Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Право власності у зарубіжних країнах

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Реферат Право власності у зарубіжних країнах Зміст 1. Поняття та основні принципи правоздатності юридичних осіб у цивільному праві зарубіжних країн 2. Право власності в зарубіжних правових системах і тенденції його розвитку. Підстави набуття права власності Список використаних джерел 1. Поняття та основні принципи правоздатності юридичних осіб у цивільному праві зарубіжних країн Юридична особа — це утворення, яке можна зрозуміти лише у взаємозв'язку з правовим полем, що існує навколо неї. На відміну від фізичної юридична особа існує завдяки наявності правового поля. Щоправда, різні правопорядки неоднаково розуміють поняття &quo ;юридична особа&quo ;. Вітчизняний законодавець не вважає державу юридичною особою, бо саме держава створює її. Коротко ознайомимося з тим, як розуміють юридичну особу, наприклад, у Великій Британії. Для цього скористаємося двома найпопулярнішими там юридичними словниками. &quo ;Правничий словник Коллінза&quo ; (Colli s Dic io ary of Law) наприкінці 90-х років XX ст. у статті &quo ;Особа&quo ; (Perso ) зазначав: &quo ; Особа є предметом законних прав. Є два види законних осіб — людські істоти (huma bei gs) і штучні особи (ar ificial perso s), такі як корпорації. Товариство в Англії не є окремою законною особою, але у Шотландії воно є так званою квазі-особою&quo ;. У нотатці &quo ;Юридична особа&quo ; (Juris ic Perso ) зазначений словник пояснював, що нею є орган (body), визнаний державою як такий, що наділений правами й обов'язками так само, як і природна ( a ural) або людська (huma ) особа; загальним прикладом є компанія. &quo ;Оксфордський правничий словник&quo ; (Oxford Dic io ary of Law) у четвертій редакції (від 1997 p.) пояснював: &quo ;Юридична особа (штучна особа)&quo ; (juris ic perso (ar ificial perso )) – це утворення типу корпорації, що визнається як таке, що має законну особовість (legal perso ali y), тобто здатне мати законні права і обов'язки. Зазначене поняття вживається як протилежне людській особі, яку називають &quo ;природною особою&quo ; . Розглянемо пояснення поняття &quo ;юридична особа&quo ; у вітчизняному словнику. У статті &quo ;Особа у цивільному праві&quo ; &quo ;Юридичного словника-довідника&quo ;, випущеного київським видавництвом &quo ;Феміна&quo ; у 1996 p., зазначається: &quo ;Юридична особа — це організація, яка має відокремлене майно, може від свого імені набувати різних майнових і немайнових прав і виконувати обов'язки, бути позивачем або відповідачем у суді, арбітражному суді або в третейському суді. Юридична особа має цивільну дієздатність відповідно до встановлених цілей її діяльності. Дієздатність за обсягом, а також моментом виникнення і припинення збігається з правоздатністю. Правоздатність юридичної особи виникає з моменту затвердження її статуту або положення, а в разі коли вона повинна діяти на підставі загального положення про організації певного виду — з моменту видання компетентним органом постанови про утворення її. Якщо статут підлягає реєстрації, правоздатність юридичної особи виникає з моменту реєстрації. Правоздатність юридичної особи припиняється з ліквідацією її&quo ;.

Очевидно, в усіх країнах світу юридична наука і практика використовують поняття &quo ;юридична особа&quo ;. А от законодавчі формулювання цього поняття існують не скрізь. У нашому законодавстві існує кілька офіційно сформульованих дефініцій юридичної особи. Ознайомимося з ними. &quo ;Юридичними особами визнаються об'єднання осіб, установи або організації, які можуть як такі набувати прав за майном, вступати у зобов'язання і відповідати у суді&quo ; (ст. 13 Цивільного кодексу УСРР, затвердженого постановою ЦВК УСРР від 16 грудня 1922 p.). &quo ;Юридичною особою визнається організація, яка має у власності, повному господарському віданні або оперативному управлінні відокремлене майно, відповідає за своїми зобов'язаннями цим майном і виступає у суді від свого імені. Юридичні особи можуть мати майнові і особисті немайнові права і зобов'язання.&quo ; (витяг з п. 1 ст. 11 &quo ;Поняття юридичної особи&quo ; &quo ;Основ цивільного законодавства Союзу РСР і республік&quo ;, прийнятих Верховною Радою СРСР 31 травня 1991 p.) . &quo ;Юридичними особами визнаються організації, які мають відокремлене майно, можуть від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачами і відповідачами у суді, арбітражі або в третейському суді&quo ;. &quo ;Юридична особа — це особа, зареєстрована як платник податку на додану вартість, має індивідуальний податковий номер платника податку і здійснює операції з ввезення (пересилання) на митну територію України товарів (робіт, послуг) для цільового використання на будівництво, реконструкцію, ремонт і обслуговування об'єктів, а також обладнання і транспортних засобів, а саме: замовник (забудівельник) будівництва, реконструкції, ремонту і обслуговування об'єктів; особа, яка уклала договори (контракти) із замовниками (забудівельниками) будівництва, реконструкції, ремонту і облаштування об'єктів; особа, яка здійснює поставку обладнання і транспортних засобів, а також виконує роботи (надає послуги) для забезпечення і проведення щорічних зборів Європейського банку реконструкції та розвитку відповідно до додатку 2 до Закону — переможець тендеру, проведеного Організаційним комітетом Міжнародної ради координації діяльності з підготовки і проведення щорічних зборів Європейського банку реконструкції і розвитку&quo ;. Як суб'єкт майнових та особистих немайнових відносин юридична особа наділяється цивільною праводієздатністю. Юридична особа здатна мати такі самі цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині. Цивільна правоздатність може бути обмежена лише за рішенням суду. Юридична особа може здійснювати окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, після одержання нею спеціального дозволу (ліцензії) . У зміст цивільної правоздатності юридичної особи входить також здатність її мати особисті немайнові права та обов'язки. До них належать права на найменування, виробничу марку, знаки для товарів і послуг, право на честь, гідність і ділову репутацію та ін. Юридична особа має своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму.

Найменування установи повинно також містити інформацію про характер її діяльності. Юридична особа може мати, крім повного найменування, також скорочене. Юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування. Комерційне (фірмове) найменування юридичної особи може бути зареєстроване у порядку, встановленому законом. Найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до Єдиного державного реєстру. У разі зміни свого найменування юридична особа, крім виконання інших вимог, встановлених законом, зобов'язана помістити оголошення про це в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, та повідомити про це всім особам, з якими вона перебуває у договірних відносинах. Юридична особа не має права використовувати найменування іншої юридичної особи. Відповідно місцезнаходження юридичної особи визначається місцем її державної реєстрації, якщо інше не встановлено законом. Місцезнаходження юридичної особи вказується в її установчих документах. Знаки для товарів і послуг — це зареєстроване у встановленому порядку позначення, яке служить для розрізнення товарів (послуг) одних фізичних чи юридичних осіб від однорідних товарів інших осіб. Як знаки для товарів і послуг можуть бути зареєстровані словесні, зображувальні, об'ємні та інші позначення та їх комбінації. На зареєстрований знак патентне відомство видає свідоцтво . Організації — юридичні особи — мають право на недоторканність ділової репутації та її захист у судовому порядку, а також можуть набувати інших немайнових прав та обов'язків. Юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. Порядок створення органів юридичної особи встановлюється установчими документами та законом. У випадках, встановлених законом, юридична особа може набувати цивільних прав та обов'язків і здійснювати їх через своїх учасників. Орган або особа, яка відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступає від її імені, зобов'язана діяти в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. У відносинах із третіми особами обмеження повноважень щодо представництва юридичної особи не має юридичної сили, крім випадків, коли юридична особа доведе, що третя особа знала або за всіма обставинами не могла не знати про такі обмеження. Органи юридичних осіб залежно від їх видів можуть бути єдиноначальними або колегіальними. Управління підприємством здійснюється згідно з його статутом, на основі поєднання прав власника з господарського використання свого майна і принципів самоврядування трудового колективу. Підприємство самостійно визначає структуру управління, встановлює штати. Власник здійснює свої права з управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи. Ці права можуть делегуватися раді підприємства (правлінню) або іншому органові, який передбачений статутом підприємства і представляє інтереси власника і трудового колективу.

Тмниця жовто валзи Ця збрка перша книжка молодого письменника. У форм фантастично розповд, часом з елементами гумору  сатири, нердко вдаючись до сторичних екскурсв, автор висвтлю питання, важлив для наших сучасникв, змальову роботу вчених фзикв, математикв, бологв та н., показу нелегкий, часто суперечливий шлях наукового пошуку, викрива тих, хто намагаться використати науков винаходи у вонних цлях, на шкоду людям. ___________________ Сабатн Р. Одссея каптана Блада. Хронка каптана Блада ¶сторико-пригодницьк романи про життя та пригоди молодого англйського лкаря, який став пратом, щоб боротися проти несправедливост й захищати знедолених. ___________________ Федосв Г. Злий дух Ямбую Невигадана розповдь про життя в сурових умовах ще мало освоно тайги, про мужнх людей дослдникв цього краю  мсцевих жителв, про хн нелегк трудов будн, сповнен несподванок, пригод, а часто  небезпек. 1982 Заць В. Машина забуття Книгу молодого письменника склада цикл рончно-фантастичних оповдань, а також нш фантастичн твори про под далекого  не дуже далекого майбутнього. ___________________ ППФ 82 Традицйний щорчний збрник науково-фантастичних  пригодницьких творв радянських та зарубжних письменникв. 1983 Глушенок Д

1. Застосування сплайн-функцій до розв’язування задач інтерполяції

2. Методика проведення уроку комбінованого типу з інформатики на тему "Інформаційна модель. Етапи розв’язування задачі на комп’ютері"

3. Зміст і методика вивчення країн Африки у шкільному курсі країнознавства

4. Зміст і еволюція поняття мотивації

5. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

6. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення
7. Зміст та завдання професійної етики юриста
8. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

9. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

10. Охорона праці - основні положення, зміст і завдання

11. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

12. Зміст трудового договору

13. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

14. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості

15. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

16. Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.

Органайзер подвесной "Тролли", 64 см, 5 карманов.
Органайзер подвесной, 5 карманов 13x15 см. Высота: 64 см. Материал: полиэстер 600 ден.
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,6 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Шкатулка "Шиповник" (36x26x18 см).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Размер: 36x26x18 см. Оформление корпуса:
2706 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

17. Зміст діагностичних карт первинних перевірок вузлів і підсистем

18. Суть і зміст ризик-менеджменту

19. Сутність та зміст контролю

20. Поняття, зміст і функції науки

21. Сутність і зміст педагогічної етики

22. Зміст і форми роботи соціального педагога з різними типами сімей
23. Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів
24. Зміст, структура і функції освіти в сучасному ВУЗі

25. Психологічний зміст характеру людини

26. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

27. Зміст права власності на природні ресурси

28. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

29. Поняття і зміст підприємницької діяльності

30. Охорона авторського права та суміжних прав в Україні

31. Розв’язання задач лінійного програмування

32. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення

Карниз для ванной, угловой, белый, 240 см.
Материал: пластик. Длина: 240 см. Цвет: белый.
570 руб
Раздел: Штанги и кольца
Увлекательная настольная игра "Зверобуквы English", новая версия.
Методика проста и хорошо знакома всем по русским «Зверобуквам» — собирая названия зверей из букв на столе, игроки запоминают визуальные
632 руб
Раздел: Карточные игры
Горшок эмалированный (без рисунка), 3 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 3 литра.
497 руб
Раздел: Горшки обычные

33. Розвиток умінь розв’язувати задач на пропорційне ділення у початковій школі

34. Особливості емоційної регуляції процесу розв’язування тактичних задач офіцером

35. Розв’язування економетричних задач

36. Cтановище дітей та молоді в зарубіжних країнах

37. Аудит у зарубіжних країнах

38. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах
39. Місцеві податки в розвинених країнах
40. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

41. Зміни у співвідношені сил найбільш развитих держав на рубежі 19-20 ст

42. Аграрне право зарубіжних країн

43. Вирішення проблем безпеки праці користувачів ПК в різних країнах світу

44. Облік у закордонних країнах

45. Господарське право зарубіжних країн

46. Державне право зарубіжних країн

47. Товариства та співдружності в державному устрої зарубіжних країн. Законодавча влада в США

48. Колоніальна система в Європі і країнах Сходу

Рюкзак для старших классов "Сладости", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Карандаши цветные "Jumbo. MAXI", 12 цветов.
Высококачественные карандаши. Яркая упаковка с изображениями лошадей обязательно понравится детям. Легко затачивается. Очень мягкий
374 руб
Раздел: 7-12 цветов
Фломастеры "Birello", двухсторонние, 24 цвета.
Набор фломастеров с двойным наконечником. Толщина пишущего узла: 2,5 мм / 5 мм. Стержень: тонкий / широкий. Корпус: пластик. Количество цветов: 24.
551 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Країни Східної Європи в другій половині ХХ ст.

50. Етнографічно–побутове начало в реалізмі повісті І. Нечуя–Левицького "Кайдашева сім’я"

51. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

52. Менеждмент у країнах Західної Європи

53. Політичні ідеї у країнах Стародавнього світу

54. Вдосконалення системи митного регулювання в Україні на основі використання досвіду зарубіжних країн
55. Особливості туризму та готельного бізнесу в країнах Азії
56. Особливості розвитку лізингу у ведучих країнах Європи

57. Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні

58. Наш край наприкінці ХХ ст. – на початку ХХI ст.

59. Русская армия от Петра 1 до Александра 2

60. Организация выполнения задачи командиром инженерно-саперного взвода по проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях перед переднем краем обороны противника

61. Военные реформы 1862-74 годов в России. Техническое перевооружение армии и флота, всесословная воинская повинность. Изменение системы военного управления

62. Тактика действий танковых подразделений иностранных армий в локальных конфликтах

63. Приморский край

64. Экономико-географическая характеристика Хабаровского края

Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, серебристая.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: серебристый. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Набор бутылочек для кормления Avent "Natural" (2 штуки по 260 мл), от 1 месяца.
Бутылочка помогает легче совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Благодаря инновационному дизайну малышу теперь легче
916 руб
Раздел: Бутылочки
Скетчбук. Гарри Поттер. Хогвартс.
Да начнется магия! Новые скетчбуки прямиком из величайшей вселенной Гарри Поттера! Откройте магический блокнот для рисования, и он станет
322 руб
Раздел: Блокноты художественные

65. Степные реки Краснодарского края

66. Сравнительная характеристика Калининградской области и Приморского края

67. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.

68. Культура и быт Тамбовского края в XVIII в.

69. Русская армия от Петра 1 до Александра 2

70. О репрессиях в Алтайском крае в годы второй мировой войны
71. Причины поражений советской армии в начале ВОВ
72. Получение взятки ст.311 УК Республики Казахстан

73. Избирательная система в Алтайском крае

74. Імпресіонізм, модернизм, символизм, експрессионизм...

75. Фразеология (Поняття про фразеологізм)

76. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.

77. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

78. Развитие образования в Пермяцком крае в конце XIX – первой трети XX веков

79. Тверской край в 1917 году

80. Внешняя и внутренняя политика СССР накануне немецко-фашистской агрессии. Причины поражения Красной Армии на начальном этапе войны

Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x57 мм, 10 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x57 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 10 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Простыня на резинке "Мокко", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Набор для проведения раскопок "Jewerly Excavation. Горный хрусталь".
Набор для проведения раскопок "Горный хрусталь" из серии Jewerly Excavation станет идеальным подарком для юных любителей
373 руб
Раздел: Археологические опыты

81. АРМ для бухгалтерии ВУЗа

82. АРМ бухгалтера "Учет основных средств"

83. Клевета (ст. 129 УК) - уголовное право

84. Получение взятки ст.311 УК Республики Казахстан

85. К вопросу о причинах поражений Красной Армии в первый период Великой Отечественной войны

86. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ
87. Особености налоговых ситем стран Бенилюкса /Особливості податкових систем країн Бенілюкса (Бельгія, Нідерланди, Люксембург)/
88. Состояние малого предпринимательства в Российской Федерации /г.Арсеньев, Приморский край/

89. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

90. Бюджетный процесс в условиях перехода к рыночным отношениям на примере Хабаровского края

91. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

92. Статистистический анализ туризма и отдыха в Краснодарском крае

93. Обеспечение русской армии (конец XV - первая половина XVII вв.)

94. Боевые действия русской армии в середине 19 века

95. Древняя Ассирия: состав армии

96. Изменения в армии в правление Александра II

Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кошка", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений
Набор "Магазин мороженого".
Комплектация: маленькая ложка (2 шт.), шарики мороженого (5 шт.), касса со сканером, рожок для мороженого голубой (2 шт.), рожок для
899 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты

97. Кризис вооружения Русской армии в Первой мировой войне.

98. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

99. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

100. Казанский край в XVII в.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.