Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ Харківський Університет Харчування та Торгівлі Кафедра економіки підприємстваКурсова робота на тему: &quo ; Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення &quo ; Виконавець: студентка ІІІ курсу Економічного ф-та Гр. Е-26 Піменова Катерина Консультант: Ст. викл. Волосов А.М. Харків 2008 ПЛАНВступ 1. Поняття основних засобів, їх класифікація та структура 2. Відтворення основних засобів, види їх оцінки 3. Ефективність використання основних засобів: показники та фактори впливу 4. Аналіз стану та ефективного використання основних засобів на філії „Павлоградвугілля” “Павлоградська автобаза” Висновки Додаток А Список літератури ВступЗ появою підприємств перед їх засновниками поставали питання: &quo ;Як виробляти багато продукції? Як створити підприємство? Що для цього треба? Як ним керувати? &quo ;. Сьогодні ми вже досконально знаємо основну структуру і склад кожного підприємства. Ми можемо сказати, що процес виробництва здійснюється за умови поєднання робочої сили і засобів виробництва. В свою чергу, засоби виробництва складаються із засобів праці та предметів праці у вартісному виразі вони становлять виробничі фонди (виробничі засоби) підприємства, які поділяються на основні та оборотні. Вивчення складу і структури основних фондів - дуже актуальне питання. Воно має велике значення, бо без них неможливий сам процес виробництва продукції або послуг. Адже як, наприклад, може виготовлятися автомобіль без обладнання на якому виробляють кожну деталь згідно зі стандартом. Вручну це зробити майже неможливо. А будинки та споруди в яких автомобіль буде збиратися або будуть виготовлятися деталі? Не на відкритому ж повітрі працювати, де дощі можуть пошкодити і обладнання і продукцію? Якщо не враховувати цього, засновник просто на зможе виробляти продукцію. Основні засоби – це база, без якої не може працювати підприємство в цілому. Основні фонди – це засоби труда, які приймають участь у виробничому процесі на протязі чисельних циклів, зберігаючи при цьому свою натуральну форму і переносять свою вартість на вироблену продукцію. 1. Поняття основних засобів, їх класифікація та структураОсновним завданням функціонування підприємства є виготовлення продукції (надання послуг) в результаті поєднання і взаємодії в процесі виробництва трьох його основних елементів: засобів праці, предметів праці, праці людини. Засоби праці та предмети праці утворюють засоби виробництва, які, в свою чергу, поділяються на основні та оборотні. Сутність останніх розглядається окремо. Під основними засобами розуміють сукупність матеріальних коштів. Які формує і утримує підприємство з метою використання їх в процесі виробництва або постачання виробів, надання послуг, здавання в оренду іншим юридичним особам, здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін використання яких більше одного року або операційного циклу, якщо останній довший за рік. Основні фонди-це сукупність засобів праці, які мають свою вартість і функціонують у процесі виробництва протягом тривалого періоду часу, зберігаючи при цьому натуральну речову форму і переносить свою вартість на вартість виготовленої продукції (надалі послуги) частинами, в міру свого спрацювання.

Основні фонди це найбільш активна частина основних засобів підприємства, яка безпосередньо бере участь у виробничому процесі виготовлення продукції (надання послуг). Основні фонди визначають характер матеріально-технічної бази виробничої сфери на різних етапах її розвитку. Ріст та вдосконалення основних фондів забезпечує безпосереднє підвищення технічної озброєності та продуктивності праці виробничого персоналу. За призначеннями основні фонди поділяються на виробничі і невиробничі. Виробничі основні фонди беруть безпосередню участь у матеріальному виробництві, вони зношуються поступово, переносячи свою вартість на створюваний продукт частинами у вигляді відрахувань на їх амортизацію. До невиробничих основних фондів, які використовуються для надання послуг, відносять фонди житлового та комунального господарства організацій, установ і закладів охорони здоров’я, освіти, науки, культури, мистецтва, фінансових, кредитних і страхових установ, органів управління і оборони, громадських об’єднань тощо, незалежно від зарахування їх на баланс виробничих чи невиробничих підприємств і організацій. На відміну від виробничих основних фондів невиробничі основні фонди не беруть участі в процесі виробництва і не переносять своєї вартості на вироблений продукт. Відтворюються вони тільки за рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства. Незважаючи на те, що невиробничі основні засоби безпосередньо не впливають на обсяг виробництва, збільшення цих засобів пов’язане з поліпшенням добробуту працівників підприємства. Це в кінцевому рахунку позитивно позначається на результатах діяльності підприємства, на зростанні продуктивності праці. Співвідношення окремих видів (груп) основних виробничих фондів, виражених у відсотках до їх загальної вартості на підприємстві характеризує їх видову (технологічну) структуру. На підставі даних про видову (технологічну) структуру основних фондів судять про прогресивні зміни в складі основних засобів, які відбуваються під впливом багатьох факторів. Найбільш вагомими серед них слід виділити такі: науково-технічний прогрес і зумовлений ним технічний рівень виробництва; прогресивні форми організації виробництва; відтворювальна структура капітальних вкладень при формуванні нових основних фондів; розміщення підприємства і його кооперовані зв'язки; вартість будівництва нових об'єктів і рівень цін на технологічне устаткування. В інтересах суспільства і окремих підприємств є досягнення такої видової (технологічної) структури основних фондів, яка дозволяє здійснювати ефективну організацію процесів виготовлення продукції (надання послуг) високої якості та конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках. Тому поряд з намаганнями збільшувати активну частину основних фондів підприємства, яка характеризує підвищення його технічного рівня, треба постійно дбати про необхідну кількість і утримання в належному стані інших груп основних засобів. Досягнення оптимального співвідношення між активною і пасивною частинами основних засобів дає змогу досягти злагодженого функціонування підприємств і високих результативних показників їх діяльності.

Слід зазначити, що видова (технологічна) структура основних фондів підприємств має галузевий характер. Так, в промисловості питома вага будівель і споруд становить в середньому 46-48% (2006 р), машин і устаткування - 42-44% (2006 р) до загальної їх кількості. На транспорті основну питому вагу, майже 65%(2006 р), складають транспортні засоби, значно менше всі інші види основних фондів. Видова (технологічна) класифікація основних фондів промислових підприємств: будівлі, в яких розміщено виробничі підрозділи, склади, адміністративні будинки та ін. споруди, до яких належать естакади, шляхові споруди. споруди для зберігання палива і механізмів, водонапірні башти та ін. передавальні пристрої, де зосереджені електромережі, лінії електропередач, системи зв’язку, водопроводи та газо - теплопроводи промислового призначення. машини та обладнання, до яких належать підйомні крани, транспортери різного призначення, робочі машини та устаткування, вимірювальні та регулюючі прилади і пристрої, лабораторне устаткування, обчислювальна техніка транспортні засоби, до яких належать локомотиви. вагони, автомобілі, всі види електротранспорту та ін. виробничий інвентар та прилади, представлені різноманітними пристроями і приладами, які використовуються у виробничому процесі, спеціальними приладами для зберігання продукції та інструментів, тощо. інструменти, представлені такими видами, які використовуються більше одного року, а їх вартість законодавчо регулюється відповідною кількістю неоподаткованих мінімумів. господарський інвентар, до складу якого належать офісні меблі, телефони, факси, комп’ютерна техніка, яка використовується для проведення облікових операцій та підготовки річних звітних матеріалів. При проведенні аналізу в умовах конкретного підприємства формування кожного виду його основних фондів вимагає більш ґрунтовного врахування його виробничо-технологічних особливостей та особливостей галузевої приналежності. Видова класифікація має важливе економічне значення. Вона широко використовується діючими системами бухгалтерського та статистичного обліку. Так, для встановлення норм амортизаційних відрахувань і розрахунків щорічних сумарних обсягів амортизації згідно з Законом України &quo ;Про оподатковування прибутку підприємств&quo ; застосовують укрупнену групову класифікацію, згідно якої основні фонди підприємства поділяються на такі чотири групи: Перша група - будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, втому числі житлові будинки та їх частини. Друга група - автомобільний транспорт, вузли та запчастини до нього, меблі, побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, включаючи електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматизованої обробки інформації, інформаційні системи, телефони, мікрофони та рації, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування та прилади до них. Третя група - будь-які інші основні фонди, не включені до першої, другої та четвертої груп. Четверта група - електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, їх програмне забезпечення, пов’язані з ним засоби зчитування або друку інформації, інші інформаційні системи, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних товарів (предметів).

Вона викону необхдн для  снування суспльн функц, як, крм усього ншого, полягають у продукуванн, зберганн, поширенн нформац. «Обладнанням», необхдним для виконання цих функцй,  сторична память, символи, звички, характерний спосб мислення та засоби оперування нформацю, причому згадан елементи мають бути комплментарними, тобто зрозумлими усм членам спльноти, прийнятними для них. Комплментарнсть (або комункативна ефективнсть) забезпечу такий рвень функцонування комункативних здатностей  засобв, який, власне,  необхдним для того, щоб великий людський колектив являв собою днсть, спльноту як таку. «Комункативн засоби суспльства, пише К. Дойч, складаються з стандартизовано системи символв, таких як мова та будьяка кльксть допомжних знакових систем (абетки, способи писання, рахування, малювання тощо). Вони включають також нформацю, що збергаться у живй памят, звичках, асоцативних звязках  схильностях членв спльноти, та  матеральних засобах збереження нформац, таких як бблотеки, памятники, покажчики тощо

1. Ефективність використання універсальних різців. Проектування спрощеної конструкції державки різців

2. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів

3. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

4. Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві

5. Ефективність використання ресурсів підприємства

6. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки
7. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності
8. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

9. Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді

10. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району

11. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

12. Ефективність засобів та знарядь лову риб на Каховському водосховищі

13. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

14. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності

15. Оцінка ефективності організації системи розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

16. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

Треугольные цветные карандаши, 24 цвета ( с точилкой ).
Мягкие цветные карандаши треугольной формы, 24 цвета в комплекте с точилкой.
423 руб
Раздел: 13-24 цвета
Сумка-мини для раскрашивания "Клатч", арт. 01948.
Набор для раскрашивания содержит текстильный пенал-клатч, застегивающийся на молнию, а также пять цветных водостойких маркеров. На обеих
359 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Конструктор LEGO "Juniors. Ветеринарная клиника Мии".
Помогай Оливии и Мие лечить заболевших животных в ветеринарной клинике LEGO® Juniors! Вместе с Мией открой клинику и приготовься к
808 руб
Раздел: Больницы

17. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

18. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

19. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

20. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

21. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

22. Інтегральна ефективність діяльності
23. Оцінка фінансового стану підприємства
24. Інвентаризація основних засобів і облік її результатів, складання аудиторського висновку

25. Облік зносу та амортизації основних засобів

26. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА Беларус

27. Оцінка збитку після настання страхового випадку

28. Оцінка кредитоспроможності потенційного позичальника

29. Оцінка та прогнозування конкурентноспроможності ЗАТ "ПриватБанк"

30. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

31. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

32. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

Счеты "Математика".
Благодаря такой интересной игрушке ребёнок очень быстро научится считать! Игрушка состоит из основания, таблички с примерами и 10-ти дуг с
819 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Подарочная расчёска для волос "Полина".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Мягкий пол, универсальный, 60x60 см, бежево-коричневый.
Мягкое модульное универсальное покрытие, предназначенное для дома, детских игровых зон, торговых центров, спортивных залов и площадок
1043 руб
Раздел: Прочие

33. Грошова оцінка земель с. Новомихайлівка та с. Григорівка на території Новомихайлівської сільської ради Миколаївської області

34. Економічна ефективність виробництва

35. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

36. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

37. Економічна ефективність птахівництва

38. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення
39. Енергетична оцінка технологій у сільськогосподарському виробництві
40. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

41. Методи підвищення ефективності виробництва і використання кормів за цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів

42. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

43. Виробництво зерна, його економічна ефективність

44. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

45. Облік запасів і аналіз ефективності їх використання

46. Облік основних засобів

47. Облік основних засобів

48. Облік основних засобів та руху грошових коштів

Ванная комната "Конфетти".
Набор мебели для кукольной комнаты подойдет для кукол размером до 30 см. Комплектность: коврик большой, коврик, флакон - 2 штуки, пробка к
878 руб
Раздел: Ванные комнаты
Антипригарный коврик, многоразовый, 33x40 см.
Антипригарный коврик используется для выпечки кондитерских и хлебобулочных изделий, приготовления пиццы, запекания мяса и рыбы без
311 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Штора для ванной "Рыжий кот", арт. SC-РЕ09.
Штора для ванной Рыжий кот SC-РЕ09 изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко
364 руб
Раздел: Занавески

49. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

50. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

51. Амортизація основних засобів

52. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

53. Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтового покриву південного степу України

54. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України
55. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)
56. Ефективність і дієвість інформаційної діяльності

57. Структура й оцінка економічної інформації

58. Оцінка результату і похибки прямих вимірювань

59. Аналітична маркетингова оцінка ринку квітів

60. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

61. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

62. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

63. Види розподілу ймовірностей й оцінка його параметрів

64. Гемореологічно-імунологічні порушення та ефективність застосування фенспіриду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

Набор перьев для каллиграфии, 5 штук.
В наборе: 5 перьев (для рисования, орнамента, плаката, шрифта и перо с круглым острием).
442 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Для тебя".
Романтическая игра для влюбленной пары. Игроки получают по конверту с 15 заданиями. Каждое из них — это сюрприз для второй половины — фант
590 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Счеты большие "Mapacha".
Благодаря этим красочным счётам малыш очень быстро научится считать! Счёты оснащены 10-ю осями, на каждой из которых расположено по 10
800 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

65. Гігієнічна оцінка третинного очищення стічних вод у біологічних ставах з вищою водяною рослинністю

66. Ефективність модифікованого способу лікування розладів акомодації у дітей з астигматизмом

67. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну

68. Клініко-імунохімічна оцінка ефекту захисту мозку при тяжкій черепно-мозковій травмі

69. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки

70. Клінічна оцінка аналізу видихуваного газу у підлітків із гастродуоденальною патологією
71. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні
72. Характеристика й оцінка функціонального стану системи зовнішнього дихання

73. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

74. Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них

75. Аналіз і оцінка комерційної діяльності ПП РТА "Рубін"

76. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

77. Ефективність праці і її показники

78. Оцінка доцільності правової охорони

79. Оцінка персоналу

80. Праця державних службовців: організація, оплата, ефективність

Сиденье детское для купания (бирюзовый).
Сиденье детское для купания. Материал: пластик. Цвет: бирюзовый. Ширина: 320 мм. Длина: 320 мм. Высота: 222 мм.
325 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Ранец школьный "Animal Club. Tiaras", 32x25x13 см.
Жесткая рельефная анатомическая спинка повышенной комфортности. Анатомический рельеф спинки повторяет естественный изгиб позвоночника, что
1286 руб
Раздел: Без наполнения
Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 70х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 70х70 см.
424 руб
Раздел: Прочее

81. Якість і ефективність управлінських рішень

82. Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів

83. Оцінка формоутворення торцевих фрез профільної схеми різання та розширення області їх застосування

84. Вплив гендерних стереотипів на характер та ефективність спілкування

85. Експертиза, оцінка якості какао-бобів та какао-продуктів і їх митне оформлення при переміщенні через митний кордон України

86. Відтворення основних фондів автомобільного транспорту
87. Використання технічних засобів в процесі тренування
88. Ефективність застосування комплексних вправ при підготовці зв’язуючого гравця у волейболі

89. Аналіз забезпеченості обіговими коштами і ефективності їх використання на Чернівецькому гумовзуттєвому заводі ВАТ "Розма"

90. Критична оцінка теорії і практики фінансово-господарського контролю в історичному аспекті

91. Оцінка фінансового стану підприємства

92. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

93. Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії

94. Гідроекологічна оцінка річки Рось

95. Екологічна оцінка стану водних ресурсів басейну річки Устя Рівненської області

96. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

Пазл "Новогодний праздник", 600 элементов.
Пазл может понравиться детям и взрослым, его можно собирать и всей семьей. При сборке пазла открывается замечательная картина. В комплект
303 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)
Настольная игра "Большая стирка".
"Большая стирка" – забавная настольная игра про дружный поиск парных носков для интернациональных друзей. Помогает развивать
357 руб
Раздел: Карточные игры
Корзина универсальная, 550x170x395 мм.
Материал: пластик. Размер: 550x170x395 мм. В ассортименте без возможности выбора.
390 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

97. Ефективність заходів по покращенню якості води

98. Оцінка стану міської системи м. Рівного

99. Оцінка сучасної екологічної ситуації у світі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.