Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Тенденції розвитку світової демократії

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Реферат з основ демократії Тенденції розвитку світової демократії Демократія зреалізувалася насамперед у країнах Західної Європи та США. Водночас вона стала предметом жорсткої наукової критики. Критичні підходи вітчизняних і західних вчених пов'язані з розумінням того, що, як і будь-який соціальний, суспільний інститут, демократія не може бути найвищою і кінцевою формою людського співжиття, котра забезпечує всім людям стабільне і благополучне існування. Вона має досить багато недоліків, щоб повною мірою відповідати сучасній політичній свідомості. Ідеали політичної демократії і практика реалізації демократичних принципів, як правило, не збігаються у конкретних суспільствах. Сьогодні немає жодної країни з усіма параметрами демократії. Небезпідставно вважається, що демократія, яку ми спостерігаємо не тільки в Україні, а й у багатьох інших державах, не є в прямому розумінні правлінням народу. Останній обирає відповідний політичний режим, який існує сам по собі, прямує власним курсом до наступних виборів. Відомий дослідник проблем демократії та відкритого суспільства К. Поппер зазначає, що дійсність не має нічого спільного з теорією, згідно з якою сам народ, усе доросле населення є і має бути по прану реальним, верховним, єдиним законним правителем. Насправді, народ ніде не править. Правлять уряди і, на жаль, бюрократи, наші цивільні службовці або, як їх називав В. Черчилль, наші безцеремонні панове, яких важко, якщо взагалі можливо, примусити відповідати за свої дії. Капіталістичний розвиток, як відомо, має досить вагомі здобутки у розвитку демократичного устрою суспільства, однак чи дає це підстави говорити про органічний зв'язок, повну адекватність демократії і капіталізму? Подібний політичний фетишизм властивий не всім сучасним західним ученим. Багато з них нещадно викривають больові точки і проблеми капіталістичної демократичної дійсності, їх дослідженням притаманний яскраво виражений соціальний критицизм. Наприклад, П. Кеннеді, один з визначних політологів, не вважає західну цивілізацію якимось ідеальним або навіть оптимальним співтовариством. Він зазначає, що «спроби досягнення гармонії між економічними та політичними структурами ускладнюватимуться тенденціями, що заледве виявлялися трьома поколіннями, а тепер загрожують загострити до краю соціальні відносини і навіть поставити під загрозу саме існування людства». Вчений скептично ставиться до безумовності західної ліберальної моделі для всіх регіонів світу, що важливо мати на увазі й вітчизняним політикам. Водночас він виступає нещадним критиком її американського варіанту. У 1988 р. відомий фінансист Дж. Сорос випустив книгу під назвою «Криза глобального капіталізму: Відкрите суспільство в небезпеці». І хоча пізніше він заявив про помилковість своїх пророцтв, він і тепер стверджує, що глобальний капіталізм несе реальну загрозу свободі й демократії у глобальному масштабі. Дж. Сорос вважає, що ринок сам по собі є аморальним, і правила гри на ньому встановлені не з метою торжества демократії, а з метою одержання надприбутків. Сучасне суспільство засуджують за те, що воно не знаходиться на висоті проголошуваних ним цінностей.

Це засвідчує існування бідності й расової дискримінації, воєн, гуманітарної кризи, в тому числі у сфері демократії. Дійсність зірвала з демократії ореол надприродного начала, політичного фетишизму. Багато хто з дослідників слідом за Жан Жаком Руссо стверджують: якщо брати поняття демократії у всій строгості його значення, то істинної демократії ніколи не було і не буде. Ж. Ж. Руссо, зокрема, писав: «Якби існував народ, який складався б з богів, то він управляв би демократично». Йдеться про те, що демократія не є найвищою і кінцевою формою, в якій політичний розвиток сягає своєї крайньої точки. Це, звичайно, не означає, що сьогодні немає відносно досконалих демократичних форм політичного устрою, проте демократія все ще залишається завданням, яке лише належить розв'язати. Демократія по-різному і на різних рівнях виявляється у політичних структурах сучасного суспільства. Вона не може бути суто національним явищем, хоча й відображає менталітет конкретного народу. Вона не має своїм вихідним началом антропологічне, етнічне або вульгарно-матеріалістичне тлумачення соціальних і моральних якостей людини. Демократія - явище позанаціональне. Це загальний політичний та соціально-етичний стан людства. Вона відображає розмаїття життєдіяльності людей у конкретних соціально-економічних умовах і є категорією не лише форми, а й змісту влади, ЇЇ сутності. Порушення взаємозв'язку сутності, змісту і форми у сфері владовідносин призводить до деформації демократичних підвалин суспільства, що особливо яскраво проявлялося у Радянському Союзі. Водночас не можна сприймати демократію як абсолютне явище з раз і назавжди даними атрибутами. Протилежне судження лежить в основі концепції «чистої» (нерідко її називають плюралістичною) демократії. Одним з активних розробників цієї концепції був К. Каутський, за що був підданий жорстокій критиці з боку інших марксистів. В. Ленін писав: «Історик Каутський ніколи не чув про те, ідо загальне виборче право дає інколи дрібнобуржуазні, інколи реакційні парламенти. Історик-марксист Каутський не чув про те, що одна справа - форма виборів, форма демократії, інша справа - класовий зміст даної установи. Професор Мюнхенського університету Р. Лойфер розуміє під демократією позакласову ідею народного суверенітету з мандатом для кожного з громадян, яким дається можливість «активно брати участь у політичних справах». Він висловлює серйозне занепокоєння «бюрократизованою демократією» і вважає неприпустимим, що бюрократи беруть на себе функції політичного керівництва в умовах «дефіциту часу», виявляють професійну некомпетентність у вирішенні окремих питань. Шукаючи шляхів позбавлення «демона демократії», Р. Лойфер водночас вважає, що цей зловісний феномен однаково неминучий для різних соціально-політичних систем. «Чистої» демократії дійсно не існує, і справа тут не в її класовій чи позакласовій природі, а у соціальному призначенні, залежності від стану розвитку суспільних відносин, від політичної, економічної та культурної зрілості суспільства. Тому вона не може бути нейтральною структурою суспільства. Рівень розвиненості демократії визначається ступенем фактичного здійснення народовладдя.

Мірилом реального демократизму може бути не просто абстрактна «свобода для всіх», формальна рівність, а жива і безпосередня участь кожного у здійсненні народовладдя. Отже, немає загальноприйнятої матриці демократії, але є певний ідеал, що покладений в її основу, - народовладдя. Реальне його здійснення показує ступінь наближеності (чи віддаленості) сучасної демократії до демократичного ідеалу. Безсумнівно, демократія сьогодні досягла вельми значних успіхів. Проте не можна на ній, навіть у найрозвиненіших країнах, ставити печатку досконалості й завершеності. Як і будь-який процес життєдіяльності суспільства, демократія має безперечні переваги і внутрішні суперечності, хвороби, кризові явища. Сучасна демократія не викликає абсолютного політичного оптимізму, її можливості далеко не вичерпані. У забезпеченні процесів демократії ще належить багато чого зробити, а головне - забезпечити відповідність демократичних форм новим суспільним і науково-технічним реаліям XXI століття. Нині дедалі голосніше лунають заяви політологів-технократів про застарілість демократичних форм правління, неможливість реального здійснення істинного народовладдя. Відтак вони закликають до посилення виконавчої влади, встановлення влади олігархів, авторитарних режимів, диктатури еліти. Деякими політиками і соціологами висловлюється думка, що в умовах модернізації суспільства необхідна висока концентрація влади, тоді як демократія припускає широкий поділ влади і повноважень. Проблема олігархічного керівництва особливо гостро постала у пострадянських республіках, в тому числі в Україні. Владу української олігархії професор О. Турчинов називає олігархофренією. Він зазначає, що основою сучасної олігархії в її класичному розумінні є фінансова олігархія, тобто симбіоз фінансових і промислових монополій. В Україні ж клітинну основу цього явища становить влада адміністративно-економічних груп, котрі формувалися за якісно іншим принципом. Це рудиментарні утворення, що виникли на уламках адміністративно-командної радянської системи і отримали доступ до фінансових ресурсів внаслідок належності до державних управлінських структур. У центрі формування і зростання української олігархії стояли не Форди та Гейтси, а банальні, до непристойності, чеховсько-гоголівські чиновники середньої руки, представники спекулятивного, паразитично-посередницького бізнесу, верткі начальники торговельних баз, товарознавці універмагів, легалізовані в період горбачовської перебудови цеховики-підпільники та ін. Волею історії вони були кинуті на передову «великого переділу» компетенцій, повноважень і ресурсів, які до вчорашнього дня монопольно належали державі. За оцінками фахівців, унаслідок злочинної діяльності в Україні з часу проголошення незалежності було отримано і потім «відмито» незаконних прибутків на суму понад 100 млрд доларів США, нелегальна валютна маса становила в 1999 році 8-16 млрд доларів, або 40-80 млрд гривень. Олігархи ніколи не зростали і не вдосконалювалися в нормальному конкурентному середовищі, не виробляли прийнятної для сучасного суспільства корпоративної етики. Своє призначення вони вбачають не стільки в сфері економіки, скільки політики.

Связи с общественностью в сфере бизнеса. М.: Ассоциация авторов и издателей 'ТАНДЕМ". -Издательство ЭКМОС, 1999. Паніна К.В., Головата Є.І. Тенденції розвитку українського суспільства (1994 -1998 pp.). Соціологічні показники (Таблиці, ілюстрації, коментар). -К.: Інститут соціології, 1999. Почепцов Г. Имиджелогия: теория и практика.-К.: "АДЕФ-Укр.", 1998. Почепцов Г. Паблик рилейшнз, или как успешно управлять общественным мнением - М: Центр, 1998. Синяева И.М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности: Учебник/ Под ред. проф. Васильева Г.А. - М.:ЮНИТИ, 1998. Тищенко Ю., Піховшек В. Вибори - 98: як і кого ми обирали. - К., 1998. Уткин Э. А. Конфликтология. Теория и ІІрактика - М.:"ЭКМОС", 1998. Фрейд 3. Массовая психология и анализ человеческого "я" // Фрейд 3. По ту сторону принципа удовольствия.-М, 1992. Хофф Рон. Я вижу вас голым: Как подготовиться к презентации и с блеском ее провести,-М.: Независимая фирма "Класс", 1996. Черкасов В.В., Платонов СВ., Третяк ВЛ. Управленческая деятельность менеджера. -Ваклер, ХОУП, 1998. Шекель В.М. Имиджелогия

1. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

2. Виникнення та стадії розвитку світового ринку

3. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

4. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

5. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

6. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку
7. Світовий досвід розвитку малого підприємництва
8. Перша світова війна. Причини та характер

9. Значення і світова слава Тараса Шевченка

10. Світова продовольча проблема

11. Туриз як галузь світового господарства

12. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

13. Туризм у світовій економіці

14. Західноукраїнська преса часів Другої Світової війни

15. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

16. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

Магнитная игра "Пингвины на параде".
Если вы любите игру «Пингвины на льдине», то вам придется по вкусу и эта игра! Это новое магнитное путешествие маленьких забавных
512 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор для специй "Золотая Серена", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее
Складной дорожный горшок Potette Plus с силиконовой вставкой и пакетами 10 штук.
Комплект дорожных аксессуаров от Potette Plus включает в себя уникальный складной горшок и силиконовую вставку к нему. Дополнительно ещё
2290 руб
Раздел: Прочие

17. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

18. Тенденції розвитку приватного права

19. Світове мовознавство на початку ХХ ст.

20. Англо-германські суперечності напередодні першої світової війни

21. Арабські країни після ІІ світової війни

22. Великобританія після Другої світової війни
23. Головні події Другої світової війни
24. Дніпропетровськ у Другій світовій війні

25. Друга світова війна і Україна

26. Друга світова війна: бойові дії та опірний рух

27. Німеччина після Другої світової війни

28. Поразка Німеччини у Першій світовій війні

29. Причини початку Другої Світової війни

30. Радянський військово–морський флот в роки Другої світової війни

31. Світовий уряд. Масони в Україні

32. Україна в роки Другої світової війни

Крикет "Зоопарк".
Комплект: 4 фигуры, 2 биты, 2 шарика. Длина молоточка: 42,5 см. Возраст: от 3 лет.
548 руб
Раздел: Гольф
Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (2 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
424 руб
Раздел: Фильтры для воды
Бейдж с рулеткой, 54x85 мм.
Рулетка с держателем для бэйджа (горизонтальный). Рулетка вытягивается на 80 см. Крепится при помощи металлического клипа на поясе или к
371 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

33. Українська повстанська армія і збройні формування ОУН у Другій світовій війні

34. Українське питання в політиціпольського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни

35. Вплив другої Світової війни на долю народів Азії та Африки

36. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

37. Українське бароко як явище світової культури

38. Гамлет як герой світової літератури
39. ХІХ століття – золотий фонд світового мистецтва
40. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

41. Аналіз світового досвіду організації лізингових операцій

42. Група Світового Банку та її роль у регулюванні МЕВ

43. Міжнародний кредит у світовій економіці

44. Місце Великобританії у світовій економіці

45. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

46. Світова організація торгівлі

47. Світова організація торгівлі: цілі та функції

48. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

Кружка керамическая "FIFA 2018", 650 мл.
Объем: 650 мл. Материал: керамика.
880 руб
Раздел: Кружки, посуда
Набор детской посуды "Тачки", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 60х80 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
1519 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

49. Світовий ринок нафти

50. Світовий ринок чаю

51. Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них

52. Тенденції розвитку міжнародної економіки

53. Транснаціональні корпорації в світовому господарстві

54. Кон’юнктура світового ринку золота
55. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку
56. Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури

57. Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах

58. Міжнародна політика і світовий політичний процес

59. Сучасні світові ідеології

60. Виникнення та еволюція світової політичної думки

61. Буддизм як найдавніша зі світових релігій

62. Основні тенденції розвитку релігійних процесів в сучасному українському суспільстві

63. Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку

64. Тенденції розвитку техніки гри у волейбол

Средство моющее для стирки белья биоразлагаемое "Synergetic", 5 л.
Высококонцентрированное профессиональное средство для стирки любых видов тканей. 100% смываемость, не остается на одежде. Эффективно для
1111 руб
Раздел: Гели, концентраты
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Насадка на кран "Палитра", светодиодная.
Светодиодная насадка «Палитра» включается под напором воды и, в зависимости от ее температуры, подсвечивает проходящий поток в синий,
490 руб
Раздел: Ванная

65. Тенденції розвитку сучасного баскетболу

66. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

67. Російський рубль – вихід на світовий фінансовий ринок

68. Екологічні проблеми Світового океану

69. Еволюція світового господарства: історичний досвід XX ст.

70. Історія та тенденції розвитку економічного аналізу
71. Особливості світового господарства материка Північна Америка
72. Світова організація торгівлі

73. Тенденции политического развития и современная демократия.

74. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

75. Проблеми розвитку демократії в сучасній Україні

76. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"

77. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

78. Україна ХХІ сторіччя, тенденції та перспективи розвитку

79. Тенденції та проблеми розвитку електронного бізнесу в Україні

80. Роль народних звичаїв та традицій у розвитку музичного світогляду дітей дошкільного віку

Коляска-трость Everflo "Simple pink".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
Стиральный порошок Attack "BioEX", концентрированный, 0,9 кг.
Концентрированный стиральный порошок Attack "BioEX" подходит для стирки белого, цветного, темного и черного белья. Запасной блок
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
849 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

81. Поняття демократії "для незахідного світу". Ірак

82. Інвестиційний проект розвитку ТОВ "Базіс" - підприємства як оператора фіксованого зв’язку

83. Тенденции развития ВМФ

84. Современные тенденции демографического развития России

85. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

86. Налоги: тенденции, перспективы развития
87. Может ли Интернет нанести вред демократии?
88. Сім чудес світу

89. Основные тенденции развития детского хорового творчества на современном этапе (на примере ведущих детских хоровых коллективов г.Минска)

90. Новые тенденции в современной популярной музыке

91. Монархия и демократия

92. Демократия и Монархия: Прошлое и настоящие.

93. Тенденции развития Интернета

94. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

95. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы: становление государств народной демократии

96. Демократия в политической жизни общества

Мешок для обуви "Animal Planet. Бабочки", 41x33 см, розовый.
Мешок для обуви, с дополнительным карманом на молнии. Размер: 41х33 см. Цвет: розовый.
325 руб
Раздел: Сумки для обуви
Копилка, 12,5 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы.
586 руб
Раздел: Копилки
Дополнительный набор "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Игра разработана художником и дизайнером Ольга Тихопой. В комплект входят четыре сказки и четыре комплекта сказочных героев. Настоящий
323 руб
Раздел: Магнитный театр

97. Российская молодежная политическая культура. Тенденции

98. Политические системы современности. Демократия, авторитаризм, тоталитаризм

99. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.