Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Компьютеры и периферийные устройства Компьютеры и периферийные устройства

Розробка конструкції вимірювального перетворювача частоти дихання

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ Варіант №20 Розробити конструкцію вимірювального перетворювача частоти дихання. Частота дихання: 20-120 разів в хвилину; Робочий діапазон температур: -45 45оС АНОТАЦІЯ Самостійна робота. Розробка конструкції вимірювального перетворювача частоти дихання. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, факультет контрольно-вимірювальних та радіокомп'ютерних систем, кафедра біотехнічних систем, група Тернопіль: ТНТУ 2010. Сторінок - 32, джерел - 5, рисунків - 8. Ключові слова: Пневмограма, дихання, давач, вимірювальний перетворювач, котушка, магнітна індукція. В даній самостійній роботі розроблена конструкція та розраховані параметри індукційного вимірювача лінійних переміщень. Розраховані основні параметри давача та сформульовані рекомендації щодо підключення давача та обробки даних. СПИСОК СКОРОЧЕНЬ БСЛ – закон Біо-Савара-Лапласа; ВП – вимарювальний перетворювач; ЕРС – електрорушійна сила. ЗМІСТ Вступ 1. Пневмографічні методи дослідження 1.1 Пневмограф з повітряною передачею 1.2 Імпедансний метод 1.3 Реєстрація зміни температури вдихуваного/видихуваного повітря 1.4 Індукційний вимірювач лінійних переміщень 1.5 Вимірювання деформації грудної клітки за допомогою тензорезистора 2 Типи дихання, частота, глибина, характер дихальних рухів 3. Побудова схеми первинного вимірювального перетворювача та розрахунок параметрів 3.1 Побудова функціональної схеми ВП 3.2 Розрахунок характеристик передаючої та приймальної котушок 3.3 Виведення рівняння перетворювача 3.4 Обчислення похибки вимірювання 3.5 Обчислення температурної похибки 4 Конструювання первинного вимірювального перетворювача 4.1 Визначення діаметру дроту обмоток 4.2 Визначення довжини дроту 4.3 Розробка та опис конструкції вимірювального перетворювача Висновки Список використаної літератури Додатки ВСТУП. АКТУАЛЬНІСТЬ ВИБРАНОЇ ТЕМИ В клінічних дослідженнях та обстеженнях досить часто потрібно виміряти такий параметр як частоту дихання. Для кращого відображення параметрів дихання на реєструючому пристрої записується крива дихання, що дає можливість побачити глибину, ритмічність, оцінити частоту дихання та, частково об'єм вдихуваного повітря. Дана процедура має назву пневмографія. Пневмографія (від грецьк. p evma - дихання і grapho - пишу) - запис (реєстрація) дихальних рухів людини і тварин. Пневмографія широко застосовується в експериментальних і клініко-фізіологічних дослідженнях для отримання відомостей про характер дихальних рухів, регуляцію зовнішнього дихання і його порушення при різних захворюваннях і патологічних станах. Ще одна галузь застосування пневмографічного дослідження - в детекторах брехні (поліграфах). Ще в 1914 році професор австрійського університету в Граце італієць Вітторіо Бенуссі, вивчаючи проблеми психофізики, опублікував дані своїх досліджень динаміки процесу дихання, які показують, що частота, глибина дихальних циклів і відношення тривалості вдиху до тривалості видиху міняється, коли обстежуваний бреше. Методичні прийоми пневмографії різноманітні; використовувана апаратура має 3 основних елементи: давач, що безпосередньо сприймає дихальні рухи; пристрій, що передає показники давачів до реєструючого апарату; реєструюча система.

Зазвичай давач, а іноді і всю установку називають пневмографом. Сигнали давачів можуть передаватися до реєструючої установки на великі відстані за допомогою радіозв'язку — телепневмографія. Пневмографія не дає кількісної оцінки вентиляції легень, тому її зазвичай доповнюють спірометрією або спірографією, що забезпечують реєстрацію основних легеневих об'ємів, а також пневмотахографією — реєстрацією об'ємних швидкостей повітря, що поступає в легені при вдиху і що покидає їх при видиху. Для дослідження значення окремих м'язів в здійсненні дихальних рухів і аналізу особливостей зовнішнього дихання пневмографію поєднують з електроміографією дихальних м'язів. 1. ПНЕВМОГРАФІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ Двома найбільш поширеними показниками є частота і глибина дихальних рухів (основні види та параметри дихання буде розглянуто нижче). Для реєстрації пневмограми використовую механічні і електричні (імпедансні) пневмографи. Принцип роботи механічних пневмографів полягає в механічній (важелем, повітрям) передачі коливань грудної клітки в записуючий механізм, важіль якого пише криву на стрічці кімографа. 1.1Пневмограф з повітряною передачею Найбільш простий по конструкції пневмограф з повітряною передачею. Конструкція приладу складається з манжети, подібної тій, що надягається на руку при вимірюванні тиску. Манжета кріпиться за допомогою тасьомок до нижньої частини грудної клітки випробовуваного. Потім система заповнюється повітрям і герметизується. Коливання тиску повітря в пневмографі, обумовлені дихальними рухами, по гумовій трубці передаються в мареєвську капсулу, і важіль реєструє пневмограму Запис зміни тиску в манжеті проводиться на кімографі (не термопринтері, візуалізується на екрані монітора) або через пьезодатчик на самописці. Недоліком таких вимірювань є великі артефакти від м'язових напружень. 1.2Імпедансний метод Також дихальну активність вимірюють за допомогою імпедансного пневмографа. Суть методу полягає в вимірюванні імпедансу, грудної клітки в залежності від наповненості легень повітрям. При вдиху опір тіла змінному струму (50-100 кГц) зростає на 0,2-0,6%, а при видиху він повертається до початкового значення. Імпедансний пневмограф, сконструйований Р.Х. Туш-каїтовим, складається з приставки і самописного пристрою. У портативній приставці вмонтовано генератор струму, зібраний на двох транзисторах; перетворювач високих частот в низькі; смуговий фільтр; джерело живлення - гальванічна батарея. Для реєстрації пневмограми використовують звичайні кардіографічні електроди. Проводами сполучають електроди з приставкою. Електричні сигнали з виходу приставки подаються в записуючий механізм. Як реєстратор можна використовувати електрокардіограф або енцефалограф (краще з чорнильним записом). По пневмограмі можуть бути визначені частота і ритм дихання, тривалість фаз вдиху і видиху, дихального циклу. Імпедансна пневмографія дозволяє, крім того побічно судити про дихальний і хвилинний об'єми. До недоліків даного методу можна віднести те, що через організм людини пропускається електричний струм, порівняно високої частоти, а також потребу в побудові дуже чутливого вимірювального перетворювача (далі ВП) (що пов’язано з малою зміною опору тіла під час дихального циклу).

1.3 Реєстрація зміни температури вдихуваного/видихуваного повітря Вимірювання частоти дихання здійснюється за допомогою мініатюрного напівпровідникового давача температури. Давач температури поміщений в отвір маски, яка надягає на область рота і носа і, таким чином, дозволяє сконцентрувати потік вдихуваного і повітря, що видихається, в області розміщення давача. Температура повітря, що видихається, близька до температури тіла людини і таким чином вища за кімнатну температуру. Тому при видиху реєстрована давачом температура підвищується, а при вдиху, коли повз давач йде холодніше навколишнє повітря, падає. Перевагою даного методу є простота в реалізації, оскільки на даний час існує велика кількість давачів температури. З іншого боку, недоліком є потреба у використанні малоінерційних давачів; залежність точності вимірювання від температури навколишнього середовища; а також той факт, що при застосуванні дихальної маски людина концентруватиме увагу на диханні, що може призвести до помилкових даних. 1.4 Індукційний вимірювач лінійних переміщень В основу принципу дії перетворювача покладена зміна розмірів зрудної клітки під час дихання (розширення при вдиху). ВП складається з двох котушок індуктивності (передаючої та приймальної). Передаюча котушка випромінює електромагнітні хвилі, в результаті чого в приймальній котушці наводиться електрорушійна сила (далі ЕРС) Принцип дії даного перетворювача базується на зміні наведеної в приймальній котушці ЕРС від відстані між котушками (одна з котушок закріплена на спині, інша - на грудях піддослідного). Робоча частота становить близько 5кГц. Даний метод характеризується високою чутливість та точністю вимірювань. До недоліків можна віднести нелінійність передаточної характеристики. 1.5 Вимірювання деформації грудної клітки за допомогою тензорезистора В основу вимірювання покладено тензоефект – зміна опору дроту (фольги, кристалу напівпровідника) при деформації. Вимірювальний перетворювач представляє собою тонкий дріт, наклеєний на діелектричну основу. при деформації довжина дроту змінюється, а отже змінюється і опір. Суттєвою перевагою даного методу є висока чутливість тензорезисторів (особливо напівпровідникових). До недоліків можна віднести великий розкид параметрів, який пов'язаний із різною статурою пацієнтів. 2 ТИПИ ДИХАННЯ, ЧАСТОТА І ГЛИБИНА, ХАРАКТЕР ДИХАЛЬНИХ РУХІВ Для визначення величини дихальної екскурсії грудної клітки вимірюють її окружність на рівні сосків під час спокійного дихання на висоті вдиху і видиху (рис, 2.1). Рис. 2.1 – Вимірювання окружності грудної клітки Рис. 2.2 Грудний (а) і черевний (б) типи дихання Особливу увагу звертають на характер дихальних рухів, які у здорової людини здійснюються за рахунок скорочення дихальних м'язів: міжреберних, діафрагмальних і частково м'язів черевної стінки. Розрізняють грудний, черевний (рис. 2.2) і змішаний типи дихання. При грудному (ребровому) типі дихання, який частіше зустрічається у жінок, дихальні рухи здійснюються за рахунок скорочення міжреберних м'язів. При цьому грудна клітка розширюється і злегка підводиться під час вдиху, звужується і дещо опускається при видиху.

Делая упор в первую очередь на производство противотанковых мин, НКО также разрабатывал и улучшенные противопехотные мины - включая ПМД-6, ПМД-7 и ПМД-7ц, имевшие деревянный корпус, взрыватели МУВ и заряды соответственно в 200, 70 и 70 граммов. Кроме того, были созданы противопехотная осколочно-заградительная мина нажимного действия РОМЗ-2 и осколочно-заградительная мина ОЗМ, доставляемые на место артиллерийским снарядом. Возобновившиеся осенью 1942 года наступательные операции вызвали к жизни новое поколение техники для снятия минных заграждений. Сюда входили производимые в массовом порядке миноискатели модели ВИМ-203, ВИМ-203м, ВИМ-625, ВИМ-625м и ВИМ-625в. Миноискатели модели ВИМ-203 могли непрерывно работать до 35 часов, а модели ВИМ-625 - до 70 часов; обе модели были способны обнаруживать мины на глубине до 60 сантиметров. Наконец, в начале 1944 года начался выпуск миноискателя ДИМ-186, способного обнаруживать мины на глубине до 75 сантиметров. В целом советская промышленность за время войны изготовила 246 112 миноискателей различных видов.97 К концу войны инженерные войска Красной Армии также применяли стандартные подрывные заряды модели УЗ-1, схожие по конструкции с американскими торпедами «Бангалор» и предназначенные для создания проходов в колючей проволоке и прочих заграждениях

1. Проектування конструкцій будинків з урахуванням теплотехнічних властивостей

2. Аналіз конструкцій ходової частини сучасних гусеничних машин

3. Деревянные конструкции (лабораторные работы)

4. Железобетонные конструкции

5. Усиление металлических и деревянных конструкций

6. Синтаксические конструкции с простыми сравнительными формами прилагательных, наречий и слов категории состояния на примере произведения О. Э. Мандельштама
7. Организация изучения основных алгоритмических конструкций в среде Лого Миры
8. Логическая конструкция Югославской войны

9. Черные металлы в конструкциях РЭС

10. Исследование и разработка конструкции бандажированного опорного валка стана 2500 горячей прокатки

11. Схемы установок для выпаривания и конструкции выпарных аппаратов

12. Монтаж строительных конструкций

13. Технология изготовления и применения газобетона и пенобетона для утепления ограждающих конструкций зданий

14. Разработка конструкции мобильной ленточной пилорамы

15. Черные металлы в конструкциях РЭС

16. Расчет конструкций здания мельницы

Шкатулка РТО, 33.5x18x14 см (арт. 3649-RT-59).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1093 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00012, 1450x430x1550 мм.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 1. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
828 руб
Раздел: Вешалки напольные

17. Мифологические конструкции в советской культуре и искусстве

18. Активизация контаминированных конструкций в современном синтаксисе

19. Вводные вставные конструкции в поэзии М.Ю. Лермонтова

20. Металлические конструкции

21. Экзаменационные вопросы к экзамену по деревянным конструкциям

22. Конструкции и технология изготовления электротехнических изделий
23. Механизмы и несущие конструкции радиоэлектронных средств
24. Нелинейные мыслительные конструкции, токсичные мысли, боевые метафоры

25. Детонометр разработка конструкции

26. Расчет надежности конструкции детектора близости

27. Оригинальные конструкции и вывески

28. Несущие конструкции одноэтажного промышленного здания с мостовыми кранами среднего режима работы

29. Несущие конструкции одноэтажного промышленного здания с мостовыми кранами среднего режима работы (пояснительная записка №2 к курсовому проекту (необходим AutoCad 2000 или выше))

30. Конструкция окон

31. Технологические требования к конструкции штампованных деталей (часть 2)

32. Определение нагрузок на цилиндрические конструкции в потоке

Ремень-кошелек эластичный с двумя отделениями, чёрный (арт. TD 0453).
Если Вы носите одежду без карманов или занимаетесь спортом, Вы, разумеется, сталкивались с необходимостью носить телефон, кошелек, ключи и
355 руб
Раздел: Поясные
Набор для создания украшений "Кукла".
З маленькие куколки в разных нарядах, входящие в набор, предоставят простор для самой смелой фантазии, а с помощью страз и блесток
806 руб
Раздел: Бумажные куклы
Стул детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер: 30х32,5х58,2 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
625 руб
Раздел: Стульчики

33. Сирловская монадологическая конструкция социальной действительности

34. Экологическая безопасность при обработке конструкций кондиционеров

35. Тематические сегментированные конструкции во французской разговорной речи

36. К проблеме деинтенсификации оценочных конструкций в современном английском языке

37. Железобетонные конструкции

38. Новые конструкции станций метрополитена на линиях мелкого заложения
39. Оценка пожарной опасности строительных материалов, конструкций и инженерного оборудования
40. Определение огнезащитной эффективности вспучивающихся покрытий для стальных конструкций с учетом термогазодинамики

41. Смешение жидких потоков в трубчатых турбулентных аппаратах диффузор-конфузорной конструкции

42. Об ошибках, уловках и провокационных конструкциях в структуре полемического текста прессы

43. Художественная ковка металла в изделиях и интерьерных конструкциях

44. Языковые конструкции деловых писем: письмо-просьба

45. Проектирование конструкции стальной балочной клетки рабочей площадки промышленного здания

46. Компаративные конструкции в лингвокогнитивном аспекте (на материале русского и английского языков)

47. Вивчення конструкції, принципу дії, галузі застосування та способу користування вогнегасником

48. Организация оказания медицинской помощи при авариях на радиационно- и химически опасных объектах, в очагах промышленных пожаров, при обрушении конструкций зданий, при транспортных авариях и катастрофах

Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор А" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый фонарик, первый вентилятор, провести первые эксперименты с магнитом — всего 15 разных проектов,
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Конструктор "Row Boat Kit".
Конструктор для сборки действующей модели «Весельная лодка». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его разобрать, чтобы
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Доска пеленальная "Гном".
Доска для пеленания с жестким деревянным каркасом. Легко устанавливается на перила кроватки, стол, комод или другую устойчивую
789 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски

49. Конструкция модели секвенатора дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК)

50. Юридическая конструкция правового положения

51. Особенности перевода конструкций в пассивном залоге

52. Порівняльні конструкції у творах В. Симоненка

53. Роль предлога в конструкции вынужденного движения в английском и русском языке в аспекте грамматики

54. Автоматизированное проектирование железобетонных конструкций стержневых систем
55. Конструкция и техническое обслуживание сканеров
56. Конструкция системной платы ЭВМ

57. Разработка сетевой версии программы подбора сечений стержневой конструкции

58. Расчет стоимости пластиковых оконных конструкций и дверей

59. Изучение конструкции и проверка работоспособности автоматического потенциометра КСП-4

60. Классификация, конструкции и основные параметры конденсаторов, используемых в медицинской электронике

61. конструкцию и механизмы амперметров постоянного и переменного тока

62. Методика выполнения прочностных расчетов электрорадиоэлементов и элементов конструкций радиоэлектронной аппаратуры

63. Розробка конструкції гібридної мікросхеми

64. Розробка топології і конструкції гібридної інтегральної схеми типу "Підсилювач НЧ К2УС372"

Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Форма для выпечки разъемная "Appetite", 20х7 см.
Форма для выпечки с антипригарным покрытием, разъемная. Размер: 20х7 см.
371 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

65. Схема и конструкция монитора на основе электронно-лучевой трубки VIEWSONIC 17GA/GL

66. Трансформаторы: уравнение обмотки, рабочие режимы, холостой ход, конструкция, магнитные материалы, электрические провода и изоляция

67. Несущие конструкции электронно-оптической аппаратуры

68. Проект цеху з виробництва масла способом перетворення високожирних вершків з масовою часткою жиру 72,5 та 82,5% (селянського, солодковершкового) потужністю 4 т за добу

69. Механотерапия. Конструкция современных аппаратов "искусственная почка"

70. Инновационный проект по организации производства металлопластиковых ограждающих конструкций на примере ООО "Финанс-проект"
71. Анализ композиционных элементов конструкции одежды. Разработка модельных конструкций женской и мужской одежды по заданному эскизу
72. Ефективність використання універсальних різців. Проектування спрощеної конструкції державки різців

73. Изучение конструкции и геометрии токарных резцов

74. Изучение процесса сварки плавлением. Выбор режима ручной дуговой сварки конструкций из стали

75. Металлические конструкции рабочей площадки

76. Модернизация привода подач станка модели 6Н10 с упрощением конструкции коробки подач

77. Нахождение объема бетонной строительной конструкции

78. Проект модернізації конструкції шатуну автомобільного двигуна

79. Проектування нової конструкції шнекової фрези

80. Разработка конструкции комплекта (жакет и юбка) женского выставочного назначения

Пенал-тубус "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения
Мягкие навесные игрушки для кроватки "Водный мир. Дельфин".
Мягкие навесные игрушки для кровати серия Водный мир , без музыки, текстиль: рыбка и звездочка - погремушка, морской конек -
369 руб
Раздел: Мобили
Фигурка декоративная "Балерина", 10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
485 руб
Раздел: Миниатюры

81. Разработка конструкции приспособления для притира корпусных отверстий

82. Расчет и проектирование сварных конструкций

83. Сверление и фрезерование, шлифование. Технологические требования к конструкциям обрабатываемых деталей

84. Стальные конструкции рабочей площадки

85. Технология изготовления СВЧ элементов конструкций РЭС

86. Усовершенствование блока управления и конструкции реактора установки вакуумного напыления
87. Конструкция буксы подшипника
88. Конструкция и методика расчёта индукционных вакуумных печей

89. Конструкция и расчет захватного устройства

90. Конструкция клети с трехвалковым калибром

91. Конструкция поршневого насоса УНБ-600

92. Корпуса и несущие конструкции

93. Конструкции мешалок

94. Вакуумно-термическое испарение. Типы и конструкции испарителей

95. Конструкція двохванної сталеплавильної печі

96. Вклад Лолейта А.Ф. в развитие теории и практики железобетонных конструкций

Швабра плоская с декором "Premium" (микрофибра).
Швабра плоская с декором "Premium". Чистящая поверхность тряпки изготовлена из микрофибры. Данный материал обладает повышенной
640 руб
Раздел: Швабры и наборы
Шкатулка "Фермерский шик" - В (25,5x18,5x11 см).
Короб шкатулки выполнен из ткани. Ручка из бусин. Внутри пластиковый поддон с разделителями. Шкатулка очень удобна в использовании, и к
492 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Фоторамка "Poster black".
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Экран у рамки пластиковый. Для фотографий размером: 30х40см. Материал рамки: пластик.
332 руб
Раздел: Размер 30x40

97. Доставка бетонной смеси на стройплощадку и укладка ее в конструкцию фундаментов и на этажи, уплотнение и уход за ней (в летних и зимних условиях)

98. Железобетонные конструкции покрытий

99. Звукопоглощающие конструкции

100. Испытание конструкций динамическими нагрузками


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.