Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Ґрунт та його родючість

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Реферат на тему: «Ґрунт та його родючість» Зміст 1. Виникнення і розвиток ґрунту 2. Родючість ґрунту 3. Склад ґрунту 4. Органічні речовини ґрунту 5. Вбирна здатність ґрунту 6. Морфологія ґрунту 7. Хімічні властивості ґрунту 8. Фізичні властивості ґрунту 9. Водні властивості ґрунту 10. Вологість ґрунту 11. Водний режим ґрунту 1. Виникнення і розвиток ґрунту Поверхневий шар земної кори (1,5 – 2,5 м завглибшки), в якому розвивається коріння рослин, називається ґрунтом. Він утворюється з материнських гірських порід внаслідок двох процесів, які відбуваються разом і одночасно, – вивітрювання і ґрунтоутворення. Перебіг процесу утворення ґрунту, з кори вивітрювання зумовлюється дією живих організмів, головним чином вищих рослин і мікроорганізмів. Коріння рослин проникає у материнську породу на значну глибину, охоплює великий об'єм її і добуває елементи зольного живлення рослин (фосфор, сірку, кальцій, калій та ін.), а також азот. Використовуючи вуглекислоту повітря, воду, зольні елементи, азот і енергію сонця, рослини синтезують органічну речовину. Післяжнивні і кореневі рештки рослин є джерелом живлення і енергії для мікроорганізмів, які живуть у ґрунті. У процесі життєдіяльності мікроорганізмів органічні рештки частково перетворюються на гумус і нагромаджуються у верхніх шарах ґрунту, частково мінералізуються, вивільняючи елементи азотного і зольного живлення рослин. Так, між рослинами і гірськими материнськими породами, що перетворюються на ґрунт, виникає кругообіг зольних елементів і азоту, наслідком цього є поступове нагромадження (біологічна акумуляція) елементів мінерального й азотного живлення рослин – одного з основних факторів родючості ґрунту. 2. Родючість ґрунту Для сільськогосподарського виробництва найціннішою властивістю ґрунту є його родючість, тобто здатність безперервно забезпечувати культурні, рослини водою і поживними речовинами. Слід розрізняти природну і штучну родючість ґрунту. Природна родючість залежить від клімату, хімічних, фізичних і біологічних властивостей ґрунту і вмісту в ньому елементів мінерального і водного живлення рослин. Штучна родючість створюється в результаті агротехнічних і меліоративних заходів, пов'язаних із системою обробітку, сівозміною, внесенням добрив, осушенням, вапнуванням кислих ґрунтів, зрошенням, гіпсуванням солонців тощо. Зміну в результаті господарської діяльності людини природних властивостей ґрунту з метою створення і підтримання на високому рівні його родючості називають процесом окультурювання ґрунтів. Розрізняючи природну і штучну родючість щодо походження, практично неможливо відділити одне від другого, оскільки вони нерозривно взаємопов'язані. Тому в сільськогосподарському виробництві на окультурених ґрунтах природна і штучна родючість стає реальною, ефективною родючістю, основним показником якої є величина врожаю культивованих рослин. Сучасний стан сільськогосподарської науки і техніки дає змогу активно впливати на родючість ґрунту і різко підвищувати її. Наприклад, буроземи і сіроземи пустинь, відносно багаті на поживні елементи, малородючі у природному стані через нестачу води.

Застосовуючи зрошення, правильний обробіток і хімічні засоби боротьби з бур'янами, шкідниками і хворобами, добираючи культури та їхні сорти, на цих ґрунтах можна виростити високі врожаї. 3. Склад ґрунту Ґрунти складаються з різних за величиною часток – від крупних уламків гірських порід (каменів) до найдрібніших часточок мулу, видимих при збільшенні у 1000 разів. Часточки мулу, що містять елементи мінерального живлення рослин, – найактивніша частина. Від кількості мулу в ґрунті залежать такі його якості, як зв'язність, водопроникність, вологоємність, структуроутворення і здатність до набухання. Часточки ґрунту діаметром понад 0,01 мм називають фізичним піском, а діаметром до 0,01 мм – фізичною глиною. Від механічного складу ґрунту залежать багато його фізичних властивостей і родючість. Так, легкі піщані й супіщані ґрунти, що містять від 10 до 30% фізичної глини, бідні на азот та інші елементи зольного живлення рослин, швидко виснажуються і потребують частого внесення добрив. Звичайно вони безструктурні, маловологоємні, дуже водопроникні, мають сприятливі для рослин тепловий і повітряний режими. Навпаки, важкі глинясті ґрунти, що містять понад 50% глини, багаті на елементи мінерального живлення рослин, мають високу вологоємність і малу водопроникність, слабку аерацію і менш сприятливі теплові й повітряні властивості, дуже важкі для обробітку. При зрошенні вони набухають дуже ущільнюються і утворюють на поверхні малопроникну для повітря кірку; висихаючи, глибоко тріскаються, що розриває коріння сільськогосподарських рослин. Суглинкові ґрунти, що містять 30–50% глинястих часточок, найкращі. Вони достатньо вологоємні й водопроникні, легко оструктурюються, краще аеруються, досить багаті на поживні речовини. 4. Органічні речовини ґрунту Відмерлі частини рослин, рештки червів, комах і дрібних тварин розкладаються і нагромаджуються в ґрунті як перегній. Перегній: зменшує середню щільність ґрунту, підвищує вологоємність і є основним джерелом мінерального живлення рослин. Розклад органічної речовини і перетворення рослинних решток у мінеральні сполуки, доступні для рослин, відбуваються за участю ґрунтових мікробів, червів і комах. Однак ці процеси відбуваються тільки за умов достатньої вологості ґрунту: повітряно-сухі рослинні рештки майже не розкладаються. Кількість перегною в ґрунті постійно змінюється залежно від системи обробітку ґрунту, культури. рослин {мікроорганізмів, які живуть у ґрунті. В умовах передової агротехніки і правильних сівозмін перегній може нагромаджуватись в ґрунті. 5. Вбирна здатність ґрунту. Здатність ґрунту затримувати або вбирати різні речовини, що стикаються з її часточками, називають вбирною здатністю. Ґрунт здатний вбирати гази, різні солі з ґрунтового розчину, а також найдрібніші часточки мінерального або органічного складу і живі мікроорганізми. Головні елементи живлення рослин – азот, фосфор, калій – енергійно вбираються й утримуються часточками ґрунту. Вбирну здатність мають всі часточки ґрунту, та найбільша вона в часточок діаметром до 0,001 мм (мул, глина, перегній). 6. Морфологія ґрунту Агрономічну оцінку ґрунту безпосередньо на полі можна давати на підставі зовнішніх, або морфологічних, ознак.

До морфологічних ознак ґрунту належать: будова профілю, забарвлення ґрунтових горизонтів, структурність, включення і новоутворення, складення. Всі ці ознаки можна вивчити на ґрунтовому розрізі, що дає змогу побачити всю товщу ґрунту аж до материнської породи. Внаслідок ґрунтотворного процесу створюється типовий для кожної ґрунтово-кліматичної зони профіль ґрунту. Профіль ґрунту складається з окремих горизонтів, що мають видиму межу. Кожен тип ґрунту (наприклад, чорноземи, каштанові ґрунти, сіроземи) має притаманні лише йому характерні горизонти, що відрізняються потужністю, забарвленням, структурою, щільністю та іншими ознаками. При описі ґрунтового розрізу горизонти ґрунту позначають буквами. На вертикальному розрізі виділяють такі горизонти: А – верхній, перегнійний, в якому переважно нагромаджуються перегній, азот і елементи зольного живлення рослин; найтемніше забарвлений структурний горизонт масового поширення коріння рослин; В-горизонт нагромадження (вмивання) окислів заліза, алюмінію, перегною, карбонатів і сульфатів; С – материнська порода, дещо змінена ґрунтотіорним процесом. Найяскравішою морфологічною, ознакою ґрунту є її забарвлення, яке залежить від вмісту перегною, сполук заліза, марганцю та інших, елементів, від зволоження ґрунту. Перегній (при вмісті понад 5%) забарвлює ґрунт у темні, майже чорні тони (чорнозем). Каштанові ґрунти, що містять менше перегною (3–5%), мають коричневий відтінок через наявність червонуватих окислів заліза. Важливою морфологічною ознакою ґрунту є його структурність, або здатність розпадатися на грудочки різної форми й величини. Самі грудочки називають структурними агрегатами. Нижче наведено характеристику структурних агрегатів по групах залежно від форми структурних окремостей. Брилувата: крупнобрилувата понад 200 мм дрібнобрилувата . 200–100 мм Грудкувата: крупногрудкувата . 1,00 – 50 мм дрібногрудкувата .50–100 мм Горіхувата: крупногоріхувата 10– 7 мм дрібногоріхувата . 7–5 мм Зерниста .5– 1 мм Порошиста .1–0,25 мм Пилувата менш ніж 0,25 мм Брилувата структура спостерігається тільки під час оранки висушеного або перезволоженого ґрунту, а також в разі розтріскування солонців і сильно солонцюватих ґрунтів. Грудкувату й дрібногрудкувату структури мають практично всі орні ґрунти. Горіхувата і зерниста структури характерні для чорноземів і каштанових ґрунтів. Порошиста і пилувата структури утворюються внаслідок сильного розпилення ґрунтових агрегатів знаряддями для обробітку ґрунту, особливо на староорних грунтах. Агрономічно найцінніша горіхувато-зерниста структура. В орному шарі її може бути створено правильним обробітком ґрунту, внесенням органічних (гній, компости) І мінеральних (вапно, гіпс, кальцієва селітра, суперфосфат) добрив, а також вирощуванням сільськогосподарських культур, які дають високий урожай і залишають після себе багато органічної речовини у вигляді коріння і післяжнивних решток. Структура і механічний склад ґрунту визначають його складення – щільність і пористість. За характером складення розрізняють ґрунти злиті (дуже щільні), щільні, ущільнені, пухкі й розсипчасті.

Резиденцю для обраного гетьмана Кирила Розумовського визначався Батурин. ґлизавета Петрвна наказала вдновити колишню гетьманську столицю, яку в 1709 р. Меншиков за наказом Петра ¶ зруйнував, а все населення, у тому числ жнок  дтей, знищив. У 1764 р. Катерина II остаточно скасувала гетьманство, на Укран знову була запроваджена Малоросйська колегя. Скасувавши гетьманську державу, розтоптавши договр 1654 р., Катерина II при цьому згаду "уговорн пункти Богдана Хмельницького". Мабуть, росйськ цар, свдомо творячи беззаконня, ламаючи договр, хотли зберегти хоча б декор законност, яким прикривали фальш  обман. В нструкц О. Румянцеву при його призначенн генерал-губернатором Украни в 1764 р. Катерина II говорить про природн багатства Украни, обширнсть  територ  многолюднсть, надзвичайну родючсть земель  благодатний клмат, про нш переваги над багатьма мсцевостями ¶мпер. Цариця робить висновок, що на Украну, крм подушного збору, слд накласти ще яксь нш податки "под какими-небудь другими титулами"

1. Гетьман Іван Мазепа та його державотворчість

2. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

3. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

4. Таїнство Хрещення і його сутність

5. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

6. Декабристський рух та його поширення на Україні
7. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.
8. Процес управління та його основні стадії

9. Товар та його властивості

10. Інтрузивний магматизм та його продукти

11. Етикет та його національні особливості

12. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

13. Грунти, грунтоутворення і їх родючість

14. Гудвіл та його облік

15. Аудиторський ризик та його визначення

16. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

Настольная игра "Пакля-Рвакля".
"Пакля Рвакля" – это самая поэтическая настольная игра. Для игры в нее нужна только колода карт с симпатичными
418 руб
Раздел: Прочие
Степлер пластиковый №24 "Debut", на 20 листов, черный.
Материал корпуса: пластик. Размер скоб: №24. Количество листов: 20. Цвет: черный.
331 руб
Раздел: Степлеры, скобы
Набор цветных карандашей Trio, 18 цветов, утолщенные.
В наборе 18 цветных утолщенных карандашей, пластиковый футляр. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки,
783 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Кримінальний аборт та його судово-медична експертиза

18. Покарання та його види

19. Поняття національного доходу та його використання

20. Право водокористування та його види

21. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

22. Іван Виговський та його державотворча програма
23. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки
24. Расизм та його прояви на сучасному етапі

25. Генеральний Секретаріат та його склад

26. Джанні Родарі та його книги для дітей

27. Специфіка англійського реалізму та його втілення в творчості Чарльза Діккенса

28. Аналіз епічного твору: І.П. Котляревський та його поема "Енеїда"

29. Формування асортименту ниток в умовах ринку та їх якість

30. Метод векторів та його застосування

31. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

32. Морфофункціональні закономірності змін в міокарді щурів при експериментальному гіпотиреозі та його корекції

Багетная рама "Mia" (серебро), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
450 руб
Раздел: Размер 30x40
Ящик для игрушек "Кристалл".
Универсальные ящики «Кристалл «M» помогут рационально использовать пространство, сэкономят место в доме и помогут поддерживать идеальный
535 руб
Раздел: Более 10 литров
Балерины. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Пратт Леони
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
334 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек

33. Прогнозування природного розродження та його оптимізація у вагітних з оперованою маткою

34. Вплив емоційного стресу на церебральну нейродинаміку та варіабельність серцевого ритму щурів

35. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

36. Методика навчання учнів 6-7 класів механізації обробітку ґрунту та внесення добрив

37. Державне управління та його організуюча роль у суспільстві

38. Політичне управління та його соціотехніка
39. Самооцінка та самостійність
40. Пророк Мухаммад: життя та діяльність

41. Будова двигуна та його робота

42. Туризм та його вплив на світову економіку

43. Валютний ринок та його регулювання

44. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

45. Фінансовий контроль та його завдання в сучасний період

46. Основи розчинення та його використання в хімічному аналізі

47. Болота та необхідність їх збереження

48. Науково-технічний прогрес та його значення в економіці і суспільстві

Качели детские подвесные (КД 150 ПЛ).
Качели подвесные очень удобны и просты в применении. Легкие дачные подвесные качели. Конструкция из пород дерева с низким содержанием
535 руб
Раздел: Качели
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, рельефный, 250 мм (арт. Ве022500261).
Глобус Земли физико-политический, рельефный. Диаметр: 250 мм. Материал: пластмасса. Актуальная карта. Крым в составе РФ. Упаковка:
937 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для бумаг вертикальная "Techno" (классическая).
Классическая вертикальная подставка для бумаг - незаменимый атрибут рабочего стола. Подставка выполнена из высококачественного серого
314 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

49. Ринок праці та його регулювання

50. Маржиналізм та його основні ідеї

51. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

52. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

53. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

54. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)
55. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)
56. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

57. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

58. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

59. Сутність та зміст сучасного менеджменту

60. Суспільна свідомість та її структура

61. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

62. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

63. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

64. Сутність витрат та методи їх зниження

Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 111, для мальчиков.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Перчатки виниловые одноразовые, размер L, 100 шт.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

65. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

66. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

67. АПК, його галузева структура і необхідність формування

68. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

69. Економічное районуванне, його суть та значення

70. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин
71. Освоєння космосу: історія та сучасність
72. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

73. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

74. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

75. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

76. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

77. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

78. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

79. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно

80. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

Игра настольная "Шакал".
Стратегическая игра для 2-4 игроков, главная задача которой — найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики
1290 руб
Раздел: Классические игры
Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (белый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Набор из 100 шариков.
Набор цветных шариков это веселая забава для вашего малыша. Он с удовольствием будет резвиться в манеже или бассейне с ними. Эта игрушка
962 руб
Раздел: Шары для бассейна

81. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

82. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району

83. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

84. Урожайність та шляхи її підвищення у ДП "Урагросоюз" Ананьївського району Одеської області

85. Харчова цінність та оцінка якості зерна

86. Ефективність засобів та знарядь лову риб на Каховському водосховищі
87. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність
88. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

89. Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання

90. Планування аудиту: необхідність та основні стадії

91. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

92. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

93. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

94. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

95. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

96. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

Папка для рисования на молнии "Фиолетовый узор", А3.
Папка для рисования на молнии. Формат: А3. Материал: пластик.
413 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Карточки Первого Года (20 карточек).
Карточки Первого Года – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к месяцу. Нужно просто заполнить карточку
352 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные "ColorPics", 36 цветов + точилка.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
313 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

98. Злочинність неповнолітніх та її особливості

99. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.