Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Поняття, види та принципи страхування

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

1. Сутність та функції страх в МЕД Страхування – це вид д., спрямованої на відшкодування збитків, що потерпіла фіз.ос., або юр.ос., за допомогою розподілу цих збитків між багатьма особами з метою підвищення стійкості окремої людини, людського суспільства в цілому. 1 тис.до н.е. виникло особисте страхув-страхув. найманих солдат Срахові тов-ва виникають в стар.Римі, 3 тис.до н.е. – Месопотамія - виникає каса торговців взаємодопомогив наслідок збитків, С. в реальному виді виникло в 10 ст., розквіт-в 13ст.- розвиток мореплавства в Італії – базувалося на договорі Будмері-стр.навпаки-виплачув. Споч. Сума відшкодув., а потім, якщо не було страх.випадку, сума поверталася. 17 ст.- центр морського страхування Лондон, таверня Ллойда- прообраз страх комп. 17ст.- виникає страхув від пожежі. Страховик – організація, яка бере на себе забовязання відшкодувати збиток. Страхувальник – особа, яка страхується. Страх.подія – те, що перераховано вдоговорі. Страх. Випадок – настала подія. Ф-ції С: забезпечення процесу безперервного відтворення інвестиційна звільнення держави від дод. фін. Витрат пов’язаних із соціальними забезпеченням громадян забезпечення матеріального благополуччя громадян прийняття на себе ризика формування страх.фонду заощадження коштів 2. Принципи страхування 1) принцип свободи вибору страховиком страхувальника і навпаки, але існують і обмеження; 2) страхового ризику – не все ризики приймаються на страхування лише ймовірні події. Не приймаються спекулятивні ризики (ігральні, біржові); 3) страхового інтересу – страхова угода укладається, коли є інтерес однієї із сторін; 4) максимальної чесності – страхувальник повинен бути абсолютно чесним щодо реального стану об’єкту перед страховиком; 5) відшкодування в рамках реально нанесеного збитку; 6) принцип франшизи – визначена договором частина збитку, що не підлягає відшкодуванню з боку страхової компанії, встановлюється у відсотку від страхової суми або у визначеній сумі; 7) принцип суброгації – передача страхувальником страховику права на стягнення компенсації з третіх осіб, винуватців збитку в рамках страхової суми; 8) принцип контрибуції – право страховика звернутись до інших страховиків, які по проданим полісам несуть відповідальність перед одним і тим же страхувальником за одні і ті самі об’єкти з пропозицією розділити витрати по понесеним збиткам; 9) співстрахуванняі перестрахування – страхові компанії перестраховують свою відповідальність; 10) диверсифікації – страхові компанії не мають права виходити за межі страхового бізнесу. 3. Страхування автомоб. Перевезень інкотермс -страхування трансп. Засобів– каско - страхування вантажів – КАРГО Договір страхування вантажу може укладатися на таких умовах : з відповід. За всі ризики – відшкодув. Всіх збитків від пошкодження або повної загибелі всього або частини вантажу (не відшкодов., пошкодж. в наслідок псування, війни) з відповід. За окрему аварію – відшкодув. Всіх збитків від пошкодження або повної загибелі всього або частини вантажу внаслідок -пропажі авто,ін. Умови прописані в договорі без відповідальності за пошкодження, крім випадків загибелі- відшкодування тільки за збитки від повної загибелі всього або частини вантажу 4.

Класифікація видів страхування МАЙНОВЕ -страхування юр.ос.: 1.страхув. залізн. Транспорту 2.с. повітр. Транспорту 3.страхув. водного транспорту 4. страхув. Вантажу та багажу 5.страхув. кредитів, інвестицій -стахування фіз.ос. 1.страхув. автомоб. Тран. 2.страхув. Будівель страхув домашн. Майна стр. Домашн. Тварин СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ с.цивільної відповід. с.відповід. лікарів – роботодавця -нотаріуса -бухгалтера ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ від нещасного випадку-просте особисте страхування, колективне, страхув. Пасажирів, туристів медичне –на випадок хвороби, безперервне страхув. Здоровя, страхування життя- страхув. Життя дітей, пенсійне страхув., страхув. Життя на випадок смерті, змішане страхування роздруківка(інкотермс) Страхування транспортних засобів: страхування від усіх видів збитків – найповніше страхове покриття-забезпечує відшкодування збитків, спричинених втратою або пошкодженням застрахованого транспортного засобу, фізичними травмами людей та пошкодженням майна 3-ьої сторони. стахування авто-каско (повне чи часткове страхування)-страховий захист від всіх збитків, котрі можуть виникнути внаслідок пошкодження, повної загибелі або втрати авто чи окремих його частин. Страховик не відшкодовує збитків, якщо вони є наслідком навмисних дій вони є наслідком воєнних дій, страйків вони конфісковані, арештовані, знищені за розпорядженням влади водій був у стані алкогольного сп яніння Страхування авто за умов ремонту, парковки, зберігання у гаражі: За збереження авто своїх клієнтів відповід. Несуть власники гаражів та парковок. 2 види страх. Захисту : на час транспортування авто до гаража, майстерні, стоянки на період перебування авто на їхній відповід – від всіляких ризиків. У разі настання страхового випадку страховик відшкодовує затрати на переміщення авто до майстерні та доставку його страхувальнику після ремонту. При викраденні або пошкодженні авто в гаражі або на стоянці страхове відшкодування отримує власник гаража або стоянки. Існує поняття – поліс з оголошеною вартістю – фіксована сума страхового відшкодування, яка має бути сплачена, відкритий поліс – визначення суми після виникнення страхової події. 5. Особливості страхування залізничних перевезень Відповідальність за втрату чи пошкодження багажу на залізничному транспорті регламентується Правилами перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти (98р.) Перевізник несе відповідальність перед пасажирами чи відправником вантажобагажу за виконання перевезень на всьому шляху до видачі багажу, за збиток внаслідок повної втрати або пошкодження багажу. Залізниця не відповідає перед власником багажу за пошкодження або незадовільний стан продуктів, що швидко псуються, і т.д., якщо при цьому відсутні якість зовнішні пошкодження упакування, що стали причиною псування. Залізниця не несе відповідальності за збиток внаслідок повної, часткової втрати або пошкодження багажу у таких випадках: Якщо обставинам, які спричинили збитки, залізниця не могла запобігти Якщо пошкодження вантажу зумовлені особливими його природними властивостями Якщо пасажир або відправник вантажобагажу здав до перевезення заборонені предмети під неправильним, неточним або неповним найменуванням У разі втрати багажу(часткової) з оголошеною цінностю залізнична сплачує відшкодування в обсягу оголошеної суми цінності, а якщо залізниця доведе, що оголошена цінність перевищує дійсну вартість, то відшкодування здійснюється у розмірі дійсної вартості.

Розмір відшкодування при втраті або пошкодження вантажу з оголошеною вартістю не повинен перевищувати: Суми компенсації за повну втрату у разі втрати всього багажу чи вантажобагажу Суми відшкодування за втрату частини, якщо внаслідок пошкодження є знеціненою тільки частина багажу чи вантажобагажу При оформленні проїзду на залізн. Тран. З кожного пасажира стягується страховий збір з видачею страхового поліса (крім людей, які мають право на безкоштовний проїзд). 6. Сутність та особливості страхування від вогневих ризиків Якщо розглядати класифікацію страхування за об’єктами, Страхування від вогневих ризиків та стихійних явищ входить до майнового страхування. Майнове страхування є найдавнішою і традиційно розвиненою галуззю страхування. Його економічне призначення полягає в компенсації шкоди, заподіяної страхувальнику внаслідок страхового випадку із застрахованим майном. Ідеться як про матеріальні, так і про фінансові збитки. Обсяг відповідальності страховика включає виплату страхового відшкодування страхувальникові в разі пошкодження або знищення матеріальних цінностей, а також у разі втрати страхувальником грошових коштів або неотримання ним запланованого доходу (прибутку) внаслідок вогневих ризиків (ризиків стихійних явищ). Особливістю цієї галузі є те, що в основу визначення страхової суми за більшістю договорів майнового страхування покладено дійсну вартість застрахованих об'єктів. Розмір відшкодування залежить від системи страхового забезпечення, передбаченої конкретним договором страхування. У майновому страхуванні використовують три системи страхового забезпечення: пропорційну, систему першого ризику і граничну (граничного відшкодування). Страхування майна, як правило, здійснюється в добровільній формі. Страхування майна промислових підприємств від вогню є традиційним і найпоширенішим видом страхування. Сутність страхування від вогню - відшкодування збитку від раптових і непередбачених випадків пожежі або вибуху, а також деяких інших випадкових і непередбачених подій (ризиків), додатково щодо ризиків пожежі та вибуху, що призвели до спалаху застрахованого майна (страхування &quo ;від вогню та інших випадків&quo ;). Під поняттям &quo ;пожежа&quo ; слід розуміти неконтрольоване горіння, яке спричинило матеріальний збиток. Страхові компанії відшкодовують також збитки, які виникли внаслідок безпосередньої дії вогню (пожежі), а також дії побічних явищ (тиск повітря або газу, тепло, дим). Для того щоб підприємство змогло захистити себе від фінансових збитків у разі настання непередбачених обставин, укладаються договори добровільного страхування майна підприємств і організацій. Підприємство має право страхувати будь-яку частину свого майна за повною вартістю (вибіркове страхування). Окремо від власного майна можуть страхуватися основні фонди, що передані в оренду іншим підприємствам та організаціям. Не можуть бути застрахованими будівлі, споруди, які перебувають в аварійному стані чи розташовані в зоні, якій загрожують обвали, зсуви, повені та інші стихійні явища. Будівлі, споруди та інше майно вважається застрахованим і на той випадок, коли у зв'язку з пожежею їх необхідно розібрати або перенести на нове місце.

Ее день и час настали; "дракон", символизирующий физическую власть над Нею, превосходство материализма в мире, которые изображены в виде мужских принципов, оказывается побежденным духовностью, представленной Женщиной". Автор "Женской Библии", Г-жа Элизабет Стэнтон, еще более конкретно говорит о "красном драконе" как о символе самой многочисленной в мире католической христианской церкви, что вполне согласуется также с толкованиями этого отрывка некатолическими христианскими конфессиями: "Жена преследуется драконом... то есть воинственной церковью и эмиссарами папской иерархии. Семь голов дракона представляют семь холмов, на которых построен Рим; десять рогов - это десять королевств, на которые разделилась Западная Римская Империя. Хвост дракона, сметающего третью часть звезд, представляет воинственность римских христиан, завоевавших третью часть земли". Что ж, очень похоже. По крайней мере, ни одна христианская конфессия, кроме католичества, не расправлялась в таких масштабах с Женщиной, обвиняя Ее во всех грехах мира, охотясь на Ведьм и с особенным цинизмом представляя Женщину как воплощение нечистой силы

1. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

2. Поняття процесуальних строків, їх види та значення

3. Види, параметри та принцип роботи антен

4. Види попиту. Поняття товару та його суть

5. Юридическая ответственность: понятие виды и принципы

6. Происхождение права, теории происхождения права, понятие признаки, виды, функции, принципы
7. Поняття, форма та функції Конституції України
8. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

9. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

10. Соціальне та особисте страхування

11. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

12. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

13. Поняття держави та її історичні форми

14. Поняття і види правопорушень

15. Поняття, ознаки та особливості процесуального становища відповідача в цивільному судочинстві

16. Поняття, функції та система трудового права України

Ранец школьный "Animal Club. Tiaras", 32x25x13 см.
Жесткая рельефная анатомическая спинка повышенной комфортности. Анатомический рельеф спинки повторяет естественный изгиб позвоночника, что
1286 руб
Раздел: Без наполнения
Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 70х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 70х70 см.
424 руб
Раздел: Прочее
Светильник настольный Лючия "Верона", 552, 60 Вт, Е14 (бежево-серый).
Светильник данного типа используется для освещения прикроватного пространства, журнального столика, подоконника или рабочего стола. Патрон
556 руб
Раздел: Декоративные

17. Суть та принципи соціальної держави

18. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

19. Будова та принципи комп’ютерних мереж

20. Сканеры: виды, устройство, принципы работы

21. Поняття "культура" та її сутність

22. Види та причини порушень розвитку дітей
23. Поняття мотивації та класифікація мотиваційних теорій
24. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

25. Європейський Союз: склад, структура, цілі та принципи

26. Поняття стресу та дії людини в стресовій ситуації

27. Види та методи фінансового аналізу

28. Грошові реформи: види та особливості

29. Головні поняття етики та естетики

30. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

31. Поняття та види адміністративного примусу

32. Поняття та види слідів у трасології

Портфель "Attache", A4, серый.
Одно отделение.
375 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Пенал-книжка для начальной школы "Ever After High", 21x14 см.
Пенал-книжка для начальной школы. 1 отделение, держатели письменных принадлежностей. Застегивается на молнию. Размер: 21х14х3 см.
303 руб
Раздел: Без наполнения
Набор инструментов.
Помогаю папе - отличный игровой набор для юных мастеров. Научит начальным профессиональным навыкам. Поможет ребенку почувствовать себя
589 руб
Раздел: Инструменты и мастерские

33. Поняття та система принципів трудового права

34. Поняття та види часу відпочинку. Щорічні відпустки

35. Поняття та види відходів

36. Иммунология. Общие принципы и понятия. Иммунитет, его виды, стимуляторы, индукторы, цитотоксичность, апоптоз, киллинг, адгезия, интегрины, селектины, миграция, хоминг и многое другое

37. Следственный осмотр: основные понятия, задачи принципы и виды следственного осмотра

38. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація
39. Контроль: принципы, субъекты и виды
40. Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні

41. Поняття та форми державного устрою2

42. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

43. Поняття та структура світового ринку

44. Поняття сущність та ознаки держави

45. Принципы иммуноферментного анализа, основные виды ИФА, применение в диагностике

46. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

47. Страхові правовідносини та страхування цивільної відповідальності

48. Сучасні види страхування в Україні

Ведро-контейнер для мусора, 50 литров, серое, качающаяся крышка.
Объем: 50 литров. Размер: 74х40х35 см. Материал: пластик.
1124 руб
Раздел: Корзины для бумаг, мусора
Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: оранжевый, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Набор цветных карандашей (24 штуки).
Набор цветных карандашей "Crayola" порадует своим качеством письма и цветами. Изготовленные в соответствии с высокими
591 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

50. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

51. Вивчення конструкції, принципу дії, галузі застосування та способу користування вогнегасником

52. Виробничий травматизм. Поняття про травму, нещасний випадок та професійні захворювання

53. Види ксерофітів природної та штучної флори

54. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку
55. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом
56. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

57. Підряд та його види

58. Покарання та його види

59. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

60. Поняття зобов`язання в римському цивільному праві і його види

61. Поняття національного доходу та його використання

62. Поняття принципу поділу державної влади

63. Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання

64. Поняття та ознаки вбивства

Беговел "Funny Wheels Rider Classic" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в обучении,
2500 руб
Раздел: Беговелы
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1432, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Шкатулка музыкальная "Балерина и звездное небо".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1116 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

65. Поняття та особливості бюджетного контролю

66. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

67. Поняття та склад злочину

68. Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів

69. Право водокористування та його види

70. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану
71. Принципи адміністративного судочинства та особливості їх застосування
72. Професійна таємниця, її види

73. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види

74. Вибори та види виборчих систем

75. Види класифікаторів, засоби для їх впровадження та ведення

76. Поняття "українське відродження". Періодизація та регіоналістика "українського відродження"

77. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

78. Принципы построения и функционирования различного вида генераторов колебаний

79. Класифікація казок та педагогічні можливості їх різних видів

80. Види захворювань нирок та фізична реабілітація

Глобус Марса диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Набор цветных гелевых ручек, 30 цветов.
Набор цветных гелевых ручек, 10 цветов с блестками, 5 цветов пастельных, 5 цветов - мультицвет, 10 цветов - гель. Размер ручки 15 см.
545 руб
Раздел: Цветные
Стерилизатор "Care" для микроволновой печи (на 3 бутылочки).
Стерилизатор Care предназначен для стерилизации детских бутылочек. С помощью данного устройства можно эффективно простерилизовать
1045 руб
Раздел: Стерилизаторы, сушилки

81. Види, причини та симптоми менопауз

82. Поняття та основні завдання системи валютного регулювання і валютного контролю

83. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації

84. Поняття організації та її ознаки

85. Поняття та сутність ефективності управління

86. Види ділових заходів, їх підготовка та проведення
87. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"
88. Види учіння та особливості мотивації учбової діяльності

89. Поняття та основи формування громадянського суспільства в Україні

90. Визначення поняття "Т-групи", стуктура та класифікація

91. Поняття про емоційний стрес, Регуляція емоційних станів, Потреби та їх роль у розвитку стресу

92. Умовивід та його види

93. Буддизм в Україні. Поняття та розвиток шкіл буддизму

94. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

95. Принцип роботи та структура автопоїздів

96. Загальні поняття розвитку рухових здібностей школярів. Силові здібності та їх розвиток

Игра настольная развивающая "Веселые портреты".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 2 игровых полей - лиц и 58 съёмных элементов, присоединяя к лицам разные детали, ребенок может
656 руб
Раздел: Игры-пазлы
Изограф, 0,20 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1421 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Коврик силиконовый с разметкой, 50x40x0,1 см, розовый (арт. TK 0190).
Вы все еще делаете коржи одинаково круглыми при помощи тарелок? Но где взять столько тарелок разного диаметра, которые подойдут к каждому
379 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

97. Основні організаційні форми та види туризму

98. Поняття та специфіка філософських категорій

99. Еволюція грошових систем та види грошей


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.