Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Дисплазия тазобедренных суставов новорожденных

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Ультрасонографія в діагностиці дисплазії кульшових суглобів новонароджених та дітей раннього віку Огляд зарубіжної літератури В.І. Жельов Дисплазія кульшових суглобів (ДКС), згадки про яку знайдені ще в працях Гіпократу до теперішеього часу залишається проблемою для клініцистів. Незважаючи на те, що ця патологія має відносно сталу частоту, несвоєчасна діагностика та неадекватне лікування можуть привести до серйозних проблем кульшових суглобів на протязі життя 2,2,20,26,27,34. Вроджена ДКС поєднує широкий діапазон патологічних проявів від незначної деформації власне ацетабулюму, нестабільності правильно позіціонованих суглобів до виражених підзвивихів та звивихів. Існує деяка різниця між термінологією національними класифікаціями ДКС, так у США з 1994 року замість вродженого звивиху кульшових суглобів вживається термін девелопментальна дисплазія 1 . Серед основних факторів ризику виникнення ДКС відмічають сімейну (генетично детерміновану) схильність; недостатній розвиток (сплощення) ацетабулюмів; слабкість зв’язок та оточуючих суглоб м’язів; ненормальну позицію плоду i u ero; тератогенні фактори; підвищення концентрації материнських естрогенів 20,31. При сідничниму предлежанні плоду ДКС зустрічається у 17% випадків, співвідношення кількості дівчаток до хлопчиків сягає 6 : 1. 7% дівчаток, народжених сідничками мають виражену нестабільність КС, переважно білатеральну. В цілому відмічається перевага білатеральних ДКС над унілатеральними. Більший ризик мають діти від перших пологіві. Серед дітей, народжених взимку ДКС трапляється у 5 разів частіше, ніж влітку 27. Помітні расово-етнічні фактори, так частота ДКС більша серед народів Скандинавії (до 4%) 9, у Германії - до 2% 34. У США серед білого населення вища ніж серед дітей африканського походження і сягає 1-2% 6. Існує зв’язок частоти ДКС з способом пеленання новонароджених. У індіанців племені Навахо, які традиційно використовують туге пеленання та дерев’яні тісні колиски частота ДКС доходить до 6% 26. В Японії відмова від традиційного способу пеленання завдяки пропаганді Інституту Національного Здоров’я за останні роки знизила частоту ДКС з 3.5% до 0.2% 33. Внаслідок розвитку клінічної діагностики ДКС сформувались чіткі критерії фізікального скринінгу проявів ДКС, як асиметричне вкорочення нижньої кінцівки, обмеження розведення стегон при флексії у колінному суглобі, тест Barlow 2 (зміщення голівки стегнової кістки дозаду при натисненні вздовж осі стегна при флексії 90o у колінному суглобі та приведенні стегна ), тест Or ola i 25 - зміщення звихнутої голівки стегна допереду при тракції флексованої ніжки), втрата фізіологічної помірно вираженої (від 20 до 40o) аддукційної контрактури 27. Інші ознаки, як асиметрія складок стегна та с-м лускоту при розведенні стегон вважаються недостатньо специфічними 21. Асиметрія шкірних складок зустрічається в нормі до 30% новонароджених 21,27. С-м лускоту в більшості випадків виникає внаслідок перекидання широкої фасції стегна через великий трохантер або поперекової фасції через капсулу кульшового суглобу і також не є специфічним для ДКС 8.

Основні клініко-етіологічні класифікації ДКС виділяють три типи 1,2,7,8.21,25,31 : 1- тератогенні звивихи, як правило, сформовані i u ero; 2- нестабільність кульшових суглобів - при нормально розвинутих ацетабулюмах відмічається легке зміщування голівок (позитивний клінічний тест Барлолу) внаслідок слабкості (недорозвиненості) звязок суглобу; 3- зміщення голівок , морфологічно - сплощення ацетабулюмів, клінічно- нестабільність суглобів від незначних підвивихів до виражених звивихів. До кінця 70-х років основним радіологічним методом діагностики ДКС являлась рентгенографія тазу у передньо-задній проекції. Але крім експозиції іонізуючого випромінювання, рентгенографія у дітей до 3 місяців малофективна, внаслідок недостатньої візуалізації хрящевих структур, неможливості проведення динамічного дослідження 2,22,24,36. Відмічена низька ефективність рентгенографії КС в діагностиці дисплазій без зміщення та нестабільності КС 10. Ультрасонографія, яка не має такої довгої історії використання в ортопедії, як наприклад в гастроентерології чи нефрології із-за специфіки слабкої пенетрації ультразвуком кісткової тканини, дає змогу детально верифікувати гідрофільні структури, наприклад м’язи, зв’язки, хрящі та ін. Останній аспект дуже важливий при дослідженні новонароджених дітей, у яких у кульшових суглобах переважає хрящова тканина. За 15 років з моменту перших спроб використання ультрасонографії в діагностиці КС цей метод не має собі рівних у чутливості та специфічності ранньої діагностики ДКС 3,7,9,19,28,30. Піонером УС в діагностиці ДКС по праву вважається австрійський ортопед Graf, який вперше запропонував у 1980 р. власну оригінальну методу діагностики ДКС з використаням В-статичного сканеру 12, основу якої складають дослідження суглобів у коронарній проекції, верифікацію основних антомічних структур 13, та морфометрію за допомогою стандартних ліній, проведених через основні орієнтири, та вимірів кутів між ними. Проекція зрізів фактично аналогічна проекції передньо-задньої рентгенограми. Датчик розташований вертикально, паралельно осі тіла, ноги приведені, вільні, чи незначно зігнуті в колінних суглобах. Дитина лежить на контрлатеральному боці. Так як і рентренографія, ця метода є морфометричною, дозволяє оцінити розташування голівки та ацетабулюму лише в одній проекції. Запропонована Graf класифікація ДКС базується на величинах кутів між базовими лініями (т. зв. кути ( та ( ) і включає 4 основні типи 14: Тип I - нормально розвинені суглоби Тип II - дисплазія без зміщення Тип III - виражена дисплазія, підзвивих Тип IV - повний звивих. Недоліками методи є досить виражена суб’єктивність у виборі стандартного зрізу, проведення базових ліній через анатомічні орієнтири та виміри кутів між ними. Також відсутня можливість проведення функціональних проб. Хоча пізніше Graf 14, Rose dahl e al. 28 запропоновано провокаційний тест - помірну тракція кінцівки донизу, але автори не подають даних про його інформативність. Дослідження достовірності цієї методи показали відносно великий, але далеко не абсолютний процент співпадінь - 69% при аналізі сонограм двома незалежними радіологами 4,28.

З появою сканенрів реального часу морфометричний метод Graf набув широкого розповсюдження, особливо у країнах Європи при проведенні скринінгу ДКС, був доповнений та модифікований 34,35. Переважно використовувались лінійні датчики з частотним діапазоном 3.5 - 7 Мгц в залежності від віку дитини. Інші автори намагались розширити можливості дослідженнь за рахунок використання поліпозиційних зрізів 4,9,23. Harcke з соавт.7 запропонували динамічну ультросонографія кульшових суглобів - поєднання поліпозиційної сонографії з проведенням функціональних тестів стабільності суглобів, подібно до клінічних тестів Or ola i та Barlow, які визначали базис клінічних класифікацій ДКС 17,29. Ключові моменти методу - оцінка розташуваття та стабільності голівки стегнової кістки 15. Основи динамічної ультрасонографії КС: . оцінка розташування голівки стегна в ацетабулюмі в поліпозиційних зрізах - на нейтральному коронарному, нейтральному поперечному, флексійному поперечному та коронарному зрізах - як нормальне позіціонування, підзвивих чи звивих; . оцінка стабільності суглобу при проведені тестів Or ola i та Barlow при флексійних поперечних та коронарних зрізах - як нормальне, нестабільне, підзвивих, вправимий та невправимий звивих; . оцінка ступеня розвитку суглобу - глибина та конфігурація ацетабулюму, розвиток та контур лабруму 7,15,16,17. Хоча в основі морфометричного методу Graf12 та динамічного Harcke7 лежать різні філософські концепції, методи мають багато спільного. В їх основі лежить визначення взаєморозташування структур кульшовго суглобу. Так метод Graf не має функціональних тестів, але розвинені та перевірені часом можливості оцінки співвідношення анатомічних маркерів. Метод Harcke - крім оцінки розташування голівки стегна та ацетабулюму в різних анатомічних зрізах, функціональні тести стабільності суглобу, але менше можливостей для визначення зрілості/незрілості суглобу17. Логічно припустити закономірність поєднання використання обох методів при дослідженні ДКШ, особливо при проведенні скринінгових досліджень, що і було спільно запропоновано Graf, Harcke та Clarcke у 1993 році19, також визначено мінімальний стандартний протокол УС кульшових суглобів. Основні принципи якого : . Кульшові суглоби мусять досліджуватись в стані спокою та з функціональними тестами; . Дослідження включає різні анатомічні зрізи; . Дослідження включає визначення морфології та стабільності суглобів. Дискутуються питання відносно проведення ультрасонографічного скринінгу ДКШ у новонароджених та його оптимальних термінів. Ультразвуковий скринінг всіх новонароджених в перші 2 тижні життя проводиться в деяких країнах Європи3,14,32,36. Незважаючи, що дослідження 3,32 доказують переваги сонографії в діагностиці та клінічному менеджементі ДКШ в ранньму віці, також зауважено що тотальний скринінг новонароджених приводить до гіпердіагностики і гіпертерапії18,31. Тотальний скринінг має три суттєві недоліки18: 1) у багатьох дітей сонографія показує наявність незначних відхилень як стабільності та розвитку ацетабулюмів, які зникають пізніше без лікування; 2) обсервація та лікування цих фальс-позитивних випадків як і загальний скринінг новонароджених потребують значних коштів та ресурсів; 3) деякі випадки дисплазії, які розвиваються після неонатального періоду можуть бути не діагностовані.

International Canine Genetics, Inc. incisor /ин'сайзА(р)/ резец, передний зуб Index of Bone индекс костистости (длина окружности запястья x 100%, деленная на высоту в холке) Index of Format индекс (растянутости) формата (косая длина туловища x 100%, деленная на высоту в холке) Index of Leg Height индекс высоконогости (длина передней конечности до локтя x 100%, деленная на высоту в холке. Глубина грудной клетки примерно равна 100% — индекс высоконогости.) International Canine Genetics, Inc. исследовательская фирма из города Мэлверн (Malverne), штат Пенсильвания, США, тел. (800) 248-8099, основное направление деятельности которой — работы в области ранней диагностики дисплазии тазобедренного сустава (см. PennHIP). J J.H. см. Junior Hunter jet black /'джет'блэк/ совершенно черный, «черный как смоль» (окрас) Junior Hunter /'джу:нйАр'хАнтА(р)/ Младшая Охотничья Собака (титул AKC) K K-9 /'кейнайн/ =canine собачий, связанный с собаками (например, K-9 master — инструктор-кинолог) KCGB см. Kennel Club of Great Britain kennel /кенл/ конура Kennel Club /'кенл'клАб/ клуб собаководства Kennel Club of Great Britain /'кенл'клАб Ав 'грейт 'бритн/ Клуб Собаководства Великобритании kennel(s) /кенл(з)/ приют для собак, собачья гостиница (где хозяин может оставить собаку на определенное время) Kindergarten Puppy Class/Training /'киндА(р)'га:(р)тн пАпи клэс трейниН || -кла:с-/ «щенячья школа» начальной дрессировки KPC/T см

1. Травматология диспластический коксартроз эндопротез

2. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

3. Статистика населения. Методы анализа динамики и численности и структуры населения

4. Статистика трудовых ресурсов

5. Статистика печати постсоветского периода

6. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)
7. Статистика
8. Статистика

9. Математическая статистика

10. Теория вероятностей и математическая статистика

11. Статистика (шпаргалка 2002г.)

12. Теория статистики (Станкин)

13. Статистика в криминологических исследованиях

14. Международная статистика и статистика внешнеэкономических связей

15. Статистика ДТП в Новосибирской области

16. Расчет усилителя низкой частоты с блоком питания

Детские подгузники-трусики Genki L 9-14кг, 30 шт.
Трусики Genki - это одноразовые гипоаллергенные трусики, изготовленные из мягкого и гладкого хлопка. Они подходят для чувствительной кожи,
703 руб
Раздел: Обычные
Мешковина упаковочная "Gamma" (цвет: натуральный), 100х106 см, арт. М006Д.
Джутовая ткань отличается хорошими антистатическими свойствами, обладает превосходными теплоизоляционными качествами, хорошо пропускает
301 руб
Раздел: Однотонная, голография
Говорящий плакат "Веселые уроки".
Играй и учись с котёнком Тошей! Нажимай на картинки – изучай цифры, формы и цвета, знакомься с животными, слушай песенки мультяшек
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

17. Счетчики и делители частоты

18. Статистика рынка труда

19. Статистика уровня образования населения и развития системы обучения

20. Банковская статистика (Контрольная)

21. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

22. Статистика кредита
23. Статистика кредитов и расчетов
24. Контрольная работа по статистике (товарооборот и издержки, анализ договоров по поставке ассортимента)

25. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

26. Современные методы статистики финансов

27. Інвестиційна діяльність страхових компаній

28. Статистика. Индексы

29. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

30. Уголовная статистика и изучение преступности

31. Творчість Рембрандта

32. Статистика железнодорожного транспорта

Сушилка для белья на ванну "Ника СБ4".
Размеры (в сложенном виде): 717х92х615 мм. Размеры (в разложенном виде): 17х1116 мм. Длина сушильного полотна: 10 м. Сушилка для белья
563 руб
Раздел: Сушилки напольные
Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
318 руб
Раздел: Наборы
Игра "Лопни шар" (арт. DE 0155).
У Вас есть "семейная» игра", в которую по вечерам с удовольствием играют и дети, и взрослые? Если нет, то настольная игра
550 руб
Раздел: Игры на ловкость

33. Маркетингова сутність реклами

34. Предмет и задачи статистики

35. Лекции по математической статистике

36. Теория вероятности и мат статистика

37. Применение точечных и интервальных оценок в теории вероятности и математической статистике

38. Изменение частоты сердечных сокращений и артериального давления при работах разной мощности
39. Анализ частоты послеоперационных осложнений при аппендиците за 1990 год
40. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

41. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

42. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

43. Поняття та сутність менеджменту

44. Система показателей статистики рынка товаров и услуг

45. Воздействие кэн-частот на лабораторную культуру St. Aureus

46. Методы оценки близости допредельных и предельных распределений статистик

47. Предмет, метод и задачи статистики

48. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

Багетная рама "Donna" (цвет - темно-коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Перчатки одноразовые "Paclan", нитриловые, размер M, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из нитрила, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
461 руб
Раздел: Перчатки
Ниблер силиконовый "Зайчик", розовый.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры

49. Діяльність римських магімтратів

50. Основные категории товарооборота и статистика РТО

51. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

52. Возможности использования элементов теории вероятностей и статистики на уроках математики в начальной школе

53. Методы измерения переменных токов и напряжений средней и низкой частоты

54. Расчет непосредственного преобразователя частоты
55. Расчёт непосредственного преобразователя частоты
56. Расчет усилителя низкой частоты с блоком питания

57. Усилительные каскады в области высоких частот

58. Активный фильтр низких частот

59. Эффективная частота контактов с рекламным сообщением

60. Современный рабочий класс России в зеркале статистики

61. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

62. Графическое представление данных в статистике

63. История отечественной статистики

64. Курсовая по статистике

Набор детской посуды "Корова", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
363 руб
Раздел: Наборы для кормления
Мозаика, 654 элемента.
Магнитная мозаика - это набор простейших геометрических фигур разных цветов, который позволяет детям создавать чудесные образы. Ваш
845 руб
Раздел: Магнитная
Набор STABILO LeftRight для правшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
482 руб
Раздел: Наборы канцелярские

65. Лабораторная работа по статистике за второй семестр

66. Лекции по статистике

67. Лекции по статистике промышленности

68. Развитие Российской Государственной статистики

69. Статистика

70. Статистика
71. Статистика
72. Статистика занятости и безработицы

73. Статистика компьютерного рынка 2001-2002

74. Статистика сільського господарства

75. Статистика фондового рынка

76. Тезисы к экзамену по статистике финансов

77. Шпаргалки по статистике

78. Экзаменационные билеты по статистике за осень-зиму 2000 года

79. Необережність як форма вини

80. Матераільна відповідальність працівників

Дождевик Bambola для колясок, универсальный.
Элегантный, экологичный дождевик и на классическую коляску-люльку и на прогулочную коляску, подходит и для колясок с ручкой сзади
550 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Кружка "Котик черный".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Маркеры перманентные, 12 цветов.
В наборе 12 перманентных маркеров. Оставляют след на обратной стороне бумаги.
588 руб
Раздел: Перманентные

81. Помножувач частоти великої кратності міліметрового діапазону з малими втратами

82. Зимние олимпийские игры: история, хронология, статистика

83. Совість Риму - соціо-культурна роль стоїцизму

84. Філософська культура особи та її суспільна значущість

85. Сбалансованість бюджета України

86. Статистика финансов
87. Статистика трудоспособности населения
88. Статистика производительности труда

89. Предмет, метод и задачи статистики

90. Статистика себестоимости продукции

91. Статистика оплаты труда

92. Статистика трудовых ресурсов и их использование

93. Інноваційна діяльність підприємства

94. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

95. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

96. Контрольная работа по теории статистики финансов и кредита

Набор: рейлинг (58 см) с креплением и 6 S-крючков.
Рейлинг - отличный способ для хранения инструментов на кухне. Его использование позволяет сэкономить и упорядочить рабочее пространство.
482 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кислородный отбеливатель "Shabondama", 750 г.
Средство обладает дезодорирующим и антибактериальным действием. Гранулы отбеливателя прекрасно растворяются благодаря воздушной структуре.
375 руб
Раздел: Отбеливатели
Фоторамка "Poster red" (30х40 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40 см. Материал: пластик.
342 руб
Раздел: Размер 30x40

97. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

98. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

99. Рентабельність підприємства

100. Статистика ж/д транспорта


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.