Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Бухгалтерський облік в бюджетних установах

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

КОНТРОЛЬНА РОБОТА Бухгалтерський облік в бюджетних установах м. Запоріжжя, 2009 р. ЗМІСТ 1. ОБЛІК ВИДАТКІВ 1.1 Облік касових видатків 1.2 Облік фактичних видатків 1.3 Контроль за формуванням видатків 1.4 Облік зобов’язань 2. ОБЛІК СПЕЦІАЛЬНИХ КОШТІВ ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1ОБЛІК ВИДАТКІВ 1.1Облік касових видатків Планом рахунків бухгалтерського обліку не передбачено окремих рахунків для обліку касових видатків, оскільки ці видатки збігаються з кредитом рахунків № 31 «Рахунки в банках» і № 32 «Рахунки в казначействі». За кредитом цих рахунків відображаються здійснені касові видатки, тобто суми, отримані з рахунків у банку чи казначействі готівкою або перераховані в безготівковому порядку. Одночасно робиться запис до дебету різних субрахунків залежно від напрямку видатків. Основні бухгалтерські проведення з обліку касових видатків подано в табл. 1.1. До касових видатків відносяться також суми грошових коштів, переведених із поточних чи реєстраційних рахунків для подальших розрахунків із постачальниками акредитивами або чеками з лімітованих чекових книжок. Таблиця 1.1 ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ № з/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Дебет Кредит Код статті (категорії) 1 Отримано в касу готівку чеками з поточних, реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків 301 311, 313, 321, 323-3261111, 1120, 1140, 1342 2 Перераховано з поточних, реєстрацій-них, спеціальних реєстраційних рахунків суму утримань із заробітної плати за дорученням працівників 663, 664, 665, 666, 667, 668 311, 313, 321, 323 1111 3 Перераховано в дохід бюджету прибутковий податок, утриманий із заробітної плати працівників 641 311, 313, 321, 323 1111 4 Перераховано суми внесків за розрахунками із страхування та Пенсійним фондом 651, 652, 653, 654 311, 313, 321, 323, 324, 326 1120 5 Перераховано суми постачальникам згі-дно з пред’явленими рахунками за придбані матеріальні цінності: - у порядку планових платежів 361311, 313, 314, 316, 321, 323, 324, 326 1132, 1133 шляхом попередньої оплати 364 311, 313, 314, 316, 319, 321, 323, 324, 326 1131-1139, 2110 шляхом надходження матеріальних цінностей 675 311, 313, 314, 316, 319, 321, 323, 324, 326 1131-1139, 2110 6 Перераховано суми оплати за комуналь-ні послуги та енергоносії 675 311, 313, 314, 316, 321, 323, 324, 326 1161-1166 7 Надійшли на поточний, реєстраційний, спеціальний реєстраційний рахунок із каси суми депонованої заробітної плати 311, 313, 321, 323 301 1111 Бухгалтерські записи щодо збільшення чи відновлення касових видатків робляться на підставі виписок із поточних чи реєстраційних рахунків і доданих до них документів у накопичувальних відомостях – меморіальних ордерах. Синтетичний облік касових видатків ведеться в тих самих регістрах, що й синтетичний облік руху грошових коштів на поточних чи реєстраційних рахунках. Аналітичний облік касових видатків ведеться за кожним поточним чи реєстраційним рахунком за кодами економічної класифікації. Регістрами аналітичного обліку є картка аналітичного обліку касових видатків. За кожним кодом функціональної класифікації видатків за загальним та спеціальним фондами, за кожним видом коштів спеціального фонду складаються окремі картки.

У централізованих бухгалтеріях для установ, що обслуговуються, складаються, складають окремі картки за кожною установою згідно з зазначеними параметрами та загальну картку за всіма обслуговуючими установами. Картки відкриваються щомісячно та заповнюються щоденно на підставі виписок із рахунків. Суми відшкодованих касових видатків записуються на зворотному боці картки. Облік фактичних видатків ведеться на двох активних синтетичних рахунках та їх субрахунках: -№ 80 «Видатки загального фонду»; -№ 81 «Видатки спеціального фонду». До рахунка № 80 відкриваються такі субрахунки: № 801 «Видатки із державного бюджету на утримання установи та інші заходи». На цьому субрахунку протягом року обліковуються фактичні видатки на рахунок коштів державного бюджету на утримання установ та на інші заходи. Після закінчення року субрахунок № 801 закривається списанням проведених протягом року видатків у дебет субрахунка № 431 «Результати виконання кошторису за загальним фондом». № 802 «Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи». На цьому субрахунку обліковуються фактичні видатки, проведені установами за рахунок коштів, одержаних із місцевого бюджету на виконання заходів, передбачених кошторисом даної установи. Після закінчення року видатки із субрахунку № 802 списуються в дебет субрахунку № 431 «Результати виконання кошторису за загальним фондом». Згідно зі змінами та доповненнями до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, внесеними Наказом Державного казначейства України від 26.03.2002 № 54, рахунок № 81 поділяється на такі субрахунки: - № 811 «Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги». На цьому субрахунку обліковуються фактичні видатки спеціального фонду, які здійснені за рахунок надходжень, отриманих установою відповідно до кошторису як плата за послуги. Після закінчення року видатки із субрахунку № 811 списуються в дебет субрахунку № 432 «Результати виконання кошторису за спеціальним фондом». - № 812 «Видатки за іншими джерелами власних надходжень» - обліковуються фактичні видатки спеціального фонду за кошторисами установ у частині інших джерел власних надходжень. Після закінчення року видатки із субрахунку № 812 списуються в дебет субрахунку № 432 «Результати виконання кошторису за спеціальним фондом». - № 813 «Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду» - обліковуються фактичні видатки спеціального фонду кошторису установи в частині інших надходжень спеціального фонду. Після закінчення року видатки із су6рахунка № 813 списуються в дебет субрахунку № 432 «Результати виконання кошторису за спеціальним фондом». Основні бухгалтерські проведення з обліку фактичних видатків за загальним і спеціальним фондами подано в табл. 1.2. Таблиця 1.2 ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ОБЛІКУ ФАКТИЧНИХ ВИДАТКІВ № з/п Зміст операції Кореспонденція рахунків ДебетКредит Код статті (категорії) 1 Нараховано заробітну плату працівникам бюджетних установ 801, 802, 811-813661 1110 2 Нараховано внески до Пенсійного фон-ду, загальнообов’язкового державного соціального страхування 801, 802, 811-813 651, 652, 653 1120 3Затверджені авансові звіти підзвітних осіб801, 802, 811-813362 1140 4Списані продукти харчування 801, 802, 811-813, 232, 1133 5Списані медикаменти на лікування хворих 801, 802, 811-813233 1132 6Списані матеріали на утримання установи 801, 802, 811-813231, 234, 2391130 7Нараховане стипендії студентам і аспірантам 801, 802, 662, 1342 8 Придбано основні засоби за рахунок коштів загального та спеціального фондів 801, 802, 811-813 401 2110 9Нараховане плату за комунальні послуги та енергоносії 801, 802, 811-813, 675, 1161-1166 Аналітичний облік фактичних видатків ведеться на картках аналітичного обліку фактичних видатків.

Картка ведеться щомісячно за кодами економічної класифікації, за кожним кодом функціональної класифікації видатків, за загальним і спеціальним фондами відкривається окрема картка. Схему облікового процесу фактичних видатків ілюструє рис. 1.2. У бюджетних установах тимчасово вільні кошти спеціального фонду можуть бути спрямовані на видатки, які згідно з кошторисом мають фінансуватися за рахунок коштів загального фонду (заробітна плата, стипендії, грошове утримання). Бухгалтерські проведення з погашення заборгованості з заробітної плати за рахунок коштів спеціального фонду подано в табл. 1.3. Таблиця 1.3. БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ З ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЗА РАХУНОК КОШТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ Номер операції Зміст операцій Кореспонденція рахунків дебет кредит 1Нараховано заробітну плату за рахунок коштів загального фонду 801, 802661 2Спрямовано доходи спеціального фонду на виплату заробітної плати: а) виділено доходи на покриття дефіциту бюджету б) отримано готівку в касу на виплату заробітної плати в) виплачено заробітну плату г) перераховано податки і платежі д) зменшено видатки за бюджетом 711, 301, 661, 64, 65 811 715 313, 323 301313, 323 801, 802 3Відшкодовано видатки під час надходження коштів загального фонду: а) надійшли бюджетні кошти загального фонду б) перераховано кошти з реєстраційного (поточного) рахунка на видатки установи в) поновлено доходи за спеціальним фондом, зарахо-вано на поточний (реєстраційний) рахунок за спеціаль-ними коштами г) поновлено видатки за загальним фондом 311, 321715 313, 323 801, 80270, 681 311, 321711 811 1.3Контроль за формуванням видатків Бухгалтери, економісти, інші працівники різних служб бюджетних установ, вищі розпорядники коштів, контрольно-ревізійна служба, Рахункова палата здійснюють систематичний контроль за формуванням видатків і цільовим використанням коштів загального і спеціального фондів. Цей контроль починається вже під час складання кошторису й закінчується аналізом його виконання. Органи Державного казначейства в частині виконання державного бюджету за видатками здійснюють попередній контроль - на етапі реєстрації зобов'язань розпорядників бюджетних коштів, зокрема фінансових, а також поточний контроль у процесі оплати рахунків розпорядників бюджетних коштів. Згідно з Порядком касового виконання державного бюджету за видатками, затвердженим Наказом Державного казначейства України від 22.01.2001 № 3, оплата видатків розпорядників бюджетних коштів здійснюється органами Державного казначейства з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків розпорядників лише за двох умов: - за наявності в обліку органів Державного казначейства їхніх зобов'язань (фінансових зобов'язань); - залишків коштів на рахунках розпорядників. Підставою для оплати видатків є платіжні доручення розпорядників коштів та документи, які підтверджують цільове спрямування коштів (рахунки, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, трудові угоди, договори на виконання робіт, акти виконаних робіт, тендерна документація, акцепти тендерних пропозицій, договори про закупівлю тощо).

Во-первых, участок, который предполагается обловить, не должен находиться от вашего расположения на берегу на расстоянии ближе 20Pм. Во-вторых, сам берег, с которого производится ловля, не должен быть слишком высоким или подмытым, так как невозможно будет поднять с воды крупную рыбу. По той же причине в воде у места расположения рыболова не должно быть затопленных коряг и других преград, куда могла бы скрыться при вываживании рыба. После того как место ловли определено, надлежит произвести прикармливание. Чаще всего при ловле голавля на пареный горох последний и выступает в качестве прикормки. Его выстреливают из рогатки в суммарном количестве 2030 горошин за один заход. Обычно точка заброса находится на 1015Pм выше по течению предполагаемого участка нахождения рыбы, но при этом следует учитывать силу течения и наличие встречных струй. Затем, установив подпорки и насадив на крючок одну-две горошины или двух-трех извивающихся опарышей, производим заброс приблизительно в то место, где упала прикормка. Это очень важно, потому что течение снесет вашу снасть именно в подкормленный вами участок

1. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності бюджетних установ

2. Звітність бюджетних установ

3. Кошторисне фінансування бюджетних установ

4. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

5. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

6. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю
7. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства
8. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

9. Бухгалтерський облік

10. Бухгалтерський облік

11. Бухгалтерський облік доходу в малому бізнесі

12. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

13. Бухгалтерський облік у туризмі і готельному господарстві

14. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

15. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку

16. Етапи організації бухгалтерського обліку

Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 60х80 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
1519 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Логическая игра "IQ-Твист".
IQ-Твист - логическая игра, головоломка для взрослых и детей. Увлекательный способ проверить своё пространственное восприятие. Игра
547 руб
Раздел: Игры логические
Швабра плоская с декором "Premium" (микрофибра).
Швабра плоская с декором "Premium". Чистящая поверхность тряпки изготовлена из микрофибры. Данный материал обладает повышенной
640 руб
Раздел: Швабры и наборы

17. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

18. Облік витрат за видами діяльності

19. Облік зовнішньоекономічної діяльності

20. Облік розрахунків з підзвітними особами в бюджетних установах

21. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

22. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії
23. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії
24. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

25. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

26. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

27. Основи бухгалтерського обліку

28. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

29. Рахунки бухгалтерського обліку

30. Система та процес бухгалтерського обліку

31. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

32. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

Багетная рама "Emma" (цветной), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 40x50
Полотенце вафельное "Дельфинарий", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Дельфинарий". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Крафт-бумага оберточная, в рулоне, 1,02х30 метров.
Являясь упаковочным материалом, крафт-бумага применяется для изготовления конвертов, мешков, пакетов и многого другого. В изделия из
899 руб
Раздел: Однотонная, голография

33. Українська школа бухгалтерського обліку

34. Формування доходів за видами діяльності, їх облік

35. Властивості інформаційних технологій, їх використання в бухгалтерському обліку

36. Регламентація діяльності облікових працівників

37. Організація бухгалтерського обліку

38. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)
39. Бюджетный дефицит РФ
40. Анализ бюджетного дефицита за 1990-1996 годы

41. Бюджетный дефицит

42. Бюджетный дефицит

43. Бюджетный процесс ( и налоговый кодекс, налоговая декларация, закон Красноярского края "о плате за землю")

44. Организация бюджетного процесса

45. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

46. Расходы бюджетной системы на социальные цели

47. Доходы бюджетной системы Российской Федерации

48. Реферат о Пугачеве

Багетная рама "Melissa" (цвет - коричневый+золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40
Настольная игра "Спрячь крота".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
574 руб
Раздел: Игры на ловкость
Магнит "FIFA 2018. Забивака. Удар!".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: полистоун.
365 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

49. Бюджетный процесс в Украине

50. Организация бюджетного контроля

51. Организация бюджетного контроля

52. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

53. Реферат по книге Фернана Броделя

54. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)
55. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)
56. Определить себестоимость 1 Гкал тепловой энергии на проектируемой промышленной котельной и установить влияние на ее себестоимость выбранного вида топлива

57. Несколько рефератов по Исламу

58. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

59. Реферат по статье П. Вайнгартнера «Сходство и различие между научной и религиозной верой»

60. Склад i класифiкацiя об`єктiв бухгалтерського облiку в комерцiйному банку

61. Состав и формы бухгалтерской отчетности (СКЛАД І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ)

62. Бухгалтерия для бюджетных организаций

63. Бухгалтерский учет основных средств в бюджетных учреждениях

64. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

Патроны для рапидографа, черные.
Для копировальной бумаги, веленевой чертежной бумаги и чертежных досок. В комплекте: 3 штуки. Цвет: черный.
307 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Сувенир "Собака в шарфе", 15 см.
Год Собаки наступает в 2018 году. Фигурка большого, благородного пса выполнена из полирезины и отличается качественной прорисовкой
303 руб
Раздел: Животные
Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом.
Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом выполняет две важные функции. Во-первых, он помогает приучить мальчиков с самого
846 руб
Раздел: Прочие

65. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

66. Технико-экономическое обоснование совершенствования информационной системы бюджетной организации

67. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

68. Бюджетный дефицит и пути его преодоления

69. Бюджет. Виды бюджетной политики государства

70. Бюджетная система субъектов РФ. Анализ областного бюджета Сахалинской области на 2001год
71. Бюджетный процесс в условиях перехода к рыночным отношениям на примере Хабаровского края
72. Суть бюджетной системы

73. Бюджетная политика в Республике Беларусь

74. Бюджетное устройство Российской экономики

75. Шпоры по бюджетной системе

76. Бюджетный дефицит и профицит. Проблемы балансирования государственного бюджета на Украине

77. Доходы бюджетной системы Российской Федерации

78. Бюджетный дефицит и проблема государственного долга

79. Россия и Царство Польское: механизмы бюджетно-финансовых отношений в имперской системе (1815-1866)

80. Реферат по книге Н. Цеда Дух самурая - дух Японии

Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бокс с наклейками "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (50 пакетиков в боксе).
Коллекция наклеек для всех любителей футбола и для тех, кто с нетерпением ждет начала главного события лета 2018 - Чемпионата мира по
2562 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор универсальных прозрачных обложек для учебников, 120 мкм, 232x455 мм, 20 штук.
Материал: ПВХ. Плотность: 120 мкм. Размер: 232х455 мм. В наборе: 20 штук. Цвет: прозрачный.
310 руб
Раздел: Обложки для книг

81. Реферат по теме “Человек на войне”

82. Реферат по биографии Виктора Гюго

83. Реферат - Социальная медицина (ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА)

84. Реферат - Физиология (строение и функции гемоглобина)

85. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності2

86. США и Канада в АТР: набор рефератов
87. Планування діяльності підприємства
88. Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин

89. Бюджетный федерализм

90. Учет начисления налогов и платежей в не бюджетные фонды

91. Бюджетно-налоговая политика

92. Проблемы правового регулирования договора энергоснабжения бюджетных организаций

93. Бюджетный процесс в Российской Федерации

94. Понятие бюджетного процесса

95. Целевые бюджетные фонды

96. Планування діяльності підприємства

Коробка для хранения обуви, 610x340x130 мм.
Материал: полипропилен. Размер: 610x340x130 мм.
550 руб
Раздел: Короба, чехлы для обуви
Перчатки виниловые одноразовые, размер M, 100 штук.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Трусики Merries Юниор, 12-22 кг, экономичная упаковка, 38 штук.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь, удобны в период обучения малыша к горшку; надеваются и
1448 руб
Раздел: Обычные

97. Как написать хороший реферат?

98. Реферат монографии А.А. Смирнова Проблемы психологии памяти

99. Сборник рефератов о конфликтах

100. Станция ТО и ремонта автомобилей для Льговского р-на Курской обл.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.