Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Соціальний психолог як учасник соціальних змін

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Вступ Дискусії про кризу західної соціальної психології, що розгорнулися в 70-ті роки, були викликані не тільки внутрішніми протиріччями розвитку самої науки. Важливу й, бути може, головну роль зіграли труднощі в рішенні прикладних завдань і пов'язане із цим падіння в суспільній думці престижу соціальної психології, визнання за нею нездатності ефективно вирішувати актуальні соціальні проблеми. Як і ряд інших суспільних наукових дисциплін, соціальна психологія пройшла у своєму розвитку етапи скептичного відношення до неї в довоєнний період, безмежної поваги й завищених очікувань, що підкріплювалися необґрунтовано щедрими обіцянками соціальних психологів, у післявоєнний період до кінця 60-х років і, нарешті, з 70-х років вступила в етап гострої критики «праворуч» за практичну безпорадність, відхід в «камерні», чисто академічні проблеми, а «ліворуч» - за перетворення науки у слухняний інструмент соціального маніпулювання. Таким чином, висуваючи свою альтернативу, західноєвропейські соціальні психологи були змушені вирішувати, крім академічних питань, проблему соціальної правдивості їхньої науки. Як вплинули теоретичні установки (моделі людини й суспільства, прагнення до системного аналізу соціального процесу, уявлення про предмет соціальної психології) на теорію й практику прикладної соціальної психології Західної Європи? Чи вдалося західноєвропейським соціальним психологам за допомогою нової методології зробити їхню науку ефективним засобом рішення соціальних завдань? Для відповіді на ці питання необхідно розглянути відношення до цінностей як регуляторам прикладного дослідження; відношення теоретичної й прикладної науки; специфіку й відношення методів теоретичного й прикладного дослідження; основи нової парадигми прикладного дослідження; роль соціальних психологів у рішенні соціальних завдань. 1 Відношення до цінностей як регуляторам прикладного дослідження У дискусіях 70-х років у Західній Європі був остаточно розвіяний міф про ціннісну нейтральність соціальних наук. Образ об'єктивного вченого, що безпристрасно дивить на соціум, зник зі сцени під впливом усвідомлення вирішальної ролі ідеології й ціннісних орієнтацій, що функціонують у суспільній, груповій і індивідуальній свідомості, у виборі й рішенні соціальних проблем. Як писав відомий англійський соціальний психолог Дж. Тернер: «Деякий клас соціальних явищ визначається кимсь як соціальна проблема», а потім передбачається, що соціальна психологія може поправити положення. на жаль, соціальні проблеми рідко визначаються на основі соціально-психологічних критеріїв; більш часто вони встановлюються, виходячи з політичних і ідеологічних ціннісних суджень». Неважко догадатися, яка соціальна група ховається за мрячним «кимсь». Давно не секрет, що саме правлячі класи ставлять завдання перед прикладними науками й фінансують їхнє рішення. Вони ж оцінюють ефективність прикладних досліджень і блокують через систему відповідних соціальних інститутів дослідження «небезпечних» в ідеологічному відношенні проблем. Так, наприклад, соціальними психологами замічено, що безробіття повинна була досягти астрономічних розмірів, щоб стати об'єктом нечисленних прикладних досліджень.

Таким чином, ідеологічна регуляція при виборі соціальної проблеми, здійснювана ззовні замовником на соціально-психологічні знання, - явище досить відоме в академічних колах соціальних психологів Західної Європи. Настільки ж широко усвідомлюється факт внутрішньої регуляції прикладного дослідження через ціннісні нормативи як академічних учених, що намагаються вирішувати реальні соціальні проблеми, так і практиків, що прагнуть обпертися на ту або іншу теорію. Опираючись на ідеї И. Ізраела, Г. Брейкуелл у своїй книзі «Моделі в дії: використання теорії практиками» показала, як ціннісні посилки теоретиків, зафіксовані у відповідних концепціях, переломлюючись у діяльності практиків, реалізуються у фактичному рішенні соціальних проблем. По її вираженню, не практики використовують теорію, а «теорія використовує практиків». Звідси досить своєрідні цілі всієї роботи: навчити практиків а) виявляти вихідні (у тому числі ціннісні) постулати, на яких заснована та або інша, обирана ними для керівництва теорія; б) усвідомлювати власні вихідні установки й ціннісні нормативи, що регулюють їхня діяльність. Звертаючись до практиків, Г. Брейкуелл розкрила перед ними ціннісну, «упереджену» природу будь-якої теорії соціального поводження й соціального процесу. Вона попереджала, що за кожною теорією коштує певний світогляд, що задає якийсь спосіб мислення й сприйняття й може блокувати інші способи бачення явищ. На закінчення Г. Брейкуелл сформулювала десять положень, які, на її думку, дозволять практикам раціонально вибирати й плідно застосовувати різні теоретичні моделі. 1. Моделі не повністю описують явища, які покликані пояснити або пророчити. 2. Моделі пов'язані з явищами набором посилок, яких мають довільний характер. 3. Оскільки моделі соціальних явищ існують у соціальному світі, вони можуть змінити його так, що самі втратять пояснювальну силу. 4. Оскільки посилки (у силу їхньої довільності) не підлягають порівняльній оцінці, порівнювати моделі один з одним неправомірно. 5. Моделі повинні оцінюватися з погляду їхніх власних посилок, як якби інші моделі не існували. 6. Практикам необхідно вибирати з наявних моделей ту, котра щонайкраще відповідає актуальним практичним цілям. 7. Оцінка моделі щодо мети визначається знанням про можливі наслідки застосування моделі, тому апріорна пропаганда тієї або іншої моделі може створювати помилкове уявлення про її цінність. 8. Оцінки двох моделей щодо однієї й тієї ж мети не порівнянний, тому єдиний критерій порівняння - це суб'єктивне ціннісне судження про те, яке з відповідних двох практичних дій варто вважати успішним. 9. Кожний практик, ідучи від практичного рішення, може побудувати свою власну модель і тому стати теоретиком. 10. Практики не завжди вибирають модель за критерієм ефективності, оскільки вона може бути також засобом раціоналізації у фрейдівськом змісті, засобом демонстрації своєї прихильності груповим нормам і т.п. У цитовані вище положеннях наочно виражена широко розповсюджена в прикладній соціальній психології тенденція до еклектичного застосування самих різнорідних теоретичних моделей.

Ця тенденція зводиться тут в основний принцип з єдиною вимогою - усвідомлювати це, з огляду на довільність вибору моделі, що ґрунтується на такому суб'єктивно-ціннісному критерії, як успішність практичної дії. Робота Г. Брейкуелл - типовий приклад сполучення традиційного прагматичного підходу з характерним для альтернативної парадигми увагою до цінностей як регуляторам наукового дослідження. 2 Відношення теоретичної й прикладної науки У традиційній соціальній психології теоретичні й прикладні дослідження представляють дві відносно автономні частини цієї науки. Уперше положення про цьому «згубному розколі» було сформульовано американським соціальним психологом Р. Хельмрайхом. Відзначений розрив став предметом різкої критики. Учасники дискусії про соціальний правдивості соціальної психології пропонували як головний спосіб його ліквідації стимуляцію інтересу академічної науки до реальних соціальних проблем. Очевидно, представники теоретичної соціальної психології відгукнулися на цю пропозицію. У всякому разі, кількість досліджень, що йменуються прикладними, зросло й становить нині більше половини всіх публікацій у соціально-психологічних журналах. Вся ця діяльність по підвищенню соціальної релевантності соціальної психології відбувається на загальному тлі, для якого характерний явний поворот (з різним ступенем глибини й щирості) психологічної науки до реальних проблем людського життя. У цьому плані ілюстрацією може служити еволюція психології у ФРН у період 1960-1975 р. Вона виглядає в такий спосіб. Психологія у ФРН в 60-е роки через освоєння основних принципів неопозитивізму міцно закріпилася у своїй орієнтації на природниче-науковий підхід. Однак в 1968 р. з'їзд, психологів ФРН констатував, що знання, добуті відповідно до прийнятої орієнтації, практично не застосовні, не володіють зовнішньої валідностью. З початку 70-х років психологія у ФРН систематично звертається до проблеми практичного додатка знань академічної науки. Кожні два роки готується «спеціальна доповідь» про положення психології, у якому розглядаються проблеми підготовки кадрів, ступінь участі психологів у практичному житті й т.п. Однак, на думку авторів огляду, це скоріше зовнішня, «вербальна» (по їхньому вираженню), реакція на вимоги практиків, деяких учених і студентів. В основному розвиток академічної науки йде по колишньому, неопозитивістському шляху. Таким чином, по суті розрив зберігся. Переважна більшість соціально-психологічних досліджень не знаходить відгуку в реальному житті. Термін «прикладна» уживається скоріше для демонстрації того, що вчений також стурбований проблемами, над якими б'ється суспільство. Більша частина досліджень поставляє дані, які застосовні лише потенційно. Хто їх буде застосовувати, у яких умовах, з якими шансами на успіх - всі ці питання звичайно опускаються, оскільки дослідників більше хвилюють звичайні академічні проблеми: внести вклад у науку, опублікуватися в престижному журналі й т.п. У таких журналах майже не публікуються результати робіт реальних практиків. Більше того, із класифікації Р. Хельмрайха ця численна група випала зовсім.

Головним носм ц мфолог нин, однак,  вже не мперський Центр (хоч його полтичний, економчний , власне, культурний та нформацйний вплив усе ще лишаться значним),  навть не росйськомовн комунсти Украни, з хньою ностальгю за СССР  КПСС. ¶мперсько-росйська мфологя в колонально-креольськй, малоросйськй модифкац стала суттвою частиною деологчних установок та орнтацй не лише росйського, а й укранського, головним чином росйськомовного, населення Украни. На жаль, дос так званий комплекс малоросйства розглядався, як правило, в контекст пропаганди, а не науки, в контекст бльш-менш проникливо, але незмнно викривально антиколонально публцистики, [66] а не, скажмо, антрополог, соцально психолог чи психоаналзу. Тим часом перед нами типовий, описаний класиками культурно антрополог, приклад засвоння аборигенами колонально точки зору на себе як на недонарод з недомовою, недокультурою, недорелгю  т. д.  т. п. Це - прийняття фальшивого й самопринизливого self-image (уявлення про себе), нав'язаного колонзаторами, - в даному раз, уявлення про таку соб спваючу  танцюючу Малоросю (за Гоголем), котра коли й мала якесь самобутн минуле, то майбутнього вже аж няк мати не може

1. Соціальна психологія як наука

2. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

3. Явище альтруїзму як категорія соціальної психології

4. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

5. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

6. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели
7. Ожиріння як медико-соціальна проблема
8. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

9. Аналіз соціальної ситуації в рамках предмета соціальної психології

10. Відносини академічної й прикладної науки. Типи соціальних психологів

11. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу

12. Предмет дослідження соціальної психології

13. Про практичність соціальної психології

14. Соціальна психологія кінця XX початку XXI сторіччя

15. Соціально-психологічний підхід до вивчення подружніх конфліктів

16. Теоретична база соціальної психології

Дождевик Bambola для колясок, маленький.
Тент защитный (дождевик) с окном на липучке, на детскую коляску - "трость". Состав: пленка ПВХ. Размер: 70х65х35 см.
354 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Стержень для шариковых ручек "Quink Flow", синий, толщина линии M.
Стержень для шариковых ручек. Цвет чернил: синий. Толщина линии письма: M.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз алюминиевый для варенья, 34 см.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
525 руб
Раздел: 10 литров и менее

17. Виникнення соціальної роботи як професії

18. Соціальна робота з хворими на алкоголізм

19. Соціологія як соціальна система

20. Соціальна політика та соціальне партнерство

21. Ігра як фактор соціалізації особистості (психологічний аспект). Філософія ігри

22. Ландшафт, як природно-територіальний комплекс
23. Вклад Хьюго Мюнстерберга в розвиток індустріальної психології
24. Соціологія як наука

25. Соціологія як наука. Військова соціологія в системі соціологічного знання

26. Цивільний позивач та цивільний відповідач як учасник кримінального процесу

27. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток

28. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

29. Право як спеціальне соціальне явище

30. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

31. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

32. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Лоток вертикальный, 3 отделения, черный.
Ширину секций данного лотка можно регулировать. Секции маркируются сменной линованной табличкой. Количество секций: 3. Ширина: 230 мм. Цвет: черный.
301 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

33. Соціально-трудові відносини як система

34. Управління, як соціальний феномен

35. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

36. Зміст і форми роботи соціального педагога з різними типами сімей

37. Лабораторне експериментування в соціальній психології

38. У пошуках свого шляху: етнопсихологія, соціально-політична психологія та психологія підприємництваа
39. Бідність як соціальна проблема
40. Культура як соціальне явище

41. Прийомна сім’я як об’єкт соціальної роботи

42. Соціальні небезпеки: алкоголізм, тютюнокуріння, проституція

43. Суспільство як цілісна соціальна система

44. Онтологія техніки як соціально-філософська проблема

45. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку

46. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

47. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

48. Соціальні групи

Резак для бумаги с ковриком.
Обеспечивает аккуратный и ровный отрез бумаги, фотографий и плакатов. Подходит для формата А4 (максимальная длина реза 350 мм). Безопасен
1073 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Фломастеры-кисти "Trendy", 12 цветов.
Набор фломастеров-кисточек. Предназначены для рисования на бумаге и картоне. В наборе: 12 цветов. Характеристики: - круглый пластиковый
342 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сахарница с ложкой "Гуси", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы

49. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

50. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

51. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

52. Роль власності у соціально-економічних процесах

53. Соціальна екологія

54. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»
55. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні
56. Соціальне та особисте страхування

57. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

58. Соціальна інфраструктура України

59. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

60. Розвиток соціальної географії в СРСР

61. Історія соціально-економічної географії світу

62. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

63. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

64. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

Точилка механическая "KW-trio".
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Размер: 95x65x100 мм. Расцветка представлена в ассортименте, без возможности выбора.
482 руб
Раздел: Точилки
Стиральный порошок "Molecola" для белого белья и цветного детского белья, экологичный, 1,2.
Экологичный стиральный порошок для детского белья ТМ Molecola является безопасным как для детей с первых дней жизни, так и для окружающей
357 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Набор цветных карандашей "Noris Club", 24 цвета.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
377 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Соціальна держава

66. Соціальна обумовленість державної служби

67. Соціальне партнерство в Україні

68. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

69. Сутність та соціальне призначення держави

70. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України
71. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років
72. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

73. Історія України. Соціально-політичні аспекти

74. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

75. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

76. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

77. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

78. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

79. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

80. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

Игра "Супер Твистер".
Игра "Твистер" известна по всему миру людям от мала до велика. У нее простые правила, которые будут понятны как взрослым, так и
378 руб
Раздел: Подвижные игры, твистеры
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см.
Размер: 90х120 см. Для письма маркерами и крепления листов при помощи магнитов. Перед началом работы удалить защитную пленку. Возможность
2107 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Соковарка алюминиевая (6 литров).
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
1494 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки

81. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

82. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

83. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

84. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

85. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

86. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.
87. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)
88. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

89. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

90. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

91. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

92. Соціально-етичний маркетинг

93. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

94. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь

95. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

96. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

Точилка "Божья коровка", электрическая с контейнером (2 запасных лезвия EG-5009).
Электрические точилки помогут быстро, качественно и без каких-либо усилий заточить карандаши. А яркие и необычные дизайны порадуют детей и
451 руб
Раздел: Точилки
Макси-пазлы "Ягоды", 20 элементов.
Макси-пазлы разработаны специально для маленьких детей. Крупные крепкие детали удобны для захвата детской ручкой. А красочное оформление
426 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Рюкзак "Basic. Чемпионат мира по футболу 2018", 30х41х13 см.
1 большое отделение с 1 внутренним отделением. 1 накладной карман спереди. Удобные лямки, позволяющие регулировать длину. Размер 30х41х13
1150 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

97. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

98. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

99. Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.