Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Європейський Союз: склад, структура, цілі та принципи

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Національний банк України Українська академія банківської справи Харківська філія Наукова робота з курсу Політологія на тему: Європейський Союз: склад, структура, цілі та принципи &quo ; Виконала: Голохвастова О.В. Харків 2008 Зміст Вступ 1. Історія розвитку ідей про об'єднання Європи та будівництво Європейського Співтовариства 2.Європейський Союз: цілі і принципи 3. Політичні органи ЄС 3.1 Комісія: склад, повноваження, ефективність 3.2 Рада ЄС 3.3 Європарламент: склад, привілеї, основні питання 3.4 Європейський Суд та його політика 3.5Європейська Рада 4.Критерії асоційованого членства в ЄС для інших держав Висновок Список літератури Вступ Наростаючий процес посилення господарських та політичних взаємозв'язків і взаємозалежностей держав об'єктивно вимагає підвищення ролі багатостороннього регулювання світогосподарських зв'язків та політичних відносин. Однак масштаби і напрями розвитку багатостороннього регулювання в значній мірі залежать від конкретних інтересів держав, політики їх урядів і діяльності державних органів, що беруть участь в міжнародному поділі праці. Не торкаючись національного суверенітету його учасників, багатостороннє регулювання впливає на рішення, що приймаються урядом по питаннях міжнародних торгівельно-економічних відносин. В сферу державної політики входить не лише регулювання, але і сприяння розвитку міжгосподарських зв'язків, надання підтримки учасникам зовнішньоекономічної сфери діяльності на міжурядовому рівні і в рамках міжнародних економічних організацій. Міжнародна економічна організація – це інститут багатосторонніх міждержавних відносин, що має узгоджені між її учасниками цілі, компетенцію та свої постійні органи, а також інші специфічні політико-організаційні норми, в числі яких статут, процедура, членство, порядок прийняття рішень. Вони можуть містити також наради, конференції, конгреси, які здійснюють свою діяльність, як правило, протягом обмеженого періоду часу. Методами взаємовідносин в міжнародному регулюванні вважаються резолюції та директиви, що розробляються та приймаються міжнародними організаціями, багатосторонні узгодження, що укладаються на міжурядовому рівні, узгодження і домовленості, консультації та співробітництво на регіональному рівні та в неурядових організаціях. Регулювання економіки та політики країн як в міжнародному, так і в регіональному аспекті засновується на нормах міжнародного публічного та приватного права, які регулюють відносини між державами, об'єднаннями, юридичними та фізичними особами. Порівняння ЄС з іншими політичними структурами нелегка задача. У ЄС є ряд особливостей, притаманних звичайній міжнародній організації, і, менш характерних, але певних рис федерації. При цьому останні стають все більше визначними. Найголовніша риса, типова для міжнародних організацій, – те, що вона представляє форму інституціолізованого міжурядового співробітництва і заснована на принципі, що жодна держава-член не може бути примушена до чого-небудь без згоди цієї держави. Органи в ЄС в значній мірі автономні. ЄС реально має значні повноваження: право ЄС являється обов'язковим для держав-членів.

Рішення ЄС набувають обов'язкового характеру в результаті прийняття їх органами, що наділені повноваженнями у відповідності з Договором – Конституцією ЄС, – а не в зв'язку з тим, що були затверджені державами-членами. Ці риси відрізняють ЄС від звичайної міжурядової організації. В минулому, характеризуючи ці риси, застосовувалось слово &quo ;національні&quo ;, сьогодні цей термін є дещо застарілим і застосовується слово &quo ;федеральні&quo ;. 1. Історія розвитку ідей про об'єднання Європи та будівництво європейського співтовариства Новим важливим явищем в сучасному житті країн Західної Європи, і не тільки, стала інтеграція. Під останньою розуміють процес економічного і політичного зближення, об'єднання. Питання про об'єднання Європи гостро постало в післявоєнний час, коли в умовах науково-технічного процесу, який потребував великих початкових капіталовкладень, ефективним могло бути лише масове виробництво. Це, в свою чергу, тягне за собою необхідність розширення ринків. Внутрішні ринки навіть великих держав виявилися недостатніми. Ось чому характерним явищем післявоєнного періоду став швидкий ріст взаємної торгівлі промислово розвинутих країн, що свідчить про процеси поглиблення розподілу праці між ними. В післявоєнний період все більшу роль в міжнародних економічних відносинах став відігравати вивіз капіталу. На базі взаємного руху капіталу між промислово розвинутими країнами одним з найбільш політичних феноменів післявоєнного розвитку становиться інтернаціоналізація капіталу, проявом якої виступило утворення великих міжнародних компаній монополістичного типу – в формі картелі Протиріччя між ростом інтернаціонального господарського життя і вузькими ринками окремих держав покликало до життя процеси інтеграції. Проте причини виникнення Європейського Союзу були не лише економічні, а й політичні. Друга світова війна показала, наскільки сильний є СРСР, а тому одним з політичних факторів інтеграції Європи було прагнення імперіалістичних держав згуртуватись перед обличчям світового соціалізму, а також закріпити плацдарм НАТО в Європі. Об'єднання в ЄС, головним чином, стало можливим тому, що держави психологічно дозріли, щоб створити це співтовариство, адже вони вже національно сформовані держави. Створення Європейського Союзу розпочалося з утворення у 1951р. Європейського об'єднання вугілля і сталі (ЄОВС). До цього об'єднання увійшли Франція, ФРН, Італія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург. У 1957р. ці країни підписали Римський договір про ліквідацію митних зборів і створення єдиного ринку сільськогосподарської продукції, капіталів та послуг. Так виникло Європейське економічне співтовариство або Спільний ринок (ЄЕС). В 1967р. ЄОВС, ЄЕС і Євратом злилися в єдину організацію – Європейський Союз. В 1968р. мита були відмінені для країн-учасниць і замінені загальним торговим тарифом. У 1973р. членами ЄС стали Велика Британія, Данія й Ірландія. В 1978р. в Брюсселі створюється Європейська валютно-фінансова система . У 1981р. членами ЄС стає Греція, а в 1986р. – Іспанія і Португалія. В 1986р. був підписаний &quo ;Акт про Єдину Європу&quo ; і встановлений строк відкриття усіх кордонів.

У 1995р. до ЄС входять Австрія, Фінляндія, Швеція. ЄС надав Польщі, Чехії, Словаччині, Румунії, Угорщині, Болгарії, країнам Балтії право на встановлення тісних економічних зв'язків і реалізацію гуманітарних програм. 11 грудня 1991р. підписується Маастрихтський договір про тіснішу соціально-економічну інтеграцію, перехід на єдину валюту (екю). 1 січня 1999р. на території країн Спільного Ринку вводиться нова грошова одиниця – євро. Укладені також Шенгенські домовленості про безперешкодний перетин кордонів і ліквідацію митниць. 1 січня 1993р. в Європі був створений Єдиний ринок. В 1992р. в Маастриці (Нідерланди) був підписаний главами держав та урядів держав-членів ЄС Договір про Європейський Союз, який набрав чинності у 1993р. Договір додатково до національного громадянства вводить громадянство ЄС, розповсюджує сферу відповідальності ЄС на інші інститути, розширює права Європейського парламенту з процедури прийняття спільних рішень, містить Положення про проведення спільної зовнішньої політики в сфері безпеки, про форми співробітництва в сфері юстиції та внутрішніх справ. У 1996р. на конференції держав-членів ЄС був розпочатий аналіз положень Договору, які можуть переглядатися у відповідності з ідеями ЄС та цілями, що сформульовані в загальних положеннях. На сучасному етапі дійсними членами ЄС являються 15 держав: Австрія, Бельгія, Великобританія, Німеччина, Греція, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Фінляндія, Франція, Швеція. Отже, процес інтеграції в Європі у вигляді Європейського Союзу посприяв зближенню країн Європейського континенту в економічній, політичній та культурній сферах, що призвело до створення об'єктивно нової політичної ситуації в Європі. 2.Європейський союз: цілі і принципи Як і кожна інша організація, ЄС має певні цілі свого функціонування та заснована на певних принципах. Основними найважливішими принципами є: повага національних особливостей держав-членів, системи правління яких засновані на демократичних принципах; повага прав людини у відповідності з Європейською Конвенцією про захист прав людини, яка була прийнята в 1950р., та конституційними традиціями, спільними для держав-членів. Що стосується цілей, то вони наступні: створення спільного ринку, економічного та валютного союзу; сприяння всюди в співтоваристві: гармонійному та збалансованому розвитку економіки; стійкому та не інфляційному зростанню без шкоди навколишньому середовищу; високому рівню конвергенції економічної діяльності; високому рівню зайнятості і соціального захисту; укріпленню економічних і соціальних взаємозв'язків та солідарності держав-членів. діяльність включає: відміну мита та квот, а також інших заходів, які мають аналогічний ефект; спільну торгову політику; створення внутрішнього ринку з вільним рухом товарів, людей, послуг і капіталу; проведення спільної політики в галузі риболовства, сільського господарства та транспорту; створення режиму, що забезпечує захист від недобросовісної конкуренції на внутрішньому ринку; зближення законодавств країн-членів; проведення спільної політики в соціальній сфері, в галузі охорони навколишнього середовища та допомогу розвитку; укріплення економічного та соціального зв'язку; підвищення конкурентоспроможності промисловості країн співтовариства; наукові дослідження, удосконалення технологій, створення транс'європейських мереж; сприяння: досягненню високого рівня охорони здоров'я; забезпеченню освіти та професійної підготовки високої якості; поліпшенню захисту споживачів; заходи в галузі енергетики, туризму та захисту громадянського населення при надзвичайних ситуаціях.

Ревзю загальноприйнятих традицй у викладанн французько стор, як Aрунтувалися на рзних пдручниках Лавсса, див.: Citron (1988); а про тривкий регоналзм у Франц див.: Braudel (1989). 68 Соцальний склад квебекського нацоналзму проаналзовано у кн.: Pinard and Hamilton (1984). 69 Порвняння з баскським нацоналзмом див.: Payne (1971); детальнший аналз див. у кн.: Conversi (1994). 70 Про американський провденцальний нацоналзм див.: Kohn (1957a) та Tuveson (1968). 71 Тривксть нацоналзму в ¶рланд аж до XX ст. проаналзовано у кн.: Lyons (1979) та Hutchinson (1987); про релгю й нацоналзм у пслявоннй Польщ див.: Chrypinski (1989). Про Норвегю див.: Mitchison (1980)P щодо раннх нацоналстичних тенденцй; про недавнш тенденц, зокрема скептицизм, навть опр ґвропейському Союзу, див.: Waever (1992). 72 Про такий неофашизм див.: Wilkinson (1983) та Husbands (1991). 73 Повнший опис таких домодерних впливв див.: A.D. Smith (1986a, ch. 8). 74 Стайнберг (Steinberg (1976)) да яскраву

1. Хронічний неспецифічний, клінічний перебіг, класифікація, критерії діагностики та принципи лікування

2. Європейський союз: процес формування та перспективи розвитку

3. Розширення Європейського Союзу: нові можливості та перспективи для України

4. Государственный бюджет: его структура и основные принципы построения

5. Характеристика антитіл та імуноглобулінів

6. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики
7. Інституційна система Європейського союзу
8. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

9. Правові засади співробітництва України і Європейського союзу

10. Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

11. Функції та принципи державного управління

12. Будова та принципи комп’ютерних мереж

13. Види, параметри та принцип роботи антен

14. Економічні наслідки субсидування експорту. Європейський Союз і Україна

15. Причини створення Європейського союзу

16. Україна і Європейський Союз

Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: белый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
Логическая игра Bondibon "Замок загадок".
Построить красивый рыцарский замок – это мечта любого мальчишки! А если постройка замка – это не только интересная игра, но и
1585 руб
Раздел: Игры логические
Средство для прочистки канализационных труб "Потхан", 600 грамм.
Кондиционированное высокоэффективное средство для удаление засоров и неприятных запахов в канализационных трубах. Гранулированное. Вес: 600 грамм.
609 руб
Раздел: Для сантехники

17. Трудовий договір з іноземцями за законодавством держав – членів Європейського Союзу

18. Дві концепції мови у діалозі Платона "Кратіл" та онтологічні побудови "Категорій" Арістотеля

19. Видовий склад та чисельність птахів лісу

20. Вплив фізичних навантажень на популяційний склад та метаболічний статус лімфоцитів крові спортсменів, які займаються боротьбою дзюдо

21. Анализ теории спроса и предложения (по книге К.Р. Макконнела и С.Л. Брю «Экономикс: принципы, проблемы и политика»)

22. Принципы психологического анализа в романе Л.Н.Толстого "Война и мир"
23. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок
24. Керівництво та лідерство

25. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

26. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

27. Право европейского союза : принципы , система , источники

28. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

29. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

30. Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура

31. Поняття та структура світового ринку

32. Товарные биржи: функции, принципы, структура

Кружка-хамелеон "Сова", 330 мл.
Для тех, кто любит подольше поспать, кому утро не в радость, поможет взбодриться кружка-хамелеон «Сова». Просыпайтесь вместе с
304 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 111, для мальчиков.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

33. Форма и структура конституции: сравнительный анализ Конституции РФ и конституций стран Европейского Союза

34. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

35. Архаїзми та старослов’янізми і їх моделююча роль у експресіоністичній стильовій структурі “Палімпсестів” В.Стуса

36. Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

37. Романтичний ідеал національного визволення та свободи в pанній ліpиці Павла Тичини

38. Лейтмотивная структура пьесы Л.Андреева «Жизнь Человека»
39. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")
40. Порядок реєстрації та ліцензування структурних підрозділів банку

41. Складові частини (сектори) ринку позикових капіталів. Поняття банківської ліквідності

42. Товарна біржа: структура та функції

43. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

44. Локалізація та розподіл ферментних систем у рослинній клітині

45. Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини

46. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

47. Розмірно-віковий та статевий склад популяціі ляща

48. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

Мощное чистящее средство для ванной комнаты и туалета с возможностью распыления "Mitsuei", 400.
Сверхсильное средство для удаления плесени. Эффективно очищает кафель, стены, расщепляет любые загрязнения. Дезинфицирует поверхности.
315 руб
Раздел: Для сантехники
Матрас в овальную кроватку Bambola (125x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
2024 руб
Раздел: Матрацы более 120 см
Магнитная игра для путешествий "Умные утки", арт.SGT 270 RU.
Выстрой в дружные ряды все утиные семейства! В игре участвуют три семейства уток, в каждом есть мама-утка и несколько утят. В жёлтом
479 руб
Раздел: Игры на магнитах

49. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

50. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

51. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

52. Ввод автомобілів до експлуатації та приведення їх у готовність до використання за призначенням

53. Місто та його структура

54. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України
55. Поняття та система принципів трудового права
56. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

57. Принципи адміністративного судочинства та особливості їх застосування

58. Принципи та види попередження злочинності

59. Структура та особливості діяльності Адміністративного суду

60. Видавництво художньої літератури в Радянському Союзі в 20-90-х роках

61. Лінгвістичне наповнення концепту "колір" ("colour") в українській та англійській культурах

62. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

63. Європейське мовознавство епохи середньовіччя, відродження та xvii-xviii ст.

64. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

Этикетки для одежды "Living", 4 формата.
У маленьких детей всегда так много маленьких вещей – курточки, носочки, штанишки, шапочки… И так просто что-нибудь перепутать в яслях,
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов, утолщенные.
Набор цветных карандашей 12 цветов. Трехгранная форма карандаша предотвращает усталость детской руки при рисовании и позволяет привить
482 руб
Раздел: 7-12 цветов
Комплект детского постельного белья "Трансформеры".
Маленькие поклонники сериала «Трансформеры» будут рады получить в свое распоряжение одноименный комплект. Это неудивительно, ведь так
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

65. Побудова ліній та точок з допомогою комп’ютерної графіки

66. Проектування керуючих автоматів Мура та Мілі за заданою граф-схемою алгоритму

67. Структура, принципы функционирования и технологии глобальной информационной сети

68. Забезпечувальні підсистеми. Призначення та склад забезпечувальних підсистем

69. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

70. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності
71. Зовнішня та внутрішня політика Філіпа IV Красивого
72. Ліквідація царизмом Запорізької Січі та її наслідки

73. Генеральний Секретаріат та його склад

74. Принципи мережевого аналізу та оптимізації

75. Основные принципы оценки структуры и величины коэффициента технологичности конструкции оборудования

76. Духовна культура та її структура

77. Літні звичаї та обряди

78. Особливості та значення поеми Вергілія "Енеїда" в літературному процесі

79. Філософький грунт та стиль літературних творів Джеляледіна Румі та Григорія Савича Сковороди. Порівняння, спільні риси.

80. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

Шарики, 100 шт.
Диаметр: 8 и 6 см.
787 руб
Раздел: Шары для бассейна
Светильник "Совенок", 16,5 см.
Фигурка декоративная - светильник. Высота: 16,5 см. Материал: полимерный.
676 руб
Раздел: Необычные светильники
Точилка для карандашей механическая "Панда 1".
Точилка для карандашей механическая "Панда". 1 отверстие. Материал: пластик.
576 руб
Раздел: Точилки

81. Робота приватної ветеринарної лікарні "Vet мир" по наданню ветеринарних послуг (діагностично-ветеринарні послуги дрібним та екзотичним тваринам)

82. Антраценпохідні сполуки та їхні глікозиди. Лікарські рослини та лікарська сировина, які містять антраценпохідні сполуки

83. Вплив фізичних навантажень на віковий склад та метаболічний статус червонокрівців периферійної крові спортсменів, які займаються бігом на середні дистанції

84. Гістероскопічна хірургія в лікуванні хворих з поєднаними гіперпластичними процесами ендо- та міометрія

85. Гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю: клініко-патогенетичні та хронобіологічні детермінанти, результати тривалого спостереження та медикаментозної корекції

86. Диференційний підхід до комплексного лікування та профілактики запальних захворювань шийки матки у ВІЛ-інфікованих жінок
87. Діагностика та лікування хворих на хронічну ішемію нижніх кінцівок ІІІ і IV стадій
88. Діагностика та хірургічне лікування гострої непрохідності кишечника

89. Діагностика та хірургічне лікування тотального аномального дренажу легеневих вен

90. Етіологія, топічна діагностика та лікування інфекцій сечової системи

91. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну

92. Зміни особистості при шизофренії та особливості лікування

93. Інфаркт міокарда у хворих на цукровий діабет 2 типу: особливості патогенезу, клінічного перебігу, лікування та прогнозування ускладнень

94. Клініка, діагностика та концептуальні основи ортопедичних заходів у комплексному лікуванні дефектів та деформацій зубо-щелепної системи хворих з незрощеннями верхньої губи та піднебіння

95. Клініко-мікробіологічне та імунологічне обґрунтування комплексного лікування кандидозу товстої кишки

96. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

Лоток (сортер), 4 отделения, вертикальный, сборный.
- предназначен для сортировки и временного хранения документов различных размеров, писем, счетов и другой документации - устойчивый на
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Ручки гелевые "Пчелка", 30 цветов.
Набор гелевых ручек. Количество цветов: 30 (4 классических, 6 пастельных, 5 смешанных, 6 неоновых, 10 блестящих). Прочный пластиковый
554 руб
Раздел: Цветные
Машина "Ракетовоз АРК".
Башня стрелы поворачивается, стрела поднимается, ракета запускается при нажатии на красную кнопку, стекло кабины открывается. Размер:
331 руб
Раздел: Прочее

97. Клініко-патогенетичне та хронобіологічне обгрунтування диференційованого застосування спелеотерапії та керованої галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні хворих на бронхіальну астму

98. Клініко-психопатологічні особливості хворих на посттравматичні стресові розлади і розлади адаптації та їх комплексне лікування

99. Клінічні особливості, лікування та запобігання розладів місцевого і загального характеру при застосуванні зубних протезів на основі сплавів металів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.