Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Бюджетна політика держави

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Міністерство освіти і науки України ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра економіки і підприємництва Реферат на тему: «БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ» Виконала: ст.гр.УПЕ 06-2 Власюк М.В. Перевірила: Швид В.В. Хмельницький 2008 План Вступ 1. Бюджет як складова економічної політики держави 2. Бюджетна політика в Україні 3. Особливості міжбюджетних відносин в Україні 4. Ефективність бюджетної політики в Україні Список літератури Вступ В останні роки через різку диспропорцію між зосередженими на регіональному і місцевому рівнях значними зобов'язаннями і наявними бюджетними коштами, з одного боку, та недостатнім ступенем відповідальності за їхнє виконання і використання, з іншого в Україні відбулося загострення кризи державних і регіональних фінансів. Формування державного бюджету продовжує здійснюватися за методом &quo ;від досягнутого&quo ;. Процес виконання бюджетів дещо поліпшився в зв'язку із удосконаленням казначейської системи. Вона вже дозволила упорядкувати витрати коштів відповідно до прийнятих законів: посилено поточний контроль за цільовою витратою коштів бюджетними установами, реалізується принцип функціонування єдиного рахунку казначейства. Проте проблеми в цій сфері ще дуже великі. Казначейська система лише незначною мірою стосується виконання регіональних бюджетів. Далекі від досконалості процедури перерозподілу ресурсів і використання додаткових доходів протягом бюджетного року. Не вдається відійти від накопичення кредиторської заборгованості по окремих бюджетних статтях. Процедури державних закупівель, у тому числі конкурсні, залишають значні можливості для дискримінації потенційних виробників товарів і послуг, а також для завищення бюджетних потреб і збереження неефективних бюджетних витрат. Зберігається широке використання цільових бюджетних фондів і механізмів зв'язаного кредитування як інструментів бюджетного фінансування. Ці інструменти є, як правило, неефективними, оскільки ведуть або до надлишкових витрат, прямо не передбачених чинним законодавством, або до втрати відповідальності на базовому рівні та відповідної фінансової відповідальності на більш високому рівні. Позабюджетні фонди продовжують грати надмірну роль у системі державних фінансів. Управління боргом донедавна продовжувало здійснюватися (як на державному, так і на регіональному рівні), головним чином виходячи з бюджетних потреб. Воно слабо корелює з управлінням державними активами. В управлінні державним майном відсутні комплексність і підходи, що спираються на оцінку ефективності. Досвід виконання Державного бюджету на 2000 рік та розробки і реалізації бюджету-2001 засвідчив, що, попри численні політичні декларації, проголошені з високих владних трибун, бюджет продовжує розглядатися лише як фіскальний план доходів і витрат, виконанню якого підпорядковано інші засоби економічної політики. Між тим, орієнтири економічного зростання на 2001-2002 рр. ставлять на часі питання про узгодження заходів грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики й закладення до Державного бюджету на 2002 рік дієвих інструментів розбудови та розвитку національної економіки, стимулювання підприємницької активності в Україні.

Це потребує кардинальної зміни підходів та розгляду державного бюджету як одного з інструментів загальнодержавної економічної стратегії. Метою даної роботи є аналіз бюджетної політики в Україні як складової комплексної економічної політики держави, її функцій та обмежень, динаміки та ефективності. Автори, спираючись на аналіз бюджетної політики попередніх років, ставлять перед собою завдання пошуку шляхів її вдосконалення з метою використання як одного з важелів стимулювання економічної активності в Україні та забезпечення стійкого економічного зростання. 1. Бюджет як складова економічної політики держави Впродовж останніх років бюджетна проблематика в Україні привертає дедалі більшу увагу політиків, економічного істеблішменту, аналітиків, засобів масової інформації. Виконання бюджету стало ледь не основним критерієм ефективності роботи уряду. Особливо показовим у цьому плані став 2000 рік. Зокрема, в розділі програми уряду &quo ;Реформи заради добробуту&quo ;, присвяченому забезпеченню умов для прискореного економічного зростання, серед найперших з таких умов вказано забезпечення бездефіцитності бюджету, прозорості бюджетної політики та посилення бюджетної дисципліни. На жаль, головним предметом обговорень та урядових рішень стала проблема забезпечення належних надходжень до державного та місцевих бюджетів та фінансування відповідних видатків. Дискусії, які точаться навколо прийняття Бюджетного та Податкового кодексів, також зосереджені на питаннях збирання та розподілу коштів. Питання оцінки ефективності бюджетних відносин, їхнього впливу на перебіг основних соціальноекономічних процесів практично не ставляться. Це дає підстави стверджувати, що сьогодні в Україні спостерігається нехтування бюджетною політикою як такою. Фактично, відбулася підміна бюджету як сукупності суспільних відносин бюджетом як розрахунковим планом. Бюджет із загальноприйнятого у світовій практиці інструменту економічної політики перетворився на своєрідний &quo ;еталон&quo ;, необгрунтовано виступаючи в ролі чи не основного мірила &quo ;просунутості&quo ; ринкових перетворень в Україні. Відтак, бюджетна політика не стала механізмом, який допомагає уряду проводити структурні реформи, а значна частина рішень у сфері бюджетної політики підпорядковується не стратегічним економічним міркуванням, а є предметом політичного &quo ;торгу&quo ;. Про недооцінку стратегічної функції бюджету свідчить і той факт, що у процесі розробки бюджету-2001 лейтмотивом багатьох виступів високих посадових осіб була теза про те, що бюджет 2001 р. розроблено таким чином, що він має задовольняти приватних та інституційних кредиторів України. Впливу бюджетних процесів на національних економічних суб'єктів приділяється значно менше уваги. Для того, щоб з'ясувати особливості бюджетної політики в Україні, на нашу думку, украй важливо розглянути категорії &quo ;державний бюджет&quo ; та &quo ;бюджетна політика&quo ; в макроекономічному аспекті, визначивши їхні роль та функції в суспільно-економічній системі. Під бюджетною політикою слід розуміти цілеспрямовану діяльність держави (в особі органів державної влади і місцевого самоврядування) з використання бюджетної системи для реалізації завдань економічної політики.

З огляду на конкретну соціально-економічну і політичну ситуацію та наявну стратегію соціально-економічного розвитку країни бюджетна політика може передбачати різний ступінь перерозподілу національного доходу держави за допомогою бюджету , більший чи менший рівень централізації фінансових ресурсів у рамках бюджетної системи, посилення чи послаблення регламентації використання бюджетних коштів, пріоритетність бюджетного фінансування тих чи інших заходів, вибір шляхів досягнення збалансованості бюджетних доходів і видатків тощо. Формування ефективної бюджетної системи - невід'ємна складова процесу розбудови ефективної держави, ринкової економіки і відкритого суспільства. Бюджетна політика разом із грошово-кредитною політикою забезпечують найважливіші економічні функції держави: - фінансове забезпечення виконання державою своїх функцій; - підтримку фінансової стабільності та збалансованості в країні; - забезпечення фінансової цілісності держави; - створення стимулів для соціально-економічного розвитку. Державний бюджет вiдiграє важливу роль в перерозподiлi ресурсiв вiдповiдно до суспiльних iнтересiв. В умовах ринкової недостатностi для бiльш ефективного розмiщення ресурсiв застосовується, як правило, високий ступiнь перерозподiлу коштiв, у той час як в досконалiй ринковiй системi практикується зменшення рiвня оподаткування пiдприємств, передача приватним iнститутам функцiй соцiального захисту. Проте й розвинені країни світу характеризуються досить високою часткою державних видатків у ВВП. Так, на середину 90-х років цей показник у Канаді становив 46 %, ФРН - 49 %, Франції - 50 %, Італії - 54 % . За допомогою бюджетної полiтики здiйснюється цiльове спрямування коштiв, яке неможливе з точки зору мiркувань поточної економiчної ефективностi, але має стратегiчне значення для суспiльства: витрати на державнi органи, оборону, соцiальний захист, науку i освiту, неприбутковi стратегiчно важливi виробництва тощо. Рівень перерозподілу ВВП через бюджет в Україні у 1996 р. складав 37,4 % (без доходів цільових бюджетних фондів - 26,2 відсотка), у 1997 р. - 30,1 %, 1998 р. - 28,2 %, 1999 р. - 25,3 %, у 2000 р. (без урахування коштів Пенсійного фонду України) - 27,7 %. Сучасна держава, окрім виконання своїх безпосередніх владних та соціальних функцій, несе на собі відповідальність за ефективне функціонування ринкової економіки країни, що, зрештою, забезпечує національну конкурентоспроможність. Тому державою здійснюється стимулювання економічного розвитку, формування структури ринку капіталів, товарів і послуг. Відтак державний бюджет є не лише кошторисом надходжень і витрат, але насамперед - засобом забезпечення макроекономічного збалансування та економічного зростання, фінансовим планом, який, серед іншого, передбачає відтворення умов для власного фінансування у довгостроковому періоді. Іншими словами, бюджетні ресурси повинні розглядатися як невід'ємна частина системи суспільного відтворення. Бюджет виконує унікальну функцію балансування між бажаним та можливим, перетворюючи економічну політику держави у бухгалтерсько-облікові категорії, що, власне, забезпечує практичну реалізацію цієї політики.

По зруйнуванн Запорзько Сч Московщиною запорожц переселилися до Туреччини, а згодом на Кубань, забравши туди  ту книгозбрню. Московщина боялася аж до 1917 року вдбрати вд кубанцв книгозбрню та запорзьк прапори, бунчуки тощо. «Демократична» Московщина вдбрала 1920 року  багато з того понищила. Запорзький Орден обрав 1648 року Б. Хмельницького на Гетьмана Украни. Французький сторик пише про нього: «Козацький Кромвель Б. Хмельницький  не менший полтик за Кромвеля англйського»[719]. Ворожий польський сторик пише: «Б. Хмельницький мав багато важче завдання, нж О. Кромвель. Увесь обшир його (Богдана) держави мав вдкрит з усх бокв, загрожен ворогом кордони. Не мав Б. Хмельницький усталено, досвдчено державно машини, як О. Кромвель. Вйсько, грошове  державне господарство, управлння, зносини з чужими державами все це треба було творити з основ  за буремних, вонних часв, поспшно. Його вйсько не голодувало, мало зброю, гармати, набо, добру розвдку, спритних розвдникв за кордоном, йому не бракувало грошей все це  його особиста заслуга

1. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

2. Бюджетна політика

3. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

4. Фінансова діяльність та політика держави

5. Грошово-кредитна політика держави

6. Промислова політика держави
7. Фінансова політика та бюджетний процес
8. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

9. Національна політика СРСР в роки перебудови

10. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

11. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

12. Основні напрямки зовнішньої політики України

13. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

14. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

15. Процентна політика комерційного банку

16. Інформаційна політика України

Фигурка "Zabivaka International", 8 штук, 6 см.
Набор из 8 фигурок предназначен для поклонников спорта. Комплект "Волк International" включает в себя игрушки, которые выполнены
538 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Настольная семейная игра "Звонкие колечки".
Эта игра создана для того, чтобы улучшить умственную и зрительную реакцию малышей. Внутри вы найдёте колечки 6 разных цветов и звонок.
362 руб
Раздел: Карточные игры
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные

17. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

18. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

19. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

20. Інвестиційна політика банків в Україні

21. Державна політика в галузі охорони праці

22. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку
23. Організація облікової політики підприємства
24. Формування облікової політики підприємства

25. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

26. Концепція регіональної політики

27. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

28. Принципи розробки та оцінки державної політики України

29. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

30. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

31. Зовнішня політика Богдана Хмельницького: південний напрямок

32. Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.

Набор: рейлинг (58 см) с креплением и 6 S-крючков.
Рейлинг - отличный способ для хранения инструментов на кухне. Его использование позволяет сэкономить и упорядочить рабочее пространство.
482 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кислородный отбеливатель "Shabondama", 750 г.
Средство обладает дезодорирующим и антибактериальным действием. Гранулы отбеливателя прекрасно растворяются благодаря воздушной структуре.
375 руб
Раздел: Отбеливатели
Фоторамка "Poster red" (30х40 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40 см. Материал: пластик.
342 руб
Раздел: Размер 30x40

33. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики

34. Модель російської регіональної політики в XVI столітті

35. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

36. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.

37. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

38. Політика суцільної колективізації
39. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)
40. Царювання та політика Павла І

41. В’ячеслав Липинський – видатний український історик, політик, державний діяч

42. Аналіз товарної інноваційної політики заводу "АКВАІЗОЛ"

43. Аналіз товарної політики ВАТ "НВАТ ВНДІ Компресормаш"

44. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

45. Маркетингова політика комунікацій

46. Маркетингова цінова політика

47. Товарна політика і комерційна діяльність

48. Удосконалення маркетингової політики на ПП "Конекс"

Пакеты с вырубной ручкой "Stones & Samson", 50х40 см (50 штук).
Размер: 50х40 см. В упаковке: 50 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
331 руб
Раздел: Узоры
Набор со стикерами и фоном "Транспорт".
Этот красочный набор стикеров включает в себя 5 глянцевых картинок, на которых изображены различные местности, а также более 165 виниловых
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Доска гладильная НВ1 Валенсия. Принт чехла "Доброе утро", 46x123,5 см..
Гладильная доска выполнена из высококачественного металла. Рабочая поверхность оснащена отверстиями для пара и обтянута чехлом из хлопка.
2647 руб
Раздел: Доски гладильные

49. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

50. Ціноутворення та цінова політика підприємства

51. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

52. Державна політика стимулювання зайнятості

53. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

54. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі
55. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії
56. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

57. Торговельна політика розвинутих країн

58. Валютна політика України

59. Кадрова політика

60. Кадрова політика організації

61. Державна політика в Україні

62. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

63. Етнонаціональні відносини й національна політика

64. Лобізм як явище сучасної політики

Карандаши двухсторонние, 12 штук, 24 цвета.
Когда дети занимаются творчеством, это всегда чудесно. Ведь подобное занятие дает возможность ребенку проявить свою фантазию и логическое
401 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор для творчества "Шкатулка со стразами. Холодное сердце".
Каждая девочка мечтает о собственной шкатулке – в нее можно положить столько разных ценных вещей, так необходимых маленькой принцессе.
348 руб
Раздел: Эльза ("Холодное сердце")
Интеллектуальная игра "Сложи узор".
Игра состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены в 4 цвета. Это позволяет составлять из них 1, 2, 3 и даже
498 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

65. Міжнародна політика і світовий політичний процес

66. Політологія як наука і політика як суспільне явище

67. Політик і політичний режим

68. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

69. Політика як суспільне явище

70. Політики і політичні лідери: особливості типологізації
71. Політика і етика: соціально-філософський аспект
72. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

73. Державна молодіжна політика на сучасному етапі

74. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

75. Соціальна політика

76. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

77. Структура системи соціального захисту населення і політики України

78. Митна політика України

79. Особливості проведення в життя митної політики

80. Проблема громадянської свободи у політико-правовій теорії Вольтера

Ручка-стилус шариковая "Самый лучший!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Зеркало с подсветкой "Новый взгляд".
Хотите наносить макияж с максимальным комфортом? Увеличительное зеркало с подсветкой "Новый взгляд" обеспечит Вам отличную
639 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Мощное чистящее средство для ванной комнаты и туалета с возможностью распыления "Mitsuei", 400.
Сверхсильное средство для удаления плесени. Эффективно очищает кафель, стены, расщепляет любые загрязнения. Дезинфицирует поверхности.
315 руб
Раздел: Для сантехники

81. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

82. Державне регулювання соціальної політики

83. Фінансова політика

84. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

85. Амортизаційна політика на підприємстві

86. Антиінфляційна державна політика
87. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва
88. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

89. Інноваційна політика

90. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

91. Особливості інноваційної політики розвинених країн

92. Політико-правове середовище МЕВ в Україні

93. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

94. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

95. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

96. Політична система Української козацької держави

Шкатулка ювелирная "Moretto", 18x13x5 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
701 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Поильник Lubby "Mini Twist" с трубочкой, 250 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника "Mini Twist" не поранит нежные десна малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить
372 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Багетная рама "Sandra" (серебряный), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Размер 40x50

97. Проблеми націй і держави в суспільно-політичній спадщині Івана Франка

98. Політична географія і геополітика

99. Влияние магнитного поля


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.