Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Районна державна адміністрація

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

1. Коротка характеристика .3 2. Структура Новотроїцької районної державної адміністрації .7 3. Опис структурного підрозділу .8 4. Посадові інструкції .15 5. Аналіз зведеного районного бюджету за 9 місяців .22 1. Коротка характеристика У жовтні 2008 року я проходив практику в адміністрації Новотроїцького району. У цьому пункті я дам коротку характеристику цієї організації. Районна державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади, що в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території Новотроїцького району, а також реалізує повноваження, делеговані їй районною радою. Районна державна адміністрація діє на підставі основного закону – Конституції України та Закону України “Про місцеві державні адміністрації”. Основними завданнями районної державної адміністрації є: 1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; 2) забезпечення законності та правопорядку; додержання прав і свобод громадян; 3) виконання державних, обласних та районних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку; 4) підготовка та виконання районного бюджету; 5) звіт про виконання бюджету та відповідних програм; 6) взаємодія з органами місцевого самоврядування; 7) реалізація інших наданих державою, а також делегованих Новотроїцькою районною радою повноважень. Нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації: 1. На виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, власних і делегованих повноважень голова районної державної адміністрації видає розпорядження, а керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації – накази. 2. Розпорядження голови районної державної адміністрації, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання на території району всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами та громадянами. 3. Розпорядження голови районної державної адміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію. Ці акти доводяться до їх виконавців, а при потребі – оприлюднюються. 4. Розпорядження голови районної державної адміністрації нормативно-правового характеру підлягають державній реєстрації в районному управлінні юстиції і набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію. 5. Розпорядження, які стосуються прав та обов'язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію. В своїй діяльності районна державна адміністрація керується слідуючими нормативно-правовими актами: 1.

Конституція України. 2. Закон України “Про місцеві державні адміністрації”. 3. Закон України “Про державну Службу”. 4. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”. 5. Закон України “Про боротьбу з корупцією”. 6. Закон України “Про державну статистику”. 7. Закон України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”. 8. Закони України “Про фізичну культуру і спорт”, “Про освіту”, “Про інформацію”, “Про пенсійне забезпечення”. 9 .Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”. 10. Закони України “Про оплату праці”, “Про відпустки”, “Про зайнятість населення”, “Про охорону праці”. 11. Закон України “Про бюджетну систему України”. 12. Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”. 13. Земельний кодекс України. 14. Кодекс законів про працю. Нормативно-правові засади діяльності Організацію повноважень та порядок діяльності районної державної адміністрації визначають: 1. Конституція України від 28.06.1996 р. (ст.118, 119): Стаття 118. Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації. Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України. Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України. Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня. Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами. Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня. Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до закону скасовані Президентом України, або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня. Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає обґрунтовану відповідь. Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації. Стаття 119. Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують: 1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади; 2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; 3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх національно-культурного розвитку; 4) підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів; 5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; 6) взаємодію з органами місцевого самоврядування; 7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

2. Закон України &quo ;Про місцеві державні адміністрації&quo ; від 09.04.1999 року. 2. Структура Новотроїцької районної державної адміністрації Керівництво районної державної адміністрації: - Голова - Перший заступник голови - Заступники голови - Керівник апарату 1. Апарат районної державної адміністрації: - Відділ організаційно-кадрової роботи - Сектор з питань внутрішньої політики, зв`язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації - Загальний відділ - Відділ фінансово-господарського забезпечення - Сектор юридичного забезпечення та взаємодії з правоохоронними органами - Державний реєстратор - Сектор контролю - Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи Управління, відділи і служби 2. Управління агропромислового розвитку 3. Управління праці та соціального захисту населення 4. Фінансове управління 5. Управління економіки 6. Відділ у справах молоді та спорту 7. Відділ освіти 8. Відділ культури і туризму 9. Відділ з питань надзвичайних ситуацій 10. Служба у справах неповнолітніх 11. Архівний відділ 3. Опис структурного підрозділу Я проходив практику в бюджетному відділі фінансового управління Новотроїцької районної державної адміністрації. Положення про фінансове управління Новотроїцької районної державної адміністрації Фінансове управління Новотроїцької районної державної адміністрації (далі управління) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, підзвітним та підконтрольним голові районної державної адміністрації І Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України. Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, рішеннями районної ради, а також Положенням про фінансове управління. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Герба України і своїм найменуванням. Юридична адреса: 75300, Херсонська обл., с.м.т. Новотроїцьке, вул Леніна, 73. Основними завданнями управління є: забезпечення реалізації державної бюджетної політики в районі, складання розрахунків до проекту районного бюджету і подання на розгляд районної державної адміністрації; підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району, розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат; здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами і організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених районною радою; здійснення загальної організації та управління виконанням районного та місцевих бюджетів району, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету. 6.Управління відповідно до покладених на нього завдань: 6.1.Розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів районного бюджету інструкції з підготовки бюджетних запитів. 6.2.Визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів районного бюджету.

Відомо, що ще в боях за Львів відзначилась школа пробних жандармів. На жаль, автору не вдалося відшукати документи, які містили б інформацію про конкретні здобутки Народної Сторожі у боротьбі зі шпигунством, антидержавними збройними виступами тощо. Але ставлення керівників держави до названої інституції дає підстави вважати, що і на цьому напрямку роботи результати були. Велику допомогу у вирішенні складних організаційних питань надавали співробітники НС державним адміністраціям. Повітовими комісарами були переважно люди малокомпетентні, значна їх частина не мала правової підготовки. І, за словами сучасника, саме діяльність "Державної жандармерії уможливила справне функціонування державної машини". На жаль, повітові комісари, військові чини часто давали сторожі безпеки доручення, які виходили за межі її службових обов'язків, що викликало обурення населення і, зрозуміло, на адресу останньої [591]. Хоча і в Державній жандармерії, і в Народній сторожі також не все було ідеально. Наприклад, в підрозділі жандармерії на станції Підволочиськ працювали особи, котрі замість охорони складів військового майна "самі обкрадали магазини й крадене добро або відносили додому в часи вільні від служби, або передавали своїй рідні, що спеціально по те приїздила возами до Підволочиська" [592]

1. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

2. Аналіз бюджету Новотроїцької районної державної адміністрації

3. Фінансове управління Черняхівської районної державної адміністрації

4. Обласні державні адміністрації як суб’єкт адміністративного права

5. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

6. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області
7. Лекарственные растения Джанкойского района
8. Северный экономический район РФ

9. Мiсто Яворiв - районний центр Львiвськох областi

10. Проблема занятости трудовых ресурсов, их численность. Центральный экономический район.

11. Северный экономический район

12. Сравнительная характеристика хозяйства Волго-Вятского и Западно-Сибирского районов

13. Территориально-рекреационный комплекс Подольского района

14. Характеристика Дальневосточного экономического района

15. Эколого-социально-экономическая характеристика Цивильского района Чувашской Республики

16. Природно-ресурсный потенциал Восточносибирского экономического района

Подушка "Нордтекс. Зебры", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Детский стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", порошкообразное, 2,5 кг.
Средство для мытья посуды в посудомоечных машинах порошкообразное, начинает действовать сразу, устраняя даже самые сильные
718 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

17. Социалоно-экономическая характеристика Уральского экономического района

18. Если бы я был руководителем Западно-Сибирского района

19. Восточно – Сибирский экономический район

20. Машиностроение Поволжского экономического района

21. Оценка инженерно-геологических и гидрогеологических условий района строительства /Пояснительная записка к геологическому разрезу 2 по карте №5/

22. История Шапшугского района
23. Отчет о прохождении производственной практики в инспекции Министерства по налогам и сборам по ?????????? району г. Минска
24. Культурные памятники Кировского района города Санкт-Петербурга

25. Державно-конституцiйнi традицii козацькоi доби

26. Северо-Западный АО и район Хорошево-Мневники

27. База данных - Бактериологическая испытательная лаборатория Боханского района

28. Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)

29. Распространение и профилактика гиподерматоза крупного рогатого скота в СПК "Некрасовское", Нижнеомского района, Омской области

30. Районные суды

31. Экология Туймазинского района Республики Башкортостан

32. Исследование аспектов применения атомной энергии для решения проблем энергоснабжения районов Крайнего Севера

Накладка на унитаз "Disney. Тачки" (красная).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья
Садовый домик.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Размеры
308 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор "Стучалка", 6 гвоздиков.
Игрушка стучалка имеет вид скамейки, в которой забиты шесть разноцветных гвоздей. Все части набора деревянные, что не дает малышу
409 руб
Раздел: Стучалки, гвозди-перевертыши

33. Теплоснабжение жилого района г. Чокурдах

34. Отчёт по технологической практике (Районная Галаченская Котельная, электроцех)

35. Электрическая сеть района системы 110 кВ

36. Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)

37. Содействие устойчивому ведению сельского хозяйства и развитию сельских районов

38. Организация селекционного процесса в учхозе "Роща" мичуринского района
39. Анализ себестоимости продукции плодоводства в СХПК «Кочетовский» Мичуринского района Тамбовской области
40. Агроэкономическое обоснование севооборотов и обработки почвы в СЗАО Емельяновское Емельяновского района

41. Организация противоэпизоотических мероприятий на Шалинской районной ветеринарной станции

42. Курортный район Санкт-Петербурга

43. Анализ бюджета Кинель-Черкасского района

44. Состояние и пути совершенствования учёта затрат в плодоводстве в СХПК «Кочетовский» Мичуринского района Тамбовской области

45. Совершенствование учёта производства в СХПК «Кочетовский» Мичуринского района Тамбовской области

46. Состояние и пути совершенствования организации финансов в аграрных формированиях на примере ОАО «Бахус» Елецкого района Липецкой области

47. Технико-экономический анализ хозяйственной деятельности районного узла связи (Украина)

48. Центрально Черноземный экономический район

Набор из 2 раций "Секретные рации. Тачки".
В настоящих шпионских играх секретная рация — необходимый атрибут! Один аппарат оставь себе, а другой отдай напарнику — переговоры можно
715 руб
Раздел: Шпионские штучки
Декоративная наклейка-ростомер "Жираф", арт. EZG-1005.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры
Фоторамка "Poster blue" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
584 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

49. «Крылатые предметы» из района р. Янцзы

50. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

51. ВИЩІ ОРГНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ Украiни

52. Вооруженный конфликт с Японией в районе оз. Хасан в 1938 г.

53. Розслідування крадіжок державного та громадського майна

54. Усадьбы Всеволожского района
55. Усадьбы Тосненского района
56. Математическая модель взаимодействия подсистем производства сельхозпродуктов в районных АПК

57. История районов Тропарево и Никулино

58. Военная тематика в современной районной геральдике Москвы

59. Нагорный район

60. История Таганского района

61. Эксплуатация машин в районах пустынно-песчаной местности

62. Формирование техногенных ландшафтов районов расположения

63. ПРИНЦИП организации работы районных судов РФ

64. Державне регулювання комерційної діяльності

Костюм карнавальный "Русалка" (детский), рост 122-134 см.
Детский карнавальный костюм. Рост: 122-134 см.
750 руб
Раздел: Карнавальные костюмы
Брелок-сердечко.
Материал: металл.
347 руб
Раздел: Металлические брелоки
Настольная игра "Четыре времени года".
Очень интересная и полезная игра, являющаяся аналогом классического лото. На одном из четырех игровых полей, каждое из которых относится к
563 руб
Раздел: Лото детское

65. Демографическая обстановка в Западно-Сибирском экономическом районе

66. Поняття та форми державного устрою2

67. Проблемы развития и планирования работы Львовской железной дороги и хозяйство района ее обслуживания

68. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

69. Державній бюджет України

70. Державний контроль
71. Управление финансами района (города)
72. Оценка качества воздуха нефтегазодобывающих районов

73. Природные уровни ртути в некоторых типах почв нефтегазоносных районов Тюменской области

74. Социально - эколого - экономическая ситуация и проблемы природопользования в нефтегазодобывающих районах Сибири

75. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

76. Оценка чистоты атмосферного воздуха по величине автотранспортной нагрузки в районе Кожухово

77. Использование торфяных мелиорантов для реабилитации нефтезагрязненных почв Нефтеюганского района

78. Оценка чистоты атмосферного воздуха по величине автотранспортной нагрузки в районе Кожухово

79. Державний заповІдник дунайськІ плавнІ

80. Анализ современного состояния природной среды в районе ватинского нефтяного месторождения

Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (цвет: синий).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
518 руб
Раздел: Стульчики
Рюкзак для средней школы "Неон", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Доска пробковая "Premium", 60x90, алюминиевая рамка.
Доска пробковая с качественным покрытием, в элегантной рамке из алюминиевого профиля. Изготовлены c использованием наполнителя Softboard,
1054 руб
Раздел: Прочее

81. Центральный экономический район.

82. Добыча благородных металлов и алмазов на территории Дальневосточного района

83. Дальневосточный экономический район

84. Анализ динамики развития топливных отраслей в Уральском экономическом районе

85. Державне і договірне регулювання оплати праці

86. Державне регулювання ринкової економіки
87. Волго-Вятский экономический район
88. Западно-Сибирский экономический район

89. Подільский економічний район

90. Северо-западный район

91. Уральский экономический район

92. Центральный экономический район

93. Державне регулювання економіки

94. Прочтение двух древних надписей из района "Южная Пицена" в Италии с помощью тюркских языков

95. Припинення адміністративних правопорушень

96. Обеспечение безопасности населения и территорий Арктического района Красноярского края от чрезвычайных ситуаций

Шкатулка музыкальная "Два сердца", 22x15x8 см, арт. 24808.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1028 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Настольная игра "Спящие королевы" (делюкс).
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
961 руб
Раздел: Карточные игры
Карандаши цветные "Colorino Kids", трехгранные, 18 цветов + точилка.
Трехгранный профиль. Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная SV технология вклеивания
333 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. О перспективе сохранения биоразнообразия прибрежно-морских биоценозов в районе мысов Фиолент-Айя-Сарыч

98. Содержание калия-40 в почвах берегов водоёмов и лугов отдельных районов Калининградской области

99. Сорго на зерно, силос и зелёный корм. Курская область. Центрально-чернозёмный район

100. Учет затрат и анализ себестоимости молока в колхозе «Россия» Лысковского района Нижегородской области.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.