Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Роль колективу у формуванні особистості

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

КУРСОВА РОБОТА Роль колективу у формуванні особистості Зміст Вступ . 3 І Колектив і його роль у формуванні особистості . . 5 Поняття колективу у психолого-педагогічній літературі . 5 Сухомлинський В.О. та Макаренко А.С. про вплив дитячого колективу на особистість . 7 Сутність поняття про колектив. Структура і функції колективу. 13 Шляхи розвитку і згуртування колективу. 17 Виховний вплив колективу на особистість . . 19 Специфічні особливості виховання особистості в колективі . 20 ІІ З досвіду роботи . 23 Висновок . 26 Література . . 28 І Колектив і його роль у формуванні особистості 1.1 Поняття колективу у психолого-педагогічній літературі Колектив – це соціальна спільність людей, об'єднана на основі суспільно-значущих цілей, спільних ціннісних орієнтацій, спільної діяльності та спілкування. Важливою категорією педагогіки є виховуючий колектив, який складається з двох взаємопов'язаних, відносно самостійних колективів – колективу вихованців (учнів) і колективу вихователів (педагогічний колектив). В двадцяті роки ХХ століття в вітчизняній теорії виховуючий колектив розуміли як мету виховуючих зусиль педагогів (Є.А. Аркін, П.П. Блонський, Н.І. Іорданський, Н.К. Крупська). Ці ідеї втілились в практиці дитячих закладів С.Т. Шацького, С.М. Рівеса, Н.М. Шульмана і особливо А.С. Макаренка, який сформулював основні принципи і методи управління колективом. Ідеї А.С. Макаренка розвивали Ф.Ф. Брюховецький, Т.Є. Коннікова, В.О. Сухомлинський. В середині шістдесятих років дитячий колектив був охарактеризований як соціально-педагогічна система (А.Т.Куракін, Х.Лейметц, Л.І.Новікова). В вісімдесяті роки сформувалась уява про виховуючий колектив як диференційовану єдність різнотипних колективів дітей та дорослих. В дев'яності роки теорія колективу доповнилась поняттям „виховної системи”. 1.2 Сухомлинський В.О. та Макаренко А.С. про вплив дитячого колективу на особистість В.О. Сухомлинський зробив вагомий внесок у розуміння механізму, психолого-педагогічної суті впливу шкільного класного колективу на особистість дитини. Як і А.С. Макаренко, він вважав, що колектив у духовному житті, у вихованні школярів відіграє значну й своєрідну роль. „Життя і праця в колективі є школою становлення буквально всіх рис особистості. Від того, які ідеї лежать в основі трудових, духовних, морально-етичних взаємин між членами колективу як людської спілки, залежить становлення понять і уявлень особистості про добро і зло, про обов'язок і справедливість, честь і гідність”, – писав педагог . Вплив колективу на особистість Василь Олександрович розглядав як серйозну проблему виховної роботи, адже, будучи дуже складним узагалі, з духовним розвитком особистості він ускладнюється ще більше через багатогранність і різноманітність відносин між дітьми . Для характеристики цих відносин педагог уперше ввів поняття «доторкання людини до людини». Саме через ці «доторкання» колектив і впливає на особистість, а вже від їх (доторкань) характеру залежить, яким є цей вплив: чи він збагачує, чи збіднює, чи навіть руйнує особистість. Бо «життя колективу – це тисячі й тисячі найнесподіваніших і найтонших доторкань людини до людини: серця до серця, думки до думки, радості до горя, радості до радості, щастя до сум 'яття й безнадії .

Тому так важливо, щоб ці &quo ;до­торкання &quo ; творили красу, а не завдавали людям болю» . Вирішальною умовою реалізації виховної ролі цих «доторкань» є знання прихованого механізму їх впливу в процесі спілкування дітей. Помилковим є уявлення багатьох учителів, що цей вплив здійснюєть­ся лише під час зборів, колективних обговорень, бесід на моральні теми тощо. Розробляючи проблему: колектив – особистість – виховання – самовиховання, поглиблюючи розуміння взаємозалежності виховного потенціалу колективу від вихованості кожної особистості, В.О.Сухомлинський виступає проти фетишизації ролі колективу, який багато педагогів розглядають як абстрактну силу, яка стоїть над особистістю і має право на виховну функцію тільки тому, що він колектив, більшість. Йому в абстракції приписувалися виховні можливості. Тому з позиції гуманізму велике теоретичне значення має така думка педагога: «Особистість і колектив – це дві сторони однієї медалі. Без виховання особистості не може бути й мови про колектив як про виховну силу, а виховання особистості немислиме без самовиховання. У широкому розумінні поняття виховання я уявляю собі як гармонію виховання колективу й виховання особистості, а у вихованні особистості одна з провідних мелодій належить самовихованню» . Підсумовуючи погляди В. О. Сухомлинського на механізм виховного впливу колективу на особистість, вважаємо за доцільне зробити такі висновки. На відміну від своїх попередників, які більшою мірою досліджували механізми зовнішнього характеру (спілкування, взаємини, становище особистості в колективі), Василь Олександрович розглядав переважно внутрішні механізми, які пов'язані із психічним станом, реакцією особистості, її власними потребами й свідомим вибором. Він виступав за право особистості як суб'єкта виховного процесу критикувати свій колектив. «Старший школяр глибше усвідомлює свій обов'язок уже не тільки перед певним колективом, а перед суспільством, – вважав педагог. – Це дає йому можливість критично підходити до оцінки не лише особистої діяльності, а й діяльності колективу: в окремих випадках він може бачити, що колектив повинен наполегливіше йти до серйозної мети, до вищих інтересів» . Педагог відповідно до потреб часу і згідно з об'єктивними зако­номірностями розвитку особистості вважає дитячий колектив тільки одним із чинників впливу на неї, що зумовлено потребою її всебічного розвитку. Отже, визнаючи можливість «мудрої влади» колективу над особистістю, В.О. Сухомлинський виступає проти його цілковитої влади. «Людина, - писав він, - невичерпне ціле (моральне, інтелектуальне, емоційне, естетичне, творче), і знайти форми розкриття, вираження, розвитку цього цілого тільки в одному колективі через обмежені можливості організації відносин між члена­ми цього колективу - завдання нездійсненне» . А.С. Макаренко обґрунтував взаємозв'язок виховання і вивчення особистості дитини, колективу і особистості, навчання і виховання; показав співвідношення педагогіки з іншими науками, розкрив шляхи узгодження шкільного, сімейного і позашкільного виховання. Проблемі створення гармонії суспільного і особистого інтересу у вихованні Антон Семено­вич присвятив багато років педагогічної діяльності і багато сторінок своїх творів.

У цій гармонії він бачив щастя людини і суть виховання. Виховання в колективі він розглядав як метод спільний для всіх і який у той же час дає можливість розвиватися кожному. Модель учнівського колективу створена А. С. Макаренком, є неперевершеною. Це колектив, який виникає на основі спільної діяльності і спільних цілей, чіткої демократії життя дітей. «Колектив учителів і колектив дітей, — писав Макаренко, — це не два колективи, а один колектив, і перш за все колектив педагогічний». Високий динамізм життя колективу, тісні зв'язки між його членами, відкрите, демократичне обговорення всіх питань на за­гальних зборах, в інших органах учнівського самоуправління поступово стають запорукою здорової громадської думки; періодична заміна активу, рівні вимоги до кожного і обов'язковий звіт за роботу перед колективом стають перегородкою для чванства, зазнайства, бюрократизму. Завдяки А.С. Макаренку в теорію виховання і в практику нашої школи широко ввійшли такі методи виховання, як: організація колективу, формування громадської думки, поєднання поваги з вимогливістю, ство­рення позитивних традицій, використання змагання розумних і мотивованих видів заохочень. Не втратила актуальності і в сучасних умовах макаренківська ідея перспективних ліній, як методу розвитку колективу і особистості. «Виховати людину, — писав А.С. Макаренко, — значить виховати перспективні шляхи досягнення завтрашньої радості». В основу виховання колективу і особистості А.С. Макаренко ставив колективну працю, органічно поєднану з навчанням, грою, спортом. Центральне місце в його системі відводиться поєднанню повноцінної середньої освіти з продуктивною працею на технічно добре обладнаній базі. М. Красовицький вважає за необхідне зберегти усе найкраще, що виправдало себе у виховній практиці педагогів-гуманістів: а) головною метою формування та діяльності дитячого колективу є особистість, її здібності, інтереси, потреби, розкриття творчого потенціалу; б) необхідно зберегти й розширити реальні права дитини у шкільному колективі; в) важливо забезпечити свободу вибору дитиною світоглядних, політичних, релігійних поглядів, її незалежність від офіційних шкільних орієнтирів; г) фундаментальною засадою колективістського виховання є створення у дитячому колективі системи гуманних стосунків, які забезпечують гідне місце кожної особистості, увагу і повагу до її думок, проблем, турбот; ґ) забезпечення свободи кожної особистості в колективі передбачає і певні обмеження, необхідні для її нормального функціонування; д) важливою ознакою і умовою успішного розвитку колективу є визнання спільної творчої діяльності, спільного творення добра, піклування про навколишній світ, про іншу людину; е) сповідування принципу А. Макаренка: «Якщо хто-небудь запитає, як би я міг у короткій формулі визначити сутність мого педагогічного досвіду, я відповів би: якомога більше вимог до людини і якомога більше поваги до неї»1. 1.3 Сутність поняття про колектив. Структура і функції колективу Колектив — соціально значима група людей, які об'єднані спільною метою, узгоджено діють для досягнення мети і мають органи самоврядування.

Он прочитал инструкции раз, потом второй и поморщился.P Что-то не так?P поинтересовался лейтенант-особист.P Нет, все нормально. Забич крука то не штука, то не справа для жолнежа, а то справа для жолнежа голой дупой забич сьежа.P Чего, чего?P не понял лейтенант.P Поговорка польская. Речь в ней идет об убийстве ежей голой задницей.P Особист понимающе хмыкнул.P Обычное дело. Помощь нужна? Я получил приказ оказывать вам любое содействие.P Пока нет, но, похоже, понадобится. Я поразмыслю денек, посоветуюсь с напарником, а потом согласуем варианты совместных действий. Идет?P За неимением специального аппарата для уничтожения бумаг, инструкции пришлось просто сжечь. Возвращаясь домой, Геннадий продолжал крутить в голове полученное задание. Больше всего ему не понравилось то, что оно было слишком общим. Он привык получать более конкретные приказы. Получалось, что майор вовсе не шутил, утверждая, что их посылают для общей оценки ситуации в регионе. Посмотреть, так сказать, свежим взглядом на здешнюю круговерть. И еще, выходило, что главную роль в этом деле отводят Симе, а он только пристяжной

1. Роль класного керівника в організації дитячого колективу

2. Роль прокурора у вирішенні судом цивільного позову у кримінальній справі

3. Секретар керівника

4. Адаптаційно-резервні можливості дітей молодшого шкільного віку

5. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку

6. Інформаційне забезпечення діяльності керівника
7. Керівник і колектив: стиль взаємоспілкування і лідерство
8. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

9. Вікова динаміка розвитку уваги в дітей шкільного віку

10. Класний керівник у сучасній школі

11. Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку засобами ігрової спрямованості

12. Підготовка дітей до шкільного навчання

13. Стан і розвиток пізнавальних процесів дітей молодшого шкільного віку

14. Удосконалення процесу виконання ранкової гігієнічної гімнастики учнями молодшого шкільного віку

15. Особливості прояву емоцій дітей середнього шкільного віку як регуляторів пізнавальної поведінки на уроці фізичної культури

16. Особливості розвитку емпатії у дітей молодшого шкільного віку

Маркеры перманентные, 12 цветов.
В наборе 12 перманентных маркеров. Оставляют след на обратной стороне бумаги.
588 руб
Раздел: Перманентные
Стиральный порошок "Molecola", для цветного белья, с растительными энзимами, 1,2 кг.
Стиральный порошок "Molecola" эффективно удаляет загрязнения, не повреждая волокна ткани, сохраняет насыщенный цвет и
357 руб
Раздел: Стиральные порошки
Ящик с крышкой Darel Box, 41x30x21 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
319 руб
Раздел: Более 10 литров

17. Програма діагностики пізнавальних психічних процесів дітей молодшого шкільного віку

18. Психокорекція дітей молодшого шкільного віку з проблемами в поведінці

19. Психологічні передумови створення позитивного іміджу керівника

20. Дослідження ціннісних орієнтацій у осіб молодшого шкільного віку

21. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

22. Роль НБУ у формуванні банківської системи
23. Суспільно-політична роль Джорджа Вашингтона у формуванні державної незалежності США
24. Роль гри в процесі формування усного мовлення учнів

25. Роль народних звичаїв та традицій у розвитку музичного світогляду дітей дошкільного віку

26. Роль міжособистісних стосунків в становленні трудового колективу

27. Роль інформації в сучасній економіці і формування ринку інформаційних послуг в Україні

28. Роль российских ученных в развитии воздухоплавания

29. Роль углеводов в жизнедеятельности человека

30. Роль конкуренции в экосистемах

31. О роли эксперимента в разработке научных гипотез происхождения жизни

32. Роль материнского генома в развитии потомка

Подгузники "Ушастый нянь", 4 Maxi (7-18 кг), 50 штук.
Детские одноразовые подгузники «Ушастый нянь» изготовлены из особо мягких и дышащих материалов, которые нежно контактируют с
626 руб
Раздел: Более 11 кг
Экологически безопасный стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Стиральные порошки
Багетная рама "Nancy", 40х50 см (цвет - голубой+коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

33. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России

34. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)

35. Нефтяная промышленность России и её роль на мировом рынке сырья

36. Займы органов власти субъектов РФ и их роль в развитии территории

37. Роль государства в экономике

38. Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства
39. Магдебургское право и его роль в социально-экономической жизни городов Беларуси
40. Роль Великой Октябрьской революции для России и мира. Была ли альтернатива февральской революции

41. Банки и их роль в экономике Украины

42. Роль главы государства в обеспечении конституционных прав личности в РФ

43. Международный комитет красного креста и его роль в установлении гуманитарных норм международных конфликтов

44. Таможенные пошлины и сборы и их роль в формировании доходной части бюджета РФ

45. Роль социального партнерства в решении проблем охраны труда

46. Роль СМИ в современном мире (The mass media in the life of Society)

47. Роль поэзии в обучении немецкому языку

48. Трагическая роль русского народа в произведении А.С. Пушкина "Борис Годунов", в опере М.П. Мусоргского "Борис Годунов" и картине В.И. Сурикова "Боярыня Морозова"

Швабра "York. Salsa", с рукояткой.
Сменную насадку Вы замените быстро и без особых хлопот. На конце черенка - пластиковый подвес-держатель. Черенок пластиковый, насадка -
452 руб
Раздел: Швабры и наборы
Набор мисок Mayer & Boch "Фиалки".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: углеродистая сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы
Накладка на унитаз "Бегемотик", белая.
Накладка на унитаз подходит ко всем стандартным туалетам. Кроме того, благодаря краям предотвращающим скольжение легко и твердо
302 руб
Раздел: Сиденья

49. Культурологические и семиотические исследования Ролана Барта

50. Роль моральной оценки в характеристике героев "Тихого Дона" М. А. Шолохова

51. Роль эпизода в поэме Н.В.Гоголя "Мёртвые души"

52. Роль эпизода в романе Л.Н. Толстого "Война и Мир"

53. Роль названия в художественном тексте

54. Сон Обломова. Своеобразие эпизода и его роль в романе
55. Художественная деталь, ее роль и значение в произведениях прозы Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского
56. Роль России и ее место в мировой цивилизации в произведениях русской литературы 18-20 вв.

57. Роль Александра Ярославича Невского в отражении немецко-шведской агрессии

58. Роль Бориса Николаевича Ельцинa в демократических преобразованиях в России

59. Роль семьи в жизни Сталина

60. Роль личности в истории. И. Сталин

61. Отто фон Бисмарк и его роль в образовании Германской империи

62. Роль Эрнесто Гевары де ла Серна в Кубинской революции 1959 года

63. Роль личности в глобальном процессе управления определяющем ход истории

64. Эпоха возрождения и ее роль в истории человечества. Реформация /по курсу "Россия в мировой истории"/ (Учебно-методическое пособие)

Увлекательная настольная игра "Делиссимо", новая версия.
В этой милой игре вам предстоит немало потрудиться, так как вы работаете на известную и уважаемую итальянскую пиццерию «Делиссимо». Её
632 руб
Раздел: Карточные игры
Крышка силиконовая универсальная, 31 см.
Универсальная силиконовая крышка изготовлена из высококачественного пищевого силикона — экологичного и долговечного материала. Не теряет
318 руб
Раздел: Крышки
Форма разъемная для кулича Regent "Easy" круглая, 16x12,5 см.
Форма для выпечки разъемная из алюминия с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Размер: 16x12,5 см.
581 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

65. Роль казачества и братств Западной Руси в борьбе за православие после Брестской Унии

66. Монгольское завоевание Руси: последствия и роль в отечественной истории

67. Роль СССР в становлении новой немецкой государственности в 1945-1949 годах

68. Современные представления о медиаторах лихорадки и их роль в патологии

69. Роль ремоделирования левого желудочка в патогенезе хронической недостаточности кровообращения

70. Строение, свойства и биологическая роль витаминов В-12 и В-15
71. Роль игр для закрепления звуков Р, Ръ и Л, Лъ
72. Галлюциногены (роль особенностей культуры, история открытия и современные взгляды)

73. Налоговая полиция и её роль в системе правоохранительных органов

74. Агрессивное поведение и его роль в организации сообществ млекопитающих

75. Почвы, их происхождение, свойства и их роль в жизни

76. Международные природоохранные организации и их роль в современном мире

77. Роль конкуренции в экосистемах

78. Учение В.И.Вернадского и других ученых о ноосфере и ее роли в развитии земной цивилизации; исторические истоки этого учения

79. Роль дидактических игр в развитии элементарных математических представлений дошкольника

80. Роль высшего образования в воспроизводстве рабочей силы

Треугольные гелевые ручки с глитерами, 12 цветов.
391 руб
Раздел: Цветные
Коврик для ванной "Бусинка" противоскользящий, 34,5х76 см.
Противоскользящий коврик для ванны создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание малышей в ванне. Он
591 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
360 руб
Раздел: Прочие

81. Роль долговременной памяти в формировании орфографического навыка у младших школьников на уроках русского языка

82. Роль и место I четверти 5 класса в системе занятий по ИЗО

83. Роль поэзии в обучении немецкому языку

84. Роль компьютерных игр в успешной адаптации младших школьников к условиям школы

85. Партии, роль и функции в обществе

86. Роль немецких государственных органов в становлении и развитии советского коллаборационизма
87. Фашизм: истоки, сущность, роль в современном обществе
88. Роль СМИ в избирательных кампаниях 1999-2000 гг.

89. Место и роль России в современном мире (З. Бжезинский)

90. Роль транспорта в организации экономического пространства России

91. Роль эмоций в организации поведения

92. Роль темперамента в психическом развитии

93. Роль самооценки в самовоспитании старших школьников

94. Психология: Роль психологической службы в развитии учебной мотивации студента

95. Роль общения со взрослыми в развитии ребенка

96. РОЛЬ ЭТНИЧЕСКИХ СТЕРЕОТИПОВ В МЕЖЛИЧНОСТНОМ ВОСПРИЯТИИ

Набор универсальных прозрачных обложек для учебников, 120 мкм, 232x455 мм, 20 штук.
Материал: ПВХ. Плотность: 120 мкм. Размер: 232х455 мм. В наборе: 20 штук. Цвет: прозрачный.
310 руб
Раздел: Обложки для книг
Увлекательная настольная игра "Этажики", новая версия.
На игровом поле две карты — карта с этажом, на котором находятся игроки, и карта с воздушным шаром. Шар перемещает всех на определённое
632 руб
Раздел: Карточные игры
Магнитный театр "Колобок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Колобок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр

97. Роль темперамента в поведении человека

98. Роль воображения в науке

99. Роль женщины в современном обществе

100. Виды и роль эмоций в жизни человека


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.