Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Розвиток підприємницької діяльності в Україні

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

КУРСОВА РОБОТА на тему: “Розвиток підприємницької діяльності в Україні” Зміст1. Вступ. 1.2. Сутність і види підприємництва. 1.1. Підприємницька діяльність як фактор виробництва. 1.2. Сутність, види і суб'єкти підприємництва. 2. Особливості розвитку підприємництва на Україні. 2.1. Етапи розвитку підприємництва на території сучасної України. 2.2. Основні труднощі становлення вітчизняного підприємництва. 2.3. Основні напрямки оздоровлення підприємництва в Україні. 3. Місце підприємницької діяльності в системі менеджменту. 3.1. Поняття менеджменту підприємницької діяльності. 3.2. Напрямки діяльності діяльності менеджмент-маркетинга. Висновки. Список використаної літератури. Додаток 1 Додаток 2 ВступНі за кордоном, ні в нас поки ще не створена загальноприйнята економічна теорія підприємництва, хоча потреба в такій теорії давно вже стала досить насущно. &quo ;Три хвилі&quo ; розвитку теорії підприємницької функції - так умовно можна охарактеризувати розвиток процесу наукового осмислення практики підприємництва. &quo ;Перша хвиля&quo ;, що виникла ще в XVIII в., була пов'язана з концентрацією уваги на несенні підприємцем ризику. &quo ;Друга хвиля&quo ; у науковому осмисленні підприємництва пов'язана з виділенням іноваційності як його основної відмітної риси. &quo ;Третя хвиля&quo ; відрізняється зосередженням уваги на особливих особистісних якостях підприємця (здатність реагувати на зміни економічної і суспільної ситуації, самостійність у виборі і прийнятті рішень, наявність управлінських здібностей) і на ролі підприємництва як регулюючого початку в економічній системі, що врівноважує. Сучасний етап розвитку теорії підприємницької функції можна віднести до &quo ;четвертої хвилі&quo ;, поява якої пов'язується з переносом акценту на управлінський аспект в аналізі дій підприємця, а отже - з переходом на міждисциплінарний рівень аналізу проблем підприємництва. Розвиток підприємництва є необхідною умовою розвитку держави. Все вищесказане обумовлює актуальність теми, яка має назву: “Розвиток підприємницької діяльності в Україні та її місце в системі менеджменту”. Мета роботи – дослідити розвиток підприємницької діяльності в Україні, проаналізувати вплив на неї різних факторів. 1. Сутність і види підприємництва 1.1. Підприємницька діяльність як фактор виробництваФеномен підприємництва виступає як невід'ємний атрибут ринкового господарства. Хоча історія підприємництва іде всередину століть, сучасне його розуміння склалося в період становлення і розвитку капіталізму. В економічній теорії поняття «підприємець» з'явилося в XVIII в. і часто асоціювалося з поняттям «власник». У його джерел стояв англійський економіст Р. Кантільон, який уперше вніс термін «підприємець» в економічну теорію. По Кантільону, підприємець - це людина з невизначеними, нефіксованими доходами (селянин, ремісник, торговець, розбійник, жебрак і т.д.). Він купує чужі товари за відомою ціною, а продавати свої буде за ціною, йому поки невідомою. Звідси випливає, що ризик - головна відмітна риса підприємця, а його основна економічна функція складається в приведенні пропозиції у відповідність з попитом на різних товарних ринках .

А. Сміт також характеризував підприємця як власника, що йде на економічний ризик заради реалізації якоїсь комерційної ідеї й одержання прибутку. Він сам планує й організує виробництво, розпоряджається його результатами і т.п. Аналогічного погляду на функцію підприємця в ринковій економіці дотримував і великий французький економіст кінця XVIII - поч. XIX ст.Ж. -Б. Сей, який характеризував його як особу, що береться за свій рахунок і ризик і у свою користь зробити який-небудь продукт. Він підкреслював активну роль підприємця як економічного агента, що комбінує фактори виробництва як посередника, власника знань і досвіду. Сей досить докладно описав специфічні властивості підприємця і характер його доходів, частина яких є платою за його рідкі підприємницькі здібності. Великий внесок у розробку теорії підприємництва внесли німецький економіст В. Зомбарт і австрійський економіст И. Шумпетер. Підприємець по Зомбарту - це «завойовник» (готовність до ризику, духовна воля, багатство ідей, воля і наполегливість)&quo ; організатор» (уміння об'єднувати багатьох людей для спільної роботи) і «торговець» (уміння переконувати людей купити свої товари, будити їхній інтерес, завойовувати довіру). Описуючи мети підприємця, Зомбарт головної серед них виділяє прагнення до процвітання і росту своєї справи, а підлеглої - зростання прибутку, оскільки без нього неможливе процвітання. И. Шумпетер називає підприємцем людини, що береться за здійснення нових комбінацій факторів виробництва і тим самим забезпечуючого економічний розвиток. При цьому Шумпетер вважав, що підприємець не обов'язково є власником виробництва, індивідуальним капіталістом - їм може бути і управляючий банку або акціонерного товариства. Власне кажучи, об'єднання в одному обличчі власника і підприємця стало руйнуватися саме в період появи кредиту . Будь-який комерційний банк не є власником усього капіталу, що він пускає в обіг. Як правило, його власність поширюється на статутний фонд, що може являти собою відносно невелику величину. Найбільш зриме відділення підприємництва від власності виявляється в акціонерних товариствах. В умовах акціонерної, корпоративної економіки власність як юридичний факт втрачає свої розпорядницькі прерогативи. Влада на виробництві переміщається від власності до організації, роль власності стає усе більш пасивною. Замість реальних фізичних предметів, з якими традиційно зв'язувалося поняття власності, акціонер володіє лише клаптиком папера, титулом власності. Над самими підприємцями він, власник акції, має досить умовний контроль. Однак він і не несе відповідальності за результати діяльності корпорації. Таку відповідальність несуть менеджери. Таким чином, розвиток кредитних відносин і перехід національного багатства з форми індивідуальної приватної власності у форму власності корпорацій спричиняє відділення власності від розпорядження підприємництва. Отже, між підприємцем і власником немає твердого зв'язку, підприємництво у своїй основі не є функцією тільки власника, у ньому можуть брати участь особи, що безпосередньо не є суб'єктами права власності. Що ж являє собою підприємництво з погляду економічної визначеності? У науковій літературі пропонується його розглядати в трьох аспектах: як економічну категорію; як метод господарювання; як тип економічного мислення».

Для характеристики підприємництва як економічної категорії центральною проблемою є встановлення його суб'єктів і об'єктів. Суб'єктами підприємництва можуть бути насамперед приватні особи (організатори одноособового, сімейного, а також більш великого виробництва). Діяльність таких підприємців здійснюється як на основі власної праці, так і з залученням найманої. Підприємницька діяльність може здійснюватися також групою осіб, пов'язаних між собою договірними відносинами й економічним інтересом. Суб'єктами колективного підприємництва виступають акціонерні товариства, орендні колективи, кооперативи і т.д. В окремих випадках до суб'єктів підприємництва відносять і державу в особі її відповідних органів. Таким чином, у ринковій економіці існують три форми підприємницької діяльності: державна, колективна, приватна, кожна з яких знаходить свої «ніші» у господарській системі. Об'єктом підприємництва є здійснення найбільш ефективної комбінації факторів виробництва з метою максимізації доходу. Усілякі нові способи комбінації економічних ресурсів, на думку І. Шумпетера, є головною справою підприємця і відрізняють його від звичайного господарника. Підприємці комбінують ресурси з метою виготовлення нового, невідомого споживачам блага; відкриття нових способів виробництва (технологій) і комерційного використання вже існуючого товару; освоєння нового ринку збуту; освоєння нового джерела сировини; проведення реорганізації в галузі для створення своєї монополії або підриву чужої (Шумпетер І. Теорія економічного розвитку. М., 1982. С.169-170) Для підприємництва, як методу ведення господарства головною умовою є самостійність і незалежність суб'єктів господарювання, наявність у них визначеної сукупності свобод і прав - на вибір виду підприємницької діяльності, по формуванню виробничої програми, на вибір джерел фінансування, доступу до ресурсів, по збуті продукції, установленню на неї цін, розпорядження прибутком і т.д. Самостійність підприємця варто розуміти в тому змісті, що над їм немає керівного органа, що вказує, що робити, скільки витрачати, кому й але якій ціні продавати і т.д. Але підприємець увесь час знаходиться в залежності від ринку, від динаміки попиту та пропозиції, від рівня цін, тобто від сформованої системи товарно-грошових відносин. Другою умовою підприємництва є відповідальність за прийняті рішення, їхнього наслідку і пов'язаний з цим ризик. Ризик завжди пов'язаний з невизначеністю, непередбачуваністю. Навіть самий ретельний розрахунок і прогноз не можуть усунути фактор непередбачуваності, він є постійним супутником підприємницької діяльності. Третьою ознакою підприємництва є орієнтація на досягнення комерційного успіху, прагнення до збільшення прибутку. Але така установка не є самодостатньою в сучасному бізнесі. Діяльність багатьох підприємницьких структур виходить за рамки чисто економічних задач, вони беруть участь у рішенні соціальних проблем суспільства, жертвують свої засоби на розвиток культури, утворення, охорони здоров'я, охорону навколишнього середовища і т.д. Підприємництво як особливий тип економічного мислення характеризується сукупністю оригінальних поглядів і підходів до прийняття рішень, що реалізуються в практичній діяльності.

За його сприяння видано в Укран багато патротично-виховно лтератури, спогадв учасникв визвольно боротьби та завершуться художнй фльм про сотню УПА командира Громенка «Залзна сотня». У план новий художньо-документальний фльм про велич мпер Кивсько Руси-Украни. Всюди можна жити й працювати для Добра Украни  Укранського народу. Цьому добрим прикладом  життя  дяльнсть булавного УПА Чумака - Юря Борця. Кив, квтень 2004 р. Генерал-хорунжий Василь Кук, Головний командир УПА у 1950-1954 рр. СЛОВО ДО ЧИТАЧА Вельмишановний читачу! На Твй розсуд вддаю свою книжку, яка  частиною мого життпису. Спогади про свого бойову молодсть я писав у 50-их роках на чужин, в далекй вд Украни Австрал, яка надала притулок колишнм, воякам УПА та членам ОУН. В Австрал, без знання англйсько мови, без грошей, ми починали нове життя - зайнялися пдпримництвом. Наш задуми були смливими. Працювали самовддано, не покладаючи рук, як колись боролися в рядах УПА. Ми мряли про успшну пдпримницьку дяльнсть, щоб допомогти нашим родинам, а також отримати необхдн засоби для визволення поневолено Украни, яка опинилася пд владою бльшовицьких окупантв

1. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")

2. Сучасні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні

3. Морально-етичні аспекти підприємницької діяльності

4. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

5. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності

6. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства
7. Свобода та межі підприємницької діяльності
8. Виробнича програма підприємницької зовнішньоекономічної діяльності

9. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

10. Особливості підприємницької діяльності у ринковій економіці

11. Підприємство, як головна структурна ланка підприємницької діяльності

12. Ризик підприємницької діяльності

13. Поняття підприємницького права

14. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

15. Розвиток менеджменту реклами в Україні

16. Формування та розвиток банківської системи України

Развивающая настольная игра "Котосовы".
Коты и совы — любимые животные ведьм. Бедняги так часто подвергаются магическим экспериментам, что подчас не сразу отличишь, кто перед
792 руб
Раздел: Карточные игры
Точилка механическая.
Настольная механическая точилка отличается высоким качеством работы и долговечностью механизма. Пластиковый корпус. Механизм крепления к
547 руб
Раздел: Точилки
Электрогрелка "ГЭМР5-60".
Материал: высококачественный текстиль. Напряжение питания: 220 В. Потребляемая мощность 40 Вт. Переключатель режимов: есть
486 руб
Раздел: Грелки

17. Умови чинності (дійсності) підприємницького договору

18. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

19. Розвиток політичної думки України

20. Розвиток філософії в Україні

21. Фіксований податок та особливості оподаткування доходів громадян, які займаються підприємницькою діяльністю

22. Підприємницька діяльність в умовах конкурентного господарювання
23. Розвиток транспортного машинобудування в Україні
24. Роль підприємств в ринковій економіці. Види підприємств в Україні

25. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

26. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

27. Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств

28. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

29. Планування діяльності підприємства

30. Параолімпіади. Розвиток параолімпійського руху в Україні.

31. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

32. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

Коврик массажный "Первые шаги" от 9 месяцев.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1368 руб
Раздел: Коврики
Подгузники Libero Comfort (5+), Maxi+, 10-16 кг, 56 штук.
Тянущиеся боковики и эластичный поясок FreeFlex обеспечивают более плотное прилегание подгузника, тем самым препятствуют его протеканию. А
559 руб
Раздел: Более 11 кг
Веселый колобок.
Веселый колобок станет любимой игрушкой вашего малыша! Ребенок сможет катать его по полу, как мячик, и слушать забавные звуки и мелодии.
327 руб
Раздел: Прочие

33. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

34. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

35. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

36. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

37. Розвиток української мови

38. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України
39. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")
40. Розвиток форм забезпечення банківських кредитів в Україні

41. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

42. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

43. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

44. Організація обліку власного капіталу підприємства України

45. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

46. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

47. Регіональний розвиток центрально-українського економічного району

48. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні

Каталка "Пальма" с ручкой.
593 руб
Раздел: На палочке
Электроминикар Tokids "Bubble truck", цвет синий.
Помимо того, что игрушка очень красива и выразительна, помимо того, что она обучает вашего ребенка управлять хоть и маленьким, но все же
1261 руб
Раздел: Электромобили
Стиральный порошок Attack "Multi-Action", концентрированный, с кислородным пятновыводителем, 0,81.
Концентрированный стиральный порошок Attack "Multi-Action" с активным кислородным пятновыводителем и кондиционером подходит для
342 руб
Раздел: Стиральные порошки

49. Загальні засади правоохоронної та правозахисної діяльності в Україні

50. Нормативно-правове забезпечення патентної діяльності в Україні

51. Розвиток місцевого самоврядування в Україні

52. Розвиток української лексикографії

53. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

54. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною
55. Етнічний розвиток Русі-України
56. Промисловий розвиток українських земель у довоєнних п’ятирічках

57. Розвиток найдавніших уявлень і вірувань населення України від епохи палеоліту до введення християнства

58. Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.

59. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

60. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

61. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

62. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

63. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

64. Культурний розвиток України

Набор кастрюль "Mayer & Boch" из нержавеющей стали (12 предметов).
Этот набор кастрюль предназначен для здорового и экологичного приготовления пищи. Он изготовлен из высококачественной нержавеющей стали,
2460 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (4 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
706 руб
Раздел: Фильтры для воды
Блюдо для блинов с крышкой "Весенняя свежесть", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда

65. Розвиток декоративно-прикладного мистецтва в Україні

66. Українська культура: становлення та розвиток

67. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

68. Бізнес-план ПП "Аурум" 2007-2009. Сфера діяльності - виготовлення ювелірних прикрас. Форма власності - приватне підприємство

69. Організація збутової діяльності на підприємстві

70. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України
71. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною
72. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

73. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

74. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

75. Безпека діяльності підприємства

76. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

77. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

78. Розвиток менеджменту в Україні: спочатку і до сьогодення

79. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

80. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

Контейнер хозяйственный универсальный, на колесах, 10 литров.
Материал: пластик. Размер: 462х162х272 мм.
359 руб
Раздел: 5-10 литров
Развивающая игрушка "Паровозик" со звуком.
Развивающая игрушка "Паровозик" подарит малышу много часов увлекательной игры! Игрушка воспроизводит 4 очень реалистичных звука
380 руб
Раздел: Автобусы, паровозики, машинки
Потолочная сушилка "Лиана", 1,6 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
586 руб
Раздел: Сушилки потолочные

81. Організаційний розвиток підприємств

82. Аналіз господарської діяльності підприємства

83. Активізація пізнавальної діяльності на уроках української літератури

84. Розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів на уроках читання

85. Розвиток пізнавальних інтересів учнів 4 класу на уроках "Я і Україна"

86. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови
87. Становлення і розвиток політичної думки в Україні
88. Розвиток української етнонаціональної спільноти

89. Розвиток дизайну, його використання в діяльності ТОВ "Інкопмаркбудсервіс"

90. Розвиток церковної архітектури в Україні

91. Діагностика діяльності підприємств готельного господарства (на прикладі ГК "Русь")

92. Розвиток зимових видів спорту в Україні

93. Технологія діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туру "Замки Поділля"

94. Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)

95. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

96. Необоротні активи. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

Фоторамка пластиковая "Clip", 50x70 см.
Для фотографий размером: 50х70 см. Материал: пластик.
359 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Глобус с подсветкой "Зоогеографический", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
771 руб
Раздел: Глобусы
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
688 руб
Раздел: Наборы канцелярские

97. Планування діяльності підприємства

98. Розвиток фінансових ресурсів підприємства

99. Система оподаткування господарської діяльності підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.