Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Сутність та види прибутку

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Поняття прибутку. Бухгалтерський, економічний і нормальний прибуток. Максимізація прибутку: два підходи Прибуток — це грошове вираження між вартістю реалізованої продукції і витратами на її виробництво. В умовах ринкової економіки він є узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності підприємств, метою їхньої діяльності. Розрізняють прибуток обліковий (бухгалтерський), економічний і нормальний. Бухгалтерський прибуток — це різниця між ціною реалізованої продукції і витратами на її виробництво. Нормальний прибуток — це винагорода за підприємницьку діяльність, складова витрат виробництва. Економічний прибуток — це різниця між обліковим і нормальним прибутком. Головним критерієм визначення реальної прибутковості підприємств вважають величину економічного прибутку. Вона показує, наскільки обліковий прибуток перевищує нормальний: ЕП = ОП - НП, де ЕП, ОП, НП — відповідно економічний, обліковий і нормальний прибуток. Отже, економічний прибуток виникає тоді, коли загальна виручка перевищує всі зовнішні та внутрішні витрати. До складу останніх входить нормальний прибуток на капітал у вигляді відсотка. Прагнення отримати якомога більший прибуток стимулює підприємців ефективніше використовувати економічні ресурси, знижувати витрати, впроваджувати досягнення науково-технічного прогресу, освоювати нові виробництва. Шляхи максимізації прибутку Максимізація прибутку – максимізація різниці між валовим доходом і валовими витратами ( R – C). Отже, існують два підходи до максимізації прибутку фірми. Розглянемо їх. Метод порівняння загального доходу і загальних витрат. Ми вже знаємо, що економічний прибуток фірми є різницею між загальним доходом і загальними витратами: ЕР = R – ТС, де ЕР- економічний прибуток ТR- загальний дохід ТС- загальні витрати Економічний прибуток фірми може мати додатне значення, від'ємне і дорівнювати нулеві. Якщо загальний дохід більший за загальні витрати ( R &g ; ТС), то фірма привласнює економічний прибуток (ЕР &g ; 0). Якщо загальний дохід дорівнює загальним витратам ( R = ТС), то економічного прибутку фірма не має (ЕР = 0). Якщо дохід менший ніж витрати ( R &l ; ТС), то фірма зазнає збитків (від'ємний економічний прибуток; ЕР &l ; 0). Розглянемо фірму, яка виробляє цукор. Для цієї фірми побудуємо криві ТС і R та розмістимо їх на одному графіку (рис. 1), оскільки і ТС i R виражені у гривнях. Проаналізуємо співвідношення загального доходу і видатків. На проміжку між 0 і Q1 внаслідок того, що ТC &g ; R, економічний прибуток є від'ємним (-ЕР). У точці А маємо нульовий економічний прибуток (EР= 0). Нульовий EP досягається за обсягу виробництва Q1. На проміжку від Q1 до Q3 EP &g ; 0. рис. 1. Максимізація ЕP методом порівняння R i C У точці В (рівень виробництва Q3) ЕР знову дорівнює нулеві внаслідок того, що R = ТС. Рівень Q3 є граничним. Поза ним фірма має ЕР&l ; 0, тобто збитки на всіх рівнях виробництва вище Q3. Геометрично ЕР є відстанню по вертикалі на будь-якому рівні Q між R і ТС. Оскільки від Q1 до Q3 R є більший за ТС і ЕР є додатним, то фірма буде діяти в межах рівня випуску продукції від Q1 до Q3.

Коли обсяг виробництва становить Q , прибуток ЕР максимальний, бо відстань між R і ТС (довжина відрізка DC) є найбільшою. Зауважимо, що нахили обох кривих — ТС і R — відповідно у точках D і C однакові (дотичні до цих точок паралельні між собою). Отже, порівнявши R і ТС, робимо висновок: найбільш прибутковим для фірми буде рівень випуску продукції Q , це той рівень, за якого ЕР буде максимальним. Метод порівняння граничного доходу і граничних витрат. Побудуємо для фірми, яка володіє цукроварнею, криві MR і МС. Розмістимо їх на одному рисунку (рис.2). З геометричної точки зору МС = ТС: Q — нахил кривої ТС, a MR = R : Q— нахил кривої R. Зауважимо, що нахили кривих визначають точно за умови, що зміни в обсягу виробництва є нескінченно малими. рис. 2. Максимізація ЕР методом порівняння MR i MC Загальним правилом для максимізації прибутку є те, що фірма отримує максимальний економічний прибуток тоді, коли вона виробляє той рівень виробництва (Q ), за якого MR = МС. Це правило є обов'язковим для всіх фірм, незалежно від того, досконало вони конкурентні, чи ні. Геометрично для будь-якого обсягу виробництва МЕР є нахилом кривої ЕР. Отже, можна зробити такі висновки: 1.Якщо MR - МС, то МЕР = 0. Це означає, що ніякого додаткового прибутку, який долучиться до ЕР у результаті виробництва ще однієї додаткової одиниці продукції, не буде отримано. EP за даного рівня виробництва Q є максимальним. Будь-який випуск нижче цього рівня означає, що фірма може нарощувати випуск для збільшення прибутку, і навпаки. Зверніть увагу, що МЕР = MR - МС або МЕР = ЕР : Q. 2. Якщо MR &g ; МС, то існує можливість отримати додатковий прибуток в результаті виробництва додаткових одиниць продукції. Отже, збільшення обсягу продукції є прибутковим. 3. Якщо МС &g ; MR і обсяг продукції зростає, то фірма зазнає збитків: ЕР зменшується, розширювати виробництво неприбутковою. Що стосується нашої фірми, то ми бачимо: на проміжку від 0 до Q MR &g ; МС. Це означає, що кожна додаткова одиниця додає більше до R, ніж до ТС. ЕР зростає, МЕР &g ; 0. В точці Q MR = МС, кожна додаткова одиниця продукції додає щось як до R, так і до ТС порівну. МЕР= 0. Поза рівнем виробництва Q МС &g ; MR і при виробленні додаткової одиниці більше додається до С, ніж до R. МЕР &l ; 0, ЕР падає. Отже, максимальний прибуток (ЕРтах) досягається тоді, коли додаткова одиниця випуску продукції не спричинятиме ні зростання, ні зменшення ЕР: це можливе, коли обсяг виробництва становить Q . Із наведених нижче відповідей виберіть правильну. Обґрунтуйте свій вибір 2.1.Споживча рівновага А) це ситуація, коли споживач купує однакову кількість різних товарів; Б) це ситуація, коли споживач отримує максимальну граничну корисність; В) це ситуація коли споживач отримує максимальну сукупну корисність Г) умовою її досягнення є рівність товару А і товару В Д) умовою її досягнення є рівність граничних корисностей кожного виду товару Е) умовою її досягнення є рівність граничної норми заміщення і відношення цін двох товарів. 2.2. Якщо зросла ціна на автомобілі, як поведе себе пропозиція на бензин А) пропозиція зросте Б) пропозиція зменшиться В) пропозиція не зміниться Г) всі відповіді вірні.

Задача Студент читає журнал і слухає музику, записану на касетах. Загальна корисність від цих товарів наведена в таблиці Кількість Заг.корисність журналів Заг.корисність касет 1 6 12 2 11 21 3 15 27 4 18 29 5 20 31 6 21 32 Ціна журналу 1грн., касети – 3грн. Якщо студент купить 4 касети і 2 журнали скільки грошей він затратить? Яку корисність він отримає від такої комбінації товарів? Чи максимізує студент корисність? При якій комбінації двох товарів корисність виявиться максимальною? Розв’язок: Якщо студент купить 4 касети і 2 журнали він затратить 14 грн. Від такої комбінації товарів він отримає таку корисність: 12 21 27 29 6 11 = 106 Асортимент куплених товарів не задовольняє другий закон Госсена: 29/3 & e; 11/1 , тому максимальної корисності не досягнуто. Якщо студент купить 6 касет і 2 журнали корисність наблизиться до максимальної: 12 21 27 29 31 32 6 11 = 169 Закон Гассена буде виглядати так: 11/1 ≈ 32/3 Тому, можна вважати,що при покупці 6 касет і 2 журналів студент максимально задовольнить свої потреби. Розкрийте суть термінів - карта ізоквант – ряд ізоквант, що характеризує максимально можливий випуск продукції при будь-якому наборі виробничих факторів. - ізокоста – лінія, кожна точка якої відображає однокову суму витрат за різних варіантів поєднання двох ресурсів у виробничому процесі. - ефект масштабу – зміна обсягів випуску внаслідок зміни обсягу всіх виробничих ресурсів в однаковій пропорції. Виконайте графічно вправу: довготермінова рівновага ринку монополістичної конкуренції Мал.1 Рівновага монополістичного конкурента в тривалому періодіНа ринку монополістичної конкуренції, як і при довершеній конкуренції, ціна рівноваги в тривалому періоді рівна середнім витратам на виробництво і фірми не отримують прибуток. Але монополістичний конкурент в тривалому періоді не випускатиме продукцію з мінімальними середніми витратами. Із-за негативного нахилу лінія попиту дотикається кривої середніх витрат зліва від мінімуму останньої. Отже, в стані довгострокової рівноваги у монополістичних конкурентів існують надмірні виробничі потужності і через це гетерогенні блага обходяться дорожче, ніж стандартні. Площа заштрихованого прямокутника на мал.1 представляє «плату за різноманітність» на ринку гетерогенного блага. Література 1. Базилевич В., Лук’янов В.,Писаренко Н., Квіцінська Н. Мікроекономіка: Опорний конспект лекцій. – К: Четверта хвиля, 1998. 2. Косік А.Ф., Гронтковська Г.Е. Мікроекономіка: Навчальний посібник. -К.: Центр навчальної літератури, 2004р. -416с. 3. Ястремський О. І., Гриценко О. Г. Основи мікроекономіки: Підручник. – К.: Товариство «Знання», КОО, 1998р. 4. Стеблій Г. Я. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – Київ: Фірма «УНКОС», Центр навчальної літератури, 2007р. -221с. 5. Горобчук Т.Т. Мікроекономіка. Навчально-методичний посібник. Київ: ЦУЛ, 2002, 236 с.

А відтак основним напрямком подолання небезпеки вважалося поглиблення класового протистояння в селянському середовищі на основі майнової нерівності й суперечностей, а також організація бідніших елементів — через створення комбідів, на боротьбу з «куркульською контрреволюцією». Можна принагідно висловити певну незгоду із міркуваннями В. Верстюка, який, вдаючись до логічних у цілому критичних зауважень щодо положень резолюції квітневого (1919 р.) пленуму ЦК КП(б)У «Куркульська контрреволюція і завдання партії», у деяких відношеннях видаються недостатньо переконливими. Зокрема, однією з найістотніших вад документа (як, втім, й інших партійних документів та й ленінських творів) він виділяє відсутність чітких визначень категорії куркульства, критеріїв її виокремлення[644]. Однак, гадається, при слушності застережень, що в реальній практиці це могло призвести й, насправді призводило, до негативів, селяни в своїй поведінці керувалися не паперовими циркулярами (про сутність та й, навіть, наявність яких мало хто з них взагалі знав, чи підозрював), а конкретним матеріальним становищем і природним прагненням змінити його на краще. І відтак хто є хто на селі, бідняк добре розумів і відчував не за чиїми б то не було дефініціями, а, як мовиться, «на власній шкірі»

1. Сутність та зміст сучасного менеджменту

2. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

3. Сутність та соціальне призначення держави

4. Міжнародні контракти: сутність структура види

5. Сутність та зміст контролю

6. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування
7. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку
8. Сутність та призначення фінансів

9. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

10. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

11. Поняття та сутність менеджменту

12. Сутність витрат та методи їх зниження

13. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

14. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

15. Поняття "культура" та її сутність

16. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

Статуэтка "Мальчик на лошадке", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
436 руб
Раздел: Миниатюры
Точилка "Eagle", синяя.
Работает от батареек 4 батарейки размера АА. Безопасна в использовании. Подходит для карандашей до 8 мм в диаметре. Стальное лезвие. В
325 руб
Раздел: Точилки
Ручка-стилус шариковая "Самый лучший!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

17. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

18. Поняття та сутність ефективності управління

19. Таїнство Хрещення і його сутність

20. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

21. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

22. Антимонопольна політика держави та її сутність
23. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності
24. Маркетингова сутність реклами

25. Форми співучасті та види співучасників у злочині

26. Суспільна свідомість та її структура

27. Суть та види відтворення

28. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

29. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

30. Сутність і значення соціального страхування

31. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

32. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Развивающий центр "Мультикуб", 7 игр на каждой стороне.
Это настоящий многофункциональный игровой центр! На каждой стороне куба - разные развивающие игры. На двух сторонах расположены сортеры -
1890 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

33. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно

34. Харчова цінність та оцінка якості зерна

35. Планування аудиту: необхідність та основні стадії

36. Сутність і структура природно-ресурсного потенціалу

37. Злочинна недбалість, як вид необережності

38. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ
39. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах
40. Принципи та види попередження злочинності

41. Сутність держави

42. Сутність і форми експертної профілактики

43. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види

44. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

45. Сутність багаторівневого (мережевого) маркетингу як бізнесової концепції

46. Сутність міжнародного маркетингу

47. Сутність спонсорства

48. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання

Игра "Удержи юлу".
Хотите, чтобы Ваш ребенок рос ловким, активным и внимательным? Игра "Удержи юлу" поможет ему быстро развить все эти навыки! • В
580 руб
Раздел: Игры на ловкость
Штатив для создания снимков "сэлфи", голубой.
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
328 руб
Раздел: Держатели и подставки
Фоторамка С31-004 Alparaisa "Family" на 4 фотографии, 46,5x38 см (темно-золотой).
Размеры рамки: 46,5х38x2,5 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 2 штуки, - 10х15 см, 1 штука, - 18x13 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4
622 руб
Раздел: Мультирамки

49. Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу

50. Інтелектуальна власність та авторське право

51. Поняття та види часу відпочинку. Щорічні відпустки

52. Сутність корпоративної культури

53. Сутність планування і етапи планування

54. Болонський процес - сутність, концепції, методика
55. Психолого-дидактична сутність процесу навчання
56. Сутність і зміст педагогічної етики

57. Партійні системи: сутність і типи

58. Політична влада: сутність і специфіка

59. Якість та контроль якості продукції

60. Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку

61. Сутність соціальної роботи

62. Геніальність та стать

63. Надпровідність та її використання в техніці

64. Сутність неореалізму

Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 24 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1280 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Портмоне для CD/DVD "Brauberg", на 96 дисков.
Вмещает 96 CD/DVD дисков. Цвета - ассорти (синий, черный, красный, серый). Тканевая окантовка. Застежка - молния. Обложка - пластик. Цвет
487 руб
Раздел: Боксы, сумки для CD, DVD
Шахматы обиходные, деревянные с доской.
Шахматы - настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной доске для двух соперников, сочетающая в себе
660 руб
Раздел: Шахматы

65. Еволюція грошових систем та види грошей

66. Сутність і особливості фінансів

67. Фінансова діяльність та політика держави

68. Право лісокористування, поняття та види

69. Економічна сутність монополізму

70. Ринкова конкуренція: значення та види
71. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік
72. Сутність Кейнсіанської теорії

73. Сутність малої приватизації і сфера її здійснення в Україні

74. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

75. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

76. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

77. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

78. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

79. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

80. Підсудність і її види

16 разноцветных восковых смываемых, треугольных мелков.
Мамы и папы могут быть уверены, что выбрав восковые мелки Crayola, они доставят радость своим детям. С их помощью можно нарисовать
419 руб
Раздел: Восковые
Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда

81. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

82. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

83. Астероїдна небезпека: міфи та реальність

84. Комерційні банки та їх види

85. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

86. Особливості розмноження птахів різних видів на прикладі гусака сірого, журавля та великого строкатого дятла
87. Видовий склад та чисельність птахів лісу
88. Ґрунт та його родючість

89. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

90. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

91. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

92. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

93. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

94. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

95. Кошторис та собівартість продукції

96. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

Бумага "IQ Color", А4, 160 г/м2, 250 листов, черный.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
1124 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Набор игрушек для ванны "Мимимишки".
2 красочные фигурки любимых героев из мультфильма "Мимимишки" доставят ребенку много положительных эмоций в процессе купания.
373 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок, куклы
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: желтый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

97. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

98. Ввод автомобілів до експлуатації та приведення їх у готовність до використання за призначенням

99. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.