическая точилка в форме яблока. С одним отверстием для заточки карандашей. Лезвие из высококачественной стали. Механизм
352 руб
Раздел: Точилки
Гидромассажная ванночка для ног (арт. ATH-6411 blue).
Характеристики: - Расслабляющий и оздоровительный массаж. - Мощный компрессор для водно-пузырькового массажа. - 3 сменные насадки. -
1368 руб
Раздел: Прочее

65. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок

66. Застосування міжнародних сил ООН у припиненні конфліктів

67. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

68. Інструменти міжнародних розрахунків

69. Міжнародна економіка

70. Міжнародна кадрова стратегія та трудові відносини в ТНК
71. Міжнародна міграція робочої сили
72. Міжнародна технічна допомога

73. Міжнародна торгівля фінансовими інструментами

74. Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю

75. Міжнародне становище країн Африки у 80-90-і роки ХХ столітті

76. Міжнародний досвід і співробітництво в сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансування тероризму

77. Міжнародний контракт

78. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок

79. Міжнародний поділ праці та міжнародна спеціалізація виробництва

80. Міжнародний розподіл праці Ізраїлю

Глобус физический, 210 мм.
На карту глобуса нанесены страны, границы, города, континенты, моря, океаны, глубины и другая полезная информация. Подставка глобуса
346 руб
Раздел: Глобусы
Подушка "Green Line. Бамбук", 50х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
656 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Пелёнка-кокон для мальчика "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки

81. Міжнародний тероризм як найнебезпечна загроза сучасній світобудові

82. міжнародний фінансово-інвестиційний менеджмент

83. Міжнародні відносини та зовнішня політика

84. Міжнародні економічні відносини

85. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

86. Міжнародні карні трибунали
87. Міжнародні науково-технічні відносини у світовому господарстві
88. Міжнародні фінанси

89. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

90. Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод

91. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

92. Підготовка висококваліфікованих спеціалістів у сфері міжнародних відносин

93. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

94. Розвиток міжнародного бізнесу в Україні

95. Роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці

96. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

Штатив для создания снимков "сэлфи", голубой.
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
328 руб
Раздел: Держатели и подставки
Фоторамка С31-004 Alparaisa "Family" на 4 фотографии, 46,5x38 см (темно-золотой).
Размеры рамки: 46,5х38x2,5 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 2 штуки, - 10х15 см, 1 штука, - 18x13 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4
622 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки

97. Теорія неореалізму у міжнародних відносинах

98. Україна в системі сучасних міжнародних відносин: проблеми і перспективи розвитку

99. Україна та міжнародні економічні організації

100. Контроль банків України за здійсненням міжнародних розрахунків клієнтів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.