Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Соціалізація дітей-інвалідів в Україні

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

1. Проблеми захисту прав дитини в Україні 2. Проблема дітей – інвалідів та можливості реалізації їхніх прав у сучасному суспільстві 1. Проблеми захисту прав дитини в Україні Нинішня державна політика захисту дитинства є складовою загальної цілісної концепції розвитку суспільства України, що відображено в Конституції, Закони України «Про освіту», Закони «Про шлюб і сім’ю», у змінах і доповненнях, прийнятих Верховною Радою щодо порядку усиновлення (удочеріння) дітей, та інших нормативних документах. Проте ці основні законодавчі акти і документи стосовно дітей пріоритетними в державі поки не стали, оскільки головна увага держави сьогодні зосереджена на економіці як балі для розв’язання усіх інших соціальних проблем. Визначаючи пріоритетність інтересів дітей та значення молодого покоління для забезпечення добробуту і виживання людства, у 1991 році Україна приєдналася до Конвенції про права дитини. Виконання умов Конвенції та Всесвітньої декларації потребує цілеспрямованих дій української держави щодо створення сприятливих умов для розвитку дітей. Катастрофічне зниження рівня життя переважної більшості населення призвело до того, що гасло «Усе найкраще – дітям» стало неможливо втілювати у життя. Така ситуація спочатку спостерігалася на рівні суспільства, коли почали руйнуватися соціальні форми перерозподілу благ (занепад суспільної системи дошкільного дитячого виховання, оздоровлення тощо). Тепер вона погіршилася через падіння реальних доходів не лише за межу малозабезпеченості, а й за рівень злиденності, коли не можуть задовольнятися повсякденні елементарні потреби. Низький рівень життя переважної частини населення негативно вплинув на якість життя в суспільстві в цілому. Посилилась екологічна небезпека, яка загрожує в першу чергу дитині. Збільшується дитяча безоглядність, поширюються асоціальні явища серед дітей, знижується якість освіти. Спостерігається деформація життєвих орієнтирів значної частини молоді. У цих умовах особливого значення набувають аналіз становища дітей в Україні, захист прав дитини, а також формування соціальної відповідальності молодого покоління. Ось чому для педагога дуже важливо вміти визначити стосунки дитини з оточенням, їх характер та навчитися впливати на них. Серед розмаїття стосунків науковці виділяють такі основні: ставлення до самого себе, до людей (батьків, учителів, однолітків), до діяльності (навчальної, громадської, суспільно корисної), до світу речей (державної і особистої власності, природи тощо). Об’єктом особливої уваги з боку держави, як наголошується в Конвенції про права дитини, мають буди діти, що живуть у важких соціальних умовах. До категорії таких дітей в Україні належить низка груп: діти – сироти; діти що залишаються без піклування батьків; діти із соціальних сімей; діти, які порушили закон; діти – інваліди; діти із сімей безробітних або ті, що змушені працювати; діти – жертви економічних катастроф; діти, що втекли з дому; діти – наркомани та інші, що зловживають спиртними напоями. Кожна з цих категорій дітей потребує особливої уваги і диференційованого підходу щодо форм захисту.

Це можливо за умови вирішення низки проблем, а саме: економічних, соціальних культурно – психологічних тощо. І все це має позитивно впливати на формування гармонійно розвиненої особистості з високим почуттям відповідальності, прав і свободи. Ідеї та основні принципи Конвенції більш детально та розгорнуто викладені у Всесвітній декларації про забезпечення виживання, розвитку і захисту дітей. По суті, в Декларації визначається нова етика щодо дітей та основні рівні реалізації правових норм стосовно дитинства. Відповідно до Декларації слід керуватися принципом «краще – дітям», який полягає в тому, що основні потреби дітей мають бути пріоритетними при виділенні ресурсів як у важкі, так і у сприятливі періоди. Цей процес складається з трьох рівнів: виживання, розвиток і захист. Таким чином, міжнародне співтовариство визначило за необхідне здійснити у першу чергу заходи, що сприяють покращення якості здоров’я, харчування і благополуччю дітей, збереження їх життя. 2. Проблема дітей – інвалідів та можливості реалізації їхніх прав у сучасному суспільстві Традиції соціального захисту дітей інвалідів в Україні мають давню історію і почали формуватися ще у часи Давньоруської держави. Українському народові завжди було притаманне добродійне, милосердне ставлення до людей з тілесними ушкодженнями, важкими недугами, фізичними та розумовими вадами. Так, у правовій системі Давньоруської держави питання соціального захисту скалічених, кульгавих і сліпих знайшли відбуття в «Руській правді», установах князей Ярослава, Володимира, Всеволода. У ті часи членоушкодження, зокрема відняття руки чи ноги, прирівнювалося до вбивства. За цей злочин необхідно сплатити штраф у розмірі 40 гривень, як і за позбавлення життя. В Уставі Ярослава приділяється увага захистові хворої людини від розлучення з чоловіком (жінкою), визначається необхідність підтримки подружжя у важкі хвилини життя. Правова парадигма соціального захисту дітей – інвалідів почала формуватися на початку 50 х років нашого століття після прийняття у 1948 році Всесвітньої декларації прав людини, в якій першочергове значення приділяється підтвердженню принципів віри в права людини і основні свободи. У декларації підкреслюється, що всі люди народжуються вільними і рівними у своїх правах. вони наділені розумом і совістю і повинні діяти один щодо одного у дусі братерства. Повне уявлення про шляхи та основні етапи соціального захисту дітей – інвалідів у усьому світі можна скласти, аналізуючи документи Організації Об’єднаних Націй: Декларація прав дитини (1959), Декларація про права розумово відсталих осіб (1971), Декларація про права інвалідів (1975), Всесвітня програма дій щодо інвалідів (1981), Конвенція про права дитини(1989). Принцип стосовно соціального захисту дітей – інвалідів уперше було викладено в Декларації про права дитини: дитина, яка є неповноцінною у фізичному, психічному чи соціальному відношенні, має бути забезпечена спеціальним режимом, освітою і турботою, які необхідні з огляду на її особливий стан. У Декларації соціального прогресу та розвитку зазначена необхідність надання всебічного соціального забезпечення і послуг, соціальної опіки і страхування всім особам, які внаслідок хвороби і непрацездатності стали інвалідами, а також захисту прав і забезпечення добробуту дітей та інвалідів, що страждають фізичними чи розумовими вадами (ст. 

11). Важливою і копіткою справою є соціальний захист дітей – інвалідів, особливо тих, хто внаслідок особливостей свого захворювання – відхилені у психічному розвитку, обмеженої здатності до самообслуговування тощо – виховуються і навчаються вдома. В суспільстві поки що мало змінилися психологічні стереотипи щодо інвалідів. Невігластво, зневага, заборони, забобони, страх – ось ті причини, що стоять на заваді розвиткові здібностей інвалідів і призводять їх до ізоляції. Тому проблема інтеграції людей з особливими потребами тісно пов’язана із завданням допомогти всім здоровим людям знайти шляхи спілкування із співгромадянами, яких природа обділила слухом чи зором, можливістю вільно пересуватися і повноцінно сприймати світ, – і не за рахунок окремих акцій милосердя. А шляхом створення комплексної системи соціальної захищеності, адаптації цієї категорії людей. Ось чому необхідно, сформувати державну правову політику стосовно соціального захисту дітей – інвалідів, вирішити питання кадрового забезпечення і фінансування соціальних служб. Нові універсальні норми стосовно соціального захисту дітей – інвалідів, а також норми, які гарантують їм основні права людини, включаючи права на життя, розвиток і повністю участь у соціальному і культурному житті, здобуття повної освіти і доступ до інших сфер життя, необхідних для їх індивідуального розвитку і покращання їх добробуту, сформульовані в Конвенції про права дитини. У ст.23 Конвенції підкреслюється, що неповноцінна в розумовому або фізичному відношенні дитина має вести повноцінне життя в умовах, які забезпечують її гідність, підтримують почуття впевненості в собі і полегшують її активну участь у житті суспільства. Допомога дитині має надаватися безоплатно, з урахуванням її особливих потреб., і має на меті забезпечення ефективного доступу до освіти, професійної підготовки, медичного обслуговування, відновлення здоров’я, відпочинку, підготовки до трудової діяльності у такий спосіб, який сприяє створенню можливостей для залучення дитини до соціального життя та її розвитку, включаючи культурний і духовний. Правові засади щодо задоволення особливих потреб дітей – інвалідів у соціальному захисті, навчанні, лікуванні, соціальній опіці та громадській діяльності визначено у спеціальному законодавстві України. Законодавство України створює правове поле щодо соціальної політики відносно дітям – інвалідів, яке з першого погляду справді забезпечує права в галузі охорони здоров’я, освіти та соціального захисту. На виконання конвенції про права дитини в Україні прийнято Національну програму «Діти України», в якій передбачається покращення життя дітей, які перебувають в особливо складних і надзвичайних умовах. У рамках Національної програми планується розробка і апробація нових форм і моделей закладів для дітей з фізичними та розумовими вадами розвитку (виїзний ліцей, школа вдома, інтегроване навчання), створення центрів медико – соціальної реабілітації для дітей інвалідів з урахуванням їх нервової системи, розробка та реалізація навчальних планів, програм і методик, які б забезпечували здобуття середньої освіти дітьми з тяжкими формами інвалідності вдома.

Розумться, псхолоAчно зрозумле те обурення, з яким було есефами одпхнено приятельську руку "отамана" мнстрв Устимовича. Але тльки з псхолоAчного погляду це зрозумло. З нацонального ж та навть з соцально-полтичного поглядв вони, по сут кажучи, не мали великих пдстав одкидати нмецько-гетьманськ пропозц. Адже вони сам були й проти "соцалзац земл", й проти то невиразно й безладно полтики, яку провадила Ц. Рада в спвробтництв з нмецьким Aенералом. Вони сам хотли змни майже в тому самому напрям, що й було зроблено нмецьким штабом. От тльки не мали на уваз Гетьмана. Але як же бути в буржуазному громадянств без "верховно" влади? Коли Ц. Раду розгнати (проти чого, властиво, есефи дуже не протестували б), то хто ж мав бути на  мсц? Очевидно, якась одна персона. Але не Айхгорн же? Вн  так був увесь час найверховнщою владою. От  було вибрано руського Aенерала Скоропадського. Бо хто ж винен укранцям, що вони не хотли дати свого гетьмана, коли до х зверталося, навть до самих есефв? А що це "гетьман", а не прездент, так це ж для укранцв повинно було бути ще примншим, бо це ж була стара укранська традця, це пдкреслювало нацональний характер укрансько держави

1. Причини десоціалізації дітей в Україні

2. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

3. Соціалізація особистості в процесі художньо-естетичної діяльності

4. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

5. Релігійне виховання підлітків з особливими потребами як умова успішної соціалізації

6. Соціальне середовище та соціалізація особистості
7. Соціалізація індивіда. Девіантне поводження
8. Ігра як фактор соціалізації особистості (психологічний аспект). Філософія ігри

9. Основні засади організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами

10. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

11. Польський соціалістичний рух на Правобережній Україні (ІІ пол. ХІХ-поч. ХХ ст.)

12. Форсована індустріалізація в Україні: мета, планування, методи проведення, джерела, наслідки

13. Оптимізація реконструктивної хірургії монокулярної травматичної катаракти у дітей

14. Особливості організації дипломатичної діяльності в Україні

15. Подолання порушень мовлення у дітей в умовах соціально-реабілітаційного закладу

16. Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку

Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Волна" (цвет: светло-зеленый), 70х140.
Марка предлагает потребителям ассортимент качественных махровых изделий, которые за счет применяемых технологий, расцветок и оформления
627 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Набор детской складной мебели "Азбука" КУ2П/9.
В комплекте: - стол 580х600х450 мм, - стул мягкий 310х270х570 мм, - пенал большой 1 штука. При складывании стола, содержимое пенала
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Записная книга "Bazar", А5, бирюзовая.
Записная книга на резинке. Формат: А5 (130x210 мм). Количество страниц: 192. Основной блок: линейка. Дополнительные разделы: телефоны,
577 руб
Раздел: Записные книжки

17. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

18. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

19. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

20. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

21. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

22. Cтановище дітей та молоді в зарубіжних країнах
23. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві
24. Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення

25. Встановлення походження дітей. Оспарювання батьківства

26. Експлуатація дітей

27. Загальні засади правоохоронної та правозахисної діяльності в Україні

28. Нормативно-правове забезпечення патентної діяльності в Україні

29. Правові відносини батьків та дітей

30. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

31. Відносини батьків і дітей у Стародавньому Римі

32. Індустріалізація економіки в другій половині XIX ст.

Масло детское для массажа "Natura Siberica Little", 200 мл.
Детское масло для массажа предназначено специально для самых маленьких. Органическое масло шиповника восстанавливает и увлажняет кожу.
419 руб
Раздел: Масло для тела
Настольная игра "Баскетбол".
Задача - забить мяч в корзину соперника, используя клавиши по краям игры. Клавиши управляют бойками в отверстиях поля, с помощью которых
620 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг
Горшок надувной дорожный "PocketPotty" со сменными пакетами.
Горшок Pocket Potty от торговой марки Roxy-kids станет незаменимым аксессуаром дома, на прогулке или в длительной поездке с малышом.
560 руб
Раздел: Горшки обычные

33. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

34. Адаптаційно-резервні можливості дітей молодшого шкільного віку

35. Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей

36. Анатомо-фізіологічні особливості сечової та ендокринної систем в дітей

37. Вплив нейроендокринних факторів на клініко-етологічні особливості бронхіальної астми у дітей

38. Гігієнічна оцінка ефектвності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі
39. Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) та бронхіти у дітей
40. Диференційована гіпнотерапія в комплексному лікуванні дітей з неорганічним нічним енурезом

41. Ефективність модифікованого способу лікування розладів акомодації у дітей з астигматизмом

42. Застосування рухливих і спортивних ігор у процесі відновлення координаційних здібностей дітей з діагнозом церебральний параліч

43. Імуногенетична характеристика та критерії формування груп ризику розвитку гастродуоденальної патології у дітей

44. Кінезотерапія при сколіозах у дітей

45. Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони

46. Клініко-патогенетичні аспекти йододефіцитних захворювань у дітей шкільного віку в умовах легкої йодної ендемії

47. Комплексна медико-психологічна реабілітація дітей, які постраждали від надзвичайних ситуацій, на санаторно-курортному етапі

48. Комплексне лікування гнійної хірургічної інфекції кісток та суглобів у дітей

Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", А4, 1 штука, 25 листов, белые.
Этикетки самоклеящиеся для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не слипаются
330 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Настольная игра "Кролики и норы".
Издавна настольные игры, в частности, настольные игры на ловкость, были в мире очень популярным народным развлечением. Все вместе люди
612 руб
Раздел: Игры на ловкость
Моющее дезинфицирующее средство "Ника-Экстра М", 1 л.
Средство для очищения и мытья поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, предстерилизационной очистки
364 руб
Раздел: Для сантехники

49. Масаж як засіб фізичної реабілітації при різновидах сколіозу у дорослих і дітей з порушенням опорно-рухового апарату

50. Методи діагностики ушкоджень нервової системи у дітей і обстеження неврологічного статусу у новонароджених

51. Наукове обгрунтування системи профілактики порушень репродуктивної функції жінок і здоров’я дітей в умовах ендемічного регіону

52. Особливості психічних порушень у дітей з хронічною тонзилогенною інтоксикацією

53. Розлади травлення у дітей раннього віку. Кишковий токсикоз

54. Роль кори головного мозку в системній організації діяльності організму
55. Варіанти аналгоседації при адено-, тонзилотоміях у дітей
56. Вільні амінокислоти крові в діагностиці спадкових хвороб обміну у дітей високого генетичного ризику

57. Глобалізаційні процеси в Україні

58. Розвиток підприємницької діяльності в Україні

59. Бізнес-етика в міжнародних відносинах та особливості етичної бізнес-діяльності в Україні

60. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку

61. Вплив творів образотворчого мистецтва на формування творчої активності дітей

62. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

63. Наступність у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку

64. Особливості адаптації дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення до навчання у школі

Кружка "Ниндзя".
Всем, кто очарован искусством японских самураев, наверняка понравится этот чайный набор: необычная глазастая кружка в тканевой чёрной
524 руб
Раздел: Кружки
Брелок "FIFA 2018. Забивака с подвесками".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
562 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

65. Особливості фізичного виховання дітей з особливими вадами

66. Педагогічні основи правового виховання дітей молодшого шкільного віку

67. Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку засобами ігрової спрямованості

68. Підготовка дітей до шкільного навчання

69. Порушення мовлення у дітей

70. Розвиток рухових якостей дітей в дошкільних закладах
71. Роль народних звичаїв та традицій у розвитку музичного світогляду дітей дошкільного віку
72. Роль сім’ї у фізичному вихованні дітей

73. Страхи дітей молодшого шкільного віку

74. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ

75. Характеристики навчально-виховних закладів для дітей з вадами

76. Шляхи розвитку інтересу до математики у розумово відсталих дітей

77. Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки

78. Розвиток мотивів спілкування дітей дошкільного віку з однолітками

79. Соціалістична Ліга Нового Сходу

80. Методологічні аспекти реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи - концепція "Тандем"

Набор цветной самоклеющейся бумаги №6, А4, 20 цветов, 20 листов.
Набор цветной самоклеющейся бумаги для детского творчества. Обычные цвета, металлик, флюоресцентные.
310 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие
Бумага "Color copy", белая, А4, 350 гр/м2, 125 листов.
Формат: А4. Белизна: 99%. Плотность: 350 гр/м2. Класс А++. 125 листов в пачке.
708 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Качели детские подвесные "Вятушка С".
Предназначены для развлечения, отдыха и физического развития детей в возрасте от 3 лет. Допустимая нагрузка до 30 кг. Материал: металл,
613 руб
Раздел: Качели

81. Негативні емоції у дітей 11-13 місяців як прояв прив’язаності до батьків

82. Особливості прояву емоцій дітей середнього шкільного віку як регуляторів пізнавальної поведінки на уроці фізичної культури

83. Особливості розвитку емпатії у дітей молодшого шкільного віку

84. Особливості уваги дітей молодшого шкільного віку

85. Програма діагностики пізнавальних психічних процесів дітей молодшого шкільного віку

86. Психокорекція дітей молодшого шкільного віку з проблемами в поведінці
87. Психологічні особливості дітей з затримкою психічного розвитку
88. Розвиток комунікативних здібностей дітей дошкільного віку

89. Емоційна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі

90. Проблема адаптації ліворуких дітей

91. Альтернативні форми виховання дітей-сиріт

92. Процес попередження адиктивної поведінки дітей і підлітків

93. Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

94. Формування здорового способу життя дітей з неблагополучних сімей

95. Особливості проведення занять з фізичного виховання з дітьми-інвалідами

96. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

Карточная игра "Уно".
Уно – это популярная настольная игра, широко известная по всему миру. В каждом раунде, первым избавляйся от всех карт, набирая очки за
389 руб
Раздел: Колоды карт
Вешалка для одежды напольная ТД-00014, две перекладины, 800x430x1550 мм.
Длина: 80 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1078 руб
Раздел: Вешалки напольные
Стульчик-подставка "Тачки".
Многофункциональный детский стульчик-подставка - для более комфортного пользования унитазом и умывальником. С антискользящим прорезиненным
459 руб
Раздел: Подставки под ноги

97. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

98. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

99. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

100. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.